Szín
Háttérszín
Háttérkép
Szegély színe
Font Type
Font Size
 1. [​IMG]

  M. Laurens
  ISMÉT ÍROK KEDVES ÚR
  opus tantum fictivus!?*


  Hát ismét írok Kedves úr,
  habár tudottan-tudatlanul
  badarság minden szavam,
  s ahogy mondani teszik:
  ismét ismétlem önmagam.

  Mert-hát nem vagyok én poéta,
  ahogyan már ezt a Kedves úr,
  (a maga keresetlen nyers módján)
  számtalanszor megmondta.
  No lám!
  Most sem tartok sem rímet,
  sem ritmust, sem szótagot,
  mint a borsó, lepereg rólam minden,
  s a Nagy Művészet elhagyott.

  Önben, Kedves úr,
  tudom hogy irányomban
  ellenszenv s harag dúl,
  melynek okát nem találom,
  pedig nem kértem, hogy
  legyen tisztelőm, vagy barátom.
  S a magas lóhoz (min ül),
  tudom, hogy nem passzol
  nyereg helyett hokedli,
  de ostoba szamárként,
  mégsem hagyhatom magam:
  úri passziója által megkövezni.

  Higgye el Kedves úr,
  (aki ugyebár sokkal több tőlem)
  ha belém rúg olykor-olykor,
  forogni fog lelke a temetőben.
  Mert nem dicsőség
  leköpni a senki-semmit,
  ki azt sem érti tán, hogy
  miért is tapossa meg lelkit.

  Feljebb nem ér Kedves úr,
  ha magamfajta gödörbe lép,
  (ki lennék két zárójel közt)
  akár csak az alja nép.
  Mert ugyebár,
  Költőnek lenni az szent dolog,
  s hogy engem köztük lásson
  Kedves úr,
  attól "jótét lelke" háborog.

  De hát nem is vagyok én poéta,
  ahogyan már ezt a Kedves úr,
  (a maga keresetlen módján)
  számtalanszor megmondta.
  És mégis...
  Lám ismét írok Kedves úr,
  habár tudottan-tudatlanul,
  badarság minden szavam,
  s ahogy mondani teszik:
  ismét ismétlem önmagam.

  Budatétény 2017. január 6.
  * a vers csak fikció!?
  cortes, atapata, Skorpioooo és 1 másik tag kedveli ezt.
 2. [​IMG]

  M. Laurens:
  ALKALMI VERS 2016 - 2017
  (163 évvel Arany János után)​


  Az Ó évet (lerágott téma!)
  Kéne értékelnem,
  Hazudva illőn nagyokat,
  S pohárba temetnem.
  Kell-e még füllentenem
  Majd a jövendőben? -
  Hadd maradjon Uram ott:
  Az Ó esztendőben.

  Legyen végre jó kenyér,
  S debreceni-páros,
  Jól fizessen a nyugdíj,
  S legyen tiszta város.
  Mérjék pedig meg a borom,
  A víz féljen tőle,
  Hagyja ott a Jóisten,
  Az Ó esztendőben.

  Senki se lásson majd
  Adóvégrehajtót,
  A kaparós sorsjegyén,
  Nyerjen pénzt: szakajtót.
  Annyi legyen, hogy csak, na!
  Sok-sok lepedőben.
  Legyen annyi, mennyi nincs,
  Az Ó esztendőben.

  Apró-cseprő tollasoknak
  csiporogjon szája;
  Anyós járjon messze tőlem,
  Porozzon a lába.
  Tollasodjék a magyar
  Zsebre, no meg főre,
  Adjon az Úr sok fineszt,
  Az újesztendőre.

  Csóró pesti közmunkásnak
  Lapát, kézre essék;
  Nyelvét rágva kerülje,
  Elhízás-betegség;
  Az orvos zsebet varrva,,
  Készüljön előre;
  Miből kapna, ha már nincs,
  Az újesztendőre.

  Utcán cirkusz, verekedés,
  Könnygáz gránát nem kell.
  Sem napi tusakodás,
  Lökdösődés reggel.
  Legyen türelem máshoz,
  Szeretet is bőven,
  Adjuk át ezt egymásnak,
  Az újesztendőben.

  Költő pedig költőnek
  Tollát ki ne tépje,
  A féltékenység, harag,
  Ne legyen vezére.
  Minden hírnév hiába,
  Ha lelke veszőben,
  Haragját hagyja végleg,
  Az Ó esztendőben.

  Örök otthon maradjon
  Ez a békés ország;
  Hol mások kutyáját is
  Szívvel felkarolják.
  Béke legyen egymás közt,
  Minden magyar főben,
  Adja meg a Teremtő,
  Az újesztendőben.

  2016. december 20.
  (Parafrázis/evokáció Arany János hasonló című műve nyomán)
  Skorpioooo, sorcier és TmintTibi kedveli ezt.
 3. [​IMG]
  M. Laurens
  KARÁCSONYI ÁLOM


  Csillag rezdül,
  Csengő csendül,
  A lelkek most hazatérnek,
  Az én füstös városomban
  Szentestekor,
  Felragyognak mind a fények.

  Sok-sok ember,

  Gyermekszívvel,
  Együtt vágyik álmodozni,
  Az én füstös városomba,
  A Karácsony,
  Békességet fog majd hozni.

  Utcán élők

  Kóborolva,
  Karácsonykor fáznak, félnek.
  Az én füstös városomba’
  Ételt adnak,
  Minden éhező szegénynek.


  Békességben,
  Szeretetben,
  Mennyek angyalait várva,
  Az én füstös városomnak
  A szívekben,

  Fénylő boldogság az álma.


  Budatétény 2016. december 15.

  Karácsonyi videó üdvözlet 23 nyelven

  gspr11 és cortes kedveli ezt.

 4. [​IMG]

  M. Laurens
  S NEKED IS...


  Mindenkinek szüksége van
  egy őszinte segítő kézre,
  s hogy valaki azt súgja neki,
  hogy megérti: és megérte.

  Mindenkinek kell valaki,
  hogy néhanap mellette álljon,
  még ha pusztán lélekben is,
  de kérő keze: rátaláljon.
  Egy meleg hang akár egy kéz,
  a magányban olykor jó lenne,
  hogy fájó, rémült lelkünket,
  testetlenül is: átölelje.

  Mert elkél a bátorítás
  annak is, ki látszatra erős,
  mert szerető gyengék nélkül,
  céltalanná válik minden hős.
  Mindenkinek hinnie kell
  önmagában s mindenki másban.
  Mindenkinek kell a remény,
  egy szebb és élhetőbb világban.


  Mert neked is szükséged lesz
  egy őszinte, segítő kézre,
  aki füledbe súgja majd,
  hogy röpke életed: megérte.

  Pest-Buda 2016. augusztus 31.
  csincsili és cortes kedveli ezt.

 5. [​IMG]
  M. Laurens:
  EGY HÓT EMBER ÖNÉLETRAJZA
  21 gramm epigramma

  Meghóttam én kérem, éppen akkor meg akkor,
  mikor elért az a Kaszás, no-meg az aggkor.
  Szép temetésem vót, de a végét nem vártam;
  így is voltak a pappal, sírásóval, hárman.
  Egyszóval, így hagytam itt e földi világot:
  sírásó szórt rám földet, pap meg miatyánkot.


  Mint friss hót, tükör híján, tapogattam szárnyam,
  s rettegve lestem, nem-e patásodik lábam.
  Mert-hát nem olyan mindegy újoncként ilyenkor,
  az ördög fiának, avagy angyalnak lenni,
  mert-hogy a bűnöm tán sok, és ennyi meg ennyi.
  Biza kár, hogy nem alkudtam jóval előre:
  némi kis jattért, ezt-azt feledni belőle.


  No de mindegy! Végül-is már idefent vagyok,
  lenézve szédülök, és mindkét fogam vacog.
  Bezzeg lenn: a patások szép estére főnek,
  ki vannak téve bő léből sugárzó hőnek.
  Nem is szédülnek ott, csak rotyognak szép lazán,
  mit-sem törődnek ők, egy újonc meghót baján.


  Egyszóval: most itten, épp felvételre várok.
  Adatlapom töltöm, mint a lüke diákok.
  Aztán innen, majd állás interjúra visznek,
  s prezentációm után lehet, hogy repitnek.
  Gyakorlom is serényen, mit mondok hát kérem,
  mert ilyen angyalosdit, még nemigen éltem.


  Mormolom hát magamban, vagy-úgy hetvenhatszor:
  Meghóttam én kérem-szépen, ekkor meg akkor,
  mikor gyütt az a Kaszás, no-meg hát.. az aggkor.
  Szép temetésem vót…, a végét alig vártam,
  Így is voltak pappal, sírásóval és velem:
  össze-vissza hárman.


  Pest-Buda 2016. február 25-27-28.
  Iren Anderko és cortes kedveli ezt.

 6. [​IMG]
  M. Laurens
  MONDJÁTOK...
  Nagy László (1925-1978) emlékére


  Mondjátok, ki viszi át majd az embert a túlpartra,
  a félelmek és növekvő gyűlölet tengerén?
  És hitünk hajójának kormányát erősen tartva,
  lesz-e majd kinek fontosabb a társ, mint az önző Én.

  Mondjátok, születnek-e majd holnapra is oly költők,
  kik csendes szavaikkal világokat kötnek egybe,
  és soraiktól az önelégült hatalom fölbőg,
  s habár Ő futni sem tud: futnak előle, remegve.

  Mondjátok, lesz-e még oly igaz és szentlelkű ember,
  aki mindenkit magához ölelve, arcon csókol,
  kinek egyetlen gondolata sem lesz soha fegyver,
  s az elesettek, gyengék előtt: testvérként hódol.

  Pest-buda 2016. szeptember 10.

  Melitta kedveli ezt.

 7. [​IMG]
  M. Laurens


  MÉG HATVAN ÉV UTÁN IS
  [ipsa historia repetit]*


  A történelem, mint mindannyiszor, igazságtalan és vak:
  míg a felső ágon az új Szabadság-madara fészket rak,
  kegyencei fészkéből kilógó hátsó felét újfent föléd rendeli,
  föléd (ki számára hasztalan), s az alsó ágon gubbasztó milliónyi
  magasról leszart szürke veréb közt hagy ismét: öklendeni.

  Ott, ahonnan lejjebb nincs már zöld ág, csak a semmi,
  ahol már jobb lenne sokuknak élőként is meghalva lenni,
  hol körbevesz a történelem mocskából ülepedett zagy,
  s egy ismerős hang bolyong fejedben még hatvan év után is:
  "Nem a zsemle kicsi, hanem a pofátok nagy!"

  Budatétény 2016. november 5.

  * a történelem önmagát ismétli
  cortes és Melitta kedveli ezt.
 8. [​IMG]

  M. Laurens
  CSONKA BALLADA EGY SENKI ÉLETÉRŐL
  (végső emlék a feledhetőnek)


  Egy filléres másolat lóg a falon,
  napszítta poros művirág az íróasztalon,
  a zöld-penész már a küszöböt is elérte,
  de nem tett semmit ellene, se érte.
  Nagyra-törő álmai sohasem voltak,
  ha lettek is volna: már régen elkoptak.
  Család, gyermek, nyugalom volt vágya,
  és egy szerető feleség, aki hazavárja.


  Megnősült, dolgozott, s szinte már felejti,
  a régi kis dobozt, mely emlékeit rejti.
  Korok és ideológiák jöttek mentek,
  határok tűntek el, s újak növekedtek.
  Elrepült több mint hatvan év nagy-hirtelen,
  Ő maradt ki örökké volt: a nincstelen.
  Pedig temérdek dolog történt ezalatt,
  miből egyetlen egy sornyi sem maradt.
  Csak egy árva pókháló, az üres polc felett,
  egy soha meg nem írt történet helyett.
  - Ez marad majd utánam - gondolta,
  asztalán a silány művirágot félretolva.


  A vastag porban egy öreg toll hevert,
  hegye régen látott már új verseket.
  - Ha csekély tinta jutna még e tollba,
  és papír is akadna tán a vén fiókba,
  ez égi jel lehetne onnan nagyon fentről,
  hogy a teremtőm tudni akar életemről.
  Netán meg kéne írnom tanulságnak,
  az utókornak vagy akárki-másnak,
  hogy miként is maradtam örök senki:
  kinek sorsát a történelem elfelejti.


  Gondolataimat hadd rendezzem hát sorba,
  hasztalan életem, most e tollba mondva:
  Például, ha a születésemmel kezdeném,
  valahol még az ötvenes évek elején...
  Szóval a Ratkóban virradt rám a kék ég,
  amikor asszonynak szülni volt kötelesség,
  habár a szerelemnek is volt némi része,
  egyszóval így történhetett meg, hogy
  édesanyám ringatott szerető ölébe`.
  Lettem hát, mint akkoriban oly sokan,
  a háború után, tervszerűn s tudatosan.


  És eltelt négy év, min nincs mit feljegyezni,
  tanultam beszélni, járni, sírni s nevetni,
  pelenkámat jócskán hátrahagyva immár,
  Én jól ellettem volna, mint tóban a hínár:
  de a történelem Dzsinn volt a palackban,
  s ötvenhat máris ott dübörgött a falakban.


  A Múzeum körúton laktunk akkortájt éppen,
  sötét volt, és én a koksz tövében vacogva féltem,
  mert szenes-pincénk mélyén kuksolt a család,
  és mikor apámért feljöttünk, hogy haza hozzuk,
  egy eltévedt géppuska golyó kis-híja el talált.
  Nagyanyám a drága lélek, isten nyugosztalja,
  a nyolcvanas években is a falban lévőt mutogatta.
  Ő hitt benne, hogy ez, egy égi jel, isteni csoda,
  unokája fejétől a kapualjban, kétujjnyira vágódott oda.
  Képek, hangok villanások maradtak meg bennem:
  kapunk előtt egy fölborult sárga villamos,
  tankok csővel a falnak. Erre emlékeztem.


  Négyévesen láttam először a méltóságos halált.
  Túlélés ide vagy oda, Ő mégiscsak megtalált.
  Szívizomgyulladás! Így szólt az orvosi verdikt,
  piros kis-biciklim elítélve, ugrálást is megtilt.
  Korán megtanultam hát, olvasni muszájból,
  Így lett a képes mesekönyv az egyetlen barátom.
  Hatévesen már nagy hangon böngésztem,
  írni még nem tudtam, csak firkálni: de szépen.
  E tudással kerültem hát az első iskolámba,
  vastag komor téglafalak, nap se nézett rája,
  első-osztályos lettem a Cukor utcába’. -


  Gondolataiban már az első fejezetig jutott,
  papír is akadt kezébe, mit egykor eldugott.
  De a kalamáris kupakját csendesen emelve,
  réges-rég beszáradt tinta várt az őszülő fejre.
  Hiába van pár megsárgult papír a vén fiókba’,
  az égi jel most elmaradt: nincs tinta a tollba...


  Hát, így maradt Ő végül egy elfeledett senki,
  kinek sorsát a történelem fel sem jegyzi.
  Maradt a művirág, pókháló az üres polc felett,
  e soha meg sem írt: végső történet helyett.  Pest-Buda 2013-2016.
  Zolta:n és lelkes.miklos kedveli ezt.
 9. [​IMG]
  M. Laurens
  ÉNEK A REMÉNYRŐL

  Meggyilkolnátok minden kis dalos madárkát,
  csak azért, mert újabb hajnalt köszönt énekük.
  Hiába fogtok be fület és szemet, mi lát,
  sötét-némaság nem lesz alaptermészetük.

  A Föld minden egyes fáját kiirtanátok,
  s taposnátok a fűszálat míg meg nem hajol,
  rosszabbak vagytok mint a főbenjáró átok:
  tőletek még a férgek is bújnak valahol.

  A tengerek s folyók, jaj, velük mit tettetek!
  Megmérgeztétek mi egykor bölcsőnk volt és szép,
  milliónyi élet tengerkékje elveszett,
  és koromfelhőktől, savtól vemhes most az ég.

  Miért bántjátok az elgyötört otthontalant,
  ki önmagában siratja régvolt életét?
  Gúnyoljátok s felrúgjátok a boldogtalant:
  nyomortól gyalázott elvetéltek gyermekét.

  S ugyan, mit akartok egy vén, megtört költőtől,
  aki mocsokban is a reményről énekel,
  ki szeretetre, emberségre vágyik régtől,
  mert hiszi, hogy az: még életében jöhet el.

  Pest-Buda 2016. június 04-08.
  lelkes.miklos kedveli ezt.
 10. [​IMG]
  M. Laurens
  AZ ÚR TRAGÉDIÁJA
  [replika]  AZ ÚR:
  ”Be van fejezve a nagy mű, igen.
  A gép forog, az alkotó pihen.
  Év-milliókig eljár tengelyén,
  Míg egy kerékfogát ujítni kell.”

  A KÖLTŐ (napjainkban):
  Már megbocsásd Uram, hogy szólok,
  de akad itt néhány ugyancsak rossz fog.
  Engedelmeddel, ím bejelenteném,
  lévén a gép még garanciális lenne:
  nem úgy, mint e szedett-vedett költemény.

  Szóval, itt van például a gazdag fog maga,
  szerinte a kenő pénznek semmi szaga.
  Sőt, muszáj a forgáshoz, hogy géped menjen:
  a szegény fog pedig örökkön kenetlen.
  Bocsásd meg nekem Ó Uram:
  e két fog sehogy sem pászol a Te gépedben.

  Aztán, itt van még, a jog és az igazság,
  gyakorta elakadnak, oka talán gazság:
  esetleg ... kisebb tervezési hiba lehet?
  Uram, e kettőt közös tengelyre raktad,
  ám együtt forogni, az Istennek sem akarnak.

  AZ ÚR:
  ”Be van fejezve a nagy mű, igen.
  A gép forog, az alkotó pihen."

  A KÖLTŐ (napjainkban):
  Forog, forog Uram, de nem mindegy, hogy, hogy.
  Ideje lenne rajta ezt-azt megigazítanod.
  Lazul a tisztesség, lötyög a becsület,
  Egyesek úgy vélik nincs is semmiféle gép,
  és akad itt még jócskán egyéb tünet.
  Az évmilliókból alig telt le pár ezer,
  a burkolat sok helyt önmagától nyaklik,
  itt-ott mintha' fegyverropogás hallik:
  gépészed pediglen, remegve bújik el.

  ANGYALOK KARA:
  „A nagy ég áldása rajtad!
  Csak előre csüggedetlen;
  Kis határodon nagy eszmék
  Fognak lenni küzdelemben.”

  A KÖLTŐ (napjainkban):
  Nagy eszmék, nagy eszmék,
  kis határok, meg küzdelem,
  Angyalaim, ez mind-mind szép,
  de dolgos kéz nélkül,
  a fejünkre rohad majd a gép...

  Megtettem hát panaszom Uram!
  Angyalaid ma délutántól estig várom,
  ha javíthatatlanná vált már a nagy mű,
  küld el kérlek a megadott címre:
  csereutalványom.

  Pest-Buda 2016. június 24-29.
  Idézetek: Madách Imre – Az ember tragédiája
  lelkes.miklos kedveli ezt.
 11. [​IMG]
  M. Laurens:
  VAN AZ ÚGY...

  Van az úgy, hogy, néha
  a mosoly is fáj az arcunk szegletén,
  van az úgy, hogy az ember
  lelkét mocsokba tiporja egy kretén.
  Van az úgy, hogy meginog a lélek,
  és világgá ordítaná, hogy: Látod?
  Magamra hagyottan sem félek!

  Van az úgy, hogy a harag fáj,
  – legszívesebben csak ölelnénk –
  s hazudunk mégis magunknak,
  félve, hogy a bizalom elszáll.
  Van az úgy, hogy valaki
  a társától őszinte szóra vágyik,
  de félve hogy elveszítheti őt,
  nem jut el, csak a hazugságig.

  Van az olykor úgy, hogy
  a szellemnek teremteni kéne,
  – valami szépet, valami jót –
  mégis esztelen rombolás lesz vége.
  És van az úgy is,
  hogy réges-régen feledni kéne:
  mert az emberségbe vetett hitünknek,
  máskülönben vége!

  Pest-Buda 2015. május 7-15.

  A verset előadja: Kováts Péter_Skorpió

 12. [​IMG]
  M. Laurens

  A TE MIATYÁNKOD
  [ karácsonyra ]


  Uram, ha a jelen Karácsonyának estjén,
  ez új –megkeseredett– világra születnél,
  talán jászolodra sem jutna már friss szalma:
  koldús mindhiába hisz benned, ha látja,hogy
  kufárok prédája lett Betlehem harangja.


  Ha ma jönnél Názáretből, ázottan, fázva,
  lucskos december este talpig megalázva,
  ha jönnél az utcán-szenvedők közé Pestre,
  elkergetnének Gazok egy "melegebb" helyre:
  Tarts csak másutt hegyi-beszédet: szombat este!


  Oly messzire került a Te országod Uram,
  hogy éhezőkön nem segít már reményfutam,
  miközben szent fád kályhájukban értük lángol,
  egyetlen igaz reményük mi megmaradt még,
  csak a Te szavad uram: a Te "Miatyánkod"


  Uram, ha álmaink Karácsonyának estjén
  egy újra megtisztult világra születhetnél,
  jászolodra juthatna friss, illatos szalma,
  és minden Ember boldogan hallgatna: miként
  szól a Te országodban, Betlehem harangja.
  .

  ( Pest-Buda 2014. december 11-12.)
  Radványa, anixe, cortes és 1 másik tag kedveli ezt.
 13. A KÉPRE KATTINTVA ÚJ BULLSTAR VIDEÓK ÉRHETŐEK EL !
  [​IMG]
  A KÉPRE KATTINTVA ÚJ BULLSTAR VIDEÓK ÉRHETŐEK EL !
 14. [​IMG]
  M. Laurens

  BALLADA A HATALMASOKHOZ
  (François Villon nyomdokain)

  Most, hogy az utcára vetetten élek,
  abban bízok, Ki mégsem szolgalélek.
  Én is ember lennék, s nem holmi hályog,
  mondjátok hát meg: Nektek miért fájok?
  Üvöltenék vadul, de félre löknek,
  tűrnöm kell némán, mint az ökörnek.
  De pofámat tán befognom sem kéne,
  ha végre valaki Embernek nézne!

  Akkor nem lenne gerincem görbe,
  hajlongás nélkül nézhetnék tükörbe,
  de mert csak egy nyomorult senki vagyok;
  emberi szó helyett, újabb pofont kapok.
  Ráadásul ha maradékot lopok: elítélnek,
  nyomortól mint betegségtől emígyen félnek.
  Talán egyszer-majd a föld alá is vágnak,
  és olcsó fejfájukkal betörik pofámat.

  Addig is nekik hurrázva tapsolnom kell’ne
  mintha agyam helyén dohos szalma lenne.
  Tisztelnem kéne a pénz mocskos hatalmát,
  ha elém dob néha egy nyáltól rohadt almát?
  Ők zsebből zsebbe osztják teremtőjük "hitét",
  nemlétezik égi hatalom, mely nyakukra lép.
  Hogy én is emberből lennék? Ugyan ki látja?
  Már se fog, se igaz hang nincs a pofámba!

  ( Pest-Buda 2014. május 15.)

  Saturnusz, cortes, imrucika és 1 másik tag kedveli ezt.
 15. [​IMG]
  M. Laurens

  ÁLDÁS VAGY ÁTOK?

  (demencia*)

  Áldás, vagy átok a gondolat?
  Örök tépelődés, vagy fájó öröm?
  Ki viseli akkor majd gondodat,

  ha az éltető ész végképp elköszön?

  Lesz-e, ki ekkor emlékszik még,
  mily sok és nagyszerű gondolat
  született meg egykor réges-rég
  e csodálatra méltó koponya alatt?

  A kór majd kezed rázza, remegve
  elhal a sejt, benne minden gondolat.
  Összesúgnak feletted majd nevetve,
  hogy az idő rajtad már rég áthaladt.

  Végső sóhajodkor a "Senki" lesz veled:
  az örökkönre szemed végleg nyitva marad.
  Elmúlsz majd, és általad elfeledett neved
  újra olvashatod; korhadó fejfád alatt.


  2012. szeptember 2.
  ( Édesanyám emlékére )
  *demencia: (kóros időskori elbutulás) Magyarországon legalább 160 ezer családot érint. A visszafordíthatatlan folyamat a személyiség és az én-tudat teljes leépülésével jár, mígnem saját közeli hozzátartozóit , gyermekeit ( a versben "Senki") sem ismeri fel a beteg.

  Saturnusz, Zsuzsi1031 és cortes kedveli ezt.