Mai Évfordulók

Published by KABRI in the blog KABRI blogja. Megtekintés: 467

[​IMG]
2 2 0 évvel ezelőtt ( 1890 ) ezen a napon született KÖLCSEY FERENC


Kölcsey Ferenc ( Sződemeter, 1790. augusztus 8. – Szatmárcseke, 1838. augusztus 24.)
magyar költő, politikus és nyelvújító.http://hu.wikipedia.org/wiki/Kölcsey_Ferenc

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Kolcsey.htm


Kölcsey FerencParainesis Kölcsey Kálmánhoz
(részlet)


Könyvet írni: ez is egyike korunk betegségeinek. Ki kenyérért írogat, az méltóbb szánásra, mint aki napszámért kapál. Kit hajlandóság vonz írásra, jusson eszébe: miképpen hajlandóság és tehetség két különböző dolog; s ki a hajlandóságot tehetségnek veszi: az mindég csalatkozik. Több kívántatik az írótól, mint a beszélőtől.

Ennek szavai elhangzanak, az író pedig maradandó bötűkbe önti gondolatait, s messze vidéken s jövendőben is óhajt olvastatni. Azért ha valaha könyvírásra kedved leend, vizsgáld meg jól magadat, gyűjtöttél-e elég erőt, tapasztalást és tudományt? Mert oly ember is, ki a maga életkörét híven betöltvén, jámborsága és szorgalma által tiszteletet érdemel, nevetséges leend, mihelyt azon pályára lép, mire természet őtet nem szánta. Kinek a közönségesen, a mindennapin felülemelkedni erő nem jutott: az kitetsző helyre ne álljon. S ez intés itt az írónak adva, minden más helyzetbeli embernek szól.

Nem boldogtalan volt az, mond a költő, kinek születéséről s haláláról a világ semmit sem tudott. E tanítás a pórnépre nézve helyes lehet; de ki fennérzést nyere sorsától, ki magasbra törekedő társaságban a szép és jó példáit jókor szemlélhette: annak kötelessége úgy élni, hogy a pórnépen felülemelkedve, a mindennapiság keskeny köréből kiléphessen; s nevének maradandó emlékezetet szerezzen. Hazát és emberiséget csak jelesek boldogíthatnak; s e célra munkálás kötelessége alól nem vétetik ki más, mint a természettől tehetség nélkül hagyott szerencsétlen.[​IMG]


  • kovacsrne
  • boticselli
Hozzászólnál? Jelentkezz be...