Biblia, minden ami a Szentírással kapcsolatos - 2013

Frank-FHI témája a 'Vallás,szellemtan' fórumban , 2013 Január 1.

 1. tuncu

  tuncu Vendég

  Zsoltárok könyve 92. rész 16. Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!


  János Apostol I. levele 4. rész 8. A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.
   
  Jaszladany kedveli ezt.
 2. dejcsó

  dejcsó Tag

  Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem,
  mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
   
  tuncu és Jaszladany kedveli ezt.
 3. tuncu

  tuncu Vendég

  Örülök,hogy megismertelek! :)
   
  Jaszladany kedveli ezt.
 4. tuncu

  tuncu Vendég

 5. dejcsó

  dejcsó Tag

  „…többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel…” (Ef 4:14-15).
   
  Jaszladany kedveli ezt.
 6. tuncu

  tuncu Vendég


  János Apostol I. levele 4. rész 8. A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.


  Mik 7,5
  Ne higyjetek a barátnak; ne bízzatok a tanácsadóban; az öledben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját.


  Zsolt 42,6
  Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én ki az ő orczájának szabadításáért.
   
  Jaszladany kedveli ezt.
 7. Jaszladany

  Jaszladany Állandó Tag

  Tájékozódjunk:

  10 különbség Mohamed és Jézus között
  A következő néhány szempont abban segíthet, hogy összehasonlítsuk Jézus Krisztust, mint a keresztény hit alapítóját és szerzőjét Mohameddel, aki az iszlám alapító prófétája. Mivel a kereszténység és az iszlám arról szól, hogy az alapító életútját és tanítását követi, fontos látni, hogy mi jellemzi Jézust és Mohamedet. Amilyen ugyanis a vallás alapítója, olyanná válnak a követők is. Ezt a Biblia is kijelenti, amikor Pál apostol ezt írja: “Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. Eközben pedig az Úr Szelleme által fokozatosan átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk őhozzá, és dicsőségről-dicsőségre jutunk” (2Kor 3:18, EFO).
  Nézzük hát, mik a különbségek Jézus és Mohamed között:
  1. Mohamed megölte a harcban foglyul ejtett embereket (Ibn Ishaq 451). Jézus soha nem ejtett foglyokat, és soha nem ölt embert.
  2. Mohamed arra biztatta embereit, hogy erőszakolják meg a foglyul ejtett nőket (Abu Dawood 2150, Korán 4:24). Jézus soha nem ejtett foglyul nőket, soha nem biztatott senkit erőszakra, és maga sem követett ilyet el.
  3. Mohamedet sosem kínozták meg, ő maga azonban sokakat megkínzott (Muslim 4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764). Jézus soha nem kínzott meg senkit, ő maga azonban sokat szenvedett értünk, emberekért.
  4. Mohamed azt hirdette, hogy követői harcoljanak azok ellen, akik más vallást követnek, míg mindenki nem követi majd Allahot (Korán 8:39). Jézus arra biztatta a követőit, hogy szeressék Istent és az embertársaikat, mint saját magukat — függetlenül a nemzetiségüktől, vallásuktól (Mt 5:44).
  5. Mohamed helyénvalónak tartotta egy félig vak ember brutális meggyilkolását (al-Tabari 1440). Jézus meggyógyított egy születése óta vak férfit (Mk 8:28).
  6. Mohamed egy rabszolgát arra utasított, hogy emelvényt készítsen neki, amiről az iszlám tanítását hirdetheti (Bukhari 47:743). Jézus megmosta a tanítványai lábát (Jn 13:5).
  7. Mohamed szerint a legnagyobb parancsolat az Allahban és a Jihadban való hit (Muslim 1:149). Jézus szerint pedig ez: szeressük Istent és a felebarátunkat, mint magunkat (Mt 22:34-40).
  8. Mohamed gazdagon halt meg, azzal a vagyonnal, melyet másoktól zsákmányolt. Jézus szegényen halt meg, mert másokat szolgált, és nem halmozott fel vagyont.
  9. Mohamed helyesnek tartotta mások keresztre feszítését (Korán 5:33, Muslim 16:4131). Jézust keresztre feszítették.
  10. A követői szerint Mohamed elvárta, hogy mások az életüket adják érte (Sahih Muslim 4413). A követői szerint Jézus az életét odaadta másokért (Jn 18:11).
  A következtetések levonása legyen mindenki egyéni felelőssége…

  https://infaustus.wordpress.com/2016/07/18/10-kulonbseg-mohamed-es-jezus-kozott/
   
  GYKEREK és vandorcsillag kedveli ezt.
 8. tuncu

  tuncu Vendég

  Kezdjük az elején!
  Biztos voltatok úgy többen,hogy éreztetek ott belül valamit! Hogy valahol éreztétek,tudtátok,hogy van valami...Ott fönt! Aki sokkal nagyobb,bölcsebb,és szeret minket!....Van aki még mindig érzi,de csak érzi...van,aki megakarja,vagy megakarta ismerni Ki is lehet Ő? Van,aki elnyomja ezt az érzést magában... Mindenki maga döntött úgy ahogy!
  Azok,akik "tudták,és tudják ezt" ,de nem éltek vele,remélem ez az írás ad erőt,hogy meg is hallja, és újra hallja!
  Azok,akik elnyomták,remélem felelevenedik bennük a felismerés..,hogy tényleg!...Valóban volt ilyen!
  Azok,akik meghallották,és éltek vele, azok megtartassanak!
  Ebben szeretnénk segítséget adni!
  Útravalónak csak annyit szólnék minden emberhez: Gondolkodjatok el rajta! Mekkora bizonyság ez, Istentől,Istenről amit minden ember megkap tőle.Mert ezek az érzések belülről fakadnak! És nem ember szájából hangzik el! És a másik bizonyság: MINDENKI megkapta!Ez a tudat érzés az,ami minden ember számára tanúságtétel! Melyben tudtára adja az embernek: Itt vagyok!... De a döntés a TE kezedben van! Keresel-e engem? Aki szeretlek téged! Mert tőlem származol,Én vagyok a Te Atyád,és haza várlak!
   
  Jaszladany kedveli ezt.
 9. tuncu

  tuncu Vendég

  Utolsó idő...

  Jellemzi-e egyértelműen a Biblia a világot és az abban élő embereket az utolsó nemzedékből?

  Hogyan tudhatjuk meg, mikor érkeztünk el a földi történelem legeslegutolsó pillanataihoz? Jellemzi-e egyértelműen a Biblia a világot és az abban élő embereket az utolsó nemzedékből?
  A jövőtől való félelem és rettegés is Jézus visszajövetelének jelei. Válasz: Igen, jellemzi. Tanulmányozd az utolsó napok alábbi sajátos jeleit. Ámulni fogsz. És ez csupán néhány példa a számtalan egyértelmű jelből, amelyek azt mutatják, hogy a föld történetének záró szakaszához érkeztünk.

  1. A tőke és a munka viszálya „Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez… Legyetek… béketűrők az Úrnak eljöveteléig” (Jak 5:4,8).
  A tőke és a munka közötti viszály az utolsó napokban meg van jövendölve. A beteljesedéshez elég belelapozni valamelyik sajtótermékbe.

  2. Háborúk és lázadások „És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek mert ezeknek meg kell lenni elébb” (Lk 21:9).
  Háborúk és polgárháborúk sújtják az emberek tömegeit világszerte. Egyedül Jézus közeli visszajövetele vet véget a háború fájdalmának és pusztításának.

  3. Nyugtalanság, félelem és zűrzavar „És a földön pogányok szorongása a kétség miatt… Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek” (Lk 21:25-26).
  Különös csengése van e szavaknak, mintha egy mai napilap vezércikkéből ollóztuk volna ki: tökéletes ábrázolása ez mai világunknak, és ennek van is egy oka: mi vagyunk azok az emberek, akik a földi történelem legeslegutolsó napjaiban élnek. A mai feszült légkör, amit világunkban tapasztalhatunk, nem lephet meg bennünket. Krisztus előre szólt róla. Arról győzhet meg bennünket, hogy az Ő eljövetele közel van.

  4. A tudás gyarapodása „…a végső időig… nagyobbá lesz a tudás” (Dán 12:4).
  Az információ korában talán nem kell ez mellett külön érvelni. A legkétkedőbb elme is be kell, hogy lássa e jel beteljesedését. Az ismeretek minden irányban robbanásszerű fejlődésen mennek át. Elhangzott, hogy a világ teljes ismeretmennyiségének 80 %-a a legutolsó évtizedben látott napvilágot, továbbá a valaha élt összes tudós 90 %-a ma is az élők között van.

  5. Csúfolódók és vallásilag kétkedők, akik elfordulnak a bibliai igazságtól „Az utolsó időben csúfolkodók támadnak” (2Pt 3:3). „Az egészséges tudományt el nem szenvedik ... és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak" (2Tim 4:3-4).
  Nem nehéz rátalálni ma azokra a csúfolódókra, akik beteljesítik e jövendölést. Még vallási vezetők is tagadják a Biblia egyértelmű tanítását a teremtésről, az özönvízről, Krisztus istenségéről, Krisztus második eljöveteléről és sok más alapvető bibliai igazságról. A pszichiátria és az álműveltek hagyományai lépett a Biblia helyébe számos vallási körben. Világi nevelők tanítják meg ifjainkat arra, hogyan gúnyolódjanak ezeknek a nagy igazságok bibliai bizonyítékain, hogyan helyettesítsék a fejlődéselmélettel és egyéb ember alkotta hamis tanításokkal Isten Szent Igéjének egyértelmű és világos tényeit. Egy nemrég készített felmérés szerint az amerikai egyetemistáknak és főiskolásoknak mindössze két százaléka hisz Krisztus második eljövetelének valóságában.

  6. Erkölcsi romlás − a lelkiség hanyatlása „Az utolsó napokban… lesznek az emberek magukat szeretők… szeretet nélkül valók… mértékletlenek… a jónak nem kedvelői… Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét” (2Tim 3:1-5).
  A világ félelmetes válság közepette leledzik. A legkülönbözőbb állású emberek látják így. Az öngyilkosság népszerű válasz lett az emberi bajokra. A válások aránya elképesztő méretben megugrott: majdnem minden második házasság a bíróságon végzi. A mai erkölcstelen nemzedék − a szex és a romlottság iránti megszállottságával, a gyarapodó gyülekezeti tagokkal, ám csökkenőben levő valódi lelkiséggel − Isten Igéjének egyértelmű és határozott beteljesítője. Ha iagzán meg akarunk döbbenni, nézzük végig, hogy a Timóteushoz írt második levél 3:1-5 szakaszában elősorolt utolsó időbeli bűnök sorában hányra találunk példát bármely újságban, magazinban. Az Úr eljövetelén kívül semmi nem tartóztathatja fel a gonoszságnak azt az áradatát, ami lassan beborítja a világot.

  7. Gyönyörök hajszolása „az utolsó napokban… lesznek az emberek… inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői” (2Tim 3:1-4).
  A világ őrületbe kergette magát a gyönyörök hajszolásával. A nagyvárosokban a lakosságnak csak egy nagyon kis hányada jár rendszeresen istentiszteletre, de ezerszámra halmozzák egymásra a gyönyörforrásokat. A fejlett világban esztendőről esztendőre milliárdokat költenek a gyönyörökre, amihez képest csak filléreket Istenre. A gyönyörökért bolonduló világ órákat tölt el naponta a televízió előtt, mintegy 2Tim 3:4 közvetlen beteljesítéseképpen.

  8. Növekvő törvénytelenség, véres bűntények és erőszak „A gonoszság megsokasodik” (Mt 24:12). „S gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban” (2Tim 3:13). „A föld tele van véres ítélettel, és a város tele van erőszakossággal” (Ez 7:23).
  E jel teljesedése túlontúl is nyilvánvaló. A bűn és a törvénytelenség döbbenetes gyorsasággal növekedik. A nagyvárosokban a legtöbb ember nem nyit ajtót csengetésre sötétedés után. Korunk legbölcsebb államférfijait aggodalommal tölti el a gondolat, hogyan maradhat fenn civilizációnk, amikor szemmel látható, hogy a bűnözést lehetetlen féken tartani.

  9. Pusztító földrengések, viharok és éhségek „És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok” (Lk 21:11).
  A földrengések, a tornádók, az áradások stb. korábban nem ismert mértéket öltenek. A világon élő emberek egyharmada éhezik, és naponta ezrek halnak meg az alultápláltság miatt. Mindezek további bizonyítékul szolgálnak arra, hogy ezek a világtörténelem utolsó órái.

  10. Az utolsó napokban egy különleges üzenet szól a világhoz „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek és akkor jön el a vég” (Mt 24:14).
  A Krisztus második eljöveteléről szóló utolsó nagy és ünnepélyes üzenet ma több mint 900 nyelven és tájnyelven szólal meg. A világ népességének közel 95 százaléka jut hozzá ily módon ehhez az üzenethez. Jézus visszajövetele előtt a világon élő minden ember figyelme fel lesz híva az ő közeli visszatérésére. Az emberek csak akkor vesznek el, ha visszautasítják a figyelmeztető üzenetet.

  11. A világ a spiritizmus felé fordul „Az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén” (1Tim 4:1). „Mert ördögi lelkek azok” (Jel 16:14).
  A mai emberek, köztük nagyon sokan a népek vezetői közül, gyógyítókhoz, médiumokhoz és spiritisztákhoz fordulnak tanácsért. A spiritizmus behatolt az egyházakba is, mégpedig a lélek halhatatlanságának hamis tanítása által. A Biblia azt tanítja, hogy a holtak halottak.

   
  Utoljára módosítva a moderátor által: 2016 Július 26
  Jaszladany kedveli ezt.
 10. tuncu

  tuncu Vendég

  Mk 13,33
  Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.

   
  Jaszladany kedveli ezt.
 11. tuncu

  tuncu Vendég

 12. tuncu

  tuncu Vendég

  Zsolt 43,5
  Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.
   
  Jaszladany kedveli ezt.
 13. tuncu

  tuncu Vendég  Zsolt 18,47
  Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!

   
  Jaszladany kedveli ezt.
 14. bita-2015

  bita-2015 Új tag

  Úgy tünik kissé elkanyarodott a fórum az eredeti témától.
  Akit érdekelné a Biblia történelmi szempontból annak ajánloma bita.phu.hu oldalt.
   
 15. Jaszladany

  Jaszladany Állandó Tag

  Hol tért el?
   
 16. tuncu

  tuncu Vendég

 17. tuncu

  tuncu Vendég

 18. tuncu

  tuncu Vendég

  Ősi babilóni agyagtáblán bukkantak rá Noé bárkájának tervrajzára

  Különös, majd négyezer éves ékírásos agyagtábla került egy régészprofesszor kezébe néhány éve… A tudós, miután megfejtette a tábla ősi jeleit, nem akarta elhinni azt, amit olvasott… A kormeghatározás azonban igazolta, hogy a tábla eredeti! Már maga a nem mindennapi lelet története is kalandregénybe illene. A II. világháború alatt egy a távol-keleten, a Királyi Légierőnél szolgálatot teljesítő katona vette a kis agyagtáblát egy sírrablótól az arab bazárban.

  Majd miután hazatért, több más “szuvenírrel” egyetemben el akarta adni egy múzeumnak, de azok miután megnézték a gyűjteményt, kijelentették, hogy szeméttel nem foglalkoznak.

  Az agyagtábla így jó pár évtizedre egy bádog teásdobozvba zárva várta, hogy a katona fia rábukkannjon… Aki ezúttal a megfelelő emberhez fordul vele.

  [​IMG]
  Dr. Irving Finkel, a British Múzeum Közel-kelet szakértője vette meg a majd 4 ezer éves, ékírásos agyagtáblát, miután rájött, hogy mi áll rajta… Az ősi iromány részletes leírást tartalmazott arról, hogyan kell egy bárkát építeni, és mi kell hozzá. Az ősi időkben Babilónia területén nem voltak ritkák az ehhez hasonló kör alakú, több szintes, kátránnyal szigetelt és gerendákkal megerősített bárkák, amelyekkel a folyón akár állatokat is lehetett szállítani. Egészen a XX. század második feléig ehhez hasonló, de sokkal kisebb alkalmatosságokon szállították át a folyókon az embereket és a lovakat.

  [​IMG]
  A régészprofesszor szerint egy ilyen bárkát építhetett a bibliai Noé is, hiszen abban az időben nagyjából ez volt az egyetlen hajóforma a világnak azon a részén… Köztudott, hogy a vízözön, és a bárkaépítés történetét a Biblia is csak átvette egy ősibb forrásból. A ősi történet alighanem egy valóban megesett árvíz alkalmával születhetett, amelyben a főhős az állatait és családját egy ilyen bárkán menekítette meg a pusztulástól.
  [​IMG]
  Az eltelt évezredek alatt azonban ahányszor elhangzott a sztori, annyiszor tettek hozzá ezt-azt, mígnem a végén már arról szólt, hogy a világ összes állatából egy párat felvitt a hajóra a bárka építője… és a vízi jármű mérete is jelentősen növekedett… Majd tovább színezték különféle vallási motívumokkal, mígnem olyanná alakult, ahogyan azt ma a Bibliában olvashatjuk. A professzor lelkes segítőivel, Indiában építette meg a bárkát, amelynek eredetileg 3600 négyzetméter lett volna a kiterjedése, vagyis nagyjából egy futballpálya kétharmadát fedte volna le. A méreteknek végül csak az ötödét vették alapul… Így is 67 méter lett az átmérője. Minden felhasznált anyag természetes eredetű volt. Nádat, fát, bambuszt, pálmát használtak az építéshez… csak amit az ősi Babilónban is használtak. A járművet kívül-belül bitumennel szigetelték le. És mindezt modern szerszámok felhasználása nélkül! Az így elkészült bárkával akár az óceánon is át lehetett volna kelni… igaz, itt-ott azért változtatni kellett az eredeti terveken, de a végeredmény magáért beszélt…

  Forrás: http://paranormal.hu/osi-babiloni-agyagtablan-bukkantak-ra-noe-barkajanak-tervrajzara/
   
  Utoljára módosítva a moderátor által: 2016 Szeptember 19
 19. tuncu

  tuncu Vendég

  Sok szeretettel!
   

  Csatolt fájlok:

  imbusz és porcelan kedveli ezt.
 20. imbusz

  imbusz Állandó Tag

  Sziasztok!
  Nem tudom, jó fórumon teszem-e fel a kérdést, de létezik-e olyan magyar nyelvű biblia fordítás, amely kimondottan csak a Septuagintát veszi alapul, a maszoretikus szövegek nélkül?
   

Megosztás