Arvisura és minden, ami hozzá kapcsolható

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Körtemplomok

Közép Európában és a történelmi Magyarországon feltűnően sok körtemplom van. Gyökereik az avar korba, sőt kaukázusi előzményekhez vezetnek.


A legkorábbi körtemplomok datálása nem könnyű feladat. Az építésükről jellemzően nem maradt fenn írott forrás. Néhány körtemplom , de biztos vagyok benne ennél többet is fel lehetne tenni.
1. Bény, 2. Gerény(Ukrajna) 3.Kallósd 4.Karcsa 4. Kissikátor5.Öskü
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Eleink című ősmagyarkutatással foglalkozó folyóiratnak egy érdekes cikkét olvastam.

Ivanov V. A. (Ufa): A modern oroszországi magyarkutatás alapvető tendenciái-banEzt a folyamatot jelentékeny mértékben elősegítette a sztyerlitamaki (levasovói) VIII–IX. századi temető felfedezése a mai Baskíria területén, azonban több mint 120 kilométernyire a bahmutyinoi kultúra emlékeitől. Hasonlósága révén a honfoglalás kori magyar temetőkhöz, a sztyerlitamaki temető régészeti anyaga azonnal a figyelem központjába került. Először M. I. Artamonov és tanítványa, Erdélyi István figyeltek fel rá. Mindez egyébként nem csökkentette a magyar kutatók szkepticizmusát azzal kapcsolatban, hogy Baskíria területén ősmagyar emlékek kerülhetnek elő.

Miért is érdekes ez a pár mondat?

Mert az Arvisura szerint bizony létezett a Baskíria-Magyarhon, tehát érdees lenne jobban felkutatni e területet a hivatalos régészeknek, történészeknek.
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Ősi kultuszhelyek a Kelet-Káspi térségében

Z. Tóth Csaba


A hatalmas eurázsiai sztyeppe-öv és a hozzá csatlakozó területek Kínától és az Altáj-hegységtől Kelet-Európáig, kiapadhatatlan tárházai a magyarság lovas-harcos elődei és rokonnépei régészeti kutatásának. A milliónyi kisebb-nagyobb sírdombos temetkezésből több mint száz éve folyamatosan kerülnek elő a szkíták, szarmaták, hunok és szövetségeseik királyainak és vezéreinek mesés kincsei, melyek mesterembereik önálló és igen magas színvonalú művészetéről tanúskodnak. Az utóbbi évtizedek is több valódi szenzációt hoztak ezen a téren, napvilágra kerültek a tuvai Arzsan 2 kurgán világra szóló aranyleletei, a kínai hun sírtáblák, vagy az erődített bronz- és vaskori város maradványai a nyugat-szibériai Zdvinszk/Csicsa települések közelében, ami – más hasonló emlékekkel együtt, mint Szintasta, Arkaim – igazolni látszik, legalábbis részben, az ókori írók híradásait arról, hogy „a szkíták hajdan városokban és házakban laktak, de azután nomádok lettek” (Arrianus).
Kevésbé kutatott terület volt azonban eddig a Káspi- és Aral-tó között fekvő óriási kiterjedésű „holdbéli” táj, melynek szélsőséges éghajlati, geológiai és ökológiai viszonyai évezredek óta lehetetlenné tették, hogy ott emberi élet tartósan megtelepedjék, s így kialakult a nézet, hogy arrafelé nem is nagyon érdemes keresgélni. Ezért volt meglepő, hogy 1983 óta egy nomád, félnomád kultúra ősi szentélyeit találták meg az orosz régészek ebben a régióban, az Usztyurt-fennsík északnyugati részén, mely ma Kazahsztánhoz tartozik (1. ábra, Baite III., Teren, Karamunke stb.). A legfeltűnőbb a leletegyüttesben a több mint 100 kőszobor, melyek nomád harcosok álló alakjait ábrázolják.

folyt. a csatolásban
 

Turultaltos

Új tag
Grandpierre Attila sokmindent lát kicsit másképp, de igatából tisztán seki sem látja a dolgokat.
Egy biztos: a maga szemszögéből mindenkinek igaza van
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Grandpierre és mások számára ajánlatos lenne, ha elolvasnák VÉGRE az Arvisurát. Meg is győződhetnének ekkor az Igazszólás igazáról, minden nyomozható esetben. A szkíták például sohasem voltak székelyek, ilyen marhaságokat a Magyarságtudományi Mifene ekkor biztos nem közölgetne.
A széki hunok -a későbbi székelyek- önálló entitás volt már az "elérhető kezdetek" óta, azaz legalább a Hun Törzsszöv. megalakulása (ie 4040) óta.. A szkítákat még a nagy szigeten -az Ataiszon- lévő népek között is emlegeti a könyv, mint különálló entitást. Nem véletlenűl, ráadásul különösen a szkíták igen nagy és szerteágazó helyeken élő népcsoport volt később Ázsiában. Először ők a mai Perzsáknál és a Pamír alatt telepedtek le, majd innen igen sokfelé eljutnak, kirajzanak, amikor ezt körűlményeik (szaporodás, járványok, más népekkel való ütközések...)kikényszerítik.
MÁS: a magyarok sohasem voltak a Kárpátmedencében már Álmosék előtt, sem évszázadokkal, sem évezredekkel jelen, mint itt letelepedett népek. Márcsak azért sem mert nem léteztek. A Magyar Törzsszövetség egy új népet fog össze és iu. 181.-ben alakul meg. A magyarok elsősorban kabarokból és manysikból -törzsi egyesűlések nyomán- jönnek létre, mint ÚJ hunfajú népcsoport. Ezt világosan leírja az Arvisura. Tehát, az utolsó eljegesedés előtt nem lehettek itt...de ittlehetett más hunfajú népcsoport, azaz a közeli rokonnépek..Ennek ismertetését szintén tartalmazza az Arvisura.
Az Uralnál sem "egyhelyben" éltek, hanem vándoroltak időnként. Először -275.-ben- kettészakadnak, a Volgán túliak a magyarok törzsei (5 törzs ez) a Volgától nyugatra élők pedig a magyariak (5 törzs) törzseinek neveztetnek..és ezután jönnnek a kazár idők, majd a honfoglalás viszonylag hosszú előkészületei stb..mely során a Magyar Törzsszövetség újra összekovácsolódik (Lebed+Álmos). Az előkészületek folyamán pedig -először- a magyariak egyre nyugatabbra húzódnak (Kővár-Kiev felé), majd a szuvári csata után Lebed törzsei is csatlakoznak a magyariakhoz.
Az Uralnál egyidőben Füzesgyarmat néven volt a magyariaknak egy fő települése, a Béla (Bjelája) folyónál. De ez sohasem volt a Magyar Törzsszöv. fővárosa és keletkezése is az "urali idők" végefelé datálható...A magyarok fővárosa Bakát, az Aralnál, a magyariaké Albéla volt először...később ebben is voltak változások.. Füzesgyarmatról zengenek, ezt tanítják az iskolákban, de úgy, mintha mozdulatlanul itt éltek volna a valahonnan - talán kalapból- elővarázsolt magyarok..Ennél lényegesebben összetettebb és minden szempontból változatosabb a Magyar Törzszöv. története..Még Füzesgyarmat is gazdát cserélt néha...hogy egyszerű legyen a történet. Ez a hely viszont tényleg a baskírokal szomszédos, a Béla folyónál volt. . Elég az óriási multú mescserekből, muromákból áló Nyék (un papi) törzsre gondolni, akik mint szellemi vezetők előkészítették a honfoglalást..Máris látható milyen bonyolult ez is...mert: kik a mescserek és a muromák és a maramik? Miért beszélt ezen a nyelven -az Arvisura szerint- pl Árpád? Nem "türkűl" mint László Gyula találgatja..Ő pl az első felesége -Abacil- révén erősen kötődött a Nyékekhez, mert Abacil a Nyék fejedelem lánya.. Aki nagyon leegyszerűsíti a Magyarok őstörténetét -különösen az urali szakaszt- az szerintem nem mondd és nem tud semmit erről... Így sohasem lesz teljes kép ezekről az évszázadokról. A dolog ismeretéhez elengedhetetlen az Arvisura ismerete szerintem.
Kétségtelen kicsit nehéz megértenia Magyar Törzsszöv. és egy új hunfajú nép, a magyar- kialakulását az Uralnál, azonban ez nem lehet az oka annak, hogy egyfolytában marhaságokat beszéljenek erről a dologról. Inkább elkellene ebben mélyedni, a leegyszerűsítő nagy kijelentéseket kidobva többre lehetne menni..
Azthiszem elég lenne előrelapozni, akár itt is vannak erről leírások.
Az olyan megállapítssal, hogy a magyarok őstörténelmével kapcsolatban mindenkinek igaza van...nem lehet mit kezdeni. Ugyanis kell ehhez egy etalon, melynek Arvisura a neve.
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Történelmitar néven indult egy új honlap, ahol az alábbi térképeket találtam.
Az Arvisura és Grandpierre szerintem közös indulója, hogy a Kárpát medence ill. a Melegvizek Birodalma az Őshaza, ami a többit illeti már bizony nem igen halad egymás mellett.
Viszont ezek a térképek sokkal több ellentmondást tartalmaznak mindkét véleményhez képest.

 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Már eleve nem a megfelelő helyen ábrázolja ez a térkép a magyarok őshazáját. Évszázadokig egyhelyen fennálló őshaza pedig nem is volt, ennek helye változott időnként. Levédia..szóval helyesen ez Lebed vezérről Lebédia.
A 895. évszám a honfogalás kezdete. A mocsaras terület miatt-mely a Kárpátok előtt nagy sávot alkotott- 895.-ben a fagyok beköszönte honfoglalás kezdete és ez 896.-ban zárult le. A törzsek nem pontosan egyidőben érkeztek, de legfeljebb 10-20 nap eltérés lehetett érkezésük között. Álmos törzsei a déli hágóknál ... ez pedig külön történet. Árpád pl a medvetort (január) már Abaujváron ünnepelte. Érdekes, ez senkinek nem tűnik fel, valószínű nem ismerik a dolgot, ugyanis ez a második házassága okán fontos. Mintahogy azt sem olvastam sehol, hogy már megvolt Abaújvár...és kik lakták...stb?
Piroska, egy "kottából kellene énekelni" mert senkinek nincs annyi ideje, hogy a honfoglalás és a magna-micsodák flexibilis helyeivel hosszan foglalkozzon. Megtévesztő találgatással pedig tele a padlás, ahogyan szokták mondani. A Magna Hungária hangzatos ugyan, de ilyesmi nem létezett. Ezt a fantázia szülte.Talán az etalonra kellene koncentrálni mindenféle olyan találgatással szemben, mely csak hátráltat, vagy ferdít. ETALON pedig csak egy van. Ráadásul egyértelmű. Tehát nem szükséges a csillagász úr (Grandpierre) sem más oknyomozó valaki találgatásával túlzottan behatóan foglalkozni szerintem. Gondolják, ahogyan akarják...Inkább a magyarok kialakulása a fontos. Az, hogy baskíria mellett lakott két magyari törzs valaha -egy ideig- gondolom nem okoz semmiféle detonációt. Az viszont igen, ha azon elmélkedünk, hogy itt laktak a magyarok...Mert nem így volt, a két egykor ittélő magyari törzs ugyanis nem a többség. A többség másfelé lakott, a magyarok 5 törzse (Lebedék) pedig még a Volgán túl..a Nyékek Kiev (Kővár) fölött stb..Arra is hangsúlyt kellene fektetni, hogy érthető legyen: az őshaza nem egy mozdulatlan valami, sokszor módosultak ugyanis a letelepedési helyek, továbbá pl a kazárok hosszabban szétszakították a Magyar Törzsszövetséget, mely újra Álmos idejében egyesűlt. Ezenkívűl még rengeteg dologról kellene írogatni..a teljes képhez. De az ETALON szerint. Például a magyariak, magyarok fővárosairól, a kazárok idején vívott harcaikról és esetleg Álmosékról, felmenőikről...Ez nyujthatna további infókat szerintem. Persze a honfogalásuk hosszú előkészítésének ismeretében..
Talán nem ártana megismételve a dolgot, megint leírni, hogy kikről is van szó, azaz kik a magyarok?
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Szita, szita péntek/Szerelem csütörtök/Dob szerda...
Hát igen, mamár szinte hihetelen amit Paál Zoltán ír erről a versikéről.
A kis vers a szkítáktól származik, ie. 4000-ben már ismert volt náluk.
Nade az ordoszi nagytemlomban is énekelt már ekkor a Zimberi-zombori leánykórus, vallásos énekeket.
A szita pétek azt jelenti egyébként, hogy ekkor szokásban volt, hogy péntekenkét vettek un szitás fürdőt...szerdán pedig doboltak. Biztosan sokan ismmerik a sámán dobok hangját...nem akármi.
Ebben nagyon távoli időből származik a kicsit együgyű gyermekdal is, a szkítáktól: Hétfő hetibe/Kedd kedvibe/ Szerda szűribe/ Csütörtök csűribe/ Péntek pitvarába/ Szombat szobájába/Vasárnap az Isten házába.
Vagyis ez is bizonyítja: nem Róma találta ki a vallást, azaz az egyistenhitet..a templombajárást.
 

WalterSkinner

Állandó Tag
Állandó Tag
A magyar nyelvel kapcsolatban talán sokadszorra de érdemes végig gondolni
rv0owxqk68n127hkmv0t.gif


* Távoli csillagtestvéreink ősi rovásírása

* A magyar nyelv

* Meddig élhet a legősibb nyelv?

* Magyar őstörténet

* "az egyiptomi fáraók magyarul beszéltek"

* A magyar nyelvi és őstörténeti kutatásról
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A Kárpátmedence benépesedése...a Dunától keletre.
Ez igen izgalmas kérdés. Röviden és nagyon vázlatosan összefoglalom, amit erről az ARVISURA ír.
A Hun Törzsszövetség alig alakult meg (ie. 4040.-ben) máris egy felderítócsapat indult az eljegesedés előtti őshaza felderítésére, ie. 4020.-ban KERKA vezetésével. Ez az expedíció sikerrel is járt. Kevés -a jégkort túlélő- kis népcsoportokat talált itt kb ie. 4010-ben (elnevezték őket: tarkósoknak, medveseknek, bolhádoknak). Kerka csapatából több mint 100-an pedig ittmaradtak. Kitüntetett helyeik: a Sajómente, Parajd és a Tiszamente.
Balog expedíciója Ordoszból ie. 3775 körűl érkezett ide. Balog és Kerka expedíciói között is érkeztek azonban látogatók, le is telepedtek, azonban itt inkább tucatnyi emberről van szó ilyenkor. Ilyen kisebb letelepedés történt például, amikor tucatnyian érkeztek Egyiptomból a havaruti nagyszaláról ie. 3970 körűl. Vagy az ummai (sumer) úzok érkezése is ilyen.
Balog már kiépített fősámáni székhelyet talál a Tiszánál és egyik embere megalapítja Debrecent (Tímár tárkány újszülött fiának ez a neve). Debrecen térségében ekkor tucatnyi falu is létesűlt. Balog érkeztekor BÉKÉS a fejedelem, halála után pedig Balog lesz az. Balogék , településeiket főként a Tiszánál, ill. ennek közelében építik. A fősámáni központ is működik már ekkor. Balogék megintcsak több mint 100 embert hagynak itt, Ő maga is ittmaradt. Természetes, hogy a jelentését Ordoszba eljuttatja. Balogék csoportjában a többség kazahun volt. Később is Debrecen környékére irányították őket..Magyarország legősibb városa pedig Debrecen, mellyet ie. 3775-ban alapítottak, Balog korában. Ezt azonban megelőzi a székely Parajd.
Balog és Kerka látogatásai között kb 240 év telt el.
Buharata fősámán is expedíciót indít ide , Ordoszból, mely Cinegés vezetésével ie. 3550 körűl érkezik meg. Megtalálják a korábbi kalandozásokból ittmaradtak utódait. Ők már igencsak széttelepítik elsősorban a saját -ittmaradó- embereiket. Cinegés mintegy 150 emberrel érkezett a Kárpátmedencébe, Balogék után kb 220 évvel. Emberei között már egyistenhitet gyakorlók is vanak (Anyahita vallását elfogadók). Ez a vallás Magyarkáról terjedt tovább ide.
Buharata is elindult egyébként egy felderítőútra, azonban Ő Egyiptomba és a sumérokhoz, majd Magyarkára ment. Urukban, Ordoszban ekkor már régen működik a híres Nagytemplom, esküvőket is tartanak ebben.Cinegés -mielőtt idejött volna- Buharatával a suméroknál is járt és elsajátította a földművlés, állattartás korszerű módozatait.
Magyarkán ekkor már vallási oktatás is folyt. Cinegéséknek az öregek tanácsa szerint csak 25 embert lehetett itthagyni. Azonban ezek többsége mesterember és sámán volt. Egyébként 100 évenként újabb nagyobblétszámú csoportokat indított ide Ordosz ezután.
Mindenféle törzsbeli volt Cinegés letelepített emberei között. Például Borsa harsány és Perjés sámán jász volt, Devicse úz sámán, Terebes boksa sámán (tudóspap) úz volt, Hont kács hanti, Barót sámán széki hun...Pozsega kazahun barus sámán, regöly vepsze sámán, Déva tárkány pedig tatár volt, Lébény igric pedig avar...stb .
Cinegés is Magyarkáról indult el ide, Tordas pateszivel (sumer pap) 106 emberrel, melyből 25 fő tehát ittmarad. Olyan létszámú, korábban érkezett embert találtak már itt, hogy érdemes volt őket széttelepíteni a medencében. Ez kb azt jelentette, hogy mintegy 10 000 ember -ill. ezek utódai- élt már itt a korábbi látogatókból és mintegy 40 000 őslakó (bolhád, medves, tarkós) is, ez utóbbiak a jégkort itt vészelték át (az eleik).
Az állattartásban is reformot vezettek be, karámokat építettek.
Cinegés Ózd környékén telepedett le, A Mátra vitézről elnevezett Mátra első telepesei szkíták lettek, Pásztó, Gönc már Cinegésék előtt is lézett, megerősítették ezeket a településeket is. Zagyva sámán pl a róla elnevezett kis folyónál telepedett le, halászott, Kudzsírt cserepesként működött Tordason, Devicse a Sajónál telepedett le, állattenyésztéssel foglalkozott.
Zsibó sóellátással foglalkozott, Bars gyógyító sámán a mai palóc területen élt, Hont az Ipolynál élt, Barót székihun sámán a mai Gyula térségében élt, Kökénd nazír (istenidéző pap) a Tiszánál a fősámáni központ környékén élt...Déva tárkány (kovács) Parajnál épített házat stb,,
Az első néhány cserepes a Kárpátmedencébe kb ie. 3770-ben Baloggal érkezett.
Cinegéssel pedig (ie. 3550) Tordas, Lébény és Locsmánd nevű fazekasok érkeztek ide. (az első régésznőnk, Torma Zsófia többezer -Maros által kimosott- cserepet gyűjtött éppen Tordason..!! Ez nem véletlen.)
Mivel Cinegésék a jászok számára megalapítják Berény (Jászberény) nevű településüket, így ettől kezdve Jászberénytől délre telepítik le a jászokat! (a legnagyobb jász hullám azonban iu. 10 körűl érkezett, Jaziggal). Jászberénytől dére -Szabadkáig- ezt a területet a jövőben Jász Síkságként is említik.
Cinegés fejedelem pedig a Tiszánál, a fősámáni székhelyen elkezdte a sámánképzéseket is.
Természetesen Cinegés elküldte jelentését ezekután Ordoszba, ahol ezt -elolvasva- egy szentélyben elhelyezték.
Tehát a Kárpátmedence "település csíráinak" kialakulásá Cinegésék idejében kezdődött el, a Dunától keletre.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A Kárpátmedence benépesedése Cibnegésék után lassan ugyan, de folytatódott. Ordosz 100 évenként küldött ide olyan felderító-kalandozókat, akikből mindíg maradtak itt "vérfrissítők". Erdélyben is megjelentek Esküllőék (ie. 2800 körűl), majd Barca is. A Dunántúl esetében főleg az északi rész (a Duna alatt) benépesedése kezdődött el.
A dinamikát rontotta, hogy Ordosznak sok problémája adódott időnként a kínaiakkal. Így ie. 1700 körűl Ordosz -vagyis a Hun Törzsszövetség- kettévált, Ordoszra és a Káspi Birodalomra.
Az az általánosan túlhangsúlyozott vélemény nem igaz, hogy kizárólag a hunok támadták, fosztogatták Kínát,ezér kellett a Nagy fal stb..
A Dunántúl területén nagy változást Pannon és lovasainak megjelenése jelent, ie. 800.-ban. Ekkor alakul ki ez a hatalmi központ. Róla igen sokat lehetne írni, Pannont egyébként Ordosz küldte ide, az erdélyi Aranyosszék kérésére (Esküllő kérésére)..mert elakarták foglalni a görögök a területüket. A görögök sokáig kerestek hazát maguknak az Atlantisz elsüllyedése után.-Pannon népe szkítákból és avarokból állt, később azonban már mindenféle hunfajú nép érkezett Pannoniába.
Pannon utódai hamarosan befogadják -és szövetséget kötnek- a nyugatról érkező keltákkal. A kelták a római megszállás végéig maradtak itt.
Pannonék bejövetelét honfoglalásnak minősíti az Arvisura.
 

WalterSkinner

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves bihar.
Lenne egy kérdésem,mivel nekem is meg van az internetről leszedett verziója az arvisurának
(az igazolás is)
Már én is majdnem elolvastam,viszont ehhez sok idő kellet mire felfogtam,mert ugye értelmezni is kell a szöveget.
A kérdésem,szerinted mennyire kapott a cenzúrából?
Mégis,az az érzésem,hogy az egyik legkomolyabban vehető írás,Mondhatnám a magyar Bibliának is..
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Ez a nagy könyv cenzúrázatlan szerintem. A rendszerváltozás előtt nem is jelenhetett meg, hiába küzdött ezért -jó sokat- Paál Zoltán.
 

ÖregSam

Állandó Tag
Állandó Tag
Arvisura pdf formátumban

Sziasztok!
Mivel a régebben djvu formátumban feltöltött verzió linkje már nem működik, gondoltam, feltöltöm a data.hu-ra, ezúttal pdf formátumban, amely abban tér el a neten keringő verzióktól, hogy a teljes könyvet tartalmazza, az előszótól a függelékig, 1506 oldalon...[HIDE][/HIDE]
http://data.hu/get/3421225/Arvisura.pdf[HIDE][/HIDE]
Nem saját készítés, köszönet érte Virgo66-nak, így, ismeretlenül is...
Üdvözlettel: ÖregSam. :)
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Királycsontokról..
A Mátyás templomban -legújabban mondják- nem III. Béla, hanem Kálmán (1095-1116) csontjai vannak eltemetve. Talán az ezzel kapcsolatos írást Piroska -Ő a megtaláló- majd felteszi ide. Ez pedig az átalakított korona elkészültének vélelmezett időpontját is módosítja, éppen az Arvisurának megfelelően.Tehát a három részből készült korona először Szt László fejére kerűlt. Az átalakítást pedig Lam herceg, László öccse vezényelte.
,A királyok különböző helyekre temetkeztek, csontjaik nincsennek meg...csak 1-2 esetben valószínűsíthetően.
Érdekes kérdés lehet, hogy az MTA Történelemkutató Intézete mit csimnált pl Glatz idején? Vagy azóta...mit kutattak, a macskák genetikai fejlóődésével, vagy a versenylovak kiképzésével nyílván nem ők esedékesek foglalkozni..Akkor mit kutattak, hol van erről egy összefogalaló, közérthető - és a köznek írt- kiadvány? Érdemes-e őket fenntartani ma is, ha ennyire antiproduktívak?
 

WalterSkinner

Állandó Tag
Állandó Tag
Szevasz Bihar.

/Arvisura vázlat (102.)

297/F. Arvisura, Kuslód rovása, 985-1027./

Kifejtenéd az álláspontodat erről a történetről? Te mit szűrsz ki belőle?A "holdnak"vélt meteor a helytálló vagy a Hold alatt valóban holdat kell értenünk? Szerintem igen.
Mindenesetre köze volt a kisebb eljegesedésház és a népvándorlás erősödéséhez is.
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

Hasonló témák

L
Válaszok
246
Olvasás
55K
Oldal tetejére