Ókori történelemmel kapcsolatos könyvek

Gbr67

Állandó Tag
Állandó Tag
Komoróczy Géza: Mezopotámia története. Függelék: Az ókori Kelet
Tegyey Imre - Kapitánffy István - Szepessy Tibor: Bevezetés az ógörög irodalom történetébe
(EPUB - különböző forrásokból javítva, konvertálva)

cover.jpeg cover.jpeg
 

Csatolások

 • Komoróczy Géza - Mezopotámia története.epub
  175.7 KB · Olvasás: 103
 • Tegyey Imre - Ógörög irodalomtörténet.epub
  339 KB · Olvasás: 86

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Alexander Giese

Marcus Aurelius​

1637938863775.png
Mindössze hét nap története ez a könyv – Marcus Aurelius, a filozófus császár utolsó napjaié. Marcus éppen újabb hódításokra készül, újabb provinciák megalakítására, amikor rátör a halálos kór. Fia és kijelölt utóda már a béke embere: egy Rómára nézve lealázó békéé. Ezekben a napokban végbe megy az alapvető rezsimváltozás: a haldoklót elhagyják hívei – a túlélni akarók. Túlélni – s mégpedig haszonnal: ez Marcus bizalmasának, görög titkárának a célja. Ezért készít feljegyzéseket az utódnak, Commodusnak a hét nap történetéről. Ám közben ugyanezekről az eseményekről a császár „gondolatait” is olvashatjuk. Így sajátos, „kettős tükrözésben” látjuk az eseményeket.

A szituáció drámaiságát fokozza a császár lelkiismereti válsága: Marcus hódító hadivállalkozások vezetője, ezrek hóhéra, ugyanakkor filozófus elme, aki saját tetteivel sem tud azonosulni. A hiteles történeti forrásokon alapuló regény a kritikus helyzetben végbemenő lelki folyamatok ábrázolásával teszi vonzóvá, érdekessé tárgyát. Kultúrtörténeti adatai ismeretgazdagítók, s kedvét lelik benne azok is, akik a római császárság egy jellegzetes korával akarnak megismerkedni – az Antoninusok uralmával –, meg akik „csupán ” a filozófus Marcus Aureliusra kíváncsiak. Érdekességként megemlítjük, hogy a regény cselekménye Pannoniában játszódik.
 

Csatolások

 • giese_alexander__marcus_aurelius.epub
  2.2 MB · Olvasás: 73

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Patrick Girard

Hamilkár, a sivatag oroszlánja (Karthágó-trilógia 1.)

1638890000688.png
Karthágó, Kr. e. 264. A főníciaiak alapította nagy hatalmú afrikai város fölött felhők gyülekeznek. Róma, a büszke itáliai városállam arra készül, hogy megvesse lábát Szicílián, ezáltal veszélyezteti Karthágó kereskedelmi tevékenységét és ügynökségeit a Földközi-tenger térségében. Csakhamar kirobban a viszály a két városállam között. Véres, kegyetlen és végeláthatatlan háború kezdődik. Hamilkár, a sivatag oroszlánja, a Barkaszok trilógiájának első része föleleveníti Karthágó és a pun világ hajdanvolt tündöklését. A kötet nem csupán történeti freskó, hanem föllebbenti a fátylat egy elbűvölő civilizációról is.
 

Csatolások

 • girard_patrick__hamilkar_a_sivatag_oroszlanja.epub
  1.9 MB · Olvasás: 87

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Patrick Girard

Hannibál Róma falai alatt (Karthágó-trilógia 2.)

1638890087653.png
Apjának, Hamilkárnak tett esküjéhez hűen Hannibál Barkasz úgy dönt, egy merész hadművelettel római területen indít háborút. Kr. e. 218-ban a fiatal hadvezér karthágói harcosok, numid lovasok, baleári parittyások, gall és ibér zsoldosok, valamint harci elefántokból álló rendkívüli hadserege élén hihetetlen vállalkozásba kezd a pun fennhatóságú Hispániából kiindulva. Mintegy százezer emberrel átkel a Pireneusokon, a Rhóne-folyón, az Alpokon, majd szembeszáll a római légiókkal Trebiánál és Cannae-nál. Hannibál hőstetteket visz véghez, győzelmet győzelemre halmoz. Csapatai hamarosan Róma, a hét dombra épült büszke város falai alá érkeznek, amikor ádáz ellenfél áll útjába: Scipió, a kitűnő római hadvezér. A két, egymást tisztelő és csodáló férfi között kíméletlen harc bontakozik ki. A második pun háború tizenhét évre vérbe borítja a Földközi-tenger medencéjét. A Barkasz-dinasztia történetét felelevenítő trilógia második kötete, a Hannibál Róma falai alatt az ókor egyik legnagyobb hódítójának elképesztő kalandjait tárja az olvasó elé.
 

Csatolások

 • girard_patrick__hannibal_roma_falai_alatt.epub
  2.2 MB · Olvasás: 89

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Patrick Girard

Haszdrubál, az utolsó karthágói hadvezér (Karthágó-trilógia 3.)

1638890173730.png
„Karthágót el kell pusztítanunk.”

Cato censor szavait visszhangozták a római szenátus dísztermének márvánnyal borított falai. A földközi-tengeri térség kizárólagos birtoklása érdekében Rómának meg kell szabadulnia nagy hatalmú versenytársától. Új viszály robban ki a két városállam között. Ezúttal azonban a háború tétje élet vagy halál. Róma határozott szándéka, hogy végezzen egyszer s mindenkorra az afrikai városállammal. Soha többé nem fordulhat elő az a veszélyeztetettség, amit Hannibál és félelmetes serege jelentett a számára.
Eközben egy férfiú már harcra készül Róma ellen: a neve Haszdrubál. Az ősi Barkasz család tagjaként testét-lelkét városa védelmének szenteli, híres elődei is ezt tették. Amint Scipio konzul csapatai partra szállnak Afrikában, Haszdrubál felkészül a végső ütközetre. Az ostromgépek vészjósló sivítása és a tűzvészek pokoli lobogása közepette szörnyűséges csata ígérkezik. Megmenti-e Haszdrubál Karthágót és az övéit?

A Karthágó-trilógia e befejező részében Patrick Girard föleleveníti a tündöklő pun városállam aranykorát. Szenvedéllyes festi le ama város végóráit, amely a tengerek ura volt, és Róma földig rombolta.
 

Csatolások

 • girard_patrick__haszdrubal_az_utolso_karthagoi_hadvezer.epub
  1.8 MB · Olvasás: 84

Bibliotekarius

Állandó Tag
Állandó Tag
Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa

Asszony a fáraók trónján​

Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján


A fáraó halála után ki teheti fejére Egyiptom Kettős Koronáját? Két fia, a beteges Thotmesz és az Amon-papok neveltje, az erős és nagyravágyó Thutmózisz közül az utóbbi nem a fényes Palotában, hanem az asszonyházban jött világra, tehát fattyú, ha félig „isteni” vér is… A fáraó a lányát, Hatsepszutot jelöli meg örökösének, de ki látott még asszonyt ülni a fáraó trónján? A papok úgy döntenek, legyenek a testvérek házasok, de melyik fiú a kettő közül? Itt csak a csoda segíthet, és az nem is marad el!
A regény a Thutmóziszok ádáz viszályának korát eleveníti fel, központi alakja mégis a történelem első fáraónője, aki 20 évig uralkodott a Nílus völgye felett. Hatsepszut Maat-ka-ré fáraónő gyönyörű, rendkívüli egyéniségű, varázslatosan vonzó asszony volt, aki a testvérét,és egyben a Királyi Férjet ütötte ki az uralkodásból, felvirágoztatta Egyiptomot és ritka tehetségével ujja köré csavarta mind a politikusokat, mind a hatalmaskodó papokat. Egy odaadó férfi állt tetteinek hátterében, aki mindvégig a fáraónő „jó szelleme” volt: a hűséges kegyenc, Hatsepszut egyetlen igazi szerelme…

Metropolis, Budapest, 1997
596 oldal · keménytáblás · ISBN: 9638580410
Magvető, Budapest, 1975
640 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632700260

Kérésre! Mint látható volt egy korábbi kiadása is, ez a 2., a szerző által átdolgozott kiadásból készült!
 

Csatolások

 • Ghyczy_Draveczky Zsuzsa - Asszony a faraok tro.docx.zip
  1.4 MB · Olvasás: 31
 • Ghyczy Draveczky Zsuzsa - Asszony a faraok tro.mobi.zip
  864.5 KB · Olvasás: 30
 • Ghyczy Draveczky Zsuzsa - Asszony a fáraók trónján.epub.zip
  807.8 KB · Olvasás: 34
Oldal tetejére