Az élet (azért is) szép !

Évicus

Állandó Tag
Állandó Tag
Szép reggelt mindenkinek!Csorba Győző

A FÁK PÉLDÁJA

Az éggel most már semmire sem megyünk
s a földdel sem. Köd, köd, felhő, ború,
szorongás. Vegyük példának a fákat,
ők tudják, mit kell tenni ilyenkor.​

A napot, az ég kékjét, a világ zöldjét
egyéb meleg, szín nem pótolja. A fákat
vegyük példának, ők másutt keresik
a vigasztalást és a menedéket.​

Ők másutt keresik, magukban keresik:
derűt, meleget magukban keresnek;
a napot, az ég kékjét, a világ zöldjét
ők magukban teremtik meg maguknak.​

Nyugodtan tűrik a vak éjszakákat,
a külső háborút. Kérgük bástyái közt
szüntelen zene szól, a teljesség zenéje,
az egyensúly zenéje és a rendé.​

S ha majd ismét a helyére kerül
a kék, a zöld, a nap, a világi bőség:
mohóság nélkül fordulnak kifelé,
és úgy fogadják ezt is, mint a törvényt.​
 

zsuzsanna03

Állandó Tag
Állandó Tag
nicka_01.jpg

Baranyi Ferenc

Non-sens

Szeretni foglak tegnapig.
Jövőd múltamba érkezik,
s múltadba érkezik jövőm.
Csak tegnapig szeress,de hőn.
Mielőtt megismertelek,
már rég szakítottam veled.
Nem is tudtad,hogy létezem,
és rég szakítottál velem.
Elválunk végleg,mielőtt
megjelentünk egymás előtt.
Én jobbra el-te balra át.
S most jobb a ballal egybevág.
Kiadtad utamat s utad
kiadtam én is.Menj.Maradj.
Te érted ezt?A távozó
nem el,de feltűnik.Hahó,
hahó!Csak erre!Jöjj!Eredj!
Isten hozott!Isten veled!
s te tőlem énhozzám szaladsz,
előlem is hozzám szaladsz-
ki érti ezt?Ki érti azt?
Megfoghatatlan.Képtelen.
Szerelem ez?
Alighanem.​
 

zsuzsanna03

Állandó Tag
Állandó Tag
1.w200.jpg


Gárdonyi Géza

Mikor itt vagyMikor itt vagy a szobában
mintha telis-tele volna
rózsával és liliommal,
s körülöttünk zene szólna.

S mikor kimégy a szobából
olyan üres ez egyszerre,
olyan üres, olyan néma,
mintha én se volnék benne.
 

zsuzsanna03

Állandó Tag
Állandó Tag
ölelés.bmp

Radnóti Miklós

Két karodban

Két karodban ringatózom
csöndesen.
Két karomban ringatózol
csöndesen.
Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.
Két karoddal átölelsz te,
ha félek.
Két karommal átölellek
s nem félek.
Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon,
mint egy álmon
átesem.
 

zsuzsanna03

Állandó Tag
Állandó Tag
medal_01.jpg

Takács Zsuzsa​


Szív fölött medália​<CENTER>Hogy nem látlak többé, jól van így,
Nem fátyolozza a távolságot közeled,
Messze van minden és hideg.
Egyszer majd nevedre a számat elhúzom,
Egyszer majd csuklómmal az ablakot betöröm,
S a tárgyak üres szeme szánalommal megtelik.


Hogy nem látlak többé, jól van így.
</CENTER>
 

Évicus

Állandó Tag
Állandó Tag

Mihai Eminescu

Viszontlátás

- Erdő, erdő rengeteg,
Hogy folyik az életed,
Mert sok idő elszaladt,
Mióta nem láttalak,
S mióta lábam bejárt
Messze földet , hét határt.​

- Mint rég, úgy folyik sorom,
A zimankót hallgatom,
Hogy' szaggatja ágaim,
Eldugja patakjaim,
Torlaszolja útjaim,
És elűzi dalaim.
Mint rég, úgy folyik sorom
Forrás táján hallgatom
Nyáron a dojnát, melyet
Én adtam mindenkinek,
S míg a korsajuk telik,
Asszonyok énekelik.​

- Hej, szelíd folyóju erdő,
Az idő megy, az idő jő,
Te vénülni mégse fogsz,
Egyre csak fiatalodsz.​

- Az idő? Évezred óta
Nézek csillagfényü tóba,
S mostoha vagy jó időben
Lombom, ágam zúg a szélben,
S jó idő vagy mostoha,
Nékem folyik a Duna.
Csak az ember változó,
A világban bujdosó.
De helyünk mi el nem hagyjuk,
Változatlanul maradtunk:
Folyamaival a tenger,
A föld sivatag terekkel,
Holdvilágostul a Nap,
Erdőstül a sok patak.​

(1967/1974)​

Jékely Zoltán fordítása
 

zsuzsanna03

Állandó Tag
Állandó Tag
afrikaisz.jpg

Kiss József

Ó, mért oly későn...

Ó, mért oly későn, levelek hullása,
daru távozása idején:
mért nem találkoztam rózsanyíláskor,
hajnalhasadáskor veled én?

Mért nem hallgathattuk édes-kettesbe
a pacsirtát lesbe, te meg én?
Mért nem találkoztunk a mámor, a vágyak,
az ifju álmok idején!...​
 

zsuzsanna03

Állandó Tag
Állandó Tag
csendes-vizek.jpg


Szijártó Péter: Született csend

született csendben megállok
gondolkodom arról mikor voltál nekem
de bizonyítékom nincs rá, és azt is félve őrzöm
hogy az ég színes még felettem

talán ezért hogy képes vagyok így örülni
a megszületett csendnek
hogy ízlik még az aranyszínű szó a számban
szeretlek

s mikor hajlanak habos nyárfaágak a folyóra
csak én vagyok ki rádgondol és köztünk a jóra
egy perc, pillanat, egy végtelen szárnyú óra

jaj de felteker az idő rémséges karjába
elveszít, elhullajt, minden csend halála
megtörik... de talán mégsem hiszlek még hiába
 

zsuzsanna03

Állandó Tag
Állandó Tag
SZÉP NAPOT !napsug_r.jpg


Dévényi Erika

Tied a nap


Nem tudom neked adni a napot,
De tudok adni egy pillanatot,
Mikor megállíthatod a rohanó időt,
Kiszakítva belőle minden erőt.

Nem tudom a napot neked adni,
Sugarával meleget árasztani,
De elküldöm neked szívem melegét,
Áldásként küldöm, legyen a tiéd.

Nem tudom a napot adni neked,
De adom a szeretetemet,
Ha fontos neked, kezedbe veheted,
Ha megérintett, magaddal viheted.

A napot neked adni nem tudom,
Hiszen nincs is saját napom,
De van egy kis lángom, csak neked,
Amely szeretetedért tőlem egy köszönet.
 

gipsi queen

Állandó Tag
Állandó Tag
Eldorado

Valaha rég
egy drága-szép
lovag nagy útra szállott.
Ment, mendegélt,
száz útra tért,
kereste Eldorádot.

Azóta agg
a szép lovag,
szívében átok, átok.
Bármerre ment,
se fönt se lent,
nem lelte Eldorádot.

És végtire
lankadt szive,
egy árny eléje állott.
Szólt: "Áldalak,
bús árny-alak,
mutasd meg Eldorádot."

"Ott messzi túl,
a Hold kigyúl,
az Árnyak Völgye vár ott.
Vágtass el, el -
az árny felel -,
s eléred Eldorádot."


/ Edgar Allan Poe...<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="98%">Kosztolányi Dezső fordítása/
</TD><TD width="1%"> </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="98%">
</TD><TD width="1%"> </TD></TR></TBODY></TABLE>
 

zsuzsanna03

Állandó Tag
Állandó Tag
Pretty_Victorian_House.jpg

Gállai Juli: Szép világ​

Elképzeltem egy olyan világot,
melyben nincsenek háborúk,
csak béke terem,
s az emberek legfőbb erénye az áldott türelem,
mert ismerni véli mindenki önmagát,
és ismerni véli a másikat,
ezért, ha mást gondol a másik,
nem okoz köztük konfliktusokat.
Senki nem bánt meg senkit,
tisztelik egymásban az embert,
melyikük lehet boldogabb,
legfeljebb azon vetélkednek.
Mindenki nagyon egészséges
mert szívében harag nem terem,
nem ismerik milyen érzés
a félelem, s a gyötrelem.
Szívesen adnak, amit tudnak,
egymásnak mindig, szüntelen,
nem fogynak ki az adnivalóból,
s idejük egymásra végtelen.
Mindenki nyugodt, s mosolyra fakadt,
a robbanó poklot nem ismerik,
könnyen építenek ívelő hidakat,
a jó teljesítményt elismerik.
Örülnek, ha valaki alkot,
egymást ösztönzik szüntelen,
ha dolgoznak: örömteli légkör,
nincs versenyszellem és ádáz küzdelem.
Mindenki annyit kap, mi számára lételem,
nem fázik, és nem éhezik, nem nélkülöz,
a kukákat sem túrja senki sem.
Szeretik egymást és a másikban maguk,
a szerelem köztük állandó jelenlét,
senkinek nem mérgezi se jövője,
se múltja a boldoggá avatott jelenét...
Ebben a nagy-nagy boldogságban
egy borzasztó hibára leltem,
és ez mindent beárnyékol:
hihetetlen, hihetetlen,
hogy az egész szép világot én balga lélek,
csak elképzeltem!

vers29.gif
 

Évicus

Állandó Tag
Állandó Tag
vedres070717_2.jpg

Szent-Gály Kata

A mécses meséje

Ma is tudom még, micsoda lágyan
vett a kezébe, ha jött az este
pixy_bla1.gif

csak üldögéltem kis ablakában
egész nap árván, egekbe lesve,
mikor sötétül, hogy végre gyújtsa
lángomat ujja.​

Ő volt az úrnőm, s oly fiatal volt!
Szépszavú, csöndes, nem szeretetlen,
élt a szemében füstszínű égbolt,
hamvas olajfa-zöldbe keverten,
pixy_bla1.gif

rám ha tekintett: tág sugarában
lelkemet láttam.​

Kisfia, férje, szolgaleánya
ó, be szerette!
pixy_bla1.gif
Már kora reggel
ajtaja szárnyát messze kitárta,
s annak örült, ha senki se ment el
pixy_bla1.gif
nincstelen, árva
pixy_bla1.gif
gyámola nélkül
házküszöbéről.​

Oly fiatal volt, s oly rövid élet!
Mekkora mélyben hunyok azóta!
Azt se tudom már, vannak-e fények,
száll-e még árnyék olykor a holdra.
Sorsa: a sorsom,
pixy_bla1.gif
és a reményem:
Visszajön értem!​

Így van a Könyvben: eljön a Bárány,
szól a Kiáltó: jertek elébe!
Akkor a sírhoz visszatalálván,
régi barátot, felvesz a kézbe,
gyújtja a lángot
pixy_bla1.gif
hangzik az ének
pixy_bla1.gif

s mennek az Úrhoz, mennek a mécsek!​
 

Ile57

Állandó Tag
Állandó Tag
Bognár Barnabás:
Lelkünkben sírnak az angyalok


Lelkükben sírnak az angyalok,
s az órák együtt zokognak velük,
mert lelkükben én is ott vagyok,
míg körülír Téged szelíd szemük.​

Lelkükben sírnak az angyalok,
a Földön túl, az égen át,
és mégsem képez szivárványt,
pedig sok parányi nap ragyog.​

Lelkükben sírnak az angyalok,
s míg kezük közül kiszaladok,
vastag ruhám b&otilde;rig ázik,
s testem tiszta, s tisztán fázik.​

6803_251395821_ange_triste_statue_H.jpg
 

zsuzsanna03

Állandó Tag
Állandó Tag
<CENTER style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
104-1.jpgMadách Imre

Jegyezd meg jól,
de ne csüggedj soha,
Remény, csalódás
Küzdelem, bukás
Sírig tartó nagy versenyfutás
Keresni mindig a jót, a szépet,
S meg nem találni -

Ez az élet!</CENTER>
 

Évicus

Állandó Tag
Állandó Tag
Szép napot kívánok mindenkinek!

love.jpg


Szilágyi Domokos

Szerelem

Megismertem a holnapot:
terád hasonlított,
terád, miránk -
lobogott
és nyugodt volt, mint a láng,
- s mint a mi éjszakánk,
amelyen megéreztük forró
és röpítő és egybeforró
embersorsunkat, a szerelmet,
- én azt, hogy hiába ölellek,
te azt, hogy hiába ölelsz,
ha nincsen más, csak ez a perc,
hogyha mögötte meg nem érzed
és meg nem érzem az egészet,
a szilárd anyagot,
ami vagy és ami vagyok,
és ami egy törvénybe fog
bolygókkal és liliomokkal,
tó méhében a teleholddal,
vérrel, háborúval, örömmel,
mindennel, ami volt az ember,
és ami most s amivé válik,
s amit születéstől halálig
sejt és tud és tesz,
mit hozzáad a léthez,
hogy életté váljék, hogy a rend
kormányozza a végtelent,
az értelem, amely szavak
nélkül is szól, és sejtet sejtre rak
agyunkban -
a holnapról akartam szólni,
a holnapról, mely már valódi,
mert fölismert s el nem téveszthető,
tiszta, elérhető,
mint a friss levegő -
igen, a holnapról akartam szólni,
s szóltam a szerelemről, szerelmünkről, hiszen
ő éreztette meg velem,
milyen lesz:
szívem szelídítette a boldogsághoz, rendhez -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
és akkor, amint ránk hajnalodott,
megpihent bennünk - új csókra gyűjtve erejét -
a csók​
 

gipsi queen

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha eltaszítasz: összetört szivemmel
Bejárom sírva a világot;
Szilaj fájdalmaimtól ostorozva
Örvények éjjelébe hágok.
Ahova lépek, ott a fű kiszárad,
Virág lehervad egy lehemre,
A lomb haraszt lesz, élet ere posvány,
Aszú a rétek üde selyme.

Ha eltaszítasz: halhatatlan bánat
Fog űzni a sötét vizekre.
Megyek. Utamnak célja végtelenség, -
Élet s halál között lebegve.
Szirtek között, rémséges éjszakákon
Rohan velem a szörnyü gálya;
Nyomomba démonok kacagva törnek,
Magam a démonok királya.

Ha eltaszítasz: egy világot ölsz meg,
Örökre, visszahozhatatlan.
Nem test, a lélek az, amit temetnek,
Az éden is így lett lakatlan
Gyilkot merítesz egy világ szivébe,
Hiába sírsz, hajad hiába téped!
Elvérzik a természet mély sebébe,
Reszkess! Iszonyu lesz a bűnhödésed!

Ha eltaszítasz: összetört szivemmel,
Halott szivemmel mégis fölkereslek;
Kioltád életem, de temetetlen
A szörnyü érzés: halva is szeretlek!
Elérlek! Árnykezemmel égbe érek;
Utánad nyúlok daccal és merészen,
És lángoló, véres szívemre vonlak,
Enyém leszel mégis, enyém egészen!

/KOMJÁTHY JENŐ/
 

gipsi queen

Állandó Tag
Állandó Tag
Oly rövid volt ez az óra,
Oly hosszu e pillanat!
Fehér kendőd sem látom már,
Hogy hallhatnám szavadat?
Visz a szél s hullám hajója,
S itt hagy engem oly magán...
Csak most érzem, hogy szeretlek,
Hogy szeretlek igazán.

Illatot hoz fürteidről
A szelek fuvalma még,
A hullámok tűkörében
Napszemed visszfénye ég.
Oh ha zúgó szél lehetnék,
Átölelne két karom,
Elvinnélek messze, messze,
Híven, büszkén, szabadon.

Hosszan nézek el utánad,
S mint örvény a viz alatt,
Meg-megkapja és sodorja
Lelkemet egy gondolat
Tán utólszor láttalak most,
Vagy ha látlak ezután...
Csak most érzem, hogy szeretlek,
Hogy szeretlek igazán.

Tűnő hajód vitorláján
A hajnal sugára ég,
Síkján a futó folyamnak
Ott egy fekete pont még.
Oh ha napsugár lehetnék,
Kísérhetne mosolyom...
Elkísérne messze, messze,
Híven, büszkén, szabadon.

/ GYULAI PÁL /
 

Ile57

Állandó Tag
Állandó Tag
Bognár Barnabás:

Egymás után

Megint itt jársz, vagy csak hiányod recseg?
Ha itt vagy, akkor jól van,
Úgyis régóta kerestelek…

Vagy valamilyen mérhetetlen nagyot
Tehozzád hasonlóan
Várok, egyszer csendben meghalok:

A gyertya csonkja a sötétbe csobban,
Formát jár alakomban,
Mert szíveddel látok csak jobban.

Tied a szemembe villan s meghajol;
Enyém csak valahol van.
Keresel… Kereslek… Így van jól.

y1pGeZGta5_jjjFC9uUlk2a9Nhb6IHIb0XTCAJ8VnVBoVSXPFGJv8rc7HJpYqtMNSXlZGntsGe7SJ8
 

zsuzsanna03

Állandó Tag
Állandó Tag
madar.jpg


HAJNALI VILÁG

Ha az éjjel fent az égen
Összegyűltek a csillagok,
Én azt érzem a szívemmel,
Mily szép, ahogy ott fenn ragyog.

És az éjjelt tovaűzik
Énekükkel a madarak,
Úgy érzem a lelkem velük,
Mintha együtt dalolnának.

Ha azt látom, fel kelt a nap,
És vége az éjszakának,
Én azt látom, milyen csodás,
Eme égi szép látomás.

És ha látom hajnal jöttét,
Ha a színek fel élednek,
A szívemnek, mint a gyógyír,
Ahogy lágyan átölelnek.

Mily csodásnak látom,
Ahogy a természet körbe jár,
Az éj után jő a nappal,
Hogy süssön ránk a napsugár.

Madárdallal jő a hajnal,
Szirmot bont a sok szép virág,
Az én tollam már nem árva,
Dalolom, mily szép a világ.


*Tompika64*​
 

Évicus

Állandó Tag
Állandó Tag
139hajnal.jpg


Helen Bereg

Hajnal

Bíbor fürdeti fellegek álmát,
Széllel libben a hajnali égre.
Harmat cseppen a rózsalevélre,
Szürkül, foszlik az éj feketéje.
Lombkoronában pezsdül az élet,
Víg madarak csicseregnek az ágon,
Zengi daluk reggel horizontján:
Nyújtóz napfény végig a tájon!
Hajnal pírja eloszlik az égen,
Nap melegén felszárad a harmat,
Városi lámpák fénye kialszik,
Pezsgés váltja az éji nyugalmat​
 
Oldal tetejére