Ógörög zene

Spyros

Állandó Tag
Állandó Tag
Zenebona

Tanítvány és Mester 3. (kézirat vázlat)

[A lexikonom azt súgja, hogy a kétségtelenül kissé sete suta kérdéseket és feleleteket tán nem is Backheiostól, hanem Dionysostól csenték el valamely ügyetlenkedők. Így higgyen valaki a tudománynak, amit fentebb mondanak, azt lábjegyzetben visszavonják. Nem lehetünk elég gyanakvóak, lépten-nyomon keresztkérdéseket kell eszkábálnunk, előre és visszalapozva. Mi a zene és ki vagy mi a szüleje, milyen a természete? Miféle szerzet a zenész, és mivégre a tudása? Mi a phtongus, a szisztéma, a diasztéma, mi név és nagyságrendjük?]

Ps.-Kleon:
Azt mondtuk tehát, hogy a dis dia pason 12 phtongusból áll. Melyek ezek?

Tanítvány:
Az első az mely a proslambanomenossal kezdődik és a hypaton diatononig tart. A második az, mely a hypate hypatontól a hypate mesonig, a harmadik a parhypate hypatontól a parhypate mesonig, a negyedik a hypaton diatonontól a meson diatononig, az ötödik a hypate mesontól a meséig, a hatodik a parhypatis mesontól a tritin synemmenonig, a hetedik a meson diatonontól a synemmenon diatononig, a nyolcadik a mesétől a nitin synemmenonig, a kilencedik a Z és elfektetett U jelpárig, melynek szája elfordul a Z-től valamint az elfektetett görög f és a jobb kéz és bal láb csonka H jelpárig, a tizedik az EU-tól egész a fejreállított nagy Y-ig párban a \ ferde jellel, mely fent hordja az orrát, a tizenegyedik a cilinderforma UZ egész az M' és fejen álló U ig, melynek M felé eső szárát megrágta az egér, tizenkettedik a nete diezeugmenon egész a nete hyperboleonig I'<'.
 

Spyros

Állandó Tag
Állandó Tag
Zenebona

Tanítvány és Mester 4. (kézirat vázlat)

[A továbbiakban képzeljétek azt, hogy ókorbúvárok vagytok, egy tengerbe süllyedt városban egy mozaikra leltek, melynek részei, darabkai elsodródtak, elmozdultak eredeti helyükről. Annyi látszik, hogy valakik beszélgetnek, mások viasztáblákra furcsa jeleket írnak. A körülöttük lévő zeneszerszámokból és a jelekből arra következtetünk, hogy a jelenet zenetanítás, tanulás. A dolgotok csak annyi, hogy mindent szorgosan összegyűjtsetek, és idővel, türelemmel, kirakosgassátok a mozaikképet.]

Ps.-Kleon.
- Hány dia pente diasztéma létezik?

Tanuló:
- Tíz.

Ps.-Kleon.:
- Melyek ezek?

Tanuló:
- Először a diasztéma a talpatlan Z és fejjel felé fekvő T-től a CC-ig. Másodszor az RL-től az M és az U-szeg jelpárig, mely U lefelé állt bele a sorvezetőbe, de az M felé eső foga beletört ebbe... A harmadik a görög és a latin F pár egészen az I<-ig. Negyedik a CC-től a Z és fejjel feléje fekvő U-szeg jelpárig. Ötödik a P és a hátára fordított C, egészen az EU-ig. Hatodik az M és felé eső fogát vesztett U-szeg, egészen a karimával felfelé álló cilinder és Z párig. Hetedik az I<-től a szárával a párja felé fekvő görög f és a jobb kezét és bal lábát elvesztett H. Nyolcadik a nagy görög Théta a V-vel, egész az Y és a ferde \ de orrát fent hordó jel. Kilencedik az EU egészen az M' és fogatlan U' szeg. ('=ez volt a foga. :) Tizedik a varázsló cilindere amiben rejtőznek a nyulak és galambok a Z-vel, egészen az I'<'-ig. :)
 

Spyros

Állandó Tag
Állandó Tag
Zenebona

Tanítvány és Mester 5. (kézirat vázlat)


Bar az ókori dallamírás még a jövő zenéje,(ha bátorságot lelünk hozzá) talán nem haszontalan szemünk, fantáziánk, e furcsa jelekhez szoktatni. Hova vezetnek minket a dis dia pason, a dia pente szimbólumai, még találgatni sem merek, egy biztos, hogy először majd elveszünk a proslamvanomenossal kezdődő és a hypaton diatononig tartó utakon. A hypate hypatontól az hypate mesonig, a parhypate hypatontól a parhypate mesonig, a hypaton diatonontól a meson diatononig, a hypate mesontól a meséig, a parhypate mesontól a triti synemmenonig, a meson diatonontól a synemmenon diatononig, a mesétől a nete synemmenonig, a Z és elfektetett U jelpárig, melynek szája elfordul a Z-től valamint az elfeketetett görög f és a jobb kéz és bal láb csonka H jelpárig, az EU-tól egész a fejre állított nagy Y-ig párban a \ ferde jellel, mely fent hordja az orrát, a tizenegyedig a cilinderforma UZ egész az M' és fejenálló U ig, melynek M felé eső szárát megrágta az egér, tizenkettedik a nete diezeugmenon egész a nete hyperboleonig I'<', a talpatlan Z és fejjel felé fekvő T-től a CC-ig, az RL-től az M és az U-szeg jelpárig, mely U lefelé állt bele a sorvezetőbe, de az M felé eső foga beletört ebbe..., a görög és a latin F pár egészen az I<-ig, a CC-től a Z és fejjel feléje fekvő U-szeg jelpárig a P és a hátára fordított C, egészen az EU-ig, az M és felé eső fogát vesztett U-szeg, egészen a karimával felfelé álló cilinder és Z párig, az I<-től a szárával a párja felé fekvő görög f és a jobb kezét és bal lábát elvesztett H, a nagy görög Théta a V-vel, egész az Y és a ferde \ de orrát fent hordó jel, az EU egészen az M' és fogatlan U' szeg ('=ez volt a foga :), a varázsló cilindere amiben rejtőznek a nyulak és galambok a Z-vel, egészen az I'<'-ig.

ps.-Kleon:
- A dia pason és dia tesszaronban hány a diasztéma?

Tanítvány:
- Öt.

ps.-Kleon:
-Melyek ezek?

Tanítvány:
- Az első a talpatlan Z és fejjel felé fekvő T, egészen a cilinder Z párig. Második a talpukkal egymastól elforduló fejenálló két L, egészen a hasmánt görög f és kezetlen-lábatlan H. Harmadik a RL, egész a fordított Y\ ferde orral. Negyedik a görög és latin F, egészen az M' és fordított U-ig. Ötödik az I' <', a CC-ig.

ps.-Kleon:
- A dia pason és dia pente?

Tanítvány:
- Három diasztéma.

ps.-Kleon.:
- Melyek ezek?

Tanítvány:
- Az első a talpatlan Z és fekvő T, egész a fekvő görög f és keze-lába sincs H-ig, Második az RL a M' és csonka U-szeg'. Harmadik a görög és latin F egész az I'<'-ig.
 

Spyros

Állandó Tag
Állandó Tag
Zenebona

Tanítvány és Mester 6. (kézirat vázlat)


[Mielőtt feltennénk következő kérdésünket, visszakanyarodva újra az induláshoz, (- Mi a zene? - Megfeszülés és ellazulás dallamos phtongusokkal.) - kikeveredve a zenei jelek "észveszejtő" rendszeréből, lépegessünk vissza. Kérdéseinket eztán cédulázzuk, majd jól megkeverjük mintha kártyacsatára készülnénk, majd szétosztjuk újra, rendezzük, keresve, pontosítva a válaszokat.]


- A dia pason és dia tesszaronban hány a diasztéma?
- Öt.
- Melyek ezek?
- Az első a talpatlan Z és fejjel fele fekvő T, egészen a cilinder Z párig. Második a talpukkal egymástól elforduló fejen álló két L, egészen addig, míg a hasmánt görög f és kezetlen-lábatlan H. Harmadik a RL, egész a fordított Y\ ferde orral. Negyedik a görög és latin F, egészen az M' és fordított U-ig. Ötödik az I' <', a CC-ig.
- A dia pason és dia pente?
- Három diasztéma.
- Melyek ezek?
- Az első a talpatlan Z és fekvő T, egész a fekvő görög f és keze-lába sincs H-ig, Második az RL a M' és csonka U-szeg'. Harmadik a görög és latin F egész az I'<'-ig.
- Hány dia pente diasztéma létezik?
- Tíz.
- Melyek ezek?
- Először a diasztéma a talpatlan Z és fejjel fele fekvő T-től a CC-ig. Másodszor az RL-től az M és az U-szeg jelpárig, mely U lefele állt bele a sorvezetőbe, de az M felé eső foga beletört ebbe... A harmadik a görög és a latin F pár egészen az I<-ig. Negyedik a CC-től a Z és fejjel feléje fekvő U-szeg jelpárig. Ötödik a P és a hátára fordított C, egészen az EU-ig. Hatodik az M és felé eső fogát vesztett U-szeg, egészen a karimával felfelé álló cilinder és Z párig. Hetedik az I<-től a szárával a párja felé fekvő görög f és a jobb kezét és bal lábát elvesztett H. Nyolcadik a nagy görög Théta a V-vel, egész az Y és a ferde \ de orrát fent hordó jel. Kilencedik az EU egészen az M' és fogatlan U' szeg. ('=ez volt a foga :). Tizedik a varázsló cilindere, amiben rejtőznek a nyulak és galambok a Z-vel, egészen az I'<'-ig.
- Azt mondtuk tehát, hogy a dis dia pason 12 phtongusból áll,hány dia tesszaron van bennük?
- Tizenkettő.
- Melyek ezek?
Az első az mely a proslamvanomenossal kezdődik és a hypaton diatononig tart. A második az, mely a hypati hypatontól az hypati mesonig, a harmadik a parhypate hypatontól a parhypate mesonig, a negyedik a hypaton diatonontól a meson diatononig, az ötödik a hypate mesontól a meséig, a hatodik a parhypatis mesontól a tritin synemmenonig, a hetedik a meson diatonontól a synemmenon diatononig, a nyolcadik a mesétől a neten synemmenonig, a kilencedik a Z és elfektetett U jelpárig, melynek szája elfordul a Z-től valamint az elfektetett görög f és a jobb kéz és bal láb csonka H jelpárig, a tizedik az EU-tól egész a fejre állított nagy Y-ig párban a \ ferde jellel, mely fent hordja az orrát, a tizenegyedig a cilinderforma UZ egész az M' és fejenálló U ig, melynek M felé eső szárát megrágta az egér, tizenkettedik a nete diezeugmenon egész a nete hyperboleonig I'<'.
- Tehát mely phtongusok adják a szimfónia fajokat?
- A dia tesszaront a proslamvanomenos és az hypaton diatonos. [Viasztáblánkra írva a jele egy nagy Z, aminek elveszett a lába és mellette szorosan fejjel feléje fordítva egy nagy T elfektetve. A másik jelpár egy görög f és a latin nagy F.] A dia penténél proslambanomenos és hypate meson. [Lábatlan Z és fekvő T, mint az előzőekben, de a második jelcsoport CC. A dia pason proslambanomenos csonka Z es T valamint I<. A dia pason megnövelve egy dia tesszaronnal, proslambanomenos csonka Z és alvó T, valamint niti synemmenon U de mint egy cilinder és Z. A dia pason megtoldva egy dia pentével, proslamvanomenos csonka Z fekvő T, és niti diezeugmenon, hasmánt görög f és nagy H melynek jobb alsó és bal felső "keze-lába" elvesztett a perzsiai csatában. A kétszeres, dis dia pason hiányos Z és alvó T, valamint I'<'.
- A dia tesszaron hány tónusból áll?
- Kettőből és egy félből (BC").
- A dia pente hányból?
- Három és félből (gammaC")
- A dia pason hányból áll?
- Hatból.
- A dia tesszaronnal bővült dia pason összetétele?
- Nyolc tónus és egy fél.
- A dia pason a dia pentével.
- Kilenc és fél.
- A dis dia pason?
- Tizenkettő.

~~~~~~


- Mi a zene?
- A dallam ismerete, és mindazon elemeknek tudása, melyek vele kapcsolatosak.
- Ki a zenész?
- Az aki birtokában van mindannak, ami a zenéhez szükséges.
- Minek köszönheti a zene a létezését?
- Egyfelől azon ismereteknek melyek a természetből valók, másfelől a vele való foglalkozásnak.
- Melyek a természetből eredők?
- A magasság, a mélység és a diasztémák.
- Milyen ismeret származik a zenével való foglalkozásból?
- A dallamszerzés tudománya, a melopoiia, mely a phtongusok használatából született.
- A zene miből áll?
- Dallamba illő (emmeles) phtongusokból és szisztémákból.
- Mi a phtongus?
- Dallamos (emmelous) hang amint egy pontra (tasis) száll.(I ptosis emmelis phonis se mia tasi.) Mivel egy pont (tasis), mely egy dallamból való alkotja a melodikus phtongust.
- Mi a szisztéma?
- A dallam mely két vagy több phtongussal énekelt.
- Mi a diasztéma?
- Két phtongus különbsége, melyek különböznek magasságban és mélységben.
- Mi a legkisebb a dallamban?
- A phtongus.
- Melyik a legkisebb diaszéma?
- A diesis.
- Mi a diesis?
- A legkisebb dallamrész, melyet egy természetes hang képez, mikor megfeszül (epitasi) és mikor ellazul (halarosi).
- Mi a kétszerese a diesisnek?
- A féltónus (hemitonio).
- Mi a kétszerese a féltónusnak?
- A tónus
- Mi a tónus?
- A diasztéma mely a dia tesszaron és a dia pente szimfónia különbségénél keletkezik.
- Mi a szimfónia?
- Két különböző phtongus, magasabb és mélyebb kapcsolata, melyek a dallamban összesimulnak és ezért nem érzékelhető a másságuk.
- Hány szimfónia van a tökéletes szisztémában (teleio systema)?
- Hat.
- Melyek ezek?
- A dia tesszaron, a dia pente és a dia pason, a dia pason a dia pentével megnövelve, valamint a kétszeres dia pason.
 

Spyros

Állandó Tag
Állandó Tag
Zebebona

Tanítvány és Mester 7. (kézirat vázlat)


- Mi a pyknon?
- A két legkisebb diasztéma rész minden genosban.
- Mi a genos?
- A tetrachordok osztása.
- Hány zenei genos van?
- Három.
- Melyek ezek?
- Az enharmonikus, a chromatikus és a diatonikus.
- Milyen dallamot követ az enharmonikus?
- A magas felé diesis, diesis, ditono, a mély felé ellenkező.
- A chromatikus?
- A magas felé hemitonio, hemitonio, trihemitonio, a mély felé ellenkező.
- A diatonikus?
- A magas felé hemitonio, tónus, tónus, a mély felé ellentétes.
- Természetesen a diatonikus véleményünk szerint nem használ pyknot a dallamban. Miért?
- Az a tény, hogy az említett pykno az, mely két olyan kis diasztémából áll, ahol az egyik kisebb mint a másik.
- Mi a tetrachord?
- Phtongusok olyas folyamatos rendje, ahol a szélek dia tessaron szimfóniát alkotnak.
- Hány fajta tetrachord létezik?
- Három.
- Melyek ezek?
- Az első mely barypyknes , a második mesopyknes, a harmadik oxypyknonból áll.
- Hány tetrachord van az ametabolon szisztémabán?
- Meghatározhatatlan számú elméletileg, a lehetőség, a gyakorlat szerint öt.
- Melyek ezek?
- A hypate, a meson, synemmenon, diezeugmenon, hyperboleon.
 

Spyros

Állandó Tag
Állandó Tag
Zenebona

Tanítvány és Mester 8. (kézirat vázlat)


- Hány phtongus létezik a nem változó, ametabolon szisztémában? Melyek ezek?
- Talpatlan Z fekvő T, bal sarok, jobb sarok (nagy gamma), RL, görög és latin F, CC P és C a hátán pihenve, M' és felé csonka pi, L<, nagy théta és V, nagy gamma és N, fordított cilinder és Z, Z és konnektor, EU, ford. cilinder és Z, fekvő görög f és jobb lába bal keze sincs H, fejen álló Y és csőrös \ , M' és csonka pi', I'<'.
- Hány ebből az estotes, az álló, szélső, értéket megtartó?
- Nyolc.
- Melyek ezek?
- Talpatlan Z és T fekve, egymástól elforduló gammák, CC, I<, Z és fekvő U, Ford. cilinder és Z, görög f és kéz-lábatlan H, I'<'.
- Hány a mozgó?
- Tíz.
- Melyek ezek?
- RL, görög és latin f, P és C a hátán, M és csonka pi, nagy théta és V, nagy gamma és N, EU, fordított cilinder és Z, fejen álló Y és csőrös \, M' és csonka nagy pi'.
- A sűrűsödések, a pykno közt hány a mély?
- Öt.
- Melyek ezek?
- RL, P és hátán C, nagy théta és V, EU, fordított Y és csőrös\.
- Hány a magas enharmonikus pykno?
- Öt.
- Melyek ezek?
- Fejen A és fordított nagy gamma, nagy pi és fordított C, H>, nagy delta kis csőrrel és fordított szögletes C, fejen álló T és csőrös\.
- Hány a magas chromatikus?
- Öt.
- Melyek ezek?
- Fejen A és nagy fordított gamma, szögletes U és fordított C, H>, csőrös nagy delta és szögletes fordított C, fejen T és csőrös\.
- Hány a magas diatonikus pyknon?
- Öt.
- Melyek ezek?
- Görög és latin nagy F, M és csonka nagy pi, nagy gamma és N, fordított cilinder és Z, M' és csonka nagy pi'.
- Hány a nem pyknon?
- Három.
- Melyek?
- Talpatlan Z és fekvő T, fordított cilinder és Z, I'<'.
 

Spyros

Állandó Tag
Állandó Tag
Zenebona

Mi a pyknon? Mi a genos? Hany zenei genos van? Milyen dallamot kovet az enharmonikus? A chromatikus? A diatonikus? Termeszetesen a diatonikus nem hasznal pyknot a dallamban. Miert? Mi a tetrachord? Hany fajta tetrachord letezik? Melyek ezek? Hany tetrachord van az ametabolon szisztemaban? Melyek ezek? Hany phtongus letezik a nem valtozo, ametabolo szisztemaban? Melyek ezek? Hany ebbol az estotes, az allo, szelso, erteket megtarto? Melyek ezek? Hany a mozgo? Melyek ezek? A surusodesek, a pykno kozt hany a mely? Melyek ezek? Hany a magas enharmonikus pykno? Melyek ezek? Hany a magas chromatikus?
Melyek ezek? Hany a magas diatonikus pyknon?
Melyek ezek? Hany a nem pyknon? Melyek?
-A mese ugy tunik kulonbozik a tobbitol, mert synaphikusan barypyknos, diazeugtikusan apyknos.
-Miert mondjuk nehany phtongusra, hogy 'akinitoi', 'akraioi', mozdulatlanok, szelsok?
-Abbol a tenybol, hogy az akinitoi phtongusok korulzarjak a tetrachordot es a pentachordot. Pheromenousnak nevezzuk azokat a phtongusokat amelyeket az akinitoi zarnak korul. Mindezen diasztemak 'ellazulnak' es 'megfeszulnek', ketto kivetellel.
-Melyek ezek a kivetelek?
-Az elkisis es az ekboli.
-Hogy lehetseges ez?
-Azert mert az eklisis 'ellazul", az ekbboli 'megfeszul'.
-Mely genosokban?
-Az enharmonikusban es sehol masutt.
 

Spyros

Állandó Tag
Állandó Tag

Tanítvány és Mester 9. (kézirat vázlat)


Mi a pyknon? Mi a genos? Hány zenei genos van? Milyen dallamot követ az enharmonikus? A chromatikus? A diatonikus? Természetesen a diatonikus nem használ pyknot a dallamban. Miért? Mi a tetrachord? Hány fajta tetrachord létezik? Melyek ezek? Hány tetrachord van az ametabolon szisztémában? Melyek ezek? Hány phtongus létezik a nem változó, ametabolo szisztémában? Melyek ezek? Hány ebből az estotes, az álló, szélső, értéket megtartó? Melyek ezek? Hány a mozgó? Melyek ezek? A sűrűsödések, a pykno közt hány a mély? Melyek ezek? Hány a magas enharmonikus pykno? Melyek ezek? Hány a magas chromatikus?
Melyek ezek? Hány a magas diatonikus pyknon?
Melyek ezek? Hány a nem pyknon? Melyek?
- A mese úgy tűnik különbözik a többitől, mert synaphikusan barypyknos, diazeugtikusan apyknos.
- Miért mondjuk néhány phtongusra, hogy 'akinitoi', 'akraioi', mozdulatlanok, szélsők?
- Abból a tényből, hogy az akinitoi phtongusok körülzárják a tetrachordot és a pentachordot. Pheromenousnak nevezzük azokat a phtongusokat amelyeket az akinitoi zárnak körül. Mindezen diasztémák 'ellazulnak' és 'megfeszülnek', kettő kivétellel.
- Melyek ezek a kivételek?
- Az elkisis és az ekboli.
- Hogy lehetséges ez?
- Azért mert az eklisis 'ellazul", az ekboli 'megfeszül'.
- Mely genosokban?
- Az enharmonikusban és sehol másutt.
 
Oldal tetejére