[​IMG]

Költői önvallomások , versek a versről...


"Varázslat ez, megfejthetetlen.
Mintha a legelső hajnal.
Kivirágzik a halott rózsafa.
Lázasan ver a percek szíve.
Könyvem lapján egy vers föllobog.
Sötét lángot vet a tükrök tava."
/Makay Ida: Csak csillogjanak a csodák.../
<object width="480" height="385">
<embed src="http://www.youtube.com/v/y6N1kfZ7J4M&hl=hu_HU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></object>
Szín
Háttérszín
Háttérkép
Szegély színe
Font Type
Font Size
 1. [​IMG]

  Garai Gábor : Emlékező táj

  Hajnali táj. A tóval összeforrt ég,
  a gyönyörűség konok díszlete,
  messzi emlék ring törékeny hajóként,
  vízszint alatt a súlyosabb fele.

  Hiába kérleli múltját a lélek,
  nem térnek meg az elúszott szavak,
  az értelem hínárja közt tenyésznek,
  s foszforeszkálva föl-fölizzanak.

  De folytonos a vágy és gyógyítatlan,
  s állhatatos a tó és a hegyek,
  zöld tűz a nád s a part a virradatban,
  ríkatja bokrait és vár és nem feled.
 2. [​IMG]

  Csoóri Sándor : Pihenés patakparton

  Mint kerek betonkeverő,
  forog ott fönn a nyári Nap,
  dőlnek belőle remegő,
  finom szemcséjű sugarak.

  Egy patak partján hűsölök,
  árnyékot vet a parti sás.
  Szemembe piros derű gyűl:
  katicabogár-villogás.

  Dél van, kábító június,
  delelni ledől a világ,
  csupán az erdő fekszik ki
  a dombra, süttetni magát.

  Ritkás széliben rózsaszín
  csorda ácsorog – s tehenek
  lelógó farka meg-meging,
  mint lusta harangkötelek.

  Pihen, hever a pásztor is,
  újságot forgat álmosan.
  Kutyája vízben lefetyel,
  tűzpipacs nyelve lázban van.

  Boldog vagyok, mert szép a nyár
  s végre nyűg nélkül lehetek.
  Ahhoz se kell most értenem,
  mit a világból megvetek.

  Csak hang, csak szín, csak mozdulat
  férkőzik hozzám – épp elég,
  hogy én dúdoljam nektek el
  a pompázó nyár énekét.

  Kotyog a patak, hallgatom,
  vízében kölökgólya áll,
  lábát csiklandja liliom
  s átfonja selymes békanyál.
  Zsuzsi1031 kedveli ezt.
 3. [​IMG]

  Szirmay Endre : Hűséggel

  Hűség a földhöz és a fákhoz,
  a gyökerekhez, az indákhoz,
  a rügyekből kibukó szóhoz,
  a virágbontó szándékokhoz,
  az ágak ringó szövevényéhez,
  a lombok fölött ragyogó éghez,
  a sorsunkkal viselős maghoz,
  esőhöz, naphoz, szélviharhoz;
  hűség az öröm és bánat szülte rendhez,
  hűség a harchoz, az engedelemhez,
  hűség az értelem kristályrendjéhez,
  minden igaz és szívünk szerinti széphez;
  hogy minden népek sorsa kiteljesedjen
  és az élet győztesen ragyogjon, zengjen!
 4. [​IMG]

  Szabó T. Anna : Talán bé


  Talán a fények. Talán a felhők.
  Talán a kék köd. Talán az erdők.
  Talán a pára. Talán a béke.
  Talán eljutni ából a bébe.
  Talán a zöldek. Talán csak egy pad.
  Talán ha mással, mikor magad vagy.
  Talán barátok. Talán a pár szó.
  Talán – na látod! Talán akár: jó.
 5. [​IMG]

  Weöres Sándor : Variáció

  a hangok illata
  az illatok íze
  az ízek színe

  a színek hangja
  a hangok íze
  az ízek illata

  az illatok színe
  a színek íze
  az ízek hangja

  a hangok színe
  a színek illata
  az illatok hangja
 6. [​IMG]

  Szabó Lőrinc: Föld, Erdő, Isten

  II.

  Reggel

  Szokatlanul nyugalmas most a reggel;
  az úton csak vigyázva járhatunk, mert
  a hajnali eső arany csigákat
  vert le a fákról. Tisztább vonalakban
  sorakoznak fel a távoli dombok
  és mikor a lassan melegedő föld
  a hajnal könnyét már visszalehellte:
  oly friss a szín, üveglelkünkön át oly
  zenében úszik minden, mit a szem lát,
  hogy e forró és nedves ragyogásban
  levedlik rólunk az ember magánya
  s nem is magunkat, nem idegeinket
  érezzük zsongani: oly mély gyönyörré
  sürűsödik az élet, hogy ilyenkor
  hajam az erdő ruganyos hajával
  összefolyik, karom ölelve nő a
  kék láthatárba, mellem eke vérzi,
  hangom a szél dala és az örök Nap
  az én szemeimből nevet a földre.
 7. [​IMG]

  Kányádi Sándor : A tenger

  Nagy ember a tenger,
  nagyon nagy.
  Minden gondolat
  súlya, mélye,
  súlyosan mélyül
  hozzá mérve.

  Emberként él, emberként érez,
  nincsen fogható erejéhez.
  Láttam, hajnalban a napot
  égre emelte:
  izzott az óriás kerék,
  szinte sisteregve
  hányta tüzét a hullámokra,
  s ő, a tenger-ember, higgadtan
  a horizontra paszította.
  Aztán, mint egy nagyapó,
  fecsegett, magyarázott,
  mikor ölébe hulltak a hálás,
  ujjongó sirálysikoltások.
  Van derűje, van humora.
  Hangja némelykor nagydob,
  máskor fuvola.

  Nyugalma is emberi,
  szelíd nyugtalanság.
  Bőszült ember,
  hogyha felbosszantják.
  Ó, mennyire ember!
  Nem békül,
  csak a maga szabta renddel.
  A partja,
  amilyennek ő akarja. -
  Nem a hajókért van,
  a hajók születtek érte,
  s belevész, ki másképpen remélte.
 8. [​IMG]

  Szabó Lőrinc: Beszélgetés a tengerrel


  Beszélgetés a tengerrel
  Reggel óta ülök a parton
  és nézem a hullámokat.
  Mint csendes őrült, szakadatlan
  fecseg a víz, nő és kicsap,
  aztán függönyként lezuhog
  a szirtről, ahol heverek,
  és rögtön új rohamra indul
  s játékát sohsem únja meg.

  Minden percben vagy tizenötször
  idehabzik a végtelen,
  sebezhetetlen ölelése
  ugrálva fut a köveken;
  mint az idő, oly óriás
  és oly puha az ereje,
  nézem és oly kicsi vagyok, hogy
  csak játszani tudok vele.

  Hát játsszunk tovább, moss körül,
  tenger, te hánykódó idő,
  lüktesd föl rám perceidet,
  örök-eleven temető;
  az óra reggelt és delet
  mér ki, tegnapot s holnapot:
  saját magadban ringva te
  az öröklétet mutatod.

  Játsszuk, öröklét, a halált!
  Szoktass a rosszhoz, játssz velem!
  Partodon már évezredek
  múltak el ép ily csendesen;
  múljék el ez az egy nap is,
  ez az egy ember, aki csak
  vendégnek jött most messziről
  és nézi hullámaidat.

  Játsszunk, élet, te óriás,
  örökkévaló őrület!
  Tolmács nélkül is értem én
  érthetetlen beszédedet:
  magamnak vendég, neked annyi, –
  neked még annyi sem vagyok…
  Egy őrült fecseg és a másik
  várja a lemenő napot.
 9. [​IMG]

  Mécs László : Fényt hagyni magunk után!

  Az élet örök búcsúzás.
  Ó bár csak tudnánk távozáskor
  fényt hagyni, mint a Messiás,
  belészeretni az szívekbe,
  apostolokba, mártírokba,
  hogy átadják a századoknak,
  a századok az ezredeknek!
  Fényt hagyni, mint a Messiás!

  Vagy legalább, mint az anyák,
  kik egyre jobban megragyognak,
  minél sötétebb lesz az éj,
  és minél jobban porlanak
  a bánat-barna hant alatt.
  Fényt hagyni, mint a jó anyák.

  Vagy legalább is, mint a Nyár,
  amely almákba és diókba
  szerette édes álmait,
  és édességével világít
  a hosszú, hosszú tél alatt.
  Fényt hagyni, mint a drága Nyár.

  Vagy legalább is, mint a Nap,
  melyet elnyelt az alkonyat,
  de a legbúsabb éjben is
  világít még a gyöngyvirágban,
  a liliomban, mécsvirágban.
  Az életünk olyan tünékeny.
  Ó szent fényt hagyni volna jó!
  Zsuzsi1031 kedveli ezt.
 10. [​IMG]

  Reményik Sándor: Kagyló

  Én itt vagyok, akarva, nem akarva,
  a végtelen vetett a véges partra.

  Fekszem aléltan a sivár fövenyben
  és az óceán himnuszait zengem.

  Anyám, a tenger apadt, s itt hagyott,
  kinek mi köze hozzá, ki vagyok?

  Gazdátlan, üres ház, mire se jó,
  csak eldobni, vagy eltörni való.

  Apály s dagály közt, így, időm múlván,
  várom, míg értem visszatér a hullám.

  Nekem nem hazám e kietlen part,
  de aki titkon a füléhez tart

  magányban, éjben, emberektől távol:
  annak mesélek egy más, szebb világról.
 11. [​IMG]

  Fecske Csaba: Hajnalodik


  Liliom-papucsban
  álldogál a hajnal,
  berzenkedő lomb közt
  szél játszik a gallyal.

  Bíborszín napkorong
  görnyeszti a bércet,
  eltűnnek a lápról
  a kócos lidércek.

  Rigó füttyent hosszan,
  a kert beleborzong,
  tökvirág kürtjében
  aranysárga csönd bong.

  Terelik a csordát
  hegyi legelőre,
  vérhólyagot ostor
  üt a levegőre.

  Hancúrozó fényben
  fölszárad a harmat,
  lágy fű cirógatja
  mezítelen talpad.
 12. [​IMG]

  Weöres Sándor : Kánikula

  Szikrázó
  az égbolt,
  aranyfüst a lég,
  eltörpül
  láng-űrben
  a tarka vidék.

  Olvadtan
  a tarló
  hullámzik, remeg,
  domb fölött
  utaznak
  izzó gyöngyszemek.

  Ragyogó
  kékségen
  sötét pihe-szál:
  óriás
  magányban
  egy pacsirta száll.
 13. [​IMG]

  Szabolcsi Erzsébet : Mindennapi csendünk

  Csak a csend, hallod,
  mindennapi csendünk rebben
  rövid nappalok, hosszú éjek után.
  Távolból kutyaugatás, tücskök esti dala
  ciripeli, zümmögi, dünnyögi át az időt hajnalig.
  Csokoládéillatú fahéjas-almás barátságos beszélgetések
  emléke kavarog gyertyafénytől imbolygó szelíd árnyak között.
  A múlt zsongó hangjai. Hallod?
  Bennünk zenél az idő.
 14. [​IMG]

  Ágh István : Pipacs

  Nefelejcs súgja, mit csinál:
  kora reggel pipacskodik,
  pirosba bontja bimbait,
  nevetést csikland, röpteti
  széditő zöld kosár,
  mező kipingált ringlisén
  fölsodródik a csitri szoknyaszél,
  forgatja körbe-körbe Föld,
  szeret? nem szeret? visszaszáll
  és újra kuncog, csettint, nyelvet ölt.
 15. [​IMG]

  Fodor Ákos : EPIKTÉTOSZ-VISSZHANG

  Sose mondd azt: "el-
  veszítettem", semmiről;
  mondd: "visszaadtam".