Antikrisztus

harmadik-hazam

Állandó Tag
Állandó Tag
Miért antikrisztus az antikrisztus? Miért nem antiJézus? Tudomásom szerint 'krisztus'='felkent'. Minden királyt felkentek abban az időben. Bekenték olajjal (a fejét), ennyi. Sem több, sem kevesebb. Mi az, hogy ez ellen (anti)?
 
Utoljára módosítva:

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Miért antikrisztus az antikrisztus? Miért nem antiJézus? Tudomásom szerint 'krisztus'='felkent'. Minden királyt felkentek abban az időben. Bekenték olajjal (a fejét), ennyi. Sem több, sem kevesebb. Mi az, hogy ez ellen (anti)?

Lássuk csak! Most csak elmélkedek a magam kútfejéből:

Az igaz, hogy minden királyt felkentek az ószövetségi időben, de mint minden ószövetségi szertartás, ez is Krisztusra mutatott: azaz az igazi és egyetlen Felkentre, aki az igazi és egyetlen Király, a királyok Királya és az urak Ura.
Tehát Felkent (vagy Messiás, vagy Krisztus, ezek mind Felkentet jelentenek) valójában csak egyetlen egy van, és az Ő tisztségét, mint Felkent Király, előképezte prófétikusan az összes előtte lévő izraeli király felkenése. Tehát minden egyes király beiktatása és felkenése igazából a majdan eljövendő Királyról beszél, a Felkentről, Aki Dávid vérvonalából származik majd, és örökké fog uralkodni, tehát utána már nem lesz több király.

Na most nem csak a királyokat kenték fel, hanem a főpapokat is, és a prófétákat is. Ez volt az a három tisztség az ókori Izraelben, amelyhez felkenetés kellett. Ez a három tisztség pedig szintén az egyetlen, eljövendő Felkentről beszélt, aki egy személyben lesz király, főpap, és próféta.
Na most ez a három soha korábban nem lehetett egy személy, mivel a királynak Júda törzséből kellett származnia, a főpapnak pedig, az ároni papságnak, Lévi törzséből (az állam és az egyház szigorú szétválasztásának elve alapján). A prófétai tisztség viszont bármelyikhez kapcsolódhatott.
A Messiás azonban nem az ároni papság szerint lesz felkent pap, hanem a Melkisédek rendje szerint, aki egy személyben volt király és főpap, és mint ilyen, a Felkent, azaz a Messiás előképe a Bibliában, őt említi ez a messiási prófécia, ami Krisztusról szól:
Zsolt. 110.4
"Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint."

Tehát az igazi Felkent (vagy Messiás, vagy Krisztus) egyedülálló módon egy személyben lesz Király és Főpap.

Mindezt csak azért írtam le, hogy lássuk, miben különbözik a Messiás, a Krisztus, azaz a Felkent az összes többi felkent királytól, főpaptól és prófétától. Abban, hogy az összes felkenetés Ő rá mutatott, Isten Felkentjére, és egyetlen személyben testesíti meg mindhárom tisztséget. Ebben egyébként megegyezik a júdaizmus és a kereszténység.

Hogy ki ez a Felkent, az megint más kérdés. Most a lényeg, hogy az antikrisztus személye az Isten Felkentjével áll szemben, bárki legyen is az. Ezért nem antiJézus. Mivel nem Jézus személye ellen szól, hanem a Messiás, azaz Isten Felkentje ellen, aki történetesen a Názáreti Jézus a kereszténység szerint. (Mivel az ószövetségi messiási próféciák mind Jézusban teljesedtek be.)

Szóval szerintem ezért antikrisztus az antikrisztus és nem antiJézus.

És hogy mit jelent az anti, azaz ellen?

Ehhez meg kell nézni a Bibliában, hogy milyen tulajdonságokkal, és milyen feladatokkal bír a Messiás, azaz a Krisztus. Az antikrisztus nyilvánvalóan ezeknek az ellenkezőjével bír.
A Krisztusról azt olvassuk:
Ézs. 9.5
"Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!"

Na most az antikrisztus nyilván az összes felsorolt tulajdonság ellenkezője. Nem Isten, nem csodálatos, nem örökkévaló, nem Atya, és főleg nem a békesség fejedelme.
Azaz, támadja mindazt, amit a Felkent képvisel. Vagyis mindent, ami isteni. Mivel a Felkent valójában Maga Isten megtestesülve (mint fiú). Ahogy a fenti Igében áll: "Erős Isten".

Tehát az antikrisztus egy olyan személy, aki ellentéte Istennek, és támad mindent, amit Isten, mint Felkent (mint Krisztus) elvégzett, mint például a megváltást, és Istennel ellentétes célokért küzd. Például Isten gyógyulást, szabadulást és életet akar, az antikrisztus pedig romlást, rabságot, és halált.

Még sok mindent lehetne erre válaszul írni, mert arra ki sem tértem, hogy az olajjal való felkenetés a Szent Lélek (vagy Szellem) szimbóluma, azaz az Isten Lelkével való felkenésé, vagy betöltésé, mivel az olaj a Bibliában a Szent Lélek szimbóluma, de most hirtelen ezek jutottak eszembe.
 
Utoljára módosítva:
Szia! Igaz régi a kérdés, de engedd meg, hogy válaszoljak.

A Messiáh/Khrisztosz valóban felkentet jelent, és mint ilyen, a keresztények egy valakiben, Jahósuában (görög Iészu) látták beteljesedni az ószövetségi próféciákat, míg más zsidók továbbra is várják az Isten Felkentjét, aki szerintük nem Jahósua volt. Így lehetséges (pl a zsidók szerint) olyan Messiás, aki nem ő, de mégis Messiás. Ezért nem anti-Jézus.

Továbbá a görög anti szó nem csak ellent, hanem helyett-et is jelenthet. (szótárak szerint) Ez azért fontos, mert talán jobban érthetővé teszi, mi az "antikrisztus" lényeges jellemzője. Valami helyett, helyére álló, hamis (Mátéban pl. hamis Krisztust is mond az úr), ál messiás, aki az igazi személye helyére áll. Tehát egy nem igazi messiásról, egy olyan messiásról, aki az igazi Messiás helyére áll (helyett=anti), magát az igazinak adva ki, és azt mondja majd "én vagyok az igazi". Ezért itt a messiás cím fontosabb, mert a zsidók pl. nem olyan messiást várnak, mint Jahósua volt, hanem csak egy földi királyt, mint Dávid, aki a földi országot rendezi, de nem a mennyből való, hanem csak egy embert. Minden ilyen elvárásnak igyekszik majd az hamis messiás eleget tenni. Egyik csoportnak ezt mondja majd, a másiknak azt. A hamis pénz akkor igazán használható a bűnöző kezében, ha minél inkább hasonlít az igazira. Ugyanez igaz a hamis/anti/helyett Messiásra, aki így a messiási címet akarja bitorolni, de egy másik személy. Római Hippolutosz, egy kora keresztény gondolatai is megegyeznek ezzel a felfogással. Idézem:

"Mert a csaló arra törekszik, hogy minden dologban hasonlóvá tegye magát Isten Fiához. Krisztus oroszlán, így az Antikrisztus is egy oroszlán; Krisztus király, így az Antikrisztus is egy király. A Megváltó bárányként jelent meg; így ő szintén, hasonló módon bárányként jelenik majd meg, habár belül farkas. A Megváltó a körülmetélkedés (izraeliták) között jött a világba, és ő ugyanígy jön majd el. Az úr apostolokat küldött minden nemzet közé, és ő is elküldi hamis apostolait. A Megváltó összegyűjtötte az idegenbe szétszórt juhokat, és ő hasonló módon összehoz majd egy idegenbe szóródott nemzetet. Az Úr pecsétet adott azoknak, akik hisznek benne, és ez is hasonló módon fog adni. A Megváltó ember formájában jelent meg, és ő is ember formájában jelenik meg. A Megváltó feltámadt és bemutatta szent testét, mint egy templomot, ő pedig egy kőtemplomot fog emelni Jeruzsálemben."
Római Hippolütosz (Hippolytos) – Értekezés Krisztusról és az Antikrisztusról

Egy példával élve: Ha valaki más áll pl. a miniszterelnök helyére, és azt hazudja, mert mondjuk hasonlít rá, hogy ő a Miniszterelnök, akkor egyúttal az igazi miniszterelnök ellensége is lett, hiszen aki csalóként a helyettünk tesz, azt ellenséges viselkedésnek tartjuk. Itt sem a személy, hanem a miniszterelnöki cím bitorlása a probléma forrás, ezért ellen Miniszterelnöknek nevezhetnénk az ilyet. Pl.: a pápaság intézményében is azt a pápát, aki nem hivatalosan lett pápa, hanem csak magát kinevezte, ellenpápának nevezték. Itt is a címmel jelölik meg azt a posztot, amit egy személy bitorol, nem azzal a személy névvel, aki az igazi pápai cím mögött áll.

Üdv
 
Utoljára módosítva:

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Nagyon jó válasz, kedves Kovács Béluska!

Véleményed szerint az Antikrisztus már egy globális világhatalomban fog megjelenni, vagy ő fogja azt létrehozni? Van valami elképzelésed a személyével kapcsolatban, hogy ki lesz ő, milyen nemzetiségű, korú, stb.?
 
Kedves Jaszladany!

Megjegyzem, ezek csak a saját gondolataim, amit eddig összeraktam magamban, így vitatható.

Lehet, hogy most ez furán fog hangzani, de az a véleményem, hogy mielőtt eljön az Antikrisztus szükséges valamilyen szinten, hogy visszaálljanak a monarchiák Európában, mert a próféciák nem demokráciákról szólnak, hanem tíz királyról, akik közül felkel, és hármat elpusztít, és ő maga lesz a nyolcadik. (Dániel és Jelenések) Tehát a véleményem az, hogy nem globalista lesz, hanem inkább nemzeti, pontosabban birodalmi, nacionalista (mint a nácik törekvése volt, vagy korábban Napóleoné), egy olyan időszakban, amikor visszaálltak a királyságok. Ez a tíz királyság gyakorlatilag ugyanannak a Birodalomnak az örököse, amit: Nimródénak, Asszírnak, Babiloninak (káld), Perzsának, Görögnek, majd Rómainak neveztünk a múltban, ennek egy újbóli feléledése modern formában. Előképe lehetne Napóleon császársága vagy Hitler harmadik birodalma, akik szintén ezt a Birodalmat és annak uralmát élesztették újból a történelemben. (lásd Hitler és Musszolini jelképrendszere gyakorlatilag római volt, pl. a fasces a római liktorok botja volt) Tehát alapvetően európai országokból kell állnia, hiszen ez a Római Birodalom örököse, amely megosztott lesz, mert lesz benne a vas erejéből, és a cserép gyengeségéből (Dániel állóképének tíz lábujja).

Ezen kívül a személyére vonatkozóan, a próféciák Asszírnak nevezik allegorikusan, amely egy erős militáris birodalom volt a maga idejében, aminek mai megfelelőjét Európában Németországot azonosítom (vannak, akik szerint a germánok és az asszír nép között kapcsolat van, mert mikor a babiloniak legyőzték őket, Európába menekültek, és itt már mint germánok jelentek meg), továbbá Északinak (Dániel Észak királyának nevezi), tehát ez amilyen szinten a Skandináv országok felé mutat, hogy lehet, hogy helyileg onnan jön el, és ragadja magához a hatalmat, elsősorban Németországban. Az ókeresztények anyai ágon Dán törzséből való származást mutatnak, ami egy elmélet, hogy Dán (tíz elveszett törzs) megfelel a mai Dániának, azaz a Dánok, Dán törzsének leszármazottai lennének, így megfeleltethető az is, hogy egy ilyen északi országból származzon. Lényeges, hogy legyen izraelita vonal a származásában, hiszen a zsidókat is meg fogja győzni, hogy ő az igazi, és megadja nekik a régen várt Templomot.

A korára gondolom olyan korúnak kell lenni, ha jó utánzat akar lenni, mint Jahósua, azaz mintegy 30 esztendősnek. Nyilván igencsak karizmatikus személyiség lesz, aki hatalmas népszerűségnek fog örvendeni, és megoldja a világ problémáit. Lehet, hogy éppen a mostani káoszt fogja mint megváltó megoldani, és ezzel fogja megnyerni az embereket.

Arról is beszélnek burkoltan a próféciák, hogy magához gyűjt minden népeket, és megadja nekik amire szükségük van. A magyarok esetében valószínűleg helyrehozza, amit Trianonkor elvettek, így nekünk valószínűleg ez lesz a csali (és a Monarchia határainak visszaállítása, szerintem az Osztrákokkal ismét párban leszünk, sok jel mutat a politikában arra, hogy haladunk a Oszrák Monarchia visszaállítása felé), hogy ismét nagyhatalmi státuszba kerülhetünk az osztrákokkal együtt (a Habsburg királyi család alatt, akik ugye sose mondtak le a hatalomról, csak elvették tőlük, de nem lett kiírva a királyi család, mint mondjuk az oroszoknál).

Üdv:
Béluska
 

ReikisZsolt

Állandó Tag
Állandó Tag
A magyarok esetében valószínűleg helyrehozza, amit Trianonkor elvettek, így nekünk valószínűleg ez lesz a csali (és a Monarchia határainak visszaállítása, szerintem az Osztrákokkal ismét párban leszünk, sok jel mutat a politikában arra, hogy haladunk a Oszrák Monarchia visszaállítása felé), hogy ismét nagyhatalmi státuszba kerülhetünk az osztrákokkal együtt (a Habsburg királyi család alatt, akik ugye sose mondtak le a hatalomról, csak elvették tőlük, de nem lett kiírva a királyi család, mint mondjuk az oroszoknál).

Üdv:
Béluska
Bocsánat, hogy off a topic témáját illetően, de ezzel vitába szállnék...
Ismerős a megnevezés, hogy "Népek Krisztusa, Magyarország"...?
Amiről írsz, mármint a tranoni dolog eltörlése, az, az utolsó stáció, a feltámadás, amit nem az antikrisztus vezényel le...!

A másik a Habsburg kérdés...
Ezzel kapcsolatban nagyon tévedsz... A törvény nem ismerése nem mentesít annak hatálya alól...!
Az eckartsaui nyilatkozatban 1918. november 13-án IV. Károly magyar király lemondott uralkodói jogairól...
1867 óta nem csak a szokásjog, hanem tételes törvény mondta ki, hogy a király lemondása csak az országgyűlés elfogadása esetén érvényes...
A lemondás elfogadása, igaz, hogy csak évekkel később, de megtörténik...
IV. Károly magyar király uralkodói jogait végérvényesen az 1921. évi XLVII. törvénycikk szüntette meg, amelyet 1921. november 6-án hirdettek ki...

"1921. évi XLVII. törvénycikk
IV. Károly Ő Felsége uralkodói jogainak és a Habsburg Ház trónörökösödésének megszüntetéséről
1. § IV. Károly király uralkodói jogai megszűntek.
2. § Az 1723. évi I. és II. törvénycikkben foglalt pragmatica sanctio és minden egyéb jogszabály, amely az Ausztriai Ház (Domus Austriaca) trónörökösödési jogát megállapította vagy szabályozta, hatályát vesztette és ezzel a királyválasztás előjoga a nemzetre visszaszállt.
3. § A nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenntartja, de a királyi szék betöltését későbbi időre halasztja és utasítja a minisztériumot, hogy eziránt arra alkalmas időben javaslatot tegyen.
4. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe."

Vagyis a törvény értelmében lemondtak a hatalomról, és nem elvették tőlük...!!!
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Béluska!

Sok olyan szempont van a gondolataidban, amiket én is elképzelhetőnek tartok, nagyon logikusan és biblikusan vezetted le.
Az elmélet magyar vonatkozása valóban a legvitathatóbb pontja, ahogy Zsolt is írja, persze lehetséges, hogy az elcsatolt országrészekért egy nemzeti magyar vezetés újra szövetséget kötne egy újabb antikrisztusi figurával, aki ráadásul újra német, hisz nincs új a nap alatt. De én azt is el tudom képzelni, hogy az antikrisztus a balliberális körökből kerül ki, és ha addigra Magyarországon balliberális kormány lesz, amire megvan az esély, akkor nem is kell, hogy az antikrisztus bármit beígérjen, egy balliberális kormány anélkül is csatlakozni fog hozzá, ahogy most is mindenben igazodnak az EU-hoz.

Még egy dolgon töprengtem mostanában, amit Te is említettél, hogy a Dániel látomásában a szobor lábujjai részint vasból, részint pedig cserépből állnak, és a vas nem elegyedik a cseréppel, hogy ez, a napjainkra nézve, szerinted nem lehet-e utalás az Európába beözönlött és megtelepedett iszlámra?
Abból feltételezem ennek a lehetőségét, mert ugye, ami vas és cserép "ötvözetéből" áll, az ugye, gyenge anyag. És az iszlám Európát igencsak gyengíti minden tekintetben. Plusz érdekes, hogy éppen cserepet ír, írhatna követ, földet, vagy posztót, vagy sok más, a vassal nem elegyedő anyagot, de a cserépről nekem a homok jut szembe, mert az agyag, erősen hasonlít a homokra, amíg víz nem éri, és akkor összeáll és megkeményedik. A homok, a sivatag, és az iszlám... nem lehet, hogy ennek van köze a cseréphez a szobor lábaiban, ami nem elegyedik az Európai rendszerrel és kultúrával?

Még egy adalék: talán nem is a kétféle kultúra és ideológia az, amire az Ige utal, mert azt írja: "Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel.” (Dán 2,43). Tehát elsősorban nem az ideológiák, hanem a kétféle népcsoport az, ami nem elegyedik, az őslakosság és a bevándorolt muszlimok?
 
Utoljára módosítva:
Oldal tetejére