Biblia, minden ami a Szentírással kapcsolatos!

pastoral témája a 'Vallás,szellemtan' fórumban , 2005 Február 21.

Témaállapot:
Not open for further replies.
 1. furrier75

  furrier75 Kitiltott (BANned)  "Paigambar Yuzu Asaf", ami azt jelenti: "Allah Küldötte, Yuzu Asaf" - ezt találtam...
  A "Land of hun" meg említést sem érdemel... :D:D:D

  Az a "baj", hogy ha sokáig kutakodsz meg leszel kövezve...
  Tudod, az izraelita kapott egy parancsot - Ne ölj! - és be is tartja, mondván, ő nem, a kő volt... :D:D:D
   
  Kyra2 és Kicsi Fecske kedveli ezt.
 2. sirkan49

  sirkan49 Kitiltott (BANned)

  De bizony ám:)) Még a Futrinka utcával,a Mazsolával és a TÁDÉVAL is :D

  Lehet választani,melyik tetszik jobban...
   
  Kicsi Fecske és furrier75 kedveli ezt.
 3. sirkan49

  sirkan49 Kitiltott (BANned)

  Paigambar olyan valaki, akinek mély kapcsolata van a teremtő fénnyel az istenivel.... Már megint a fény....
   
 4. Csillagözön

  Csillagözön Állandó Tag

  <iframe src="http://player.vimeo.com/video/48743418?color=ffffff" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
   
  Kicsi Fecske kedveli ezt.
 5. FagyisSzent

  FagyisSzent Állandó Tag

  Csak néhány apróságot, vitakényszer nélkül:
  Sokszor írok német szöveget, és igen sokszor a nevem német változatát használom.
  Amennyiben magyarul írok német uralkodókról, akkor Frigyes és Vilmos neveket használok és nem Friedrichet vagy Wilhelmet.
  Akárcsak Lajosként hivatkozom a Bourbon ház francia uralkodóira, nem pedig François néven, amennyiben nem franciául értekezem, mégha az is az igazi.
  Jézust Jézus Krisztusként ismertem meg, nem Jesua ben Joszefként. Továbbra is ezt a nevet használom, ha rá hivatkozom, nem a feltehető eredeti nevét.
  ( Amúgy a Puskin Sándor utcán sétáltam iskolába egész gyerekkoromban. Sokáig meggyőződésem volt, hogy magyar volt az illető. :D )

  Jézus (illetve tágabban a hellenizmus) korában Palesztínában is elterjedt a görög nevek használata. Mégsem mondta senki pl., hogy Arisztobulosz vagy éppen Herodes fia Fülöp uralkodók görögök lettek volna. Az névátírás valami az eredetihez hasonló, de az új nyelvben ismerős névre rengeteg esetben dokumentált. Egyáltalán nem valószinűtlen, hogy András apostol neve ezért nem maradt ránk a héber-arámi eredetiben. Mindazonáltal, állításom nem az, hogy az apostolok zsidók voltak, bár minden jel erre mutat, hanem, hogy az evangéliumi névhasználat kevés ennek igazolására.
   
  Jaszladany kedveli ezt.
 6. FagyisSzent

  FagyisSzent Állandó Tag

  A hagyomány nem rögzítette, hogy melyik apostol(ok) tartotta(ák) szükségesnek a zsidóvá válást. Azt azonban igen, hogy az anitochiai, a jeruzsálemi és több más keresztény közösségben megkövetelt volt a körülmetélés és a mózesi törvények megtartása a megkeresztelkedett nem zsidók (gójim) számára. Ezzel a gyakorlattal szállt szembe Pál és Barnabás, és az ettől a gyakorlattól való eltérést rögzítette a jeruzsálemi aportoli zsinat (Jakab által javasolt) határozata. Ugyan a körülmetélést nem tartották szükségesnek, a mózesi törtvényekből többet megtartottak követendőnek ("tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől" ApCsel 15:20). Erről az Apostolok Cselekedeteiben valamint Pálnak a Galátabeliekhez írt levelében lehet bővebben olvasni.

  A dolog teljességéhez persze az is hozzátartozik, hogy többen vitatják, hogy volt egyáltalán apostoli zsinat Jeruzsálemben. Ez a vita egyelőre nem lezárt.
   
  furrier75, Kyra2 és Jaszladany kedveli ezt.
 7. steve3

  steve3 Állandó Tag

  A világosság drága kincs:
  "Pedig »milyen
  csodálatos dolgokat tudnánk véghezvinni Isten segítségével, ha lényünk mélységei felé fordulnánk
  és ott maradnánk, és igénybe vennénk azt a kegyelmet, ami ott rejtőzik bennünk! Igazi
  szabadságra találnánk ott belül, és Isten országára. Csakhogy éppen ez az, amit elmulasztunk
  megtenni; mindent magunkon kívül keresünk, hol ez után szaladunk, hol meg az után, hogy
  aztán végül is elveszítsük önmagunkat. Nincsen ez másképp veletek sem [– mondja Tauler hallgatóinak].
  Lelkiismeretesen eljöttök, hogy meghallgassátok a beszédemet, meghallgassátok Isten
  szavát – s mielőtt még megismernétek, már meg is feledkeztetek róla. Aztán majd elmentek,
  hogy meghallgassatok egy másik prédikátort is, és nemsokára már egyikünk szavára sem fogtok
  emlékezni, mert újra a külső dolgok felé fordultok. Így aztán sosem tudtok véget vetni gondjaitoknak
  « (Vetter 33. [129–130. p.] – Hofmann 33. [242. p.]).
  Johannes Tauler,30. Szentbeszéd ,jegyzetéből
   
  FagyisSzent és Jaszladany kedveli ezt.
 8. furrier75

  furrier75 Kitiltott (BANned)

  Valószínűleg egyik sem azok közül, akik valóban Jézus tanítványai voltak...
  Viszont, csak a tanítványai voltak apostolok + 1 önjelölt, aki nem más, mint Saul rabbi...
   
  Kyra2 és Kicsi Fecske kedveli ezt.
 9. furrier75

  furrier75 Kitiltott (BANned)

  "Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint" (2.Tim 2:8 )
  Ebben szerintem benne is van a lényeg...!

  Ha figyelmesen elolvassuk Pál írásait megállapíthatjuk, hogy Pál egyfajta (zsidó hitvilág)
  értelmezést ad azoknak a jézusi tanoknak, melyeket felhasználásra érdemesnek tart.
  Állandóan bizonygatnia kell apostoli mivoltát, és sokszor ellentétbe kerül Péterrel,
  akit maga Jézus a legalkalmasabbnak tart a tanításainak hirdetésére...
   
  Kyra2 és Kicsi Fecske kedveli ezt.
 10. FagyisSzent

  FagyisSzent Állandó Tag

  Mondataid egyenként igazak. De mit akarsz mondani?
  Már csak azért is kérdem, mert a páli levelek nem adnak egységes képet a szerző(k) hit- és vallásképéről.
   
  furrier75 kedveli ezt.
 11. furrier75

  furrier75 Kitiltott (BANned)

  "ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint"
  A hívők millió pedig, nem is kapnak mást, csak azt, ami az ő evangéliuma szerint való...
  Viszont elhitetik velük, hogy ezek Jézus tanításai...
  Pedig a kettő, Fény-Évekre van egymástól...

  "Az egyház olyan iratokra alapozza teljes teológiáját, melyek a KÍVÜLÁLLÓKNAK szólnak.
  Mi következik ebből?
  Az, hogy maga a zsidó-kereszténység egésze pápástól, Vatikánostól, egyházi hierarchiástól,
  beleértve mind a keleti, mind a protestáns egyházak és szekták mindegyikét, nem egyéb,
  mint egy kívülállókból álló, a Szent Tudásba be nem avatott személyek tarka gyülekezete.
  Ezért hangsúlyozza Pál szinte kétségbeesetten a HIT (Római levél) mindenek feletti fontosságát,
  mert ő sem volt beavatva Jézus valódi tanításába
  a Tizenkettővel ellentétben,
  hiszen nem tartozott egy pillanatig sem a Jézus körül verbuválódott kiválasztottak belső köréhez,
  és soha nem találkozott Jézussal.
  Az ember általában olyasmiben hisz, amiről nem rendelkezik pontos ismeretekkel, amiről nincsen egzakt tudása."
   
  FagyisSzent és Kicsi Fecske kedveli ezt.
 12. salamon.xxl

  salamon.xxl Állandó Tag

  Érdekes...
  A "honfoglaló" magyarok sírjaiban leggyakrabban előforduló lelet a mellkereszt.
  És fura módon nem tömegcikk, nem sorozatgyártott, nem egyforma. Mindegyik egyedi.
  Egy újonnan térített nép körében???
  ...
  Másik érdekesség: a magyarok sohasem imádták az Istent.
  Miért?
  Mert nem hittek benne.
  Tudták, hogy létezik, ismerték.
  Éppen ezért nem is imádták soha.
  Tisztelték.
   
  Kicsi Fecske és Kyra2 kedveli ezt.
 13. furrier75

  furrier75 Kitiltott (BANned)

  Ezek már a második bevonulás előtti sírokban megtalálhatóak...vagyis még meg se voltunk térítve...!
  Egyébként ha jól megnézel egy ilyen mellkeresztet, ez nem egy "feszület"...!
  Jézus SOHA nincs rászegelve...!

  Egy XVI. századi orosz zsidó rabbi, Rabbi Isaac Ben Abraham Tróki így írt rólunk:
  „A magyarok a Názáreti Jézus vallásának egyetlen követői.”
   
  Kicsi Fecske és Kyra2 kedveli ezt.
 14. Kyra2

  Kyra2 Kitiltott (BANned)

  Mi ebből a tanulság?

  Túl sok a prédikátor. ;)
   
  furrier75, steve3 és Kicsi Fecske kedveli ezt.
 15. FagyisSzent

  FagyisSzent Állandó Tag

  Örülük, hogy megkérdeztem, mit is akarsz valójában mondani?

  A levél és a szakasz mondani valója az általad beidézett szövegrészből sajnos nem derül ki.

  "Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint: A melyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve.

  Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsőséggel egyben."
  2Tim 8-10


  A szerző (Pál nevében) vallomást tesz arról, hogy ki a Krisztus, és hogy ő ezért az örömhírért (evangyélium = örömhír) és a mások üdvösségéért önként szenved.

  Hogy az írja a szerző, az én evangyéliumom, nem nyom sokat a latban a fő üzenet mellett. Számos fordítás azt mondja "az evangyélium szerint, amit hírdetek".


  Lajdi mennyiben a bibliakutatás elismert szakembere?
   
  steve3 és Jaszladany kedveli ezt.
 16. steve3

  steve3 Állandó Tag

  És még az is,hogy lenne mihez ragaszkodni.
  Életem egyik buktatója,hogy olyan dolgokat akarok megtudni Istentől,ami az én szeszélyarzenálomból származik,és valamiképp helytelen egyúttal.
  De csak tenném fel a kérdést:Mit akarsz hogy cselekedjem?Miről kell tudnom a te akaratod szerint?Mi az igazság,csak hogy cselekedhessem?
  Nem" menekülhetnék" a világos válasz elől.;) Jézushoz többféle szándékkal mentek a kérdezősködők.Akinek valódi szüksége volt,valódi választ,és segítséget kapott.Érdemes ennél a verziónál maradni.

  És tényleg túl sok a prédikátor.Ezért igyekezett Isten segíteni rajtunk,és küldött egy igazit.EGY megbízhatót.De sokan akarnak eltéríteni tőle,különféle fondorlattal,finoman okosan,ha lehet észrevétlenül. Egy gyógyszer létezik erre: "ŐT hallgassátok"- mondja az írás.Különféle embereknek,a nekik megfelelő csapda-próbatétel készül.A hiúknak,emberek előtt felmagasztosulni akaróknak egyfajta,az érzéki testi szenvedélyekre hajlóknak megint más...stb.A kísértőtől,mert Isten gonoszsággal nem kísért.
   
  FagyisSzent, GadMar és Jaszladany kedveli ezt.
 17. Kyra2

  Kyra2 Kitiltott (BANned)

  Értem, Steve3, vagyis "credo quia absurdum est". Ezek szerint 5 milliárd ember tévúton jár, viszont akkor majd eljön a kánaán, ha úgy lesz, ahogy arra Jona Metzger Jeruzsálem főrabbija tett javaslatot.

  "A diplomatáknak nem sikerült a világ békéjét biztosítani, segítenünk kell nekik. Javaslom, mondta a főrabbi a Spiegel internetes újságnak, hogy hozzák létre a vallások ENSZ szervezetét. A nagy világvallások valamennyien a népek atyjától, Ábrahámtól származnak. A segítségnek sajátossága: a muszlimok csak olyan személyt fogadnak el, aki vallásos, aki pedig világias, azt nem. A főrabbi szerint a Vallások ENSZ-e felvenné soraiba a hinduk és a buddhisták képviselőit is. "Mivel mi kegyesek, hívők ugyanazt a nyelvet beszéljük" - véli az izraeli főrabbi, Jona Metzger. forrás:Jesus.de - reformatus.hu - evangelikus.hu

  Szóval ti már jó úton haladtok az egyetlen világvallás felé, engem ez a lehetőség valahogy nem hozna lázba, de ti tudjátok...;)
   
 18. steve3

  steve3 Állandó Tag

  Én csak arra gondolok,ha Istenhez fordulunk,akkor választ kapunk tőle.
  Mindenek Atyjához.
  Azt érdemes követni.
  Meggyőződésre van szükségünk,és tapasztalati visszajelzésre.
  Itt szerintem az a fontos,hogy itt ,és most mit kaptam,ami mindenki javát szolgálja.Csak a saját életemből,egzisztenciámból tudok kitekinteni,abból a konstellácóból,amibe beleszülettem.Bízni lehet abban a szentírási állításban is,hogy Isten minden ember megtartója.Senkivel nem igazságtalan.Se mohamedánnal,se budhistával,se kommunistával,sem senkivel.Amit nem értünk,arra pedig nem érdemes építeni,mert az idő fogy.Ami viszont világos ,egyértelmű azt nagyon meg kell ragadni.
   
  Kyra2 kedveli ezt.
 19. furrier75

  furrier75 Kitiltott (BANned)

  Mindenesetre érdekes, hogy te is kiemelted a "Dávid magvából való"-t, és miért, mert ez a mondanivalója...
  Miért kell ezt ennyiszer hangoztatni, ha egyszer úgy is tudta mindenki, hogy Jézus egy zsidó, aki Dávid magvából való...
  Azért mert amit sokkal hallasz, azt előbb-utóbb el is hiszed...

  Mi az, hogy elismert...?
  Ki által...?
  Az egyház, és az (ál)Tudományos Akadémiák által...?

  Badinyi mióta az, és Kyra mióta az...?
  Mégis mindketten azonos eredményre jutottak egy kis kutakodás után, és még csak nem is egy szálon haladtak...!
  Badinyi az mondja: Jézus, pártus herceg...Kyra, bár egész más úton, de odáig jut: Jézus, herceg a hunok földjéről...

  De van nekünk napjainkban egy művelődéstörténészünk, és egy művészettörténészünk, -csak, hogy e két példával éljek-, akik mindketten elismert szakemberek...
  Igaz ők sem a bibliakutatásban...Viszont a saját szakterületükből kiindulva levezetik azt amire Badinyi, és Kyra is rájöttek...
   
  Kicsi Fecske kedveli ezt.
 20. Kyra2

  Kyra2 Kitiltott (BANned)


  Ki is volt Timóteus?

  "Pál munkatársa a fogságban is vele volt. Hogy mennyire megbecsülte őt Pál, kitűnik abból, hogy több levélben szerepel mint munkatárs vagy címzett."

  Számomra ez is csak igazolása annak, hogy az Újtestamentum nem Jézusról, hanem Pálról szól. Az azért jó, hogy így megbecsülte Pál Timóteust, de az lett volna a legjobb ha Jézust és a 12 Apostolát becsülte volna így meg, valamint az ő tanításait és írásait.

  "A fiatal görög, Timóteus jellemképében talán az a legszebb vonás, hogy sohasem a saját személyét érvényesíti, hanem minden igyekezete az, hogy a szüntelenül tevékenykedő Pál útjából elhárítson minden akadályt.
  ;)
  Amikor Efezus püspökeként nem kímélte egészségét, ezt a gondoskodó, atyai tanácsot kapta Páltól: ,,Ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori rosszulléted miatt egy kevés bort is'' (1Tim 5,23). A halálra készülő Pál utolsó levelében így vall Timóteusról: ,,Te követtél a tanításban, életmódom és életcélom tekintetében, a türelemben, az üldöztetésekben és a szenvedésekben'' (2Tim 3,10--11). És így kéri római börtöncellájából: ,,Gyere, siess mielőbb!... Köpenyemet Troászban hagytam, ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, főleg a pergamen tekercseket'' (2Tim 4,9.13)." ;)

  Ha csak fele ennyit foglalkozna a Szentírás Jézussal, mint Pállal, akkor nem csodálkoznátok rá azokra a történelmi és régészeti bizonyítékokra, amelyek Jézus valódi életére utalnak. Én személy szerint furcsának tartom, hogy nincs felzúdulás, amikor arról írnak: Jézus nem is létezett, vagy arról, hogy az egész keresztény misztérium csupán csillagászati allegória? Nem úgy néz ki, hogy minden jobb mint azt hallani, hogy kigyógyult szörnyű sebeiből és visszament az övéihez és 115 éves koráig élt és tanított? Milyen elvakultság kell ehhez? Nem veszitek észre, hogy mire vannak "trenírozva" a hívők a keresztre feszített Jézus látványával?

  A kashmiri történetben az a szép, hogy az egyik könyvet, amelyben Jézusról is szó van, éppen a mi Stein Aurélunk fordította le először szanszkritról angolra. A könyv egy fontos történelmi munka, 1148-ból és a kashmiri királyokról szól. Stein Aurél, kelet kutató 1900-ban fordította le. Ezt csak azért említem meg, mert bizonyára neki is feltűnt az, amit olvasott Jézusról. Nem a 3. évezred kitalációja, nem olyan, mint Dan Brown könyvei.
   
  Kicsi Fecske kedveli ezt.
Témaállapot:
Not open for further replies.

Megosztás