A cserkészszövetségnél a romáknak megmondták, hogy sem a hitük, sem a származásuk miatt nem illenek

A Magyar Cserkészszövetség mondvacsinált indokokkal elutasította egy borsodi roma fiatalokból álló cserkészcsapat megalakulását. Még a cserkész név használatát is megtagadták tőlük. Minden egy cserkésztáborral kezdődött, amelynek kapcsán rövid úton kiderült: a borsodi roma fiatalok „sem származásuk, sem hitük alapján nem illenek a magyar keresztény cserkészek közé”.


Van egy iskola Borsodban, amelynek alapítói tíz évvel ezelőtt azt a célt tűzték ki, hogy azokat a gyerekeket is eljuttatják az érettségiig, akikről az állami és a kormány által is kiemelten támogatott egyházi közoktatás lemond. Ezek a diákok magukkal hozzák a generációkon megtörhetetlenül átörökített szegénységet, a kirekesztettséget, amiből az érettségi megszerzése jelenthetné a kiutat. Anélkül ugyanis nem megy. Az érvényesülni tudó, keresett szakmunkásoknak is van érettségijük. Minden statisztikából az olvasható ki, hogy érettségi nélkül az életesélyek sokkal rosszabbak, az még az egészségben töltött évekre, a várható élettartamra is hatással van. Az elmúlt nyolc év oktatáspolitikai fordulatának következményeként azonban a mélyszegénységben élő gyerekeknek az érettségi megszerzése csak álom.

Ebben az ellenszélben próbál a sajókazai Dr. Ámbédkar Iskola talpon maradni, tanulókat toborozni, megtartani és az érettségiig eljuttatni. Az iskola ennek érdekében az összes elérhető integrációs lehetőséget megragadja, hogy a diákok találkozhassanak a gettón kívüli világgal. Tanulóik zöme ugyanis a környék szegregált, cigány általános iskoláiból érkezik, ahol nem találkoztak más társadalmi réteghez tartozó osztálytársakkal.

A szegénység pedig fizikailag is bezárja a gyerekeket: a középiskola megkezdése előtt a legtöbben még a nagyobb borsodi városokig sem jutottak el, nemhogy a fővárosig.

Ezért tartja kiemelten fontosnak az iskola igazgatója, Derdák Tibor, hogy a gyerekeknek a lehető legtöbb olyan programot megszervezze, amelynek során kinyílik számukra egy másik világ: a szegénységen túli. Ilyen integratív együttműködésük van több budapesti középiskolával, határokon túli oktatási intézményekkel is. A kapcsolatoknak köszönhetően az iskolában mindig vannak vendégek a világ minden tájáról.

Néhány éve az iskola lehetőséget látott a Magyar Cserkészszövetségben (MCSSZ) is. A Dr. Ámbédkar Iskola diákjai és pedagógiai munkát segítő kollégái 2014 óta rendszeresen részt vettek a szövetség által szervezett különböző programokon. Az ámbédkaros pedagógusok célja az volt, hogy a cserkészmozgalom náluk is megvethesse a lábát.

„Vendégül láttuk a mozgalom megyei képviselőjét, majd december elején Szerencsen mi ismerkedtünk a cserkészek munkájával, december végén Budakeszin téli portyán jártunk, a Bükkben túráztunk, e hét végén pedig Szokolyán cserkészőrsvezető-képzőn veszünk részt. Célunk, hogy saját cserkészcsapatunk legyen, és a kallódó fiatalokat összefoghassuk” – olvasható az Ámbédkar honlapján. De sokáig nem örülhettek a borsodi roma fiatalok, a magyar cserkészek ugyanis nem kértek belőlük, s az Ámbédkarral alakuló kapcsolatot elvágták.

A fordulópont tavaly, 2017 nyarán történt. A hivatalos cserkészcsapattá szerveződés egyik feltétele, hogy a formálódó társaság tagjai együtt táborozzanak, és a tábor alatt vezetőképzésen is részt vegyenek.

– Ott követtük el a történelmi hibát, hogy befizettük a gyerekeinket a táborba

– idézi fel Derdák Tibor. – Amikor a cserkészeknek leesett, hogy a táborozók között három roma fiatal is lenne, azonnal vissza akarták küldeni a befizetett pénzt, indoklásul pedig összevissza magyarázkodtak.

A befizetett részvételi díjat nem vették vissza, mert tavaly nyáron még abban reménykedtek, hogy majd egy másik táborba elmehetnek, de mindenhonnan ugyanazt az indok nélküli elutasítást kapták: „Ez a tábor bensőséges lesz, csak a mieinknek szerveződik.”

– Ahogy a nyár elrepült – folytatja Derdák Tibor –, világossá vált, hogy

a borsodi cserkészek egyik táborában sem táborozhatnak befizetett pénzükért a roma gyerekek, de még azok az ifjúsági vezetők sem, akik velük dolgoznak.

Az országos vezetőséget hiába kérleltük, hogy a borsodiak helyett vállalják el a gyerekeinket más megyék táboraiban. Kétszer is fogadtak bennünket irodájukban az elmúlt télen, de csak arról beszéltek, hogy sem származásunk, sem hitünk alapján nem illünk a magyar keresztény cserkészek közé. Az integráció fontosságát szép szavakkal ecsetelték, de tettek nem követték a szavakat: mi soha nem találkoztunk roma gyerekekkel vagy roma ifivezetőkkel a borsodi cserkészcsapatokban. Arra próbáltak rábeszélni minket, hogy keressünk magunknak olyan szervezetet, amelynek szervezeti kultúrájába jobban beleférünk. Még szerencse, hogy a francia cserkészek a segítségünkre siettek, és tavaly nyáron cserkésztábort szerveztek Sajókazára. A francia ifivezetők felavatott cserkészsegédtisztek, így nyaranta arra az időre mi is cserkészek lehetünk egy kicsit. Máskor nem, mert

a cserkész név használatát közben megtagadta tőlünk a Magyar Cserkészszövetség, arra hivatkozva, hogy honlapunkon hírt adtunk a meghiúsult Borsod megyei táborozásról.

Többször gondoltunk arra is, hogy valamelyik külföldi csapathoz fordulunk, ahol talán szívesebben fogadnak bennünket. Szlovákiai roma barátaink két évvel ezelőtt részt is vettek egy uniós pályázatból megvalósult itteni cserkészképzésen, majd elmentek a helyi magyar cserkészcsapathoz, de durva elutasításban volt részük. Tavaly ősszel Erdélyben próbálkoztunk. Cserkészfelszereléseket rendeltünk a gyermekeinknek a romániai magyar cserkészszövetségnél, és be is fizettük érte a pénzt. A felszerelések azonban nem érkeztek meg. Talán ők is tehertételnek éreztek minket. A franciák viszont az idén is jönnek. Talán azért, mert ők nem állnak közvetlen szervezeti kapcsolatban a Magyar Cserkészszövetséggel, mint a határon túli magyarok?

Nemrégiben a Magyar Cserkészszövetség azért került a figyelem középpontjába, mert a szervezetet Orbán Viktor miniszterelnök is meglátogatta a Teleki–Tisza-kastély felújítását követő avatón. (Az épületet és a parkot 2013-ban kapta meg a cserkészszövetség, és a kormány biztosította a felújításhoz szükséges 2,5 milliárd forintot.) A miniszterelnök a kastélyátadáson azt mondta: „Az épület nem ajándék, hanem lehetőség a cserkészszövetség kiteljesedésére, közösségépítésre.”

orban_cserkeszek_foto_minelnoki_sjto_arvai_karoly_fit_800x10000.jpg

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Árvai Károly
Mi is éppen a miniszterelnök által hangsúlyozott közösségépítéssel kapcsolatban fordultunk a cserkészszövetséghez. A közösségépítés és -fejlesztés régóta kiemelt célja a nemzetközi cserkészetnek is. A magyar szövetség erre a munkára nemcsak a magyar államtól, hanem az Európai Uniótól is kapott támogatást. A honlapjukon is olvasható információ szerint 2013 áprilisában indították el a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása című kiemelt projektet, amelyhez az európai adófizetők egymilliárd forinttal járultak hozzá. Az uniós pályázat egyik célkitűzése itt is a közösségépítés volt, illetve azon belül megfogalmazódott egy speciális cél is, a hátrányos helyzetű gyerekek bevonása a cserkészközösségek életébe. A projekt célcsoportjáról a pályázat ezt írja:

„6–25 éves gyermekek, fiatalok, kiemelten azok, akik működő ifjúsági kisközösségbe való bekapcsolódás lehetőségének szempontjából hátrányos helyzetűek (hátrányos helyzetűnek számít az a gyermek/fiatal, aki olyan településen él, ahol nincsen lehetősége meglévő és működő gyermek- és ifjúsági közösséghez kapcsolódni).” Mi úgy értelmezzük, hogy ennek a pályázatnak kiemelt célcsoportja éppen a sajókazai roma iskolások csapata lehetne, amelytől viszont megtagadták ezt a lehetőséget.

A cserkészszövetségtől azt kérdeztük, hogy az elmúlt években hány roma cserkészvezetőt és közösségszervezőt neveltek ki. Arra is rákérdeztünk, hány hátrányos helyzetű és/vagy roma gyereket sikerült a közösségi programokba és táboroztatásba országszerte bevonni. Erre azért is voltunk kíváncsiak, mert a cserkészek honlapján az is olvasható, hogy a 2014 nyarán indított és azóta is folyamatosan zajló országjáró rendezvényeiken az ország több hátrányos helyzetű településén jelentek meg programjaikkal,

amelyekkel a helyi közösségi életet kívánják fellendíteni. Felmerül a kérdés: alakult-e az elmúlt években hátrányos helyzetű, roma cserkészcsapat e munka hatására, illetve az MCSSZ elősegítette-e ilyen cserkészcsapat megalakulását?

Válaszukat változtatás nélkül közöljük.

„A Magyar Cserkészszövetség ifjúságnevelő, önkéntes munkáját 1912 óta – néha illegalitásban vagy emigrációban – folyamatosan végzi, az alapítók eredeti szándéka szerint.

A Magyar Cserkészszövetség értékközpontú szervezet: az integrált nevelésben hisz és tevékenységét is ennek megfelelően végzi. Ezért nem tartja nyilván sem a tagok, sem a vezetők nemzetiségi/etnikai vagy hátrányos helyzetre vonatkozó hovatartozását.

Ugyanakkor az említett pályázati konstrukció E1 pontja szerint: hátrányos helyzetűnek számít az a gyermek/fiatal, aki olyan településen – Budapesten kerületben – él, amelyben 2013. január 01-én nincs a Kedvezményezett hálózatába tartozó, alapszabálya szerint működő, aktív ifjúsági kisközösség. A Magyar Cserkészszövetség ennek megfelelően bonyolította le a projekt tevékenységeit, azaz olyan településeken segítette csapatok fejlődését, ahol nem működött korábban aktív ifjúsági kisközösség, hogy önkéntes alapú és társadalmi felelősségvállalást erősítő kisközösségeket erősítsen, továbbiakat létrehozzon. Ennek megfelelően a projektidőszakban, azaz 2013.04.01-2015.12.31 között 24 új csapat alakult, és a Szövetség – a hátrányos helyzetre vonatkozó szempontok szerint – 3760 fő számára teremtett lehetőséget a kisközösségi lét megismerésére. Ez a folyamat azóta is zajlik, és további csapatok jöttek létre a közösségfejlesztés hatására. Ezen csapatok megfelelnek a fenti kritériumoknak, melyek között 7 olyan csapat is alakult a projektidőszak alatt, amelyek a 105/2015 (IV.23) Kormányrendelet 1§. szerinti ún. kedvezményezett településeken találhatóak, ami az összes csapat vonatkozásában 29,1 százalékot jelent. Vagyis a létrejött közösségek mindegyike a pályázati feltétel szerinti környezetben jött létre, de ha szigorúbb szempontokat veszünk figyelembe, akkor is a csapatok közel harmada jött létre a kormányrendeletnek megfelelő kedvezményezetti településen. Emellett a Magyar Cserkészszövetség támogat és bátorít minden ifjúsággal és gyermekekkel kapcsolatos fejlesztő munkát, és szívesen vesz részt párbeszédben, közös gondolkodásban vagy tudásmegosztásban bármilyen olyan szervezettel, aki szintén ezen a területen tevékenykedik.”

Ezek után újra feltettük a kérdést: az MCSSZ-nek van-e olyan specifikus programja, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű romákra irányul? Ilyen programja ugyanis sok szervezetnek van, hogy csak egyetlen példát említsünk, ilyen a Magyar Katolikus Egyház cigánypasztorációja.

„A Krisztustól az Egyházra bízott küldetés arra irányul, hogy minden embert elvezessen Krisztus hitére, szabadságára és békéjére (…) a küldetésnek ez az egyetemessége arra ösztönzi az Egyházat, hogy megpróbálja elérni még a földrajzilag legtávolabb élőket is (…) a cigányok jó része ezen emberek közé sorolható. Évszázadok óta keresztény hagyományokkal rendelkező vidékeken élnek, de gyakran peremre szorítva. Szenvedés, diszkrimináció, gyakran üldözés bélyegzi meg életüket, mégsem váltak soha Istentől elhagyatottakká (…)” – tudjuk meg a cigánypasztoráció irányelveinek előszavából.

De ehhez hasonló programja az MCSSZ-nek nincs.

Mint a 168 Órának küldött válaszukban írják, az MCSSZ „az integrált nevelésben hisz, és tevékenységét is ennek megfelelően végzi. Ezért nem tartja nyilván sem a tagok, sem a vezetők nemzetiségi/etnikai vagy hátrányos helyzetre vonatkozó hovatartozását. Programjaink pedig mindenki számára nyitottak, aki elfogadja a cserkészet értékeit.”

Mindenki számára azért mégsem: a sajókazai roma fiataloktól megtagadták a cserkészcsapattá alakulás lehetőségét. Ennek fényében nem vehető komolyan az a mondatuk, hogy hisznek az integrált nevelésben.
168.
 
Cserkészszövetség
A cserkészszövetségnél a romáknak megmondták, hogy sem a hitük, sem a származásuk miatt
Dúl Géza atya nem mond le róluk
A cigánypasztoráció elismerése
Az utóbbi években az ország különböző pontjain egyre több helyen föl-fölbukkannak egyházi kezdeményezések, amelyek a cigányság sorsát, egyházba vezetését vállalják fel. Vannak, ahol segítik az iskolai felzárkóztatást, alkalmankénti vagy rendszeres ruhasegélyt szerveznek, munkahely-keresésben vagy a közélet eligazodásában segítik a hozzájuk fordulókat.
http://web.axelero.hu/kesz/jel/04_01/cigany.html
A cserkészek meg hibát követtek el
 
Utoljára módosítva:
- Oh Mann, fogadd már el, hogy tudom kiről beszélek. :)
- most nem akarom megadni a cimet mert idetalálsz hozzám,
- de hidd el azokról a cigányokról beszélek, akik csak nyáron és valami alkalombol
- találkoznak egy közeli kisváros szélén és maximum 1-2 hetet töltenek ott.
- egyszer beszélgettem is egy résztvevővel, elegánsan voltak felöltözve.
-
- Biztos, hogy vannak olyan cigányok akik kerekeken élnek
- ezek luxus lakókocsik, több mind 7 méteresek,
- minden ujjadat megnyalnád ha lenne neked egy olyan
- nem beszélve az autóról amivel húzzák a lakásukat PS PS hátán. :)
-
- Hogy menyi Szinti él Németországban nem lehet tudni pontosan mert az nem téma.
- Becslések szerint 70.000-er tősgyökeres él az ország nagy városaiban és Berlinben.
-
- Egy idejétmúlt klischee, hogy a cigányok legszívesebben lakókocsiban laknak
- és karavánokban vonulnak.
- Ezek Holland turisták akik síelni mennek Ausztriába, nem cigányok. :)
-
- A Cigányok legnagyobb része Európában letelepedett nem "vándor cigány"
- A Grazi Egyetem szerint a cigányok alig 5%-a vándorol állandóan.
- Potsdam előtt van egy Roma-Camp ahol májusban engedély nélkül lehet parkolni
-
- Franciaországban van a legnagyobb Roma-Camp Europában
- Nem csoda ott ök a szezonmunkások, nélkülük nincs Beaujolais
- Bajorországban és NRW-ben a belügyminiszter megszüntette a parkolást
- Hessenben még néhány éve láttam ilyet
Svájcban e cikk szerint 3000 vándor „Jenische“ él. Nem probléma nélküli az életük.
Az átvonuló külföldi vándorlókkal a helyi lakóságnak rendszeresen problémája van.
A lakóság intoleranciája és a hátra hagyott kupleráj eredménye.

Sajnos a cikk csak németül van.


https://www.aargauerzeitung.ch/limm...heit-jenische-verlassen-birmensdorf-132379761
 
Ezek is életképek, éppen keresik a fémtolvajokat


így néz ki a valóvilágban egy romániai razzia
 
Utoljára módosítva:
Kik vagyunk?
A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amelynyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A Magyar Cserkészszövetség tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organziation of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja. A Magyar Cserkészszövetség 300 csapatában körülbelül 10 ezer cserkész tevékenykedik, az ország minden megyéjében. Rajtunk kívül létezik néhány kisebb létszámú cserkészszövetség is.
Minden szava álságos, kirakati szöveg
 
Az indexen is volt némi adalék (eredeti levélrészletekkel megtűzdelve) a történtekhez. Ha valakit komolyan érdekel az eset, és nemcsak a kellemetes együttsopánkodás-jólmegmondás miatt jár ide, azt is érdemes hozzáolvasni.
https://index.hu/belfold/2018/07/11/magyar_cserkeszszovetseg_tabor_roma_fiatalok/

Ha már ez a téma......újságírónk helyében én az egyházi iskolák háza táján néztem volna jobban körül, hitesebb lett volna az egész.
 
Utoljára módosítva:
A hitük pedig nem biztos, hogy megegyezik a kereszténységgel. A cigányok között nagyon sok karizmatikus közösség van, ahol nem is pap irányítja őket. Kötődik a Bibliához, de nem ugyanaz.

A karizmatikus közösségek nem csak megegyeznek a kereszténységgel, de közelebb is állnak a Bibliához, mint a hagyományos felekezetek. A vezetőik pedig jobban ismerik a Bibliát, mint sok pap. És ellentétben a hagyományos egyházakkal, ők elérték a cigányságot az evangéliummal, ami nem csak hitet, de megváltozott életeket és felfogást is eredményezett a romák körében. Az ilyen gyülekezetekben nincs cigány és nem cigány, csak hívő van, és mind testvérek. Krisztusban valósul meg az igazi integráció, és még pénzbe se kerül, minden más kísérletezés reménytelen.

És ha már annyi jó cigányzenét hoztatok, íme egy szintén romák által szerzett ének, amit minden keresztény gyülekezetben lelkesen énekelnek a magyarok is. (A videón az uszkai cigány-magyar keresztény közösség hirdeti az evangéliumot a nagydobosi cigányoknak és magyaroknak):


Karizmatikusok egyébként a katolikusok között is vannak. Nem ítélkezni kell, hanem meg kell nézni, mi a titka annak, hogy a templomokban nem látni cigányokat, ezekhez az evangéliumi közösségekhez pedig tömegesen csatlakoznak. Nem vádaskodni kell, hanem összefogni és támogatni ezeknek a közösségeknek a munkáját, mert nagyon áldott szolgálatot végeznek.
A többi dologban egyetértek, a cikk állításait pedig már cáfolta is a cserkészszövetség.
 
Utoljára módosítva:
Azt hittem lezárható ez a téma de ellátogattam a magyar és a német cserkészszövetség oldalára.
-
A hierarchia amire a cserkészek 1930-tol felesküdtek: Isten, Egyház, Haza volt

A cserkészfogadalom:
„Én, ... (teljes név) fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom.”


-
Én úgy gondolom, hogy ez idejét múlta.
- Hova küldi a gyerekét egy buddhista vagy ateista szülö?
- Vagy ott van a 10. parancsolat, a "testi és lelki tisztaság" megörzése.
- Mi akar ez lenni? Szüzességi fogadalom?

Németországban 2005-ben sikerült egy konfessziómentes cserkésztörvényt összeállítani.
 
Baloldali propagandacikk egy dilettáns újságíró tollából. Ez az igazság: http://mindenszo.hu/magyar-cserkeszek-ellen-uszit-a-kulturmarxista-media/
Én ott egy ellen uszítást láttam nem cáfolatot!!
Az nem mismásolás ha bejelentik felvettük a romákat tagjaink közzé.
Mismásolás sokasága:
1. "alapszabálynak megfelelően járunk el."
valamint:2."kirekesztő megjegyzést a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége nem tett"
3. Alapszabálynak megfelelően nyitott mindenkire, aki elfogadja a cserkészet elveit és értékeit.

Mellébeszélés általános mondatok
Lehetnek cserkészek ott azok a cigányok vagy nem?
Igen vagy nem?
 
Utoljára módosítva:
Megint olyan dolgokat jelentetek ki, ráadásul olyanról, amikről csak hallomásból vannak ismereteitek.
Első kérdésem éltetek már olyan 1800 lakosú településen ahol 1600 cigány volt?
Második: Találkoztatok már személyesem egyetlen franciaországi romával? De biztosan nem hallottatok Patrick Williamsról sem aki a francia kelderás cigányok között él. Ő francia Városantropológiai Intézet Igazgatója, s Ő írta a
Les populations tsiganes en France c . könyvet, amiről ha hallottatok volna ennyi butaságot nem írkáltok össze...
S bizony ahogy Eddy írja, a felvezető cikk egy csúsztatás, ami csak árt a roma kérdésnek.. Mert miért kellene egy deklaráltan keresztény , de leginkább katolikus orientációjú szervezetnek más vallásúakat a tagjai közé fogadni?
Mert mint Ernő is írta Isten Egyház Haza , nem pedig csak a nemzeti hovatartozás a csatlakozás feltétele, mert akkor Magyar fiatalok Szövetsége, vagy hasonló lenne az elnevezés... S bizony akárki akármit mond, ma Magyarország egyik legégetőbb problémája a "cigány kérdés", ami igen is létezik, amiről úgy tűnik nem akarnak beszélni, pedig az ország közel negyede lassan élhetetlenné válik... Nos talán erről kellene cikkezgetni.. Én ugyanis egyik párt programjában sem olvastam sem a választások előtt, sem utána erről.. Az igaz, hogy a kormánypárt listájának előkelő helyéről egy köztörvényes bűnöző, aki cigány származású, parlamenti mandátumot szerzett.. S nem első ízben. Első ciklusát is úgy kezdhette, hogy elnöki kegyelmet kapott miután ellopta a cigány közösség pénzét.. Na de mire számítsunk amikor nem Ő az egyetlen tolvaj a közéletben... Na erről is kellene cikkezni...
 
Utoljára módosítva:
Meg magyar allapolgarok es magyar adofizetok penzebol finanszerozott egyhaz vagy cserkeszet vagy kisdobosok adig minden magyar allampolgarsagu gyereket kutyakotelesseguk fevenni.
Meg a kimondottan egyhazi taborokba is fel kell venni a nem egyhazi emberek gyerekeit, hisz remelhetoeleg baja nem lesz ha megtanul imadkozni vagy megismeri a bibliat....vagy talan rossz hatassal lesz ra?
Megint szerecsen mosdatasba kezdtek , ez egy hiba volt meghozza nem is kishiba mert akik elkovettek azok tudjak hogy a cserekeszeknek bizony van egy sotet multja is, gondolom tik is akik felmentitek ismeritek a tortenelmet a haboruba valo szerepvalasukat.
egy nagyobb kozossegbe a par gyerek fog alkalmazkodni a tobbseghez es nem a tobbseg ahoz a par romahoz akiktol igy irtoznak a pedagogusoknak csufolt cserkeszek.
A rasszimus csirajat kell kiirtani es nem beultetni a gyerekek fejebe.
Ugy is nezhetjuk a dolgokat, hogy ugyan miert is baj ha kulonbozo vallasu gyerekek egyutt taboroznak?
 
Utoljára módosítva:
-
- Az én gyerekeim nem voltak cserkészek
- Az ilyesmi nem is az iskolán keresztül volt organizálva
- ennek ellenére az iskolaszünetekben együtt vettek részt szervezett kirándulásokon
- sátoroztak, játszottak más gyerekekkel
- mindez a tanácsháza által támogatott és szervezett volt.
- A vezetők pedagógusok és idősebb korú fiuk, lányok voltak
- Mindez mentes volt nacionalista paroláktól, nem voltak nemzetiszínű zászlók
- Még fantázialényekhez sem kellett fohászkodniuk
- se a bőrük színe, sem a szülök szárazása, se a vallásos folklór nem volt téma
- minél színesebb volt a csapat annál nagyobb volt a remény, hogy emberé nevelödnek
Na ez tűnik egy gyermekközponttű hasznos tábornak.Mellékesen jegyzem:Az úttörő tábor se volt más.Nem volt ideológiai okítás, csak nyaralás és kaland.
 
Utoljára módosítva:
Nekifutok még egyszer, mert úgy látszik egyre felszínesebbé válik és a lényegtől egyre inkább eltávolodik itt a beszélgetés.
A szelekció ott kezdődik, hogy a hivatalos támogatások olyan szervezeteknél landolnak akik egy több évszázaddal visszamaradt szemléletet sulykolnak a gyerekekbe, semmivel sem indokolható módon... Ezt a tevékenységet nem jutalmazni, hanem büntetni kellene. Csak utalnék pl. a hódmezővásárhelyi választások ellőtt ott volt már a milliárdos összeg a harmadik templom építésére, miközben a kettő is sok annak a közösségnek a létszámához és súlyához képest, miközben számos égetőbb probléma van a városban. Egyre másra egyházi irányítás alá terelnek oktatási intézményeket( szinte kizárólag a preferált keresztény egyházakról van csak szó), miközben azoktól a közösségektől ahol valóban a nevelés az oktatás volt a középpontban, megvontak minden támogatást.Nem cél erős, összetartó közösségek létrehozása gyermekkorban, fiatal korban, mert a közösségi hittel rendelkező felnőtt később csak zavaró tényező lehet.. A gyerekek sem hülyék, sőt egyre inkább nem azok , kérdéseik vannak , lesznek, bugyuta jelszavakkal nem lehet őket megetetni mint sajnálatosan szüleik jó részét... Az hogy melyik gyerek megy cserkésznek, az szülői döntés leginkább, s mire "felszerel" egy anyagi lehetőséget is tükröz... Vagyis nagyjából azonos, vagy legalább is az átlag feletti anyagi lehetőséggel bírók társaságát terelik egybe. A támogatások felhasználása pedig nem a részesülők körének bővítését, hanem a szűk kiválasztottak még inkább kiválasztottságának érzetét hivatott biztosítani. A csóró cigányok ezért és nem azért mert cigányok nem férnek bele ebbe a körbe, ehhez egy jó indok a vallásbeli különbség, meg az alapszabály. Persze lehet ezek után egy jót rasszistázni, s közben elfeledkezni arról, hogy ha az ország alkotmányában élből szerepel az Istenre hivatkozás , akkor már maga az alkotmány is kirekesztő, a hitbeli vallásbeli különbségek ilyen deklarálása előbb utóbb hozza az egyéb megkülönböztetést is. Ha erre az értelmetlen és egy oldalú támogatási rendszer még rásegít, akkor nem megoldja, hanem előidézi a problémákat...De persze ez megint jó arra, hogy a valódi okokról szó se essék... Tessenek Tarnabodon, de bármelyik dél-hevesi, dél-borsodi településen legalább félévet ott élni rögtön tudni méltóztatnak mi, miről szól, s nem tetszenek rasszistázni, nem tetszenek butaságokat írogatni... Remélhetőleg, feltéve ha az országból sem menekülnek el ijedtükben, megértik a politika gátlástalanságát és a keresztény egyházak álszent, képmutató, hazug hozzáállását...
 
Utoljára módosítva:

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Mészáros B. Tamás wrote on Ivan Szorokov's profile.
Szia
Valóban kihagytam a listából. Majd javítom.
Ha be tudod szkennelni a hiányzó novellát, akkor megcsinálom.
Köszönöm.
Sziasztok! Tudnátok segíteni? 7.osztály Gondolkodni jó tankönyv megoldások keresem Köszönöm előre is a segítséget. Felmérő megoldásokat találtam, tlk kellene
Amanda33 wrote on Fidji's profile.
Dr Bernard Spock könyvei engem is érdekelnének, ha még megvannak
Marcipanos wrote on caviking's profile.
Szia, évekkel ezelőtt a Játsszunk beszédet könyvet feltetted. Tudom, sokan kerestek ez ügyben. Tudnál segíteni, szükségem lenne rá!
Köszönöm!
get to the top 3 test új verzióját keresem. Nagyon köszönöm, ha tudtok segíteni.

Statisztikák

Témák
36,990
Üzenet
4,514,413
Tagok
597,602
Legújabb tagunk
FNitus
Oldal tetejére