A cserkészszövetségnél a romáknak megmondták, hogy sem a hitük, sem a származásuk miatt nem illenek

A Magyar Cserkészszövetség mondvacsinált indokokkal elutasította egy borsodi roma fiatalokból álló cserkészcsapat megalakulását. Még a cserkész név használatát is megtagadták tőlük. Minden egy cserkésztáborral kezdődött, amelynek kapcsán rövid úton kiderült: a borsodi roma fiatalok „sem származásuk, sem hitük alapján nem illenek a magyar keresztény cserkészek közé”.


Van egy iskola Borsodban, amelynek alapítói tíz évvel ezelőtt azt a célt tűzték ki, hogy azokat a gyerekeket is eljuttatják az érettségiig, akikről az állami és a kormány által is kiemelten támogatott egyházi közoktatás lemond. Ezek a diákok magukkal hozzák a generációkon megtörhetetlenül átörökített szegénységet, a kirekesztettséget, amiből az érettségi megszerzése jelenthetné a kiutat. Anélkül ugyanis nem megy. Az érvényesülni tudó, keresett szakmunkásoknak is van érettségijük. Minden statisztikából az olvasható ki, hogy érettségi nélkül az életesélyek sokkal rosszabbak, az még az egészségben töltött évekre, a várható élettartamra is hatással van. Az elmúlt nyolc év oktatáspolitikai fordulatának következményeként azonban a mélyszegénységben élő gyerekeknek az érettségi megszerzése csak álom.

Ebben az ellenszélben próbál a sajókazai Dr. Ámbédkar Iskola talpon maradni, tanulókat toborozni, megtartani és az érettségiig eljuttatni. Az iskola ennek érdekében az összes elérhető integrációs lehetőséget megragadja, hogy a diákok találkozhassanak a gettón kívüli világgal. Tanulóik zöme ugyanis a környék szegregált, cigány általános iskoláiból érkezik, ahol nem találkoztak más társadalmi réteghez tartozó osztálytársakkal.

A szegénység pedig fizikailag is bezárja a gyerekeket: a középiskola megkezdése előtt a legtöbben még a nagyobb borsodi városokig sem jutottak el, nemhogy a fővárosig.

Ezért tartja kiemelten fontosnak az iskola igazgatója, Derdák Tibor, hogy a gyerekeknek a lehető legtöbb olyan programot megszervezze, amelynek során kinyílik számukra egy másik világ: a szegénységen túli. Ilyen integratív együttműködésük van több budapesti középiskolával, határokon túli oktatási intézményekkel is. A kapcsolatoknak köszönhetően az iskolában mindig vannak vendégek a világ minden tájáról.

Néhány éve az iskola lehetőséget látott a Magyar Cserkészszövetségben (MCSSZ) is. A Dr. Ámbédkar Iskola diákjai és pedagógiai munkát segítő kollégái 2014 óta rendszeresen részt vettek a szövetség által szervezett különböző programokon. Az ámbédkaros pedagógusok célja az volt, hogy a cserkészmozgalom náluk is megvethesse a lábát.

„Vendégül láttuk a mozgalom megyei képviselőjét, majd december elején Szerencsen mi ismerkedtünk a cserkészek munkájával, december végén Budakeszin téli portyán jártunk, a Bükkben túráztunk, e hét végén pedig Szokolyán cserkészőrsvezető-képzőn veszünk részt. Célunk, hogy saját cserkészcsapatunk legyen, és a kallódó fiatalokat összefoghassuk” – olvasható az Ámbédkar honlapján. De sokáig nem örülhettek a borsodi roma fiatalok, a magyar cserkészek ugyanis nem kértek belőlük, s az Ámbédkarral alakuló kapcsolatot elvágták.

A fordulópont tavaly, 2017 nyarán történt. A hivatalos cserkészcsapattá szerveződés egyik feltétele, hogy a formálódó társaság tagjai együtt táborozzanak, és a tábor alatt vezetőképzésen is részt vegyenek.

– Ott követtük el a történelmi hibát, hogy befizettük a gyerekeinket a táborba

– idézi fel Derdák Tibor. – Amikor a cserkészeknek leesett, hogy a táborozók között három roma fiatal is lenne, azonnal vissza akarták küldeni a befizetett pénzt, indoklásul pedig összevissza magyarázkodtak.

A befizetett részvételi díjat nem vették vissza, mert tavaly nyáron még abban reménykedtek, hogy majd egy másik táborba elmehetnek, de mindenhonnan ugyanazt az indok nélküli elutasítást kapták: „Ez a tábor bensőséges lesz, csak a mieinknek szerveződik.”

– Ahogy a nyár elrepült – folytatja Derdák Tibor –, világossá vált, hogy

a borsodi cserkészek egyik táborában sem táborozhatnak befizetett pénzükért a roma gyerekek, de még azok az ifjúsági vezetők sem, akik velük dolgoznak.

Az országos vezetőséget hiába kérleltük, hogy a borsodiak helyett vállalják el a gyerekeinket más megyék táboraiban. Kétszer is fogadtak bennünket irodájukban az elmúlt télen, de csak arról beszéltek, hogy sem származásunk, sem hitünk alapján nem illünk a magyar keresztény cserkészek közé. Az integráció fontosságát szép szavakkal ecsetelték, de tettek nem követték a szavakat: mi soha nem találkoztunk roma gyerekekkel vagy roma ifivezetőkkel a borsodi cserkészcsapatokban. Arra próbáltak rábeszélni minket, hogy keressünk magunknak olyan szervezetet, amelynek szervezeti kultúrájába jobban beleférünk. Még szerencse, hogy a francia cserkészek a segítségünkre siettek, és tavaly nyáron cserkésztábort szerveztek Sajókazára. A francia ifivezetők felavatott cserkészsegédtisztek, így nyaranta arra az időre mi is cserkészek lehetünk egy kicsit. Máskor nem, mert

a cserkész név használatát közben megtagadta tőlünk a Magyar Cserkészszövetség, arra hivatkozva, hogy honlapunkon hírt adtunk a meghiúsult Borsod megyei táborozásról.

Többször gondoltunk arra is, hogy valamelyik külföldi csapathoz fordulunk, ahol talán szívesebben fogadnak bennünket. Szlovákiai roma barátaink két évvel ezelőtt részt is vettek egy uniós pályázatból megvalósult itteni cserkészképzésen, majd elmentek a helyi magyar cserkészcsapathoz, de durva elutasításban volt részük. Tavaly ősszel Erdélyben próbálkoztunk. Cserkészfelszereléseket rendeltünk a gyermekeinknek a romániai magyar cserkészszövetségnél, és be is fizettük érte a pénzt. A felszerelések azonban nem érkeztek meg. Talán ők is tehertételnek éreztek minket. A franciák viszont az idén is jönnek. Talán azért, mert ők nem állnak közvetlen szervezeti kapcsolatban a Magyar Cserkészszövetséggel, mint a határon túli magyarok?

Nemrégiben a Magyar Cserkészszövetség azért került a figyelem középpontjába, mert a szervezetet Orbán Viktor miniszterelnök is meglátogatta a Teleki–Tisza-kastély felújítását követő avatón. (Az épületet és a parkot 2013-ban kapta meg a cserkészszövetség, és a kormány biztosította a felújításhoz szükséges 2,5 milliárd forintot.) A miniszterelnök a kastélyátadáson azt mondta: „Az épület nem ajándék, hanem lehetőség a cserkészszövetség kiteljesedésére, közösségépítésre.”

orban_cserkeszek_foto_minelnoki_sjto_arvai_karoly_fit_800x10000.jpg

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Árvai Károly
Mi is éppen a miniszterelnök által hangsúlyozott közösségépítéssel kapcsolatban fordultunk a cserkészszövetséghez. A közösségépítés és -fejlesztés régóta kiemelt célja a nemzetközi cserkészetnek is. A magyar szövetség erre a munkára nemcsak a magyar államtól, hanem az Európai Uniótól is kapott támogatást. A honlapjukon is olvasható információ szerint 2013 áprilisában indították el a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása című kiemelt projektet, amelyhez az európai adófizetők egymilliárd forinttal járultak hozzá. Az uniós pályázat egyik célkitűzése itt is a közösségépítés volt, illetve azon belül megfogalmazódott egy speciális cél is, a hátrányos helyzetű gyerekek bevonása a cserkészközösségek életébe. A projekt célcsoportjáról a pályázat ezt írja:

„6–25 éves gyermekek, fiatalok, kiemelten azok, akik működő ifjúsági kisközösségbe való bekapcsolódás lehetőségének szempontjából hátrányos helyzetűek (hátrányos helyzetűnek számít az a gyermek/fiatal, aki olyan településen él, ahol nincsen lehetősége meglévő és működő gyermek- és ifjúsági közösséghez kapcsolódni).” Mi úgy értelmezzük, hogy ennek a pályázatnak kiemelt célcsoportja éppen a sajókazai roma iskolások csapata lehetne, amelytől viszont megtagadták ezt a lehetőséget.

A cserkészszövetségtől azt kérdeztük, hogy az elmúlt években hány roma cserkészvezetőt és közösségszervezőt neveltek ki. Arra is rákérdeztünk, hány hátrányos helyzetű és/vagy roma gyereket sikerült a közösségi programokba és táboroztatásba országszerte bevonni. Erre azért is voltunk kíváncsiak, mert a cserkészek honlapján az is olvasható, hogy a 2014 nyarán indított és azóta is folyamatosan zajló országjáró rendezvényeiken az ország több hátrányos helyzetű településén jelentek meg programjaikkal,

amelyekkel a helyi közösségi életet kívánják fellendíteni. Felmerül a kérdés: alakult-e az elmúlt években hátrányos helyzetű, roma cserkészcsapat e munka hatására, illetve az MCSSZ elősegítette-e ilyen cserkészcsapat megalakulását?

Válaszukat változtatás nélkül közöljük.

„A Magyar Cserkészszövetség ifjúságnevelő, önkéntes munkáját 1912 óta – néha illegalitásban vagy emigrációban – folyamatosan végzi, az alapítók eredeti szándéka szerint.

A Magyar Cserkészszövetség értékközpontú szervezet: az integrált nevelésben hisz és tevékenységét is ennek megfelelően végzi. Ezért nem tartja nyilván sem a tagok, sem a vezetők nemzetiségi/etnikai vagy hátrányos helyzetre vonatkozó hovatartozását.

Ugyanakkor az említett pályázati konstrukció E1 pontja szerint: hátrányos helyzetűnek számít az a gyermek/fiatal, aki olyan településen – Budapesten kerületben – él, amelyben 2013. január 01-én nincs a Kedvezményezett hálózatába tartozó, alapszabálya szerint működő, aktív ifjúsági kisközösség. A Magyar Cserkészszövetség ennek megfelelően bonyolította le a projekt tevékenységeit, azaz olyan településeken segítette csapatok fejlődését, ahol nem működött korábban aktív ifjúsági kisközösség, hogy önkéntes alapú és társadalmi felelősségvállalást erősítő kisközösségeket erősítsen, továbbiakat létrehozzon. Ennek megfelelően a projektidőszakban, azaz 2013.04.01-2015.12.31 között 24 új csapat alakult, és a Szövetség – a hátrányos helyzetre vonatkozó szempontok szerint – 3760 fő számára teremtett lehetőséget a kisközösségi lét megismerésére. Ez a folyamat azóta is zajlik, és további csapatok jöttek létre a közösségfejlesztés hatására. Ezen csapatok megfelelnek a fenti kritériumoknak, melyek között 7 olyan csapat is alakult a projektidőszak alatt, amelyek a 105/2015 (IV.23) Kormányrendelet 1§. szerinti ún. kedvezményezett településeken találhatóak, ami az összes csapat vonatkozásában 29,1 százalékot jelent. Vagyis a létrejött közösségek mindegyike a pályázati feltétel szerinti környezetben jött létre, de ha szigorúbb szempontokat veszünk figyelembe, akkor is a csapatok közel harmada jött létre a kormányrendeletnek megfelelő kedvezményezetti településen. Emellett a Magyar Cserkészszövetség támogat és bátorít minden ifjúsággal és gyermekekkel kapcsolatos fejlesztő munkát, és szívesen vesz részt párbeszédben, közös gondolkodásban vagy tudásmegosztásban bármilyen olyan szervezettel, aki szintén ezen a területen tevékenykedik.”

Ezek után újra feltettük a kérdést: az MCSSZ-nek van-e olyan specifikus programja, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű romákra irányul? Ilyen programja ugyanis sok szervezetnek van, hogy csak egyetlen példát említsünk, ilyen a Magyar Katolikus Egyház cigánypasztorációja.

„A Krisztustól az Egyházra bízott küldetés arra irányul, hogy minden embert elvezessen Krisztus hitére, szabadságára és békéjére (…) a küldetésnek ez az egyetemessége arra ösztönzi az Egyházat, hogy megpróbálja elérni még a földrajzilag legtávolabb élőket is (…) a cigányok jó része ezen emberek közé sorolható. Évszázadok óta keresztény hagyományokkal rendelkező vidékeken élnek, de gyakran peremre szorítva. Szenvedés, diszkrimináció, gyakran üldözés bélyegzi meg életüket, mégsem váltak soha Istentől elhagyatottakká (…)” – tudjuk meg a cigánypasztoráció irányelveinek előszavából.

De ehhez hasonló programja az MCSSZ-nek nincs.

Mint a 168 Órának küldött válaszukban írják, az MCSSZ „az integrált nevelésben hisz, és tevékenységét is ennek megfelelően végzi. Ezért nem tartja nyilván sem a tagok, sem a vezetők nemzetiségi/etnikai vagy hátrányos helyzetre vonatkozó hovatartozását. Programjaink pedig mindenki számára nyitottak, aki elfogadja a cserkészet értékeit.”

Mindenki számára azért mégsem: a sajókazai roma fiataloktól megtagadták a cserkészcsapattá alakulás lehetőségét. Ennek fényében nem vehető komolyan az a mondatuk, hogy hisznek az integrált nevelésben.
168.
 
Nekifutok még egyszer, mert úgy látszik egyre felszínesebbé válik és a lényegtől egyre inkább eltávolodik itt a beszélgetés.
Nekifuthatsz akárhányszor attól nem lesz érdekesebb
Legyél egyszerű.Nem kell felhőkbe vinni.
Ha mégis akarod diabolival szaporítsd a szót.Nem olyan bonyolult ez az egész.Annak adnak pénzt akit magukénak akarnak tudni.És ebbe most nem tatoznak bele a cigányok Vágod?
És a rasszista szó lefed sok mindent.Úgy irtózol tőle mint vámpír a fokhagymától.
Egyoldalú támogatási rendszert mondasz.
Már ez is megkülönböztetés bármi alapon.
Szóval ne hidd magad gyakorlati okosnak elmélet vagy.
Nem támogatják a cigány cserkészeket ebben az esetbe. Mos duma másról felesleges
És ezt etnikai alapon teszik
Szócséplés ha valamit túl variálnak.
hogy ha az ország alkotmányában élből szerepel az Istenre hivatkozás , akkor már maga az alkotmány is kirekesztő, a hitbeli vallásbeli különbségek ilyen deklarálása előbb utóbb hozza az egyéb megkülönböztetést is.
Mit bonyolítod hisz ugyanazt írod kirekesztés
De ne általánosságban beszéljünk róla itt ez a cserkész ügy ez is kirekesztés.Ha tetszik elkülönülés
Én erre az ügyre a szegregációt mondtam.Elkülönül az árja keresztény felsőbbrendűség.
Ne tagadd hogy van benne egy ilyen is
 
Utoljára módosítva:
Szep csendesen egyetertunk es akkor mi fog valtozni? Valtozas szukseges eloremenni fejlodni es nem visszafele tekintgetni ahogy irtad is.
Szot kell emelni minden kisebb ilyen ugyert is mert egyszer valamikor el kell kezdodjon a felzarkozas a normalis jovokep.
Tudjuk es meselik szemelyesen is micsoda orult szegenyseg nyomor van egy egy telepulesen. Batran segithet az egyhaz is nem fog a nem letezo karikagyuru leesni az ujjukrol.
Akinek mar igenye van erdeklodese tabor irant az nem remenytelen erdemes felkarolni es megmutatni a vilagot kinyitni nekik egy masik dimenziot. Egy ilyen elmeny egy eletre meghatarozhato lehet egy olyan gyereknek akik a legek legnehezebb kornyezetbol jon.
 
Batran segithet az egyhaz is nem fog a nem letezo karikagyuru leesni az ujjukrol.
Már írtuk elférnének bőrszíntől és hittől függetlenül
De nem!!
Mert nekik büdös a nem közéjük valónak minősített
Ezt körbehazudhatja a cserész szövetség, hogy "nem is azért meg amazért se. meg hogy nyitottak".
Valahol elrontották.
Az eredeti lent lappangó dolog: pont az etnikum és a más kultúra.
Mesélhetnek bármit Az elkülönülni szerető felsőbbrendű és sajnos kirekesztő a gazda szervezet
Nem kizárt pont egyes helyiek nyomására.
Kinek kell a cigány?
Pont min az iskolák esetében
Ott is volt botrány a gazdagabb helyi fehérek csinálták.
Olyanok aki az a szokott mondatuk hát akkor költözz közéjük.
Ismerős

Éppen csak van kivétel az egyháznál
Az aki cigány pasztorációt végez és szervez
A magyarországi görögkatolikus egyház – Sója Miklós esperes atyának köszönhetően – a cigánypasztoráció megteremtője.
A katolikusok is mozduljanak hát.
Mert elhalásszák és tért nyernek
 
Utoljára módosítva:
Nekifutok még egyszer, mert úgy látszik egyre felszínesebbé válik és a lényegtől egyre inkább eltávolodik itt a beszélgetés.
A szelekció ott kezdődik, hogy a hivatalos támogatások olyan szervezeteknél landolnak akik egy több évszázaddal visszamaradt szemléletet sulykolnak a gyerekekbe, semmivel sem indokolható módon... Ezt a tevékenységet nem jutalmazni, hanem büntetni kellene. Csak utalnék pl. a hódmezővásárhelyi választások ellőtt ott volt már a milliárdos összeg a harmadik templom építésére, miközben a kettő is sok annak a közösségnek a létszámához és súlyához képest, miközben számos égetőbb probléma van a városban. Egyre másra egyházi irányítás alá terelnek oktatási intézményeket( szinte kizárólag a preferált keresztény egyházakról van csak szó), miközben azoktól a közösségektől ahol valóban a nevelés az oktatás volt a középpontban, megvontak minden támogatást.Nem cél erős, összetartó közösségek létrehozása gyermekkorban, fiatal korban, mert a közösségi hittel rendelkező felnőtt később csak zavaró tényező lehet.. A gyerekek sem hülyék, sőt egyre inkább nem azok , kérdéseik vannak , lesznek, bugyuta jelszavakkal nem lehet őket megetetni mint sajnálatosan szüleik jó részét... Az hogy melyik gyerek megy cserkésznek, az szülői döntés leginkább, s mire "felszerel" egy anyagi lehetőséget is tükröz... Vagyis nagyjából azonos, vagy legalább is az átlag feletti anyagi lehetőséggel bírók társaságát terelik egybe. A támogatások felhasználása pedig nem a részesülők körének bővítését, hanem a szűk kiválasztottak még inkább kiválasztottságának érzetét hivatott biztosítani. A csóró cigányok ezért és nem azért mert cigányok nem férnek bele ebbe a körbe, ehhez egy jó indok a vallásbeli különbség, meg az alapszabály. Persze lehet ezek után egy jót rasszistázni, s közben elfeledkezni arról, hogy ha az ország alkotmányában élből szerepel az Istenre hivatkozás , akkor már maga az alkotmány is kirekesztő, a hitbeli vallásbeli különbségek ilyen deklarálása előbb utóbb hozza az egyéb megkülönböztetést is. Ha erre az értelmetlen és egy oldalú támogatási rendszer még rásegít, akkor nem megoldja, hanem előidézi a problémákat...De persze ez megint jó arra, hogy a valódi okokról szó se essék... Tessenek Tarnabodon, de bármelyik dél-hevesi, dél-borsodi településen legalább félévet ott élni rögtön tudni méltóztatnak mi, miről szól, s nem tetszenek rasszistázni, nem tetszenek butaságokat írogatni... Remélhetőleg, feltéve ha az országból sem menekülnek el ijedtükben, megértik a politika gátlástalanságát és a keresztény egyházak álszent, képmutató, hazug hozzáállását...

-
 
Videók helyett szöveg aki még tud olvasni:
A Magyar Katolikus Egyház irányelvei a cigány lelki gondozásban (pasztoráció)

A cigányság sajátos kultúrája
is megkövetel egy sajátos lelkipásztori gondoskodást.
A cigány kultúra és hagyomány legszimpatikusabb elemei:
A nagyon erős családi köteléket; a gyermek szeretetét;
az elhunytak iránti kegyeletet; a mély vallásos érzéket; a természetességet és a derűre, ünneplésre való
készséget; igen gyakran nagy tehets
éget a zenéhez, a tánchoz és más művészetekhez.
Ugyanakkor a cigány kultúrának van számos negatív eleme is: a tervezés és előrelátás hiánya; a megbízhatatlanság; a magántulajdon tiszteletének gyakori hiánya; az indulatokon való uralkodás nehézsége; a nőkkel szembeni nemritkán tapasztalható erőszakos, rajtuk uralkodó viselkedés.
Az evangélium ennek a kultúrának elemeit kell,
kell, hogy átjárja, erősítse, a negatív vonásoktól megtisztítsa.
A cigányság, „mintIsten vándorló népének egy sajátos csoportja, különleges
lelkipásztori magatartást érdemel, és megilleti értékeinek megbecsülése.” (Irányelvek 29) „

Na ezt a feladatot és lehetőséget hagyta ki a cselészszövetség
 
Utoljára módosítva:
Múlhatatlanul öregszem, mert minden zagyvaságra ugrok.. Több tízmilliós általam teremtett és összegyűjtött értéket alig öt év alatt gyakorlatilag megsemmisítettek .. Cigányok, s nem kell széplelkűsködni hogy romák, mert cigányok...
Szerettem volna néhány számomra fontos értéket visszaszerezni, kis híján meglincseltek, a hatóság pedig önbíráskodás miatt engem akart vád alá helyezni. Minden politikai pártnak megvoltak a saját díszcigányai, sőt meg is vannak.. Ahogy vannak néhányan akik reverendát öltöttek, de mindegyikükben az a közös, hogy a saját fajtájukat is megtagadták pedig azért élveznek számos előnyt mert onnan jöttek... Nem el pucoltam az országból, hanem itt, bár máshol, újra kezdtem. Cégem három országban működik , s mindezek ellenére csak cigányokat alkalmazok. Igaz kezdetben volt mozgás, de félév alatt kialakult egy stabil gárda. Na és ezek után itt leírják, hogy elméletben fogalmazok meg dolgokat és lövetem sincs a gyakorlatról. Idézgetnek brossúrából, a cigánylélek rejtelmeiről elmélkednek, ugyanolyan szemforgatás és álszent dolog, mint amit az egyház hirdet .. Mert csak hirdet, tenni nem tesz semmit.. Ezeknek az embereknek nem hegyibeszédre meg egyéb igékre, hanem munkára, képzésre van szükségük, meg esélyre, több esélyre mert egyik másikuknak már a nagyapja is munkanélküli volt, de jelenleg az a helyzet, hogy éppen nem külön velük kell foglalkozni, hanem a hasonló helyzetben levőknek kellene közös megoldás.. Ehelyett kiragadják egy szeletét a dolgoknak... Szóval kedves okoskák, ahogy régebben más kapcsán már írtam, én a saját lehetőségeimhez mérten teszem a dolgom, nem dumálok össze vissza marhaságokat . Lehet hogy számos dolgot rosszul csinálok, rosszul gondolok, de én legalább próbálkozom.. S egyszerű oka van. Itt van az otthonom, s hogy otthon is érezzem magam ahhoz nem elég kifelé mutogatni, ki mit csinál rosszul, na meg attól, hogy le van valami írva, az a föld ezen a részén még sosem jelentette azt, hogy úgy is van, volt, lesz...
 
Videók helyett szöveg aki még tud olvasni:
A Magyar Katolikus Egyház irányelvei a cigány lelki gondozásban (pasztoráció)

A cigányság sajátos kultúrája
is megkövetel egy sajátos lelkipásztori gondoskodást.
A cigány kultúra és hagyomány legszimpatikusabb elemei:
A nagyon erős családi köteléket; a gyermek szeretetét;
az elhunytak iránti kegyeletet; a mély vallásos érzéket; a természetességet és a derűre, ünneplésre való
készséget; igen gyakran nagy tehets
éget a zenéhez, a tánchoz és más művészetekhez.
Ugyanakkor a cigány kultúrának van számos negatív eleme is: a tervezés és előrelátás hiánya; a megbízhatatlanság; a magántulajdon tiszteletének gyakori hiánya; az indulatokon való uralkodás nehézsége; a nőkkel szembeni nemritkán tapasztalható erőszakos, rajtuk uralkodó viselkedés.
Az evangélium ennek a kultúrának elemeit kell,
kell, hogy átjárja, erősítse, a negatív vonásoktól megtisztítsa.
A cigányság, „mintIsten vándorló népének egy sajátos csoportja, különleges
lelkipásztori magatartást érdemel, és megilleti értékeinek megbecsülése.” (Irányelvek 29) „

Na ezt a feladatot és lehetőséget hagyta ki a cselészszövetség

Engedj meg néhány godolatot hozzáfüznöm
-
"A gazdagok feleslege a szegények tulajdona" - tanultam hittanórán.
-
Előre nehéz látni
- ha nem látunk bele a kártyákba,
- ha a fejünk felett döntenek,
- ha nincsenek eszközeink,
- ha nem vesznek komolyan bennünket.
-
Nevetnem kell, hogy az archiális törvényeken nyugvó kereszténység, aki még ma is azt hirdeti, hogy az "asszonynak" szét kell tennie a lábát ha a férj akarja, nincs "promille-határ", a megerőszakolt nőnek kötelessége a beléje injektált spermát kihordani, aki a szüzességet "célnak" tartja az ember életében (Jézus jegyese) ... akar valakit megtisztítani. :)
-
Micsoda felsőbbrendűség: "itt vagyunk mi és ott vagytok ti a cigányok"
Ugyan az a hozzáállás amivel a menekülteket "integrálni" akarják egyesek
De egy lépést nem tesznek a kebelre ölelés irányába.
-
Esterházy Péternek volt egy jo mondása, sajnos nem tudta megélni, hogy megvalósuljon.
-
"Milyen gyönyörű volna, ha húsvét vasárnap minden katolikus templomban mondjuk arról szólna a prédikáció, hogy a cigányok a testvéreink!" (Esterházy Péter)
 
Múlhatatlanul öregszem, mert minden zagyvaságra ugrok.. Több tízmilliós általam teremtett és összegyűjtött értéket alig öt év alatt gyakorlatilag megsemmisítettek .. Cigányok, s nem kell széplelkűsködni hogy romák, mert cigányok...
Szerettem volna néhány számomra fontos értéket visszaszerezni, kis híján meglincseltek, a hatóság pedig önbíráskodás miatt engem akart vád alá helyezni. Minden politikai pártnak megvoltak a saját díszcigányai, sőt meg is vannak.. Ahogy vannak néhányan akik reverendát öltöttek, de mindegyikükben az a közös, hogy a saját fajtájukat is megtagadták pedig azért élveznek számos előnyt mert onnan jöttek... Nem el pucoltam az országból, hanem itt, bár máshol, újra kezdtem. Cégem három országban működik , s mindezek ellenére csak cigányokat alkalmazok. Igaz kezdetben volt mozgás, de félév alatt kialakult egy stabil gárda. Na és ezek után itt leírják, hogy elméletben fogalmazok meg dolgokat és lövetem sincs a gyakorlatról. Idézgetnek brossúrából, a cigánylélek rejtelmeiről elmélkednek, ugyanolyan szemforgatás és álszent dolog, mint amit az egyház hirdet .. Mert csak hirdet, tenni nem tesz semmit.. Ezeknek az embereknek nem hegyibeszédre meg egyéb igékre, hanem munkára, képzésre van szükségük, meg esélyre, több esélyre mert egyik másikuknak már a nagyapja is munkanélküli volt, de jelenleg az a helyzet, hogy éppen nem külön velük kell foglalkozni, hanem a hasonló helyzetben levőknek kellene közös megoldás.. Ehelyett kiragadják egy szeletét a dolgoknak... Szóval kedves okoskák, ahogy régebben más kapcsán már írtam, én a saját lehetőségeimhez mérten teszem a dolgom, nem dumálok össze vissza marhaságokat . Lehet hogy számos dolgot rosszul csinálok, rosszul gondolok, de én legalább próbálkozom.. S egyszerű oka van. Itt van az otthonom, s hogy otthon is érezzem magam ahhoz nem elég kifelé mutogatni, ki mit csinál rosszul, na meg attól, hogy le van valami írva, az a föld ezen a részén még sosem jelentette azt, hogy úgy is van, volt, lesz...

Emberek a vváros egy olyan negyedeben, ahol csak discigannyal talakoznak felveszik a feher glasszekesztyut, nekitamaszkodnak a kandallonak kezukben a pont megfelelohofokra hutott metszett kristaly vorosboros poharral, laza mozdulattal hatradobjak az elorehullni keszulo hajukat(a fodrasz megfeleloen vagta) es halkan elmondjak:
- Wellllll most elmondom, hogy kellene megoldani a ciganykerdest, mert azek a buta emberek sosem lesznek keesek ra nelkulem....

Azok, akik etteremben talalkoztak cigannyal(zenelt!), es lattak egy dokumentumfilmet a tv-ben(nem a kiralyiban) borzaszto egyszerunek latjak a megoldast.
Csak hat az ilyen rasszista emberek...
Pedig lehet hogy csak a kornyezetukben elunk
 
Jelenet nem oly regrol:

Csuklosbusz.
A csuklobanegy "uriember" all szetvetett labakkal, lazan konyokolve a szerelvenyeken.
Meglehetosen fekete. A ruhaja eleg erekes. Fekete mubordzseki. Buggyos fekete nadrag, triko valami ostoba angol felirattal. A dzseki gallerja elegansan felhhajtva.
A laban bőr Dr. Martens bakancs.
A testen - ami kilatszik a szerelesbol - primmitiv bortontetovalasok.
"Anyam...Szeretlek Mari ...Raj csavo vagyok"...
Arcan unott kifejezes.

Kovetkezo megallonal felszall 4 emberke, 2 fiu 2 lany. Mind a negyrol konnyu megallapitani, hogy ciganyok.
Fejenkent 3 puszi, aztan:
- Meno vagy more..
Elnezo mosoly a srac arcan
Az egyik lany kicsit csodalkozik:
-Hova lett a hajad? Mikor vagattad le...?
Meg elnezobb pofa, aztan:
- Skinhead lettem csajos!

Nem tudom mert ez a jelenet ugrott be a cikk kapcsan
 
Ezeknek az embereknek nem hegyibeszédre meg egyéb igékre, hanem munkára, képzésre van szükségük,
Ez itt tagadja a vallás mint összetartó erőt
Igaz amit ír, de a fölött is kell valami.
A lelki gondozással együtt ér valamit, egyik a másik nélkül nincs.
Megfeledkezett arról hogy éppen itt írta valaki kisegyházak hódítanak ott.
Vallásos hitéletes nép, szüksége van rá

Ha nincs a nagy egyház lesznek szekták
Még arról is megfeledkezett konkrétan priminor: hogy a babona van most nagyon hódítóban.(szerencse-karkötők jóslás,talizmánok)
varozsdoboz írta milyen változás visszaesés az utolsó 20 évben.
A babona nem is vallás, csak hit.
Lelki gondozás keresztény-hitet erősít és nem a babonát.

Egyebkent az is egy erdekes jelenseg, hogy akisegyhazaknak rengeteg roma kovetoje van.
Borsodban, a nyirsegben es olyan helyeken ahol sok cigany el, a punkosdistak, jehovak beloluk epitkeznek
......................................
Más
- Meno vagy more..
Elnezo mosoly a srac arcan
Az egyik lany kicsit csodalkozik:
-Hova lett a hajad? Mikor vagattad le...?
Meg elnezobb pofa, aztan:
- Skinhead lettem csajos!
Ez meg lóg a levegőben!És így semmi.
Csak akkor több: ha nem egyetlen eset hanem tömegjelenség.akkor már kell lenni értelmének.

feher glasszekesztyut, nekitamaszkodnak a kandallonak kezukben a pont megfelelohofokra hutott metszett kristaly vorosboros poharral, laza mozdulattal hatradobjak az elorehullni keszulo hajukat(a fodrasz megfeleloen vagta) es halkan elmondjak:
- Wellllll most elmondom, hogy kellene megoldani a ciganykerdest, mert azek a buta emberek sosem lesznek keesek ra nelkulem....
Ez meg ugyanolyan fensőbb rendű mint akiről ír sőt rosszabb.Még saját magát is lenézi.

Micsoda felsőbbrendűség: "itt vagyunk mi és ott vagytok ti a cigányok"
Ugyan az a hozzáállás amivel a menekülteket "integrálni" akarják egyesek
De egy lépést nem tesznek a kebelre ölelés irányába.
Szerintem ez utolsó a keblére öleléssel kerül glaszékesztyű távolságba.
Már amennyiben a keblére ölelést értem egyáltalán
.Ez olyan rózsaszín álmos mondat, mint a hippiké: legyen világbéke
Vagy ma: csak a befogadás hiányzik a migránsoknak minden megoldódik utána.
De lehet rosszul értettem a keblére ölelést.
Ha egyszerűen annyit jelent itt a cserkészeknél a keblére ölelés:Ne utasítsuk el a közeledést akkor igaz
3 üzenet 3 millió mérföld a fórum tartalmától
Ez legutolsó üzenet talán még a katolikus egyház tisztánlátásához áll közelebb a pasztoráció amit leír
Az nem csak lelki gondozás az annál több
Evangelizáció és inkulturáció
http://web.axelero.hu/kesz/jel/04_01/cigany.html
http://web.axelero.hu/kesz/jel/04_01/cigany.html
Ne feledjük vallásosak Hitre erősen hajlóak fogadják hát okosan őket és ne elutasítsák:
cigany.gif
 
Utoljára módosítva:
Az indexen is volt némi adalék (eredeti levélrészletekkel megtűzdelve) a történtekhez. Ha valakit komolyan érdekel az eset, és nemcsak a kellemetes együttsopánkodás-jólmegmondás miatt jár ide, azt is érdemes hozzáolvasni.
https://index.hu/belfold/2018/07/11/magyar_cserkeszszovetseg_tabor_roma_fiatalok/.
Elolvastam.Nem önt tiszta vizet a pohárba az a cikk sem.
Ami világos nekem egymás mellett elbeszélés nagyon képmutató szöveggel.
Mosakodás és ki sértődjön meg jobban ügy látszik benne.
A megsértődéshez az elutasításhoz indokokat keresgélés.Önigazolás ha már nyilvánosságra került.
Nem tagadja a tényt hogy elutasításra kerültek de indokok között olyan részletek szerepelnek ami művi és mondvacsinált, szavakon lovaglás,kétértelműség esetén másfelé magyarázás.
Van egy rész:
A magyar cserkészmozgalom- a legtöbb más cserkészmozgalomhoz hasonlóan- a jobboldali és a jobboldali politikával egyetértő egyházi mozgalmak hatása alá került. A magyarországi nacionalista mozgalmak- nem különbözve ezzel Kelet-Európa legtöbb más nacionalista mozgalmától- át vannak itatva cigányellenességgel.
-----------------

Ebből a szakaszból a cigányellenesség nehezen bizonyítható és kétellhető.
Nem is kellett volna azt leírni az elutasítottnak.Hiszen belépni akartak nem kikiabálni véleményüket hogy cigányellenesek.
Ez a szöveg a honlapon jelent meg egy önkéntes írta neve Million Kassa Bekele (etiópiai)
A Pécsi Egyetem MA hallgatója,Tehát külsős.
Egyébként.Ha cigányellenesek a cserkészek, akkor még inkább engedélyezni kell a cigányok cserkész csapatát.
Persze itt jön a képbe ismét: Mi a jó mód az oktatásban az elkülönülés szegregálás, vagy a mintaadó integráltság?
Ezt nem képesek máig se eldönteni a pedagógiában,
A cserkészközpont nem támogatja az etnikai elkülönülő csapatokat
De ez a álláspont lehet eleve téves.A mintaadóban hisz
De mi van akkor ha papíron integrált de a valóságban a gyakorlatban nem az.
A jéghegy csúcsa csupán a cserkész ügy
Még egy álságos mondatot találtam:
Egy őrsön belül nem létezik "roma tag" és "nem roma tag"
Ez nem attól függ, hogy hivatalosan nem.
Ha gyakorlatban másképp viselkedik egy klikk.
Lehet épp ezért akartak saját csapatot
Én támogatom egyik eszemmel az önként elkülöníthető osztályokat az iskolákban.
Sok érv szól mellette.
A másik eszem pedig az integrált mintaadóban hisz.
Sok érv szól mellette.
--------------------------

A többi pedig nem új így volt ez mindég
Jobboldali és egyházi irányzat
Hogy ilyesmit kell-e illetve lehet-e bizonyítani.
Az kérdés.Vagy lehet tudni a nélkül is nem jogi kategória a benyomás.
Az eredeti elutasító levél teljes szövege:
https://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/mcssz-oe-tajekoztatas-derdak-tibor-reszere.pdf
 
Utoljára módosítva:
Szerintem az előítéletek gyorsan megváltoznak ha a tapasztalat egészen más valóságot tükröz.
Tehát a tapasztalat alakítja ki a véleményt és még érdekesebb ha megnézzük a környező országok véleményét egy-egy témában, ha a vélemények azonosak ... akkor lehet, hogy nem is előítéletekről van szó, hanem tényekről.
Apró hibák javítom:
Az előítéletek lassan változnak meg és akkor igen ha a tapasztalat mást mutat.
És igen a tapasztalat alakítja a véleményt na meg a média ami lukat beszélni igyekszik az ember hasába.
Képes eltorzított valóságot mutatni.
Persze ez főleg azokra hat akiknek nincsen tapasztalatuk.
És az se mindegy amit tapasztal az enyhe kellemetlenség vagy felkorbácsolt hiszti
pl enyhe kellemetlenség amit nem szeret egy szag ekkor már az alapja meg van a hisztivé fokozott előítéletes megvetésnek.
Nem érte komoly átélt probléma de felfokozták ellenérzését.
Hogy a környező országok miként vannak .Azt most annyiból nem érdekel
Mert minden emberben a fentiek szerint alakul
Egyének vannak hasonló lefolyással.
 
A karizmatikus közösségek nem csak megegyeznek a kereszténységgel, de közelebb is állnak a Bibliához, mint a hagyományos felekezetek. A vezetőik pedig jobban ismerik a Bibliát, mint sok pap.
40211710_10156667110663293_5464772819558596608_n.jpg

Jászladányban is volt tanszergyűjtés
Az alábbival pedig egyetértek:
meg kell nézni, mi a titka annak, hogy a templomokban nem látni cigányokat, ezekhez az evangéliumi közösségekhez pedig tömegesen csatlakoznak. Nem vádaskodni kell, hanem összefogni és támogatni ezeknek a közösségeknek a munkáját, mert nagyon áldott szolgálatot végeznek.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

GyulusH45 wrote on szeged's profile.
Helló! -egy régi számra : "Ölelj ölelj "c. megtudnád szerezni a stílust pa600-ig-és feltöltenéd ? Üdv :Gyulus
Midi dalok, zenészek!
Kobudera wrote on Boglarka Veres's profile.
Szervusz! Nekem megvan a Jurrasic Parts nevű játék.:)
Szeretetleckék.
Minden bennünk rejlő értelem, elveszíti értelmét, ha nincs mögötte tiszta szándék!
Minden tiszta szándék átlényegül, ha a létezés egyszerűsége, bele szövi a szeretet szálait. Minden szeretet szál összegabalyodhat ha, túl bonyolítjuk!
A szeretet van ... ha, hagyod egyszerűen csak lenni,... egyszerűséggé szelídülni...!!! Keke
A csodát tehát a tudatos ember látja. Tud, mert tanult.
Ne sajnáld hát a tudást magadtól, a mélyebb és magasabb rangú megértést.
Mert amikor megértetted, megértél a csodákra.
Fel is fedezed őket, egy hangban, egy formában, egy színben, egy élet érzésben, az élet megnyilvánulásokban, a természetben, magadban, a másikban.
Mindenben amiben rátaláltál.

Statisztikák

Témák
36,977
Üzenet
4,510,654
Tagok
597,352
Legújabb tagunk
RRR87
Oldal tetejére