Biblia, minden ami a Szentírással kapcsolatos - 2013

T

tuncu

Vendég
Kezdjük az elején!
Biztos voltatok úgy többen,hogy éreztetek ott belül valamit! Hogy valahol éreztétek,tudtátok,hogy van valami...Ott fönt! Aki sokkal nagyobb,bölcsebb,és szeret minket!....Van aki még mindig érzi,de csak érzi...van,aki megakarja,vagy megakarta ismerni Ki is lehet Ő? Van,aki elnyomja ezt az érzést magában... Mindenki maga döntött úgy ahogy!
Azok,akik "tudták,és tudják ezt" ,de nem éltek vele,remélem ez az írás ad erőt,hogy meg is hallja, és újra hallja!
Azok,akik elnyomták,remélem felelevenedik bennük a felismerés..,hogy tényleg!...Valóban volt ilyen!
Azok,akik meghallották,és éltek vele, azok megtartassanak!
Ebben szeretnénk segítséget adni!
Útravalónak csak annyit szólnék minden emberhez: Gondolkodjatok el rajta! Mekkora bizonyság ez, Istentől,Istenről amit minden ember megkap tőle.Mert ezek az érzések belülről fakadnak! És nem ember szájából hangzik el! És a másik bizonyság: MINDENKI megkapta!Ez a tudat érzés az,ami minden ember számára tanúságtétel! Melyben tudtára adja az embernek: Itt vagyok!... De a döntés a TE kezedben van! Keresel-e engem? Aki szeretlek téged! Mert tőlem származol,Én vagyok a Te Atyád,és haza várlak!
 
T

tuncu

Vendég
Utolsó idő...

Jellemzi-e egyértelműen a Biblia a világot és az abban élő embereket az utolsó nemzedékből?

Hogyan tudhatjuk meg, mikor érkeztünk el a földi történelem legeslegutolsó pillanataihoz? Jellemzi-e egyértelműen a Biblia a világot és az abban élő embereket az utolsó nemzedékből?
A jövőtől való félelem és rettegés is Jézus visszajövetelének jelei. Válasz: Igen, jellemzi. Tanulmányozd az utolsó napok alábbi sajátos jeleit. Ámulni fogsz. És ez csupán néhány példa a számtalan egyértelmű jelből, amelyek azt mutatják, hogy a föld történetének záró szakaszához érkeztünk.

1. A tőke és a munka viszálya „Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez… Legyetek… béketűrők az Úrnak eljöveteléig” (Jak 5:4,8).
A tőke és a munka közötti viszály az utolsó napokban meg van jövendölve. A beteljesedéshez elég belelapozni valamelyik sajtótermékbe.

2. Háborúk és lázadások „És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek mert ezeknek meg kell lenni elébb” (Lk 21:9).
Háborúk és polgárháborúk sújtják az emberek tömegeit világszerte. Egyedül Jézus közeli visszajövetele vet véget a háború fájdalmának és pusztításának.

3. Nyugtalanság, félelem és zűrzavar „És a földön pogányok szorongása a kétség miatt… Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek” (Lk 21:25-26).
Különös csengése van e szavaknak, mintha egy mai napilap vezércikkéből ollóztuk volna ki: tökéletes ábrázolása ez mai világunknak, és ennek van is egy oka: mi vagyunk azok az emberek, akik a földi történelem legeslegutolsó napjaiban élnek. A mai feszült légkör, amit világunkban tapasztalhatunk, nem lephet meg bennünket. Krisztus előre szólt róla. Arról győzhet meg bennünket, hogy az Ő eljövetele közel van.

4. A tudás gyarapodása „…a végső időig… nagyobbá lesz a tudás” (Dán 12:4).
Az információ korában talán nem kell ez mellett külön érvelni. A legkétkedőbb elme is be kell, hogy lássa e jel beteljesedését. Az ismeretek minden irányban robbanásszerű fejlődésen mennek át. Elhangzott, hogy a világ teljes ismeretmennyiségének 80 %-a a legutolsó évtizedben látott napvilágot, továbbá a valaha élt összes tudós 90 %-a ma is az élők között van.

5. Csúfolódók és vallásilag kétkedők, akik elfordulnak a bibliai igazságtól „Az utolsó időben csúfolkodók támadnak” (2Pt 3:3). „Az egészséges tudományt el nem szenvedik ... és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak" (2Tim 4:3-4).
Nem nehéz rátalálni ma azokra a csúfolódókra, akik beteljesítik e jövendölést. Még vallási vezetők is tagadják a Biblia egyértelmű tanítását a teremtésről, az özönvízről, Krisztus istenségéről, Krisztus második eljöveteléről és sok más alapvető bibliai igazságról. A pszichiátria és az álműveltek hagyományai lépett a Biblia helyébe számos vallási körben. Világi nevelők tanítják meg ifjainkat arra, hogyan gúnyolódjanak ezeknek a nagy igazságok bibliai bizonyítékain, hogyan helyettesítsék a fejlődéselmélettel és egyéb ember alkotta hamis tanításokkal Isten Szent Igéjének egyértelmű és világos tényeit. Egy nemrég készített felmérés szerint az amerikai egyetemistáknak és főiskolásoknak mindössze két százaléka hisz Krisztus második eljövetelének valóságában.

6. Erkölcsi romlás − a lelkiség hanyatlása „Az utolsó napokban… lesznek az emberek magukat szeretők… szeretet nélkül valók… mértékletlenek… a jónak nem kedvelői… Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét” (2Tim 3:1-5).
A világ félelmetes válság közepette leledzik. A legkülönbözőbb állású emberek látják így. Az öngyilkosság népszerű válasz lett az emberi bajokra. A válások aránya elképesztő méretben megugrott: majdnem minden második házasság a bíróságon végzi. A mai erkölcstelen nemzedék − a szex és a romlottság iránti megszállottságával, a gyarapodó gyülekezeti tagokkal, ám csökkenőben levő valódi lelkiséggel − Isten Igéjének egyértelmű és határozott beteljesítője. Ha iagzán meg akarunk döbbenni, nézzük végig, hogy a Timóteushoz írt második levél 3:1-5 szakaszában elősorolt utolsó időbeli bűnök sorában hányra találunk példát bármely újságban, magazinban. Az Úr eljövetelén kívül semmi nem tartóztathatja fel a gonoszságnak azt az áradatát, ami lassan beborítja a világot.

7. Gyönyörök hajszolása „az utolsó napokban… lesznek az emberek… inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői” (2Tim 3:1-4).
A világ őrületbe kergette magát a gyönyörök hajszolásával. A nagyvárosokban a lakosságnak csak egy nagyon kis hányada jár rendszeresen istentiszteletre, de ezerszámra halmozzák egymásra a gyönyörforrásokat. A fejlett világban esztendőről esztendőre milliárdokat költenek a gyönyörökre, amihez képest csak filléreket Istenre. A gyönyörökért bolonduló világ órákat tölt el naponta a televízió előtt, mintegy 2Tim 3:4 közvetlen beteljesítéseképpen.

8. Növekvő törvénytelenség, véres bűntények és erőszak „A gonoszság megsokasodik” (Mt 24:12). „S gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban” (2Tim 3:13). „A föld tele van véres ítélettel, és a város tele van erőszakossággal” (Ez 7:23).
E jel teljesedése túlontúl is nyilvánvaló. A bűn és a törvénytelenség döbbenetes gyorsasággal növekedik. A nagyvárosokban a legtöbb ember nem nyit ajtót csengetésre sötétedés után. Korunk legbölcsebb államférfijait aggodalommal tölti el a gondolat, hogyan maradhat fenn civilizációnk, amikor szemmel látható, hogy a bűnözést lehetetlen féken tartani.

9. Pusztító földrengések, viharok és éhségek „És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok” (Lk 21:11).
A földrengések, a tornádók, az áradások stb. korábban nem ismert mértéket öltenek. A világon élő emberek egyharmada éhezik, és naponta ezrek halnak meg az alultápláltság miatt. Mindezek további bizonyítékul szolgálnak arra, hogy ezek a világtörténelem utolsó órái.

10. Az utolsó napokban egy különleges üzenet szól a világhoz „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek és akkor jön el a vég” (Mt 24:14).
A Krisztus második eljöveteléről szóló utolsó nagy és ünnepélyes üzenet ma több mint 900 nyelven és tájnyelven szólal meg. A világ népességének közel 95 százaléka jut hozzá ily módon ehhez az üzenethez. Jézus visszajövetele előtt a világon élő minden ember figyelme fel lesz híva az ő közeli visszatérésére. Az emberek csak akkor vesznek el, ha visszautasítják a figyelmeztető üzenetet.

11. A világ a spiritizmus felé fordul „Az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén” (1Tim 4:1). „Mert ördögi lelkek azok” (Jel 16:14).
A mai emberek, köztük nagyon sokan a népek vezetői közül, gyógyítókhoz, médiumokhoz és spiritisztákhoz fordulnak tanácsért. A spiritizmus behatolt az egyházakba is, mégpedig a lélek halhatatlanságának hamis tanítása által. A Biblia azt tanítja, hogy a holtak halottak.

 
Utoljára módosítva a moderátor által:
T

tuncu

Vendég
tizparancsolat.png
 
T

tuncu

Vendég
Zsolt 43,5
Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.
 
T

tuncu

Vendég
Ősi babilóni agyagtáblán bukkantak rá Noé bárkájának tervrajzára

Különös, majd négyezer éves ékírásos agyagtábla került egy régészprofesszor kezébe néhány éve… A tudós, miután megfejtette a tábla ősi jeleit, nem akarta elhinni azt, amit olvasott… A kormeghatározás azonban igazolta, hogy a tábla eredeti! Már maga a nem mindennapi lelet története is kalandregénybe illene. A II. világháború alatt egy a távol-keleten, a Királyi Légierőnél szolgálatot teljesítő katona vette a kis agyagtáblát egy sírrablótól az arab bazárban.

Majd miután hazatért, több más “szuvenírrel” egyetemben el akarta adni egy múzeumnak, de azok miután megnézték a gyűjteményt, kijelentették, hogy szeméttel nem foglalkoznak.

Az agyagtábla így jó pár évtizedre egy bádog teásdobozvba zárva várta, hogy a katona fia rábukkannjon… Aki ezúttal a megfelelő emberhez fordul vele.

Irving-Finkel-0111.jpg

Dr. Irving Finkel, a British Múzeum Közel-kelet szakértője vette meg a majd 4 ezer éves, ékírásos agyagtáblát, miután rájött, hogy mi áll rajta… Az ősi iromány részletes leírást tartalmazott arról, hogyan kell egy bárkát építeni, és mi kell hozzá. Az ősi időkben Babilónia területén nem voltak ritkák az ehhez hasonló kör alakú, több szintes, kátránnyal szigetelt és gerendákkal megerősített bárkák, amelyekkel a folyón akár állatokat is lehetett szállítani. Egészen a XX. század második feléig ehhez hasonló, de sokkal kisebb alkalmatosságokon szállították át a folyókon az embereket és a lovakat.

agyagtabla-2.jpg

A régészprofesszor szerint egy ilyen bárkát építhetett a bibliai Noé is, hiszen abban az időben nagyjából ez volt az egyetlen hajóforma a világnak azon a részén… Köztudott, hogy a vízözön, és a bárkaépítés történetét a Biblia is csak átvette egy ősibb forrásból. A ősi történet alighanem egy valóban megesett árvíz alkalmával születhetett, amelyben a főhős az állatait és családját egy ilyen bárkán menekítette meg a pusztulástól.
article-2524056-1A1F496300000578-586_634x418.jpg

Az eltelt évezredek alatt azonban ahányszor elhangzott a sztori, annyiszor tettek hozzá ezt-azt, mígnem a végén már arról szólt, hogy a világ összes állatából egy párat felvitt a hajóra a bárka építője… és a vízi jármű mérete is jelentősen növekedett… Majd tovább színezték különféle vallási motívumokkal, mígnem olyanná alakult, ahogyan azt ma a Bibliában olvashatjuk. A professzor lelkes segítőivel, Indiában építette meg a bárkát, amelynek eredetileg 3600 négyzetméter lett volna a kiterjedése, vagyis nagyjából egy futballpálya kétharmadát fedte volna le. A méreteknek végül csak az ötödét vették alapul… Így is 67 méter lett az átmérője. Minden felhasznált anyag természetes eredetű volt. Nádat, fát, bambuszt, pálmát használtak az építéshez… csak amit az ősi Babilónban is használtak. A járművet kívül-belül bitumennel szigetelték le. És mindezt modern szerszámok felhasználása nélkül! Az így elkészült bárkával akár az óceánon is át lehetett volna kelni… igaz, itt-ott azért változtatni kellett az eredeti terveken, de a végeredmény magáért beszélt…

Forrás: http://paranormal.hu/osi-babiloni-agyagtablan-bukkantak-ra-noe-barkajanak-tervrajzara/
 
Utoljára módosítva a moderátor által:

imbusz

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Nem tudom, jó fórumon teszem-e fel a kérdést, de létezik-e olyan magyar nyelvű biblia fordítás, amely kimondottan csak a Septuagintát veszi alapul, a maszoretikus szövegek nélkül?
 
Sziasztok!
Nem tudom, jó fórumon teszem-e fel a kérdést, de létezik-e olyan magyar nyelvű biblia fordítás, amely kimondottan csak a Septuagintát veszi alapul, a maszoretikus szövegek nélkül?
Szia!
Nem. Tudomásom szerint sajnos ilyen fordítás csak angolban létezik.
Zsoltárok fordítás van.
Ezen kívül, ha már van minimális görög nyelvtudás, ezt érdemes nézni, mert magad is összerakhatsz egy kérdéses szakasz LXX fordítást: ujszov.hu
Üdv
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Nem tudom, jó fórumon teszem-e fel a kérdést, de létezik-e olyan magyar nyelvű biblia fordítás, amely kimondottan csak a Septuagintát veszi alapul, a maszoretikus szövegek nélkül?

Szia!
Jó helyen teszed fel a kérdést, én nem tudok róla, hogy a Septuagintának lenne bármilyen magyar fordítása. A magyar ószövetségi bibliafordítások vagy az eredeti héber szöveg alapján készültek, vagy Jeromos latin fordítása, a Vulgata alapján, ez a katolikus Káldi Biblia.
 

imbusz

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszönöm a válaszokat!
Sok rosszat hallottam a maszoreta szövegek kapcsán, csak ezért kérdeztem. Azt a fordítást keresem, amely leginkább megfelel az eredeti Üzenetnek.
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszönöm a válaszokat!
Sok rosszat hallottam a maszoreta szövegek kapcsán, csak ezért kérdeztem. Azt a fordítást keresem, amely leginkább megfelel az eredeti Üzenetnek.

Én a "The Word" ingyenes bibliaprogramot szeretem használni, mert ebben az eredeti szöveget lehet olvasni, amit a program szótáraz.

http://www.mobilbiblia.hu/biblia-programok-theword.php?sid=265703550&kerdoiv=N

http://www.theword.net/

Innen is letölthető:
http://www.kerak.hu/index.php/letoltesek/programok-pc-re

Amúgy a legjobb több fordítást összehasonlítani, ha tudsz angolul (vagy más idegen nyelven), akkor az angol nyelvű verziókkal is.
Én ezt az oldalt szoktam használni a fordítások összehasonlításához:

http://biblia.jezusert.com/index.php?valasztas=ravasz&konyv=&resz=
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Újabb régészeti lelet, ami alátámasztja a Bibliát.

http://www.origo.hu/tudomany/201801...ak-2700-eves-pecsetlenyomatara-bukkantak.html

A pecsétlenyomat alátámasztja a Bibliában szereplő utalásokat arra, hogy 2700 évvel ezelőtt létezett egy városi kormányzói tisztség Jeruzsálemben- idézte az IAA közleménye az ásatásokban részt vevő egyik régészt. A király által kinevezett kormányzókról kétszer tesz említést a Biblia. A királyok első és második könyvében, valamint a krónikák első és második könyvében.
 

"Abdiás"

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia!

A budapesti Szent Pál Akadémián zajlik egy olyan Bibliafordítási munka, amely az eredeti héber és görög szöveg alapján fordítja Isten Igéjét.
A teljes Írás még nem érhető el, de az ószövetségi "kispróféták" ill. Ézsaiás könyve és az Újszövetségből Péter, Jakab, János, Júdás levelei ill. a Jelenések könyve már igen.
A fordítások A Hit Gyülekezete által kiadott Új exodus kiadványaiban jelentek meg, ill. jelennek meg a továbbiakban is.
Ezek visszamenőleg is beszerezhetőek a készlet erejéig, ráadásul jelenleg a régi kiadványok egy jelképes, 100Ft-os összegért megvásárolhatóak.
A fordítások mellett sok hasznos ismeretet is közöl a nagyvilág eseményeiből, a kereszténység helyzetéről, és minden olyan eseményről, aminek a bibliai próféciák tükrében fontos szerepe lehet a jövő alakulásában. Ez egy kb. 100 oldalas kiadvány kötetenként.

A Biblia olvasásánál és értelmezésénél nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy amit a kezünkbe veszünk Isten Igéje gyanánt, az nem teljesen az eredeti Szentírás, hanem annak emberek általi fordítása, amely számos félreértelmezésre adott és ad ma is okot. Károlinak nagyon hálásak lehetünk a Biblia magyar nyelvre való fordításáért, de azt is figyelembe kell venni, hogy az ember személyisége nagyon erős lenyomatot hagy a munkáján, így valószínűleg a kora egyházi vezetőivel folytatott folyamatos hitviták eredménye lehet, hogy az eredetiben igazságos Isten kifejezést következetesen bosszúálló Istenként fordítja le, márpedig a kettő teljesen más Istenképet alakít ki az emberben.

Károli nem tesz különbséget a lélek és a szellem között, ezért a fordításaiban rendszeresen mindkettőt léleknek fordítja.
Egy korábbi hozzászóló azt írta, hogy nem érti a hegyi beszédből azt, hogy mint jelenthet az, hogy boldogok a lelki szegények ( Máté 5:3.), mert ha szó szerint akarja értelmezni - márpedig nagyon helyesen látja, hogy a Bibliát valóban szó szerint és nem allegórikusan kell értelmezni -, akkor arra a következtetésre jut, hogy azok a boldogok, akikből hiányzik a szeretet, a megbocsájtás......de hát ez az értelmezés ellentétes lenne Isten igéjével.
Ilyen esetekben érdemes elgondolkodni azon, hogy ami oda le van írva, az vajon megeggyezik-e Isten eredeti kijelentésével.

Ennek a résznek a pontosabb fordítása: boldogok a szellem koldusai......, ami azt jelenti, hogy azok a boldog emberek, akik úgy vágynak a Szent Szellem, vagyis Isten szellemének a közelségére, kijelentéseire, vezetésére, ajándékaira, megnyilvánulásaira, mint a koldus egy falat kenyérre. Ez egy teljes alárendeltséget jelent az ember részéről Isten vezetésének.

A lélek és a szellem között azért is fontos különbséget tenni, mert az ember lelke és szellem nem ugyanaz.
Ahogy Isten Önmagában egyesíti a Szentháromságot - sokak számára ennek felfogása nehézséget okoz, hogy egy személy, 3 különálló személy is egyben ( Atya, Fiú, Szent Szellem )-, ugyanúgy, mivel az ember Isten képmására lett teremtve, ez a hármas tagolódás megvan az embernél is, test, lélek szellem, és a 3 együtt alkotja az embert.
A testünkkel a látható világgal érintkezünk.
A lélek az értelem, az akarat és az érzelem.
A szellemünk pedig az a részünk, amelyen keresztül kapcsolatba tudunk lépni Istennel. Személyes kapcsolatba. Istent természetes emberi tudással és elmével nem lehet megismerni, mert kizárólag a Szent Szellemén keresztül az ember szellemébe ad kijelentést Önmagáról. Isten Szellem.
Jézus Krisztusnak viszont van fizikai teste, ma is, mint ahogy azoknak az embereknek is lesz, akik bekerülnek az örökkévalóságba.

Az állatoknak nincs szellemük, csak testük és lelkük, ezért amikor egy állat elpusztul, véglegesen megsemmisül, nincs örök életük.
Az állatok megismerőképessége, akarata, érzelmeiknek a kifejezése, vagyis a lelkük megnyilvánulása a fizikai létükön alapszik, ezért a testükkel együtt a lelkük is megsemmisül.
Az ember lelke viszont nem a fizikai létén, hanem a szellemén alapszik, vagyis amikor a test meghal, ezek a képességek - akarat, érzelem, értelem - tovább léteznek......és idővel majd ehhez vagy az elragadtatáskor vagy a feltámadáskor test is párosul.
Az evolúcióelmélet pl. ezen a ponton is elvérzik, mivel az ember jóval magasabb létező, mint az állatvilág. Egy alacsonyabb létezőből nem fejlődhet ki egy magasabbrendű lény.....

Elnézést, hogy az eredeti témától ennyire eltértem.
 

hombárfej

Állandó Tag
Állandó Tag
Az állatoknak nincs szellemük, csak testük és lelkük, ezért amikor egy állat elpusztul, véglegesen megsemmisül, nincs örök életük.
Az állatok megismerőképessége, akarata, érzelmeiknek a kifejezése, vagyis a lelkük megnyilvánulása a fizikai létükön alapszik, ezért a testükkel együtt a lelkük is megsemmisül.
Az ember lelke viszont nem a fizikai létén, hanem a szellemén alapszik, vagyis amikor a test meghal, ezek a képességek - akarat, érzelem, értelem - tovább léteznek......és idővel majd ehhez vagy az elragadtatáskor vagy a feltámadáskor test is párosul.
Az evolúcióelmélet pl. ezen a ponton is elvérzik, mivel az ember jóval magasabb létező, mint az állatvilág. Egy alacsonyabb létezőből nem fejlődhet ki egy magasabbrendű lény.....

Elnézést, hogy az eredeti témától ennyire eltértem.
Ezekkel a kifejtésekkel nem értek egyet.
Mi az hogy "Egy alacsonyabb létezőből nem fejlődhet ki egy magasabbrendű lény....."
Ki mondja azt, hogy alacsonyabb létezőből? Az ember? Aki magasabban létező? Esetleg, csak elöntötte a felsőbbrendűségi érzés?
Ha azt vesszük, hogy egy cápa a vízben 15-20 km messzeségből is megérzi a vérszagot, akkor ehhez képest az ember sehol nincs. Vagy hogy a egy véreb - az a kutyafajta, amit nyomkövetésre használ az ember - egy kerékpáron ülő ember nyomát is követni tudja a szagmintája alapján, azért az se semmi.
Ebből azt akarom leszűrni, hogy minden állat a maga közegében a maximumot tudja nyújtani.
Az ember megtanult beszélni, ebből következően írni és ebből következően feldolgozni a tágabb környezetét. Ami arra jó, hogy a túlélését biztosítsa, ugyanúgy, mint a cápa, vagy a kutya szaglása az ő túlélésüket meg az biztosítja.
Azt mondani, hogy nem tudnak beszélni? Kell nekik a beszéd képessége? Ez csak az ember felsőbbrendű magyarázata arra, hogy miért van szüksége neki ezen állatok életterére is. Nem lenne rá szüksége, ha együtt tudna élni a természettel, de nem tud. Vagy inkább nem akar. Az ember leigázza a természetet, az állat a természet része.
Az külön jó, hogy az ember azt hiszi, hogy le tudja igázni a természetet. Aztán, amikor a természet mégiscsak megmutatja az erejét, akkor csodálkozik és ahelyett, hogy magába nézne, valakire gyorsan ráfogja, hogy ő hibázott. Például egy megfoghatatlan valamire, valakire: az Istenre. No nem úgy, hogy ÉN hibáztam és ezért büntetést kaptam, hanem hogy MÁSOK hibáztak és őket bünteti, de sajnos, sajnos, én is beleestem a szórásba.
Egyébként az utolsó mondatod egyenesen tagadja az ember létezését. Nekünk miért van DNS-ünk? Mi különlegesek vagyunk, nekünk nem lehet ugyanolyan elven működő öröklési kódunk, mint egy légynek, egy amőbának, egy kecskének, egy akárminek. Csak sajnos, a természetet ez nem érdekli. Egy kaptafára vesz minden élő, mozgó teremtményt: a legyet épp úgy, mit az amőbát, a kecskét, az embert. Tehát az embernek van DNS-e, a légynek nem lehet? Vagy fordítva?
És ha az öröklési kódunk ugyanaz, mit a többieké, valamint létezik mutáció, márpedig az az öröklési kód felépítéséből következik, akkor bizony mi is valahonnan kifejlődtünk.
Ha mégsem, akkor mi ugyanúgy Isten teremtményei vagyunk, mint a légy, az amőba, a kecske, a .... akik a maguk területén a maximumot nyújtják. Ha nekünk Isten testet, lelket és szellemet teremtett, akkor a többinek is ugyanúgy. Miért tért volna el a sablontól? Mert egyesek azt mondják? Ezek az egyesek személyesen megbeszélték Istennel, hogy mit teremtett és miért? Ezt nem gondolhatja senki komolyan.
Egyszóval, légy szíves gondold át még egyszer ....
 
Oldal tetejére