ÚJ TUDATRA és DIMENZIÓRA váltó ENRGIÁK.

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Az energiák megtapasztalása

Március 5-én, ami az energetikai folyamat tetőpontja volt, az Elohim Angyalok felügyelték az Új Föld megalapítását a Fény és a Hang szintjein, és rögzítették az Új Paradicsomi Frekvenciákat a Föld Új Kristályrácsába. A szertartás Hawaii-on történt, Pele, Hawaii Tűz Istennőjének vezényletével, Ízisszel, Maat-tal és Quan Yin-nel, hogy biztosítsák az egyensúly és a feltétel nélküli szeretet kódjainak elhelyezését az Új Föld mátrixába.

A ceremónia sok helyen és időben megismétlődött szerte a bolygón, és a Paradicsom Frekvenciái bekerültek a Föld rácsába, ahogy összegyűltek az emberek, hogy befogadják az energiát a Földbe és a testükbe. Bizony, ahogy a Föld megkapta az Új Földre vonatkozó új mátrixát vagy Szent Geometriai mintáit, az Emberek is Új Geometriákat kaptak saját földi testük mintáiba. Ennek óriási a jelentősége, ahogy azt a cikk további részében kifejtjük, amikor beszélünk az Új Föld Emberének testére vonatkozó Paradicsomi Lenyomatról.


Sokan számoltak be erős testi érzetekről, különösen azok, akik részt vettek a március 5-i ceremóniákban. Én személy szerint nagyon erős, a tisztulással és tisztítással összefüggő fizikai tüneteket tapasztaltam meg a március 5-i ünnepséget megelőző kb. 1 hétben és még utána 2 napig. Ezt óriási öröm- és boldogságérzet kísérte, vmint nagy izgatottság érzés.
Ezt a levelet Andrew Trivino-tól kaptam, aki a Spiritual Image Productions ügyvezető igazgatója Flagstaff-ban, Arizonában. Andrew így ír az energiák megtapasztalásáról:

"Az energiák különböztek attól, ahogy ebben a formában eddig megtapasztaltam őket. Először egy transzszerű állapotba kerültem, nagy vigyorral az arcomon. Az eddigi alkalmak, melyekben az energiák intenzitása ehhez hasonlóan vagy még erősebben hatott rám, amikor Ammachi, Sai Baba, Hunaman és Maitreya Buddha jelenléte teljes révületbe ejtett, és ekkor még keveset mondtam.

...Mindazonáltal, végül be kellett csuknom a szemeimet, mert az energiák olyan áttetszőek és hipnotikusak voltak. Ezért a következő pár percben csak ültem és hagytam, hogy ez a tapasztalás megtörténjen és hatalmába kerítsen.

A múltban, amikor ilyen módon hoztam be energiákat, vagy ilyen módon hatottak rám, a tapasztalásaim mások voltak. Néha az energiák a tiszta Szeretet energiái voltak, amitől részegítőek, együttérzőek és mélyebben gyökerezők voltak. Máskor érzelmes energiák voltak, óriási hála és kegyelemérzettel, mígnem kicsordultak a könnyeim az Örömtől és a Szeretettől..... Kb. két és fél éve, mikor egy körutazást tettem Ammachival (www.ammachi.org.) és kíséretével, New York-ban ennek az isteni energiának egy más típusát tapasztaltam meg. Ez az energia sokkal inkább az erő nyers forrása volt, hihetetlen elektromágneses intenzitással. Olyan érzés volt, mintha az energia egy arany és ragyogó folyójában léteznék, készen arra, hogy ez az energia bármelyik pillanatban az örökkévalóságba repítsen. Az egyedüli egyéb alkalom, mikor uezt tapasztaltam meg, igaz, kisebb intenzitással, mikor a barátnőmmel -aki egy Babaji és India Ram Dass-ának "követője"- szeretkeztem Californiában.....A mostani alkalom, a könyvtárban, ismét más volt. Az energiák inkább légneműek voltak, mint intenzívek. Emellett azonban elég intenzívek voltak ahhoz, hogy teljesen elborítsanak. Olyan érzésem volt, mintha teljesen átjárnák az ereimet és a DNS molekuláimat.
Pontosan olyan volt, mintha Alex Grey (művész - www.alexgrey.com) festményei kelnének életre a testemben. Olyan volt, mintha bennem festené meg az egyik képét. Mégis ezzel a légnemű, áttetsző energiával, ami a kezeimből, ujjaimból és a testemből áradt ki."


Andrew elég pontosan leírja, hogy ezek az erőteljes energiák hogyan hatolnak mélyen a testbe és a DNS-be, egész addig a pontig, míg tudatos lesz arról, hogy egy újrahuzalozási folyamat játszódik le benne, vagy egy új mátrixot kap. Azt is éreztem, hogy érezte Quan Yin energiáit is, aki szintén része volt ennek a folyamatnak. Valóban, a közvetítésben, amit a március 5-i aktiválások előtt egy héttel kaptam tőle, kiemelte a Feltétel Nélküli Szeretet szerepét az Átalakulás folyamatában, ami a Paradicsom Rácsot kíséri. Mindenkinek, aki elfogadja az új energiákat, el kell engednie a félelem és az alacsony önbecsülés régi mintáit, amik egy sűrű, alacsonyabb rezgésű élet részei, és fel kell emelkedni a Feltétel Nélküli Szeretet frekvenciáira, ahol képes vagy felismerni saját Isteniségedet és Szépségedet. Ez a felismerés - sokkal inkább, mint bármi más - a Paradicsom Mintájának aktiválója saját testedben.

folyt.köv..... :D
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
A Paradicsom lenyomata az emberi test számára: a Tökéletesség mintájának aktiválása

A Föld bolygóhoz hasonlóan, minden Emberi Lény hordoz a fizikai testében egy lenyomatot vagy mintát, ami az Elohim Teremtő Angyalok Eredeti Szándékának tökéletességre vonatkozó feljegyzését tartalmazza. Az emberi életre vonatkozó Eredeti Szándék az volt, hogy egy olyan fizikai testben tartózkodjunk, ami tökéletes minden tekintetben, és az Isteni Forrás vagy a Teremtő "képmására" lett teremtve. Ami tökéletes. Az Isteni Feltétel Nélküli Szeretet Tudatosságának a hordozója, ami ösztönöz a felfedezésre és a növekedésre.

A betegség és a halál abban a formában, ahogy ismerjük őket, nem voltak részei az Eredeti Szándéknak és Tervnek.

Akkor hogy kerültek ezek az emberi realitásba?

Amikor az emberek a sűrű anyagba és a harmadik dimenzióba estek, voltak olyanok, akik arra törekedtek, hogy irányítást és hatalmat szerezzenek az emberek felett genetikus örökségük manipulálásával. A legegyszerűbb és a leghatékonyabb módon valósították meg ezt, a spirituális és érzelmi test genetikus feljegyzéseibe elültették a tökéletlenség, bűn, karma, szenvedés és halál ideáit. Azt sugalmazták, hogy ez elkerülhetetlen. És mivel azt teremtitek meg, amiben hisztek, a harmadik dimenziós emberek elkezdték manifesztálni tökéletlenségükbe és "rosszaságukba" vetett hitük fizikai szimptómáit.
A halál büntetéssé és szenvedéssé vált, ahelyett, hogy egy békés átmenet lett volna a fizikai és a spirituális forma között, ahogy az az eredeti tervben szerepelt. A betegség annak a hitnek a manifesztálása lett, miszerint a materiális test alkalmatlan a spirituális lényeg hordozására. És így, ezáltal a manipulálás által, az emberek genetikus feljegyzésükbe bekódolták a betegségre és a halálra vonatkozó hiedelmeiket, amik ott maradtak, és folytatták ezeknek a hatásoknak a megteremtését.

Ám.a mostani időszakban az emberek felemelkednek a dimenziókban, és újra összekapcsolódnak a tökéletességre vonatkozó mintájukkal, vmint saját Szépségükkel és Isteniségükkel. És ebben a felemelkedésnek nevezett folyamatban elveszítik és elengedik minden, a tökéletlenségükre és bűnösségükre vonatkozó múltbeli félelmüket és bűntudatukat. A kondicionáltság elengedésre kerül a DNS-ből és a genetikai feljegyzésből, és az emberek újra felfedezik a Szeretetre és a Tökéletes Egészségre vonatkozó Eredeti Szándékukat.

Ez a felemelkedés ajándéka. És március 5-e óta minden ember számára lehetővé vált az ötödik dimenziós Földön, hogy aktiválja saját, személyes Tökéletesség Mintáját vagy Paradicsom Rácsát.
Ahogy ez a Rács aktiválódik, észre fogod venni, hogy javul az egészséged, és az öregedési folyamat lelassul. Ez együtt fog járni azzal a vággyal, hogy egészségesebben élj, jobban táplálkozz, tornázz/mozogj és eleget aludj. A tökéletesség mintája meg fogja mondani, mire van szüksége a testednek ahhoz, hogy tökéletes egészségben működjél az eredeti szándéknak megfelelően.

Az üzenet, melyet a március 5-i héten kaptam Michael Arkangyaltól, az volt, hogy most az emberek Halhatatlanná válhatnak. Nem úgy értette, hogy uabban a testben, hanem amint elmagyarázta nekem, ez azt jelenti, hogy a tudatosság folytonossá válik, és a létező anélkül tud átmenni egyik létidőből a másikba, anélkül válthat egyik járműről a másikra, hogy a feledés fátylaival meg kellene birkóznia, ahogy ez oly sokáig volt. Ily módon újra megtapasztaljuk az élet végtelenségének és örökkévalóságának érzetét, akkor is, ha át kell mennünk a korábban "halálként" ismert átmeneten.

folyt.köv...... :D
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
A hatodik dimenzió társpolgárai


Ahogy az emberek megnyílnak a Hatodik Dimenziós Tudatosságnak és elkezdik megtapasztalni valódi Önmaguk tökéletességét és örömét, találkozni fognak a Magasabb Dimenziók társpolgáraival a Föld bolygón. Tudatába kerülnek a tudatosság finomabb szintjeinek, amik mindig ott voltak, ám rejtve maradtak a harmadik dimenziós tudatosság elől.

A bolygó cetféléi és a szíriuszi kapcsolat

A Föld bolygó cetfélékből álló családja, amibe a delfinek és a bálnák tartoznak, sokkal idősebb az Emberi családnál. Fejlettebbek, és ők a magasabb dimenziókban éltek, míg az emberek a harmadik dimenzióba zuhantak. Örömet okoz nekik, és az a küldetésük, hogy segítsenek az embereknek visszatalálni a hatodik dimenzióba.

Ezért kíséri olyan nagy érdeklődés a delfineket és a bálnákat az elmúlt években. Miközben írtam ezt a cikket, egy USA-ban élő barátom küldött nekem egy beszámolót egy csoport delfinről, akik beúsztak Haifa kikötőjébe Izraelben, és nyugtalanságot okoztak. A forgalmas kikötőben sok ember látta őket, és mentek ki megnézni, ahogy játszadoznak a vízben. Nagy volt a megdöbbenés a tudósok részéről, akik attól féltek, hogy a kikötő mérgező és szennyezett vize ártani fog nekik. És nyugtalankodtak, hogy esetleg partra vetik magukat. Ám nem így történt, a delfinek játszottak egy ideig, majd visszaúsztak, ki a tengerre. Csak azért úsztak ki a partra, hogy dolgozzanak pár emberrel egy olyan helyen, ahol erre égető szükség van a bolygón. És egyre több beszámoló érkezik a delfinek ilyen viselkedéséről, ott is, ahol én élek Dél-Afrikában.
A delfinek és a bálnák a Szíriuszról származnak. Ők a Csillagok leszármazottai, akik azért jöttek a bolygóra, hogy tanítókként és gyógyítókként dolgozzanak velünk.

A delfinek különösen a hanggal való gyógyítás mesterei, és sok ember számolt be arról, hogy meggyógyult a delfinekkel való találkozás által. A delfinek Örömöt sugároznak, és akik kapcsolatba lépnek velük, gyakran átveszik az Örömüket és a Boldogságukat. Ám a delfinek ahhoz is értenek, hogy az embereket a Béke és az Emelkedett Tudatosság magasabb dimenziójába húzzák. Sok történetet hallottam olyanokról, akikkel jelentős és szinkron események történtek azután, hogy kapcsolatba kerültek a delfinekkel vagy pusztán a Delfin Tudatossággal.
A delfinek a Magasabb Tudatosság tanítói. Az emberek meg tudják tanulni tőlük, hogyan legyenek a hatodik dimenziós vagy holografikus időben és térben.

A bálnák a Planetáris Akasha vagy DNS feljegyzések őrzői, és az a feladatuk, hogy fenntartsák az Óceán Kristályhálókat a delfinek segítségével. A bálnák énekének az a szerepe, hogy csillagokból érkező információkat és kódokat továbbítson az Óceán Rácsokba. Március 5-e óta elkezdtek dolgozni azon, hogy az Óceán Rácsokat összekössék a Szárazföldi Rácsokkal, hogy felgyorsítsák a tudatosság fejlődését az emberek körében.

folyt.köv...(tündérek) :D
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Az Elementál család: Dévák, a Természet Szellemei és Tündérek

Amikor az emberek még a Magasabb Dimenziós Tökéletességben éltek Lemúriában, az Elementál család, akik a bolygó növényeinek, ásványainak és állatainak viselik gondját, állandó társuk és barátjuk volt. Ám amikor az emberek a harmadik dimenzióba estek, már nem voltak képesek látni társlétezőiket fényesebb és finomabb testeikben.
Egy idő után félni kezdtek ezektől a lényektől, és próbálták elüldözni őket babonás rituálék által.

Az emberek olyan módon kezdtek élni, ami semmibe vette azoknak az érzékenységét, akik a természet világának kijelölt őrzői voltak. Így elkezdtek visszahúzódni az emberek világától. Mély erdőkbe, barlangokba és hegyekbe vonultak, míg fokozatosan még messzebb űzték őket az emberek, míg végül arra kényszerültek, hogy magába a Földbe húzódjanak vissza.

Így csak nagyon kevés tündér és természeti szellem maradt a bolygón, és azok, akik maradtak, munkájukat nehéznek találják, ami nincs elismerve.

Ám az Elementálok és a természet Szellemei mindig készek dolgozni azokkal, akik tisztelik és hívják őket. Ennek a legjobb példája Eileen Caddy munkája Findhorn-on. Bámulatba ejtő, amit megvalósított embereknek ez a kis csoportja a dévák és az elementálok segítségével. És ez modellként fog szolgálni arra, hogy mit fognak elérni kis közösségek, akik olyan emberekből állnak, akik elérik a tudatosság hatodik dimenzióját, ha hívják a természet szellemeit és a tündéreket, hogy térjenek vissza és dolgozzanak együtt az emberekkel, hogy újra megteremtsék a Paradicsomot a bolygón.

Ez egy fokozatos folyamat lesz, ám ebben az évben el fog kezdődni a bolygó számos helyén. Azok az emberek, akiknek ez a feladata, vonzódást fognak érezni a bolygó bizonyos helyeihez, ahol együtt fognak dolgozni az elementálokkal, hogy aktiválják és megteremtsék a materiális vagy fizikai Paradicsomot. Nekem azt mondták, hogy ez Hawaii-on fog elkezdődni és a bolygó néhány egyéb helyén ebben az évben.
Hogy néz ki egy tündér vagy természeti szellem? Itt van pár csodálatos kép.

Az elsőt én fényképeztem pár hónappal ezelőtt a kertemben, a többi Ariel Ky fotója a Berkeley (California) feletti hegyekben március 8-án:

Sajnos a képeket nem tudtam felettni ide, így Ibolya honlapján Tündérképek cimmel megtekinthetők!

www.gportal.hu/portal/sorselemzes/
Égiek..


És végül. a hatodik dimenziós emberek találkozni fognak a hatodiknál magasabb dimenziók lakóival.

Ebbe beletartoznak azok a létezők is, akiket Angyaloknak hívunk.
Ám olyan létezők is, akik nem tartoznak a bolygónkhoz. Ők más Csillagrendszerekből és Galaxisokból származó Magasabb Intelligenciák, akik kommunikálnak és dolgoznak az emberekkel.
Ezeket a létezőket korábban területen kívüliként (extraterriálisként) ismertük, ám tiszteletadásképp Magasabb Dimenziós tudatosságuknak, most Égieknek nevezzük őket.

Ezek olyan létezők és tanítók, akikkel más síkokon találkoztok, víziókban, álmokban és közvetítések által.

Ők dolgoznak az emberekkel a felemelkedési folyamat során, és munkájukat folytatni fogják a felemelkedési folyamat végetértekor is.
Ám most, hogy egy fajként a félelem mögé húzódunk a Feltétel Nélküli Szeretet egy helyére, már csak olyan Égi Tanítókat és Létezőket fogunk magunkhoz vonzani, akik Szeretetben fognak dolgozni velünk, hogy elősegítsék a bolygó evolúcióját a Harmónia és Szeretet egy helyére. ahogy az az Elohim Teremtő Angyalok Eredeti Szándéka volt a Forrás megbízásának megfelelően!

Így. már csak annyit mondunk. hogy üdvözlünk Titeket a Hatodik Dimenzióban.

Ez valóban az Otthon!

Fordította: Skultéty Ágnes 2005-04-11
(Közvetítés: 2005 március vége)
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Az indigó-kristály átalakulási krizisVannak, akik viszonylag simán váltanak, de sokan vannak, akik krízist élnek át, mikor ez történik. Többnyire azok, akik azt választották, hogy kinyílnak a felsobb dimenziók felé. Ezt a választást nem logikusan, nem a racionális elmével teszik, ez sokkal inkább a lélek választása válaszként magának a Földnek rendelkezésre álló átalakulási energiáira. Így néha az embert betaszítják a pszichológiai, érzelmi és testi változásokba, amelyekre nem talál logikus magyarázatot. Ez krízist okozhat. Azt tapasztalom, hogy a hagyományosan képzett orvosok és pszichológusok keveset tudnak segíteni, mert fogalmuk sincs, mit tapasztal a páciens. Amikor a tesztek negatívnak bizonyulnak, a pácienst gyakran minosítik hisztérikusnak, bizonytalannak vagy akár skizofrénnek.

Ez az átalakulás gyakran történik olyan emberekkel, akik spirituális úton járnak, és jobban fel vannak készülve a változások kezelésére. De azt is tapasztalom, hogy az indigó gyerekek függetlenül a tudatos spirituális szintjüktol, különösen ki vannak téve annak, hogy spontán megtapasztalják a váltást, vagy áttörést a felsobb dimenziókbeli tudatosságba. Azt is hozzá kell tennem, hogy bármilyen drog használata, ami elég gyakori az indigó fiataloknál, elég gyakran kiváltja ezt az átalakulási krízist, mielott még képesek lennének a hatását kezelni.

folyt.köv...... :D
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Itt egy lista a krízis vagy áttörés során tapasztalható tünetekrol:


Hirtelen túlzott érzékenység emberekre és a környezetre. Valaki, aki ezelott társasági lény volt és aktív, hirtelen nem tudja elviselni a bevásárlóközpontokat és egyéb zsúfolt helyeket, mint pl. éttermeket. Az okkult képességek és tudatosság növekedése. Ez gyakran úgy jelenik meg, hogy szinte hallja mások belso gondolatait és érzéseit. Ez zavaró lehet, ha azt hiszi, hogy mindenki más meg az o gondolatait és érzéseit olvassa. Extrém érzékenység a bizonyos környezetekben vagy emberekben lévo negatív energiákra. Lehet, hogy képtelen lesz elviselni olyanokat, akik eddig közel álltak hozzá. Ez a megnövekedett érzékenység pánik rohamokhoz, vagy szorongási rohamokhoz vezethet. Ezek bármikor bekövetkezhetnek, akár mikor éjjel felébred.

A rohamnak sokszor nincs valódi oka, bár gyakran kutatni fog valamilyen ok után. Gyakran találja magát "kikapcsolva" hosszú ideig, csak ülni akar és semmit sem csinálni. Ez idegesíto lehet annak, aki eddig nagyon energikus és aktív volt. Ilyenkor csak a tudatosság próbál alkalmazkodni ahhoz, hogy több idot tölt a magasabb dimenziókban és kevesebbet a 3. és 4. dimenziókban. Ehhez kapcsolódik, hogy sokkal több pihenésre és alvásra van szüksége, mint azelott, és egy általános lelassulás is. Rögeszmés aggódás az emberiség pusztulása miatt.

(Környezetszennyezés, az eroforrások kimerülése, földönkívüliek, technológia stb. miatt.) Ez azért van, mert a multidimenzionális tudatosságnak kapcsolata van a csoport-tudat minden szintjéhez, ahhoz a részhez is, amely a faj fenmaradásával kapcsolatos félelmeket hordozza. Mivel az ember gyakran aggódik a saját életben maradása miatt, hajlamos rezonálni a csoporttudat vagy morfogenetikus mezo ezen részeivel. Rögeszmésen meg akarja érteni, hogy mi történik, ami ahhoz vezethet, hogy az elme túl aktív lesz, és a személy fél, hogy eszét veszti, vagy kiég. Félelem a megorüléstol, és attól, hogy képtelen lesz a normális mindennapi életre. Úgy tunik a pszichológusok és orvosok itt sem tudnak igazán segíteni.

Depresszió ok nélkül, vagy anélkül, hogy köze lenne a krízis állapothoz. Ez gyakran csak a tudatosság, amint régi energia rétegeket tisztít, amelyeket el kell engedni. Nem szükséges a tapasztalatot feldolgozni, csak hagyjuk, hogy a szervezet kiadja az energiát. Legyünk türelmesek, és tudjuk, hogy el fog múlni. Megváltozott alvás. Gyakran akár háromszor is felébred éjszaka, vagy csak hajnali három körül. Itt megint csak a tudatosság próbál alkalmazkodni a tevékenységek új ciklusához. A magasabb tudatosság gyakran éjjel aktív, mert az alacsonyabb dimenziók akkor csendesek. Furcsa energia hullámok érzékelése a testen keresztül. A kristály test rendkívül érzékeny, érzékeli a hold és nap hullámokat, kozmikus hullámokat, és a galaxis központjából jövo energiákat. Ezek az energiák gyakran segítenek a test "áthuzalozásában", hogy képessé tegyék magasabb szintu energiák hordozására

folyt.köv....
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
. Tapasztalatból tudom, hogy ez milyen kellemetlen lehet. De a szervezet végül alkalmazkodik ezeknek az energia hullámoknak a kezeléséhez. Valószínu. hogy telihold idején intenzívebben érzed. Tapasztalatom szerint legjobban úgy lehet kezelni ezt a jelenséget, ha kimész a szabadba, mezítláb állsz a földön, és elképzeled, hogy az energia a testeden keresztül a földbe megy. Fizikai érzések és tapasztalatok egész skálája. Ezek általában a méregtelenítéssel kapcsolatosak. A kristály test nem tárolja a mérgeket, hanem mindent enged áthaladni magán. Tulajdonképpen a kristálylét legfobb trükkje mindent átengedni, és semmihez sem ragaszkodni. Ez a ragaszkodás nélküliség végso állapota. Ezen a ponton azonban a szervezetnek meg kell szabadulnia az évek során felhalmozott mérgezo szennyezodéstol, legyen az fizikai, érzelmi vagy értelmi. A tisztítás-elengedés mindig a testen keresztül történik, és különféle tüneteket okoz, mint pl. kimerültség, izom és izületi fájdalmak, foleg a csípoben és a térdben, fejfájás, különösen a nyakszirtnél, és fájdalom a nyakban ill. vállban. Szédülés és "kótyagosság".

Ez azért van, mert a tudatosság magasabb régióiban tartózkodsz. Hozzá kell szokni, hogy ezeken a szinteken tartózkodsz, és ugyanakkor stabilan állsz a földön. Ezek az érzések szintén gyakrabban fordulnak elo napkitöréskor, vagy teli hold idején. Megnövekedett étvágy és hízás. Ez azért van, mert ez a folyamat rengeteg energiát igényel a szervezettol. Képesség "átlátni a fátylon". Ez azt jelenti, hogy észleljük a lelkeket, dévákat, E.T.-ket és angyalokat, és kommunikálunk velük. Ez nagyon ijeszto lehet, ha valaki nincs hozzászokva a más dimenziók efféle érzékeléséhez.

folyt.köv.... :K:
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Hogyan tudjuk átvészelni a tranzíciót

A legjobb tanács, amit adhatok, hogy fogadd el a folyamatot és ne állj ellen. Az én tranzícióm már majdnem 18 hónapja folyik. Úgy látom, hogy a kulcs az elfogadás. Folyamatosan azt reméltem, hogy egy nap felébredek, és újra "normálisan" érzem magam. Csak akkor kezdtem el jobban érezni magam az új helyzetben, és jobban boldogulni, amikor elfogadtam, hogy soha többé nem fogom magam normálisnak érezni, úgy, ahogy eddig. Akkor elkezdheted felfedezni a kalandot, vagy az új állapot pozitív oldalát.

Adok pár tippet a tranzíciós krízis kezeléséhez:

Légy békében azzal, ami a lényeddel történik. Kristály lénnyé válsz. Más kifejezéssel ez "Krisztus lény", ami olyan multidimenzionális lényt jelent, akinek teljes bejárása van kilenc dimenzióba, esetleg 13-ba is. Eddigi tapasztalatom az, hogy néhányan csak az 5. dimenzióig nyílnak meg, mások átjutnak a 6-ikon. Ha átjutsz a hatodikon, akkor valószínuleg még ebben az életben eléred a teljes 9. dimenziós tudatosságot, még ha nem is a közeli jövoben. Micsoda kiváltság és áldás! Légy jó magadhoz, és tápláld magad. Ne felejtsd el, hogy kristály lényként mind az "anya", mind az "apa" energiákat kiegyensúlyozva hordozod. Az anya azt mondja, hogy dajkáld magad, mint egy újszülött csecsemot, hisz tényleg az vagy. Idore van szükséged, hogy megerosödj, és jártasságot szerezz az új környezetben. A hit nagyon fontos. Én egyedülállóként, saját vállalkozásomból élve, nagyon kevés jövedelemmel éltem át a tranzíciót. Meg voltam rémülve, hogy a fizikai állapotom miatt nem tudok eleget keresni a fenmaradáshoz. De tartottak, az egész folyamat alatt, még megvan a házam, és mindig jutott elég, bár voltak szoros helyzetek. Ha teheted semmiféle gyógyszert ne használj.

Természetesen, ha már szedsz valamilyen gyógyszert egy betegség miatt, akkor folytatnod kell. De semmiféle kábítószert ne használj, mert ez felerosíti a folyamatot, és elveszhetsz "odakint" a magasabb dimenziókban. Próbáld meg kibírni nyugtatók és depresszió elleni szerek nélkül, de ha már eddig is szedted oket orvosi utasításra, akkor ne hagyd abba. Legjobb, ha homeopátiás vagy naturopátiás szereket használsz. Úgy találtam, hogy a virág esszenciák is nagyon jók. Kerüld el a tömeget, vagy zsúfolt helyeket. Én, hogy ellássam magam, és ne töltsek túl sok idot fárasztó és mérgezo környezetben, mesterfokra fejlesztettem, a heti 1 órás bevásárlást. Fokozatosan egyre többet fogsz majd elviselni az ilyen helyekbol. A megoldás természetesen az, hogy a belso békéd és harmóniád olyan eros legyen, hogy ahelyett, hogy a környezet hatna rád, te befolyásolod a környezetedet pozitívan. A kristály lény mindig pozitív energiát hordoz, de amikor kiegyensúlyozódsz, és újra könnyedén mozogsz az emberek közt, meg fogod tanulni, hogy hogyan használd rendkívül hatékonyan. Maradj megalapozott és összpontosíts. Ez nagyon nehéz lehet azoknak, akik aklimatizálódnak a magasabb dimenzióbeli tudatossághoz. Sokszor fogsz szédülni és "kikapcsolni". Próbálj meg az élet fizikai aspektusaira koncentrálni. Szánj idot mozgásra, sétára, ételekre, muvészeti tevékenységekre. Ne tölts el órákat a tv elott, és ne feledkezz bele a computeres játékokba.. Ezek csak fokozzák a talajt vesztett érzést. Tölts annyi idot a természetben, amennyit csak lehet. Észre fogod venni, hogy a friss levego és a napfény erosítik az új testet. És a dévák is ott vannak, hogy segítsék a folyamatot.

Étkezz egyszeruen, és egyél annyi friss zöldséget és gyümölcsöt, amennyit csak lehet. A vezetoim azt mondták, hogy az új test legjobb tápláléka a barna rizs és zöldségek. Ugyanakkor engedj a kívánásnak - én sokmindent megkívántam, a tintahaltól a csokoládétortáig. Ez nem a diéta ideje. A szervezetnek hatalmas mennyiségu táplálékra van szüksége, hogy táplálja a folyamatot, amin átmész. Még hízhatsz is, de el kell fogadnod, hogy ez része a folyamatnak. Végül: Ünnepeld a tranzíciót. Galaktikus emberré válsz. Ez az emberi evolúció következo lépése. Hazatérsz.

ÜDVÖZLÜNK ITTHON, HUMÁN ANGYAL!

Celia Fenn cikke
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Dr. Doreen Virtue: Kristály Gyerekek
Útmutató a médiumi képességű gyermekek legújabb generációjához...
Hatodik fejezet

Mágikus, spirituális gyermekek

Még olyan háztartásokban is, ahol nem merül fel vallási vagy spirituális téma, a kristály gyerekek mélyreható és ezoterikus témákról beszélnek. Néha a szüleiktől tanulnak meg pár dolgot az angyalokról, Istenről, szertartásokról, imákról és ilyen témájú dolgokról. De a kristály gyerekek nagyon gyakran veleszületett tudással rendelkeznek a spiritualitásról. Kicsi filozófusok, főpapok és papnők. Egész világos, hogy rá vannak hangolva az isteni dolgokra. Ezt a tudást előző életeikből hozták magukkal.

A hároméves Erin besétált a nagyszobába, éppen mikor a szülei a Sebesség című filmet nézték. A film éppen a végéhez közeledett, és egy olyan jelenet következett, amelyben egy repülőgép és egy busz éppen egymásba ütközött és felrobbant. Erin azt gondolta, hogy a hírek mennek, és hogy az emberek tényleg megsérültek. Így megütközve odafordult a szüleihez, letérdelt, és kijelentette: „Imádkoznunk kell Istenhez!” Erin édesanyja azt mondja: „Teljesen meglepett, hogy egy hároméves ilyen gyorsan vált, arról a mondatról, hogy ‚Ó, nem, ez szörnyű!’ arra, hogy ‚Isten közbenjárását kell kérnünk ezeknek az embereknek.’”

Erin tragédiára való reakciója reménykeltő. Ez eggyel több bizonyíték arra, hogy merre tartunk. Képzelj el egy olyan világot, ahol mindenki az imához fordul – a félelem és kétségbeesés helyett – amikor valami baj történik.

A kristály gyerekek rendkívül filozofikusak, gyakran beszélnek olyan spirituális témákról, amelyek inkább az idősebbek felségterületének tekinthetők. Melissa azt meséli, hogy hétéves fia, Liam állandóan olyan kérdéseket tesz fel, amelyeket nem is lehet ilyen idős korban elvárni. Például, Liam gyakran megkérdezi, hogy mi a lélek, ki az Isten, és így tovább. Liam néha saját maga válaszolja meg ezeket a kérdéseket. Talán a kérdései közvetített választ váltanak ki. Például, azt mondja: „Mindannyian Istenek vagyunk.” Melissa örül Liam spirituális útkeresésének. Az mondja: „Ha Liam továbbra is olyan lélek marad, mint amilyen most, akkor a világ jobb hellyé válik.”


folyt.köv...
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Holdenergia

A kristály gyerekek erős kötődéssel viseltetnek a föld-, a természet-, a hold- és csillagenergia iránt. Mint az ősi druidákat, babilóniaiakat, egyiptomiakat, elbűvöli őket a csillagos ég és a telihold.

Talán szuper-érzékenységüknek köszönhető az, hogy pontosan tudatában vannak a hold gyógyító hatásának. Sok kristály gyerek azelőtt látja a csillagokat és a holdat, mielőtt azok a felnőtt szem számára láthatóvá válnának.

Az az igazság, hogy a hold volt Isabella első szava! Édesanyja, Jaimie így magyarázza: „Isabella szereti a holdat, és ,holdnak’ nevezte az első pillanattól fogva. Hamarabb mondta ki ezt a szót, mint azt, hogy ’mama’ vagy ’papa’! Egy gyönyörű, koromfekete éjszakán kivittem őt, Isabella zihált, a teliholdra mutatott, és így szólt: ‚Ó, Hold!’ Akkor mindösszesen kilenc hónapos volt.”

A kristály gyerekek szenvedélyesen szeretik a holdat. Míg a többi gyerek játszik, őket a holdsütötte éjszaka érdekli. Beth azt meséli, hogy hároméves kisfia, Taylor szeret csak ülni, bámulni a csillagokat, a holdat. Órákat tölt azzal, hogy üldögél a szobájában, a sötétben, és az ablakon keresztül bámulja az eget.

Ezekre a gyermekekre hatnak a hold változásai is. Petra arról számol be, hogy hároméves kislánya, Julie általában minden probléma nélkül végigalussza az éjszakákat. De teliholdkor egy-két órát biztosan ébren van éjszaka.


folyt.köv....
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Mágikus képességek

A kristály gyerekeknek nem csak hogy spirituális kötődésük, illetve veleszületett gyógyító erejük van, hanem néhányuk alkimista és isteni mágus is. Szembeszállnak a gravitációval, és a gondolataik erejével mozgatják a tárgyakat! Sok szülő részletesen számolt be nekem varázslatos történetekről. Néhány esetben, csak olyan feltétellel engedték meg a történetek közlését, ha az ő személyük nem kerül nyilvánosságra. Ezek a szülők attól féltek, hogy kellemetlen következményekkel járna az, ha gyermekük ilyen irányú adottsága mások számára is nyilvánvalóvá válna. Mégis, mint ezeknek a történeteknek a tanúja, véleményem szerint mindegyik igaz. Ezeket a történeteket az érzelmek, a részletek és a hitelesség különbözteti meg a tündérmeséktől. Itt most megemlítek néhány rövid példát, a döntés rajtad áll.

Először is: a pszichokinézis az a képesség, mellyel pusztán a gondolat vagy az érzelmek segítségével lehet a tárgyakat elmozdítani. Akkor is ez fordul elő, amikor valakinek a személyes ereje megszakítja órák, elektromos eszközök, elemek vagy utcai lámpák elektromosságát. Amint olvasni fogod, néhány kristály gyerek lenyűgöző pszichokinetikus képességgel rendelkezik.

folyt köv........ :D
 
C

csocsike

Vendég
Először is: a pszichokinézis az a képesség, mellyel pusztán a gondolat vagy az érzelmek segítségével lehet a tárgyakat elmozdítani. Akkor is ez fordul elő, amikor valakinek a személyes ereje megszakítja órák, elektromos eszközök, elemek vagy utcai lámpák elektromosságát. Amint olvasni fogod, néhány kristály gyerek lenyűgöző pszichokinetikus képességgel rendelkezik.


Te, en villanyszerelo vagyok , velem ne szorakozz :shock:
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Például, itt van egy hétéves, francia kisfiú, akit most Adam-nek fogok szólítani, mivel édesanyja és a nagyapja arra kértek, hogy ne a valódi nevét használjam, hogy identitása rejtve maradjon. Adam más bolygókon való életről, és előző életekről mesél, részletekbe menően a kultúrára, az etnikai háttérre és nyelvre vonatkozóan. Adam édesanyja meséli: „Amikor hároméves volt, leültetett, és azt mondta: ,Tudod, hogy nem te voltál az első mamám? Én választottalak téged és a papát, hogy a szüleim legyetek, és igazán jól csináljátok.’”

Adam gyakran tesz tanúbizonyságot mélyreható pszichikai képességeiről. Például, amikor négyéves volt, Adam azt mondta az anyukájának: „Az apukád ma nem ment dolgozni. Kint vihar volt, így ahelyett inkább sétálni ment.” Adam nagyapja Amerikában él, ahol hat óra az időeltolódás. Mivel még nem volt hétfő Amerikában, és Adam nagyapja nem dolgozik a hétvégéken, Adam a jövőbe látott! Amikor Adam édesanyja a következő este hívta az édesapját, nem volt meglepett, hogy fia látomása valóságos volt.

Adam édesanyja szerint Adam-nek az anyagi dolgok felett is van ‚hatalma’: „Egy nap Adam megmutatta, hogyan lehet meggyújtani, és újra gyújtani egy gyertyát gyufa nélkül – mindeközben fújt a szél!

Adam-nek lenyűgöző a koncentrációs képessége, és képes egy gumilabdát lebegtetni. Tudtam, hogy próbálkozott már ezzel egy párszor, és végül sikerrel járt. Hallottam, ahogy a labda leesett a földre, s felmentem a szobájába megnézni, hogy mit csinál. Legalább még kétszer csinálta ezt meg, mielőtt bementem volna a szobájába. Meg akarta nekem mutatni, és meg is tette; nem hittem a szememnek! A labda néhány centiméterrel az ágytakaró felett lebegett, és akkora puffanással esett le, mintha valaki ledobta volna!”

Adam édesanyja azt mondta nekem, hogy bizalmatlan a többi emberrel szemben fia képességeit illetően, mivel egy vallási fundamentalista közösségben élnek Franciaországban. Aggódik, mert attól fél, hogy ha a fia tárgyakat fog lebegtetni, kihasználhatják, és sérülékennyé válhat. Remélhetőleg félelmei nem fognak átragadni a fiúra, és nem fogja feladni isteni képességét.


folyt.köv....
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Egy másik asszony – aki személyét szintúgy nem akarta feltárni – hasonló történetet mesélt négyéves fiáról és négyhónapos kislányáról. Azt mondja, hogy kislánya, aki akkor csak pár hetes volt, egy fából készült játékot reptetett a levegőben, amely néhány jarddal arrébb landolt eredeti pozíciójától. Ez a dolog négy felnőtt és két gyermek szeme láttára történt. Az édesanya meg van arról győződve, hogy lánya idézte elő a pszichokinézist azért, mert „kiborult” attól, hogy nem vettük fel azonnal. Azt is megjegyzi még, hogy a kisfia nagyon éber baba volt, és képes volt a körülötte lévő dolgokat manipulálni. Így emlékszik: „Kimondottan emlékszem arra, hogy még karon-ülő babaként többször is ‚kikapcsolta’ a tévét, amikor kizárólagos figyelmünket szerette volna megnyerni magának, és amit nem adtunk meg elég gyorsan neki.”

Az előbb említett történethez hasonlóan, Tina tizennyolc hetes kislánya szintén képes befolyásolni az elektronikai berendezéseket. Tina így meséli: „Elviszem magammal dolgozni, és ha túl közel teszem a számítógéphez, az lefagy. Az irodában dolgozó társamnak a monitorral akadt problémája a minap, valamint a nyomtatónkkal is történt valami. Kristályokat fogok tenni minden elektromos készülékemre, hogy visszaverje azokat a hullámokat, melyeket a kislányom bocsát ki magából.


foly.köv.....
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
A lélek látogatása

A kristály gyerekek lelkei ugyanúgy meg tudnak bennünket látogatni meditálás közben vagy álom közben, ahogy az angyalok isteni üzenetet közvetítenek. Laura Ainsworth négyéves unokájával, Beth-szel volt, és meditált. Először Beth ott ült Laura oldalán. Aztán, ahogy Laura folytatta a meditációt, hallotta, hogy Beth csendben kilép a szobából. Laura a következőket mondja: „Nem tudom, hogy mióta meditáltam, amikor hallottam, hogy Beth lágyan azt kiáltja: ‚Nana.’ És aztán megint egy picit hangosabban: ‚Nana!’ Kinyitottam a szememet, rábámultam, amint takaróba burkolózva a hálószoba előtt állt, és mosolyogtam. Átható tekintettel és szívmelengető bizonyossággal azt mondta: ‚Itt vagyok, amikor szükséged van rám’. Visszamentem meditálni, és még egy perc sem telt el, nagyon mély légzésre lettem figyelmes, majdnem horkolás volt. Beth mélyen aludt a másik szobában.”

Még ha gyermekeid nem is viselkednek úgy, mint apró varázslók vagy boszorkányok, az nem jelenti azt, hogy nem tartoznak bele a kristály gyerekek kategóriájába. Nem mindegyikük hajt végre „csodákat”. Ennek ellenére, fantasztikus azt tudni, hogy néhányuk olyan képességekről tesz tanúbizonyságot, mellyel nagy valószínűséggel minden ember rendelkezik. Még egyszer kiemelendő: a kristály gyerekek utat mutatnak az emberi lehetőségek felé…és mindannyiunk számára a követendő utat modellezik.

FORRÁS: MANDALA-VÉDA KIADÓ
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Kicsoda Tóbiás?


Tóbiás egy energia, vagy lélek, akit Geoffrey Hoppe közvetít. Tóbiás az úgy nevezett Bíbor Páholy részét képezi - fogalmazhatunk úgy is, hogy ennek a tagja. E páholynak a spirituális feladata annak a tanítása volt, hogy miképpen lehet az energiákat teremtésre használni ezen a bolygón, valamint egyéb más helyeken is a Teremtésben. Tóbiás és a Bíbor Páholy a fátyol túlsó oldaláról hoz el nékünk egy olyan energiát, mely teli van bölcsességgel, szeretettel és természetéből fakadóan sajátos perspektívával bír.

Tóbiás a Bíbor Páholy üzeneteit az amerikai Colorádóban, egy ottani fénymunkás csoportnak, akik Saumbraként ismernek. Gyakran kezdi így a közvetítéseket ehhez hasonló szavakkal:
Én, Tóbiás a barátunkon keresztül szólalok meg, akit mi Cauldre-nak nevezünk (Geoffrey Hoppe), de mindegyikőtökhöz fogunk szólni, a szíveitekhez, az Isteni Énetekhez a mai napon. A szavak, melyeket hallotok (és olvastok) nem oly fontosak, mint maga az üzenet, annak a szeretete, az az energia, amit ma elhoztunk a családnak a mai napon, a Shaumbrának.
Tóbiás a Bíbor Páholyt a "Az Új Energia osztálytermének" nevezte. Itt mi az új önállósodás és a megvilágosodás dinamikáiról tanulunk. Tóbiás szerint, jelenleg mi vagyunk azok, akik segítik megteremteni az új energia architektúráját. Azt tanuljuk, miképpen lehet az Igaz Énünket az Emberi Énünkbe beleintegrálni, hogy Istenemberek járjanak ezen a bolygón. Amint megismerjük az isteni természetünket, akkor csendben és gyengéden megtanítjuk a többieknek is, hogy fogadják el és értsék meg a saját isteni természetüket.

folyt.köv nagyon érdekes dolgokkal.....
 
C

csocsike

Vendég
Most miattad megrugtam Tobiast es aszongya nem csak a lelke faj hanem a segge is . Szoval nem valoszinu, hogy lelek mert egy lelketlen munkahelye van :shock: Mindenesetre amit irtal arrol nem tud de majd delutan atjon egy vasvillaval mert ez a kerdes izgatja :shock:
 
Oldal tetejére