1936. augusztus 10. - jancsi levele

Published by Amortours in the blog Ez+Az. Megtekintés: 995

Édes Egyetlen Szerelmem!

Rövidesen elérünk ahhoz a naphoz, mely gátat emel a múlt mögé, hogy új életet tárjon elénk.
Mérhetetlen örömmel tölt el az a tudat, hogy ismét láthatlak, ölelhetlek, csókolhatlak, sőt drága
Életem ezúttal már el sem kell válnunk, hanem önszántunkból repeső szívvel boldogan kötjük
életünket örökre egymáshoz. Nem tudom, hogy találok-e majd szavakat annak az ecseteléséhez, hogy
mennyit gondoltam rád Szerelmem és mennyi újabb érzés gyűlt össze bennem utolsó találkozásunk óta.

De nem is tudom, hogy szükség lesz-e a sok szóra hisz hasonlóan érzel, mint én és így megértesz
mindent ebből az egyetlen szóból: SZERETLEK.

Úgy szeretlek, hogy e szép szó nem is hű kifejezője talán érzelmeim tömkelegének.

Ne félj a kiábrándulástól, mert az csak durva lelkületű vagy olyan személyiségnél jöhet szóba,
akik a testi érzések rabjai. Magadat ismerheted Életem, én pedig nem vagyok rabja semmi másnak,
mint a finom érzékeny lelkületednek. Van nekünk mitől félnünk? Hogy boldogságunk vég nélküli
legyen, kizárólag kettőnkön múlik. Miattam soha nem fog még egy bárányfelhő sem úszkálni
boldogságunk egén, mert olyan őszinte, nyílt és gyengéd leszek Hozzád édes Szerelmesem és úgy
foglak szeretni, ahogy azt csak egy mintaférj teheti. Cserébe ugyanezeket kapom, erről meg vagyok
győződve, így csak szép és boldog lehet az életünk.

Mérhetetlen naggyá dagadt már bennem az érzés, mely boldogsággal tölti el szívemet, amelyet a
köztudatban szerelemnek hívnak.

Meggyőződésem, hogy azt a lépést, amelyet most izzó szerelemtől áthatva közös akarattal
megteszünk, sohasem fogjuk megbánni. Remélem, hogy tökéletesen fogom betölteni azt a szerepet,
amelyet a sors a Te oltalmad és támaszodként nekem szánt, mert minden célom az, hogy neked
Egyetlenem örömet szerezzek, megelégedetté és nagyon boldoggá tegyelek.

Esküvőnk előtti napon járulok az Úr színe elé és a gyónástól megtisztult hófehér lélekkel, kérem
majd a Mindenhatót, hogy tökéletesen sikerüljön mindaz, amit most bízva remélek.

(Most rátérek életünk legnagyobb lépéshez szükséges részletekre.........)

Azt hiszem nem felejtettem ki semmit, és ezen utolsó levelemet égő szerelem és csupa vágy kíséri!
A közeli viszontlátáskor számtalanszor csókol:

Szerelmed.
  • pipiida
  • Amortours
Hozzászólnál? Jelentkezz be...