A nyílt társadalom védelmét kéri Soros György

Melitta témája a 'Hírek' fórumban , 2016 December 30.

Melitta - 2016 December 30, 17:55
 1. Melitta

  Melitta Adminisztrátor Fórumvezető

  Világszerte veszélyben van a demokratikus társadalmi berendezkedése, amelyet fasiszta diktatúráktól a maffiaállamig a zárt társadalmak különböző formái fenyegetnek – írta Soros György, aki saját élettörténetét példaként felhozva figyelmeztet a aggasztó folyamatokra.

  „Egy 86 éves magyar zsidó vagyok, aki a második világháború után lett amerikai állampolgár. Hamar megtanultam, mennyire fontos, hogy milyen politikai rezsimek jönnek létre“ – írta Soros, aki Magyarország náci megszállására emlékezve elmondta, valószínűleg őt is megsemmisítette volna a rendszer, ha az apja nem látja át a helyzetet és nem szerez neki és még sok más zsidónak hamis személyazonosságot, amellyel túlélték a vészkorszakot. 1947-ben hagyta el a kommunista uralom alá kerülő Magyarországot, került Londonba és végezte el tanulmányait, amelyekből szintén azt szűrte le, hogy a világban nyílt – a választott politikai vezetéssel működő – és zárt – a manipulált választókat a rendszer szolgálatába állító – rendszerek működnek.

  Soros az előbbiek megerősítését tartotta fontosnak, ám mostanra a nyílt társadalmak válságba kerültek. „Mi történt? Az egyetlen magyarázatom az, hogy a választott vezetők nem tudtak megfelelni a választók várakozásainak, akik emiatt csalódtak a demokráciában és a kapitalizmusban. Az emberek úgy érezték, az elit ellopta a demokráciájukat.”


  Félre ment a globalizáció
  Soros szerint a Szovjetunió összeomlása után a globalizáció újabb lendületnek indult, ám nem vezetett úgy az általános jólét terjedéséhez, mint kellett volna. „Figyelmen kívül maradt a tény, hogy a győztesek ritkán, ha egyáltalán, kárpótolják a veszteseket.”

  Közelebb hozta ugyan a világ gazdag és szegény országait, de növelte az egyenlőtlenségeket a gazdag és a szegény országokon belül. A javak nagy része a felső egy százalék kezében összpontosult, az elosztórendszerek nem működtek – adta meg a társadalmi elégedetlenség, az elitellenesség lényegi okát a milliárdos üzletember, aki szerint az EU a nyílt társadalom képviselője, ezért is támogatta a kezdetektől.

  „De valami kisiklott. A 2008-as válság nyomán az egyenlők önkéntes társulása hitelezők és adósok kapcsolatává alakult, amelyben az adósok nem tudták teljesíteni kötelezettségeiket, miközben a feltételeket a hitelezők szabták. Ez a viszony sem önkéntes nem volt, sem egyenlő.”

  Németország önző
  Soros Németország történelmi felelősségét is látja a kialakult helyzetben. Szerinte a II. világháború után az Egyesült Államok olyan politikát valósított meg a Marshall-tervvel, amely segített talpra állítani Európát, ezzel szemben a 2008-as válság után az EU vezető állama, Németország a szűkkörű érdekeit szolgáló megszorítási programot kényszerítette az EU-ra. Az egyesítés előtt Németország az integráció motorja volt, ám az NSZK és az NDK újraegyesítése túl költségesnek bizonyult, így 2008-ban Németország nem érezte elég erősnek magát ahhoz, hogy újabb kötelezettségeket vállaljon át. „Angela Merkel helyesen érzékelte választói akaratát, és állt ki amellett, hogy minden ország magáért feleljen. Ez volt a dezintegráció kezdete.”

  Trump is diktátor szeretne lenni
  A demokrácia mostanra krízisbe jutott, még az Egyesült Államok, a világvezető demokráciája is olyan embert választott, aki diktátor szeretne lenni. „Enyhített ugyan megnyilatkozásain megválasztása óta, de sem a viselkedésén, sem a tanácsadói összetételén nem változtatott. A kabinetje hozzá nem értő szélsőségesekből és nyugdíjas tábornokokból áll.” Soros szerint az Egyesült Államok képtelen lesz világszerte a demokrácia védelmére kelni .

  Putyin vészesen erősödik
  Az EU veszélyben van az orosz elnök befolyásának növekedése miatt is. Megérezte, hogy zárt társadalomként működő rendszere gyenge, földgázalapú gazdasága növekedésre képtelen, befolyását nem tudja megőrizni a volt Szovjetunió területén megjelenő színes forradalmakban. Így a médiát ellenőrzése alá vonva, hamis hírekkel operálva dezorientálta a külvilág társadalmait – így választották meg Trumpot is. Ugyanez történhet a 2017-es választási évben Hollandiában, Németországban, Olaszországban, Franciaországban, ahol mindkét esélyes vezető Putyinhoz közelít.

  Soros párhuzamot vont a gazdasági krízissel, a menekültválsággal nehézségbe került EU és az 1990-ben széteső Szovjetunió között. Ahhoz, hogy az EU ne végezze úgy, ahogyan a Szovjetunió, össze kell fogniuk mindazoknak, akik hisznek az EU-ban – vélte Soros.

  NYG

  Soros1.jpg
   
  Charly2016 kedveli ezt.

Hozzászólás

Melitta témája a 'Hírek' fórumban , 2016 December 30.

  1. Burgundii
   Burgundii
   a rabszolga és a tömegember

   Végül a szén, a vas, az olaj etc. királyai veszik át a vér és a szellem korábbi királyainak helyét… Franciaországban a harmadik rend ünnepélyes kinyilatkoztatása volt az a döntő állomás, amelyet a polgári forradalom – vagyis a harmadik kaszt forradalma – különböző formái követnek, amelyek eszközei a liberális és demokratikus ideológiák. Ennek megfelelően e korszakra a társadalmi szerződés elmélete jellemző. A társadalmi kötelék immár nem a harcos típusú fides, vagyis a hűség és a becsület, hanem hasznossági és gazdasági jelleget ölt – a haszon és az anyagi érdek összhangján alapulva. Ilyet csak egy kereskedő tud megfogalmazni. Az arany nyit meg minden utat. Azok, akik birtokolják és meg tudják sokszorozni az aranyat – a tőkepénzesek, a bankok, az ipari trösztök – a demokratikus homlokzat mögött virtuálisan a politikai hatalmat és a közvélemény alakításának eszközeit is ellenőrzik. Az arisztokrácia átengedi a helyét a plutokráciának, a harcos a gyárosnak és a bankárnak. A gazdaság minden vonalon győz. Az a pénz és kamatüzlet, amely korábban a gettókra szorítkozott, elárasztja a modern civilizációt…


   [​IMG]

   Végül a polgári társadalom válsága, az osztályharc, a proletár kapitalizmus elleni lázadása, a harmadik internacionálé kiáltványa – s ennek megfelelően a csoportok és tömegek a munka szocialista civilizációja keretei közt bekövetkező megszerveződése – a harmadik összeomlásról szól. Ennek következtében a hatalom kezd átcsúszni az utolsó tradicionális kaszt – a rabszolga és a tömegember – szintjére, s minden horizont és érték az anyag, a gép és a szám síkjára süllyed le. Mint ahogy az, aki immár nem viseli el a szellem feszültségét – első kaszt -, azután még az akarat azon feszültségét sem, amely szabad erőként a testet mozgatja – harcos kaszt -, és a testi szövedék személyiség – alatti erőinek engedi át magát, de egyszersmind egy olyan másik élet impulzusa következtében vessző, amely az ő élete helyébe lép, mágneses módon megelevenedik, ugyanígy a modern világban csak az út végén következik be a felébredés és az emberalatti elementáris erők betörésének ezen jelensége. A démos eszméi és szenvedélyei immár eljutnak oda, hogy többé nem emberek eszméi és szenvedélyei, hanem úgy működnek, mintha autonóm(önálló) és félelmetes életük volna; olyan érdekeken vagy ˇeszményekenˇ keresztül, amelyekről azt gondolják, hogy az övéik, kijátsszák a nemzeteket és a közösségeket, és olyan konfliktusokban vagy válságokban uszítják egymásnak őket, amilyenekhez hasonlókat a történelem még nem látott.

   [​IMG]

   Ilyenek a kortárs világ kilátásai. Az ember csak akkor lehet valóban szabad és önmaga, ha szabad tevékenységet fejt ki. Ha ehelyett gyakorlati és hasznossági célokra, gazdasági teljesítményekre és olyan dolgokra összpontosítja erejét, amelyek elvileg csak az alacsonyabb kasztokat érdekelhetnék, akkor feladja önmagát, szétesik, elveszíti centrumát és az alvilági erők – anélkül, hogy ezt észrevenné – puszta eszközükké teszik. Ehhez hasonlóan a jelenlegi társadalom emberi típusú szervezetből emberalattivá alakult át, amelyben minden tevékenységet és minden reakciót a puszta fizikai élet szükségletei és törekvései határoznak meg. Uralkodó ˇprincípiumaiˇ pontosan azok, amelyek a tradicionális hierarchia fizikai részéhez tartoznak: a pénz és a munka. Manapság szinte kivétel nélkül ez a két elem határozza meg a létezés minden lehetőségét és kovácsolja ki azon ideológiákat és míthoszokat, amelyek világosan megmutatják: a modernség milyen súlyosan eltorzít minden értéket. A négyütemű involúció nemcsak politikai jelentőséggel rendelkezik, hanem a civilizáció minden területére kiterjed.

   https://atyafipeca.wordpress.com/2013/02/20/julius-evola-rivolta-contro-il-mondo-moderno/
   cdurmol kedveli ezt.
  2. setni
   setni
   Utoljára ilyet a szocializmusban hallottam.
   Kb. ennyire is vettem komolyan..:dr_4:
  3. Burgundii
   Burgundii
   Még a harcosok korszakát is a hősiesség, a győzelem és a hatalom eszményei, valamint a becsület, a hűség, és a lovagiasság arisztokratikus ethikája jellemezte.

   [​IMG]

   A kereskedők korszakában a puszta ökonómia, a nyereség, a prosperitás és a tudomány az ideál: a tudomány, mint ama műszaki-ipari haladás eszköze, amely a fogyasztói társadalomban a termelést és ismét csak a nyereség növekedését segíti elő. Végül a szolgák hatalomra kerülése a vallás rangjára emeli a rabszolga princípiumát: a munkát. A Rabszolgában élő gyűlölet elmegy addig, hogy szadista módon kijelentse: aki nem dolgozik, ne is egyék; és bárgyúsága önmagát dicsőítve szent tömjén füstöt csinál az emberi verejték kipárolgásából: a munka nemesít, a munka vallása, a munka mint társadalmi és erkölcsi kötelesség, a munka humanizmusa. Láttuk, hogy az antik világ azért vetette meg a munkát, mert ismerte a TETTET: a TETT és a munka közötti ellentét – amely a tiszta, szabad, ^spirituális pólus^ és a tisztátalan, emberi lehetőségektől korlátozott ˇmateriális pólusˇ közötti ellentétnek felel meg – volt e megvetés alapja.


   [​IMG]

   Az utolsó korokat viszont az jellemzi, hogy ezen ellentét értelmét elfelejtik és a ^tettet^ bestiális módon a ˇmunkáraˇ redukálják. Az ókorban a munka átalakulhatott: annak köszönhetően, hogy megtisztulhatott és felvehette a magasba irányított ^áldozat^ jelentését, minden munka képes volt megváltani magát és a tett symbolumává lenni. A szolgák és a rabszolgák korszakában viszont egy fordított irányú változás következtében a tett minden maradványa afelé törekszik, hogy munkává fokozódjon le. Kifejezetten a tett síkjáról a munka síkjára való átmenet az oka annak, hogy a régi arisztokratikus-szakrális ethika a mai plebejus-materiális ethikává fokozódott le. Egy nem is nagyon távoli múlt magasabbrendű emberei tetteket hajtottak végre vagy irányítottak. A modern ember dolgozik. Manapság csupán a munka különböző fajtái között vannak különbségek. Vannak értelmiségi munkások és olyanok, akik a kezükkel dolgoznak és a gépet szolgálják. De a modern világban – az abszolút személyiséggel együtt – a tett haldoklik.

   [​IMG]

   Továbbá: az ókor a fizetett mesterségek közül azt tekintette leginkább megvetésre, amely az élvezet szolgálatában állt. Ma viszont alapjában véve ez a legmegbecsültebb munka: a kutatótól, a műszakitól, a politikustól, a termelő szervezet racionalizált rendszerétől kezdve a munka az emberállat eszményének megvalósítása felé halad. Ez egy valóban kényelmesebb, élvezetesebb, biztosabb élet: a legnagyobb jólét és a legnagyobb fizikai komfort. A polgári világ művésznépsége és alkotói alig különböznek attól az osztálytól, amely egy bizonyos Rend élvezete és szórakoztatása szolgálatában állt: a luxus kiszolgálóinak bizonyos rétegétől, amely a római patríciusok és a középkori feudális urak környezetében élt. Eme lefokozódáshoz kapcsolódó thémák legjellegzetesebb kifejeződéseit a társadalmi síkon és a mindennapi életben találjuk meg; ám ez nem jelenti azt, hogy ne jelennének meg ideális és spekulatív módon is. Az antitradicionális és plebejus eszme már a humanizmus korában körvonalazódott Giordano Bruno nézeteiben, aki az értékeket felcserélve, dilettáns és mazochista módon az aranykorral szemben – amiről semmit nem tudott – a fáradság és a munka emberi korszakát magasztalja, isteninek nevezve a szükség brutális fokozódását, mivel ez egyre csodálatosabb mesterségeket és találmányokat hoz létre és egyre inkább eltávolodik attól az aranykortól, amelyet állatias és lusta kornak tekint. Szerinte ez viszi az embereket az istenség közelébe.
   cdurmol kedveli ezt.
  4. Burgundii
   Burgundii
   Olvasd tovább, de a megértés már egyedi lesz!
  5. setni
   setni
   Az első sortól is nevető görcsöt kapok....majd olvasom tovább.
   tornando kedveli ezt.
  6. Burgundii
   Burgundii
   Nem akarod látni a spekulánsok tetemeit, ja te is ama volnál? spekuláns?
  7. setni
   setni
   Mi történt?
   Milyen tetemek?
   Mély levegő....írd le mire gondolsz.
   tornando kedveli ezt.
  8. tornando
   tornando
   Akkor meg mi a fenéért úgy érveltél?
   Pedig jót írt:
   Megírta mire kell a hitel a technológia megújítására.
   És igen, az vissza kell adni.
   Akkor most mi a fenét sikítoztok.Nincs hadserege ezt is írta.
   Tehát semmiféle konkrét akarat rákényszerítés nincs. Önálló ország nem tud hatékonyan bele nyúlni.
   Nincs pozíció a kormányban.
   Mit sikítoztok a kishatásfokú hobbijától?
   Nem világpolitikai, nagy súlyú tényező.
   Súlya a legtöbb országra kisebb mint amit elhintenek.
   Különben se bír ezer felé szakadni.
   Van elve(hite, meggyőződése), a demokrácia védelme és arról ír.
   setni kedveli ezt.
  9. setni
   setni
   Ez valami fantasy regényből van?
   tornando kedveli ezt.
  10. tornando
   tornando
   Igen de még a fides jelentését is misztifikálja.
   A többi tartalma is méhkas-zúgású.
   Azt hittem ilyen emberek nincsenek.Akik marhaságokat olvasnak
   Túlzottan hatott rájuk a sámáni dobolás.
   Vagy bármilyen badarság.
   Mivel nem találják a helyüket a világban.
   Utoljára módosítva: 2017 Január 9
   setni kedveli ezt.
  11. tornando
   tornando
   Hol nevelkednek, de tényleg az olyanok?
   A tartalma ha másképp írták volna le, akkor se lett volna megérthető.
   Miféle új ideológia a tőke után?
   Az is írt okosat örök érvényűt.De nem lett más a világ.
   Honnét szedte?
   Miként került Ő oda?
   Megértette vajon?
   Kiknek írták?
   Miért nem vetted te komolyan anno?Nem is volt misztifikálva.
   Hogy nem sokra mentek vele azt tudjuk.
   De igaz mára is: A lét határozza meg a tudatot.
   Milyen a léte aki azt olvasta írta?
  12. setni
   setni
   ..............
   Julius Evola ebben a könyvében sajátos történelemfilozófiáját fejti ki, miszerint az általunk ismert történelem a folyamatos involúció, vagyis szellemi alászállás folyamata, amelynek végpontja korunk, vagyis a modern vaskor, illetve szanszkrit elnevezésben a kali yuga. A szellemi alászállás folyamata alatt, ha jól értelmezem mondanivalóját, azt érti, hogy az emberi tudat fokozatosan eltávolodik szellemi centrumától, vagyis a voltaképpeni Istenségtől, amely az archaikus ember esetében csakis az emberi tudat középpontjában foglalhat helyet, hogy a szellemi önmegvalósítás során, saját tudatát annak középpontjába visszavezetve, megvalósíthassa magában azt, tehát konkrétan Istenné váljon.
  13. tornando
   tornando
   Azért setni a kedvedért mert kifiguráztad. megkérdőjelezted:
   Lefordítom kommunista stílusra
   A gazdasági hatalom a termelőeszközök birtokosai az az a tőkések zsugori népsanyargató aljas,elvtelen, kapitalista kutyák az eszme és a nép uralói.Kizsigerelnek mindenkit

   Ebből is látszik a kommunista a fasiszta, az izmusok mennyire azonos eszközökkel dolgoznak.
   A vér és szellemet nem vagyok képes stilizálni. szétkent és árja arisztokrata gőg misztériuma.
   Arra megkérjük
   Sci-fi írónkat aki mindenről tud könyvsikert írni.
   Nemere István
   [​IMG]
   Utoljára módosítva: 2017 Január 9
   setni kedveli ezt.
  14. tornando
   tornando
   Szellemi önmegvalósítás során, saját tudatom középpontjába visszavezetve

   A szellemi alászállásom megtörtént mindjárt istenné válok.
   Bár nincs isten, most már sok lesz.Mivel van mákony.

   Báró Julius Evola, a faji gondolkozás Olaszországban ismert legkiválóbb képviselője
   Az Evola vírus - Kiért rajong Vona Gábor?
   Utoljára módosítva: 2017 Január 9
   setni kedveli ezt.
  15. CasaLoma
   CasaLoma
   Melitta, ilyen alapon ma is még kb. 8-9 millió ember szedhetné a sátorfáját. Ma még kevesebben jutnak önkormányzati lakáshoz, és a meglévő lakásokat is inkább értékesítik, mert ráfizetéses fenntartani.
   Ma annyival rosszabb a helyzet, hogy ma már nem csak az nem lát kiutat, aki feje felett nincs tanácsi tulajdonban lévő tető, hanem az sem, aki saját ingatlannal rendelkezik!
   tornando, Soproni Ede és setni kedveli ezt.
  16. Melitta
   Melitta
   Ezek ano a Kadar eraban elofordultak. Az is aki kijott attol mindent elkoboztak azaz atvettek szocialista megorzesre. Az igaz keves embernek adhatot a lakas hiany inditekot a deisszidalasra, de hogy elofordult hogy ez az okok kozott szerepelt.
  17. tornando
   tornando
   Csak arra mutattunk rá, gazdasági migráció mai szóval, az amikor anyagi jólét miatt mennek más országokba.
   Soproni Ede kedveli ezt.
  18. tornando
   tornando
   Utoljára módosítva: 2017 Január 9
  19. Burgundii
   Burgundii
   Anyag átformálása miatt maradok a hon területén. A semmiből házat építeni, mert életet adsz szinte mindennek ami a kezed ügyébe kerül. Pénzt is létre tudsz hozni e semmiből, tovább víve őseink tudását amire igen nagy szükségük van mindenkinek. Mert a leleményt anyagi szegénységben is használatba tudod venni, a bőségben minden eltud sikkadni......
   cdurmol kedveli ezt.
  20. tornando
   tornando
   Honnan ez a régies fennkölt stílus?Olyan mintha loptad(ctrl+C) volna.
   A tartalom az már kétséges Őseink tudása fontos, de szart se ér elavult.
   Hátrafelé nyilazással nem mentünk már 500 éve se semmire.
   Teller Ede, Szent-Györgyi Albert és Irinyi János féle emberek akik az okos fejeket adhatják.
   A Széchenyi meg felismerte, miben kellett modernizálódni.
   Hogy elmaradottságunkat hátrányunkat csökkentsük
   Deák Ferenc is jobban felismerte mi kell a továbblépésünkhöz Önállóságunkhoz.
   Nagy államférfiak és tanult fejek segítik hazánkat.
   Bár a bőségről tett írás helyes.
   A semmiből létrehozás akkor helyes, ha új érték létrehozásaként beszélünk róla.
   Az megalkotás a kulcs.
   Utoljára módosítva: 2017 Január 10

Megosztás