2012-a Nap ötödik korszakának utolsó éve

furrier75

Kitiltott (BANned)
2012 - A hatodik nap órája

Dúl Antal írása
Ha a hatodik nap óráját, amelyen a teremtés befejeztetett, pontosan ismernénk,
meg tudnánk mondani, hogy az utolsó ítélet éve és napja mikor következik el. Mert
egyetlen perccel sem lépi túl. Határozott végpontja van, de ez a belső kör titka.
Jakob Böhme: A lélekről szóló negyven kérdés, 80. pont.​

Amiről a szentkönyvek nem beszélnek, arra nem érdemes sok szót vesztegetni. A szentkönyvek az éberségről, a felébredésről és az istenember útjáról szólnak.
2012 decembere? – Kezdettől foglalkoztatott a vég rejtélye. Ez minden metafizikus hajlamú ember számára a legizgatóbb „üveggyöngyjáték”, amelyet – ha csak egy perc szabadideje adódna – mindig újra elővenne. Az ilyen üresjárat persze ritka, és olyankor jobb időtöltés a pihenés. Ilyen üres időkben magam is ősidők óta töprengek születésről, halálról, mégsem mondhatnám, hogy a megoldáshoz egyetlen hajszálnyit közelebb jutottam volna. Buddha egyik tanítványa hasonló pácban lehetett, mert így szólt: a Magasztos azokra a kérdésekre, hogy a világ örök, a világ nem örök, a világ végtelen, a világ nem végtelen …, nem adott választ. Ez így nem helyes. Ha ezekre a kérdésekre nem kapok választ, elhagyom, és nem leszek a tanítványa. Ha pedig a Magasztos ezekre nem tudja a választ, úgy becsületesebb, ha azt mondja, hogy nem tudom és nem látom. Elment tehát a Magasztoshoz, és feltette a kérdéseit.
– Mikor mondtam én neked, hogy jöjj hozzám, és én majd a kérdéseidre választ adok? – kiáltott fel Buddha.
– Sohasem, uram.
– Ha pedig így van, bolond vagy te, aki az önmegtartóztató életet, és a tanítványi utat ettől teszed függővé.
Buddha egy tanmesével is megajándékozta a bizonytalankodót, hogy érzékeltesse a feltételekhez kötött tanítványiság arroganciáját és abszurditását. Ez volt a híres „nyílbeszéd”.
Olyan ez, szólt, mintha valakibe erősen mérgezett nyilat lőnek, de amikor az orvos elé viszik, így szól: a nyilat semmiképpen nem engedem a testemből addig kihúzni, amíg meg nem tudom, hogy aki belém lőtte, milyen kaszthoz tartozott, milyen termetű volt, milyen városban lakott, továbbá a vesszőhöz a nádat hol vágták, milyen madár tollát használták hozzá, az ideg milyen állat beléből készült – és még sokáig így tovább. Amire ez az ember megkapná a válaszát, meghalna. „Van születés, öregség, halál, szenvedés, panasz, fájdalom, gond, kétségbeesés, amelyeknek ebben az életben való legyőzését tanítom… Amit tehát nem magyaráztam meg, hagyd megmagyarázatlanul, amit viszont megmagyaráztam, fogadd el magyarázatul. Ennyi a tudásom”.
A fizikai összeomlás a test-tudatszintű élet legszívszorítóbb, legfájdalmasabb ténye. Mindannyiunknak megvan a maga 2012 decembere, de ez az időpont oly mértékben személyre szabott és egyszeri, hogy semmiképpen sem köthető valamiféle közös kalendáriumhoz. Nekem talán már holnap indulnom kell, neked lehet, hogy harminc-negyven évet is várnod kell még. És ha egyetlen másodperc alatt egyszerre egy egész kontinens pusztulna is el, a határátlépésben akkor is egyedül maradnánk, mert ebben nem lehetünk sorsközösségben. Csak irgalmas megfigyelője lehetek a te agóniádnak, tudomásul vehetem, hogy már alig langyos a homlokod és sárgásra színeződött rajtad a bőr, de e pillanattól nem kísérhetlek tovább, és lehetetlen más közösséget vállalnom veled a te halálodban, minthogy fohászkodom érted és magamért, hogy mindketten hazataláljunk. Utoljára az egyiptomi és tibeti halottas könyvek tettek kísérletet rá, hogy a távozót étertestében is kövessék.
Az idő finoman körénk fonódó pókhálószerű fátyol, mondják a hinduk, tapogatjuk, méricskéljük, megpróbáljuk kiismerni, felgombolyítani, jeleket olvasni belőle, néha puhán enged, néha megfeszül, de lefejthetetlen és kitapasztalhatatlan. Egyre szorosabban a testünkre tekeredik, amíg az öreg ember már mozdulni sem tud, és végül megfojtja.
A stratéiai üveggyönygyjátéknak két útja van. Az egyik így szól: Ó, ha a kellő időben megtudnám az órát és a percet, mindent elrendeznék, és alaposan felkészülnék az utolsó lélegzetvételre. Nem kérek a kegyes áltatásokból. Tudni akarom a halálos betegségemet, vagy a végidőidő igazságát. – A fehér színű gyönggyel általában ezt lépik. Így lépték meg rég elporladt testű maja papok néhány kozmikus jel segítségével a 2012-t.
Egy balga, de nagyon is szeretetreméltó zen mester Japánban imával könyörgött a nirvánához, hogy legalább csak egy héttel a végzetes időpont előtt már tudjunk meg valami biztosat a halálunk percéről, nehogy készületlenül érjen bennünket a vég. Platón és Hamvas Béla halálkészültségről beszél. Philosophein ouk alla thanatein – bölcselkedni nem más, mint a halálra készülni.
A fekete golyókkal játszók ellenben azt mondják: Ó, bárcsak észrevétlenül jönne el a vég, ne látnám a fenyegető előjeleket, és mély álomban távozhatnék. Megnyugodva, elégetetten, de gyorsan, öntudatlanul és fájdalommentesen szeretnék „átlépni”. Ha erre az eudaimónom, a jósors nem adna esélyt, akkor legalább kapjak egy injekciót vagy egy revolvergolyót.
A feladvány mindkét válaszlépése hibás. Aki biztosat akar tudni, dobja el a naptárakat, mert az „órát és a percet” sem imával, sem orákulummal, sem tudományos számítással nem kaphatja meg. A májá nem lenne májá, ha nem jelentene megfejthetetlen enigmát. Az idő nem lenne májá, varázslat és illúzió, ha a végidő kiszámítható lenne. A májá, mondják a hinduk, amint meglátják (pontos magyar szóval leleplezik), nyomtalanul visszahúzódik. Nem Isten a rejtély, hanem, hogy van valami Istenen „kívül”, mondja Hamvas. Nem az Egy a rejtély, hanem, hogy miért tűnik a lét kettészakadtnak (nem advaitának), külső és objektív valóságnak. Nem az örök a rejtély, hanem hogy mintha lenne múló idő.
Az emberiség túlnyomó többsége a b-variánst képviseli. Alig találkoztam valakivel, aki a hosszan elhúzódó agónia lehetőségével szemben közömbös maradt volna. Pedig aki a kritikus pillanatban semmit sem akar tudni, azon a napon valahogy mégis képtelen lesz aludni. Nem lehet a halálnak hátat fordítva meghalni. Hiába veszi be az altatókat, vagy kap morfiuminjekciót, az utolsó időt nyitott szemmel, éber tudattal fogja eltölteni. Ébersége alapja nem a teste, hanem az éterteste (mi léleknek mondjuk). Az étertestre pedig a durva test (fizikai világ) nincs hatással, mert elbódíthatatlan, és nem fog rajta a golyó. Ezért mondta Jézus, hogy ne attól féljetek, aki megöli a testet, hanem aki megöli (megrontja, kábává, alvajáróvá teszi) a lelket.
Lehet itt egyáltalán jó lépés? Ebben a játszmában egyáltalán nincs jó lépés. Buddha pontos megfogalmazásában: „Nem kérdezel semmit, nem kapsz választ semmire, nem döntesz semmiről. Rossz kérdésre csak rossz válasz adható. (Turíja-pitaka. Saját gyűjtés.) Lehetőséged van rá rá, hogy felébredj, éspedig most, nehogy 2012-ig kelljen várnod! Buddhává lehetsz, sőt, már az is vagy, miért kutatnál egy nemlétező távoli idő nem létező, homályos jelei után?
A boddhiszattva pedig a Szív szútrában azt mondja: nincs hová eljutni, sem el nem jutni. Nincs miért sürgetni az időt, de visszatartani sem értelmes. Aki versenyt fut a „fösvény idővel”, ezt a verseny sohasem nyerheti meg. A fizika a káosz felé vezető utat entrópiának nevezi. Lebomlás. A tudatlan ennek a zuhanásnak tehetetlen szemlélője, mint Dürer grafikáján a magába roskadó angyal. Ez a melankólia. A melankólia az ébredés előtti utolsó pillanat. Sok eszközt, technikát, tudományt kigondolt, hogy kijavítsa a végzetet, de most kénytelen feladni. A mai fehérgyöngyjátékos tudósok és misztikusok azt mondják, minden jel arra vall, hogy közel a vég. Ez a civilizáció így már nem folytatódhat sokáig. Elöregedtek az eszmei alappillérei. Mondják, most minden megelőző világkorszaktól eltérő, új eszkatológikus világhelyzetet teremtettünk magunknak, és már megkezdődött a visszaszámlálás. Mit tehetünk? – kérdezik. – Szánalmasan keveset. Kicsit fékezhetjük az összeomlást, ha minél előbb önmérsékletet, fogyasztáskorlátozást, környezettudatosságot, hatékonyabb felvilágosítást, nevelést, szociális-gazdasági-politikai szankciókat vezetünk be. Sokan mondják, itt már csak az ima, a meditáció, a könyörgés segít a beteg földért.
Paranoiás tudatszinten élünk. Egyfelől „abban a hiszemben vagyunk” (klasszikus hamvasi szófordulat), hogy képesek vagyunk – ha nem is egy új világot teremteni, de legalábbis elpusztítani a meglévőt. Képessé váltunk a negatív teremtésre. Másfelől ennek az ellenteremtésnek még a gondolatától is elszorul a torkunk. Külön üzletággá fejlődött a médiában („szórakoztatóiparban”) a professzionális riogatás, tudományos, utópisztikus, okkultista vagy vallási alapon. A világ eszkatológikus tudatállapotban van, mint Jézus korában. És kétségtelen, hogy Jézus maga is azt mondja, „ég és föld elmúlnak”. A hangsúly azonban mondata másik felére esik: „az én szavaim azonban nem múlnak el soha”. Ezek azok a szavak, amelyek képesek a szorongásaink közepébe világítani. Az ember a világegyetem egyensúlyteremtő lénye. Nagyon sok áldozatába került májá-földanyánknak, amíg kihordta, megszülte és fölnevelte. Az ember a kozmosz rendjéért felel, ezért épít kertet, házat, templomot. Nem fontos, hogy mind a hat-hét milliárd földlakó tudja ezt. Elég, ha egy tucat felismeri. Elég, ha három, és miattuk a földanya tovább szövi a remény fátylát. Sőt, bőven elég egy, ha az „ébren van”.
De ami most következik, az mindennél fontosabb. Az egész univerzum, tizennégymilliárd éve arra vár, hogy ez az egy felébredett Te légy. Türelmes veled, és alázatos. Nem sürget, és nincs itt semmiféle határidő. Nem pap ő, nem tudós, szakember, politikus, orvos, aki azt hiszi, ha a kellő pillanatot elmulasztod, minden elvész. Nincs időpánik. A pillanat nem mulasztható el és az öröknek nem járhat le az ideje.

Epilógus

Emlékszem, 2012 december 22-ére. Ködös, szürke reggelre ébredtem. Recsegett-ropogott és fájt minden csontom. Nyolc óra, de mintha még csak nem is hajnalodna. Kábultan bámészkodtam az ablakon át a semmibe. Néhol még megmaradt a járdák mentén egy-egy kis halom összezsugorodott, koromlepte hó. Egy holló mesteri ügyességgel bontogatott a csőrével egy jégbefagyott almát. A többiek a kopár ágakról figyelték, láthatóan ugrásra készen. Szerencsésen ezen az éjszakán is túl vagyok, gondoltam, hatvanhét évesen már minden percért hála jár. Azt mondják, most már csak a mágneses pólusváltást és a szökőárakat kell túlélnünk, és ezután hosszú időkre beköszönthet a szürke ködös nyugalom, trópusi klímával vagy jégkorszakkal. A konyhában bekapcsolom a rádiót. Háború, recesszió, vízhiány, táplálékhiány, levegőhiány, hallom fél füllel. Belebújok az öreg, szőrmés papucsba, még akkor vettem, amikor ezzel a pamflettel vesződtem. Nagy érték. Világkorszakok tanúja.

Megjelent a
2012 Az idő közel... című könyvben
 
O

oliyboty

Vendég
off hsz

Sziasztok!

Azért ne "bántsátok" T.K.-t se, sok mindent jól lát, jól ír le és sok mindenben igaza is van. Ami a honlapját illeti, és a tudatváltást, én nagyon sok mindennel egyet értek és neki köszönhetően kaptam egy átfogóbb képet a dolgokról. Viszont abban meg a többieknek van igazuk, hogy a topic azért jött létre, hogy okosodjunk, érveljünk a dolgok mellett, megvitassuk ezeket és mivel senki nem tudja megmondani, hogy mi is történik majd valójában, így nem lehet senkit sem "tudatlannak" nevezni. Én speciel örülök, hogy ilyen sokan írtok ide, vannak érdekes meglátások, szemléletek, örülök, hogy mindenki hozzászól a maga módján a topichoz, s akik nincsenek annyira képben, vagy nem értenek dolgokat, akkor a "nagyobbak" akik jártasabbak a témában, a legjobb tudásuk szerint próbálják elmondani a dolgokat. Ezt szeretném a magam nevében mindenkinek megköszönni!

Köszönöm!
OLIkiss
 
O

oliyboty

Vendég
Én nem tudom, hogy meghülyülünk-e vagy sem, de a maja papok szerint ez fog történni. Azok az információk, amelyeket a témáról én eddig összecsipegettem, arra engednek következtetni, hogy az űrből érkezhet valamilyen sugárzás (amelyre nincs az agyunk kondícionálva) és ez okozhatja a "meghülyülésünket".

Ha olvastál a HAARP-projectről, vagy elgondolkodsz a Hemi-sync zenei anyagok agy-stimuláló működésén, akkor nem tűnik lehetetlennek.

De mégis hogy kell érteni, elképzelni azt, hogy meghülyülünk? Szemléltess légysziiii:pkiss Ha a stimulálásos módszereket veszem figyelembe és azoknak a feltehetőleges hatásait, akkor én ebből semmit sem fogok érezni :12:
 

siriusB

Állandó Tag
Állandó Tag
De mégis hogy kell érteni, elképzelni azt, hogy meghülyülünk? Szemléltess légysziiii:pkiss Ha a stimulálásos módszereket veszem figyelembe és azoknak a feltehetőleges hatásait, akkor én ebből semmit sem fogok érezni :12:

Ha őszinte akarok lenni, akkor bevallom neked én már egy ideje úgy látom, hogy az emberek meghülyültek!

Ezt teljesen komolyan hiszem!

Nézz szét magad körül. Racionális viselkedés az amit látsz?

Az emberek össze-vissza vásárolnak teljesen felesleges tárgyakat maguknak, azt a tárgyat, amely ugyanarra képes, mint az új, csak meglazult egy csavar benne, eldobják, hogy ne kelljen megjavíttatni. Mivel nem javíttatnak, nincs szükség azok munkájára, akik javítanának. Így ők munkanélküliek lesznek, akiknek az eltartása azok dolga, akik az új tárgyakat gyártják. Az új tárgyak gyártói ezért még több adót fizetnek, amelyet a munkások bérének leszorításával majd mindenféle termelékenység növelő technikával érnek el. Ennek következtében még kevesebb munkás kell, még több a munkanélküli. Közülük sokan bűnözők, mások rendőrök és börtönőrök lesznek. Őket is a megmaradt tárgy-gyártó munkások béréből fizetik, ezért tovább kell emelni az adókat és növelni a termelékenységet.....

Nna! Ez csak egy pici szelete annak, amit én úgy hívnék: az emberek meghülyültek és ássák saját sírjukat.

Drága Olí! Ezt fojtathatnám, de kellene egy új topik és az sem biztos, hogy a teljes felsoroláshoz lenne-e időm.

Képzeld el, mi lenne egy globális katasztrófa után, amikor attól függ ennek a megnyomorított emberiségnek az élete, hogy képes-e összefogni és egymást támogatva segíteni.

Mit látsz a filmeken? Azt, hogyan kell egymást megölni, hogy minél kevesebb emberrel kelljen megosztani a javakat. Nagyon szépen vagyunk mi erre kondícionálva, valahol valakik nagyon tudják hogy kell felkészíteni bennünket arra ami jöhet...
 
O

oliyboty

Vendég
De mégis hogy kell érteni, elképzelni azt, hogy meghülyülünk? Szemléltess légysziiii:pkiss Ha a stimulálásos módszereket veszem figyelembe és azoknak a feltehetőleges hatásait, akkor én ebből semmit sem fogok érezni :12:

Ha őszinte akarok lenni, akkor bevallom neked én már egy ideje úgy látom, hogy az emberek meghülyültek!

Ezt teljesen komolyan hiszem!

Nézz szét magad körül. Racionális viselkedés az amit látsz?

Az emberek össze-vissza vásárolnak teljesen felesleges tárgyakat maguknak, azt a tárgyat, amely ugyanarra képes, mint az új, csak meglazult egy csavar benne, eldobják, hogy ne kelljen megjavíttatni. Mivel nem javíttatnak, nincs szükség azok munkájára, akik javítanának. Így ők munkanélküliek lesznek, akiknek az eltartása azok dolga, akik az új tárgyakat gyártják. Az új tárgyak gyártói ezért még több adót fizetnek, amelyet a munkások bérének leszorításával majd mindenféle termelékenység növelő technikával érnek el. Ennek következtében még kevesebb munkás kell, még több a munkanélküli. Közülük sokan bűnözők, mások rendőrök és börtönőrök lesznek. Őket is a megmaradt tárgy-gyártó munkások béréből fizetik, ezért tovább kell emelni az adókat és növelni a termelékenységet.....

Nna! Ez csak egy pici szelete annak, amit én úgy hívnék: az emberek meghülyültek és ássák saját sírjukat.

Drága Olí! Ezt fojtathatnám, de kellene egy új topik és az sem biztos, hogy a teljes felsoroláshoz lenne-e időm.

Képzeld el, mi lenne egy globális katasztrófa után, amikor attól függ ennek a megnyomorított emberiségnek az élete, hogy képes-e összefogni és egymást támogatva segíteni.

Mit látsz a filmeken? Azt, hogyan kell egymást megölni, hogy minél kevesebb emberrel kelljen megosztani a javakat. Nagyon szépen vagyunk mi erre kondícionálva, valahol valakik nagyon tudják hogy kell felkészíteni bennünket arra ami jöhet...

SiriusB!kiss

Ok, ha ezt veszem figyelembe, akkor teljes mértékben igazad van, mert mindenki meg van kattanva, meg mindenki tiszta hülyén viselkedik és ez nem normális... Egyesek a tavaszra fogják, hogy így viselkednek, mások ezt természetesnek veszik, én meg állok ott valahol a körben és csak szemlélem mi történik. Én nagyon nem vagyok kibékülve ezekkel a dolgokkal és eléggé csalódott is vagyok az emberekben, de ez nem segít... Őszintén szólva jöhetne már 2012 kicsivel hamarabb (még 2 év :12: ) és mehetne tempósabban ez a takarításos mizéria. Mert ez önmagában is katasztrófa, ami itt folyik globálisan... Remélem, hogy eljön az idő hamarosan és mindenki elkezd felébredni és változtatni az eddigi életén, ha ő is szeretné tartani a lépést majd a tudatváltással és nem akar elbúcsúzni a földi élettől...
 

Arima3

Állandó Tag
Állandó Tag
..................
..................
..................
Én nem tudom, hogy meghülyülünk-e vagy sem, de a maja papok szerint ez fog történni. Azok az információk, amelyeket a témáról én eddig összecsipegettem, arra engednek következtetni, hogy az űrből érkezhet valamilyen sugárzás (amelyre nincs az agyunk kondícionálva) és ez okozhatja a "meghülyülésünket".
Amit én csipegettem abból én arra tudok következtetni, hogy a mágneses pólusváltás, pontosabban az akörüli átmeneti mágneses mező összezavarodása ill. 0-ra csökkenése az oka. Már ha tényleg lesz hülyülés.
<small> Előszőr űrhajósok esetében figyeltek meg számos rendellenességet az űrből való visszatérésük után. Pszichiátriai problémák, kalcium és ásványi anyag hiány lépett fel szervezetükben. Az MSDF hasonló különböző más krónikus betegségekhez, így pl. betegségekre való fogékonyság, fibromyalgia, feledékenység, fejfájás, emésztési és keringési zavar, általános ködös zavaros érzés.</small>
/forrás: chiexpress.hu/
(MSDF=mágneses mező hiány szindrómája)
vagy
A legfontosabb azonban, az a hatás, amit a geomágneses mezők gyakorolnak az emberi tudatra. Az első orosz asztronauták, akik két hétnél több ideig tartózkodtak az űrben, azaz a földi rezgéseket nem érezték, egyszerűen megőrültek. Azóta mind az orosz, mind az amerikai űrhajósok mesterségesen gerjesztett Schumann hullámok hatókörében élnek az űrben. Amikor a geomágneses mezők értéke nulla, akkor az emberi agyban tárolt információ megszűnik létezni. Ez teljesen hasonló azzal, mint amikor a számítógép memóriája csak akkor tárol információt és dolgozik vele, ha áramot kap. Ha lekapcsoljuk az áramot, minden törlődik a műveleti memóriából. Ez az agy információtároló képessége miatt van, azaz felépítése igényli a külső, földi teret.
/forrás: angyalszárny.eoldal.hu/
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha őszinte akarok lenni, akkor bevallom neked én már egy ideje úgy látom, hogy az emberek meghülyültek!

Ezt teljesen komolyan hiszem!

Nézz szét magad körül. Racionális viselkedés az amit látsz?

Az emberek össze-vissza vásárolnak teljesen felesleges tárgyakat maguknak, azt a tárgyat, amely ugyanarra képes, mint az új, csak meglazult egy csavar benne, eldobják, hogy ne kelljen megjavíttatni. Mivel nem javíttatnak, nincs szükség azok munkájára, akik javítanának. Így ők munkanélküliek lesznek, akiknek az eltartása azok dolga, akik az új tárgyakat gyártják. Az új tárgyak gyártói ezért még több adót fizetnek, amelyet a munkások bérének leszorításával majd mindenféle termelékenység növelő technikával érnek el. Ennek következtében még kevesebb munkás kell, még több a munkanélküli. Közülük sokan bűnözők, mások rendőrök és börtönőrök lesznek. Őket is a megmaradt tárgy-gyártó munkások béréből fizetik, ezért tovább kell emelni az adókat és növelni a termelékenységet.....

Nna! Ez csak egy pici szelete annak, amit én úgy hívnék: az emberek meghülyültek és ássák saját sírjukat.

Drága Olí! Ezt fojtathatnám, de kellene egy új topik és az sem biztos, hogy a teljes felsoroláshoz lenne-e időm.

Képzeld el, mi lenne egy globális katasztrófa után, amikor attól függ ennek a megnyomorított emberiségnek az élete, hogy képes-e összefogni és egymást támogatva segíteni.

Mit látsz a filmeken? Azt, hogyan kell egymást megölni, hogy minél kevesebb emberrel kelljen megosztani a javakat. Nagyon szépen vagyunk mi erre kondícionálva, valahol valakik nagyon tudják hogy kell felkészíteni bennünket arra ami jöhet...
...jujj,de negativ vagy.......kiss
 

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
Talán én sem kísérelek meg minden kérdésedre válaszolni, mivel ez egy kicsit sok egyszerre. Elmondom az álláspontom, mint mindnyájan ezen a témán. Szóval tekintsd úgy ezt a helyet, mint egy kávéházat, ahol megvitathatod a barátaiddal, alkalmi ismerőseiddel a nézeteid. Ettől ezen a helyen nem lesz senki profi asztrológus, vagy mágus, vagy 2012 szakértő, csak hozzáadja mindenki amije van, és együtt próbálunk kisütni valamit, ami talán többünk számára elfogadható lesz előbb utóbb.
Tehát én úgy vélem nem álomban vannak embertársaink, és nem ébrednek fel semmiből, hanem előbb utóbb ráébrednek valamire, ami azt mutatja meg nekik, hogy a változás elidult, és egyre gyorsabb. És ha pozitívan gondolkodunk, a jót látjuk mindenben, felebaráti szeretettel tekintünk embertársainkra, szeretettel,megértéssel, türelemmel és javító szándékkal állunk egyre többen a világunkhoz, akkor előbb utóbb elhisszük, egyre többen hiszünk benne, hogy jó, egyre jobb a világ, és egyre jobbak vagyunk emberek. Persze ez egy duális világ, így a rossz is meg lesz benne, de talán sikerül túlsúlyba jutnia a jónak-a szeretetnek, mely az új világ alapja lesz, ha elég sokan akarjuk.
Mi a gondolkodás?Folyamatosan mérlegelsz. Nagy kérdésekben vitatkozik az eszed a szíveddel, vagyis a Szellemed a Lelkeddel, hogy egy közös álláspontra, egy egyensúlyhoz közeli döntésre jussanak. Én azt vallom, hogy a helyesebb út mindig az, ha egy kicsit, vagy esetleg nagyon a szívedre hallgatsz jobban, és ezt az utat követed a nagyobb döntéseidben. Ha van lelkiismereted, tudsz feltétel nélkül szeretni akkor beléphetsz abba a világba, mely kialakulóban van, és nekünk kell feltöltenünk sok jóval.

Olyan érzésem van, hogy lassan már nem azokról a dolgokról beszélünk, melyekről kellene. Mintha már nem a Maja-jóslatok megfejtése lenne a fontos, vagy a más népek által ránk hagyományozott mondákban, legendákban, mitoszokban,
illetve a tudomány által ezeket a jelenségeket igazoló, vagy tagadó
tények lennének elsődlegesek.

Pedig az átlagember számára ezek az összefüggések a legfontosabbak, mert a "kenetteljes" megfogalmazások csak arra jók, hogy azt mondják az emberek: hűűű, nahát!!!, tényleg????
Hát akkor eddig rosszul csináltunk mindent?

Azt mondod, hogy a változás elindult és egyre gyorsabb.

Milyen változás ? És mi gyorsul ? És mi gyorsitjuk ? És azt mondod, ha ezt észrevesszük... Hát nem vesszük észre ?

Egyáltalán: ezt a változást akkor nem mi indítottuk el ? Akkor ki ?

És milyen irányba ?

Írod: Ha van lelkiismereted, tudsz feltétel nélkül szeretni......

Szerény véleményem szerint, aki tud feltétel nélkül szeretni, azt előbb-utóbb szentté avatják. De, lehet, hogy még ők sem tettek ennek a kritériumnak eleget.

Szóval nem a szavakon akarok lovagolni.

De az az érzésem, hogy mint minden helyzetet a történelem folyamán, a jelenlegit is meg akarják egyesek lovagolni.

És mint " felkentek ", megpróbálják nekünk elmagyarázni, hogy merre tart a világ, meg hogy mit is érzünk, és nekünk az a feladatunk, hogy ezután jók legyünk.:11: Mert mondanom sem kell, hogy eddig rosszak voltunk. :33:

Ezeket a dolgokat mellőzve szivesebben visszatérnék azokra a jelenségekre, melyekre a régmúltban élt népek próbálnak bennünket valamilyen módon figyelmeztetni.

És míg azokat a figyelmeztetéseket, próféciákat, - vagy nevezzük bárminek - nem fejtjük meg, illetve azt, hogy konkrétan milyen változások várhatók, addig felkészülni sem tudunk.

Mert amíg nem ismerjük a múltat, nem látjuk a jelent.....
 

Kristvan

Állandó Tag
Állandó Tag
Csillagözön-KÉM

Sokszor T.K.-nak van igaza. Amíg vak vagy bizonyos dolgok irányában, addig miért magyarázzuk neked a színeket? Ha a kötözködésen felül akár egy mondatot felfogsz abból, amit leírtam, akkor válaszolok. Ha csak bele akarsz kötni, akkor negatív vagy, és azoknak a szkeptikusoknak a táborát képviseled, akiknek nem ezen a fórumon kellene domborítani.

Tehát egyszerre egy kérdést intézz hozzám, és megpróbálok tudásom legjava szerint válaszolni. Bocs az enyhe kirohanásért, de túlzásért túlzást. A pozitívumoknak mindig megvan az ellenpárja, az egyensúly érdekében.
picture.php
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
Szerinted van negativ es pozitiv igazsag, vagy csak egyszeruen igazsag?
Szia harmadik!
Nem tudom az igazság "szót" hogyan ártelmezed?
Esetleg valaminek az igazságtartalmát,vagy ami azon is "túl" van? ;)
Ez esetben ugyanis mindenkinek igaza van,mert csak véleményt formál.
Én a negativitást,a tartalomra értettem,és természetesen elfogadom,és tiszteletben tartom az ő véleményét is,mert én is csak annak szántam.
üdv:Éva:p
 

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
Csillagözön-KÉM

Sokszor T.K.-nak van igaza. Amíg vak vagy bizonyos dolgok irányában, addig miért magyarázzuk neked a színeket? Ha a kötözködésen felül akár egy mondatot felfogsz abból, amit leírtam, akkor válaszolok. Ha csak bele akarsz kötni, akkor negatív vagy, és azoknak a szkeptikusoknak a táborát képviseled, akiknek nem ezen a fórumon kellene domborítani.

Tehát egyszerre egy kérdést intézz hozzám, és megpróbálok tudásom legjava szerint válaszolni. Bocs az enyhe kirohanásért, de túlzásért túlzást. A pozitívumoknak mindig megvan az ellenpárja, az egyensúly érdekében.
picture.php

Kedves Kristván !

Lehet, hogy félreérthetően írtam, de akkor elnézést, viszont te nem értetted meg a lényeget, csak a neked nem tetsző stílust.

Mégegyszer elnézést.:656:

Azt írod, hogy TK-nak igaza van.

Kérdéseimet bárki felé feltehettem volna - melyek adott esetben foglalkoztatnak - , és úgy gondoltam, hogy van, amit meg tud válaszolni.

Válaszában ennyit kérdezett : hát mit is mondjak neked ? Nézz körül, szerinted minden rendben van? Hát, tényleg igaza van. Nincs.;)
De van a világnak olyan helye, ahol minden rendben van? Nincs.

Akkor a válasza, akarom mondani kérdése csak költői lehet.

Te azt mondod, amig vak vagyok bizonyos dolgok irányába, addig nem látom a szineket.

Ez is igaz. De nem biztos, hogy minden szint rosszul látok, te pedig jól.

De térjünk vissza a topik témájához.

Mikről is van szó ?

Jön a Nibiru. Ha jól forditotta le Zecharia Sitchin a maja írásokat.

Ha jön, több dolog is lehet. Azon lehetnek a mi Teremtő Isteneink,
számonkérhetik tetteinket, büntethetnek, jutalmazhatnak.

De maga a bolygójuk is okozhat galibát az egész Naprendszerben és akkor - nekünk- még világvége is lehet. Az is lehet, hogy az esetben néhányunkat megmentenek, hogy mi alapján, azt csak ők tudhatják.

Az is elképzelhető, hogy jön Marduk csillaga. Lehetőségek az előbbi,
hozzátehetünk, elvehetünk.

Erős lehet a Nap-folt tevékenység, világkatasztrófák, az emberiségnek világvége.

Mágneses sarkok felcserélődése, következményei beláthatatlanok lehetnek.

És így tovább. Ezek ellen mit tudunk tenni? - Nem várok választ.

Az, hogy az emberiség nagy részénél eluralkodtak azok a " környezetet írtó" dolgok, melyekről állandóan szó van, nem vitatom.

Az, hogy a szeretet helyett nagyobb teret kap a gyűlölet - és ez nem jó - nem vitatom. Hogy ez mindig így volt, az sem nagyon vitatható. Jézus Krisztus 2000 éve meghalt a bűneinkért, mi változott azóta? Pedig Ő csak a szeretetet hírdette egyfolytában.kiss

Tehát azt akarom mondani, hogy nem biztos, hogy 2012-őt össze kell kötni az emberi gyarlósággal. Azt pedig csak kis betűvel irom, hogy a tudomány még nem tudta eldönteni, hogy van e szabad akarat. Sőt, a különböző kutatások azt mutatják, hogy nincs. Akkor hogyan változzunk?

Remélem megérted, hogy a fentiekkel senkit nincs szándékomban
bántani, csupán helyes, vagy helytelen elképzeléseimnek adok hangot :..:
 

Kristvan

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Csillagözön!

Amit a Nibiruról hallottam eddig:
500 ezer éve a Föld-Anya érintetlen Kék-Bolygóként keringett a Nap körül. Az óceánokat a delfinek és cetek uralták, midőn egy óriás érkezett a messzeségből, a 12. bolygóról, a Nibiruról, neve: Enlil a nefilim. Engedélyt kért, s kapott a cetektől, így a nefilim faj (3-5 m magas humanoidok) letelepedett a Földön. Érceket bányásztak, főként aranyat. Sok ezer év telt el így, mígnem egyszer a nefilimek fellázadtak sorsuk ellen. Ám az aranyra szükség volt, hiszen rendszeresen elszállították azt a bolygóról, a bányászatot folytatni kellett.

A nefilimek és az újonnan érkezettek, a szíriuszbeliek így új rabszolga fajt teremtettek mintegy 200 ezer évvel ezelőtt (pontosan 200 222 éve /2008-ban/ kr.e. 198 214-ben), mely munkabíró, kitartó és ellenálló volt. A Föld-Anya méhében, a prána-bölcsőben: az Amenti Csarnokában kezdődött minden. Ez volt tehát az Ember genezise. Az Amenti Csarnoka egy 4. dimenzióbeli hely Egyiptomban a Föld mélyén. Kezdetben 16 nőnemű (nefilim génekből) és 16 hímnemű (szíriusz B génekből) egyedet hívtak életre.(Az akkor a Földön élő legfejlettebb főemlős génjeit is felhasználva). Az emberi faj Dél-Afrikában Gondwanaföldön telepedett le, és bányászott a nefilimeknek eónokon át, miközben szaporodott és sokasodott. Az Emberiség bölcsője tehát Dél-Afrika Gondwana .
Amenti az egyiptomi alvilág, de nevezhetjük az egyiptomi hit szerinti 4.dimenziónak is. A Nibirut már látni kellene a csillagászoknak. 3600 éves keringése van, és állítólag amikor Föld közelbe ér a Holdhoz hasonló, de sokkal intenzívebb dagály jelenségeket okoz. A nefilimek aranyért érkeztek a Földre. A kibányászott ércet 3600 évenként felpakolták, majd ismét eltűntek 3600 évre. 2010 szerintem nem a Nibiruról fog szólni, de persze mindez egy nem túl széles látókörrel és információhalmazzal megáldott ember véleménye.
picture.php
 

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
Csillagözön-KÉM

Sokszor T.K.-nak van igaza. Amíg vak vagy bizonyos dolgok irányában, addig miért magyarázzuk neked a színeket? Ha a kötözködésen felül akár egy mondatot felfogsz abból, amit leírtam, akkor válaszolok. Ha csak bele akarsz kötni, akkor negatív vagy, és azoknak a szkeptikusoknak a táborát képviseled, akiknek nem ezen a fórumon kellene domborítani.

Kedves Kristván !

Gondolom a biztositékot nálad is és talán T.K.-nál is ez a fajta felfogás, ill. megfogalmazás ütötte ki:

".....De az az érzésem, hogy mint minden helyzetet a történelem folyamán, a jelenlegit is meg akarják egyesek lovagolni.

És mint " felkentek ", megpróbálják nekünk elmagyarázni, hogy merre tart a világ, meg hogy mit is érzünk, és nekünk az a feladatunk, hogy ezután jók legyünk. Mert mondanom sem kell, hogy eddig rosszak voltunk. "

Továbbra is azt gondolom, hogy mi nem nagyon tudunk változni, illetve ha változni fogunk, akkor azt a Teremtőnk, Teremtőink fogják valamilyen módon elérni. Nem tudunk jobbat akarni, vagy még jobban szeretni. Az ember mindig a jobbat akarja, és mindig a szeretetre áhitozik.

Ezt a legszemléletesebben a Próféta mondja el nekünk, melyet most beidézek: /: Kahlil Gibran :/

" És a város egyik előljárója ezt mondta: Beszélj nekünk a jórol és a rosszról.
És ő igy felelt:
A bennetek élő jóról beszélhetek, de a rosszról nem.
Mert mi egyéb a rossz, mint a jó, melyet önnön éhsége és szomjusága kínoz?
Bizony mondom, amikor a jó megéhezik, a sötét barlangban is keres ennivalót, és amikor megszomjazik, halott vizekből is iszik.

Jók vagytok, ha egyek vagytok önmagatokkal.
Ám amikor nem vagytok egyek önmagatokkal, akkor sem vagytok gonoszok.
Mert a megosztott ház nem rablók barlangja, csupán megosztott ház.
És a kormány nélkül maradt hajó céltalanul kereng ugyan a veszélyes zátonyok között, de el nem süllyed.
Jó vagy, ha adni akarsz önmagadból.
Ám akkor sem vagy gonosz, ha önmagad hasznát keresed.
Mert amikor a hasznot keresed, nem vagy egyéb, mint gyökér, mely a földbe kapaszkodik, és szívja annak tejét.
Hiszen a gyümölcs nem mondhatja a gyökérnek: - Légy olyan, mint én, dús és érett; és adakozz a te bőségedből.
Mert az adakozás a gyümölcs sajátja, éppúgy, amiként az elfogadás a gyökéré.

Jó vagy, amikor teljesen éber vagy a te beszédedben.
Ám akkor sem vagy gonosz, ha aluszol, mig nyelved céltalanul dadog.
Mert még a dadogó beszéd is megerősitheti a gyönge nyelvet.

Jó vagy, amikor határozottan, merész léptekkel haladsz célod felé.
Ám akkor sem vagy gonosz, ha sántán érsz oda.
Mert még a sánták sem haladnak hátrafelé.
Hanem ti, kik erősek és gyorsak vagytok, ne bicegjetek a sánták előtt, kíméletességnek vélvén ezt.

Megszámlálhatatlan módon vagytok jók, és akkor sem vagytok gonoszak, amikor nem vagytok jók.
Csupán vesztegeltek és henyéltek.
Kár, hogy a szarvas nem taníthat fürgeséget a teknőcnek.

Jóságotok az önnön óriás lényetek iránti vágyakozásban rejlik, és ez a vágyakozás mindegyikőtökben benne van.
De némelyikőtökben ez a vágy sebes folyam, mely hatalmasan zúdul a tengerbe, magával sodorva a hegyek titkait és az erdők dalát.
Másokban sekély patak, mely kanyarulatokkal pazarolja önmagát, el-elhajlik, meg-megáll, mielőtt a tengerpartra ér.
De akiben erős a vágy, mégse mondja annak, akiben gyönge: - Miért vagy oly lassú, miért torpansz meg?
Mert az igazán jók nem kérdezik a mezitelentől: - Hová lett a ruhád? -, sem a hajléktalantól: - Mi lett a házaddal?


Fentiekhez még annyit teszek hozzá: vallom, mondhatnám meggyőződésem, hogy teremtve vagyunk. Akkor pedig sok minden, - ha nem minden - elrendeltetett. Hiszen a sorsunk is csak úgy tud beteljesedni, ha azt végrehajtjuk.

Hogy közben sok hibát vétünk? Azokra mindig utólag jövünk rá, mert előtte az van a szemünk előtt, hogy a lehető legjobbat tegyük.

Ezért mondhatjuk azt nagyon sokszor - miután a jószándékunk félrement, hogy pl: " Anyám, én nem ilyen lovat akartam ! "

Vagy ezért az a mondás, hogy "a pokolhoz vezető ut is jó szándékkal van kikövezve."

Persze ez csupán az én véleményem, mint ahogy az is, hogy amennyiben az emberiség bármilyen irányban is változik 2012-ben,
az a Teremtőnknek, Teremtőinknek akaratából fog bekövetkezni.
 

IFMEH

Állandó Tag
Állandó Tag
A valtas utan

Ami 2012-ben a valtas alatt es utan tortenhet, erdekes es elgondolkodtato.

A NAGY VÁLTÁS UTÁNI NAP
Kirael Mester Vezető üzenete
Kahu Fred Sterling csatornázásában
KIRAEL: A Tudatosságbeli Nagy Váltás az új világba, az új dimenzióba való belépésről szól. Hogy belépjetek ebbe az új világba vagy dimenzióba, dolgoznotok kell azzal a gyönyörű agyatokkal a fejetekben a <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: -92.75pt; WIDTH: 90pt; HEIGHT: 81.75pt; MARGIN-LEFT: 5in; mso-wrap-distance-left: 7.5pt; mso-wrap-distance-top: 7.5pt; mso-wrap-distance-right: 7.5pt; mso-wrap-distance-bottom: 7.5pt; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: line" id=_x0000_s1026 alt="Újdonság" href="http://shaumbra-hu.info/modules.php?name=News&new_topic=19" o:button="t" o:allowoverlap="f" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XP4ever\Local%20Settings\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png" o:title="ujicon"></v:imagedata>ffice:word" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com
><w:wrap alt=
</w:wrap></v:shape>meditáció gyakorlása és az agy jobb és bal féltekéjének egyensúlyba hozása által, hogy szereteteteket felemeljétek.


Az Alchemia, a több fény fizikai testbe hozatalának művészete a gyógyulás másik formája, és a Tudatos Teremtés Tíz Elve pedig már a valóságotokat képezi, mert szükségetek van rá, hogy beléphessetek az új, felemelkedési energiába.
A Fénymunkások lesznek az új dimenzióba való váltás vezető erői. Tegyetek meg minden szükségeset, hogy felkészüljetek a Tudatosság Nagy Váltására.
A ti előkészületeitek teszik lehetővé ezt a Váltást. Hogyha nem vagytok felkészülve a negyedik fénybe való váltásra, akkor át lesztek innen helyezve máshová.
Na,most, mit jelent ez? Nos, durván számolva hat milliárd ember él ezen a bolygón és nem mindegyik fog átmenni a Váltáson. Azok akik nem készültek fel, hogy átmenjenek a Váltáson, azok vagy hazamennek a Teremtőhöz, vagy másik bolygó rendszerekre kerülnek át.
A legtöbben akik átmennek a Váltáson, a "sötétség három napját" fogják megtapasztalni, amikor ti aludni fogtok és a Föld áthalad a foton övön. Azt kérdezhetitek "Miért kell átmennem a 'sötétség három napján', és mi fog történni velem ez idő alatt?"
A "sötétség három napján" keresztül lesz a legkönnyebb bejutni a negyedik fénybe. Az idő alatt míg alszotok, több fényt kaptok majd testetekbe. Amikor felébredtek felfedezitek majd, hogy olyan könnyűek vagytok, ha felugratok a levegőbe, vagy tizenöt másodpercig tart míg lejöttök. Izgalomban lesztek, mert jól fogjátok érezni magatokat és örülni fogtok, hogy az új dimenzionális folyamatban vagytok.
Szeretnétek majd beszélni az embereknek a Váltásról és a változásokról amit tapasztaltok, de az emberek közül egyesek körülöttetek zavarodottak lesznek. Nem fogják tudni miről beszéltek. Nem fognak tudni a Váltásról, és arról sem, hogy a "sötétség három napján" mentek át. Ezek az emberek ébren lesznek azon a három napon, és átélik majd a Föld változásait, és nézni fogják az épületek ingását és dülöngélését. Meg lesznek rémülve, és vonakodnak majd átmenni a portálokon, miután a Föld változásai elcsendesednek. Azonban, ha tudatában vagytok a Váltásnak, át fogjátok aludni azt a három napot annak érdekében, hogy megkapjátok a fény részecskéiteket, és ébredés után a Földet lecsendesedve és lenyugodva látjátok majd. Látni fogjátok a fákat, hogy újra fókuszálják energiájukat, és a fű mindenütt a tudatosság egy másik szintjére nő.
Nincs garancia arra, hogy bárki is átmegy a Nagy Váltáson, elsősorban azért, mert ez egy új terve a Teremtőnek. Ez az első olyan Váltás lesz, hogy az emberek is a bolygón vannak. Még azok sem, akik lemúriai tudatossággal bírtak közületek, nem élték át ilyen módon a Váltást. Át kellett, hogy haladjatok ezen a harmadik dimenziós utazáson és utat kellet törnötök a lemúriai ötödik dimenziós tudatosságba, és amikor azt megtettétek, egy másik középpontban ébredtetek fel, és újra kezdtétek az egészet.
Én mint a Tudatosság Nagy Váltásának az őre jöttem a Föld síkjára a hetedik fényből, a hatalmas átmeneti dimenzióból. Én és az összes mester akik lent vannak most ezen a bolygón, azért vagyunk itt, hogy segítsünk ebben a Váltásban. Tehát öleljétek magatokhoz az utazást. Csináljátok az "öt vagy ötven"-et, hogy felkészüljetek erre a monumentális alkalomra.

Külső és Belső Portál Munkásai
Kérdés Kiraelhez: Látni fogjuk aktuálisan is harmadik dimenziós szemeinkkel a portálokat, amelyek a negyedik dimenzióba visznek bennünket, vagy a Váltást a szellemben éljük meg majd?
KIRAEL: A Váltás nem a szellemben fog történni. Látni fogjátok, érezni, ízlelni és szagolni. Részesei lesztek. Hatodik érzékszervetek működni fog amint túl vagytok a "sötétség három napján". Igen, tudatában lesztek a Váltásnak, látni fogjátok a portálokat amelyek a negyedik fénybe visznek benneteket, és tudni fogjátok, hogy mi a dolgotok. Tudni fogjátok, hogy mit csináljatok, amikor a világ megindul.
Ti vagy a külső vagy a belső portál munkásai lesztek. A külső portál munkásai a nagyvárosokba fognak menni, mint New York, Honolulu, Chicago, Denver, hogy kiássák az embereket az omladékok alól. Mindenütt, bár nem masszív mennyiségben, de omladék lesz szerte szét. Az emberek az omladékok alatt ébren mentek át a "sötétség három napján". Ők nem fogják megkapni fény részecskéiket és segítségre lesz szükségük a negyedik fénybe való átmenetelhez.
A tanítók, tudósok, filozófusok stb. lesznek a belső portál munkásai. A belső portál munkásai olyan tudással fognak rendelkezni mint soha azelőtt. Lehet, hogy egy vagy a belső portál munkásai közül, akinek semmilyen tudása nincs a filozófiáról, mégis a "sötétség három napja" után, a filozófiai karon találod magad, erről a témáról beszélve valamelyik autoritással. Mi vissza fogunk menni másik létidőidbe, és előhozzuk az információt számodra.
A Nagy Váltás során megváltozott Tudatosság
Kérdés Kiraelhez: Adnál magyarázatot a Nagy Váltás Tudatosságára?
KIRAEL: Amint beléptek a Váltásba, tudatosak lesztek a váltó tudatosságra. Kinéztek majd az ablakon és fákat fogtok látni, és felismeritek majd, hogy ők gyönyörű földön kívüli energiák. A fák már elkezdték az ö váltásukat és jönnek az új fák a MOST-ba utazáson keresztül. Az új tudatosság arról szól, hogy képesek vagytok látni, hogy azok a fák már most itt vannak. Az emberek többsége a levelek zöld tömegét látja a fatörzseken, de hogyha közelebbről megnézitek, egyedi fákat fogtok látni, amilyeneket még soha nem láttatok azelőtt. Tudatában lesztek annak, hogy tudatosságotok emelkedett. Ti a Tudatosság Nagy Váltásának tudatos teremtői vagytok.
Kérdés Kiraelhez: Hogyan készüljünk fel erre a tudatosságbeli változásra?
KIRAEL: Meditáljatok, hogy segítsétek paradigmáitokat az új dimenziós utazásra váltani, és hogy választ kapjatok kérdéseitekre. A Váltás meg fog történni az élet minden területén ezen a bolygón. Ha megmaradtok a Tejút Galaxis és a Földi sík idő-tér tudatosságában, akkor nem lesztek képesek látni az új dimenziót.
Nem lesz új holdatok vagy új napotok vagy valami más, hacsak nem visszafelé haladtok, abban az esetben viszont a bolygót látjátok amelynek két holdja van, s az nem jó jel. Akkor megrekedtek egy időben és térben ami nem fejlődik.
Azonban, hogyha meditáltok, megkapjátok amire szükségetek van, hogy haladjatok előre, és látni fogjátok a negyedik fényt.
Az érzékeitek emelkedni fognak. Illatokat fogtok érezni, amiket soha nem szagoltatok azelőtt, ízeket fogtok érezni, amiket soha nem ízleltetek azelőtt, érezni fogtok dolgokat amiket soha nem éreztetek azelőtt, és látni fogtok dolgokat amiket soha nem láttatok azelőtt. Szemeitek olyan erősek lesznek, hogy egyenesen a napba tudtok majd nézni napszemüveg meg mindenféle védő eszköz nélkül. Szabad szemmel látjátok majd a nap sugarait, a napfoltokat, a napkitöréseket.
Itt van rátok szükség

Kérdés Kiraelhez: Érzem a húzást és a taszítást az energiámban, a sóvárgást, hogy hazamenjek a Teremtőhöz, ugyanakkor a szükségét annak, hogy itt legyek és tegyem a dolgom. Itt az idő hazamenni, vagy itt az idő elkezdeni a munkát?
KIRAEL: A húzás és a taszítás amit érzel az angyalaidtól jön. Nagyon sok angyal van itt, készenlétben, hogy segítsék utazásotokat a Földi síkon. Az angyal világ az az erő, amely körülvesz most benneteket.
Azt mondtad haza szeretnél menni és a fátyol másik oldaláról megtenni a Váltást. Mások eltávoztak a Föld síkjáról annak érdekében, hogy bevezetődjenek, vagy elkezdjék a Tudatosság Nagy Váltásának az utazását. Ha haza mész a Teremtőhöz, valószínűleg vissza is fogsz jönni, hogy részt vegyél ebben az utazásban, akár mint az angyali erőtér része, akár a Dévák világában, akár mint galaktikus erő stb. Ezek az erők már elkötelezték magukat, hogy a Földi síkra jönnek a Váltásra.
Itt maradni a Váltásra, lehet, hogy nem a legkönnyebb utazásnak hangzik, de, hogyha át tudtok menni a "sötétség három napján", akkor látni, érezni, ízlelni és szagolni fogjátok a Váltás igazi tündöklését.
Tetszeni fog amit láttok, amikor felébredtek. Ránéztek a testetekre és látni fogjátok, hogy az ujjaitok hosszabbak, testetek erősebb és ruháitok nem rátok valóak, nem megfelelőek. Felnéztek és látni fogjátok a hullámzó energia mintázatot előttetek. Hirtelen formát ölt, és egy ffice:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
><st1:metricconverter alt=
</st1:metricconverter>9 láb (<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="274 cm">274 cm</st1:metricconverter>, a fordító megjegyzése) magas tündér lehet. Fel fogtok kiáltani, hogy "Istenem, biztosan kábítószeres gyógyszereken vagyok!" Nem lesztek kábítószeres gyógyszereken. Ti tényleg a Tündért látjátok majd. A Dévák időutazást tesznek majd, hogy részt vegyenek ebben az utazásban.

Ha lehetséges, rázzátok le magatokról a szükség érzetét annak, hogy el kell hagynotok a tudatosság e szintjét, hogy megkezdjétek a váltásotokat.
Itt maradhattok, össze szedhetitek a darabjaitokat és folytathatjátok a működéseteket. Tehát, engedjétek el az érzést, hogy haza akartok menni, itt van rátok szükség, hogy részei legyetek a Váltásnak. A hét minden napján halnak meg emberek, betegség, szerencsétlenség stb. következtében, nektek nem kell, hogy köztük legyetek.
A Vénusz visszajön
Kérdés Kirealhez: Miután a Föld átmegy a foton övön, a bolygók a helyükön maradnak? A fizika tudománya ugyan az marad? Hogyan teszünk szert a szükséges tudásra, hogy elvégezzük munkánkat mint a külső és belső portál munkásai?
KIRAEL: A Vénusz egykor a Fény Istennőinek a gyönyörű bolygója volt. A Váltás után ismét visszatér életformájába, tehát kissé megváltozik a helyzete. Ez meg fog történni, és nektek nem kell semmit sem tennetek ennek érdekében. A Fény Istennői a Vénuszra fognak menni és kibontják majd az utazás mátrixáról a hurkot. Egy másik hurok a holdon van elhelyezve, s oda is elmennek majd megtisztítani a mátrixot. A hold csúnyán be lett mocskolva. Minden tisztelettel annak amit ti most fizikának láttok, és anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, a fizika meg fog változni és 100,000 szeresen nagyszerűbbé válik mint amilyen most.
És a ti készenlétetekről a portál munkára, három napotok lesz, hogy felkészüljetek ezekre a változásokra, és minden segítséget megkaptok a láthatatlan erőktől és a galaktikus világtól. Ez idő alatt a Fény és információ le lesz töltve testetekbe. Rengeteg tudásotok lesz, amit érezni is fogtok amikor befejeződik a "sötétség három napja". Okosabbak lesztek, könnyebbek, képesek lesztek lebegni és sok minden más csodálatos dologra.


FOLYT. KOV.
 

IFMEH

Állandó Tag
Állandó Tag
A valtas utan folyt.

Különböző szerepek a Váltás alatt
Kérdés Kiraelhez: Nem találom a helyemet ebben a dimenzióban. Mi okozza ezt az érzést?
KIRAEL: A te valóságod jobban megfelel a Váltás utáni energiának. Fizikai tested már változik , és már látható is ez a változás, ha a testedre nézel most. Amikor feltetted a kérdést, nehéz volt megérteni beszédedet, mert túl sok energiád jött át a telefonon. Te galaktikus jelenlét vagy. Ezalatt nem azt értem, hogy egy másik bolygóról való vagy, hanem azt értem, hogy nem tartozol a Földi síkhoz a Váltás utánig.
Te máris tágítod a tested és az elméd, behozva fókuszod ebbe a fénybe, és megpróbálsz
tisztában lenni azzal, hogy mi is történik. A Földi életedben tudós vagy, és tudományos tisztségviselő egy másik, a Földi síkon kívüli galaktikus energiában. Ide jöttél, hogy részt vegyél ebben az utazásban, a tudományos energiák előfeltételeivel, de a világ még nincs készen erre. Ebben a Nagy Váltásban te egyike leszel a fókuszáltabb energiáknak, vagyis, te már szilárdan behoztad váltási energiádat, összehangolva az utazással.
Te már ott vagy, csak legyél tudatában annak.
Kérdés Kiraelhez: Mint ennek a Nagy Váltásnak az Őre ülteted a magokat a váltási folyamat alatti pozitív tapasztalások megteremtésére?
KIRAEL: Mint ennek a Tudatosságbeli Nagy Váltásnak az őre, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a lehető legtöbb információt elhozzam hozzátok, hogy segítsem a gyógyulásotok meg a félelem elengedését a Váltás előkészületeiben. Ebben az értelemben mondhatjátok, hogy szórom a magokat a Váltás pozitív megtapasztalásának a megteremtésére. Én nem az egyetlen őrző vagyok és ezt jól tudjátok. Sokan voltak ezen a bolygón előttem, és lesznek is itt, miután az én energiáim már elmentek.
Kérdés Kiraelhez: A Teremtő a gondolatok gyűjteménye csupán és a Váltás az gondolati minta?
KIRAEL: Tiszteletem a Teremtőnek, és több mint a gondolatok gyűjteménye. Amit ti Teremtőnek neveztek az a tiszta tudatosság, a tudatosság olyan formája amit nem lehet egykönnyen körülírni a ti nyelveteken. Ugyanígy a Tudatosságbeli Váltás is több mint a gondolatminta csupán. Az a tudatosság képessé tesz benneteket megérteni, nem csupán azt, hogy négy-testű rendszeretek van - szellemi (spirituális), értelmi (mentális), érzelmi (emocionális) és fizikai - hanem azt is, hogy hogyan dolgozzatok mind a négy testetekkel.
Dolgozzatok az Igazságotokon
Kérdés Kiraelhez: Mennyire fontos az igazság ebben az utazásban?
KIRAEL: Az igazság az alapja ennek a Nagy Váltásnak.
Mint az igazság Istennőjének, az a dolgotok, hogy dolgozzatok azokkal az emberekkel akik nem tudják mi az igazság. Ez azt jelenti, hogy saját igazságotokon kell dolgoznotok. Ez az igazság Istennőjének az utazása is, mert meg kell tanulnotok, tudnotok kell az igazságot annak érdekében, hogy bánni tudjatok az emberekkel akik nem tudják az igazságot. Mint a Fény igazság Istennőjének, tudatában kell lennetek, hogy ki hazudik néktek, és akkor jöhettek elő egy új szóhasználattal amikor hozzájuk szóltok. Nem nevezitek hazugoknak őket, a legtöbb ember aki hazudik, fogalma se nincs róla, hogy hazudik. Mint az igazság Istennője nem mondhatjátok nekik, hogy ők hazudnak, mert azon kellet keresztül menniük utazásuk részeként. Tehát, ne ítéljétek őket, és nevezzétek őket hazugoknak. Akik nem tudják az igazságot a ti segítségetekre vannak, ők kínálják fel a lehetőséget, hogy felismerjétek az igazságot és az igazság hiányát, és hogy minden pillanatban szeretettel válaszoljatok.
Egyre több és több ember fedi fel hazugságait és igazságuk hiányát, amelyek új fókuszba kerülnek és egybeolvadnak körülöttük. Ha az igazságodban vagy akkor szeretetben/szerelemben kell lenned, és akkor (lelki) egyed-ül/csakis (angol szójáték a soul-y/solely azonos a kiejtés, a fordító megjegyzése) az igazság számít neked.
Ebben a lelki/egyed-üli igazságban minden benne van amit valaha is meg akartál tapasztalni. Ne nehezteljetek az emberekre akik az igazságukat keresik, ők is túl akarnak jutni ezen az utazáson, akárcsak ti.
Ha azt hiszitek, hogy valaki nem az igazságot mondja nektek, akkor nem eleget tanultatok az igazságról. Tudjátok, mindenben amit hallatok, minden kimondott dologban benne van az igazság eleme. Ha valaki azt mondja "Te egy zöldfülű vagy" és semmi zöld/éretlen nincs körülötted, akkor ők olyasvalamit láthatnak, amit nem értenek.
Ti ne ragaszkodjatok a tényhez, hogy nem vagytok "zöldek". Ne ítéljétek amit ők látnak. Egyszerűen hagyjátok a hallottakat és haladjatok tovább. Tudnotok kell, hogy hogyan maradjatok az igazságotokban minden időben. Amikor eljuttok arra a pontra, hogy mindent
szerettek mindenkinél aki az utatokba kerül, akkor ölelitek igazán magatokhoz az igazság Istennő- létetek. Tudni fogjátok az igazságot és felismeritek majd, hogy mindenki és minden a tanítótok, mint az igazság Istennője, saját igazságotok az összes igazságok közül a legfontosabb számotokra, és nektek magatoknak is meg kell tanulnotok azt az igazságot.
A Tervezet újraértelmezése Szignatúra Sejtetekben
Kérdés Kiraelhez: A Váltás után új tervezet lesz szignatúra sejtünkben?
KIRAEL: A Szignatúra Sejt amely mélyen a toboz mirigyben található, nem kell, hogy megváltozzon. Ahelyett, újra kell értelmezni a tervezeteteket. Mindenkinek a tudatosság ezen síkján, akár átmegy a váltáson akár nem, testében két aktívan működő tervezete van. Ti mindannyian a MOST-ban igénybe vehető negyedik-dimenziós tervezettel jöttetek a tudatosság erre a síkjára. Ez a tervezet az omni (szent) elmétekbe van beleszőve, amely most az agyatokhoz is hozzá lett erősítve. Energia hullámok haladnak át az agyatokon és az űrben is, ahol felsőbb énetek vár rátok.
Tervezetetek ezen hullámai szilárdan bele vetülnek az új paradigmába. Tudatában lenni és megérteni ezt a tervezetet, hatalmas erőt jelent.
Tegyük fel van egy barátotok, aki nem ugyanabban a térben és időben vibrál mint ti, és ti azt gondoljátok magatokban, hogy "Valami nincs rendben ezzel a személlyel", nos, ezzel a gondolattal azonnal visszaléptetek harmadik dimenziós agyatokba, és ezzel azt mondjátok éneteknek, hogy olyasmit láttok, amit nem tudjátok, hogyan kell kezelni.
Pillanatnyilag gondolhatjátok, hogy egy kicsit kizökkent, de idővel meg fogjátok érteni őt.
Ha azt akarjátok sugallni, hogy jobb módja is van a dolgok megtételének, ösztönözzétek azt előbb magatoknak, s akkor megértitek majd, hogy az a ti utazásotokról és nem a másik személyéről szól. Mielőtt bárkinek is azt mondanátok, hogy ti hogyan csináltok jobban bármit, értsétek meg, hogy miért csinálja azt amit csinál. Talán azért teszi, mert valaki felkérte rá, hogy megtegye azt, és ő lehetővé teszi, hogy a személy aki sugallta, megtegye azt az utazást. Nagyon sok dolog történik körülöttetek amit nem értetek. Lazuljatok el és higgyétek el, hogy minden abszolút tökéletes.
Folyt. kov.
 

Kristvan

Állandó Tag
Állandó Tag
VALÓDI ÚT


Léted Élteiden át tart ehelyt,
hol a káosz szele süvít,
s nem tudod mi e változás,
mely mintha nem oly rég tartana.
Ám a ma gyökerei
ezredévekre nyúlnak vissza,
s homályba vész magjuk csírája,
hisz halott milliók őrzik a múlt titkait.
Száz halálod kíséri Élted
e Planéta gyorsuló Lét-forgásában,
míg Utad keresed.
Halált és Vért látsz szerte,
s széthulló ember hadat,
csüggedt és kimerült rabszolga sereget.
Tekints mögé!
Lásd meg a Valót!
E kemény Rémálom-Világ a
Tömegnek teremtetett
a Vég perceire.
Ha most félsz,
és tíz körömmel harcolsz,
hát maradj a vagyon-harácsolók
Lélektelen Földjén,
s halj meg üresen.
Vagy lépj át a színfalakon,
tekints rá Valódra,
mely mindig kísért Utadon,
valahányszor erre jártál,
de nem láthattad.
Most sem látod?
Igyekezz, mert az Idő-Világ véges,
és itt ragadsz,
ha nem érzed Igaz Éned,
Fény-Világod, Örök-Léted
a Mindenben.
Dönts, és lépj rá valódi Utadra,
mely csak a Tied!
2010 január 14.
picture.php
 

siriusB

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Topiklátogatók!

Ez az egyetlen folyamatosan látogatott topik, amit én nyitottam, azzal a szándékkal, hogy ezt a "divatos" témát itt körüljárhassuk. Sok érdekes feltételezés, jóslat, tudományos és áltudományos, félelmetes és hihetetlen jövendölést gyűjtöttünk itt össze a segítségetekkel. Köszönöm a hozzászólásaitokat.

Kedves Arima, ha erre jársz és olvasod ezt a hozzászólást, megkérlek, hogy terelgesd tovább ennek a topiknak a sorsát. Számítok a te érdeklődő és megfontolt hozzászólásaidra. Biztos lehet találni még olyan érdekességeket a neten, melyekről még nem beszéltünk itt. 2012. december 21-én feltétlenül visszajövök, akkor majd meglátjuk, igaza volt-e a maja papoknak!

Mindenkinek: kiss
 
Oldal tetejére