Erdő Péter: Az egyház nem jótékonysági szervezet

A plébániai közösségek megújulásáról, az egyházi szociális intézmények bürokratikus terheiről, az idősek és a romák helyzetéről is beszélt az esztergom-budapesti érsek.

Erdő Péter bíboros az MTI-nek karácsony alkalmából adott interjúban hangsúlyozta: karácsonykor nemcsak egy gyermek születésére emlékezünk, hanem a megtestesülés titkát ünnepeljük. Isten emberré lett, közösséget vállalt az emberiséggel, és ezzel "minket is feljogosít arra, hogy ezentúl más szemmel nézzünk egymásra, hiszen a másik emberben is Jézus Krisztussal találkozunk".

Ezt az összetartozást az ember leginkább a családja, szerettei körében tudja átérezni, de az otthon falain messze túlmutató üzenete van. A bíboros fontosnak nevezte, hogy a templomok, plébániák ne csak szolgáltató helyek legyenek, hanem a "tanúságtétel és a meghívó szeretet közösségei".

Szólt arról: a plébániák megújulása az egyik legfontosabb feladat a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. E megújulási folyamat első lépése az önvizsgálat, és sok összetevője van az egyházzenén, a beszédeken keresztül akár olyan külső, fizikai feltételek megteremtésén át, mint a fűtés, a világítás vagy a hangosítás.

Ugyanilyen fontos, hogy a templomba betérő ember érezze, hogy "nem egy műsorra ül be, hanem egy közösség életébe kapcsolódik bele" - mondta a bíboros.

Erdő Péter arról is beszélt: az egyház küldetéséhez a kezdetektől hozzátartozott a szegények, elesettek segítése. Ebben a munkában az önkéntesek szolgálata mellett szükség van olyan professzionális szervezetekre, mint például a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vagy a Katolikus Karitász.

Kitért arra: időről időre változik, hogy egy-egy kormány milyen területen tart igényt az egyház szerepvállalására a társadalom életében, mit vár el, mit szeretne és milyen feltételek mellett. "Mi azonban nem jótékonysági szervezet, nem NGO vagyunk, hanem alapvetően Jézus Krisztusban hívő közösség", amelynek "sajátos értéke a hitre épülő, önzetlen segítségnyújtás".

Az egyházi szociális intézmények sokat szenvednek a bürokratikus terhektől. Közép-Kelet-Európában ugyanis "nyugati szinten szervezett és kifinomult szabályozás van nyugati szintű finanszírozás és gazdasági feltételek nélkül" - mondta.

Megjegyezte, hogy ez független a napi politikától, hiszen ezer éve is így volt, és abból adódik, hogy az "egész régió a Nyugathoz való állandó alkalmazkodási kényszerhelyzetben van".

A túlszabályozottság olyan kihívások elé állítja az egyházi intézményeket, amelyeknek pusztán önzetlen, nagylelkű segítőkészségből nem tudnak megfelelni. Az intézmények ezért szakapparátus alkalmazására kényszerülnek, akiket meg kell fizetniük, ha pedig erre nem képesek, akkor vagy munkaerőhiányuk lesz, vagy szemet kell hunyniuk az alkalmazott munkaerő hiányosságai fölött.

Az egyházi intézményvezetők nehéz, "érzékenységet és állandó odafigyelést kívánó feladata", hogy a "hitbeli meggyőződést, a személyes áldozatvállalást és eltökéltséget" összeegyeztessék a gyakran változó intézményi szabályozással - mondta a bíboros.

Hozzátette: egyes, a szociális szférában szolgáló szerzetesi közösségek ezért nem vállalnak intézményfenntartást. Teréz anya nővéreinek a küldetése például egyértelműen a személyes önzetlenségen és áldozatvállaláson alapul. A nővérek igen aktívak Budapesten is a hajléktalan-ellátásban, de rendi szabályaik tiltják, hogy - akár az állam által finanszírozott - intézményeket működtessenek, mert úgy gondolják, a bürokratikus előírásoknak megfelelni kénytelen intézmények fenntartása elidegenítené őket "spontán, személyes küldetésüktől".

Erdő Péter a magyar társadalom elöregedéséről azt mondta: Magyarországon fél évszázados folyamat vezetett a mai demográfiai helyzethez, és ha az elmúlt időszakban javultak is a születési arányszámok, nagyon sok időnek kell még eltelnie, hogy megforduljon a fiatalok és az idősek aránya. Jelenleg nagyon sok az egyedülálló idős ember, a fiatalok közül pedig sokan - éppen a jobban képzett, dinamikusabb emberek - külföldön keresnek munkát, tovább növelve az elmagányosodott öregek arányát.

Ezt a helyzetet nem lehet egyszerűen nagyobb finanszírozással feloldani. Az idősellátás szerkezetében és az emberi kapcsolatrendszerben megújulásra, szemléletváltásra van szükség, de ez sem biztos, hogy gyors eredményhez vezet.

A bíboros beszélt a romák helyzetéről is. Felidézte: a rendszerváltásig 87 százalékuknak volt munkahelye. Természetesen messze nem volt tökéletes a helyzetük, hiszen sokszor a családjuktól távol, az ország másik végében kaptak munkát. Sokan emlékeznek az ingázókat hétvégente szállító fekete vonatokra. A munka világán keresztül mégis megindult a romák egyfajta integrációja.

A rendszerváltozás, a privatizáció után az új tulajdonosok elsőként a szakképzetlen munkaerőtől váltak meg, így egész régiók és a romák többsége is munkanélkülivé vált.

Az utóbbi években nagyon komoly erőfeszítések eredményeként emelkedett ugyan a romák foglalkoztatottsága, de még mindig nem éri el az 50 százalékot. A közmunka egy lépés a munka világába való visszatérés felé, ugyanakkor az is látszik, milyen nehéz feladat az új gazdasági szisztémában megtalálni a romák felemelkedésének útját - mondta.

Kifejtette, természetesen fontos az oktatás, a képzés, hiszen ettől függ, hogy később ki milyen munkát talál magának. Ugyanakkor mindig voltak és ma is vannak olyan idősek, betegek, fogyatékkal élők, akik a legnagyobb igyekezetük mellett sem képesek dolgozni. Tehát "két part között, óvatosan kell hajózni", hiszen egyfelől valóban fontos a munka világán keresztül integrálni, másfelől azonban azokat is segíteni kell, akiknek nincs lehetőségük munkát vállalni - tette hozzá Erdő Péter.

image.aspx
 
Pontosan erről van szó ... az volt az alapkérdés van nem államilag támogatott vallás a nagyvilágban?... vannak államok ahol nemcsak támogatnak, hanem írtják például az ateistákat.... símán lehet ilyen hírekkel találkozni "Man sentenced to death ‘for atheism’ in Saudi Arabia"
79266970_2660975977274120_5443288882042896384_n.jpg
 
Még szerencse, hogy Magyarországon van vagy 27 hivatalosan bejegyzett egyház, vallásfelekezet és vallási közösség, ezeken kívül is van rengeteg ... van miben válogatni. Esetleg Ernoe fórumtárstól lehet kérni egy statisztikát, hogyan nő Németországban a muszlim hívők száma (a függvény valószínüleg növekszik, közelít a 100% felé) és ez biztosan nem a reprodukciós fölénynek köszönhető.
A lényeg, felekezet nélküli vagy ateista világviszonylatban azért kevés van.

Az Ernoe fórumtárs azt kérdezi tőled, hogy honnan veszed azt a hülyeséget, hogy minden menekült muszlim?
- A szíriai háború kezdetén szinte kizárólag csak keresztény vallásúakat vett fel Németország, ezért jogosan kritizálta öket a világ
- Az egyik szavaddal agyonütöd a másikat amikor, nagyméretű keresztényüldözésről és csupa nemkeresztény menekültről beszélsz
- Muszlim folklór az nem okvetlen muszlim vallás és azok között is van számtalan árnyalat
- A menekülthullám egyik fö oka az volt, hogy vallásos fundamentalisták kikiáltották az IS istenállamot.
- Ahogy van "karácsony-keresztény" ugyan úgy van "Disko-muszlim is" és ez utóbbiak akik elsősorban elhagyták az országot

- Németországban nehéz megbecsülni, hogy valóban hány vallásos ember van mert a vallás privát dolog
- A templomlátogatókat és az adóhivatalban feljegyzett keresztényeket könnyebb megbecsülni mind a muszlimeket
- mert egy muszlimnak nem muszáj minden hétvégén a templomba menni, a mecset nem "telefonfülke" az ég felé.

- A valláskritikus Giordano-Bruno-Stiftung egy tanulmánya szerint 2016 végén kereken 4 millió "hivö-muszlim" élt No.-ban
- A többi nem vallásos hanem un. "kultur-muszlim", mint ahogy Magyarországon is többnyire "karácsony-keresztények" élnek

- Németországban a politikusok nem hivatkoznak menyei kinyilatkoztatásokra itt az alkotmányos jog érvényes
- Magyarországon a kormány "Fatimai titokkal érvel" mintha mindenkinek elment volna az esze.
-
-
- A Német fegyverkereskedés 1/3-át a magyar kormány vásárolta meg
- Teljesen világos Orbán lelkesedése a volt német hadügyminiszter von der Leyen körül.
- Kiváncsi vagyok mennyit kell még aludjunk, míg Orbán leadja az elsö lövést valamelyik szomszédjára
- A történelmet és ennek a politikusnak a viselkedését követve, ez a következő lépés
- Dozsa György katonái sem tudtak sokáig tétlenül várni az elmaradt keresztes háborúra, a határvadászok is unatkoznak
 
Az Ernoe fórumtárs azt kérdezi tőled, hogy honnan veszed azt a hülyeséget, hogy minden menekült muszlim?
Még az illegális migrációt sem említettem, annak meg elenyesző része a menekült... de szó sem volt ilyesmiről. A németországi muszlim hívők számárol volt szó, sőt nemcsak a számáról hanem e vallás németországi térnyeréséről.

- Németországban nehéz megbecsülni, hogy valóban hány vallásos ember van mert a vallás privát dolog

Ne kábítsuk egymást ... nekem akarod bemagyarázni, hogy nem hallottál a németországi mosque tax -ról?
Tisztában vagy azzal is míért, milyen befolyástól fél a kormányotok.

A Német fegyverkereskedés 1/3-át a magyar kormány vásárolta meg
sőt, újraindult a magyar fegyvergyártás
 
Utoljára módosítva:
Még az illegális migrációt sem említettem, annak meg elenyesző része a menekült... de szó sem volt ilyesmiről. A németországi muszlim hívők számárol volt szó, sőt nemcsak a számáról hanem e vallás németországi térnyeréséről.
-
Nyilvánvalóan egy globalizált világban,
- a tradicionális vallások száma mindenűt csökken és az egzotikus vallásokat vallók száma növekszik
- ebben nincs semmi különleges

Néhány évtizeddel ezelőtt, ha
- Erdö Péter bement volna egy református templomba elvesztette volna az "örök életet" amit a keresztvízzel kapott
- Orbánt is kiközösítették volna ha egy katolikus istentiszteleten vett volna részt
- Tovább nem fokozom, mert olyan idők is voltak Magyarországon, hogy a keresztlevél döntött az élet halál kérdésben
- Szerencsére ez elmúlt és nem is akarunk ilyet többet, akár hogy idézed ezt a szellemet

A „Die Zeit” hetilap szerint kevesebb muzulmán él Németországban, mint azt korábban gondolták.
- Ennek értelmében mindössze 2,7 millió felnőtt muszlim.
- Az újság szerint ez a felnőtt népesség 4,3% -ának felel meg, idézve a Német Gazdaságkutatási Intézet (DIW) adatait.

- A DIW felmérése szerint a muszlimok aránya rendkívül alacsony, különösen a keleti területeken.
- Körülbelül 150 000 felnőtt Kelet-Németországban, vagyis a népesség 1,2% -a állítja az iszlámot vallási hovatartozásként.
- Berlin nélkül kb. 80 000 vagy 0,8% -a kelet-német felnőtt.
- A felmérés szerint a muszlim korú felnőttek 2,5 milliója vagy 5,1% -a nyugaton.

- Minden szám a 2016. évre vonatkozik.
- Mindeddig csak a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal vette előrejelzést a muszlimok számáról.
- Az iroda szerint 2015 végén 4,4–4,7 millió muzulmán élt Németországban, ami a teljes népesség 5-6% -ának felel meg.


Te egy tökfej vagy, mert azt képzeled van keresztény, muszlim és az ördög tudja milyen ember.
- hát senki nem születik kereszténynek, muszlimnak vagy ördög tudja minek.

Itt megtalálod a vallásos megoszlást Németországban (egy kivonat)
upload_2019-12-29_18-24-57.png


- Ott ahol a leghangosabban sírnak, a volt NDK-ban él a leg kevesebb "muszlim"
- Ahogy látod a lakosság legnagyobb része "konfesszió-nélküli" és ez a felvilágosodás óta növekszik.

Ne kábítsuk egymást ... nekem akarod bemagyarázni, hogy nem hallottál a németországi mosque tax -ról?
Tisztában vagy azzal is míért, milyen befolyástól fél a kormányotok.

1. Nincs "mecset-adó" Németországban
2. félni nem fél tőle senki, hiszen a liberálisok hozták ezt szóba

Erdö Péter nem a muszlim vallás vezetője, kérlek maradj a témánál.

sőt, újraindult a magyar fegyvergyártás

Hát igen. A háborúk idején mindig tele voltak a templomok.
A papoknak minden keze tele volt munkával, fegyverek megáldása, hadifoglyok előkészítésé a kivégzéshez, temetés, temetés
-
 
1. Nincs "mecset-adó" Németországban
2. félni nem fél tőle senki, hiszen a liberálisok hozták ezt szóba

Még nincs, de a lényeg, hogy hallottál róla.
A vallások állami támogatásával kapcsolatban arról hallottál -e, hogy a német kormány hány millió euróval támogatja ezt a vallást? ... Germany allocates seven million euros to support mosques .... 9,5 million Euro for the Gulenist worship project in Berlin
 
Utoljára módosítva:
nahát ... kíváncsi lennék mit szólnának a kölni dómban, ha kiválva a turistacsoprtból bejelentenéd, hogy sült galambot és misebort kérsz... de igyekezzenek, mert kötelesek téged kiszolgálni.

Német vallási vezetők azért nem beszélnének olyan embertelenül mint a magyar társaik.
-
Hagy említsek csak kapásból néhány egyházi segélyszervezetet: Brot für die Welt / Caritas / Christoffel-Blindenmission / Diakonisches Werk / Kindernothilfe / Lazarus Hilfswerk / Malteser Hilfsdienst / Misereor / NAK-karitativ / Adveniat
-
A Kölni Dómban valóban nem nyomnak senkinek "sült galambot" a szájába de ott állnak a perselyek amikben a szegények számára gyűjtenek pénzt, a "Bahnhofsmission" néhány lépés a Dómtól.
-
A "galambokat" pedig meg megfoghatod magad a téren kézzel, van belőlük elég.
-
16965945_303.jpg
 
Utoljára módosítva:
Még nincs, de a lényeg, hogy hallottál róla.
A vallások állami támogatásával kapcsolatban arról hallottál -e, hogy a német kormány hány millió euróval támogatja ezt a vallást? ... Germany allocates seven million euros to support mosques

Ne csinálj úgy mintha először találkoztál volna velem itt.
Ezerszer panaszkodtam, hogy hány milliárd euro támogatást kap a keresztény egyház Németországban.
A jogcímek a leg különbözőek, van benne több mint 200 éves "jóvátételi" szerződés is ami a Francia forradalomig nyúl vissza
Vagy a Hitler-Vatikán konkordátum, egy a szégyenletes múltból.
-
Komolyan mondom permanens butaságokat beszélsz, heccelsz és saját magad ellen érvelsz.
Egyszer az a baj, hogy a Mecsetet külföldi pénzből építik máskor pedig az, ha önerőből akarják a hívök ezt fenntartani. :)
 
Egyszer az a baj, hogy a Mecsetet külföldi pénzből építik máskor pedig az, ha önerőből akarják a hívök ezt fenntartani. :)
Hol írtam én önerőröl, vagy keresztyén egyházakról?
Germany Allocates €7M for 50 Mosques Right After Approving €20M for Gulenist Worship Project
Mikor a német állam adja a támogatást, abben semmi kifogásolni valót nem találsz, csak ha a magyar állam támogat egyházakat... csak ezt a képmutatást kifogásoltam
 
Utoljára módosítva:
Hol írtam én önerőröl, vagy keresztyén egyházakról?
Germany Allocates €7M for 50 Mosques Right After Approving €20M for Gulenist Worship Project
Mikor a német állam adja a támogatást, abben semmi kifogásolni valót nem találsz, csak ha a magyar állam támogat egyházakat... csak ezt a képmutatást kifogásoltam

Még nincs, de a lényeg, hogy hallottál róla.
A vallások állami támogatásával kapcsolatban arról hallottál -e, hogy a német kormány hány millió euróval támogatja ezt a vallást? ... Germany allocates seven million euros to support mosques .... 9,5 million Euro for the Gulenist worship project in Berlin

Szerintem jobb lenne ha Német politikáról Német médiából, hivatalos oldalakról informálódnál.
-
Te magad beismered: "Még nincs, de a lényeg, hogy hallottál róla." - akkor miről beszélsz? :eek:
-
Ne térjünk el a témától. Az egyházak finanszírozása az egy dolog.
Senki nem akarja a muzeális értékeket tönkretenni ha már egyszer léteznek.
De most nem erről van szó.

Hanem arról, hogy a magyar kormány egy istenállamot akar létrehozni amelyikben egy bizonyos vallás diktálja a jogot.
Orbán még az EU alkotmányba is be akarta vinni a kereszténységet, egy babonát a mindenki által követhető észérvek ellenében.
 
Szerintem is egy vallási közösségnek el kell tudnia tartania magát, de vajon van ilyen a nagyvilágban?
Elgondolkodtató, hogy vajon mit jelent az, amikor megjelenik Európában egymillió muzulmán bevándorló, Szaúd-Arábia pedig segítségként felajánlja, hogy 240 mecsetet épít.
Értelek ez egy modern vallásháború amiből nem lehet kivonni magunkat akár van vallásunk akár nincs.
Mert be lehet tiltani az új vallást de, ezzel azt lehet elérni hogy más országokban meg a mi vallásunkat teszik tiltó listára.
Lehet engedni és építeni ima helyeket az újnak csak akkor meg a mi helyi vallásunkat is támogatni kell. (most itt tartunk)
 
Értelek ez egy modern vallásháború amiből nem lehet kivonni magunkat akár van vallásunk akár nincs.

Tökéletes a meglátásod, Európában vallásháború zajlik (az iszlamista terrormerényletek mögött nem magányos őrültek állnak) Amikor Mohamed prófétát karikaturisták gyalázzák, világméretű a muszlim közösségek felháborodása, tíz- és százezrek vonulnak utcára és követelnek elégtételt... vallásháború zajlik Indonéziában, indiában csak hallgasd meg a híreket, nézd az indiai zavargásokat.

Mert be lehet tiltani az új vallást de, ezzel azt lehet elérni hogy más országokban meg a mi vallásunkat teszik tiltó listára.
akármilyen engedékeny, őnfeláldozó vagy, akármennyi mecsetet építhetsz, hogy kedveskedj a bevándorlóknak... akkor is elvágják a papok torkát, vagy lefejezik az áldozataikat.

Lehet engedni és építeni ima helyeket az újnak csak akkor meg a mi helyi vallásunkat is támogatni kell. (most itt tartunk)
ne butáskodj, hol férnek meg békésen, egyenranguan egymás mellett? Szerinted modern vallásháboru zajlik, szerintem semmi modernség nincs benne.
 
ne butáskodj, hol férnek meg békésen, egyenranguan egymás mellett? Szerinted modern vallásháboru zajlik, szerintem semmi modernség nincs benne.
Az Egyesült Államok vasárnap „védelmi jellegű" légicsapást hajtott végre Irakban és Szíriában a Hezbollah síita milícia öt létesítménye ellen - közölte Jonathan Hoffman, a Pentagon szóvivője.
NÉGY DZSIHADISTÁVAL VÉGZETT AZ AMERIKAI LÉGIERŐ ABBAN A VÁLASZCSAPÁSBAN, MELLYEL AZ USA A BRUTÁLIS, CSAKNEM 100 EMBER ÉLETÉT KÖVETELŐ SZOMÁLIAI TERRORTÁMADÁST AKARTA MEGTOROLNI.
 
Az Egyesült Államok vasárnap „védelmi jellegű" légicsapást hajtott végre Irakban és Szíriában a Hezbollah síita milícia öt létesítménye ellen - közölte Jonathan Hoffman, a Pentagon szóvivője.
NÉGY DZSIHADISTÁVAL VÉGZETT AZ AMERIKAI LÉGIERŐ ABBAN A VÁLASZCSAPÁSBAN, MELLYEL AZ USA A BRUTÁLIS, CSAKNEM 100 EMBER ÉLETÉT KÖVETELŐ SZOMÁLIAI TERRORTÁMADÁST AKARTA MEGTOROLNI.
miért bombázzák szíriát, ha bomba robban Afrikában valahol Szomáliában??? Arrafelé az altalajkincsekért megy a bombázás, semmi köze a vallásháboruhoz.
 
miért bombázzák szíriát, ha bomba robbaa Afrikában valahol Somáliában??? Arrafelé az altalajkincsekért megy a bombázás, semmi köze a vallásháboruhoz.
Bocs ez két hír csak összemostam....szíriában azért bombáznak mert a hezbollah szíriai ága támadta a kurdokat és az ott tartozkodó amerikai tanácsadót. Azért az ott egy kemény vallási háború a muzulmán vallás két ága és a kerszténység is bejátszik.
A szomáliai támadás meg azért volt mert a muzulmán terrorszervezet robbantott több mint 90 emebr halt meg főleg diákok...ez a terrorszervezet az idegen (keresztes) megszállás ellen harcol csak most a bomba robbantás az ellenőrző pont miatt hamarabb történt így saját honfitársait robbantották fel. A vezetői ellen támadott az USA.
 
ez a terrorszervezet az idegen (keresztes) megszállás ellen harcol
azért tisztázni kellene, most akkor ezek a hacosok olyanok mint a mi partizánjaink voltak (nemzeti hősök), vagy terroristák... mert voltak akkor is akik a partizánokat terrorsitáknak nevezték.
 
azért tisztázni kellene, most akkor ezek a hacosok olyanok mint a mi partizánjaink voltak (nemzeti hősök), vagy terroristák... mert voltak akkor is akik a partizánokat terrorsitáknak nevezték.
Miért akarsz egy idegen vallású fegyveres csoportot definiálni?
Mert egy fennálló hatalom ellen fegyverrel harcoló és NEM katonai célpontok ellen támadó erő az általában terrorista,.
Apropó...nekünk voltak partizánjaink?? Nemzeti hősök is??
( az 56-os mecseki ellenállókra gondolsz?)
Vagy bajcsy zsilinszkire gondolsz?
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Mészáros B. Tamás wrote on Ivan Szorokov's profile.
Szia
Valóban kihagytam a listából. Majd javítom.
Ha be tudod szkennelni a hiányzó novellát, akkor megcsinálom.
Köszönöm.
Sziasztok! Tudnátok segíteni? 7.osztály Gondolkodni jó tankönyv megoldások keresem Köszönöm előre is a segítséget. Felmérő megoldásokat találtam, tlk kellene
Amanda33 wrote on Fidji's profile.
Dr Bernard Spock könyvei engem is érdekelnének, ha még megvannak
Marcipanos wrote on caviking's profile.
Szia, évekkel ezelőtt a Játsszunk beszédet könyvet feltetted. Tudom, sokan kerestek ez ügyben. Tudnál segíteni, szükségem lenne rá!
Köszönöm!
get to the top 3 test új verzióját keresem. Nagyon köszönöm, ha tudtok segíteni.

Statisztikák

Témák
36,990
Üzenet
4,514,189
Tagok
597,590
Legújabb tagunk
Nemtudom820
Oldal tetejére