Einsteinnek megint igaza volt

Szakértők egy csoportja először vizsgálta, hogy működik-e Einstein általános relativitáselmélete a távoli galaxisokban. Az új tanulmány megerősíti a gravitációról kialakított tudományos képet, emellett pedig a sötét anyag és sötét energia létezését is alátámasztja.

Albert Einstein 1915-ben mutatta be általános relativitáselméletét. A hipotézis leegyszerűsítve azt írja le, hogy az objektumok, például egy galaxis tömege mennyire képes meggörbíteni a téridőt.

Az elméletet megjelenése óta rengetegszer tesztelték a Naprendszerben és a Tejútrendszerben egyaránt. A Thomas Collett, a Portsmouth-i Egyetem Kozmológiai és Gravitációs Intézetének munkatársa által vezetett nemzetközi csapat viszont a közelmúltban először vizsgálta precízen az általános relativitáselméletet nagy csillagászati skálán – írja a Space.com.

A szakértők a Hubble űrtávcső és a chilei Nagyon Nagy Távcső (Very Large Telescope) adatait elemezték. Az eredmények azt mutatják, hogy a gravitáció a távoli galaxisokban is úgy viselkedik, mint a csillagászati értelemben vett környezetünkben.

Éppen úgy, ahogy Einstein is megjósolta.

A kutatás emellett a feltételezett sötét anyag és sötét energia létezését is alátámasztja.

A standard kozmológiai modell azt írja le, hogy miként működnek és lépnek kölcsönhatásba egymással az alapvető erők és részecskék az Univerzumban. A megfigyelések azonban nem mindig vannak összhangban az elmélettel.

Ahhoz, hogy a standard modell működjön, úgynevezett sötét anyagra és sötét energiára van szükség. Előbbi azt a csillagászati műszerekkel nem mérhető anyagot jelöli, melynek jelenlétére a gravitációs hatásából tudunk következtetni, utóbbi pedig azt a feltételezett energiaformát fejezi ki, amely erős antigravitációs hatást vált ki.


Néhány szakértő olyan alternatív gravitációs elméleteket dolgozott ki, amelyek szükségtelenné teszik a sötét energia és a sötét anyag használatát a standard modellben. Az új vizsgálat szerint viszont a gravitáció a Világegyetem távolabbi régióiban is úgy viselkedik, mint a közelünkben. Ez pedig ellentmond az alternatív hipotéziseknek.

Collett kiemelte, új tanulmányuk nem konkrét bizonyíték a sötét anyagra és sötét energiára, inkább csak újabb érvet jelent ezek létezése mellett.

Kozmikus lencsék
A szakértők a kísérletben egy erős gravitációs lencsét hívtak segítségül. A gravitációs lencsék azok a nagy tömegű objektumok, például galaxisok, amelyek meggörbítik a mögöttük elhelyezkedő objektumok fényét. A vizsgálatban egy közeli, 500 millió fényévre fekvő galaxist, az ESO 325-G004-et használták gravitációs lencseként.

Bizonyos esetekben, amikor a lencse és a mögötte fekvő objektum a megfigyelővel egy vonalba esik, a lencse körkörösen, úgynevezett Einstein-gyűrűben képezi le a hátsó objektum képét. A gyűrű átmérőjének tanulmányozásával következtetni lehet a téridő görbületére is.

a_horseshoe_einstein_ring_from_hubble-800x529.jpg

Egy Einstein-gyűrű (kép: ESA/Hubble & NASA)
Mivel az általános relativitáselmélet azt is megjósolja, hogy a tömeg mekkora görbületet idéz elő, a csapat a galaxisok tömegének kiszámításával pontosítani tudta a téridő görbületére vonatkozó becslést. A rendszerek tömegét a bennük mozgó csillagok sebességéből számolták ki.

Az eredmények összességében azt mutatják, hogy az általános relativitáselmélet megállja a helyét ilyen távolságokban is. Collett és kollégái azt tervezik, hogy később még messzebbi galaxisokon is tesztelik majd az elméletet.

24
 
Tényleg nagyon jó "felvétel". Ha a fotózás helyét megjelölnéd.....a fotós neve most nem érdekes...
Fantázia műve, mert nincs se fénykép se tanú, hogy valaki lenézett volna a "föld széléröl".
Ugyan nem tartozik ide, de valahogy eszembe jutott. Vatikán még a hatvanas években azt állította, hogy Mária menybemenetele fényképezhető esemény volt.
 
Fantázia műve, mert nincs se fénykép se tanú, hogy valaki lenézett volna a "föld széléröl".
Ugyan nem tartozik ide, de valahogy eszembe jutott. Vatikán még a hatvanas években azt állította, hogy Mária menybemenetele fényképezhető esemény volt.

Minden "esemény" fotózható, amelyik megtörtént. Kérdés, hogy Mária menybe menetele megtörtént e? Vagy, csak egy olyan hazugság, mint, hogy "kimentek" az űrbe, vagy a Holdra. Mert egyetlen! hiteles felvétel nincs az előbbi eseményekről sem. Ha kimentek volna egyszer is az űrbe, szemünk szánk tátva maradna a millió felvételtől....

".......Személy szerint, mint a hétmilliárd valahányadik átlagember itt a Földön, ezeket a felvételeket, videókat!!!! hiányolom. De, a Holdra szállásról már több tagadó cikk jelent meg, mint az azt igazolóról...hiszen, ha az amerikai zászlót tűzték volna ki az Emberiség nevében a Holdra,

akkor a materializmus végső győzelmét jelenthették volna be..."

https://canadahun.com/blogbejegyzes/nem-igaz-abból-fiam-semmi.17574/
 
Minden "esemény" fotózható, amelyik megtörtént. Kérdés, hogy Mária menybe menetele megtörtént e? Vagy, csak egy olyan hazugság, mint, hogy "kimentek" az űrbe, vagy a Holdra. Mert egyetlen! hiteles felvétel nincs az előbbi eseményekről sem. Ha kimentek volna egyszer is az űrbe, szemünk szánk tátva maradna a millió felvételtől....

".......Személy szerint, mint a hétmilliárd valahányadik átlagember itt a Földön, ezeket a felvételeket, videókat!!!! hiányolom. De, a Holdra szállásról már több tagadó cikk jelent meg, mint az azt igazolóról...hiszen, ha az amerikai zászlót tűzték volna ki az Emberiség nevében a Holdra,

akkor a materializmus végső győzelmét jelenthették volna be..."

https://canadahun.com/blogbejegyzes/nem-igaz-abból-fiam-semmi.17574/
Hagyjuk abba...
 
Fantázia műve, mert nincs se fénykép se tanú, hogy valaki lenézett volna a "föld széléröl".
Ugyan nem tartozik ide, de valahogy eszembe jutott. Vatikán még a hatvanas években azt állította, hogy Mária menybemenetele fényképezhető esemény volt.

Bajorország és Ausztria éppen ma ünnepeli az első nöi kozmonauta, a "Szüzanya" mennybemenetelét.
A kolosszális felfedezést 1953-ban tette közzé és az örök élet elnyerésének a feltételévé a Pápa.
-
Ez egy munkaszüneti nap - amit minden tréfa nélkül - sok keresztény asszony a teherbeesés céljára használ ki. :rolleyes:
 
Ismét jól kezeltél egy "ügyet".
Van hogy szava sincs az embernek, csak levegő után kapkodunk

Az az érdekes ezekben a témákban, hogy a legtöbbször a "vitában" a középkor szabályai érvényesülnek....aki nem a fennálló rendet dicsőíti, az vagy nem járt iskolába, vagy elfelejtette, amit ott tanult. Ellenvetés nem lehet...

Ha valaki olyat mond, amely a több ezer éves tanokat erősíti, akkor: "nem tudod, hogy a "tudomány ezt már rég meghaladta"? , ha pedig olyat, amelyet más még nem mondott, akkor: " még nem tudja, hogy a tudomány ezt már rég megállapította"? És, aki nagyon-nagyon tudja a tutit, vagy - bár ilyen nem fordulhat elő - esetleg kényelmetlen a további beszélgetés, az olyan magasságokba emelkedik, ahonnan lefelé már nincs értelmes vitapartner.

Persze a "tudományban" ez nem idegen magatartás....volt már időszak, amikor kijelentették, hogy mind a fizikában, mind a matematikában minden további kutatás felesleges. És azzal is sokan egyetértettek.....

Maradva Világunknál, hogy milyen is lehet ? Melyik is lehet a mi "Bolygónk"?​

Föld!.jpg


".........Arányok: a focilabda 210 mm átmérőjű az ISS ehhez képest. 7 mm-el a labda felszíne felett van, és onnan csinálja a képeket......."

A materialista "tanok" nem akármilyen "munkát végeztek : nincs szükségünk konkrétumokra, elég csak a mese, és ahhoz néhány szerkesztett kép, amely a mesét igazolja. és az lesz a VALÓSÁG........és a vízszint, amely mindenütt vízszint!, ha a látóhatárt nézem akkor is vízszint, ha lerajzolom a Földet, akkor nem vízszint. Akkor egy cm. egyenes nem lehet rajta. Mindenütt görbe. Ezért még a Nílus is hajlandó négyezer kilométert felfelé folyni golyóbisunkon....

Itt tartunk ma, 2019. augusztus 20.-án....​
 
Ezt nem igazán értem.
Ha már megtörtént, utólag hogyan?
De, ha arra célzol, hogy elvi lehetősége fennáll, arra meg azt mondanám, hogy legfeljebb a to időponttól, ahol a to a dagerrotípia feltalálása...

Az írás egy olyan kifejezési mód, ahol, ha nem pontosan fogalmazok, könnyen mást lehet érteni. Most is az történt.:)

Azt értettem a véleményem alatt, hogy csak olyan eseményt lehet megörökíteni, ami megtörténik. Ez a megörökítés természetesen a történés időpontjában lehetséges. Tehát Mária mennybemenetelét is megörökíthették volna - a történés időpontjában - ha lett volna bármilyen fotografikus készülék az esemény időpontjában. De, ha kitaláció, akkor nem örökíthető meg. Mint ahogyan Földünkről sem készült még olyan kép, amely az űrből készült volna. Vagy nem olyan a föld, hogy lehessen fotózni, vagy hazugság, hogy rakéták, ne adj Isten emberek is mentek azokkal az Űrbe. Vagy űr sem létezik.

És, mivel - ismétlem - nincs egy hiteles fotó, lehet spekulálni.....


A Blue Marble az egyetlen!!!!!!!!!!!!!!!!! hiteles kép a Földünkről. Az alábbiakban a története:


A "Blue Marble"ről a következő hivatalos oldalon - https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=57747 - így ír a NASA.

Itt ez olvasható: "This spectacular “blue marble” image is the most detailed true-color image of the entire Earth to date." Vagyis magyarul annyi, hogy "Ez a látványos "kék márvány" kép, a legrészletesebb színes kép a Földről, a mai napig." A másik igen érdekes mondat, amivel elég sokat elárulnak, az a következő: "Using a collection of satellite-based observations, scientists and visualizers stitched together months of observations of the land surface, oceans, sea ice, and clouds into a seamless, true-color mosaic of every square kilometer (.386 square mile) of our planet." Ez ennyit tesz magyarul: "Ez a műholdas megfigyelések gyűjteménye, tudósok és vizualizálók (vagyis elképzelők) varratmentesen összevarrt (összeszerkesztett) több hónapnyi megfigyelései a földfelszínről, az óceánokról, a tengeri jégről és a felhőkről, és mindezt színhű mozaik kivitelezésben a Föld minden négyzetkilóméterén."... Kérdem én újra. józan paraszti ésszel és a logikát követve, hogy mi szükség van több hónapnyi megfigyelésre, és arra, hogy egy bizonyos képet elemeiben elkülönülve dolgozzunk ki, fényképezzünk le, majd az így kapott fényképek összességét, egy jó nagy átszerkesztés után egybe forrasszuk, egybevarrjuk...??? Nem lenne sokkal egyszerűbb ugyanúgy lefényképezni (mint az előbb említett földfelszínt, óceánokat, tengeri jeget és a felhőket, amiket külön-külön fotóztak le) magát azt a valamit (jelen esetben a Gömb Földet) teljes egészében, kívülről magából az "űrből"...???

De, egyszerűbb lenne, ha létezne a Gömb Föld...!!!


És ezért van szükség több hónapnyi munkára ahhoz, hogy egy használható "kép" (nem fénykép, hanem "kép". a fénykép az lefotózott valami, amíg a kép, az grafikusan szerkesztett fényképek vagy animációk összessége) készüljön a Földről...!​

bluemarble1.jpg
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Másik kis kedvencem !
Dittike2009 wrote on Árcs206's profile.
Szia!

Eltudnád nekünk küldeni a full blast 3 testjeit?

kÖSZÖNÖM
László Ferenc wrote on midi nyalánkság's profile.
2020 topik 160 oldal
Mészáros B. Tamás wrote on Ivan Szorokov's profile.
Szia
Valóban kihagytam a listából. Majd javítom.
Ha be tudod szkennelni a hiányzó novellát, akkor megcsinálom.
Köszönöm.
Sziasztok! Tudnátok segíteni? 7.osztály Gondolkodni jó tankönyv megoldások keresem Köszönöm előre is a segítséget. Felmérő megoldásokat találtam, tlk kellene

Statisztikák

Témák
36,992
Üzenet
4,515,091
Tagok
597,644
Legújabb tagunk
Rita0171
Oldal tetejére