Színek hatalma

Published by KABRI in the blog KABRI blogja. Megtekintés: 825


[​IMG]

SZÍNEK HATALMA
A színek helyettünk beszélnek; használatukkal nap mint nap ezer és ezer jelet küldünk a külvilág felé érzéseinkről, kedélyállapotunkról, örömünkről vagy éppen bánatunkról. Ugyanígy fordítva: a színek különböző tulajdonságainkat erősíthetik, ha több bátorságra vagy éppen türelemre van szükségünk.


A színek mindenkinek jelentést hordoznak, s bár ez az egyes kultúrákban eltérő lehet, a színek jelképrendszere univerzális, gyakran gyakorlatias, mint például a veszélyt jelző vörös. Az érzelmi állapotokat is kapcsolatba hozzák színekkel: a vörös a düh és a szenvedély színe. Egy adott szín tulajdonságainak felvázolásához képzeljük magunk elé azt minél pontosabban, olyan tökéletesen, ahogy csak tudjuk, miközben a keresett tulajdonságra koncentrálunk.

A ruháink színeivel is kifejezhetjük nemcsak pillanatnyi hangulatunkat, de érdeklődésünket, ízlésvilágunkat, beállítottságunkat, vagyis a színek egyéniségünk kifejezésének eszközei is. Viseletünk színeit azonban használhatjuk tudatosan is. Célzott érzelmi üzeneteket is közvetíthetünk velük a külvilág felé.


Vörös: erő


A vöröset – a vér színét – az életerővel hozzák összefüggésbe. A távoli múltban a vörös okker pigmenteket temetési szertartásokkor használták, a fizikai halálon túli új élet jelképeként. A vöröst gyakran forró színnek tartják.

A fizikai erő, a hatalom, a szenvedély és az energia képzetét kelti. A vörös otthonunkban alkalmazva túl harsány is lehet, nagyon népszerű viszont az energiát és erőt jelképező autók színeként.

Mivel a vörös szinte mindig a tüzet juttatja eszünkbe; mindkettő veszélyt jelent. A figyelmeztető jelzések színe is ezért vörös. A természetben is erőteljes szín, vonz és egyúttal figyelmeztet.

Kínában ugyanakkor a szerencse színe, gyakran varrják a menyasszonyi ruhákat vörösből. Indiában a tisztaságot szimbolizáljak, míg más keleti kultúrákban a fehérrel párosítva az örömöt fejezi ki.

Vörös tulajdonságok Ha felvázoljuk magunkban a vörös erőteljes tulajdonságait, segíthet, amikor úgy érezzük, hiányzik belőlünk az energia, az életkedv, vagy a bátorság. A piros energiát kölcsönöz viselőjének, és a másik nem figyelme felkeltésének hatékony eszköze.


Narancs: életerő


A narancssárga meleg, élénkítő szín, bár nem olyan erőteljes, mint a vörös. Serkenti az életkedvet és vitalitást, szórakozásra, mozgásra ösztönöz. A naplemente meleg izzásával, a trópusi gyümölcsökkel és egzotikus virágokkal kapcsolódik össze ez a szín. Gyakran kelti a napsütötte éghajlat és a napimádó emberek asszociációját.

Narancs tulajdonságok Amikor szeretnénk lerombolni belső korlátainkat, megtalálni a bennünk rejlő lelkesedést, több örömet lelni az életben, képzeljük el tulajdonságaival együtt ezt a színt.


Sárga: világosság


Tavasszal, mikor minden újjáéled, mintha minden sárgába öltözne. Ez a szín nélkülözi az érzelmes színek melegségét, bár a Nap színe. A legfeltűnőbb minden szín között, világszerte jelzőszínként használják. Ázsiában például az uralkodók és a szentek színe a sárga.

A sárga a mentális tevékenység és tiszta, nyitott elméből születő kreatív ihlet színe. A szellemi fejlődéssel és az elvont eszmék használatával hozzák összefüggésbe.

Sárga tulajdonságok Ha a tudatunkban zavar támad, engedjünk be egy napsugarat. Koncentráljunk a sárgára és tulajdonságaira, amikor azt szeretnénk, hogy gondolataink letisztuljanak, például egy fontos döntés meghozatala előtt.


Zöld: megújulás


A zöld a természet gyarapodásának színe. Járjunk nyitott szemmel, vegyük észre a környezet számtalan zöldes árnyalatát. Feltűnik, hogy a természetben dominál ez a szín. Olyan gyakran látjuk, hogy általában nem is tűnik fel, milyen sokféle lehet.

A zöld a tavasz színe is, amikor a több nappali fény növekedésre serkenti a természetet a tél elmúltával. Így tekinthetjük a zöldet a megújulás, növekedés és a gyógyulás színének. A környezetvédők is alkalmazzák a zöld színt, mint az élet megőrzésének és az élőlények tiszteletének szimbólumát.

Indiában az iszlám színe a zöld, néhány trópusi országban pedig a veszélyt jelenti.

Zöld tulajdonságok Koncentráljunk a zöld színre és a hozzá kapcsolódó tulajdonságokra az új lehetőségek megtalálásához, vagy ha személyes fejlődést szeretnénk elérni. Zöld ruhák viselete nyugtatólag hat kimerült vagy stressztől gyötört viselőjükre.


Kék: ellazulás


A kék szín különösen kápráztató és éteri, ha a levegő lakóit, a madarakat és lepkéket ékesíti. A tengerek és óceánok vizét is kéknek látjuk. Ez érzéki csalódás, hiszen a víz az ég színét tükrözi vissza. Az űrből nézve az egész világ nagyon kéknek tűnik.

Ezt a színt az ellazult, harmonikus és békés tudatállapottal hozzák összefüggésbe. Égi jelentősége is van: az ókori Egyiptomban a mennyország képmásaként tisztelték a mélykék, néha arannyal pettyezett lapis lazuri nevű ásványt; sok ortodox templomra aranyozott, kék kupola épült. Az ellazulás során ezek a kapcsolatok hozzásegíthetnek, hogy nyugodtnak, békésnek, és egyben szemlélődőnek érezzük magunkat.

A kék szín jelentése Kínában a halhatatlanság, a hindu kultúrákban pedig Krishna istent szimbolizálja.

Kék tulajdonságok Idézzük fel a kék színt, ha úgy érezzük, túl nagy rajtunk a stressz, a nyomás. A kék szín viselete bizalmat és tekintélyt ébreszt a szemlélőben, ajánlható első bemutatkozáskor is.


Mélykék: szentség


Az indigó szín dús, sötét színárnyalat, ám a természet szűkmarkúan bánik vele. Mivel ritka és nehezen kivonható szín, ezért a rejtett mélységeket, misztikumot, elzárkózást jelképezi. A múltban a spirituális hagyományokat, mint a meditációt is gyakran titok övezte. Ritkasága olyan asszociációkat ébreszt, mint a világuralom és a vallás.

Az indigó elhivatottságot is jelképez a spirituális értékek, a humánum és a táguló tudat iránt.

Indigó tulajdonságok Vonjuk be gondolkodásunkba az indigó színt, ha szükségét érezzük annak, hogy megerősítsük elhivatottságunkat valami mellett, vagy új utakat keresünk.


Lila: harmónia


A lila a tisztaság és a fényesség színe. A szivárvány utolsó színe, a vörös ellentéte, ahogy ez tulajdonságaiban is megnyilvánul.

A szellem érzékenységét jelképezi, és inkább az univerzális, int az egyéni és személyes kvalitások színe. Elcsitítja a szenvedélyeket, közös egységet és harmóniát sugall, amelyben mindenki osztozhat.

Lila tulajdonságok Koncentráljunk az ibolyaszínre, ha úgy érezzük, képesek vagyunk háttérbe helyezni személyes igényeinket az emberiség békéje érdekében.


Fehér: teljesség


A fehér szín a szivárvány hét színéből áll össze, ezáltal a teljességet és a tisztaságot jelképezi. A fehér zászló például a békét jelent. Emellett több asszociációt ébreszt, de az egész világon kapcsolódik az átmenet rítusaihoz. Az újszülöttek, a menyasszonyok, és sokfelé a halottak öltözékének színe. A vallási szertartások közül a belépéskor használják, keresztelőn vagy áldozáskor.

Fehér tulajdonságok A fehér képek felidézésével megerősíthetjük a teljesség és a tisztaság iránti érzékünket. Fehér színű ruhában tisztaságot és ártatlanságot fejezhetünk ki.


Ezüst: érzelmek


Az ezüstöt a Hold fényéhez hasonlítják. Az elme tudatalatti, ösztönös részét jelképezi, az álmokat és a rejtett érzéseket.

A Hold fénye lágy, így az ilyen területek elkerülhetetlenül homályban maradnak. Az ezüst Hold a mitológia fontos eleme, a tudat és a szellem titokzatos, rejtett erőit jelképezi, illetve a nőiességet, amely a természetétől fogva intuitív.

Ezüst tulajdonságok Segítségével a tudat alatti életünket vizsgálhatjuk meg.


Arany: vágyak


Az arany a legnemesebb fém, így egyben a legnagyobb érték jele. A tökéletesség és az örök élet szimbóluma minden kultúrában. Az emberi természet halhatatlan részét jelképezi, a lelket magát. Ezért készítette minden civilizáció a legfontosabb műremekeket aranyból. A szent szobrok és vallási tárgyak aranyból készültek, hogy ez sugallja isteni voltukat a közösségnek.

Arany tulajdonságok Ha a legjobbat és a legtöbbet szeretnénk felajánlani magunkból egy közös cél érdekében, meditáljunk az arany színről.[​IMG]Hozzászólnál? Jelentkezz be...