Boszorkányok, javasok

Mayra

Állandó Tag
Állandó Tag
Kevés az igazi felébredett. Amíg a tévé tömve van tele-mágusokkal...... ( a kedvencem az asztro tévében (vagy a másikon): Atlantiszi fényjáró.....az mi a fene lehet?)

No, kedves hölgyeim és uraim...lássuk kik vannak igazán ébren!
Yetike szerint kevés a valóban felébredett, szerintem még annál is kevesebb és eme cikk kiválóan láttatja is ezt.....
Minden elkötelezett igazságkereső végül elképesztő matematikai szimetriákra és struktúrákba botlik, ami különösen jellemző fraktálgeometriában előforduló 1-9 egész számokra. Mint alapvető példára, vess egy pillantást erre a kilenc egyenletre;

(1 x 8 ) + 1= 9

(12 x 8 ) + 2 = 98

(123 x 8 ) + 3 = 987

(1234 x 8 ) + 4 = 9876

(12345 x 8 ) + 5 = 98765

(123456 x 8 ) + 6 = 987654

(1234567 x 8 ) + 7 = 9876543

(12345678 x 8 ) + 8 = 98765432

(123456789 x 8 ) + 9 = 987654321

Hát, nem bámulatos? Ami számomra még nagyon érdekes, hogy a történelem összes nagy filozófusa, például Arkhimédész, Kopernikusz, Szókratész, Da Vinci elsősorban mind matematikusok voltak. Ők és minden bibliai prófécia azt állítják, hogy a DNS felépítése nagyon egyszerű matematikai képleteken és mintákon alapszik. De itt most inkább a kilenc fátyol matematikai szerepének megértéséhez szeretnék hozzájárulni.

Nézzük meg az ókori misztérium iskolákat – Az Sumér és Babiloni templomok titkai, a Kabbala megmutatta az utat a végső Szentek-Szentjéhez – re-veil-a-tions= Az Isteni teremtés, az élet ismételt felébresztése, (jelenések, azaz újra megnyílik a fátyol) mikor egyé válunk tisztaságban és igazságban valódi eredetünkkel.

Tehát szisztematikusan át kell haladnunk a kilenc értelmi szinten, vagy az Igazság Hídján, mielőtt belépnénk a Nirvánába, illetve az Isteni egységbe. Igencsak figyelemreméltó módon, mint egy hatalmas Sudoku rejtvény, az emberi megtapasztalás, amit életnek nevezünk, az 1-9 szám körül forog. Mindennek megvan a maga helye a rendszerben, és minden tökéletesen és pontosan illeszkedik az idő és tér véget nem érő hálózatában.

Ez tehát az egyik definíciója az „Igazságnak” - a rejtett, misztikus tudásnak, ami teljes mértékben megfelel a matematikai hálózatnak. Jézus (más néven a Názáreti Jézus) kijelentette tanítványainak; "És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." (Jn 8:32)

Az emberek miért nem látják az Igazságot?
Erre a kérdésre a legjobb választ nagyon bölcsen Don Harkins adta 2001-ben:

Az elmúlt években több elméletet is kialakítottam, majd el is vetettem arról, hogy az emberek túlnyomó része miért nem látja meg az igazságot, - még akkor sem, ha az arcul üti őket. Közülünk azok, akik képesek meglátni az "összeesküvést," már számtalanszor átbeszéltük magunk között, hogy mennyire kétségbeejtő is az, hogy a legtöbb ember képtelen megérteni azt a folyamatot, ami a kollektív rabszolgasorba taszításunkra és kizsákmányolásunkra irányul - annak ellenére, hogy nagyon precízen dokumentáltuk, magyaráztuk el számukra a folyamatot. Zömében arra a megállapításra jutottunk, hogy a legtöbb ember egyszerűen csak "nem akarja” meglátni mi is történik valójában.

Rendkívül gonosz férfiak és nők, akik világ hatalmi elitjét működtetik, nagyon ügyesen kiműveltek egy olyan virtuális legelőt, ahol a fű gyönyörű zöld, s csak keveseknek jut eszébe felnézni legelészés közben, mikor is megláthatná a színes címkéket, melyeket a füleikbe tűztek. Ugyanazok az emberek, akik nem látják, hogy rabszolgaként legelésznek, hajlamosak őrültségnek, „összeesküvés-elméleteseknek” nevezni azokat, akik belelátnak a farm, (legelő) múltjába és feudális uradalmak kastélyainak előcsarnokába.

Végül, megértem miért.

Ezek nem azok, akik nem akarják látni az eltűnő szabadságukat a hatalmi-elit vezetése alatt, mert azt az elit "nem akarja, hogy meglássák" - egyszerűen képtelenek meglátni mi történik, mert nem tudnak áthatolni azokon a fátylakon, ami blokkolja a látóterüket.

Minden emberi törekvés egy kiszűrési folyamat. A sport az egyik legjobb példa. Addig játszunk egy adott sportban, míg ki nem rúgnak a pályáról. Azok a profi sportolók, akiknek nagy pénzt fizetünk, soha nem lesznek kirúgva. Ahol kölyökcsapatok milliói játszanak kicsi ligákban, minden tavasszal kiszűrnek közülük 50 srácot az októberi világversenyekre.

Az első fátyol mögött; Több, mint hatmilliárd ember él a bolygón. Legtöbbjük él és meghal úgy, hogy a létfenntartáson kívül bármi máson mélyebben elgondolkodna. Az egész emberiség Kilencven százaléka él és meghal anélkül, hogy áttörné az első fátylat. Sőt azt lehet mondani, hogy a 6 milliárd ember közül kevesebb, mint 1% -, akik áttörik mind a kilenc fátylat, s úgy tűnik még ez a kissebség is egyre csak zsugorodik.

A hatalmi elit annak érdekében, hogy a virtuális fű zöld maradjon, számos területen sikeresen megvesztegeti azokat, akik átjutnak több fátylon is, és közelednek az igazsághoz. Én ezt egyszerűen intellektuális prostitúciónak nevezem – az Egyetemes Igazság értékesítése, az értéktelen káosz-főzelékkel szemben. Nagyon sok tehetséges értelmiségit elcsábított a gazdagság, a hírnév és a társadalmi felemelkedés aranyozott csillogása. fatyol

Tiszteletteljes elismeréssel, amit most kifejezek Don Harkins felé, következzék a kilenc fátyol;
Az első fátyol: Mikor tíz százalékát áttörjük az első fátyolnak, a politika világában találjuk magunkat. Aktív résztvevőkként szavazni fogunk és véleményt fogunk formálni. Véleményünket a körülöttünk lévő világ fogja kialakítani; elfogadjuk a közoktatás szabályait, hogy a kormányzati tisztviselők, média személyiségek és más "szakavatottak" a hatóság elsődleges hangjai. Kilencven százalék ennen a csoportnak úgy él és hal, hogy áttörné a második fátylat.

A második fátyol: A második fátyol áttörésével felfedezhetjük a történelem világát, az ember és a kormány közötti kapcsolatot, az ön-kormányzat jelentését az alkotmány, és a közjogon keresztül. Kilencven százaléka ennen a csoportnak úgy él és hal, hogy áttörné a harmadik fátylat.

A harmadik fátyol: Közülük tíz százalék jut át a második fátylon, előbb-utóbb sikerül a harmadikat is áttörni, és meggyőződhet arról, hogyan használták ki a világ erőforrásait, beleértve az embereket, az őket irányító rendkívül gazdag és nagy hatalmú családok, akiknek a régi világból áthozott óriási vagyontárgyaik vannak, s modern kizsákmányoló stratégiákra alapozták az egész jelenleg eladósodott világgazdaságot. Kilencven százaléka ennek a csoportban úgy él és hal, hogy áttörné a negyedik fátylat.

A negyedik fátyol: Az a tíz százalék, aki áttöri a negyedik fátylat, felfedezi az az Illuminátusokat, a szabadkőműveseket, és a többi titkos társaságot. Ezek a titkos társaságok szimbólumokat használnak, szertartásokat hajtanak végre, melyeket áthat a több generáción keresztül megőrzött rejtett tudás, ami az átlagembereket a Föld legrégebbi vérvonalainak politikai, gazdasági és spirituális béklyójában tartja. Kilencven százaléka ennek a csoportnak úgy él és hal, hogy áttörné a ötödik fátylat.

Az ötödik fátyol: Az a tíz százalék, aki továbbhaladva áttöri az ötödik fátylat szembesül a ténnyel, hogy a hogy a titkos társaságok olyan fejlett technológiával rendelkeznek, melyben az időutazásnak, a csillagközi kommunikációnak nincsenek akadályai és az emberek tettinek ellenőrzését a tagok olyan fesztelenül hajtják végre, mint mikor mi megmondjuk a gyermekeinknek, hogy vége a napnak, itt az ideje az alvásnak. Ahogy a Noé napjaiban, e fejlett technológia akár olyan szintetikus életformákat hozhat létre, mint az ember arra törekedve, hogy kiszorítsa Istent. Kilencven százaléka ennek a csoportnak úgy él és hal, hogy áttörné a hatodik fátylat.

A hatodik fátyol: Tíz százalék fogja közülünk áttörni a hatodik fátylat, ahol a sárkányok, hüllők és idegenek, akikre, úgy gondolunk, mint gyerekkori irodalmak kitalált szörnyei, valójában igaziak és a negyedik fátyolban megismert titkos társaságok mögötti erők tényleges irányítói. Kilencven százaléka ennek a csoportnak úgy él és hal, hogy áttörné a hetedik fátylat.

A hetedik fátyol: Az a tíz százalék, aki áttöri a hetedik fátylat, a fraktálgeometria hihetetlen világát és a számok egyetemes törvényét teljesen mértékben megérti és magáévá teheti. Az egész univerzum teremtő ereje, megjelenik numerikus kódképletekbe és sorozatokba, beleértve a idő, tér, párhuzamos univerzumok szövedékét, és minden titokhoz teljes hozzáférést kap. Azokat, akiknek értelmi szintje lehetővé teszi, hogy áttörjék a hetedik fátylat, gyakran megadják magukat, elcsábítja őket az uralkodó elit által kínált hatalmas vagyon ígérete, s több, mint kilencven százalékuk úgy él és hal, hogy áttörné a nyolcadik fátylat.

A nyolcadik fátyol: Áttörve a nyolcadik fátylat megmutatkozik Isten és a Szeretet néven ismert szeplőtelen energia, ami, mint tiszta életerő van jelen minden élőlényben – a kettő egy és ugyanaz. Nagyon mély alázatra van szükség e fátyol áttöréséhez.

A kilencedik fátyol: A kilencedik fátyol áttörése azt jelenti, hogy tökéletesíteni kell azt a tiszta energiát, amit szeretetként ismerünk, ami által valóban egyé válunk Istennel és az Ő formuláival. E tiszta energia tökéletesítésével teljes mértékben elsajátítjuk a könyörületességet és ezzel elnyerjük az áldozat, halál, és a megváltás egyetemes céljának teljes megértését; életünk beteljesedik, és a világot egy ártatlan gyerek szemein keresztül szemléljük, a nyolcadik fátyol mögött meglelt tiszta Szeretetből született mély bölcsességgel.

Gondolj bele: Ha ez az elmélet helyes, csak mintegy 60.000 ember él a Földön, aki képes volt áttörni a hatodik fátylat. Milyen elképesztő irónia! Azok, akik leragadtak az 1-5 fátyol között nincs más választásuk, mint veszélyes elmebetegnek bélyegezni azokat, akik feltörték az azon túli fátylakat. Minden egyes fátyol áttörésével, az exponenciálisan csökkenő, egyre inkább megvilágosodott embereket őrültnek tekintik az exponenciálisan növekvő, egyre kevésbé megvilágosult tömegek.

Ami még ironikusabb, hogy minél inkább próbálja elmagyarázni egy hatodik, vagy azon túl-látó egyén a fátyol mögötti tartalmat, azok, akiknek ez nem sikerült, annál inkább örültnek tekintik. Ennek igazsága magától értetődő. Ahogy Anthony De Mello mondja; "Hogy tudna valaki az óceánról mesélni a kútban lakó békának, vagy az isteniről beszélni azoknak, akik beszűkítik magukat saját fogalmaikba?"

Sőt, az uralkodó elit, olyan intézményeket hoz létre és finanszíroz, mint például a tiszteletre méltó "Southern Poverty Law Center" is, (amerikai nonprofit jogi érdekvédelmi szervezet) hogy aztán nagyon eredményesen „gyűlöletkeltőknek" és a "terroristáknak" bélyegezzék a felébredt egyéneket.

Ellenségünk az állam
Az első két fátyol között találjuk a nép túlnyomó többségét. Ők az állam eszközei: a második fánylasok a hiszékeny szavazók, kinek a tudatlansága igazolja olyan politikusok tetteit, akik több millió első fátylast küldenek idegen földre ágyútöltelékként meghalni – ezek olyan összetett állomásai életüknek, ahol egyszerűen elhiszik, hogy a hatalmi elit öncélú machinációi nemzetbiztonsági ügy, amiért érdemes meghalni.

Harmadik, negyedik, ötödik és hatodik fátylasok az állam tehertételeit növelők, mivel csökkenő képességeikkel, már nem lehet őket eszközként felhasználni a hatalmi elit vagyonának és hatalmának megszilárdításához. Ami közös ezekbe az emberekbe az, hogy minden egyes fátyol áttörésével feláldozzák baráti és családi kapcsolataik nagy részét, ahogy szakmai karrierjüket és személyes szabadságukat is.

Albert Jay Nock (1870-1945), a szerző a "Ellenségünk az állam" szerzője (1935), elmagyarázta, mi történik azokkal, akik megtalálják és áttörik az utolsó két fátylat; „Mi volt a legjobb, amit az állam kitalált, mikor szembekerült egy aktuális Szókratésszel, és egy aktuális Jézussal? Minden ok nélkül megmérgezni az egyiket, keresztre feszíteni a másikat, mert szinte elviselhetetlenül kínos, hogy életben maradhassanak.”

Végkövetkeztetések
Ahogy Don Harkins- írta: És most már tudjuk azt, hogy honfitársaink nem azért olyan elkötelezettek az életük mellett, mert "nem akarják látni" a rabszolgaságuk és kizsákmányolásuk mechanizmusait. Ők egyszerűen "képtelenek látni", ahogyan én sem tudom látni, hogy mi van, egy összehúzott függöny túlsó oldalán. Ennek az esszének háromszoros célja van:

1. Segíteni egy csomó embernek az említett fátylakat megérteni, hogy miért van az, hogy a tömegeknek nincs más választásuk, minthogy a tisztánlátást őrültségnek értelmezzék.

2. Segíteni megérteni az első és a második fátyol között élő embereknek, az hogy élnek, hogy lélegeznek és gondolkodnak, még csak a kezdet és;

3. Megmutatni az embereknek, hogy életük legnagyobb kalandja a következő fátyol mögött van, mert ez csak az egyik kisebb fátyol, ami köztük és Isten (azaz, a legmagasabb vibráció) között van.

forrás: wakingtimes
 

Melitta

Adminisztrátor
Fórumvezető
Rádiós
Nincsenek ujabb praktikak boszorkanyugyben? Semmi osszejovetel ?

images
 

1958

Állandó Tag
Állandó Tag
Mi az a védelmi technika amit senki semmilyen ártó céllal, eszközzel nem tud áttörni! Ki az aki tuti biztosan le tud védni, erre meg tud tanítani?!?! SOS szükségem volna ilyen segítségre, hogy ne tudjanak vissza nem fordítható kárt okozni! Erős a támadás, sajnos!
 

Mayra

Állandó Tag
Állandó Tag
Mi az a védelmi technika amit senki semmilyen ártó céllal, eszközzel nem tud áttörni! Ki az aki tuti biztosan le tud védni, erre meg tud tanítani?!?! SOS szükségem volna ilyen segítségre, hogy ne tudjanak vissza nem fordítható kárt okozni! Erős a támadás, sajnos!

Van ilyen, de nem elég megalkotni, folyamatosan karban is kell tartani. Rendszeresen ezen "bukik"el a védelem.
 

1958

Állandó Tag
Állandó Tag
Hogyan tudnám felépíteni, mit kell tennem?Nem tudom, hogy miféle praktikák által törnek be, de azt tudom, hogy aki teszi az járt ilyen képzésekre! Aki ezt kérte ránk pont az dicsekedte el! :-(
 

Georgina Bojana

Őstag
Fórumvezető
Rádiós
Kormányos
Jóslásokról, jósokról
A múlt század elején olyan parapszichológiai kutatások folytak, amelyek felfedezték, hogy az öt hagyományos érzékszerv mellett van egy elcsökevényesedett, vagy fel nem fedezett hatodik érzékszerv is, amely a megérzésekért, az előérzésekért felel. Egy 2005-ös amerikai felmérés szerint az amerikai lakosság 26 %-a hitt abban, hogy az embernek van ilyen rejtett képessége. A parapszichológiai kutatási eredmények pedig igazolták, hogy bizonyos mértékig minden ember rendelkezik ezzel az érzékszervi tapasztaláson kívüli észleléssel.
A tisztán látó olyan ember, aki ezt a belső érzékelő képességét az átlagosnál jobban kiművelte, vagy született tehetsége révén az átlagosnál érzékenyebb belső észlelőerővel bír. A tisztán látó nem szükségszerűen érzékel képekben – bár ez is előfordulhat -, sokkal inkább érez, sejt, észlel. A belső érzéseit természetesen visszafordíthatja képekké, és a képzelőereje segítségével rá is vetítheti arra, amit a szemével lát. Így a szemek által közvetített optikai kép, a látvány kiegészülhet olyan „fantáziaképekkel”, amelyek a belső megérzések gondolati kivetülései.
Sokan azt hiszik, hogy aki aurát lát, az már tisztán látó. Ám ez nem így van. Aki egy test körül derengő fényburkot lát, az nem biztos, hogy tisztán látó, viszont egy tisztán látó, ha ránéz valakire, lehet, hogy egyáltalán nem lát semmi különlegeset. Sokkal inkább belső sugallatok, érzések ébrednek benne, amelyeket megfogalmazva, szavakba öntve hangosan ki is mond. Ilyenkor engedi, hogy hétköznapi tudatállapota megváltozzon. Ebben a módosult tudatállapotban „érzékeli” azokat a dolgokat, amiket „normális” tudatállapotban nem. Ez nem azt jelenti, hogy transzba kell esnie, vagy hogy valamilyen megszállottság, elragadtatottság keríti hatalmába.
A látomás sokféle formában érkezhet. A tisztán látó megérzések formájában szerezhet ismereteket valakinek a múltjáról, jelenéről, jövőjéről, sorsáról, egészségi állapotáról, szerelmi életéről, azaz bármiről vele kapcsolatban. A tisztánlátás a valódi értelemben vett mindentudással, egy adott ember teljes érzékelésével áll kapcsolatban. Ehhez persze el kell fogadnunk, hogy egyetlen egy ember sem foglya a jelen pillanatnak, a tér és időbeli korlátnak. Még ha hagyományos érzékszerveink csak a most-ban, a jelen állapotában érzékelik az embert, a tisztán látó képes „mélyebbre nézni”, és meglátni mindazt, amit mások nem. Ha egy tisztán látó valakinek a jövőjét vizsgálja, mindig többféle jövőt kell, hogy lásson. Szinte nincs olyan alapeset, hogy valakire elkerülhetetlenül csak egyfajta jövő várjon. Mégis egy ember jelen állapota szinte meghatározza, hogy milyen sors vár majd rá.
Jósló természeti népek
Vannak népcsoportok és kultúrák, ahol a jövőérzékelés megérzései, praktikái és a jóslás gyakorlata mindennapos. Ilyen mondjuk bármelyik kelet-ázsiai hagyományőrző népcsoport, ahol ébredés után teljesen természetes az egyperces napi jóslatkérés gyakorlata. Magyarországon talán egyedül a cigányság az, akik körében a jóslás általánosan elfogadott gyakorlat. Természetes, hogy egy cigány asszony „tud” jósolni. És ez nem azt jelenti, hogy ismeri az életvonalakat, ha belenéz valakinek a tenyerébe. Mert ez babonaság, és spekulatív áltudomány lenne. Elég megfognia valaki kezét (vagy még erre sincs szükség), és máris mondja, amit lát, tud, megérez. Mert a cigányság körében kulturálisan nincs letiltva, legátolva az intuitív beleérző képesség, amit legtöbben hagyunk magunkban elhalni. Ez által fejlődik ki bennük az a zsigeri ösztön, amivel a sejtések és a sejtelmek szintjén fogalmazzák meg mindazt, amit a másik dimenzióval kapcsolatban és a vele szemben állóval érzékelnek. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden cigány asszony pontosan is jósol. De sok esetben sokkal pontosabban, mint tenné azt egy más kulturális közegben felnövő ember. Köztük is, mint minden más népcsoport esetében, vannak pontos és kevésbé pontos tisztán látó emberek.
Ébredés utáni jóslás
Az ébredés utáni egyperces jóslás aznapra ad tanácsot. Kétféle módszert ajánlunk:
• húzzon egy tarot kártyalapot, és ha nem ismeri a jelentését, akkor a hozzá tartozó Tarot könyvből olvassa el,
• vegye elő Müller Péter Jóskönyvét, és az ott leírtak alapján jósoljon magának minden reggel.
*
Hogy egy tisztán látó mennyire pontos, bárki tesztelheti. Csak pontos kérdéseket kell neki feltenni, és teljesen szkeptikus alapállással megvizsgálni azt, amit mond. Az ebben a körben végzett hiteles vizsgálatok azt mutatják, hogy egészen tévedhetetlen és mindig pontos tisztánlátók nem léteznek. Ugyanis ugyanúgy, mint bármelyik hagyományos érzékszervünk esetében, itt is előfordul az érzékcsalódás. Tom Cruise híres filmje, a Különvélemény ennek látványos megfogalmazása. Van olyan eset, hogy egy tisztán látó olyat észlel, ami mégsem válik valóra, annak ellenére, hogy az észlelete egészen pontos. A jövő mégis másként alakul, ahol ez az észlelet már hamis, mint egy igaz, de csalóka álom.
A tisztánlátás tanulása
Napjainkban egyre többen árulnak különböző képzéseket, tanfolyamokat, amelyek azt ígérik, segítenek ennek a képességnek a megszerzésében, a kifejlesztésében. Az igazság az, hogy csakúgy, mint mondjuk a zenei vagy az abszolút hallás esetén, ez a szunnyadó képesség minden emberben megvan, de csak mint csökevény. Nagyon kevesen vannak azok, akik ennek a képességnek olyan szintű kibontakoztatására alkalmasak, hogy elmondhassák magukról, ők a tisztánlátás Mozartjai. Persze ugyanúgy, ahogy zenehallgatással a hallást is lehet fejleszteni, a hatodik érzék is, és ezen keresztül a tisztánlátás is fejleszthető. De bárki, aki megtanult egy hangszeren jól játszani, tudja jól, hogy évek, sőt évtizedek folyamatos gyakorlása kell ehhez. És nincs ez másként egyéb készségeink fejlesztésével sem. A beleérző képesség, az intuíció igenis fejleszthető, de általában csak éveken át tartó gyakorlással lehet számottevő eredményt elérni.
*
Van egy rendkívül fontos és megszívlelendő dolog. Hallottam, megtapasztaltam közeli ismerősömtől, hogy jósoltatott magának. A jóslást, mint olyat hárítom, mert nem olyan biztos, hogy jó tudni, amit a Sors elrejt előlünk. No ennek az asszonynak a jósnő csak pár szóban, de utalt arra, hogy súlyos betegségét látja, mely hamarosan beköszön hozzá. De ne izguljon, mert túl fogja vészelni, minden rendben lesz. A "hívő" viszont ezt a pár mondatot úgy élte meg, hogy "biztosan, biztosan a legszörnyűbb betegség az, mely megtámadja, sőt ebbe bele is hal". Szinte azonnal kezdett orvosokhoz járni, mindenféle szűrésen átesett, minden a legnagyobb rendben volt. Ő viszont nem elégedett meg a csillagosan szép labor és egyéb vizsgálati eredményekkel. Mindenféle csoda dolgot, táplálék kiegészítőt megvásárolt, az étrendjét annak tudatában állította össze, hogy őt már menteni kell. Nem és nem nyugodott abba bele, hogy teljesen egészséges. Tette ezt, csinálta ezt egészen addig, amíg valóban leesett a lábáról és a diagnózis, no igen az elkerülhetetlen volt. Bele is halt.
Kielemeztük ezt a bekövetkezett diagnózist, orvos barátnőmmel. Ő mondta, amiről már én is hallottam, hogy működik bennünk egy olyan psziché, mely képes megteremteni a dolgokat. Igazából ezen múlik a hit is, mert vannak súlyos, sőt orvosi szempontból menthetetlen esetek, amikor már a beteg, valóságban is a végét járja. S, erre bárkinek eszébe jut, hogy elviszik Máriapócsra, vagy Magyarországon is olyan helyre, ahol bármilyen csoda történt, az emberek ott, tömegesen imádkoznak. A beteg elhiszi, hogy ez az út a gyógyulásához vezet, elhiszi, hogy visszanyeri az egészségét és olyan erős benne a hit, hogy valóságban meg is történik. No és tényleg felépül! Ezért használnak a különféle gombák, porok, mindenféle különleges és elérhető gyógyteák, mert a hit, valóban csodákra képes. No persze, nem mindenkinél, aki eltántoríthatatlanul hisz, ott van remény. Vannak viszont olyan emberek, akik hiszik is, meg nem is, no ott a szervezet öngyógyító ereje - csődöt mond.
Nagyon fontos, hogy gondolkozásunk pozitív legyen. Ne gondoljunk a rosszra, keressük mindig a jó megoldásokat. Higgyünk önmagunkban, s abban, hogy ha eddig nem is, de ezek után mindig a jó "ösvényre" lépünk. Legyen szerencsénk és boldogulásunk, minden téren!
Forrás: nlcafe.hu
images


 

Csatolások

  • upload_2019-1-2_19-38-33.gif
    upload_2019-1-2_19-38-33.gif
    42 bytes · Olvasás: 14
  • upload_2019-1-2_19-38-33.gif
    upload_2019-1-2_19-38-33.gif
    42 bytes · Olvasás: 13

Barrydo1

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a következőben: újra és újra ugyanazt a helyzetet vonzom be munka terén. Alkalmazotti hely, egészségügy, és a fő probléma a hozzá nem értő kisfőnök, akit a főnökség véd a végsőkig. Még annak az árán is, hogy elveszítik az összes stabil, jól dolgozó, szakértő kollégát. Én meg mindig belebetegszem. Sokat gondolkodtam, mi lehet az ok. Egy dolog villant be: amikor tanuló voltam a főorvosnak volt egy mondata: "Addig itt nem folyhat normális munka, míg a beosztott nem lehet okosabb, mint a főnővér." Sajna a főnővér katasztrofális volt, és engem mindig, mint lehetséges utódját emlegetett. (A hideg rázott tőle, és igyekeztem nem foglalkozni vele.A többiek sokat ugrattak vele.) Csak most jutott eszembe a történet, ahogy ezt a segítségkérést elkezdtem írni. Állhat ez a történések mögött? Ha igen, hogyan tudnék szabadulni tőle? Valójában sosem akartam egészségügyben dolgozni,mégis mindig ilyen munkákat kapok, pedig más képesítéseim is vannak. Nem akarok főnök lenni, én az emberekkel szeretek foglalkozni. Ha tud valaki segíteni, azért nagyon hálás lennék. Köszönöm. Szép estét! Barrydo1
 

Barna Ildi

Állandó Tag
Állandó Tag
Nem csak az egészségügyben, mondhátnánk a legtöbb munkahelyen jellemző ez a fajta mundérbecsület. Az oka abban keresendő, hogy vannak akik elsőre kedvező benyomást tesznek, és mire kiderül az alkalmatlanságuk, már olyan szinte fonódtak bele a munkahelyi hierearchiába mint a polip karjai a víz alatti növényzetbe. Két lehetőséged van. Magyar mondással élve: Vagy megszöksz, vagy megszoksz. Bár a megszoksz helyett inkább a megalázkodsz szó lenne ide illő. Én az elmúlt 25 évben rendszerint ilyen munkahelyekbe botlottam. És bár nem volt sok munkahelyem, mindenhol ezt tapasztaltam. Nem vagyok megalkuvó személyiség, a becsületes munkához való viszonyulásnak volt köszönhető, és nem az elismerésnek az hogy nem lettem vándormadár.
 

Georgina Bojana

Őstag
Fórumvezető
Rádiós
Kormányos
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a következőben: újra és újra ugyanazt a helyzetet vonzom be munka terén. Alkalmazotti hely, egészségügy, és a fő probléma a hozzá nem értő kisfőnök, akit a főnökség véd a végsőkig. Még annak az árán is, hogy elveszítik az összes stabil, jól dolgozó, szakértő kollégát. Én meg mindig belebetegszem. Sokat gondolkodtam, mi lehet az ok. Egy dolog villant be: amikor tanuló voltam a főorvosnak volt egy mondata: "Addig itt nem folyhat normális munka, míg a beosztott nem lehet okosabb, mint a főnővér." Sajna a főnővér katasztrofális volt, és engem mindig, mint lehetséges utódját emlegetett. (A hideg rázott tőle, és igyekeztem nem foglalkozni vele.A többiek sokat ugrattak vele.) Csak most jutott eszembe a történet, ahogy ezt a segítségkérést elkezdtem írni. Állhat ez a történések mögött? Ha igen, hogyan tudnék szabadulni tőle? Valójában sosem akartam egészségügyben dolgozni,mégis mindig ilyen munkákat kapok, pedig más képesítéseim is vannak. Nem akarok főnök lenni, én az emberekkel szeretek foglalkozni. Ha tud valaki segíteni, azért nagyon hálás lennék. Köszönöm. Szép estét! Barrydo1
*
Hidd el, jogos az elkeseredésed. De sajnos minden munkaterületen többször fordul elő az, hogy olyan embert neveznek ki főnöknek, akiknek halovány dunsztja sincs arról a munkáról, amit el kellene neki végeztetnie, méghozzá jól. Ehhez az kellene, hogy a főnök értse és tudja azt a munkát, amit kioszt. Jól kell tudni szervezni és az embereket, nem mint robotokat, de lélekkel rendelkező, érző munkavállalókat kezelné. Az is igaz, hogy meg kell tudni húzni a vonalat, méghozzá keményen a barátság és a bratyizás kikerülése végett. Voltam főnök, jól tudom, mit jelent a fegyelem, de az is, hogy nemcsak nekem kell elvárnom, de nekem is példát kellett mutatnom, fegyelemből, elhivatottságból, a munka végzésének minőségének letételekor. Nekem is el kellett számolnom a tetteimmel, a döntéseimmel, s nemcsak a felettesemnek, de saját magammal is. Minden téren. Többen irigylik, ha valaki főnök, pedig hatalmas felelősség. S, az is, ha bárki nem jön be, nem végzi el a munkáját, bármi okból, akkor nekem, mint főnöknek, azonnal át kellett szerveznem a munkát, s ha úgy kívánta meg a helyzet, azonnal nekem kellett beugranom és triplán teljesítenem. Ezért is volt tekintélyem, mert tudták, hogy maximalista voltam és vagyok. Ha munka van, abban nem ismerek tréfát. Ha úgy jött ki a dolog, mert volt rá példa, hogy egész héten, csak órákat aludtam, mert helyt kellett állnom.
Nekem voltak konfliktusaim, nem is titkolom. Miért? Mert ezerrel oda tettem magam a munkában, s ha olyan lazítást tapasztaltam, ami megengedhetetlen, azt szóvá is tettem. De az én főnökömmel is szembe szálltam, ha úgy ítéltem meg, hogy ez vagy az a munkatársam okkal maradt otthon. Vagy nem tudta - külső körülmények miatt, okán - elvégezni a rá osztott feladatot.
Nehéz az élet, sajnos állni kell a pofonokat, s keménynek kell maradnunk. Soha nem bratyiztam, de megértően meghallgattam a hozzám fordulókat. Segítettem, mindenben, erőmön felül is, ha úgy ítéltem meg. De szóvá is tettem, ha bármit úgy végeztek el, ami nekem "keresztbe tett". Mást nem tudok javasolni, csak azt, hogy légy kemény, ne bratyizz, ne add ki a magánéletedet senkinek, mert soha nem tudhatod, mikor fordítja ellened a tőled kapott infót. A barátot, a megértő társat soha nem a munkahelyen keresd. Légy barátságos, de kemény. Bármilyen pletykát is hallasz, tartsd magadban, soha ne add tovább. De meg sem hallgasd a másokról szóló "litániákat", mert nem tudhatod, milyen szándék vezérli az éppen panaszkodót. A munkahely az munkahely és ott a munkáról kell, hogy szóljon minden. A kávézós traccs partykba soha ne merülj bele, légy barátságos, de távolság tartó. Nekem bejött, életem során ezt tartottam be, s így kevesebb "pofont" kaptam az Élettől. No meg fontos az, hogy ha bárki ellenséges veled, akkor próbáld meg magadban felderíteni a saját gyenge pontjaidat. Hol lehet téged bármilyen területen "megfogni", esetleg támadni? Milyen tulajdonságod az, amivel esetleg támadhatnak? - Pl. soha nem késtem el, a határidős dolgaimra nagyon figyeltem és teljesítettem is. Amit rám osztottak, azt elvégeztem. De nem emlegettem fel soha, ha bárki helyett kellett elvégeznem. De arra vigyáztam, hogy ne használjanak ki, akkor felemeltem a hangomat, nem hagytam magam. Tudod, akire lehet még többet és még többet pakolnak rá, s aztán bele is szakadhatsz, senkit nem érdekel. Sőt ha túlteljesíted a vállalt feladataid, még többet követelnek. Meg kell tudni húzni a határt. Jó szervezéssel. S ki kell állnod magadért, mindig és mindenkor, minden helyzetben.
 

Georgina Bojana

Őstag
Fórumvezető
Rádiós
Kormányos
Nem csak az egészségügyben, mondhátnánk a legtöbb munkahelyen jellemző ez a fajta mundérbecsület. Az oka abban keresendő, hogy vannak akik elsőre kedvező benyomást tesznek, és mire kiderül az alkalmatlanságuk, már olyan szinte fonódtak bele a munkahelyi hierearchiába mint a polip karjai a víz alatti növényzetbe. Két lehetőséged van. Magyar mondással élve: Vagy megszöksz, vagy megszoksz. Bár a megszoksz helyett inkább a megalázkodsz szó lenne ide illő. Én az elmúlt 25 évben rendszerint ilyen munkahelyekbe botlottam. És bár nem volt sok munkahelyem, mindenhol ezt tapasztaltam. Nem vagyok megalkuvó személyiség, a becsületes munkához való viszonyulásnak volt köszönhető, és nem az elismerésnek az hogy nem lettem vándormadár.
*
Tökéletes a meglátásod! Valóban én is kerültem iszonyatos helyzetbe, csak azért, mert ügyesebb, okosabb és képzettebb voltam. Volt olyan munkatársnőm, aki a szemétkosaramat is átkutatta, mit dobtam ki. Hihetetlen emberek vannak. Azt érte el, hogy átnéztem rajta, mintha üvegből lett volna. A munkával kapcsolatos dolgokat megbeszéltem vele, de azon túl egy mondatot sem. Mosolyogva ellibbentem, hogy "bocs' most éppen nem érek rá, majd később". No ez a "majd később" soha nem következett be.
Felvérteztem magam, felmértem hol kell jobban vigyáznom, s nem tévedhetek. Pedig ha dolgozunk, benne van a lehetőség arra is, hogy tévedünk. Nehéz kikerülni a csapdákat. Meg kell tanulnunk "lavírozni". Elég nehéz. Nem tagadom.
 

Mayra

Állandó Tag
Állandó Tag
A probléma nem egyedi. Ma ez a divat.
Egy dolgot kell biztosan tudni, azt hogy mennyit érsz. Magadnak. Ha tudod, hogy jobb vagy a másiknál (netalán a főnöknél, ami manapság nagyon sok esetben igy van), akkor csak azt kell eldöntened, meddig engeded, hogy széttiporjon.
Változtatni pedig csak te tudsz.
Van egy mondás: "- Ha nem tudsz dönteni, az élet eldönti helyetted."
Ezzel nincs is probléma, de az ára igen borsos.
A javaslatom az, hogy gondold végig mit akarsz és annak megfelelően hozd meg a változásért a döntéseidet.
 

Georgina Bojana

Őstag
Fórumvezető
Rádiós
Kormányos
A probléma nem egyedi. Ma ez a divat.
Egy dolgot kell biztosan tudni, azt hogy mennyit érsz. Magadnak. Ha tudod, hogy jobb vagy a másiknál (netalán a főnöknél, ami manapság nagyon sok esetben igy van), akkor csak azt kell eldöntened, meddig engeded, hogy széttiporjon.
Változtatni pedig csak te tudsz.
Van egy mondás: "- Ha nem tudsz dönteni, az élet eldönti helyetted."
Ezzel nincs is probléma, de az ára igen borsos.
A javaslatom az, hogy gondold végig mit akarsz és annak megfelelően hozd meg a változásért a döntéseidet.
*
Rendszerint úgy döntök, hogy előbb "átrágom" magam a problémán. Ez az első fázis. Aztán veszek elő két fehér lapot, az egyikre azt írom fel, hogy mitől lesz jobb, ha így, vagy úgy döntök? S, mire számíthatok, ha másként viselkedem, netán kilépek, elhagyom stb. Amelyik hosszabb lista, azon elgondolkozom, megfontolom, s minden esetben ez a két felsorolás megsegít.
 

Mayra

Állandó Tag
Állandó Tag
*
Rendszerint úgy döntök, hogy előbb "átrágom" magam a problémán. Ez az első fázis. Aztán veszek elő két fehér lapot, az egyikre azt írom fel, hogy mitől lesz jobb, ha így, vagy úgy döntök? S, mire számíthatok, ha másként viselkedem, netán kilépek, elhagyom stb. Amelyik hosszabb lista, azon elgondolkozom, megfontolom, s minden esetben ez a két felsorolás megsegít.

A te döntésed
 
Oldal tetejére