ÚJ TUDATRA és DIMENZIÓRA váltó ENRGIÁK.

Karsay István

Kitiltott (BANned)
…Amikor az első csoportok 150.000 évvel ezelőtt elkezdték benépesíteni a Földet, a kollektív tudat képviselői, a Fiastyúkbeliek, Androméda lakói, éteri Segítők, a Dévák rendjének tagjai összegyűltek és elhatározták, a hierarchikus rendszer létrehozását, hogy minden szinten biztosítva legyen a biztonság és a bizalom… Az önbizalom és kishitűség tette szükségessé azt, hogy a földiek a bolygó számára Felső Lényt nevezzenek ki, aki a hierarchikus struktúrában a szellemi vezetést megszervezi és olyan jogkörrel ruházza fel, hogy a felső döntést elutasíthatja. A felépítés: a – FELSŐ LÉNY: közvetlenül alatta: a Felső Tizenkettő Tanácsa, akik a Fiastyúk, a Szíriusz és a szomszédos Androméda Galaxis 4-4 tagjából áll, akik a Fény, magas beavatású képviselői.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
…Ha a felső 12-ek Tanácsa nem hagyja jóvá a Felső Lény javaslatát, az elvetésre kerül. Így az emberek, ha tudat alatt is, de érzékelni fogják a védelmet, a szellemi vezetésükben bekövetkezendő hibáktól. A Felső Tanács szerkezetében kettős védelem van beépítve. Két különböző származású tanácstag felel egyes területekért az alacsonyabb szférákban. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Pl. az angyal-gyógyítók ellenőrzése és irányítása szektorában egy Fiastyúkbeli és egy Androméda lény együttes egyetértésével lehet döntést hozni. Ilyen rendszer szerint épül fel a mai napig a felső világok hierarchiája.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
…A hatalom szükségességének bolygói hitéről, amely elengedhetetlen a döntésben és irányításban, ideje megszabadulni. Független teremtménnyé, teljes felelősségű emberré válhatnak a Föld lakói. Mind a mai napig a kormányokban lévő erős korrupció a magas fokú bizalmatlanság eredménye egymás, és saját maguk iránt. Amikor a Világosság Kora eljön, a Megvilágosodás korának is nevezik, a patriarchális rendszer felbomlik. Aki nem felelősséggel, és másoknak kárt okozva cselekszik, kollektív döntésben nem vehet részt. Nem lesznek választott vezetők, a levezető elnököket jelentkezés alapján választják ki. Így egyetlen csoport sem uralkodhat mások felett. Az emberiség előtt a szellemi kvantugrás rendkívüli lehetősége fennáll. A felső kollektív tudat, a bolygói megvilágosodás megvalósítását célozza. Ha ez bekövetkezik, a Föld és az emberiség a négy és ötdimenzionális tudat szintjére emelkedik és teljesen megszabadul a sátáni rendszerek hatásától, amely az asztrális sík fölé nem emelkedik.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A PUSZTÍTÓ ERŐK MOSTANI HATALMA két dologra támaszkodik:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
1. … A gyűlölet és félelem hatalma a szeretet felett…<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
2. … Az a hit, hogy a Sötétség erősebb a Világosságnál…<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ha, 2013-ra az emberiség megszabadul ezektől az eszméktől és a négy szellemi princípiumot elfogadva él, ez lesz az első bolygó, amely ilyen mértékű szellemi ugrásra képes. Ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen, minimum 144.000 embernek kell a Krisztusi tudatszintre emelkedni. Amikor ez bekövetkezik, ez lesz Krisztus második eljövetele… A megvilágosító energiahullám az egész bolygón keresztül áramlik, és a népesség elpusztítva az alantas asztrális gondolatformákat, feltöri a válaszfalat az ember és a benne lévő isteni teremtmény, az igazság között…<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
…Az emberek megérzik, ahogy a megvilágosodás áthatja a bolygó minden teremtményét. Akik szellemi sötétségre hangolódtak /Lucifer serege/, szellemileg alárendelt szerepre kényszerülnek, vagy hozzákapcsolódnak a felemelkedéshez és megszabadulnak a múlttól. Akik a világosságot választják, saját magukon érzik meg a bolygó pusztulását és a galaxis helyreállító központjába kerülnek. Lehetőséget kapnak az evolúció isteni útjára lépni minden kényszer nélkül. Ha mégis a sötétséget választják, elirányítják őket a galaxis azon részébe, ahol erre lehetőséget kapnak.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ha a kritikus 144.000 krisztusi tudatú ember megteremtődik, olyan hatást vált ki, hogy minden egyes ember 144.000 ember emel fel magasabb tudatszintre. Ez huszonhárommilliárd-hétszázhatmillió embert jelent. A sötétség függönye, amely a Föld külső atmoszféráját eltakarta, elzárta, felszakad… Ez lehetőséget ad a Galaktikus kódok beérkezésének, felfogásának, amelyek elérik a Napot és a Földet…<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az alsó asztrálsík eltűnik és az emberek érzékelik a „FEHÉR-FÉNYT”, és új körülmények között találják magukat, csodálatos tiszta világban. Az emberek a IV. dimenzióba lépnek. Aki már előző életében megvilágosodott, még magasabb síkokba emelkedik…<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
…Felsőbbrendű testvéreink már készítik elő azokat az iskolákat, melyekben a felemelkedett ember, a négydimenzionális lények megismerhetik a múltat, az eredetet, a célokat, a lélek és szellem szerepét ezen evolúciós szint mértékének megfelelően. Ezeréves aranykor veszi kezdetét.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A béke és a szellemi fejlődés időszaka lesz. A Föld hivatalosan is Galaktikus szinten a Fény városainak befogadói sorába lép és misztérium iskolává válik a háromdimenzionális bolygók számára. Ilyenek voltak számunkra a Fiastyúkbeliek. A megvilágosodás ezen hulláma a maradék karmát és az alsó asztrális energiákat fénnyé alakítja át a Naprendszerünkben, ahhoz hasonlóan, ahogy a bolygói hullám teszi ezt a Földért és az emberiségért.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
…A Galaxis helyzete a Mindenütt Létező Hatalmas Központi Naphoz való viszonyban éppen most ment át egy ciklusváltáson. Az evolúciós megnevezése ennek az új galaktikus ciklusnak: „A MESTERI TUDÁS EVOLÚCIÓS SPIRÁLJA”…<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Mindegyik napcsűrű a Galaxisban egy magasabb lépcsőfokon kell, hogy emelkedjen. Pl. a Föld és Naprendszerünk a Fény városainak befogadójává válik a Fénylények számára, akik keresztülmentek a fizikai megtestesülésen és elérték a megvilágosodást. Ezen évszázad végéig Krisztushoz hasonló teremtményekké kell válnunk.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
…A Fiastyúkbeli fénymunka és a „KÁ” aspektus a gyógyítás és megvilágosodás egyik útja, amit átadnak az embereknek. Fontos a „KÁ” energiacsatornák karmától való megszabadítása, és az energiablokkok feloldása. Csakis ekkor szilárdul meg a „Krisztusi Én” a fizikai szférán keresztül a fizikai testben…<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
…Mindannyian rendelkezünk más bolygókon letöltött életek tapasztalataival, más dimenziókban, különböző lényekként. Egyszer majd visszaemlékezünk az anyagi létezés tapasztalataira.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Néhányan közülünk a meditáció vagy szellemi észlelés útján hangolódnak a test néhány aspektusára. Néhányan ráéreznek, hogy mennyire fontos a béke, és mindent megtesznek ennek érdekében. Mások a gyógyítás területén, tanulmányozásán keresztül vesznek részt az Isteni Terv végrehajtásában… A felsőbbrendű segítő fénylények ráhangolják az embereket a szükséges ismeretek felfogására és segítenek a tudás érvényesítésében a fizikai világban úgy, hogy az elsajátítható legyen az ember számára.

folyt.köv... :mrgreen:
 

shanti

Állandó Tag
Állandó Tag
Hello!

Most Én akkor Fiastyúkbéli vagyok vagy fiastyúk nélküli??Lehet hogy Én vagyok a Fiastyúk.

Vicc ez az egész + Vesszek meg ha Értem.
Kinek jó ez, ha Érti???
Ki fejlődik általa és hova?
Hogy jön ide a Meditáció??

na mindegy:)

üdv:shanti
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Én bevallom öszintén, hogy azok miatt teszem fel ezeket az "érdekes" anyagokat, mert hozzájuk jutok, de nagyon nem érdekelnek, mert nagy része ellenőrizhetetlen, és mesze van a gyakorlati megoldásoktól, és én jobban szeretem a gyakorlatot a földi életben, mert ez müködik, de akinek tetszenek ezek azoknak átadom olvasásra.
Vannak jó előadás anyagok is, majd azokat fel is fogom tölteni!
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
A béketeremtés csapata ASHTÁR vezetésével, segíti az embereket abban, hogy szellemi csatornájukon, intuíciójukon keresztül ráhangolódjanak a szellemi irányításra. Néha láthatóvá is válnak azok előtt, akik belső látásukkal észreveszik őket… ASHTÁR csapata: Szellemi lények csapata Ashtár vezetése alatt, aki a Föld evolúciójának segítségére szenteli tevékenységét. Szellemi szinten a Föld részei, és elhivatottan szolgálják. Szellemi vezetőjük SAMANDA Tanító. Ashtár a csapat parancsnoki funkcióját tölti be.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Csapatának tagjai főleg az V. dimenzióban léteznek, a mentális síkon, bár széles körben használják a IV. – VI. – VII. síkokat is. Mérnökök, technikusok, fizikusok, orvosok, nővérek, biológusok, költők, zenészek stb. a Szellemi Hierarchián belül. Ashtár csapatának tagjai a Világmindenség különböző részeiből érkeztek. Sokan több életet éltek le a Földön vagy a Fiastyúk csillagképben…<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
…Az emberek számára a mostani időszak önértékelés. Ennek során megtisztulnak, a Terv számára csatornát hoznak létre és az Isteni Terv megvalósulását biztosítják a Földön.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
…Az emberek a hatalmas Teremtő együtt-teremtői, most olyanná tehetik a Földet, mint amilyenné a kezdetén is tervezték, a szeretet és a világosság helyévé, ahol mindenki fejlesztheti alkotó képességeit a legjobb módon. Most lehetőség van, hogy a Föld Édenné alakuljon át.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
VYWAMUS: egy fizikai test nélkül – fényként létező, sajátos energetikai teremtmény – egyéni tudattal, az ÚJ KOR előkészítésében segíti az embereket… <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Szellemi segítséget hoz. Az embereknek most az kell megérteni, hogy mi módon használhatják fel a fény potenciálját és az alkotó tudatot, hogy felszabaduljanak az anyagra jellemző korlátoktól. A szeretetre kell összpontosítani, és próbáljuk magunk körül meglátni a fényt és azt a szabadságot, amelyet fénnyé válva lehet elérni, saját változás szerinti életet, a kapcsolatteremtés szabadságát szeretetben és együttműködésben… Öt éve dolgozik a Föld átalakításán, de a felkészülést sokkal régebben kezdte el. A Kozmosz Pszichológiai Iskolájában tanult, amelynek révén be tud hatolni az értelem és alkotás működésének titkaiba. Tanulmányozta az emberek tudatalattiját.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ezért az emberek tudatalattijában lévő eltorzult észlelések megtisztításában segít, amelyek sok ezer év alatti több életünk tapasztalatainak tudatunkban való megnyilvánulása. A megtisztulás segíti a tudatalattit, pontosabban megalkotni azt, amire lelkünk vágyik a földön és tökéletesebb teremtő-társává válni abban, amit Maga az Ősforrás kíván tenni a világunkért.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
… A „FORRÁS” tudatpont, amelyből a világépítmény születik, kiterjed és evolúcionál. Ebben az egyedüli pontban, tudatban megy végbe az aspektusok individualizációja, angyalokra és társteremtőkre való felosztásuk. A teremtő tapasztalatok felhalmozásának eredményeként, az individuális tudat az Egészre integrálódik, amely a létezés kulminációja és eredménye. A Forrásban köztes pontok is vannak, amelyeket világmindenség és galaxis központoknak neveznek. Ezek kisegítő teremtő pontok, amely az alacsonyabb rezgő szinteken koordinál. Léteznek világmindenség és Galaxis Központok, amelyek a Forrás közbeeső irányító központjainak feladatát töltik be. Ezek a kisegítő teremtő források, amelyekből kiterjed a evolúció és később rezgőszinteket koordinál…<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
VYWAMUS – 32 életet élt le fizikai szinten más Világegyetemben egy távoli bolygón. Korábbi életeiben volt katona – tanító – anya – apa – hajóskapitány. Szeretett főzni, étterme volt. Nem tervezi, hogy fizikai síkon ölt testet. Azt gondolja, hogy hasznosabb lehet fénytudata szintjén, a felső síkokból lehozza a fényt.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ugyanakkor, tiszteli a fizikai létformákat és azokat, akik lehetőséget adnak csatornaként megnyitva észlelésüket energiái felfogására… Energiája körülöleli a Földet. Nem taszítja el a sötét és negatív gondolatokat. Megengedi, hogy elhaladjanak mellette, semmilyen hatást nem gyakorolva rá. A Teremtőt határtalan LÉNY-ként képviseli, aki minden teremtményét áthatja. Segíti tudatosítani alkotó hatalmunkat, hogy megértsük, a keresztül áramló teremtő energia tesz bennünket a Teremtő részévé…

folyt.köv..<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 

Bonaona

Állandó Tag
Állandó Tag
Hello!

Most Én akkor Fiastyúkbéli vagyok vagy fiastyúk nélküli??Lehet hogy Én vagyok a Fiastyúk.

Vicc ez az egész + Vesszek meg ha Értem.
Kinek jó ez, ha Érti???
Ki fejlődik általa és hova?
Hogy jön ide a Meditáció??

na mindegy:)

üdv:shanti

Szia Shanti!
Hát még ilyen jót nem nevettem...
vagy fél óráig nem bírtam abba hagyni...
ez jó volt...
Vesszek meg ha értem...:mrgreen:
kiss
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Hát még ilyen jót nem nevettem...
vagy fél óráig nem bírtam abba hagyni...
ez jó volt...
Vesszek meg ha értem...:mrgreen:

Ne törödj vele Hajnalka, bevallom ezt én se értem, nem vagy egyedül! :p

Ha van valóságtartalma, akkor nekünk ugyis kinaiul van szerintem, és semmit se lehet érni ezekkel az infókkal szerintem, de..sokan örülnek neki. ;)
 

shanti

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves István!
<o></o>
Hát nem nagyon értem azt, hogy Te aki előadásokat tartasz jó néhány helyen(mint irod), és a tapasztalataiddal kapcsolatban is irogatsz miért teszel fel ilyen anyagokat???
<o></o>
Jogod van hozzá természetesen.
<o></o>
Ha Téged nem Érdekel, az információk Kínaiul vannak, ellenőrizhetetlenek stb. akkor mit keres itt??
Azt irod, azért mert hozzá jutsz ezen anyagokhoz, ill lehet hogy örül neki valaki.
Ez már elég Ok?
<o></o>
Tőled valószínűleg, az előadásodra járók használható „dolgokat” várnak és nem olyanokat amiket Téged sem Érdekelnek.

Az előadónak van felelőssége azzal kapcsolatban, hogy milyen minőséget képvisel és milyen anyagokat tart fontosnak elolvasni.
Hallgatják a véleményét, ami adott esetben formálja őket. Vagy nem.

<o></o>
Szóval a Te indokaid alapján bemásolhatnád a Világirodalom összes ezoterikus remekét és hulladékát, aztán megmondhatnád a híveknek, hogy hámozzák ki belőle a lényeget, mert Téged nem Érdekel.
<o></o>

Bocs én azt hittem Téged legalább Megérint az ,az anyag amit ide felraksz.
<o></o>
A szegény szerencsétlen olvasókat(követőket-isten ments) ezúton figyelmeztetném, hogy a Fiastyúk anyagok nem Érdeklik Istvánt, és Neki is és Nekem is Kínaiul van, és tök semmi Értelme.

Ha holnap nálam megjelenik egy Fiastyúkos manusz akkor majd írok az Élményről.:D
<o></o>
<o></o>
Üdv :shanti
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Egy barátom kérésére teszem fel, de nemsokára vége annak az anyagnak amire megkért, Ő nem tud most internetezni.

Amúgy vannak olyan anyagok, amiket megmondtam előre a dimenziókból 1976-ban, és 1990-ben már bejöttek.

Ilyen az Énok - kulcsok is, csak az védett anyag, és valóban használható, de le kellett szedni, mert belekötötek sajna.

Itt az elején is kihangsúlyoztam, hogy ellenőrizetlen, de soknak tetszik, hely és tárhely van Melitta kedvessége miatt, így mindenki megtalálhatja azt a canadahunon amit szeretne keresni.

De érdemileg nem tudok beleszólni, de annyit elárulok, hogy én is találok bőven elletmondást benne, csak nem akarok vitába szállni senkivel.

Azt sajnálom, hogy az énok -kulcsokat nem lehet feltenni, az pont ide illene, és az valóban jó! :p
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
és itt az anyag vége:

--- MELCHIOR ---<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
…A Galaktikus Központ tagja – a Terv Főintézője – <o:p></o:p>
Egy, azok közül, akik a Galaktikus Központban – a teremtés pontja, ahonnan a Galaxis létrejött – a Földet a Világosság útjára vezeti.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
--Négy kvadráns létezik. Mindegyikben három szektor. Mindegyik kvadránsban, szektorban meg vannak az irányító pontok és egy közös az egész Galaxisra vonatkozóan. Annak a szektornak az alkotó irányítása, amelybe a Föld tartozik, a Nagy Medve csillagképből történik. Az egész galaxis központja a Nyilas csillagképben van. Információt a megfelelő szektorból és magából a Galaktikus Központból is kapnak.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
--- Három dimenzió közötti értelmünk, érzékelésünk számára elfogadhatóan mutatja meg az irányító központokat. Lényegében egymásra rakódnak, ugyanabban a végtelen térben. A galaktikus szektor a Galaktikus Mag részlege, amely Világegyetemünk adott részére ügyel. Figyelembe véve a Forrás Tervet, a világfelépítmény ezen részére vonatkoztatva. Melchior a Terv Főintézője ebben a szektorban.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
--- A terv célja, mindenki segítése a határtalan lehetőségek és szellemi erők fejlesztésében, amely a társteremtőknek lehetővé teszi tudatosan felelősséget vállalni földi életünkért. Olyan fényt küldenek, melyben információ van a következő ideális lépésről, a Föld javát szolgálva. Ezen fény lényege a szeretet…<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A Forrás szeretete, mely feltétele életünknek a Földön… A Naplogoszon keresztül évezredek óta dolgoznak értünk, majd a Bolygói Hierarchián keresztül juttatják el a Terv fényét, szeretetét. Mi, emberek, azon szellemi tanítók segítségével. akik már bolygói szinten dolgoznak, használhatjuk saját erőnket.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A megújult Föld a Galaxis evolúciójának kulcsa. Az egész galaktikus Mag specifikus eleme, ők pedig szerkezeti részei, amelyek folyamatosan a bolygóért dolgoznak. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Eddig a Föld el volt szigetelve más háromdimenzionális kapcsolatoktól, más világoktól és rendszerektől, azért, hogy az ember saját akarata szerint tökéletesítse a Földet. Az elszigetelődés megszűnik és belépünk a háromdimenzió mögé a hit és a szellemi kapcsolatok révén, amelyeket a külső segítséggel érünk el. A belső világosság segíti a tudatot, hogy ne csak a létezés háromdimenzionális formájára összpontosítsunk. Ahogy mindenki megnyitja a szívét a belső és nem csak a külső irányba az értelem ajtaja szélesre tárul és a valódi természet mély megértésére számíthatunk.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
…Sajnos, a fájdalom- szenvedés- kiábrándulás- egyedüllét- mind azért jelennek meg, mert képtelenek vagyunk a Tervre hangolódni, és meglátni azt. A szeretet növekvő áramlata megvilágosodást hoz. Ehhez nagyon hasznos a csakrák megnyitása. Talpunkon nyissuk meg az energiaközpontokat, hogy az energia keresztüláramolhasson, fentről le testünkön, és beleivódjon a Földbe. A Földdel is meg kell osztani energiánkat. Ha meg van bennünk annak kívánsága, hogy világosságot és szeretetet terjesszünk, akkor már a Terv részeivé váltunk.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
…A Galaktikus Szektor Alkotó Központja a Földhöz közelít. Az Új kor tervét már elfogadták, és ennek hatását már érzékeljük.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 

mirjam77

Állandó Tag
Állandó Tag
remélem nektek bátran leírhatom, hogy én szívesen olvasom ezeket az írásokat, és bár már megtaláltam más oldalakon is ezeket a dolgokat, de mindig szívesen olvasom István írásait és gondolom nem csak én...
szerintem akinek kell, az érti, miről van ezekben az írásokban szó.....
nagyon sokmindenre választ kaptam általuk, amikre már évek óta nem tudtam a választ és sokmindent csak sejtettem, mint "macska az esőt" :p
a sok "furcsaság" 2003-ban kezdődött az életemben és ha akkor olvashatok ezekről a dolgokról, akkor nem okozott volna annyi fejtörést, mint így...
szerintem most is vannak, akiknél ezek a tudatváltások, DNS átalakulások mostanában kezdődnek, vagy csak még ezután, nekik mindenképpen hasznosak ezek az információk....lehet, hogy pont itt akadnak majd rá elsőként ezekre a dolgokra....
én is az angyalgömbök miatt találtam a CH-ra, "ezt dobta a gép":) a Google....és ez alatt a 2 hónap alatt, amióta itt vagyok, több információhoz jutottam, mint 2003-tól idáig összesen...
a másik, hogy akit nem érdekel, azt meg ugysem lehet erőnek erejével sem kényszeríteni rá, hogy olvassa őket :)

szeretettel: mirjam
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
SPIRITUÁLIS BARÁTI KÖR programja a következő lesz szerdán:
Előadások helye:

Trigon Stúdió 1074. Csengery u. 15. fsz
Az előadások kezdési időpontja 17 óra 30 perc!

TECA előadása:
November 14. A Föld, mint kisérleti biokémiai övezet…
 

parsifaleger

Állandó Tag
Állandó Tag
Az Internet elfogyott

<table cellpadding="3" cellspacing="5" width="400"><tbody><tr><td align="left" valign="center" width="360"> Az Internet elfogyott

</td></tr> <tr> <td colspan="2" width="400"> Ön elérte az Internet utolsó oldalát. Nincs több link, lenyúlható szakirodalom, jópofa kép, ingyen zene, pikáns videó.</td></tr> <tr> <td colspan="2" width="400"><hr color="#c0c0c0" noshade="noshade"> Tegye a következőt:

 • [*] Vegyen elő valami érdekes könyvet, amit már régóta el akart olvasni, de sohasem jutott rá ideje. Legrosszabb esetben valami újságot, vagy szakirodalmat.
  [*]Vegye elő családját - házastársát, gyermekeit - mutatkozzon be, és ismerkedjen meg velük. Legrosszabb esetben beszélgessen bárkivel.
  [*] Menjen el egy moziba, nézzen meg valami rajzfilmet, vagy kalandfilmet. Legrosszabb esetben kapcsolja be a TV-t és tekintse meg a híreket, vagy egy valóság show-t.
  [*]Fordítsa a monitort a nyomtató felé, így a Windows nem küld többé olyan hibaüzenetet, hogy nem látja a nyomtató eszközt.
  [*]Kapcsolja ki a gépet.
  [*]Amennyiben az Ön országának a működő jogrendszere ezt engedélyezi, húzza ki a kábelt a gépből, monitorból, modemből, ezután zárjon be minden ablakot, majd ezek közül az egyiken keresztül dobja ki ezt az egész vackot.
444-es HTTP-hiba - Az Internet elfogyott
Internet Explorer


</td></tr></tbody></table>
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Sziasztok, ha érdekel benneteket fel tudom tenni annak a hérom előadásnak azanyagát, amit felvettem a klubomban.

A 2012, a föld karmájának lejárta,
Átmenet az 5. dimenzióba
A föld, mint biokémiai övezet része.
 

akyg

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok, ha érdekel benneteket fel tudom tenni annak a hérom előadásnak azanyagát, amit felvettem a klubomban.

A 2012, a föld karmájának lejárta,
Átmenet az 5. dimenzióba
A föld, mint biokémiai övezet része.


engem érdekelne.nagyon jó dolgokat írsz.bár még csak most kezdtem el olvasgatni őket.
 

Pozitiva

Állandó Tag
Állandó Tag
K(edves) István! :)
Köszönöm ezeket az anyagokat. Azt lehet tudni, hogy ki Teca?

Szerinted van olyan, hogy valaki egyszerre párhuzamos dimenziókban él? Úgy értem, több élete van egyszerre. Az miben nyilvánulhat meg?

Szép napot,
P.
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Teca régi barátom, az Énok -kulcsokkal foglalkozik profi módon, már vagy 20 éve, volt halálközeli élménye, médium is egyben, és egy jófej csaj, kb 55 éves4

Pesten tart előadásokat, meg nyáron táborokban, de ne rendszeresen, csak alkalomszerüen, és Kiskunlacházára fogom majd január környékén elvinni előadást tartani az ottani UFO klubban!
 
Oldal tetejére