Érdekességek a történelemből

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Boldogok, szentek, legendák
Boldog Gizella


(894 körül-1065)

1662483540208.png Gizella keresztje

I. István felesége, Gizella adományokkal támogatta az egyházat, a templomok építését és a kolostorok alapítását. Özvegyként is bőkezűen segített a rászorulókon. Jótékonykodását Orseolo Péter a királyi javak pazarlásának tekintette, amiért be is záratta. Aba Sámuel halála után, 1044-ben visszatért hazájába, Bajorországba, s a passaui apácakolostorba vonult. Sokat imádkozott, böjtölt, önmegtartóztatást gyakorolt. Egy idő után főnökasszony lett. Halála után a kolostor templomában temették el. Sírja búcsújáró hellyé vált, boldogként tisztelték, de hivatalosan csak 1911-ben avatta boldoggá X. Piusz pápa.
Ma Münchenben őrzik azt az 1008-ban készült, róla elnevezett keresztet, amit imádkozás közben a kolostor főnökasszonyaként használt.

Boldog Kinga
(1224-1292)

IV. Béla lánya, Boleszláv lengyel herceg felesége templomokat, kolostorokat ispotályokat építtetett. Nevéhez kapcsolódik a wieliczkai sóbányák megnyitása is. A férje halála (1279)
után a klarisszák ószandeni kolostorába vonult, amelyet korábban ő alapított. Önmegtartóztató életet élt, segítette a szegényeket, s 1284-ben apátnővé választották. Halála tízhónapos betegeskedés után következett be. VIII. Sándor pápa 1690-ben avatta boldoggá, öt évvel később pedig XII. Ince Lengyelország védőszentjei sorába emelte.

Boldog Erzsébet
(1255 körül-1320 körül)

V. István lánya, a Nyulak szigeti kolostorban nevelték. Kétszer ment férjhez, s a második férje halála után Nápolyba költözött. Egy későbbi legenda szerint Milánóban a Szent Péter kolostorban élt. Alázatossága példamutató volt, a legdurvább munkákat is zokszó nélkül végezte. Boldogként tartják számon.

Boldog(ként tisztelt) Erzsébet
(1292- 1338)

1662483780450.png Töss város jelenlegi címere a jellegzetes Árpád-házi kettős kereszttel, Erzsébet emlékét őrzi.

III. András lánya. Hatévesen Vencel cseh herceggel jegyezték el, de a jegyességből nem lett házasság. Apja halála után a mostohaanyja kolostorba küldte. Szegénységet, tisztaságot, fogadott, visszautasította Habsburg Henrik házassági ajánlatát. A svájci Töss domonkos kolostorban élte le az életét. Nem avatták boldoggá, de a római katolikus egyház boldogként tiszteli.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Boldog Özséb, a pálos rend megalapítója
(1200 körül- 1270)

1662723955570.png Boldog Özséb, a rendalapító 1662724004524.png A pálos rend címere

Ő alapította az egyetlen magyar szerzetesrendet, a pálos rendet. Esztergomban született, vallásos szellemben nevelkedett, és papi pályára lépett. Később az esztergomi káptalan tagja lett. Szerényen élt, jövedelmét szétosztotta a szegényeknek. A tatárjárás után lemondott kanonoki tisztségéről, és 1246-ban érseki engedéllyel a Pilisszántó falu melletti barlangrendszer közelében kezdte meg remeteéletét. Azt vallotta, hogy a „Keresztben az üdvösség”, ezért rendjét még Mátyás idejében is a szent kereszt testvéreinek nevezték.
Egy éjjel látomása volt ima közben: sok apró lángocskát látott, amelyek eggyé olvadtak. Ezt úgy értelmezte, hogy össze kell fognia a remetéket. Ezután felkereste az ország remeteközösségeit, s azok tartományfőnökükké választották. 1250-ben építették fel templomukat és a monostorukat Szántó határában a szent kereszt megtalálásának emlékére. Ezután Özséb Rómába zarándokolt, ahol IV. Orbán pápa engedélyezte a rend működését, de a végleges engedélyt csak 1308-ban adta meg a Szentszék.
A rendalapító 24 évig élt a Pilisben, s a pálosokat 20 évig kormányozta.
A Szentszék 2008-ban engedélyezte hivatalosan a tiszteletét.
Az újabb kutatások szerint már a tatárjárás előtt létesültek pálos kolostorok Révfülöpön és Szentjakabon, tehát Özsébnek legfeljebb a meglévő remeteközösségek renddé szervezésében lehetett fontos szerepe, de még ez is megkérdőjelezhető. Miért? A renddel kapcsolatos XIII-XV. századi dokumentumokban egyszer sem említik a nevét, és a feltételezett sírja sem vált helyi zarándokhellyé. Életéről 1516-ban írt először Gyöngyösi Gergely pálos szerzetes, de az életrajza olyan elemekből állt össze, amelyek a kor legendáinak általános kellékei. A kutatók úgy vélik, hogy a rend névadója, Remete Szent Pál is kitalált személy, Szent Jeromos fantáziájának a szülötte.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Érdekességek

Álmos nevének magyarázata


A latin eredetű, jótékony, kegyes … jelentésű álmus szót Anonymus szentnek értelmezte, mivel utódai közül több személyt szentté avattak. Mások szerint a szó török eredetű, szerzőt, vételt, ajándékot, esetleg megvásároltat, magasztost jelent.

Lehel kürtje

1663162053328.png A jászberényi múzeumban őrzött kürt

A 955. évi augsburgi vereség után elfogták és felakasztották Lél (Lehel), Bulcsu és Súr magyar vezéreket. A monda szerint Lél utolsó kívánságaként a kürtjébe akart fújni, s amikor a kezébe vette, halálra sújtotta vele Ottó német királyt, mondván, hogy szolgája lesz a másvilágon. A kalandozó vezér nem ölte meg Ottót, és az a kürt sem volt az övé, amelyet a jászberényi múzeumban őriznek. A 43 cm hosszú, peremén sérült elefántcsont hangszer X. vagy XI. századi mestermunka, vagyis készülhetett Lél halála után is.

A kegyetlen Géza fejedelem

1663162107120.png Géza fejedelem, Képes krónika

Thietmar merseburgi püspök szerint Géza „felette kegyetlen ember volt, aki „hirtelen haragjában sok embert megölt, és az ellenszegülő alattvalóit szigorúan megbüntette”.


Géza és az új hit

Géza uralma idején Querfurti Bruno püspök vezetésével német papok érkeztek az országba, s kezdetét vette a hittérítés. A fejedelmet Bruno Istvánnévre keresztelte, de nem lett meggyőződéses keresztény, nem mondott le a pogány szokásokról. Amikor emiatt az udvari papja korholta, azt mondta, elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy a pogány isteneknek és a keresztény Istennek is áldozzon.
 

eddy56

Állandó Tag
Állandó Tag
Lehel kürtje

Csatolás megtekintése 1881364 A jászberényi múzeumban őrzött kürt

A 955. évi augsburgi vereség után elfogták és felakasztották Lél (Lehel), Bulcsu és Súr magyar vezéreket. A monda szerint Lél utolsó kívánságaként a kürtjébe akart fújni, s amikor a kezébe vette, halálra sújtotta vele Ottó német királyt, mondván, hogy szolgája lesz a másvilágon. A kalandozó vezér nem ölte meg Ottót, és az a kürt sem volt az övé, amelyet a jászberényi múzeumban őriznek. A 43 cm hosszú, peremén sérült elefántcsont hangszer X. vagy XI. századi mestermunka, vagyis készülhetett Lél halála után is.
Annyit tegyünk hozza, hogy a Lech mezei vagy Augsburgurgi csata nem az első volt 955-ben.
A magyarok 910-ben egyszer mar megmerkoztek itt a bajorokkal, egesz pontosan a keleti frank birodalom és a bajor egyesult haderovel.
A Gyermek Lajos által vezérelt haderot teljesen szétverték, a kiraly is csak épp hogy be tudott jutni a fallal korulvett augsburgba. A magyar veszteségek annyira csekélyek voltak, hogy mindossze 10 nap elteltével legyőztek a masik német hadsereget is rednitznél.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Portré Saroltról

Egy nyugati forrásban azt írták róla, hogy „az egész országot kezében tartotta, kormányozta urát, és minden, ami uráé volt”. Egy másik szerint „módfelett ivott és katonásan ülte meg a lovat, s egy alkalommal így kilovagolva annyira a fejébe szállt a harag, hogy megölt egy férfit”.


Hány Árpád-házi királyunk volt?

A XI. és a XII. században nyolc-nyolc, a XIII. században hét király uralkodott. Mindig külföldi uralkodóházból, császári, királyi, hercegi családokból nősültek, leggyakrabban német földről.
A XI. században öt királynak nem volt fiúgyermeke a halálakor.


Királynék

A 23 Árpád-házi királynak összesen 29 feleségét tartják számon. E szám nő eggyel, ha bebizonyosodik, hogy az orosz Anasztázia I. András második felesége volt. A királynék közül háromról semmilyen adat nem bukkant elő, további háromnak pedig a származása ismert, ám a nevüket homály fedi.


Ellenkirályok

Aba Sámuel Orseolo Péter ellenében,
I. Géza Salamon ellenében,
I. Géza halála után I. László Salamon ellenében.
A főúri ligák II. István ellenében három személyt is kiszemeltek ellenkirálynak: előbb a Könyves Kálmán által megvakíttatott Álmos herceget, később Bors és Iván ispánokat.
II. László III. István ellenében,
IV. István III. István ellenében.
Ellenkirályként lépett fel Kun László ellenében III. Endre.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Néhány leg

A leghosszabb ideig I. István uralkodott királyként, 38 évig ült a trónon. A legrövidebb ideig, öt hónapig II. László és III. László, szűk öt hónapig pedig IV. István.
III. László ötévesen lépett trónra, Aba Sámuel 51 évesen.
A legkalandosabb életű király Salamon volt, a leghíresebb, legnépszerűbb I. László, a legműveltebb pedig Könyves Kálmán.

Néhány első

Kálmán volt az első, aki Szent Istvánt követve a fehérvári bazilikába temetkezett.
Aranybullát először II. Géza használt.
A királyi kancelláriát III. Béla hozta létre.
Első ízben az egyforintos hadiadót II. András vetette ki az 1217. évi keresztes hadjárat költségeinek részbeni fedezésére. A rendkívüli adót később rendszeresen behajtatta.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Meggyilkolt királyok

1663675977848.png Aba Sámuel meggyilkolása, Képes krónika

Aba Sámuel 1044 júliusában csatát veszített Ménfőnél az Orseolo Pétert támogató III. Henrik császárral szemben, és a vereség után saját hívei ölték meg menekülés közben.
IV. István Bizánc támogatásával szerette volna visszaszerezni a koronát III. Istvántól. Zimonyban tartózkodott, amikor a magyar sereg körbezárta a várat. A védők kilátástalannak ítélték meg a helyzetüket, s a szabadulás reményében a trónját vesztett királyt saját emberei mérgezték meg.
IV. Lászlót a kunok gyilkolták meg 1290-ben Körösszeg vára közelében a sátrában, az éjszaka leple alatt.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Kolostor Márton hegyén

1663935827753.png A főapátság ma

Géza fejedelem 996-ban bencés szerzeteseket hívott be az országba, akik a pannóniai születésű Szent Mártonról elnevezett hegy tetején alapítottak monostort. Ők alakították ki a monostoroknak azt a formáját, amelyet más rendek is átvettek. Szigorú napirend szerint éltek. Reggel öttől estig ötször vettek részt közös misén, szertartáson, s éjjel 11-kor vagy éjfélkor is misére gyűltek össze. Télen ötkor, nyáron hatkor feküdtek le. A monostor lakói gazdálkodtak, másolgatták a Bibliát, a szertartások szövegét, s a XI. században már iskolát is működtettek.

Vajkból István

1663935868533.png Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése (Gyermekkorában, és nem ifjúként keresztelték meg.)

Egy német krónika szerint első királyunkat a születése után Vajknak hívták. Hogy e török eredetű, hőst, vezért jelentő névre meddig hallgatott, nem tudjuk, de bizonyos, hogy még gyermekkorában megkeresztelték. Nevét az első keresztény vértanúról, Istvánról kapta, akit az I. században öltek meg Jeruzsálemben. Kérdéses A keresztelő személye is. Csupán valószínűsíthető, hogy a később szentté avatott Adalbert keresztelte meg, aki többször is járt Géza fejedelem udvarában.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
A könyörtelen és engedékeny István

István fokozatosan terjesztette ki hatalmát az egész országra. Megkoronázása után először Erdély urával, az anyja rokonságához tartozó Gyulával gyűlt meg a baja, aki mindenben szembeszegült vele. Nem volt hajlandó megkeresztelkedni sem, ezért István 1003-ban sereget küldött ellene, gazdag tartományát uralma alá hajtotta, Gyulát elfogatta, és börtönbe vetette. Gyula később a fogságból megszökött, és lengyel földre menekült, ahová a felesége is követte, mégpedig a király engedelmével.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Jöttek, nélkülöztek, mentek

Amíg István sógora, II. Henrik viselte a császári koronát, német támadástól nem kellett tartani. Henrik halála után II. Konrád került a trónra, s haddal tört Magyarországra. István nem csapott össze a páncélos sereggel, hanem oly módon hátrált, hogy mindent felégetett maga mögött. A taktika bevált, a betolakodók utánpótlása elfogyott, és gyors távozásra kényszerültek. A magyar had a nyomukban volt, s elfoglalta Bécs térségét.


Kis templomok, sustorgó hívek

1664291733469.png A tihanyi apátság altemploma, benne I. Andrásnak, az alapítónak a sírjával
A XI. századi templomok kicsinyek voltak, oltárként egy asztal szolgált, s azon állhatott gyertyák imbolygó fényétől megvilágítva a védőszent festett képe. A közelgő misére harang figyelmeztette az embereket, akik padok híján álltak, időnként meghajoltak, letérdeltek, s egy-egy állandóan ismétlődő latin mondatot is elmondtak közösen, válaszul a pap imádságaira. Mivel a szertartás szövegéből mit sem értettek, nem csoda, hogy sustorogtak, beszélgettek.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
István ezüstpénzei

1664533231202.png Szent István aranyobulusa

István első pénzeit, az ezüstdénárokat 1000 és 1004 között verték a királyi székhelyen, Esztergomban. Az 1,26 gramm súlyú érme egyik oldalára LANCEA REGIS feliratot véstek.
1020 után készültek azok a 0,76 grammos ezüstobulusok, amelyeken a STEPHANUS REX áll.
Jó minőségűek voltak, a kereskedők szívesen elfogadták.

Szent György ereklyéje

István a bizánci császár szövetségeseként elfoglalta Ohridát, de jóformán zsákmány nélkül tért haza. A kevés szerzemény között a király számára a legbecsesebb a keleti keresztények által igen tisztelt Szent György vértanú ereklyéje volt, amely két évtized múltán Franciaországba került.

István a paláston

1664533398616.png István a paláston

A Gizella keze munkáját is dicsérő, miseruhának szánt palástot 1031-ben adományozta a királyi pár a fehérvári bazilikának.
A felül gallérral toldott palástot egy y alakú díszítés osztja részekre. A központi alak egy oroszlánra taposó Krisztus, mellette kétoldalt Mária, illetve János evangélista. A felső sávban 14 próféta, a középsőben Krisztus, mellette a 12 apostol, az alsó sávban pedig 9 szent látható. Az utóbbi közepén Imre herceg, mellette kétoldalt István és Gizella hímzett képmása van. Az uralkodó fején püspöki süvegre emlékeztető korona, jobb kezében a királyi hatalmat jelképező lándzsa, baljában országalma van.
III. András 1290-ben ezt a palástot viselte a koronázásakor.
 
Oldal tetejére