Ősz-Szüreti bál

edit-a

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!:)

Hagyomány az iskolánkban,hogy október végén szüreti bálat rendezünk,ahol a 2.osztályosok adnak elő műsort.
Talán máshol is van ilyen,ezért gondoltam ide is gyűjthetnénk ötleteket.

Takáts Gyula: Szüreti vers

Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kiskancsó.
Sose láttam szebbet!
Akkora fürt, alig bírom,
Egy fürtből lesz akó borom.
Dió, rigó, mogyoró,
Csak úgy nevet a kancsó.
Az sem látott ilyet.
Az öregnek aszú bor jár,
A gyereknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj, de jó!
Igyunk erre egyet!!!
 

Ciccpalatty

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!

Megérett a szőlő, zamatos.
A hegyoldal végig illatos.
Szomjas darázs fürgén odaszáll,
Szőlőszemből vígan iddogál.

Levét mohón issza, szürcsöli,
S közben egyre zsongja, zümmögi:
- Mézízű itóka, zamatos!
- Csak ne legyek tőle kapatos!

Hess, te darázs, innen!
Elég már!
Szőlőtőkék fürtje
Miránk vár!

Gyorsan telnek kádak, puttonyok –
Prések alján édes must csorog.
Szőlőfürt a tőkén nem marad,
Dünnyögnek a szomjas darazsak.
 

Zuzmicska

Állandó Tag
Állandó Tag
Gál Sándor: Szüret
Szőlő, szőlő, fekete
Mézédesre érett.
Szaladj kövér puttonyos
Vidd a szerencsédet!

Két üres kád a kocsin
Kocsi előtt két ló.
Pince elé totyogott
Három üres hordó.

Kilenc rigó énekel,
Száz seregély táncol.
Fut a kövér puttonyos,
Ma fürgébb, mint máskor.

Három napos vigalom
Minden hordó megtelt.
Talán sosem láttam még
Ilyen szép szeptembert!
 

Zuzmicska

Állandó Tag
Állandó Tag
Én így ismerem ...

Meg-ka-pál-tuk a sző-lőn-ket há-rom íz-ben is
Nem saj-nál-tuk rá e-rőn-ket, vár- juk a le-vit,
Titititi titititi titititi tá szünet
S l s f mrmf slsf m szün

Fá-ra-doz-va em-le-get-jük a szü-ret ne-vét
Titititi titititi titititi tá szün
Frrr mddd lldl s szün

No-sza paj-tás vi-ga-doz-va i-gyuk a le-vét.
Titititi titititi titititio tá szün.
Lfff smmm rfmr d szün
 

edit-a

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.:)

Zenét keresnék,ami bevonuló szám lehetne alsósoknak szüreti előadáskor.Lesz benne szüretelős rész,vásározás stb.A jeleneteket között szólna a háttérben is a muzsika.
 

Ciccpalatty

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Mellékelem az óvodások szüreti felvonulásának forgatókönyvét. Remélem tudjátok használni.

SZÜRETI FELVONULÁS

2010. október 9.
1. Kisbíró szövege
Figyelem, figyelem, közhírré tétetik,
A szüreti mulatságunk elkezdődik.
Ide gyűljön apraja és nagyja,
Aki a műsorunkat látni akarja.
Aki itt van, haza ne menjen,
Énekszóval bennünket a kultúrházba kísérjen.

2. Vers
Megérett a szőlő, zamatos.
A hegyoldal végig illatos.
Szomjas darázs fürgén odaszáll,
Szőlőszemből vígan iddogál.

Levét mohón issza, szürcsöli,
S közben egyre zsongja, zümmögi:
- Mézízű itóka, zamatos!
- Csak ne legyek tőle kapatos!

Hess, te darázs, innen!
Elég már!
Szőlőtőkék fürtje
Miránk vár!

Gyorsan telnek kádak, puttonyok –
Prések alján édes must csorog.
Szőlőfürt a tőkén nem marad,
Dünnyögnek a szomjas darazsak.

3. Felelgetős játék
Lányok: Szeptember, ber, ber, ber, gyümölcsöt hoz jó ember.

Fiúk: Ősszel esik az eső, soha nincsen jó idő.
Lányok: Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz.

Fiúk: Esik eső hujujujj, hozzá még a szél is fúj.

Érik a szőlő……………………..

4. Óvodások tánca
Gyertek lányok játszani, játszani,
Ugyan mit is játszani, játszani,
Csicseréket, bugyborékot
Ádám vackot, hat barackot
Tengeri guggot. Köralakítás, leguggolás

Mit játszunk lányok?
Játszunk bújócskát!
Á, az olyan unalmas.
Játszunk fogócskát!
Azt már annyiszor játszottuk.
Tudjátok mit lányok, táncoljunk!

Kőketánc, kőketánc
Kikerekítem, bekerekítem,
Kőketánc. Csavarodás, a dal végén megállunk

Tücsök koma, gyere ki,
Szalmaszállal húzlak ki!
Házad előtt megrekedtem,
Hatökörrel vontass ki! Mondóka végén kaputartás, kibújás 2x
Kőketáncra köralakítás újra

Három csillag van az égen…………..(3-szor)
Három csillag van az égen,
Három szeretőm van nékem.
Az egyik szőke, a másik barna,
A harmadik piros alma.

Csillag Boris, tudom a nevedet, érted vagyok halálos betegen.
Vesd rám, rózsám, fekete szemedet, úgy tudják meg, hogy szeretsz engemet!
körbejárás
Ég a gyertya, ha meggyújtják, ezt a lányok szépen fújják, körbe járás, kézfogás
Fújjad, fújjad, kis katona, hadd vigadjon ez az utca! forgás, taps
Etyem, petyem, ponty, mosogatórongy,
Mért nem jöttél tegnap este, kaptál volna húst.
Ládd én bizony kaptam, tarisznyába raktam,
Mire haza csöszörögtem, mind elpotyogtattam. lányok leguggolnak
A kocsiban szőlő nincsen,
Van szeretőm, de szép nincsen
Piros almát kettévágom, hopp, hopp, hopp
Fele enyém, fele tied hopp, hopp, hopp fiúk bevonulnak, lányok mögé állnak
Lányok: Mihály, lötyög a háj.

Lányok: Miska, mit eszik a macska. Egeret, bogarat, mindenféle madarat.
Lányok: Ádám batyut visz a hátán!
Lányok: János, mért vagy olyan álmos?
Fiúk: Szita, szita kéreg, majd megesz a méreg.
Lányok: Gyertek, fiúk táncba!
Fiúk: Nem megyünk, mert nem tudunk!
Lányok: Ugye fiúk, hogy tudtok
Csak mi nekünk hazudtok.

Azt hallottam én a héten
Legény vásár lesz a réten.
Én is oda fogok menni lányok elsétálnak a fiúk előtt, kört alkotnak
Szőkét, barnát választani.

Azt hallottam én a héten,
Leányvásár lesz a réten.
Én is oda fogok menni, fiúk a párjuk elé állnak.
Szőkét, barnát választani.

Szervusz kedves barátom, kézfogás, lóbálás
gyere vélem táncba.
Nem mehetek barátom,
mert a lovam sánta.
Sánta lovam, paripám hízik a mezőben páros forgás
Szépasszony szeretőm lakik Debrecenben

Csiteri, csütöri csütörtök,
dinnyét lopott az ördög.
Bugyogójába eldugta, kaputartás átbújás, vonalba állunk
nem fért be a pokolba.

Három szál vesszőre tapostam, kézfogás egy lépéses csárdás
Jaj de nagy méregre találtam.
Egy életem, egy halálom, páros forgás
Vagy te tőled el kell válnom,
Édesem, sem, sem, sem.

Az erdei nyúlhús, fiúk: sarokemelgetés
Olyan, mint a tyúkhús. Lányok: maguk körül forgás
Hopp sziri, fordulj egyet, páros forgás
Ez a lányok tánca.
Hopp sziri, fordulj egyet,
Ez a lányok tánca.

A kállói szőlőbe, két szál vesszőbe, lép-zár, lép-zár
Szíjja, fújja, fújdogálja,
Harmadnapos hajdogálja,
Sűrű, sűrű, raff, raff, raff. Kör közepe felé, 3-szor dobbantunk
Sűrű, sűrű, raff, raff, raff.

Án-tán-tition csokros liliom, akár erre, akár arra
Heje-huja-hopp. Keresztfogás, helyrevonulás
5. Vers –
Dínom-dánom szól a nóta, táncolunk már reggel óta.
Szüretelünk, mustot iszunk, három napig így mulatunk.
Tele van a puttonyunk szőlővel,
Dolgoztunk is jó kedvvel, erővel.
Piros szőlő, fehér szőlő sorba,
Belekerültek ide a puttonyba.

6. Vers –
Elmúlt a nyár, itt az ősz,
Kampósbottal jár a csősz.
A présházban must csorog,
Forrnak már az új borok.

A kék szilva rád nevet,
Alma, körte integet.
Hamvas szőlő, jaj de jó,
Hozzá kenyér, friss dió.

7. Vers –
Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kiskancsó.

Akkora fürt, alig bírom,
Egy fürtből lesz akó borom.
Dió, rigó, mogyoró,
Csak úgy nevet a kancsó.

Az öregnek aszú bor jár,
A gyereknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj de jó.
 

vizike

Állandó Tag
Állandó Tag
Szőlő

Mese talán ez is lehetne:


A róka és a szőlő

Ezopusz meséje

A róka aranyló napsütésben szaladt keresztül a mezőn. Hegyes füleivel feszülten figyelt. Beleszimatolt a levegőbe, hogy érezhető-e valamilyen veszély. Mivel róka volt, minden embert ellenségnek tekintett. A szőlőtőkék végénél megállt. Több ezer összevissza tekeredő szőlővessző fonta be a magas karókat, a vesszőkről pedig hatalmas, zamatos szőlőfürtök lógtak.
– Lopok egy kicsit, mielőtt a gazda ideér – határozta el magát. Felágaskodott és megpróbálta elérni a legközelebbi fürtöt, de az túl magasan volt. Fogát vicsorgatva hátrált, és a levegőbe ugrott, de elvétette. Dühében morogva ismét nekiveselkedett. Több mint egy órán keresztül rohangált és ugrált, de egyetlen szőlőfürtöt sem tudott elérni.
Végül feladta és elsompolygott.
– Tulajdonképpen nem is akartam azokat a fürtöket – mormogta. – Úgyis savanyúak és íztelenek.
 

Wilsa

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok! Olyan szüretes dalokat keresek, amikre az ovisaimmal tudnánk táncolni. Előre is köszönöm.
 

DoriMano

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok keresek őszi dekorációkat! pl.szüreti bál,illetve osztály terembe!
Tudna nekem vki segíteni?Köszönöm előre is...
 
Oldal tetejére