ÚJ TUDATRA és DIMENZIÓRA váltó ENRGIÁK.

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Annunakik<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Végül, beszámolók jelentek meg hatalmas emberszerű lényekről, akik fontos szerepet játszottak a Föld emberekkel való benépesítésében, és szabályos időközönként visszatérnek a Földre, hogy megtapasztalják, az emberiség milyen hatékonysággal használja fel szülőbolygója erőforrásait, és hogy a földönkívüli fajok milyen szerepet játszanak az emberiség „menedzselésében”. A sumérok „annunakik” néven írják le őket, a szülőbolygójukat pedig „Nibiru” névvel illetik az elképesztő mennyiségű ékírásos táblán, melyek egy részét Zacharia Sitchin fordított le. Ezek a hatalmas humanoidok alkotják a fő idegen fajt a „kezdetektől” fogva, hiszen az ősi mitológiai és vallási szövegekben mint istenek tűnnek fel. A sumér beszámolók alapján, az anninakik fő istene Anu, de ismert az Annunaki istenek pantheonja is Sitchin munkásságának köszönhetően, valamint titkos tevékenységük is az emberiség irányításával kapcsolatosan: tudjuk, a Nibiru szabályos időközökben a Föld közelében halad el. Alex Collier szerint az annunakik, más néven nibiruiak, mint faj eredete a következő:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
„Hosszú-hosszú idővel ezelőtt a Szíriusz B lakosainak, valamint az Orion népének problémája támadt egymással. A béke megteremtésének érdekében a két csoport egy-egy képviselője házasságot kötött. A menyasszony az Orion csoportosulásból származott, ahol a hierarchia, beleértve a királynőt is – matriarchális paradigmát követ. A vőlegény a Szíriusz B-ről érkezett. Mindketten meggyőződéssel ragaszkodtak hagyományaikhoz. Amikor házasságra léptek, utódaik mindkét vonal genetikai tulajdonságait hordozták. Eltérő genetikai anyaguk miatt új faj született, a Nibiru nevet kapta, mely, miként azt Moraney [Andromédai kancellár] elmondta, orioni nyelven azt jelenti, hogy „kettő között megosztva”. Ez az ő valós eredetük – egyfajta kereszteződés eredményei a Szíriusz B és az Orion rendszer lakosai között. Új „törzset” hoztak létre, mely folyamatosan terjeszkedik, legalább évszázezredek óta. Ők tehát egy törzs, később önálló fajjá váltak.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Úgy tűnik, az annunakik tevékenysége abban nyilvánul meg, hogy „primitív” fajokkal, mint például az emberiség, népesítenek be bolygókat, aztán hagyják őket elszaporodni, miközben sokkal fejlettebb fajok, esetünkben a gyíkemberek, gondjaira bízzák őket, egyfajta „planetáris menedzsment csapatra”, akik lefölözik az emberiség javait megteremtőjük igényének megfelelően, miközben az anninakik fenntartják hosszútávú érdeklődésüket és szabályos időközönként megvizsgálják „emberi kísérletük” eredményét. Emiatt az annunakik egyfajta uralkodói színben jelenhetnek meg akik biztosítják a Föld erőforrásait; az emberiséget pedig általában felelősségteljesen „menedzseltetik”.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az annunakik rokonságban állnak a Földön őshonos gyíkemberekkel, akármilyen történelmi megállapodást is kötöttek az emberi faj menedzselésével kapcsolatban. Az is igen valószínű, hogy az annunakiknak létezik valamiféle megállapodásuk a drakonidákkal azzal kapcsolatban, hogy a későbbiek folyamán miként viszonyuljanak azokhoz a világokhoz, ahol az annunakik létrehoztát a maguk „emberi kísérleteit”. Végül, szintén nagyon valószínű, hogy jó néhány annunaki titokban a Földön maradt, így szerepet játszott az emberiség elit szervezeteinek életre hívásában, hogy az emberiség ügyeit kezeljék. Ezek az „egyezmények” és/vagy az elit csoportok titkos és közvetett módon való irányítása teszi az annunakikat a katonai-ipari-földönkívüli komplexum tagjaivá.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Dean főfelügyelő szerint az annunakik jelentős szerepet játszanak az emberiség életében, s ez a tevékenységük sokkal inkább egyértelművé válik akkor, amikor a Nibiru a Föld közelébe kerül. Az annunakik visszatérése láthatólag a nemzeti titkosszolgálatok egyik legnagyobb problémája, hiszen semmiféle információval nem rendelkeznek azzal kapcsolatban, vajon milyen hatással lesz ez a faj az emberiségre magára, és az éppenséggel a földönkívüliekkel kapcsolatos helyzetek kezelésére életre hívott katonai-ipari-földönkívüli komplexumra. Az annunakik legfőbb tevékenysége az emberi evolúció hosszútávú befolyásolása elit csoportok, rendszerek és intézmények, valamint az emberi tudat kontrollálásával. Úgy tűnik, mintha egyfajta versengés lenne köztük és a drakonidák között a Föld irányításáért. A legjelentősebb globális probléma melyért felelősek az elit fölötti uralom, vallási fundamentalizmus, patriarkális jellegű globális kultúra és az agresszivitás kultúrája.

vége<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Nomád Farkas Budapesten
2010. 09. 12.

Nomád Farkas a maják spirituális vezetője 2010. augusztus 13-án, Budapesten tartott előadást, hogy eloszlassa a tévhiteket 2012-vel kapcsolatosan. Tanításában hangsúlyozta a környezetvédelem jelentőségét és a nemzetek békés egymás mellett élését.
Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, azaz Nomád Farkas jelenleg a maja őslakosok nagykövete és a tizenharmadik generációs Quiche maja spirituális vezetője.Az előadást lejegyeztem, így bízok abban, hogy Nomád Farkas üzenetét többen meghallják.

Kedves Barátaim, Testvéreim
Azért jöttem Budapestre, hogy elhozzam a Közép-Amerikai maja nép üzenetét a 2012-es évről. Szeretném tisztázni a dolgokat, és nem szeretném megrémíteni önöket.
Nagyon sok olyan vélemény van, ami megfélemlíti az embereket, és amelyek arról szólnak, hogy 2012-ben félelmetes dolgok történnek.
Kedves barátaim, a guatemalai „vének nemzeti” tanácsa nevében és képviseletében vagyok itt, és lehet, hogy sokan mondtak már önöknek a majákról hazugságot. Én maja vagyok, a saját nyelvemen beszélek, alapítója és elnöke vagyok az Amerikai Vének és Spirituális Vezetők Kontinentális Tanácsának és így szólok önökhöz.
Amikor eljön, a 2012-es év nem kell megijedni. Hiszen, ahogyan felébredtünk a tegnap, és ahogyan ma is felébredtünk ugyanígy felébredünk 2012-ben is.
2012. december 20 és december 25-e között a bolygók egy különleges együttállása fog bekövetkezni. Ez fog történni.


A hurrikánok, a földrengések, a tornádók és a nagyon sokféle természeti katasztrófa, ami történik, azokat mind mi idézzük elő. Mi keressük a bajt magunknak. Sok olyan találmány van, ami tönkre teszi a környezetet, vagy ami már tönkre is tette Pl. az ózonréteget, amit mi maják kristálygömbnek nevezünk. Amit mi kristálymezőnek nevezünk, az egy kristályréteg, ahol a Nap sugarai kristályosodnak ki, mielőtt a Földre érkeznek.
Ez a kristályzóna megsérült, ezért vannak olyan időszakok, amikor a Nap sugárzása túl erős.
Ez a túl erős sugárzás a Föld felszínén betegségeket és problémákat fog okozni.
Ezt a környezetszennyezést mi emberek okoztuk.
Én is hozzájárultam ehhez a szennyezéshez, azért, hogy itt lehessek. A repülőgépek, a hajók, az autók, a számítógépek, a telefonok, mind hozzájárulnak a környezetszennyezéshez, a klíma megváltozásához. Hasonlóképpen a műanyagok, a szintetikus anyagok, a vegyszerek és ide tartoznak a háborúk, a bányászati kincsek kiaknázása is, és ezt mind az ember okozta.


Ezekért nem hibáztathatjuk a Teremtőt. Mi magunkat nagyszerű embereknek tartjuk és azok is vagyunk, nagyszerű találmányaink vannak és azokkal ezt okoztuk.
Kedves testvéreim, fivéreim és nővéreim, el szeretném mondani, hogy nem a 2012-es év fog katasztrófát okozni.
A természeti jelenségek történnek. Ezeket önök már jól ismerik a televízióból, a rádióból, hiszen a tévéprogramok beszélnek ezekről, és arról is beszélnek, hogy 2012-ban vége lesz a világnak.
Mi maják vagyunk az idők védnökei, az idők ellenőrei, és azt mondjuk, hogy nem lesz vége a világnak.
Akkor mi fog történni 2012-ben?
Meg fog változni a Nap. A Nap ciklusa. Egy Napciklus több mint 5000 évből áll.
Már eltelt az első Napciklus, eltelt a második Napciklus, eltelt a harmadik Napciklus, eltelt a negyedik Napciklus és most jelenleg az ötödik Napciklus végén tartunk. És itt vagyunk!
Nagyszerű történetek vannak a kőbe vésve, a sziklákba írva a barlangokban, amelyek az ember történelméről beszélnek a 10-15 ezer évvel ezelőtti időkből.
A gregorián naptár jelenleg 2010-et ír, és a mi naptárunk most már több mint 30.000 évet számlál. A maja próféciák azt mondják, hogy mi vagyunk, a tegnap is voltunk és holnap is leszünk.


Sokan használják a maja kifejezést és biztosan megfordultak önök között is olyanok, akik azt mondták, hogy ők képviselik a maja népet és közvetítenek. Ezek az emberek hazudtak önöknek, a maja népnek nincs szüksége a próféciák közvetítésére.
Én beszélek a maja nép nevében és most arra van szükség, az fontos, hogy ne felejtsük el a nyelvünket, ne felejtsük el a kultúránkat, ne felejtsük el a magot.
A hatalmasok most arra törekednek, hogy minden hatalom a kezükben legyen és a Földet is birtokolják. A Föld arra lett teremtve, hogy minden lényt szolgáljon és senki sem birtokolhatja a Földet. A Föld mindenkié!
Fontos, hogy legyen ennivalónk, zöldségünk, gyümölcsünk és minden, amit a Föld adhat. Mit tehetünk ezért mi? Dicsőítjük a Teremtőt. Urunk könyörülj rajtunk. Mi mindannyian a Te gyermekeid vagyunk. Ne hagyj el bennünket. Ne hagyj egyedül minket. Ne hagyd egyedül gyermekeinket, a mi fiainkat és a fiaink fiait, a jövendő generációkat. Így mondták a nagyszüleink, szüleink és így mondjuk a mi gyermekeinknek mi is.
Békére nem csak az embernek van szüksége, hanem minden lénynek és nem csak az embernek van szüksége szabadságra, hanem minden lénynek. Az állatbarátainknak is szükségük van minderre.
Hagyjuk, hogy a madarak szabadon repüljenek, hagyjuk, hogy a lábon járó állatok járjanak a földön, és hagyjuk, hogy a vízben élő állatok is éljék az életüket. természetesen, azt mondjuk, ha szükségünk van élelemre, akkor ennünk kell. A mi kultúránkban, mi vadászhatunk hím állatra. Igaz, már az én földemen is vannak olyan tollú madarak, amelyek már nem élnek és most ezeket csak televízióban láthatjuk.
Ami ötszáz év pusztítás a Földnek az több ezer év javítást igényel. A Földanya megsérült, és idő kell, hogy meggyógyuljon.
De a Teremtő nem hagy magunkra.
Mindannyian a teremtő gyermekei vagyunk. Az állattestvéreink is a teremtő gyermekei.
A magra kell, vigyázzunk, hogy ne vesszen el.

A maja prófécia azt mondja, hogy a 13 baktum 13 ahau időszakában visszatérnek a bölcsek. Most van ez a visszatérés ideje. Ahol most vagyunk (Bagolyvár) ebben az előadóban nagyszerű tanulnak a bölcs professzoroktól. A prófécia azt mondja, hogy visszatérnek a bölcsek, visszatérnek a nagypapák. Én 82 éve vagyok, én a hírnöke vagyok a bölcseknek.
A prófécia azt mondja, hogy visszatérnek a bölcs szavak.
Minden népnek megvannak a saját alapelvei, a saját nyelve, a saját kultúrája, nekünk is megvan és önöknek is megvan.
Miért van ez így?
Mert mindannyian a föld virágai vagyunk, Amikor önök az anyanyelvükön énekelnek, az megérinti az én szívemet. Amikor én énekelek, akkor megénekelem a földet ahol születtem, ennek a szentséges földnek a gyönyörűségét. Megénekelem a nőt, akit szeretnék meghódítani. Megénekelem a nagyszüleimet, akik ezt a gyönyörű földet rám hagyták. Látom a lepkét és vágyam van arra, hogy én is repüljek.
Számunkra az élet virága az asszony. Az asszony az én anyám, az asszony az én asszonyom, az asszony az én lányom. Amikor a gyerek kicsi, magamhoz ölelem és az életemet is adnám érte. Ilyenek vagyunk, megadatott a látás a hallás, hogy dicsőítsük a Teremtőt.

Tehát arról beszélek önöknek, hogy visszatérnek a nagy öregek, a bölcsek, a nagypapák.
Amikor azt mondjuk, hogy visszatérnek a nagy öregek, akkor kikre is gondolunk?
Azokra az orvosokra, mérnökökre, bölcsészekre, jogtudorokra, akik gondolnak a világra, az emberi életre. Bölcs emberek önök is, mert érdekli önöket a természet.
Azok a gazdagok, akiket nem érdekli, és akik tönkreteszik a környezetet, azok nem hallják meg ezeket az üzeneteket. Önök, akik szeretnék megvédeni a gyerekeiket, mit tehetnek? El kell vinni az üzenetet. A bölcsek gondolnak a népre, nemzetre, következő generációra, őket foglalkoztatja az élet a jövőben.
És mi lesz 2012-ben?
A prófécia azt mondja, hogy minden megy tovább. Csak legyünk alázatosak és halljuk meg a Teremtő szavát.


A mi nagyszüleink 120-130-150 évig éltek. Betegség nélkül, egészségesen. Ezeknek az embereknek nagyszerű volt a látásuk és ép a fogazatuk. Mi vajon miért nem vagyunk olyanok? A régi időben, mielőtt bármibe belefogtak mindig a Teremtőre gondoltak. Ezek az alkotások megmaradtak.
Minden népnek megvan a hagyománya kultúrája.
A majákat kukoricából teremtette a Teremtő. Fehér kukoricából vannak a fogaink, sárga kukoricából a bőrünk, fekete kukoricából a hajunk, és piros kukoricából a vérünk. A mi életünkben ezért olyan jelentős a kukorica, a tortilla. Önöknek más a hitrendszerük, önök más vallásban hisznek. A teremtő mindenhol megteremtette a maga gyermekét a saját módján.
Az afrikaiak fekete bőrűek, Ázsiában leginkább sárgák és mindenkinek megvan a saját kultúrája, a saját nyelve, a saját hitrendszere. Mindenki a saját módján ismeri, hogy hogyan kell a növényt termeszteni és betakarítani. az ősök hagyományait ápolni.
Ezt szerettem volna elmondani fivéreim és nővéreim


Miért vagyok itt? Milyen érdek vezettet engem ide?
Tejesíteni kell a küldetésemet a maják és az őserdők hangját közvetíteni.
A földön vándorlok minden pénz nélkül, hogy elmondjam a maják üzenetét
Felszállok a repülőre, az autóra és nincs pénzem, szállodában alszom pénz nélkül, mert hiszem, hogy a teremtő gondoskodik rólam és még mindig itt vagyok.
A küldetésem, hogy elmondjam a maja próféciát. Ami azt mondja, hogy emelkedjen fel egy nemzet és kettő és mindegyik és egyik csoport se maradjon hátul. A prófécia nem azt mondja, hogy emelkedjen fel egy nép, hanem mindegyik.
A prófécia azt mondja, hogy jöjjön el a hajnal, a béke és a szeretet.
Nem csak nekem van szükségem a boldogságra. Mindannyian azok szeretnénk lenni.
Ha az ember boldog, akkor nem akarja megtartani csak magának.
Sokan beszélnek arról, hogy vége lesz a világnak 2012-ben.
Ezek nem a maják szavai. Ezeket a kereskedők találták ki, hogy pénzt csináljanak. Azért találták ki, hogy eladják a könyveiket, a filmjeiket.
Egy jobb világ fog jönni. Változás kell, történjen a gondolkodásban, a mentalitásban. A fajgyűlöletnek vége kell, hogy legyen. El kell felejteni a harácsolást, azt, hogy az emberek tömegei rabszolgasorsban legyen csak azért, hogy mások dollármilliókat gyűjthessen.
Ezek az emberek nem foglakoznak azokkal, akik az utcán kéregetnek, akinek nincs hol aludni, ahol dolgozni, ők a gazdagok saját magukkal foglalkoznak
A világban az egyenlőtlenségét idézik elő megbontották a világ egyenlőségét.
Így van ez testvéreim


Elnézést kérek azoktól, akiket megbántottam. De mindannyian emberek vagyunk, mindannyian tévedhetünk. Elnézést, ha valaki érzéseit megbántottam.


Az én feladatom, hogy ne elbátortalanítsam, hanem hitet adjak a változásra, hogy amikor eljön, a változás ne féljenek!


Minden egyes napritmusban változások vannak
Nem tudjuk, hogy ugyanott fog-e a Nap felkelni ahol ma?


Feladatunk, hogy a Teremtőnkhöz forduljunk és dicsőítsük őt a saját módunkon és nyelvünkön, és megőrizzük azt ami a miénk a nyelvünket a munkamódszereink, és a hagyományainkat.

Az Ég Szívének a nevében
A Föld Szívének a nevében

A Levegő Szívének a nevében

A Víz Szívének a nevébenEz az én üzenetem önökhöz

Köszönöm, hogy meghallgattak
Forrás:
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
<style></style> Spirituális Baráti Kör programja:<o:p></o:p>
Előadás helye:<o:p></o:p>
Szidharta Közösségi Ház. 1062 Bp. Andrássy út 98.fsz. (A Kodály Köröndhöz esik közel)<o:p></o:p>
Az előadások kezdési időpontja 17 óra 30 perc! Belépődíj terembérletre: 300.- Ft<o:p></o:p>
Szeptember 28. MER-KA-BAH - Az ISTENI FÉNYJÁRMŰ. Előadó: Teca<o:p></o:p>
 

EL-LA

Állandó Tag
Állandó Tag
Nomád Farkas Budapesten
2010. 09. 12.

Nomád Farkas a maják spirituális vezetője 2010. augusztus 13-án, Budapesten tartott előadást, hogy eloszlassa a tévhiteket 2012-vel kapcsolatosan. Tanításában hangsúlyozta a környezetvédelem jelentőségét és a nemzetek békés egymás mellett élését.
Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, azaz Nomád Farkas jelenleg a maja őslakosok nagykövete és a tizenharmadik generációs Quiche maja spirituális vezetője.Az előadást lejegyeztem, így bízok abban, hogy Nomád Farkas üzenetét többen meghallják.

Kedves Barátaim, Testvéreim
Azért jöttem Budapestre, hogy elhozzam a Közép-Amerikai maja nép üzenetét a 2012-es évről. Szeretném tisztázni a dolgokat, és nem szeretném megrémíteni önöket.
Nagyon sok olyan vélemény van, ami megfélemlíti az embereket, és amelyek arról szólnak, hogy 2012-ben félelmetes dolgok történnek.
Kedves barátaim, a guatemalai „vének nemzeti” tanácsa nevében és képviseletében vagyok itt, és lehet, hogy sokan mondtak már önöknek a majákról hazugságot. Én maja vagyok, a saját nyelvemen beszélek, alapítója és elnöke vagyok az Amerikai Vének és Spirituális Vezetők Kontinentális Tanácsának és így szólok önökhöz.
Amikor eljön, a 2012-es év nem kell megijedni. Hiszen, ahogyan felébredtünk a tegnap, és ahogyan ma is felébredtünk ugyanígy felébredünk 2012-ben is.
2012. december 20 és december 25-e között a bolygók egy különleges együttállása fog bekövetkezni. Ez fog történni.


A hurrikánok, a földrengések, a tornádók és a nagyon sokféle természeti katasztrófa, ami történik, azokat mind mi idézzük elő. Mi keressük a bajt magunknak. Sok olyan találmány van, ami tönkre teszi a környezetet, vagy ami már tönkre is tette Pl. az ózonréteget, amit mi maják kristálygömbnek nevezünk. Amit mi kristálymezőnek nevezünk, az egy kristályréteg, ahol a Nap sugarai kristályosodnak ki, mielőtt a Földre érkeznek.
Ez a kristályzóna megsérült, ezért vannak olyan időszakok, amikor a Nap sugárzása túl erős.
Ez a túl erős sugárzás a Föld felszínén betegségeket és problémákat fog okozni.
Ezt a környezetszennyezést mi emberek okoztuk.
Én is hozzájárultam ehhez a szennyezéshez, azért, hogy itt lehessek. A repülőgépek, a hajók, az autók, a számítógépek, a telefonok, mind hozzájárulnak a környezetszennyezéshez, a klíma megváltozásához. Hasonlóképpen a műanyagok, a szintetikus anyagok, a vegyszerek és ide tartoznak a háborúk, a bányászati kincsek kiaknázása is, és ezt mind az ember okozta.


Ezekért nem hibáztathatjuk a Teremtőt. Mi magunkat nagyszerű embereknek tartjuk és azok is vagyunk, nagyszerű találmányaink vannak és azokkal ezt okoztuk.
Kedves testvéreim, fivéreim és nővéreim, el szeretném mondani, hogy nem a 2012-es év fog katasztrófát okozni.
A természeti jelenségek történnek. Ezeket önök már jól ismerik a televízióból, a rádióból, hiszen a tévéprogramok beszélnek ezekről, és arról is beszélnek, hogy 2012-ban vége lesz a világnak.
Mi maják vagyunk az idők védnökei, az idők ellenőrei, és azt mondjuk, hogy nem lesz vége a világnak.
Akkor mi fog történni 2012-ben?
Meg fog változni a Nap. A Nap ciklusa. Egy Napciklus több mint 5000 évből áll.
Már eltelt az első Napciklus, eltelt a második Napciklus, eltelt a harmadik Napciklus, eltelt a negyedik Napciklus és most jelenleg az ötödik Napciklus végén tartunk. És itt vagyunk!
Nagyszerű történetek vannak a kőbe vésve, a sziklákba írva a barlangokban, amelyek az ember történelméről beszélnek a 10-15 ezer évvel ezelőtti időkből.
A gregorián naptár jelenleg 2010-et ír, és a mi naptárunk most már több mint 30.000 évet számlál. A maja próféciák azt mondják, hogy mi vagyunk, a tegnap is voltunk és holnap is leszünk.


Sokan használják a maja kifejezést és biztosan megfordultak önök között is olyanok, akik azt mondták, hogy ők képviselik a maja népet és közvetítenek. Ezek az emberek hazudtak önöknek, a maja népnek nincs szüksége a próféciák közvetítésére.
Én beszélek a maja nép nevében és most arra van szükség, az fontos, hogy ne felejtsük el a nyelvünket, ne felejtsük el a kultúránkat, ne felejtsük el a magot.
A hatalmasok most arra törekednek, hogy minden hatalom a kezükben legyen és a Földet is birtokolják. A Föld arra lett teremtve, hogy minden lényt szolgáljon és senki sem birtokolhatja a Földet. A Föld mindenkié!
Fontos, hogy legyen ennivalónk, zöldségünk, gyümölcsünk és minden, amit a Föld adhat. Mit tehetünk ezért mi? Dicsőítjük a Teremtőt. Urunk könyörülj rajtunk. Mi mindannyian a Te gyermekeid vagyunk. Ne hagyj el bennünket. Ne hagyj egyedül minket. Ne hagyd egyedül gyermekeinket, a mi fiainkat és a fiaink fiait, a jövendő generációkat. Így mondták a nagyszüleink, szüleink és így mondjuk a mi gyermekeinknek mi is.
Békére nem csak az embernek van szüksége, hanem minden lénynek és nem csak az embernek van szüksége szabadságra, hanem minden lénynek. Az állatbarátainknak is szükségük van minderre.
Hagyjuk, hogy a madarak szabadon repüljenek, hagyjuk, hogy a lábon járó állatok járjanak a földön, és hagyjuk, hogy a vízben élő állatok is éljék az életüket. természetesen, azt mondjuk, ha szükségünk van élelemre, akkor ennünk kell. A mi kultúránkban, mi vadászhatunk hím állatra. Igaz, már az én földemen is vannak olyan tollú madarak, amelyek már nem élnek és most ezeket csak televízióban láthatjuk.
Ami ötszáz év pusztítás a Földnek az több ezer év javítást igényel. A Földanya megsérült, és idő kell, hogy meggyógyuljon.
De a Teremtő nem hagy magunkra.
Mindannyian a teremtő gyermekei vagyunk. Az állattestvéreink is a teremtő gyermekei.
A magra kell, vigyázzunk, hogy ne vesszen el.

A maja prófécia azt mondja, hogy a 13 baktum 13 ahau időszakában visszatérnek a bölcsek. Most van ez a visszatérés ideje. Ahol most vagyunk (Bagolyvár) ebben az előadóban nagyszerű tanulnak a bölcs professzoroktól. A prófécia azt mondja, hogy visszatérnek a bölcsek, visszatérnek a nagypapák. Én 82 éve vagyok, én a hírnöke vagyok a bölcseknek.
A prófécia azt mondja, hogy visszatérnek a bölcs szavak.
Minden népnek megvannak a saját alapelvei, a saját nyelve, a saját kultúrája, nekünk is megvan és önöknek is megvan.
Miért van ez így?
Mert mindannyian a föld virágai vagyunk, Amikor önök az anyanyelvükön énekelnek, az megérinti az én szívemet. Amikor én énekelek, akkor megénekelem a földet ahol születtem, ennek a szentséges földnek a gyönyörűségét. Megénekelem a nőt, akit szeretnék meghódítani. Megénekelem a nagyszüleimet, akik ezt a gyönyörű földet rám hagyták. Látom a lepkét és vágyam van arra, hogy én is repüljek.
Számunkra az élet virága az asszony. Az asszony az én anyám, az asszony az én asszonyom, az asszony az én lányom. Amikor a gyerek kicsi, magamhoz ölelem és az életemet is adnám érte. Ilyenek vagyunk, megadatott a látás a hallás, hogy dicsőítsük a Teremtőt.

Tehát arról beszélek önöknek, hogy visszatérnek a nagy öregek, a bölcsek, a nagypapák.
Amikor azt mondjuk, hogy visszatérnek a nagy öregek, akkor kikre is gondolunk?
Azokra az orvosokra, mérnökökre, bölcsészekre, jogtudorokra, akik gondolnak a világra, az emberi életre. Bölcs emberek önök is, mert érdekli önöket a természet.
Azok a gazdagok, akiket nem érdekli, és akik tönkreteszik a környezetet, azok nem hallják meg ezeket az üzeneteket. Önök, akik szeretnék megvédeni a gyerekeiket, mit tehetnek? El kell vinni az üzenetet. A bölcsek gondolnak a népre, nemzetre, következő generációra, őket foglalkoztatja az élet a jövőben.
És mi lesz 2012-ben?
A prófécia azt mondja, hogy minden megy tovább. Csak legyünk alázatosak és halljuk meg a Teremtő szavát.


A mi nagyszüleink 120-130-150 évig éltek. Betegség nélkül, egészségesen. Ezeknek az embereknek nagyszerű volt a látásuk és ép a fogazatuk. Mi vajon miért nem vagyunk olyanok? A régi időben, mielőtt bármibe belefogtak mindig a Teremtőre gondoltak. Ezek az alkotások megmaradtak.
Minden népnek megvan a hagyománya kultúrája.
A majákat kukoricából teremtette a Teremtő. Fehér kukoricából vannak a fogaink, sárga kukoricából a bőrünk, fekete kukoricából a hajunk, és piros kukoricából a vérünk. A mi életünkben ezért olyan jelentős a kukorica, a tortilla. Önöknek más a hitrendszerük, önök más vallásban hisznek. A teremtő mindenhol megteremtette a maga gyermekét a saját módján.
Az afrikaiak fekete bőrűek, Ázsiában leginkább sárgák és mindenkinek megvan a saját kultúrája, a saját nyelve, a saját hitrendszere. Mindenki a saját módján ismeri, hogy hogyan kell a növényt termeszteni és betakarítani. az ősök hagyományait ápolni.
Ezt szerettem volna elmondani fivéreim és nővéreim


Miért vagyok itt? Milyen érdek vezettet engem ide?
Tejesíteni kell a küldetésemet a maják és az őserdők hangját közvetíteni.
A földön vándorlok minden pénz nélkül, hogy elmondjam a maják üzenetét
Felszállok a repülőre, az autóra és nincs pénzem, szállodában alszom pénz nélkül, mert hiszem, hogy a teremtő gondoskodik rólam és még mindig itt vagyok.
A küldetésem, hogy elmondjam a maja próféciát. Ami azt mondja, hogy emelkedjen fel egy nemzet és kettő és mindegyik és egyik csoport se maradjon hátul. A prófécia nem azt mondja, hogy emelkedjen fel egy nép, hanem mindegyik.
A prófécia azt mondja, hogy jöjjön el a hajnal, a béke és a szeretet.
Nem csak nekem van szükségem a boldogságra. Mindannyian azok szeretnénk lenni.
Ha az ember boldog, akkor nem akarja megtartani csak magának.
Sokan beszélnek arról, hogy vége lesz a világnak 2012-ben.
Ezek nem a maják szavai. Ezeket a kereskedők találták ki, hogy pénzt csináljanak. Azért találták ki, hogy eladják a könyveiket, a filmjeiket.
Egy jobb világ fog jönni. Változás kell, történjen a gondolkodásban, a mentalitásban. A fajgyűlöletnek vége kell, hogy legyen. El kell felejteni a harácsolást, azt, hogy az emberek tömegei rabszolgasorsban legyen csak azért, hogy mások dollármilliókat gyűjthessen.
Ezek az emberek nem foglakoznak azokkal, akik az utcán kéregetnek, akinek nincs hol aludni, ahol dolgozni, ők a gazdagok saját magukkal foglalkoznak
A világban az egyenlőtlenségét idézik elő megbontották a világ egyenlőségét.
Így van ez testvéreim


Elnézést kérek azoktól, akiket megbántottam. De mindannyian emberek vagyunk, mindannyian tévedhetünk. Elnézést, ha valaki érzéseit megbántottam.


Az én feladatom, hogy ne elbátortalanítsam, hanem hitet adjak a változásra, hogy amikor eljön, a változás ne féljenek!


Minden egyes napritmusban változások vannak
Nem tudjuk, hogy ugyanott fog-e a Nap felkelni ahol ma?


Feladatunk, hogy a Teremtőnkhöz forduljunk és dicsőítsük őt a saját módunkon és nyelvünkön, és megőrizzük azt ami a miénk a nyelvünket a munkamódszereink, és a hagyományainkat.

Az Ég Szívének a nevében
A Föld Szívének a nevében

A Levegő Szívének a nevében

A Víz Szívének a nevébenEz az én üzenetem önökhöz

Köszönöm, hogy meghallgattak
Forrás:


linktelenitette : elke
Lehner Ella vagyok és mindezt megírtam már 2009-ben egy könyvben: Világvége Világbéke címmel, persze magyarként a saját kifejezéseimmel, de Isteni kinyilatkoztatás alapján.
Megmagyaráztam, hogy az élet értelme a feltételnélküli szeretet megtanulása, ami elvezet a megvilágosodáshoz és ekkor Istennel egységben, a tiszta szeretetben, egy békés, új világot fogunk teremteni amit a szeretetben fogant új gondolkodásmódunkkal teremtünk majd.Tehát e világnak akkor lesz vége amikor minden ember szívében megszületik a lelki béke!(tehát amikor minden ember Isten- tudatosságban él, egységben, szeretetben egymással).
Sok tanítót, bölcseket, prófétákat küld Isten ezekben az időkben-mondja Vándor Farkas és nagy lesz a tudás (a Biblia szerint is), de miért gondolja bárki is, hogy Isten pont minket magyarokat kihagyna és minket nem áldana meg kinyilatkoztatásaival (hogyan küldi Isten a tudást, ha nem így), és a kellő tudással ami kell a felemelkedéshez.Milyen felemelkedéshez? Jobb ha nem fordításokból fogalmazunk, mert a magyar nyelv ősnyelv, isteni nyelv és tisztán tudatja velünk, hogy hozzá kell felemelkedjünk! Hozzá, Istenhez kell szívünkkel felemelkedjünk, és amikor a szívünk irányítja gondolatainkat egy új világot fogunk teremteni, mert a gondolat is energia, erő, egy impulzus ami beindítja a valóságban való megnyilvánulást.Egyszerű, nem kell más hozzá, csak szeretet, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Isten szeret minket, feltétel nélkül.Ahogyan a NAP is feltétel nélkül, egyformán sugározza fényét mindenre és mindenkire.Fogadjuk be a Nap mögötti NAP (ISTEN) fényét minden lélegzetünkkel és aktiválni fogjuk DNS-ünk 12 szálát és feleszmélünk teremtőképességünkre, s nyilvánvaló, hogy egy más világot fogunk teremteni, szebbet , jobbat, nemesebbet, hozzánk méltóat.
Szerető szívvel mindenkinek, Lehner Ella
 

ezokincs

Állandó Tag
Állandó Tag
Érdeklödés..

Kedves István,Ha esetleg tudnál többet mondani Tecáról megköszönném....nagyon jó az elöadása amit felvételröl hallottam.
Köszönöm!

<style></style> Spirituális Baráti Kör programja:<o:p></o:p>
Előadás helye:<o:p></o:p>
Szidharta Közösségi Ház. 1062 Bp. Andrássy út 98.fsz. (A Kodály Köröndhöz esik közel)<o:p></o:p>
Az előadások kezdési időpontja 17 óra 30 perc! Belépődíj terembérletre: 300.- Ft<o:p></o:p>
Szeptember 28. MER-KA-BAH - Az ISTENI FÉNYJÁRMŰ. Előadó: Teca<o:p></o:p>
 

janeeka

Állandó Tag
Állandó Tag
Kérdésem:

Szia kedves Ella.

Szeretném megkérdezni, hogy tudsz e olyanról, hogy "orvosilag" vizsgáltak e már olyan személyt, akinél már átalakult a DNS-e 12 szálúra? Illetve lehetséges, hogy ez idővel még tovább fejlődik a szellemiség fejlődésével?

Mindent mi jó: Jani.

linktelenitette : elke
Lehner Ella vagyok és mindezt megírtam már 2009-ben egy könyvben: Világvége Világbéke címmel, persze magyarként a saját kifejezéseimmel, de Isteni kinyilatkoztatás alapján.
Megmagyaráztam, hogy az élet értelme a feltételnélküli szeretet megtanulása, ami elvezet a megvilágosodáshoz és ekkor Istennel egységben, a tiszta szeretetben, egy békés, új világot fogunk teremteni amit a szeretetben fogant új gondolkodásmódunkkal teremtünk majd.Tehát e világnak akkor lesz vége amikor minden ember szívében megszületik a lelki béke!(tehát amikor minden ember Isten- tudatosságban él, egységben, szeretetben egymással).
Sok tanítót, bölcseket, prófétákat küld Isten ezekben az időkben-mondja Vándor Farkas és nagy lesz a tudás (a Biblia szerint is), de miért gondolja bárki is, hogy Isten pont minket magyarokat kihagyna és minket nem áldana meg kinyilatkoztatásaival (hogyan küldi Isten a tudást, ha nem így), és a kellő tudással ami kell a felemelkedéshez.Milyen felemelkedéshez? Jobb ha nem fordításokból fogalmazunk, mert a magyar nyelv ősnyelv, isteni nyelv és tisztán tudatja velünk, hogy hozzá kell felemelkedjünk! Hozzá, Istenhez kell szívünkkel felemelkedjünk, és amikor a szívünk irányítja gondolatainkat egy új világot fogunk teremteni, mert a gondolat is energia, erő, egy impulzus ami beindítja a valóságban való megnyilvánulást.Egyszerű, nem kell más hozzá, csak szeretet, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Isten szeret minket, feltétel nélkül.Ahogyan a NAP is feltétel nélkül, egyformán sugározza fényét mindenre és mindenkire.Fogadjuk be a Nap mögötti NAP (ISTEN) fényét minden lélegzetünkkel és aktiválni fogjuk DNS-ünk 12 szálát és feleszmélünk teremtőképességünkre, s nyilvánvaló, hogy egy más világot fogunk teremteni, szebbet , jobbat, nemesebbet, hozzánk méltóat.
Szerető szívvel mindenkinek, Lehner Ella
 

janeeka

Állandó Tag
Állandó Tag
Csodálat.

Szép napot kedves István!

Őszinte leszek. Nem tudom, hogy olvastam e valaha is ennyire csodálatos írást. Ezer kérdésem volna, de egyet se tudok megfogalmazni. Olyan mintha, csak magamat olvasnám egy letisztultabb fogalmazásban. Hála telt szívvel köszönöm, hogy megtudhattam, hogy vannak ilyen emberek a Földön, s van remény, hogy nem félelmekkel átitatott világmodell látok vannak csak és a minden és mindenki szeretetét is gyakorolják, megélik és tudják és...és...és.... De magam is tisztelem azokat az embereket is, kik lehető legtisztábban, de hírdetnek........ De az írásban az is látszik, hogy a vallások és nemzetiségek feletti szeretet is tökéletesen tükrözödik :D.

Teljes mértékben nem tisztázodott számomra az üzenetből, de bizakodva kérdezem, hogy akkor ez azt jelenti, hogy Nomád Farkas is azon a véleményen van, hogy a mostani emberek, akik most a legnegatívabb szerepeket élik, még azok számára is nyitva áll a jövő kapuja?
Bár a szeretet miről ír ez természetessé teszi, csak, hogy ez meg is jelent e szavak formájában?

Szeretettel és tisztelettel: Jani.


Nomád Farkas Budapesten
2010. 09. 12.

Nomád Farkas a maják spirituális vezetője 2010. augusztus 13-án, Budapesten tartott előadást, hogy eloszlassa a tévhiteket 2012-vel kapcsolatosan. Tanításában hangsúlyozta a környezetvédelem jelentőségét és a nemzetek békés egymás mellett élését.
Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, azaz Nomád Farkas jelenleg a maja őslakosok nagykövete és a tizenharmadik generációs Quiche maja spirituális vezetője.Az előadást lejegyeztem, így bízok abban, hogy Nomád Farkas üzenetét többen meghallják.

Kedves Barátaim, Testvéreim
Azért jöttem Budapestre, hogy elhozzam a Közép-Amerikai maja nép üzenetét a 2012-es évről. Szeretném tisztázni a dolgokat, és nem szeretném megrémíteni önöket.
Nagyon sok olyan vélemény van, ami megfélemlíti az embereket, és amelyek arról szólnak, hogy 2012-ben félelmetes dolgok történnek.
Kedves barátaim, a guatemalai „vének nemzeti” tanácsa nevében és képviseletében vagyok itt, és lehet, hogy sokan mondtak már önöknek a majákról hazugságot. Én maja vagyok, a saját nyelvemen beszélek, alapítója és elnöke vagyok az Amerikai Vének és Spirituális Vezetők Kontinentális Tanácsának és így szólok önökhöz.
Amikor eljön, a 2012-es év nem kell megijedni. Hiszen, ahogyan felébredtünk a tegnap, és ahogyan ma is felébredtünk ugyanígy felébredünk 2012-ben is.
2012. december 20 és december 25-e között a bolygók egy különleges együttállása fog bekövetkezni. Ez fog történni.


A hurrikánok, a földrengések, a tornádók és a nagyon sokféle természeti katasztrófa, ami történik, azokat mind mi idézzük elő. Mi keressük a bajt magunknak. Sok olyan találmány van, ami tönkre teszi a környezetet, vagy ami már tönkre is tette Pl. az ózonréteget, amit mi maják kristálygömbnek nevezünk. Amit mi kristálymezőnek nevezünk, az egy kristályréteg, ahol a Nap sugarai kristályosodnak ki, mielőtt a Földre érkeznek.
Ez a kristályzóna megsérült, ezért vannak olyan időszakok, amikor a Nap sugárzása túl erős.
Ez a túl erős sugárzás a Föld felszínén betegségeket és problémákat fog okozni.
Ezt a környezetszennyezést mi emberek okoztuk.
Én is hozzájárultam ehhez a szennyezéshez, azért, hogy itt lehessek. A repülőgépek, a hajók, az autók, a számítógépek, a telefonok, mind hozzájárulnak a környezetszennyezéshez, a klíma megváltozásához. Hasonlóképpen a műanyagok, a szintetikus anyagok, a vegyszerek és ide tartoznak a háborúk, a bányászati kincsek kiaknázása is, és ezt mind az ember okozta.


Ezekért nem hibáztathatjuk a Teremtőt. Mi magunkat nagyszerű embereknek tartjuk és azok is vagyunk, nagyszerű találmányaink vannak és azokkal ezt okoztuk.
Kedves testvéreim, fivéreim és nővéreim, el szeretném mondani, hogy nem a 2012-es év fog katasztrófát okozni.
A természeti jelenségek történnek. Ezeket önök már jól ismerik a televízióból, a rádióból, hiszen a tévéprogramok beszélnek ezekről, és arról is beszélnek, hogy 2012-ban vége lesz a világnak.
Mi maják vagyunk az idők védnökei, az idők ellenőrei, és azt mondjuk, hogy nem lesz vége a világnak.
Akkor mi fog történni 2012-ben?
Meg fog változni a Nap. A Nap ciklusa. Egy Napciklus több mint 5000 évből áll.
Már eltelt az első Napciklus, eltelt a második Napciklus, eltelt a harmadik Napciklus, eltelt a negyedik Napciklus és most jelenleg az ötödik Napciklus végén tartunk. És itt vagyunk!
Nagyszerű történetek vannak a kőbe vésve, a sziklákba írva a barlangokban, amelyek az ember történelméről beszélnek a 10-15 ezer évvel ezelőtti időkből.
A gregorián naptár jelenleg 2010-et ír, és a mi naptárunk most már több mint 30.000 évet számlál. A maja próféciák azt mondják, hogy mi vagyunk, a tegnap is voltunk és holnap is leszünk.


Sokan használják a maja kifejezést és biztosan megfordultak önök között is olyanok, akik azt mondták, hogy ők képviselik a maja népet és közvetítenek. Ezek az emberek hazudtak önöknek, a maja népnek nincs szüksége a próféciák közvetítésére.
Én beszélek a maja nép nevében és most arra van szükség, az fontos, hogy ne felejtsük el a nyelvünket, ne felejtsük el a kultúránkat, ne felejtsük el a magot.
A hatalmasok most arra törekednek, hogy minden hatalom a kezükben legyen és a Földet is birtokolják. A Föld arra lett teremtve, hogy minden lényt szolgáljon és senki sem birtokolhatja a Földet. A Föld mindenkié!
Fontos, hogy legyen ennivalónk, zöldségünk, gyümölcsünk és minden, amit a Föld adhat. Mit tehetünk ezért mi? Dicsőítjük a Teremtőt. Urunk könyörülj rajtunk. Mi mindannyian a Te gyermekeid vagyunk. Ne hagyj el bennünket. Ne hagyj egyedül minket. Ne hagyd egyedül gyermekeinket, a mi fiainkat és a fiaink fiait, a jövendő generációkat. Így mondták a nagyszüleink, szüleink és így mondjuk a mi gyermekeinknek mi is.
Békére nem csak az embernek van szüksége, hanem minden lénynek és nem csak az embernek van szüksége szabadságra, hanem minden lénynek. Az állatbarátainknak is szükségük van minderre.
Hagyjuk, hogy a madarak szabadon repüljenek, hagyjuk, hogy a lábon járó állatok járjanak a földön, és hagyjuk, hogy a vízben élő állatok is éljék az életüket. természetesen, azt mondjuk, ha szükségünk van élelemre, akkor ennünk kell. A mi kultúránkban, mi vadászhatunk hím állatra. Igaz, már az én földemen is vannak olyan tollú madarak, amelyek már nem élnek és most ezeket csak televízióban láthatjuk.
Ami ötszáz év pusztítás a Földnek az több ezer év javítást igényel. A Földanya megsérült, és idő kell, hogy meggyógyuljon.
De a Teremtő nem hagy magunkra.
Mindannyian a teremtő gyermekei vagyunk. Az állattestvéreink is a teremtő gyermekei.
A magra kell, vigyázzunk, hogy ne vesszen el.

A maja prófécia azt mondja, hogy a 13 baktum 13 ahau időszakában visszatérnek a bölcsek. Most van ez a visszatérés ideje. Ahol most vagyunk (Bagolyvár) ebben az előadóban nagyszerű tanulnak a bölcs professzoroktól. A prófécia azt mondja, hogy visszatérnek a bölcsek, visszatérnek a nagypapák. Én 82 éve vagyok, én a hírnöke vagyok a bölcseknek.
A prófécia azt mondja, hogy visszatérnek a bölcs szavak.
Minden népnek megvannak a saját alapelvei, a saját nyelve, a saját kultúrája, nekünk is megvan és önöknek is megvan.
Miért van ez így?
Mert mindannyian a föld virágai vagyunk, Amikor önök az anyanyelvükön énekelnek, az megérinti az én szívemet. Amikor én énekelek, akkor megénekelem a földet ahol születtem, ennek a szentséges földnek a gyönyörűségét. Megénekelem a nőt, akit szeretnék meghódítani. Megénekelem a nagyszüleimet, akik ezt a gyönyörű földet rám hagyták. Látom a lepkét és vágyam van arra, hogy én is repüljek.
Számunkra az élet virága az asszony. Az asszony az én anyám, az asszony az én asszonyom, az asszony az én lányom. Amikor a gyerek kicsi, magamhoz ölelem és az életemet is adnám érte. Ilyenek vagyunk, megadatott a látás a hallás, hogy dicsőítsük a Teremtőt.

Tehát arról beszélek önöknek, hogy visszatérnek a nagy öregek, a bölcsek, a nagypapák.
Amikor azt mondjuk, hogy visszatérnek a nagy öregek, akkor kikre is gondolunk?
Azokra az orvosokra, mérnökökre, bölcsészekre, jogtudorokra, akik gondolnak a világra, az emberi életre. Bölcs emberek önök is, mert érdekli önöket a természet.
Azok a gazdagok, akiket nem érdekli, és akik tönkreteszik a környezetet, azok nem hallják meg ezeket az üzeneteket. Önök, akik szeretnék megvédeni a gyerekeiket, mit tehetnek? El kell vinni az üzenetet. A bölcsek gondolnak a népre, nemzetre, következő generációra, őket foglalkoztatja az élet a jövőben.
És mi lesz 2012-ben?
A prófécia azt mondja, hogy minden megy tovább. Csak legyünk alázatosak és halljuk meg a Teremtő szavát.


A mi nagyszüleink 120-130-150 évig éltek. Betegség nélkül, egészségesen. Ezeknek az embereknek nagyszerű volt a látásuk és ép a fogazatuk. Mi vajon miért nem vagyunk olyanok? A régi időben, mielőtt bármibe belefogtak mindig a Teremtőre gondoltak. Ezek az alkotások megmaradtak.
Minden népnek megvan a hagyománya kultúrája.
A majákat kukoricából teremtette a Teremtő. Fehér kukoricából vannak a fogaink, sárga kukoricából a bőrünk, fekete kukoricából a hajunk, és piros kukoricából a vérünk. A mi életünkben ezért olyan jelentős a kukorica, a tortilla. Önöknek más a hitrendszerük, önök más vallásban hisznek. A teremtő mindenhol megteremtette a maga gyermekét a saját módján.
Az afrikaiak fekete bőrűek, Ázsiában leginkább sárgák és mindenkinek megvan a saját kultúrája, a saját nyelve, a saját hitrendszere. Mindenki a saját módján ismeri, hogy hogyan kell a növényt termeszteni és betakarítani. az ősök hagyományait ápolni.
Ezt szerettem volna elmondani fivéreim és nővéreim


Miért vagyok itt? Milyen érdek vezettet engem ide?
Tejesíteni kell a küldetésemet a maják és az őserdők hangját közvetíteni.
A földön vándorlok minden pénz nélkül, hogy elmondjam a maják üzenetét
Felszállok a repülőre, az autóra és nincs pénzem, szállodában alszom pénz nélkül, mert hiszem, hogy a teremtő gondoskodik rólam és még mindig itt vagyok.
A küldetésem, hogy elmondjam a maja próféciát. Ami azt mondja, hogy emelkedjen fel egy nemzet és kettő és mindegyik és egyik csoport se maradjon hátul. A prófécia nem azt mondja, hogy emelkedjen fel egy nép, hanem mindegyik.
A prófécia azt mondja, hogy jöjjön el a hajnal, a béke és a szeretet.
Nem csak nekem van szükségem a boldogságra. Mindannyian azok szeretnénk lenni.
Ha az ember boldog, akkor nem akarja megtartani csak magának.
Sokan beszélnek arról, hogy vége lesz a világnak 2012-ben.
Ezek nem a maják szavai. Ezeket a kereskedők találták ki, hogy pénzt csináljanak. Azért találták ki, hogy eladják a könyveiket, a filmjeiket.
Egy jobb világ fog jönni. Változás kell, történjen a gondolkodásban, a mentalitásban. A fajgyűlöletnek vége kell, hogy legyen. El kell felejteni a harácsolást, azt, hogy az emberek tömegei rabszolgasorsban legyen csak azért, hogy mások dollármilliókat gyűjthessen.
Ezek az emberek nem foglakoznak azokkal, akik az utcán kéregetnek, akinek nincs hol aludni, ahol dolgozni, ők a gazdagok saját magukkal foglalkoznak
A világban az egyenlőtlenségét idézik elő megbontották a világ egyenlőségét.
Így van ez testvéreim


Elnézést kérek azoktól, akiket megbántottam. De mindannyian emberek vagyunk, mindannyian tévedhetünk. Elnézést, ha valaki érzéseit megbántottam.


Az én feladatom, hogy ne elbátortalanítsam, hanem hitet adjak a változásra, hogy amikor eljön, a változás ne féljenek!


Minden egyes napritmusban változások vannak
Nem tudjuk, hogy ugyanott fog-e a Nap felkelni ahol ma?


Feladatunk, hogy a Teremtőnkhöz forduljunk és dicsőítsük őt a saját módunkon és nyelvünkön, és megőrizzük azt ami a miénk a nyelvünket a munkamódszereink, és a hagyományainkat.

Az Ég Szívének a nevében
A Föld Szívének a nevében

A Levegő Szívének a nevében

A Víz Szívének a nevébenEz az én üzenetem önökhöz

Köszönöm, hogy meghallgattak
Forrás:
 

Kyra_

Kitiltott (BANned)
Állandó Tag
Mi történt Karsayval???! :shock: 8 évig volt állandó tag, most meg már a topikjait sem találom, ő meg kitiltva....:confused:
 
Oldal tetejére