Érdekességek más népek történelméből

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Egy francia fogoly szökési terve

André-Jacques Garnerin (1769– 1823) francia feltaláló 1793-ban a hadsereg tisztjeként léghajóról kémlelte az ellenség hadállásait. Még ez év nyarán az osztrákok fogságába esett Marchiennesnél, és Budára szállították, ahol két évig raboskodott a várbörtönben. A fizikában járatos fogoly olvasott az ejtőernyőkről, s az ismereteit szabadulásra szerette volna felhasználni. Hozzá is fogott padlólécekből és lepedőből összeállítani az ernyőt, de mielőtt valóra válthatta volna szökési tervét, a porkoláb észrevette az ágy alá rejtett léceket, és elkobozta. Garnerin két évvel később fogolycsere révén szabadult a börtönből, s visszatért Párizsba.
Ő volt az első, aki a későbbiekben merevített váz nélküli ejtőernyővel ugrott le nagy magasságból.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
RÓMA
Gladiátorok

Az Észak-Itáliában élő etruszkok kötelességüknek tartották elhunyt hozzátartozóik szolgálatát. A gazdagok díszes házakat, a kevésbé tehetősek kamrákat építettek halottaiknak, akiktől izgalmas és látványos szertartással búcsúztak el. A virágokkal borított ravatal mellett
felfegyverzett elítéltek, hadifoglyok küzdöttek meg egymással életre-halálra, hogy a vérükkel elnyerjék az istenek jóindulatát a másvilágra költözött részére.
*
Az etruszkok írásos emlékei a római hódítások során megsemmisültek., csupán feliratok maradtak ránk. Megfejtésükkel nem boldogultak a tudósok, mert olyan nyelvet használtak, amely egyetlen ismert nyelvvel sem mutat rokonságot.
*
A rómaiak az etruszkoktól vették át a győztes hadvezérek diadalmenetét, és jellegzetes ruhadarabjukat, a tógát is.
*
Az etruszkok halotti áldozatát a rómaiak egyre látványosabb gladiátorjátékokká fejlesztették tovább. Az elsőre vélhetően i.e. 261-ben került sor, amikor Brutus Pera római szenátor jobblétre szenderült, és családja a temetési szertartáshoz gladiátorharcot is rendelt, amelyen hatan küzdöttek egymással.

A gladiátorjátékok a későbbiekben a hatalom és a gazdagság hirdetőivé váltak. I.e. 216-ban Lepidus konzul temetésén negyvennégyen, i.e. 183-ban egy Crassus nevű főpapén pedig kétszázan harcoltak. Az első római császár, Augustus (i.e 30-i.sz 14 )uralkodása alatt 66, 150 évvel később pedig már 135 olyan ünnepnap volt, amelyen, gladiátorviadalokat rendeztek.
*
A játékok a városok főterén, piacán, helyszűke esetén a városon kívül zajlottak. A különleges eseményre a rendezők tribünöket készíttettek, hogy minél többen láthassák jól a véres viadalt. Előfordult, hogy akkora számú érdeklődő zsúfolódott össze a faemelvényen, hogy az leszakadt. Ilyen szerencsétlenség történt i.e. 27-ben. Egy leírás szerint a sebesültek és a halottak száma elérte az ötvenezret. (Ez nagyon-nagyon erős túlzás!).
Titus császár (79-81) a Colosseum megnyitását száz napig tartó játéksorozattal ünnepelte meg. A legnagyobb szabású rendezvény 107-ben zajlott le, Traianus császár (98-117) idején. 123 napon át 13 ezer gladiátor harcolt, s ezalatt körülbelül 11 ezer vadállat pusztult el.

Gladiátorok az erős, egészséges rabszolgák, hadifoglyok és a súlyos bűnöket (hazaárulást, gyújtogatást stb.) elkövető elítéltek közül kerültek ki. A császárság idején szabadok is leszerződtek arénaharcosnak, a szegények a majdan megszerezhető pénz reményében, a módosabbak inkább kalandvágyból. Ők megszabott váltságdíj ellenében szabaddá válhattak.

Bármennyire is meglepő, nőket is képeztek ki gladiátoroknak, de a férfiakhoz képest elenyésző számban. Ügyesek és bátrak voltak, a fellépésük különleges szórakozásnak számított. Küzdöttek egymással, törpékkel, vadállatokkal. Először Nero császár (54-68) idejében láthatta őket a közönség, de kevésbé becsülték őket, mint férfitársaikat. Viadaljaikat Severinus császár (193-211) tiltotta be 200-ban.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
RÓMA
Gladiátorok
A játékokat házfalakra írt hirdetésekkel, röplapok osztogatásával és kikiáltók által harangozták be. A sokak által várt eseményt műsoros est előzte meg, amelyen mindenki szemügyre vehette a másnap arénába lépőket, akiknek a küzdelme akkor volt izgalmas, ha ügyességük, erejük közel azonos volt, mert a viaskodásuk hosszabb ideig tartott, mint a különböző képességű ellenfeleké. Aki előbb földre került, és a fegyverét eldobta, a magasba emelt kezével jelezve kegyelmet kérhetett. Sorsáról a rendező döntött, de ezt a jogot többnyire átengedték a nézőknek. Az ítéletet kézjellel fejezték ki: a felfelé mutató hüvelykujj kegyelmet, a fordítottja pedig a halálos ítéletet jelentette. Ha a vesztes holtan zuhant a földre, egy szolga odament a holttestéhez, s kalapáccsal a fejére sújtott, hogy a halála megkérdőjelezhetetlen legyen. Amikor a császár is jelen volt a rendezvényen, a vele szemben felsorakozott gladiátorok „Üdvözlégy, császár halálra szántak köszöntenek!” kiáltással üdvözölték. Ilyenkor ő döntött a vesztes sorsáról.

A közönség hangos kiáltozásokkal, tapssal ünnepelte a győztes gladiátorokat, akik a rendezőtől pénzjutalmat kaphattak. Ritka szerencsés esetben össze tudtak gyűjteni annyi pénzt, vagy sikereiket bizonyító kis elefántcsont lapot, amennyivel megvásárolhatták a szabadságukat.

A legtöbb embert megmozgató és legköltségesebb játékok a híres tengeri ütközeteket (például a szalamiszi csatát) megidéző rendezvények voltak. Julius Caesar (i.e. 45-44) e célra hatalmas tavat ásatott, amelyen ezer harcos küzdött egymással. Augustus császár (i.e. 30-i.sz. 14) túltett rajta, mert egy jóval nagyobb mesterséges tavon hatezer gladiátor csatáját láthatta a közönség. Claudius császár (41-54) őt is lepipálta. Az általa rendeztetett ütközetben 19 ezer harcos szórakoztatta a közönséget.
 

eddy56

Állandó Tag
Állandó Tag
RÓMA
Gladiátorok
A játékokat házfalakra írt hirdetésekkel, röplapok osztogatásával és kikiáltók által harangozták be. A sokak által várt eseményt műsoros est előzte meg, amelyen mindenki szemügyre vehette a másnap arénába lépőket, akiknek a küzdelme akkor volt izgalmas, ha ügyességük, erejük közel azonos volt, mert a viaskodásuk hosszabb ideig tartott, mint a különböző képességű ellenfeleké. Aki előbb földre került, és a fegyverét eldobta, a magasba emelt kezével jelezve kegyelmet kérhetett. Sorsáról a rendező döntött, de ezt a jogot többnyire átengedték a nézőknek. Az ítéletet kézjellel fejezték ki: a felfelé mutató hüvelykujj kegyelmet, a fordítottja pedig a halálos ítéletet jelentette. Ha a vesztes holtan zuhant a földre, egy szolga odament a holttestéhez, s kalapáccsal a fejére sújtott, hogy a halála megkérdőjelezhetetlen legyen. Amikor a császár is jelen volt a rendezvényen, a vele szemben felsorakozott gladiátorok „Üdvözlégy, császár halálra szántak köszöntenek!” kiáltással üdvözölték. Ilyenkor ő döntött a vesztes sorsáról.

A közönség hangos kiáltozásokkal, tapssal ünnepelte a győztes gladiátorokat, akik a rendezőtől pénzjutalmat kaphattak. Ritka szerencsés esetben össze tudtak gyűjteni annyi pénzt, vagy sikereiket bizonyító kis elefántcsont lapot, amennyivel megvásárolhatták a szabadságukat.

A legtöbb embert megmozgató és legköltségesebb játékok a híres tengeri ütközeteket (például a szalamiszi csatát) megidéző rendezvények voltak. Julius Caesar (i.e. 45-44) e célra hatalmas tavat ásatott, amelyen ezer harcos küzdött egymással. Augustus császár (i.e. 30-i.sz. 14) túltett rajta, mert egy jóval nagyobb mesterséges tavon hatezer gladiátor csatáját láthatta a közönség. Claudius császár (41-54) őt is lepipálta. Az általa rendeztetett ütközetben 19 ezer harcos szórakoztatta a közönséget.
Erdemes elolvasni annak akit kicsit jobban érdekel egy regényt, vagyis hát a szerzo egesz eletmuvet olyan amit erdemes lapozgatni:)
Scarrow, Simon A gladiator cimu konyvere gondoltam :)
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Két pillanatkép II. Erzsébet életéből
Ceausescu lovag lett, a felesége pedig díszdoktor

Ceausescu román pártvezér 1978 nyarán a kommunista országok vezetői közül elsőként látogatott Nagy-Britanniába. II. Erzsébet az olajválság következtében kibontakozott gazdasági nehézségek miatt állami vezetőknek kijáró pompával fogadta a Kárpátok Géniuszát, akit a Bath-rend lovagja nagykereszttel tüntetett ki, ő pedig viszonzásul megkapta a Román Népköztársaság Csillaga érdemrendet. A diktátornét, a tudóssá kikiáltott Elenát egy nem élvonalbeli főiskola ajándékozta meg díszdoktori címmel, erre ugyanis a neves felsőfokú intézmények nem voltak hajlandók.
A királynő részéről kényszerű találkozó hátterében nagy szabású üzleti szerződés állt: a román légitársaság több mint nyolcvan darab BAC One-Eleven repülőgépet vásárolt 200 millió font értékben.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Ceausescuék gyűjtötték az „emléktárgyakat”

1978 júniusában, Ceausescuék angliai látogatása előtt Giscard d’Estaing francia elnök telefonon figyelmeztette II. Erzsébetet, hogy leendő vendégei gyűjtik az „emléktárgyakat”, s az Elysée-palotából drága vázákat, lámpákat, hamutálakat és más használati tárgyakat vittek magukkal. A királynő elővigyázatosságból az értékesebb tárgyakat kevésbé értékesekre cseréltette le a Buckingham-palotában, s a vacsora is szokásosnál szerényebb étkészlettel és evőeszközökkel zajlott le.
A diktátorra és a feleségére Londonban is a hírhedt Secutitate emberei vigyáztak, akik nem átallottak a tapétával borított falakba fúrni, az elektromos vezetékeket megbolygatni, hogy megelőzzék főnökük lehallgatását.
A négynapos látogatás során történt, hogy a királynő a kutyáit sétáltatta a palota kertjében, amikor megpillantotta Ceaușescut és feleségét, s hogy ne kelljen szóba elegyednie velük, a közeli bokrok mögé rejtőzött.
Később kiderült, hogy utazásuk költségeit is megspórolták, nem fizették ki a repülőjegyeket.
1663937175166.jpeg A Buckingham-palota
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Tények és legendák Dzsingiszről


1664534040206.png 1664533951162.png A nagy kán és a pénze

Temüdzsin még siheder korában összekapott az egyik féltestvérével egy halászzsákmány miatt, és megölte. Az anyja kíméletlenül elpáholta, majd a kezébe nyomott egy nyílvesszőt, hogy törje el. Ezt játszi könnyedséggel roppantotta ketté. Ezután az asszony öt nyílvesszőt kötött egybe, de azt már nem bírta eltörni. Akkor az anya azt mondta neki: ha összefogsz a testvéreiddel, erősek lesztek, nem tudnak megtörni benneteket.

A mongol törzseket 1190 körül egyesítette Temüdzsin, s az így megnövekedett katonai erőre támaszkodva leigázta a környező sztyeppei népeket. 1206-ban birodalmi gyűlést hívott össze, és ekkor kapta a Dzsingisz nevet, amely bekerült a világtörténelembe. A fegyverforgatásra képes férfiakat katonai szolgálatra kötelezte, és ezer fős egységekből álló, hatalmas hadsereget hozott létre. Tisztjei kiválasztásában nem a származás, hanem a rátermettség és a bátorság volt a döntő. (Ez vezérelte utódja megnevezésekor is: a legkisebb fia helyett a középsőt, Ögödejt jelölte a káni méltóságra.) A harcosokat a feltétlen engedelmesség jellemezte, a legkisebb vétségért is súlyos büntetést kaptak.

Minden katona több reflexíjjal és sok nyílvesszővel rendelkezett. Ha hosszabb útra indultak, két-három lovat vittek magukkal, s azokat váltogatva tudtak gyorsan nagy távolságokat megtenni. Ilyenkor fő ételük a marhabendőben tárolt szárított hús volt, amit forró vízben oldottak fel. A nyereg alá is tettek hússzeleteket, de azokkal a nyereg okozta sebeket gyógyították.

A seregparancsnokok egy-egy olyan lószőrköteg átadásával fogadtak a kánnak hűséget, amelyben benne volt az irányításuk alá tartozó minden harcos lovának egy szőrszála. E lószőrköteg lett a mongol csapatok harci jelképe. (Ma a mongol Védelmi Minisztériumban őriznek egy ilyen zászlót.)

Amikor az egyik gyermekkori barátja, Dzsamuka áruló lett, a saját katonái fogták el, majd jutalom reményében Dzsingisz elé hurcolták. A kán lefejeztette őket, mert kezet emeltek törvényes parancsnokukra. Így büntette meg a gyermekeiket is, és természetesen Dzsamukát is kivégeztette.

Dzsingisz írástudatlan volt, de kifejlesztetett egy írást az adminisztrátorok számára, az ujguroktól átvett függőleges írás mintájára.
A nagy kán 1227-ben halt meg. A legenda szerint sírját sok ezer lóval tapostatták össze, utána pedig a lovasokat is kivégezték, hogy senki ne lelhesse meg a nyugvóhelyét.
 
Oldal tetejére