A magyarság mitológiája, ősi küldetése

alberth témája a 'Őstörténet' fórumban , 2006 Szeptember 10.

 1. robitsas

  robitsas Állandó Tag

  Sziasztok.Kaptam 1 erdekes imailt, amit szeretnek itt kozze tenni.

  Date: Sun, 11 Dec 2011 14:00:10 -0800
  From: privát adat
  Subject: HUN Szótár Iránból
  To: privát adat


  Miért is HUNGÁRIA Magyarország?
  Hun szótár került elő Iránból ie(?): 5-700-ból !!!

  Ajánlom Mellár Mihály krétai és Borbola János egyiptomi kutatási
  eredményeinek megtekintését is. (rendkívüliek)

  Hun-magyar nyelv

  Félelmetes.... /!!! Áttörés a nyelvészetben!  Hosszú ideig ismeretlen volt a nyelvészek számára a hun nyelv, mert
  mindössze 3 ital nevét ismertük.
  A z Iránban nemzeti kincsként őrzött Iszfaháni kódex és a Krétai kódex
  azonban most feltárja a hun nyelv rejtelmeit. A kódexek i.sz.(?) 500
  körül illetve 700 táján készültek. Végtelenül érdekes a két kódex
  által feltárt hun nyelv összevetése a mai magyar nyelvvel:

  Szavak:


  Nap = napi
  víz = vezi
  tenger = tengir
  rengeteg, tengernyi = tegngirdi
  só = sava (v.ö. sava borsa)
  tó = tava
  hó = hava, havas
  szél = szele
  száraz = sziki (v.ö. "Ég a napmelegtől a kopár szík sarja")
  lejtő = lüthü
  völgy = vüldi
  folyómeder = tur (v.ö. "hol a kis Túr siet beléje, Mint a gyermek
  anyja kebelére")
  erdős hegyvidék = kert
  hegyalja = soprun
  ország, uralom: urruság
  lakatlan határsáv = gyepű (v.ö. honfoglalás utáni gyepű rendszer)
  kapu = kapu
  vár = vara
  szó = szava
  had = hada
  kard = szurr (v.ö. "szúr is dőf is" :)
  nyil = neil
  tegez = thegisz
  balta = balta
  sisak = sisak
  sarló = sarlagh
  harcos = vitesi
  kincs = küncse
  kéz = kézi
  szem = szöm, szüm
  száj = szá(h)
  kopasz, tar = tar
  ősapa = ise (v.ö. a halotti beszédben: "terümtevé miü isemüköt,
  Ádámut" = teremté ősapánkat Ádámot)
  felmenők = elüd (v.ö. előd)
  úrnő = aszuni (v.ö. asszony: a korábbi emelkedettebb jelentésű szó módosulata)
  (halotti) tor = tor
  bor = bor
  sör = ser
  vásár = vásár
  por = poura
  göröngy = bog
  sár = sár
  szar = sara
  út = utu
  kút = kutu
  lyuk = liku
  szag = szaghu
  gömb = theke (v.ö. "nincs nálam boldogabb e földtekén")
  piramis = gula
  vm.-nek a fele = vele
  ma = ma
  szám = szán
  nem = nen
  igen = éjen
  kicsi = kücsü
  baj = bű (v.ö. bűbáj mint rossz irányú báj)
  ész = esze
  eszes, okos = eszisi
  régi = avesi (v.ö. avitt, avas)
  kettő = keltü
  tíz = tíz
  tizenkettő = tiz hen keltu
  húsz = khuszi
  hatvan: hotu ben tiz
  én = ejn
  mi = minkh
  ti = tikh
  engem(et) = inkmüt
  minket = minkhüt
  nekem = nikhüm
  én leszek = ejn leszim
  mi leszünk = minkh leszinkh
  te leszel = ti leszil
  ti lesztek = tikh lesztikh
  ez = ejsz
  az = ajsz
  ez itt = hit
  az ott = hot
  az ott távol = oti
  kívül = küivüle
  belül = béivüle
  külön = klün
  élő, eleven = eleved
  bogár = mütür (v.ö. mütyür)
  ló = lú
  kutya = kutha
  sáska = saska
  légy = ledzsi (v.ö. "madzsar")
  béka = béka
  bagoly = bagialu
  sas = sas
  hal = kala
  teve = tüve
  sás = sás
  virág = viragh
  moha = muha
  alma = alma
  árpa = árpa
  fa = fo(a?)
  tő (növény töve) = tüvi
  fű = föve (v.ö. föveny)
  falevél = zize (v.ö. hangutánzó szavak)
  menni = menin
  jönni = jüven
  járni = járin
  teremni = termin
  tűrni, elviselni: türen
  szagolni = szaghin
  tudni = tondin
  (fel)avatni, felkenni = kenin
  fújni = fuvin
  közösülni = batten (v.ö. [email protected])
  ha = cha
  hol? = chol
  hová? = chowrá
  mi? = mi
  ki? = ki
  hány? = kháni
  be = béh
  át, által = alta
  szét = szeit
  rá = wra
  Ragozás:
  -on, -en, -ön = hen
  -ban, -ben = ben
  -ba, -be = be
  -ra, -re = wra

  A főnevek többes száma végmagánhangzó nélküli tő + -ekh. A
  mássalhangzóra végződő szavak nál tő + -kh.
  A tárgy ragja: magánhangzóra végződő szavaknál -t végződés;
  mássalhangzóra végződő szavaknál -et végződés.
  A birtokjel: magánhangzóra végződő szavaknál -je végződés;
  mássalhangzóra végződő szavaknál -é végződés.
  A részeshatározó ragja: egyes szám: -neki; többes szám: szótő +
  -ekhneki. A hely- és képeshatározó ragja: tő + -étül szóvégződés.
  Birtokos személyragos főnevek:

  nyilam = neilim nyilaim = neiliam
  nyilad = neilit nyilaid = neiliat
  nyila = neilej nyilai = neiliaj
  nyilunk = neilinkh nyilaink = neiliankh
  nyilatok = neilitekh nyilaitok = neiliathakh
  nyiluk = neilekh nyilaik = neiliakh

  A fellelt hun szavak mintegy fele mutat magyar nyelvi rokonságot. A
  fenti válogatás közülük is csak azt a keveset tartalmazza, amelyek
  most 1500 évvel később a mai magyar fülnek egyértelműen


  beazonosíthatóak. A fenti kivonat Dr. DETRE CSABA írása alapján
  készült. A felfedezés mind a nyelvészetnek, mind az őstörténet

  kutatásnak hatalmas lökést adhat.

  Mérvadó nyelvészi vélemények szerint a kódexekből napvilágot látott
  részek egy olyannyira egyedi nyelvi rendszert fednek fel, hogy
  gyakorlatilag kizárt a hamisítás lehetősége.
  A Magyar Tudományos
  Akadémia hallgat a témáról. Minden követ meg kell mozgatnunk, és ha léteznek ezek a kódexek, akkor a
  föld alól is elő kell keríteni őket.

  Tény, hogy az MTA nem tett közzé hivatalos állásfoglalást ez ügyben.

  És hogy ne kelljen annyi évet várni, mint amennyit a Tárih-i Üngürüsz

  krónika napvilágra hozására kellett, ezért továbbítom. Források:
  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
  Ennek a villámlevélnek a célja az elhallgatás falának áttörése.

  Kérhetem, hogy küldd tovább a mi nyelvünket beszélőknek?!!!
   
 2. Bihar

  Bihar Kitiltott (BANned)

  Nade kedves robitsas ez az iszfaháni kódex régen ismert akrétaival együtt. Mi tehát az új elem?
  Az aplapkérdés pedig megmarad: kik a magyarok?
   
 3. robitsas

  robitsas Állandó Tag

  Szia Bihar.Nos ebbol is latszik hogy nem vagyok kepben ebben sem.De a joszandek vezerelt.A magyarok?Most egy olyan uton jarok amin magamat keresgelem, talan ha sikerrel jarok tudok valaszolni a kerdesre.
   
 4. Bihar

  Bihar Kitiltott (BANned)

  Pár év intenzív keresgélés lehet, hogy segít ezen robit. Lehet, hogy nem.
  Amikor arra kerestem a válszt, hogy kik a magyarok, évek teltek el míg célbaértem. Mindenki mást mondott ugyanis...Vámbéry pl azt: "türkök vagytok"...Legyél kitartó.
  Egyelőre talán részletkérdésekbe nem merűlj bele, míg nem tudod, hogy kik a hunok és hányféle hun törzs, népcsport létezett/létezik. Ha van egy jó térképed az nem tulzottan ártalmas. Keresd meg a Bajkált, eredeti néven a Bujált, a Balhast, ősi nevén a Bolhást..és az Altájt (alsó táj) az Uralt (uralja a környezetét) de leginkább a Sárga folyót ajánlom.
  Csak érdekességként a kozákok ősei a mai kazahunok (Kazahsztán), ők kiváltak a kazahoktól, a magyaroknak nem ősei a szkíták, csak rokonnépei. Szkíta sokfelé élt és él...Kik lakják Afganisztánt mit gondolsz? Az indusi fehér hunok első csoportjai mikor érkeztek oda? Egyeltalán kik a fehér hunok és a feketék?
  Kit neveztek először Magyarnak...tényleg Anyahita egyik unokáját? De van-e közünk hozzá? Bizony ismerni kell a hunfajú népeket, különben sohasem derűl ki, hogy ki közülük a magyar és miért?
  Szóval olvasgass...tonnánnyi könyv létezik a hunokról, de csak egy az igazi. A legújabb segédtudomány a genetika is csak totyog és sántít a kérdések körűl...mert az ó és őskor is nagyon bonyolult volt.
   
  robitsas kedveli ezt.
 5. petzso

  petzso Állandó Tag

  Csak nehogy megint az Avieuránál lukadjatok ki!:))

  Mit is ír Anonymus?

  „A szkitiával szomszédos keleti tájon pedig ott voltak Góg és Magóg nemzetei akiket Nagy Sádor elzárt a világtól. Szkitiának első királya Magóg volt a Jafet fia és az a nemzet Magóg királyról nyerte a magyar nevet.Ennek a királynak az ivadékaiból sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király... hosszú idő múlva pedig Ügyek, Álmos vezér apja, kinek Magyarország királyai és vezérei a leszármazottjai...“


  A Csernyigovban talált magyar ötvös által készített ívókürt veretén a következő ábrázolást találjuk.
  A két vadász egyike, hosszú hajat visel, a másik borotvált fejű, varkocsos, azaz: más-más származásúak; íjuk, tegezük , nyílvesszőik jellegzetesen „honfoglalás“ kori formák. Ez is arra utalhat, hogy:
  A magyarság egykor két népből ötvöződött össze!

  Mit is állít László Gyula?

  A „honfoglalás két szakaszban történt. Először a fehér magyarok a VII. Sz. Második felében, majd 896-ban Árpád magyarjai a fekete magyarok. Ez azért fontos, mert az orosz krónikák szintén megkülönböztetik a két ágat; fehér ugorok és fekete ugorok. A késő avar települések néha megyényi nagyságú területeit Árpád magyarjai nem szállták meg. Ennek ellenére ezeknek a területeknek helynevei már a XI. sz.-ban színmagyarok. Kik adták volna ezeknek a területeknek a neveit, ha nem a területet sűrűn benépesítő késői avarok? Az embertan kutatók kimutatták, hogy a XI.sz.-i magyar népi temetők nem azonosak Árpád magyarjainak embertani képével, jellegével, hanem a késő avar kori jellegekkel azonos. (Várkonyok) Tehát a XI. sz-i magyar köznépi temetők jellege azonos a késő avarkori temetők képével!!  László Gyula:


  „Talán az sem elhanyagolható adat, hogy egy
  860-as oklevél az avar határhegységet Ungariorum marcha-nak, azaz magyar hegynek nevezi a honfoglalás elıtt negyven-ötven évvel, s az oklevél ezt mint köztudott dolgot említi, tehát az elne- vezés nyilván jóval régibb a 860-as éveknél. Ha már a történeti adatok tallózásánál tartunk, akkor emlékezzünk arra is, hogy több kora középkori krónika egynek veszi az avarokat és a magyarokat pl.: „Avari, qui dicuntur Ungari”, „Avares, quos modo Unagerios vocamus” stb.”.


  Nagyon részletes genetikai anyag akit esetleg érdekel!

  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**

  Amit a szkiták nevéhez kapcsol a történelem. (Góg-Magóg)

  F RÜHL, Die Verbreitung des Iustinus im Mittelalter ; FÓTI, Góg és Magóg, IK 1913 ; GOMBOCZ, A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány, NyK 1919 ; E. BERNHEIM, Mittelalterliche Zeitanschauungen (I. 1919) 2. f. Die eschatologischen Anschauungen.

  "Justinus a szkita nép lakóhelyét a Pontus és a montes Riphei közé helyezte,

  A Genesis tizedik könyve a népek származását és elágazását tárgyalva Jafet két fiáról, Gómerről és Magógról is megemlékezik. (Filii Iaphet, Gomer et Magog)...."

  Továbbiak
  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**

  Josephus Flavius, az 1. században élt zsidó származású historikus azt a figyelemre méltó megállapítást teszi, hogy a szkítákat ősapjuk Magóg után magoroknak nevezik. Priszkosz bizánci történetíró 5. századi közlése szerint pedig a hunok is szkíták. Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár a 10.század közepe táján írott művében a magyarokat türköknek nevezi és azt a megállapítást teszi őseinkről, hogy korábban őket szabartoi aszphaloi-nak (rendíthetetlen szavárdok) hívták. Ez az elnevezés pedig azért is figyelemre méltó, mert szintén találkozhatunk vele korábbi, antik forrásokban is. A 4. században élt Ammianus Marcellinus arról ad hírt, hogy a szabartoi nép a Kaukázus vidékén él, és Bíborbanszületett Konstantintól is megtudhatjuk, hogy a szavárd magyarok lakóhelye a Kaukázus déli vidéke. Itteni testvéreinkről más, írott dokumentumok is tudósítanak: például XXII. János pápa 1329-ben kiadott bullája, amelyet Gyeretyán (Jeretyán) magyar fejedelemhez intézett, s amelyben Tamás püspököt nevezte ki a Kuma menti Magyarország püspökévé.
   
 6. ilyvo

  ilyvo Állandó Tag

  iszfahani kodex

  Az iszfaháni kodex nem létezik
  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
  Ezt tudomásul kell venni, sokan már le is vették oldalukról a tőle idézett szavakat.
   
 7. Bihar

  Bihar Kitiltott (BANned)

  Egen, hunok sem léteztek. Esetleg utánna lehetne nézni a kódexnek,mellyet magam is láttam, vannak az országban íráskutatók. A létező kódexben pedig a szavak 55%-a egyezik teljesen a mai magyar szavakkal a fennmaradó rész fele pedig könnyen kibogozható...
  Ja és kik is a hunok, hamár róluk szól a nóta?
   
 8. petzso

  petzso Állandó Tag

  További adalékok!

  Igazán nagyszerü olvasmány és választ ad arra, hogy kik is voltak a "magyarok" elődei.

  "a magyarul beszélő pórnép nem más, mint a Kr. u. századokban szarmata gyüjtőnéven említett néptörzsek maradéka."

  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 9. ilyvo

  ilyvo Állandó Tag

  No, érdekes, hogy láttad a kodexet. Amit senki Detrén kívül más nem látott.
   
  petzso kedveli ezt.
 10. Bihar

  Bihar Kitiltott (BANned)

  Nem különösebben érdekes. ma is ittvan a neten és googleval megkereshető, kinyomtatható Detre szövege a hun szavakkal kapcsolatban. Egy igen alapos elemzéssel együtt. Igaz a magyar változat eltünt, de angliusul elolvasható. Nekem megvan magyarul is, annakidején kinyomtattam...
  Írtam is egy statisztikát az ezerötszáz éves hun szavak és a mai magyarokkal kapcsolatban egy kis öszehasonlításról. Itt ez már tizenkétszer megjelent. Azonkívűl nem győzön hangoztatni - a betegfűlűeknek- hogy kik a hunok...úgy általában. Mert ha csak általában beszélünk róluk akkor hunfajú nép a jász, a kun, a török, a tatár a besenyő, a pelazg a szarmata a kabar, a palóc stb -még huszönöt- is. Konkrétan pedig kétféle hun létezett. A magyar pl hunfajú, de nem hun, csak általában, ha ez így érthető, ha nem akkor is.
  Ha úgyhiszed hogy nincsennek hunok, akkor persze hun szavak sem voltak. Így lenne a legjobb. Ne vacakolj velük.
  Sokkal különösebb viszont a sumér-magyar szóhasonlóság. Találgatás-özön övezi. Ott kezdődik az álprobléma: nem tudják kik a sumérok és ezt nem is akarják ezt tudni- bevallani- mert valakiknek így a jó. Az örökérvényű hazudozás birodalmában.
  Mindezek után tehát higyjél magadnak,magadban.
  Köszönom méltóságodnak, hogy hazugnak aposztrofált, nemes tett az ilyen egy nagy ilyvótól.
   
 11. ilyvo

  ilyvo Állandó Tag

  Elnézést, de én nem neveztelek hazugnak. A hunokban pedig hiszek, de nem a Detre félében. Azt is elárulom miért, mert nem mer kiállni az ügye mellett. Hiszek azoknak akik kérték álljon ki de nem méltatta őket válaszra.Hiszek azoknak akik próbáltak utánajárni, hogy elismerhetővé tegyék a nagyközönség részére .
  Azért ez jelenthet valamit, nemde ?
   
  jasszemúj kedveli ezt.
 12. Bihar

  Bihar Kitiltott (BANned)

  Valamilyen érdek előtt biztosan gyáván meghajolt ez a nyelvész. Galílei óta előfordul az ilyesmi,vagy inkább még sokkal korábbról is.
  Persze az eredeti írása azért igaz. Sok olyan szó van, mellyet ma is használunk, pedig ez ókori eredetű és hunnak mondható.
  Az Alföldön még nem régen a ló inkább lú volt, stb. Bonyolult és nemigazán értem -nem vagyok egyedűl- a magyar nyelv kialakulását. Ha ez a mai nyelv nagyjából palóc (úz) , mint mondja P.Z., akkor a honfoglaláskor -mivel a magyarok főleg manysik és kabarok utódai- mi volt a helyzet?
  Azt nagynehezen megértettem, hogy Árpád és felmenői, rokonai miért beszéltek meríja és mescser nyelveken (is) és nem törökűl, mint László Gyula zengedezte..Hiába az őstörténelem sem egyszerű ...pedig sokan ezt gondolják róla, tévesen.
  A magyarok különben fehér hunok a palócok pedig feketék...ponyemáj?
   
  Fritzjani kedveli ezt.
 13. Bihar

  Bihar Kitiltott (BANned)

  robitsas! Nézd meg az üzeneteidet!
   
  kacumoto kedveli ezt.
 14. margomama

  margomama Állandó Tag

  Tudok ajánlani egy áprilisi konferenciát,ahol bővíteni lehet mélységeiben az ismereteinket ,úgy a magyarság mint az emberiség történelméről,eredetéről:
  ŐSTÖRTÉNETI KONFERENCIA KÖRMENDEN!

  A link bővebb infóért:

  http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/sarjkategoriak/programok-eladasok/item/3126-%C5%91st%C3%B6rt%C3%A9neti-konferencia-k%C3%B6rmenden

  Hiszem azt hogy nagy BUMM lesz az új információ,amit itt elénk fognak tárni.
  Kell majd egy kis idő a megemésztésére.
  Jó böngészést!
  margomama
   
 15. Fritzjani

  Fritzjani Állandó Tag

  Kedves Bihar!
  Nemvagyok nyelvész,de a Hun törzsszövetség-tagjai-népei-ha nemis teljesen azonos nyelvet beszéltek.de megértették egymás beszédét.Óvatosan mérd a kritikáidat!-Sok igazság van soraid között,de sok "biztatást"-adhatsz -az ellenünk acsarkodóknak is-akik nem ásnak a mélyre!
  Ha,kritizálsz--kérlek magyarázz is--más is érthesse!
  Álldás és Fény--Jani
   
  jasszemúj kedveli ezt.
 16. Bihar

  Bihar Kitiltott (BANned)

  Fritzjani! Nem a saját kútfőből szoktam meríteni őstörténeti dolgokat. A Hun Törzsszövetség népei (törzsei) csak esetenként álltak közel nyelvileg egymáshoz, pl az avarok, a székihunok, úzok, kabarok, manysik a magyarokhoz...de mondjuk a feketehunok nem. A mai magyar nyelv pedig legjobban az úzok nyelvét őrzi, ezt sem én mondom.
  Általában tehát nem értették meg egymást. Ennek persze előzményei is vannak, mellyek a Csendes óceánban lévő elsüllyedt szigetig vezetnek, vagyis időben még messzebbre. Ez olyan hatalmas volt mint kb a mai Ausztrália, így az elkülönűlt népcsoportok általában egymás számára nem érthetően beszéltek, ez nem zárta ki, hogy azonos uralkodójuk legyen és rokonnépek is legyenek..genetikai értelemben..
  Amikor a magyarok kialakultak (nehéz meghatározni minek nevezhető a létrejöttük) iu. 200 körűl a déli manysiknál, akkor ők elsősorban manysikból és kabarokból származtak. Milyen nyelven beszéltek? Ki tudhatja ezt? Voltak közöttük azonban mescserek és maramik is, akik nyelve eltérő volt szintén...az ő történetük pedig nemfér ide...Vagyis komoly probléma, hogy a kezdetben milyen nyelvet/nyelveket használtak...Árpád még mescser és muroma nyelveken is beszélt Paál Zoltán szerint. László Gyula pedig megint téved: szerinte türkűl beszéltek...eleink, ami nem lehet igaz. Ma sem értjük meg török rokonainkat...de ami külön érdekes, a manysikat sem...miért?
  Szóval a kérdésre azt felelhetem: nem a saját kútfőhasználat az, amit alkalmazni szoktam, hanem P. Z. könyve. Konzekvensen teszem.
  A nyelv pedig a mongoljárásra homogenizálódott, de ekkorra már a magyarok előtt a Kárpát-medencében élő jászok, szkíták, besenyők, avarok, kazahunok, székihunok stb is beleértendők abba, hogy a nyelv azonossága általános lett. Ezt hangsúlyozza P. Z. is. Elkellene olvasnod. Az egységes nyelv pedig az úzra hasonlított leginkább. Pannonia- a Dunántúl- pedig különleges eset...mármint az etruszk légiósok ittmaradó csoportjai miatt is...Kik az etruszkok?
  A beérkező 10 törzs közűl 5 volt magyar különben, a többi kabar, kasszu, ogúz, kevés szavárd stb volt...A honfoglalás utáni leltár szerint kb a Kárpát-medencében élő hunfajú rokonnépek 25%-a volt CSAK magyar..ugyanis a honfoglalók létszáma 456 000 volt, az eleve ittélőké pedig félmillió. A kérdés további részletei sem éppen egyszerűek.
  Még valami: nem lehet mindent részletesen leírni...több okból sem..akit érdekel mélyebben az őstörténelem, ajánlom annak a számára, hogy mélyedjen el P.Z. könyvében. Háromszori elolvasást ajánlok. Ebből sok kérdésre kaphat választ.
  Kb ezer támadást elviseltem már, szegény P.Z. ha élne...de úgylehet ezeket kibírtam. A kétségbevonás... vannak olyanok, akiknek életcél, bár saját multjukat erősen fényezik ám.... L.: Arany János, Kossuth, a Korona stb besározása, Petőfi eldugása a semmibe, holott megvan...
   
 17. jasszemúj

  jasszemúj Állandó Tag

  A HELLÉN MÍTOSZOK IDŐFIZIKAI JELENTÉSE 1. BEVEZETÉS Az ókori hellén mitológiában szereplő istenek alapvetően három csoportra, nemzedékre bonthatók, akik a teremtés három szakaszára utalnak a nevükkel és tulajdonságaikkal. Az istenek első nemzedéke az őskáosz állapotát írja le, a második a téridő születését, a harmadik pedig a teremtmények keletkezését a téridőben. Bár a mitológusok legjobb tudásuk szerint összeállították az istenek leszármazási táblázatát (családfáját), ez mégsem tekinthető pontosnak, mivel nem vették (nem vehették) figyelembe az időfizikai összefüggéseket. Ebben az írásunkban első alkalommal teszünk kísérletet erre, hogy a teljesség igénye nélkül rávilágítsunk a mítoszok ezoterikus titkaira, melyek a teremtés kezdeti lépéseit írják le több-kevesebb pontossággal. Mivel az évszázadok során a beavatottak által összeállított mítosz rendszer gerincéhez sok kívülálló, beavatatlan szerző hozzátette a maga elképzeléseit, nyilvánvaló, hogy nehéz feladat a jó megoldásokat kiválogatni a rosszak közül. A tudásra rárakódott háttérzaj csak részben szűrhető ki, így eredeti teljességében valószínűleg sosem tudjuk majd helyreállítani a hellén bölcsek tanításait. Némi segítséget jelent, hogy más forrásokból és a saját kutatásaink alapján már sok részletet ismerünk a teremtéstanból. Ennek alapján és főként a görög szavak szótagjainak magyar nyelvű értelmezésével sikerült olyan szinten megfejteni a mitológiában rejlő ezoterikus tudást, hogy egyértelmű legyen annak mély bölcsessége. A témával kapcsolatban érdemes még elolvasni Az alvilági folyók titka és a Hellász földrajza és az időfizika című írásainkat. Zeusz 2. AZ ISTENEK TULAJDONSÁGAI 1. Khaosz: Ká-usz, azaz a hullámtér forrása. A teremtés kezdeti ősállapota, amiből minden folyamat elindul. A ká szótag jelentése a hun rovásírás K jelének időfizikai értelmezéséből adódik, míg az us szótag az LY (lyuk) jelnek felel meg. 2. Uranosz: Úr-án-usz, magyarul az Úr égi forrása. Egyes források szerint Gaia, mások szerint Aithér és Hémera fia. Felesége minden mítoszban Gaia, akivel együtt nemzették a hekatonkheireket (három 100 kezű, 50 fejű óriást), küklopszokat (három kerekszemű óriást), gigászokat (hat óriást), titánokat (hat férfi óriást) és titaniszokat (hat női óriást). Mivel Uranosz félt a huszonnégy leszármazottjától, bezárta őket a föld mélyébe. Gaia fellázította őket az apjuk ellen, majd a kitörő háborúban a legfiatalabb titán, Kronosz levágta apja nemzőszervét és a földre dobta. Uranosz földre hulló véréből lettek az Erinnüszök. Uranosz a neve és tulajdonságai alapján egyértelműen a Teremtő Atya jobbos forgású okforrását jelenti, tehát nem származott, nem származhatott senkitől, mivel ő volt a kezdet. Viszont mindenki belőle származott Gaia révén. Fiainak hatos csoportjai a tulajdonságaikkal utalnak a Mindenható forráshelyeire és alapvető paramétereire. Ezek: titánok (jobbos csavarodású időhurkot tud alkotni), titaniszok (balos csavarodású időhurkot is tud alkotni), küklopszok (másolatai együtt egy szemlélőpontnak számítanak), gigászok (hullámterük óriásira nő, bár egyes források szerint nem hatan, hanem huszonnégyen voltak) és hekatonkheirek (belőlük százfelé ágazó időrendszerek születnek). Ezek az istenek azért voltak bezárva a föld (Gaia) mélyébe, pontosabban méhébe, hullámterébe, mivel ott nemzette őket (másolati forrásokat). Uranosz nemzőszervének levágása az idő istene által arra utal, hogy az időhurok létrehozása után az időhullámtér kisodorta Uranoszt az összes vizekből (a Khaosz szélére), miáltal képtelenné vált a további leszármazottak keltésére. 3. Gaia: Gája, magyarul gallya, azaz leszármazottja. Neve valójában nem valaki leszármazottját jelenti, hanem azt, akiből leszármaznak mások. Erre utal Magyarországon a Galyatető hegycsúcs is, vagyis Gaia valószínűleg a Teremtő Anyával azonos. Azért kell balos forgású okforrásnak tekintenünk, mert földanyai tulajdonsága az anyag forgásirányára utal, vagyis a női létezőre. Ez a Gaia természetesen nem azonos a későbbi igazi földanyával, a Föld bolygó helytartó istennőjével. 4. Erebosz: Er-ed-usz, magyarul inkább Ered-ős. Khaosz fia, az alvilági sötétség megszemélyesítője. Belőle ered Aithér, Hémera és Kharón. Valószínűleg egy jobbos forgású okforrásról van szó, ennél több nem állapítható meg a rendelkezésre álló leírások alapján. 5. Nüx: Niksz. Khaosz lánya, az éj megszemélyesítője. Valószínűleg egy balos forgású okforrásról van szó. 6. Hémera: Ém-era, magyarul Én-éra vagyis én, az idő. Erebosz és Nüx gyermeke, Aithérrel együtt a nappal megszemélyesítője. Az első élőlény, a téridő azon tulajdonságára utal, hogy szemlélőpontként éntudata, identitása van. 7. Aithér: Ajtér, magyarul Altér, A-tér vagy Éter. Manapság inkább világéternek vagy alfatérnek mondjuk, azaz a Mindenható téridejének. Az örök fény és a nappal megszemélyesítője, mert az éter időhullámai közvetítik a források (fénymagok) létezését. Erebosz és Nüx fia, aki jelenti a legfelső égboltot is, tehát a mindent magába foglaló legfelső dimenziószintet (6D). 8. Ókeanosz: Ó-két-an-usz, magyarul Öreg két égi forrás vagy két öreg égi forrás. Uranosz és Gaia fia, minden élet és élőlény belőle ered. Az élőlények ősapjaként ő a világot körülfogó tenger. A neve alapján valójában nem egy személyről, hanem két okforrás együtteséről van szó, a Teremtő Atyáról és Teremtő Anyáról, akik hullámtere az idő óceánja, a népmeséinkben az óperenciás (ober-ens) tenger, amit ma óceánnak (legnagyobb víztömeg) hívunk és körbeveszi az egész teremtést. 9. Téthüsz: Tét-usz, a tevő, cselekvő forrás. Uranosz és Gaia lánya, Ókeanosz felesége. Ő az ősanyja mindennek. Kettejükből származott a legtöbb folyóvíz. Valószínűleg egy balos csavarodású okforrásról lehet szó. 10. Pontosz: Pontos vagy Pont-usz. Aithér és Gaia fia, a tenger megszemélyesítője. Ő valójában az idő hullámtengerének forrása, a Pont, tehát vagy az egyik okforrás lehet konkrétan vagy általánosságban a jelenpont. 11. Themisz: Tém-is, magyarul inkább támasz-nak mondanánk. Uranosz és Gaia lánya, a jog és törvényesség istennője, valamint jövőbe látó istennő. A törvény és jog a rend támasza. A rend, mint rendező erő a téridő hullámterének egyik tulajdonsága, ami támasztékul szolgál a benne, a törvény rendje szerint élő teremtményeknek. Jövőbelátóként a térforrás tachionjaira utal, amik forrásai kirohanva a saját múltjukból tulajdonképpen a jövőjükbe rohannak. 12. Klümené: Kimené, magyarul Kimenő. Ókeanosz és Téthüsz lánya, akinek neve az időhullámtér kiáradását jelenti (eseményhorizont). Neve utalhat egy balos forgású okforrásra is, ami kifelé tart a Khaoszból. 13. Thanatosz: Tanatosz, magyarul Tan-Atyós, azaz a Tan Atyja. Erebosz és Nüx fia, a halál megszemélyesítője. Neve azt jelenti, hogy a teremtésben a legfőbb tan, tudás az, hogy minden múlandó, így a halál az élet legfőbb tanítója. Neve utalhat egy jobbos forgású okforrásra is. 14. Kérek: Kér-ek, magyarul elveszek valamit. Nüx lányai, a halottakból táplálkozó fekete szellemek, az elmúlás jelképei. 15. Nemeszisz: Nemezis, magyarul talán Nemesít, Nem-ez-isten vagy Nem-Ízisz. Nüx lánya, a gőg és elbizakodottság megtorlásának megszemélyesítője. Egyes leírások alakját összemossák Lédával, aki Zeusz elől liba képében menekült, de az isten hattyúként egyesült vele. A liba egy tojást szült, amiből szép Heléna kelt ki. A mitológiai leírása alapján nem könnyű azonosítani, milyen időfizikai tulajdonságnak felel meg, de valószínűleg egy balos forgású okforrás lehetett eredetileg. 16. Mnémoszüné: magyarul Nem-a-szünet-nek mondanánk. Uranosz és Gaia lánya, az emlékezet megszemélyesítője, aki Zeusztól szülte a múzsákat (a kilenc forrás nimfát). A neve (nem szűnik meg) és tulajdonsága (emlékezés a múlt eseményeire) alapján ő az időhullámok modulációja által hordozott információ, a tudás megtestesülése, ami már a kezdetektől fogva jelen van a teremtésben. 17. Kharón: Kárón, magyarul a Ká hullámteret róvó (kibocsátó) forrás. Erebosz és Nüx fia, tehát valószínűleg egy jobbos forgású okforrás neve. Ugyanígy hívják a mítoszokban az alvilági folyón ide-oda járó, kerengő hajóst is (Keren, Koron, Körön), aki a holtak lelkét átviszi az alvilágba. Hajósként azonban a lélekszállító angyalokat jelenti a misztikában. Bővebben lásd: Az alvilági folyók titka című írásban. 18. Erisz: Er-es, magyarul talán eredőnek lehetne fordítani. Nüx lánya, a viszály megszemélyesítője. A viszályt magyarul széthúzásnak is mondjuk, ami a világ kiterjedését növelő eredő tulajdonságra, az időhullámok taszító, sodró hatására vonatkozik (eredő vektor). 19. Erinnüszök: magyarul Erényesek. A bosszú istennői, akik Uranosz véréből születtek, amikor annak levágott nemiszervét Kronosz a földre dobta. Hárman vannak: Alléktó (az alsó forrás vize), Tisziphoné (valószínűleg tiszta-fő-né), Megaira (valószínűleg megállító). Hajukban kígyók tekergőznek, testük fekete és denevérszárnyakon repülnek. Minden súlyos bűn elkövetőjére lelkiismeret furdalást vagy őrületet bocsátanak, amíg meg nem tisztul a bűnétől. A mitológiai leírásuk alapján balos csavarodású időhurkok lehetnek, talán antiszerinók vagy antifotinók. 20. Erósz: magyarul Er-ős. A szerelem istene. A Khaoszból született, elemi ereje mozgatja a világmindenséget. Erejével nem lehet szembeszállni, vagyis minden időforrást elsodor. Ugyanakkor nyilával, azaz vektorával szerelmet kelt a szívekben, az időrendszerek centrumában. Ez azt jelenti, hogy hullámtere befelé vonzó erőként működik, mint negatív taszítási vektor az időhurok körül. 21. Kronosz: Koronos, magyarul Idős. Az Uránosztól és Gaiától származó legifjabb titán, az idő istene. Ő nemzette nővérével, Rheiával a későbbi hat főistent: Hesztiát, Démétért, Hérát, Hadészt, Poszeidont és Zeuszt. Uranosz megcsonkítása után elfoglalta apja helyét az égben és a Tartaroszba taszította ellenfeleit, a hekatonkheireket és küklopszokat. Szülei erre azt jósolták neki, hogy egyik gyermeke fog véget vetni uralmának. Ezért mindegyiket elnyelte, de Rheia megmentette az utolsót, Zeuszt és egy bepólyált követ adott neki helyette. Amikor Zeusz felnőtt, mérget adott apjának, aki erre kihányta testvéreit és együtt megindították harcukat Kronosz (az elmúlás) ellen. Tíz évig folyt a harc (tíz önkeltési cikluson át?), majd Zeusz a titánok és hekatonkheirek segítségével legyőzte és a Tartaroszba taszította apját. Kronoszt a hellének sarlóval (időhurok) és homokórával (múlt-jelen-jövő idő) a kézben ábrázolták, illetve a korai időkben varjú alakjában is tisztelték. A varjú fekete madár, a neve latinul cornix (magyarul ez: idő-nem), görögül koróné (Koronisz: Varjúlány), innen ered a nyelvészek szerint a Kronosz név is. Valójában inkább a varjú egy szemléletes utalás a nemtér-nemidő korom feketeségére és arra, hogy az idő önmagában láthatatlan (fénytelen, azaz fekete) és mindent elnyelő (mint a fekete lyuk). Ha Uranosz a Teremtő Atya, akkor Kronosz az Ő időhullámtere lesz. Az időből született hat főisten egyértelműen a térszerán hat forráshelyének felel meg. A hatalma végét jelentő jóslat arra utal, hogy az idő forrása vakon rohan a saját jövője felé, azaz egy tachionról van szó, akinek gyermekei a másolatai. Az első öt másolat felfalása azt jelenti, hogy ezek egymásban léteznek és egymás számára léteznek, mert egymás múltját eszik. A hatodik isten elrejtőzése ezen sors elől a nemtér-nemidő zónában történik. Ő Zeusz, az utolsó isten lesz az, aki kiszabadítja testvéreit, vagyis általa kezdődik újra az időciklus az időhurokban. Ez a Mindenható születésének története, aki úrrá lesz az időn, vagyis a virtuális forrásképek elmúlásán és ezáltal halhatatlanná válik. 22. Rheia: Reja, magyarul Ré-Éa. Kronosz felesége. Ha Gaia a Teremtő Anya, akkor Rheia az ő időhullámtere lesz. 23. Hesztia: Esztia, magyarul Ész-ti-anya, ma inkább eszecskének mondanánk. Az örök szűzesség, a családi tűzhely és otthon védelmezője, a tűz istennője. 24. Démétér: magyarul inkább Dóm-éter-nek, a ház szellemének mondanánk vagy Dóm-e-tér-nek, a tér házának. Ő a föld áldásainak, a termésnek az istennője, jelvénye a búzakalász és nárcisz, madara a daru. 25. Héra: Éra, magyarul óra vagy korszak. Zeusz feleségeként a házasság és hűség, gyermekáldás istennője. A hűség ez esetben a ciklikus időrendszer megbízhatóságát jelenti, amivel örökké újrakelti magát, megújítva hullámterét. 26. Hadész: Ad-ész. Az alvilág istene, ahol a holtak lelkei élnek tovább érdemeik szerint. A jók Élüszionba kerülnek, a rosszak Tartaroszba. Bővebben lásd: Az alvilági folyók titka című írásban. 27. Poszeidón: Foszejdon, magyarul inkább Fő-szedő-nek vagy Fő-összes-idom-nak, a fő testet adónak lehetne legjobban fordítani. A tenger istene, aki háromágú szigonyával (az anyagi részecskék hármas elágazásának szimbólumával) felkorbácsolja vagy lecsendesíti a tenger hullámait. Ő is aranyos palotában lakik, mint Héliosz és szintén szekéren közlekedik a tengeren, nem hajón. Kedvenc állata a ló. Valószínű, hogy itt nem a földi tengerek vizeiről van szó, hanem az idő vizeiről az alsó világban vagy egy másik világban, például párhuzamos térszeletben. 28. Zeusz: Zé-usz, szó szerint az utolsó forráshely, mivel a Z az ABC utolsó betűje. Kronosz hat gyermeke közül Zeusz volt az utolsó, aki végül legyőzte apját, az időt és ezzel ő lett az istenek vezetője, a világrend őre. Apja után hívják Kronión-nak is. 29. Athéné: Atyá-né. Zeusz harmadik lánya Métisztől. Zeusznak megjósolták, hogy Métisznek fia fog születni, aki megfosztja őt a hatalomtól, ezért lenyelte Métiszt. Később Zeuszt egyszer fejfájás kínozta, mire Héphaisztosz úgy segített rajta, hogy a kalapácsával fejbe verte. Ekkor pattant ki a fejéből szikraként Athéné, hangos csatakiáltással, teljes fegyverzetben (dárdája Niké, a győzelem istennője, pajzsa az égisz). Athéné a bölcsesség, tudás és háború istennője, valamint a városok (Athén) és kézművesek védője, madara a bagoly. Ugyanúgy született, ahogy az indiai mítoszokban Rudra, aki Brahma fejéből pattant ki szikraként. Valószínűleg egy női kerub, Zeusz egyik nullás másolata, mivel felnőttként született (készen). 30. Hórák: magyarul Órák. Zeusz és Themisz lányai. A természeti rend őrzői, az Olümposzon a kapukat nyitják és csukják, tehát ajtónállók, rendőrnők. Hatan vannak: Diké (Igazságosság), Eunomia (Törvényesség), Eiréné (Béke), Thalló (Sarjasztó), Auxó (Növesztő), Karpó (Gyümölcsöztető). Valószínűleg kapuőr angyalok lehetnek, akik őrzik a mennyországba, azaz a felsőbb dimenzióvilágba vezető átjárókat, fénykapukat. 31. Moirák: Mojra, Mostra, magyarul inkább mustrának mondjuk. Zeusz és Themisz lányai, a végzet istennői, a Hórák testvérei. Hatalmukban áll megakadályozni még az istenek szándékait is. Nevük jelentése osztályrész, ami mindenkinek kijár és elkerülhetetlen. Hárman vannak: Klóthó (aki fonja az élet fonalát), Lakheszisz (kockavető azaz a véletlen generátor) és Atroposz (aki elvágja az élet fonalát). Az élet fonala az élvonali időszál, ami összeköti a teremtés egyes részeit, az egymásból elágazott, leszármazott időrendszereket. 32. Éósz: Éjes. Hüperión és Theia lánya, a hajnal istennője. Asztraiosztól (asztrálos: csillagos) született fiai a négy égtáj szelei (Boreasz: északi, Notosz: déli, Eurosz: keleti, Zephürosz: nyugati) és Éószphorosz, azaz Lucifer, a hajnalcsillag (zenit, a felső irány). Hajnalként a nap kezdetét jelenti, vagyis fiai a teremtés elején született arkangyalok lesznek, a négy világtáj megszemélyesítői. 33. Héliosz: Éli-usz, magyarul Éli-ős. Ő az élő Napisten, Hüperión és Theia fia, aki négy szárnyas ló vontatta tüzes szekerén minden nap végighajt az égbolton, majd pihenőre tér arany palotájában (az Aranyvárosban). Odafentről mindent lát a Földön történtekből és szívesen szól az isteneknek szükség esetén a látottakról. A mítoszok szerint Klümenével, Ókeanosz és Téthüsz lányával nemzett öt lányt és egy fiút (Phaethónt). A lányokat héliaszoknak (Éli-ászai) vagy héliadáknak (Éli-adta) hívják. Amikor Phaethón (Fa-et-on vagy Fél-tő-n) megtudta, ki az apja, elkérte a szekerét egy napra, de nem bírta féken tartani a lovakat. A szekér letért az útjáról és hol eltávolodott a Földtől a csillagok felé, hol túl közel ment hozzá, amivel felperzselte a földet, sivataggá égetve Észak-Afrikát és Arábiát. Emiatt lettek feketék az aithiopszok (etiópok), Aithiópia (Ajtó-pia) népe. Végül Zeusznak kellett közbeavatkoznia, és a napszekeret egyes források szerint a földre sújtotta villámával, más források szerint viszont az Eridanosz vizébe vetette (a nemtér-nemidőbe). Ez a történet valószínűleg egy balos csavarodású antitérszerán keletkezéséről szól a téridőben (tértükrözés révén). Az antitérszerán áll ugyanis öt balos tachionból (lányok) és középen egy jobbos szívpontból (Phaethón). Az antitéridő által okozott kozmikus katasztrófa egyaránt lehetett a Naptevékenység feltűnő megváltozása vagy egy olyan bolygókatasztrófa, ami miatt a Föld pályája megváltozott. Ez valószínűleg a Hold befogásának idején történhetett, mintegy 13000 évvel ezelőtt. Héliosz Rhodosszal (más forrásokban Rhodéval) nemzett még hét fiút, akik csillagjósok lettek. Ez a leírás valószínűleg egy fénykvantum (fotinó) keltését jelenti a téridőben, mivel a csillagok fénye (a belőlük jövő fény) ennek köszönhető. A mítosz azonban hiányos, mert itt még szerepelnie kellene egy lánynak is, aki a szívpont szerepét tölti be a fotinó centrumában. 34. Hermész: Er-mész, magyarul Érmes. Zeusz és Maia fia, a hírnök. Kezében hírnökpálcát tart, amin két kígyó tekergőzik. Ő az ügyesség istene, a vándorok, kereskedők és tolvajok pártfogója és mellesleg feltaláló. Ő vezette a holtak lelkét az alvilágba, egészen a Sztüx folyó partjáig. Hermész élete első napján ellopta Apollón ötven tehenét úgy, hogy a menetiránynak hátrafelé hajtotta el őket, vagyis az időben visszafelé mozogva vezette el az állatokat. Az időben visszafelé való mozgás mindig látszólagos jelenség, és a tachion kettős sűrűségű hullámterében a hátrafelé, kifelé szaladó forrást jelenti, ami az időszálat létrehozza. Hermész ezért az istenek hírnöke, de nem személy, hanem fizikai tulajdonság, jelenség, mert a teremtésben az információ az időszálakon át terjed tova azonnal. Így mindenhova odaér, az Ér-mes istenségnek köszönhetően. 35. Arész: Ár-ész, magyarul az ész áradata. Zeusz és Héra fia, a háború és öldöklés istene. A rómaiaknál Mars, Gradivus vagy Bellipotens néven említik. Bellipotens: Belső-pont-ens. A háború pusztítással jár, a teremtésben pedig a legfőbb pusztító erő az ellenirányú forgás időhurkokat lebontó ereje. Ha az ász a Mindenhatót jelenti, akkor az ész valószínűleg az Antimindenhatót, aminek hullámtere, kiáradása lebontja a jobbos csavarodású létrendszereket. 36. Héphaisztosz: E-fa-iszt-usz, magyarul az Életfa isteni forrása. Zeusz és Héra csúnya és sánta fia, az istenek kovácsa (mérnöke), aki jártas a fémmegmunkálásban. Építész és fegyverkovács, de készített robotokat is, vagyis alkotó, feltaláló szellemű isten. Nevének jelentése alapján valószínűleg az Életfáról, az isteni mindentudásból szerzi tudását az alkotáshoz, műhelye a tűzhányók mélyében van. 37. Apollón, másik nevén Phoibosz: Főbb-usz isten, akinek neve Ragyogót vagy inkább Fényest jelent. Zeusz és Létó fia, tehát a Mindenható szülte az idősemmiben, vagyis egy szerinóról van szó. A mítoszokban napistennek is tekintik. 38. Tartarosz: magyarul inkább Tér-táros-nak mondanánk. Az alvilág megszemélyesítője, a 4D-s tér által tárolt 3D-s alvilág. Ide kerülnek a gonoszok a haláluk után, pontosabban ide kell reinkarnálódniuk a túlvilágról. Bővebben lásd: Az alvilági folyók titka című írásban. 39. Léthé: Léte. A létezés folyója, az idő vize. Bővebben lásd: Az alvilági folyók titka című írásban. 40. Létó: magyarul a lét tava, a létezés vize. Koiosz és Phoibé lánya, Zeusz kedvese. Amikor Apollónnal és Artemisszal volt várandós, Héra üldözése miatt a föld nem akarta befogadni, ezért a vízen úszott (valójában ő maga a víz). Végül a kopár Ortügia szigetén talált menedéket, ami így lerögződött és Délosz (Fényes, magyarul ma inkább déliesnek mondanánk) szigete lett belőle. Lehetséges, hogy ő a térszerán közepén egzisztáló szívpont, egy balos forgású forráslátomás. 41. Antaiosz: Anteusz, Antájos, magyarul Anti-tájékos. Poszeidon és Gaia fia, egy óriás, aki erejét anyjától, a földtől nyerte. Mivel erejét a balos csavarodású anyagtól nyeri, valószínűleg az anti létrendszerekre utalhat a neve és tulajdonsága, amivel ellenáll másoknak. Végül Héraklész győzte le. 42. Tüphón vagy Typhoeusz: Ti-fő-usz. Gaia és Tartarosz fia, a száz sárkányfejű szörny, ami Zeuszon akart bosszút állni a gigászok Tartaroszba zárása miatt. Zeusz a villámaival leperzselte a fejeit és ráborította az Etnát, ahol azóta is füstölög magában. Felesége Ekhidné volt, akivel több szörnyet is nemzett, amik mind hasonló, kígyószerű, sokfejű és gyilkos időrendszerek voltak (Orthrosz, Khimaira, Ladón, Kerberosz, Szkülla, Hydra). További istennevek, amik rejtett jelentését még nem sikerült kielégítően tisztáznunk.: Élektra: Él-ek-tra. Ókeanosz és Thétüsz lánya. Férje Thaumasz (Támasz), gyermekeik Irisz és a három Harpüia (Ár-pia). Hüperion: Hiperion, jelentése túlsó. Uránosz és Gaia fia, felesége Theia, gyermekeik Éósz, Héliosz és Szeléné. Theia: Teja. Uranosz és Gaia lánya, Hüperiónnal egyesülve szülte Hélioszt (Napisten), Éoszt (Hajnalistennő) és Szelénét (Holdistennő). Kriosz: vagy Kreiosz. A titánok egyike, Uranosz és Gaia fia. Felesége Erübia, gyermekeik Asztraiosz, Pallasz és Perszész. Koiosz: A titánok egyike, Uranosz és Gaia fia. Felesége Phoibé titanisz, akivel két lányt nemzettek: Létót és Aszteriét. Phoibé: A Fénylő. A titaniszok egyike, Uranosz és Gaia lánya. Iapetosz: A titánok egyike, Uranosz és Gaia fia. Felesége Themisz, gyermekeik Menoitiosz, Prométheusz és Epimétheusz. Mivel Kronosz mellé állt az istenek háborújában, ezért Zeusz büntetésül a Tartaroszba zárta. Mómosz: magyarul mumus, a gáncsoskodás megszemélyesítője. 3. ÖSSZEFOGLALÁS Az eddigi elemzések alapján megállapítható, hogy a hellén mitológiában a tíz okforrás név szerint szerepel. Ezt az is megerősíti, hogy Erebosz és Nüx leszármazottai pont tízen vannak, de nem mind a tíz leszármazott lehet okforrás az istennevek jelentése alapján. A jelenlegi időfizikai tudásunk alapján úgy gondoljuk, hogy a következő istenek lehetnek az okforrások.: A jobbos forgásúak: Uranosz, Erebosz, Pontosz, Kharón és Thanatosz, a balos forgásúak: Gaia, Nüx, Téthüsz, Klümené és Nemeszisz. Mivel egyelőre nem találtunk más ókori forrásművet, amiben az okforrások forgásiránya (neme) szerepelne, ezért nem állíthatjuk biztosan, hogy fele-fele arányban vannak a jobbosak és balosak a létezésben. Az Uranosz és Gaia okforrások együtt nemzették a hullámterükben (Kronoszban és Rheiában) az első időhurkot (Mindenhatót), aki titánok néven jelenik meg a mítoszban. Benne minden tachion forráshelyének saját neve van (Hesztia, Démétér, Héra, Hadész, Poszeidon és Zeusz), míg a rendszer szívpontja valószínűleg Létó vagy Mnémoszüné lesz, ezt még nem tudjuk biztosan. A Mindenható első öt másolata, arkangyala Éósz fiaiként szerepel a mitológiában, a további istenek közül pedig kiemelkedik Héliosz napisten, a mi rendszerünk helytartója, aki szintén térszerán. Az istenek közti háborúk és hatalmi vetélkedések egyrészt a teremtést befolyásoló hatások, jelenségek dominanciájának változására utalnak, másrészt a forrásrendszerek közti kölcsönhatásokra (taszítás, lebontás, szeparáció). A házasságok, szerelmi ügyek pedig egyrészt a képviselt tulajdonságok közti logikai összefüggéseket, másrészt a leszármazási, keletkezési folyamatokat hivatottak bemutatni. Tehát eredetileg semmi közük nem volt holmi szappanoperába illő párkapcsolatokhoz, ezt csak később tették hozzá a mítoszhoz a mindent emberi fogalmakkal magyarázni próbáló kívülállók. A hellén mitológia és az időfizika közti szoros kapcsolatra utalnak még a leírásokban rendszeresen felbukkanó kígyók és sárkányok is, amik a tachionok formai analógiái. Nem csak a görögöknél, hanem minden más nép és kultúrkör (egyiptomiak, sumérek, perzsák, hunok, hinduk, indiánok, stb.) fogalomtárában is fontos helyük van, ezért megbízható jelzői az ősidőkből fennmaradt teremtéstannak a kutatók számára. Készült: 2008.01.20. Másolat:http://esemenyhorizont.uw.hu/2008/ezoter/hellen.html
   
 18. jasszemúj

  jasszemúj Állandó Tag

  HELLÁSZ FÖLDRAJZA ÉS AZ IDŐFIZIKA

  Ebben az írásunkban folytatjuk a görög kultúra ezoterikus titkainak megfejtését a földrajzi nevek és városnevek jelentésének időfizikai elemzésével. Ezek között feltűnően sok szónak magyarul van igazán értelme, időnként közérthetően, máskor csak az ezoterikus tudás segítségével visszafejthetően. A témával kapcsolatban érdemes elolvasni a korábbi publikációkat az Eseményhorizonton.: Az alvilági folyók titka (2008), A hellén mítoszok időfizikai jelentése (2008).
  A hellén szó jelentése magyarul: él-én, vagyis élő én, amit ma inkább élőlény-nek mondunk. Az ókori hellének az univerzumról szerzett tudásuk okán nyilván büszkén nevezték a hazájukat Hellásznak, magyarul Él-ásznak, azaz Élő Istennek vagy élő kiválóságnak, hisz az Ász szót elsősorban a Mindenhatóra használjuk. A kártyalapok között pont ezért ér 11-et az ász, mert a Mindenható a 11. létező az őskáoszban, vagyis az első élőlény (angolul a tizenegy: eleven). Még az Attika (Atyácska) félszigeten álló fővárosukat is az Istenről nevezték el a hellének Athénnek: Atya-énnek, Atyánknak, akit valamiért istennőnek tekintettek (Athéné, magyarul Atyá-né), pedig a neve alapján inkább annak női fele, felesége lehetett.
  A görög istenek lakhelye persze nem itt volt, az emberek között, hanem az Olümposz (Olympos) hegyén, amit magyarul ma inkább Ó-lomposnak, azaz öreg farkúnak (öreg csúcsú tachion) kellene mondani. A Thessalia (Tesz-ál-ia azaz cselekvésben álló, pontosabban időmegállást jelentő) északi részén fekvő 2911 méteres hegy környékén található fontosabb települések: Dion (kettőst jelent, de egyben az időforrást is, a Bindut), Hérakleion (Éra-kellőn azaz a kellő időben), Phalanna (Fal-anya azaz az anya felé vezető úton) és Oloosson (Alá oson vagy Alásan, azaz a hegy alatt). Ennyi logikai összefüggést látva az az érzése támad az embernek, mintha valakik szándékosan úgy nevezték volna el a környék főbb földrajzi pontjait, hogy azzal időfizikai információt jelenítsenek meg. Ami még évezredek múlva is felismerhető lesz a térképeken, de csak magyarul gondolkodva. Ez a jelenség persze nem csak itt figyelhető meg, hanem még több helyen Görögországban.
  A görög félsziget déli részén található Peloponnészoszi-félsziget (Peloponnésos) neve magyarul Fel-ó-pont-nép-es, azaz a Felső Öreg Pont Népe (esetleg Felsőbb Pont Népe, azaz az Isten népe) által lakott terület volt. Ennek déli részén állt Spárta, ami a történelem során valóban Pártában maradt páratlan szigorával Lakóniában. Tőle északabbra Mükénai (Mükéné: Miká-né) valószínűleg Mikáél arkangyal követőinek városa lehetett. A félszigetet Attikával összekötő földsávon állt Korintosz (Körön-tesz), mivel a város az azonos nevű öböl végében fekszik, ami félig körülveszi a Peloponnészoszi-félszigetet.
  Az Égei-tenger (az Égi-tenger földi változata) északkeleti csücskében, Helléspontosnál (ami földrajzilag tényleg Éles-pontos helyen van) álló nagyvárosban, Trójában, amit hívtak Ilion-nak is (Éli-on azaz Élin) állt Héliosz (Éli-usz: a Napisten) Trónja, melynek építésében Apollón, másik nevén Phoibosz: Ragyogó (pontosabban: Főbb-usz) isten is segédkezett. Apollón egyébként a nevének megfelelő Délosz (Dél-usz, magyarul Délies azaz Fényes) szigetén született az Égei-tenger közepén, míg fő temploma természetesen a szárazföldön, Delphoi-ban (Dél-fi) állt, nyilván egy délre néző hegyoldalon, délre néző homlokzattal.
  További beszédes városnevek, amik hun eredetűnek tűnnek: Lepreon (Lépre jön), Kylléné (Küllő-né), Messéné (Messzi-né), Koróné (Koros-né, jelentése egyben varjú is), Oitylos (Őrtilos), Gytheion (Gideon), Zarax (Zár-as), Kythéra (Kitérő), Halieis (Halas), Salamis (Szalámis vagy Szellemes), Karystos (Karistos), Marathón (Maradón), Koróneia (Koronája), Chalkis (Halkis vagy Kalkis), Óreos (Erős vagy Oros), Halos (Halos vagy Hálós), Pharsalos (Fa sallós), Spartólos (Pártolós), Mendé (Mende), Akanthos (A kanos vagy Akarós), Toróné, Skióné, Maróneia (Maró-né), Samothraké (Számot rakó), Kardia (Kard városa), Gargara, Pyrrha (Piros), Phókaia (Fókája), Lebedos (Lebegős vagy Levegős), Samos (Szamos vagy Számos), Milétos (Mi-lét-es, a mi létünknek helyet adó), Dydima (Di-di-ma), Jasos (Jászos), Kós (Kos), Telos (Telős), Amorgos (A morgós), Anaphé (Anya fő), Karpathos (Kárpátos), Kasos (Kasos vagy Kásás).

  Készült: 2008.01.20.
  Másolat:http://esemenyhorizont.uw.hu/2008/ezoter/hellasz.html
   
 19. yeti108

  yeti108 Állandó Tag

  Háááát, ezek elég szájbarágós magyarázatok.....
  pl. Paris = pár rizs???
   
 20. jasszemúj

  jasszemúj Állandó Tag

  kívánom neked éld meg a nemtér időt, akkor gyere vissza és meséld el az élményeidetkiss
   

Megosztás