Élménypedagógia

MiD

Állandó Tag
Állandó Tag
Élménypedagógiával kapcsolatos ismeretek, könyvek, cikkek, játékok, tapasztalatok tudásmegosztása

Mi az az élménypedagógia?
Én még nem találtam olyan definíciót, ami egyértelműen és tömören meg tudná magyarázni az élménypedagógia fogalmát. Ez az idézet (a teljesség igénye nélkül) jól összefoglalja nekünk:

"Magának a fogalomnak a megléte szembesít bennünket az oktatás egyik fő problémájával: azzal, hogy a pedagógia fogalmába nem tartozik bele magától értetődően az élményszerűség, azaz kialakult egy olyan pedagógiai irány, amely hangsúlyozza a tanulási folyamatban az élmények megélésének jelentőségét. Ennek az iránynak erős és régi gyökerei vannak a pedagógiában, különösen a reformpedagógiai irányzatok megszületése óta. A nevelés és oktatás alapvető és végső célja a teljes személyiség formálása. Ezt a célt a NAT is megfogalmazza. A valóságban azonban az tapasztalható, hogy a „a tanulók személyiségében szisztémás változás az iskola hatására legfeljebb csak nyomokban mutatható ki.” (Buda 2000: 39). E helyzet megváltoztatására törekszenek azok a pedagógiai újítások, amelyek az élménypedagógia gyűjtőfogalma alá tartoznak.
Az élménypedagógia szemléletéből kiinduló pedagógiai gyakorlat olyan tanítási módszereket, tanulásszervezési módokat részesít előnyben és helyez a tanítás-tanulási folyamat fókuszába, amelyekben a közösen megélt és értelmezett tapasztalat nyújt fejlődési lehetőséget a gyermekek számára. Az élménypedagógiai foglalkozáson a gyerekek aktivitása van középpontban. Tevékenységek, közös játékok, mozgással összekötött gyakorlatok során kerülnek kapcsolatba azokkal az ismeretekkel, amelyek a tananyag részét képezik. A tudás nem átadódik, hanem megképződik bennük saját élményeik, tapasztalataik által."
Forrás:http://www.jgypk.u-szeged.hu/methodus/papp-szilvia-elmenypedagogia/
 

MiD

Állandó Tag
Állandó Tag
Az angol nyelvű szakirodalom az Experimental Education kifejezéssel jelöli a tapasztalati tanulás különböző formáit.
 

Gudisz

Állandó Tag
Állandó Tag
Élménypedagógiával kapcsolatos ismeretek, könyvek, cikkek, játékok, tapasztalatok tudásmegosztása

Mi az az élménypedagógia?
Én még nem találtam olyan definíciót, ami egyértelműen és tömören meg tudná magyarázni az élménypedagógia fogalmát. Ez az idézet (a teljesség igénye nélkül) jól összefoglalja nekünk:

"Magának a fogalomnak a megléte szembesít bennünket az oktatás egyik fő problémájával: azzal, hogy a pedagógia fogalmába nem tartozik bele magától értetődően az élményszerűség, azaz kialakult egy olyan pedagógiai irány, amely hangsúlyozza a tanulási folyamatban az élmények megélésének jelentőségét. Ennek az iránynak erős és régi gyökerei vannak a pedagógiában, különösen a reformpedagógiai irányzatok megszületése óta. A nevelés és oktatás alapvető és végső célja a teljes személyiség formálása. Ezt a célt a NAT is megfogalmazza. A valóságban azonban az tapasztalható, hogy a „a tanulók személyiségében szisztémás változás az iskola hatására legfeljebb csak nyomokban mutatható ki.” (Buda 2000: 39). E helyzet megváltoztatására törekszenek azok a pedagógiai újítások, amelyek az élménypedagógia gyűjtőfogalma alá tartoznak.
Az élménypedagógia szemléletéből kiinduló pedagógiai gyakorlat olyan tanítási módszereket, tanulásszervezési módokat részesít előnyben és helyez a tanítás-tanulási folyamat fókuszába, amelyekben a közösen megélt és értelmezett tapasztalat nyújt fejlődési lehetőséget a gyermekek számára. Az élménypedagógiai foglalkozáson a gyerekek aktivitása van középpontban. Tevékenységek, közös játékok, mozgással összekötött gyakorlatok során kerülnek kapcsolatba azokkal az ismeretekkel, amelyek a tananyag részét képezik. A tudás nem átadódik, hanem megképződik bennük saját élményeik, tapasztalataik által."
Forrás:http://www.jgypk.u-szeged.hu/methodus/papp-szilvia-elmenypedagogia/
Szia! Ide már tettem fel néhány olvasnivalót :) http://www.canadahun.com/temak/kooperatív-technikák.55214/
 

MiD

Állandó Tag
Állandó Tag
Az élménypedagógia a tapasztalati tanulásról szól, amit a cselekvés által ér el. Nem az akadémiai tudás a cél, hanem a személyiség fejlesztése az aktív tapasztalatszerzésen keresztül. A "tudás" forrása a folyamatban résztvevő saját tapasztalata, melyet a facilitátor segít.
 

Gudisz

Állandó Tag
Állandó Tag
Az élménypedagógia a tapasztalati tanulásról szól, amit a cselekvés által ér el. Nem az akadémiai tudás a cél, hanem a személyiség fejlesztése az aktív tapasztalatszerzésen keresztül. A "tudás" forrása a folyamatban résztvevő saját tapasztalata, melyet a facilitátor segít.
Te biztosan tanár vagy :) Én és sok óvó néni az óvodában már jó sok éve "élménypedagógiázunk";) Ráadásul tevékenységközpontú a helyi programunk, szóval cselekvés, élmény, tapasztalat :):hurra:van bőven. Nagyon örülök, hogy az iskola közelít. Dr Benda József videóit hallgatom, nézem... ha még nem láttad, az nagyon jó! :)
 

MiD

Állandó Tag
Állandó Tag
Drámapedagógusként és trénerként is dolgozom. Nekem az élménypedagógia nagyon hasonlít a drámapedagógiára. Sok eleme pl.: a keretmese, szerepbelépés megtalálható a drámában is. Ami különbség, hogy az élménypedagógiai órán nem kell, hogy a résztvevő is szerepbe lépjen mégis élményszerű lesz neki a folyamatban lenni. Talán az alábbi idézet jobban rávilágít mi is a különbség az élménypedagógia és más módszerek között.

"Az élménypedagógia a közvetlen élményt, tapasztalatot használja alapként a tanuláshoz. Legegyszerűbben „cselekedve/tevékenykedve tanulásként” lehet leírni.
A tanulásnak olyan aktív formája ez, amely a résztvevők közvetlen tapasztalatát elsődleges információforrásként használja a tanulási folyamatban. Szöges ellentéte az olvasmányokon vagy előadásokon alapuló hagyományos tanulási módszereknek, hiszen ott mások élményein alapul a megszerzett tudás. Az élménypedagógia a tapasztalati tanulás egyik markáns irányzata.
Az élménypedagógia (fizikai, kognitív vagy szociális) kihívást jelent a tanuló számára. Az élménypedagógia gyökerei az outdoor és kalandpedagógiába nyúlnak vissza. Ez az irányzat strukturált gyakorlatok segítségével teremti meg a tanulási folyamathoz szükséges kereteket. Az élménypedagógia esélyt ad arra, hogy megtanítsuk a „megtaníthatatlant”.
A problémamegoldást, az eredményes vezetést, a kommunikációt, a bizalmat nem tudják a diákok könyvből megtanulni. Azt a célt szolgálja az élménypedagógia, hogy a résztvevő a gyakorlatok során szerzett tapasztalatait dolgozza fel a tanulási folyamat „feldolgozás” szakaszában.
Az élménypedagógiában segítünk („facilitálunk”), nem pedig tanítunk. A tanítás esetében a tudás forrása sokszor a tanár, aki azon dolgozik, hogy ezt a tudást átadja a diákoknak. A facilitálás esetében a tudás forrása a résztvevő saját tapasztalata, a facilitátor pedig segíti és motiválja őt a tanulási folyamatban. A facilitátor felméri a csoportot és megfelelő feladatokat választ ki számukra, ügyel a biztonságukra és figyeli a gyakorlat során kialakuló egyéni és csoportdinamikát, gyakran ő vezeti le a gyakorlatot követő elemző beszélgetést is.
Az élménypedagógia alapjai: a játék mint a rekreáció, az oktatás és a pedagógiai fejlesztés eszköze, a tapasztalati tanulás és az élménypedagógia elméleti megalapozottsága és alapelvei, a komfort-, a pánik– és a tanulási zóna megismerése, az AHA-élmény."
Matthew D. Liddle. Tanítani a taníthatatlant. Élménypedagógiai kézikönyv.—Pressley Ridge Magyarország Alapítvány, Budapest—2008.
 

pralipe

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok. Ezt a konkrét könyvet nem tudná feltenni valaki?
Matthew D. Liddle. Tanítani a taníthatatlant. Élménypedagógiai kézikönyv
 
Oldal tetejére