Fölébredés az Ego álmából

ionon

Kitiltott (BANned)
A gnosztikusok szerint a Gnózis tudást, valódi belső ismeretet jelent.
A Gnózis a legmasabb tudás, Isten ismerete, az isteni terv ismerete.
A Gnózis Isten lélegzete: megnyilvánulás előtti állapotában a mindenség szellemi terve, minden dolog forrása, a Logosz.
A Gnózis megnyilvánulva szellemi erő, szeretet, világosság, és egyetemes bölcsesség képében jelenik meg.

A Gnózis végső soron az emberben megszülető, Istentől származó eleven ismeret, amelyben azok részesülnek, akik lélek-újjászületés révén belépnek Isten fényszületésébe, a pimandrikus tudatállapotba

És ez csakis a mostban történhet meg!

Amúgy Tolle személye lényegtelen, rajta keresztül a Gnózis nyilvánul meg.
Ami eleve megvan nyilvánulva az nem a mostban történést jelenti számomra! Minden történésed kész tény, tények nem a mostban jelennek meg, ha felismered vagy ha nem ismered fel a tényeket életedben, tény évezredek óta tény! Tolle lényegtelen mért AJNÁROZOD ANNYIRA? Belső meglátáshoz te kellesz és ebben benne van az egész életed apró mozzanatai mire oda érsz a felismerés állapotába (de hogy ez a mostban történne abszurdum)kora gyerekkorodtól fogva emlékezel magadra, és ezek az emlékek segítségével vagy felismerésben, a múlt jelene a jövő lehetősége, mert benned él mindegyik idővallum egyszerre és ez nem a most ideje!
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Minden, ami nem szabadít fel, szolgává tesz

Bármely készen kapott eszme, még a legegyszerűbb is, mint a dolgok elnevezése, hozzáláncol bennünket az értelemhez és arra kényszerít, hogy ítélkezési mechanizmusok szerint gondolkodjunk.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Például, amikor azt mondod „Hiszek Istenben”, valójában azt állítod: „Hallottam bizonyos véleményeket, és úgy döntöttem elfogadom őket. Most már harcolnék is értük”<O:p</O:p
<O:p</O:p

Ezután nem dönthetsz szabadon többé!
<O:p</O:p
Valami más dönt helyetted: a beültetett meggyőződés.<O:p</O:p
Ha meggyőződéseid megfosztanak valamitől, légy tudatában, hogy mit tesznek!<O:p</O:p
<O:p</O:p

Ideális esetben a tapasztalathoz kellene igazítanunk az életünket.<O:p</O:p
<O:p</O:p<O:p</O:p

C. CastanedaTapasztalat viszont csak most létezik!!
A múltbeli tapasztalat is a mostban történt meg. :p

<O:p</O:p
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Ego kiiktatása

Ha kiiktatod elmédből az időt, kiiktattad az egót. Ez az egyetlen igazi spirituális gyakorlat.

E. Tolle
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
Kérdésem lenne hozzátok.

Mit jelent számotokra az a fogalom,hogy Önvaló,Mindenható,Teremtő,Isten?

A megnevezés valójában egyet jelent??
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Shaw61!

Mint korábban olvastam tőled,már vezettél vissza embereket regressziós hypnózisba.
Plato fórumtársunknak is kikértem a véleményét erről az irásról,egy másik topic-ban.

A beidézett részről mi a véleményed?

Huszonhat Napóleon egy teremben


"Csattos Ilona életterapeuta mesélte a következő történetet. A reinkarnáció lehetősége, ténye mindig is érdekelte őt – és mivel hite szerint a gondolat teremtő erejű, és ami foglalkoztat bennünket, azt a sors így-úgy elénk hozza – ő is összetalálkozott a világ másik felén egy kutatóval, aki a reinkarnáció témájában végzett kísérleteket. Ilona hosszú hónapokra csatlakozott hozzá, és részt vett a foglalkozásokon, ahol a terapeuta számos embert vitt le regressziós hipnózisba, hogy előző életeiről számot adjanak. A fura az volt, hogy egyes emberek elkezdtek arról beszámolni, hogy előző életükben híres, történelmi személyiségek voltak. Ez persze még nem lenne kizárt, de amikor a huszonhatodik Napoleon, és a tizenhetedik Jézus is jelentkezett, el kellett gondolkodni a hallottakon. Ha a reinkarnáció létezik, miként lehetséges, hogy egyazon személy életét többen is megélték?
Ilona és a kutató nem kételkedtek abban, hogy a reinkarnációs utazás során megélt élmények valósak. Magyarázatul inkább azt találták, hogy mindannyiunk élete és élményei egy nagy közös élményben összesednek, és ehhez a végtelen közös élményhez mindannyian hozzájutunk.
Voltaképpen C. G. Jung svájci pszichiáter a lélektant felforgató tézisével, miszerint mindannyian rendelkezünk egy nagy, közös tudattalannal, ugyanezt állította. A kollektív tudattalan lényege, hogy a világ kezdete óta minden történés szimbólumokban tárolódik az ember tudattalanjában, és csak álmainkban, vagy hipnózisban férhetünk hozzájuk. "
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Shaw61!

Mint korábban olvastam tőled,már vezettél vissza embereket regressziós hypnózisba.
Plato fórumtársunknak is kikértem a véleményét erről az irásról,egy másik topic-ban.

A beidézett részről mi a véleményed?


Kedves Évapatocs!

A regressziós hipnózis tulajdonképpen egy utazás az elme tudattalan részébe, legyen az egyéni vagy kollektív tudattalan, mintegy.

A regressziós hipnózist sokszor tévutra viheti az ego azon vágya, hogy ő fontos valaki legyen, akire a többiek odafigyelnek.

Több ezoterikus is beszámolt már egy olyan kollektív tudatmezőről, ahol az emberiség múltja tárolódik (ezek akár a Jungi kollektív tudattalan archetípusai is lehetnek).

Így igazuk lehet az általad idézetteknek, hogy tudattalanul, az önfontosság tudatától vezérelve ezekhez az információkhoz fértek hozzá ezek az alanyok.
 

ionon

Kitiltott (BANned)
A regressziós hipnózist sokszor tévutra viheti az ego azon vágya, hogy ő fontos valaki legyen, akire a többiek odafigyelnek.

Több ezoterikus is beszámolt már egy olyan kollektív tudatmezőről, ahol az emberiség múltja tárolódik (ezek akár a Jungi kollektív tudattalan archetípusai is lehetnek).

Így igazuk lehet az általad idézetteknek, hogy tudattalanul, az önfontosság tudatától vezérelve ezekhez az információkhoz fértek hozzá ezek az alanyok.
1millió fizikai testnek egy gondolat gazdája van akkor ez is igaz, lehet? Valaki legyél értem, akkor most Tolle csak önönmaga figyelemfelkeltéséért írta a dolgait, hogy végre fontoa valaki legyen a társadalomban amiben él? Mert a hipnózisban megélnek szörnyűségeket amiken keresztül mennek, érdekes figyelemfelkeltése hogy ráfigyeljenek? E kollektív tudat mezőbe te is csatlakozhaTSZ LÁTÁSILAG könnyű kis gyakorlat által, mindig ugyan azt a képet látod.
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
A Tudat

A tudat már eleve tudatos. Az a megnyilvánulatlan, az örök. Az univerzum azonban csak fokozatosan válik tudatossá. Maga a tudat időtlen, és ezért nem fejlődik. Sohasem született és nem hal meg. Amikor a tudat megnyilvánult univerzummá válik, akkor látszólag ki van téve az időnek, és látszólag evolúciós folyamaton megy keresztül. Emberi elme képtelen teljesen megérteni e folyamat okát. Ám önmagunkban megpillanthatjuk ezt a folyamatot, és annak tudatos résztvevői lehetünk.
A tudat a forma megjelenése mögötti intelligencia, a szervező elv. A tudat már évmilliók óta készít formákat, hogy rajtuk keresztül kifejezhesse magát a megnyilvánultban.
Bár a színtiszta tudat megnyilvánulatlan birodalmát tekinthetnénk egy másik dimenziónak, az nem különül el a forma e dimenziójától. A forma és a formamentes egymásba hatol. A megnyilvánulatlan tudatosságként, belső térként, jelenlétként áramlik bele ebbe a dimenzióba. Hogyan teszi ezt? Az emberi formán keresztül, amelyik tudatossá válik, s betölti küldetését. Az emberi forma erre a magasabb célra teremtetett, és ahhoz egyéb formák milliói készítették elő a terepet.
Tudat inkarnálódik a megnyilvánult dimenzióba, vagyis az formává válik. Amikor ezt teszi, álomszerű állapotba jut. Az intelligencia megmarad, ám a tudat már nincs önmaga tudatában. Elveszti magát a formákban, azonosul a formákkal. Úgy is le lehetne ezt írni, hogy: az isteni leszáll az anyagba. Az univerzum evolúciójának e stádiumában a teljes kiáradó mozgás ebben az álomszerű állapotban zajlik. Fölébredés futó pillanatai csak az egyedi forma szétesésekor adódnak, tehát a meghalás idején. Ezt követően kezdetét veszi a következő inkarnáció, a formával való következő azonosulás, a következő egyedi álom, ami része a kollektív álomnak.
Amikor az oroszlán széttépi a zebra testét, akkor a zebraformába inkarnálódott tudat leválasztja magát a széteső formáról, és egy rövid pillanatra ráébred tudatként való lényegi, halhatatlan természetére; majd azt követően azonnal alvásba zuhan vissza: újra inkarnálódik egy másik formába. Amikor az oroszlán megöregszik, és többé már képtelen vadászni, ahogy az utolsót lélegzi, ismét megtörténik a pillanatnyi fölébredés, amit egy újabb forma álma követ.
Bolygónkon az emberi ego képviseli az egyetemes alvás végső stádiumát, a tudat formával történő azonosulását. A tudat fejlődésében ez szükséges stádium volt.
Az emberi agy egy magasan differenciált forma, amin keresztül tudat lép be e dimenzióba. Körülbelül százmilliárd idegsejtet (neuront) tartalmaz, ugyanannyit, mint ahány csillag található a galaxisunkban, amit tekinthetünk makrokozmikus agynak. Az agy nem teremt tudatot, hanem a tudat teremtette meg az agyat – a legösszetettebb földi formát – önmaga kifejezésére. Ha az agyad megsérül, az nem azt jelenti, hogy te tudatot vesztettél . Azt jelenti, hogy azt a formát a tudat már nem tudja használni ahhoz, hogy belépjen e dimenzióba. Nem veszíthetsz tudatot, mert lényegedet tekintve te tudat vagy. Csak olyan dolgot veszíthetsz el, ami a tiéd, de képtelenség elveszíteni valamit, ami te magad vagy.​
 

ionon

Kitiltott (BANned)
Eredeti szerző Shaw61
Fölébredés futó pillanatai csak az egyedi forma szétesésekor adódnak, tehát a meghalás idejénNem szükségszerű meghalni,elég (igazán) szétesni ahhoz,hogy fölébredjen valaki..

/lásd:Eckhart Tolle/​
Csak vissza érkeztünk az eredethez, öngyilkolásznod kell magadat, mint Tolle tette, mért harcolsz az igazság ellen, mert a halál a követendőd, téves, téves következtetésekben élsz.
 

ionon

Kitiltott (BANned)
A tudat már eleve tudatos. Az a megnyilvánulatlan, az örök. Az univerzum azonban csak fokozatosan válik tudatossá. Maga a tudat időtlen, és ezért nem fejlődik. Sohasem született és nem hal meg. Amikor a tudat megnyilvánult univerzummá válik, akkor látszólag ki van téve az időnek, és látszólag evolúciós folyamaton megy keresztül. Emberi elme képtelen teljesen megérteni e folyamat okát. Ám önmagunkban megpillanthatjuk ezt a folyamatot, és annak tudatos résztvevői lehetünk.

A tudat a forma megjelenése mögötti intelligencia, a szervező elv. A tudat már évmilliók óta készít formákat, hogy rajtuk keresztül kifejezhesse magát a megnyilvánultban.
Bár a színtiszta tudat megnyilvánulatlan birodalmát tekinthetnénk egy másik dimenziónak, az nem különül el a forma e dimenziójától. A forma és a formamentes egymásba hatol. A megnyilvánulatlan tudatosságként, belső térként, jelenlétként áramlik bele ebbe a dimenzióba. Hogyan teszi ezt? Az emberi formán keresztül, amelyik tudatossá válik, s betölti küldetését. Az emberi forma erre a magasabb célra teremtetett, és ahhoz egyéb formák milliói készítették elő a terepet.
Tudat inkarnálódik a megnyilvánult dimenzióba, vagyis az formává válik. Amikor ezt teszi, álomszerű állapotba jut. Az intelligencia megmarad, ám a tudat már nincs önmaga tudatában. Elveszti magát a formákban, azonosul a formákkal. Úgy is le lehetne ezt írni, hogy: az isteni leszáll az anyagba. Az univerzum evolúciójának e stádiumában a teljes kiáradó mozgás ebben az álomszerű állapotban zajlik. Fölébredés futó pillanatai csak az egyedi forma szétesésekor adódnak, tehát a meghalás idején. Ezt követően kezdetét veszi a következő inkarnáció, a formával való következő azonosulás, a következő egyedi álom, ami része a kollektív álomnak.
Amikor az oroszlán széttépi a zebra testét, akkor a zebraformába inkarnálódott tudat leválasztja magát a széteső formáról, és egy rövid pillanatra ráébred tudatként való lényegi, halhatatlan természetére; majd azt követően azonnal alvásba zuhan vissza: újra inkarnálódik egy másik formába. Amikor az oroszlán megöregszik, és többé már képtelen vadászni, ahogy az utolsót lélegzi, ismét megtörténik a pillanatnyi fölébredés, amit egy újabb forma álma követ.
Bolygónkon az emberi ego képviseli az egyetemes alvás végső stádiumát, a tudat formával történő azonosulását. A tudat fejlődésében ez szükséges stádium volt.

Az emberi agy egy magasan differenciált forma, amin keresztül tudat lép be e dimenzióba. Körülbelül százmilliárd idegsejtet (neuront) tartalmaz, ugyanannyit, mint ahány csillag található a galaxisunkban, amit tekinthetünk makrokozmikus agynak. Az agy nem teremt tudatot, hanem a tudat teremtette meg az agyat – a legösszetettebb földi formát – önmaga kifejezésére. Ha az agyad megsérül, az nem azt jelenti, hogy te tudatot vesztettél . Azt jelenti, hogy azt a formát a tudat már nem tudja használni ahhoz, hogy belépjen e dimenzióba. Nem veszíthetsz tudatot, mert lényegedet tekintve te tudat vagy. Csak olyan dolgot veszíthetsz el, ami a tiéd, de képtelenség elveszíteni valamit, ami te magad vagy.​
Univerzumod sok mindennek ki van téve, és amiket elsoroltál igaz is lehet. De én a kozmoszban élek ott nincsenek ezek a hatások amiket itt felsorolsz. Univerzum nem egyenlő a kozmosszal...
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Eckhart látásmódjában, a jelen a hozzáférés a béke magasabb érzékelésének.
Eckhart állítja, hogy a „jelenben levés” tudatosságot idéz elő ami az elmén kívüli, egy tudatosságot, ami segít az ego határainak túllépéseiben.
Az ego itt a hamis formával és címkékkel való azonosulást jelenti: test, elme, gondolatok, emlékek, társadalmi szerepek, élettörténet, vélemények, érzelmek, anyagi javak, név, nemzetiség, vallás, rokonszenvek és ellenszenvek, vágyak, félelmek, stb.
Ha valaki jelen van, az felismeri magát mint a tértudatosságot amiben a gondolat és az impulzus keletkezik. Ez a személy nem veszíti el magát sem a gondolatban, és az impulzussá sem válik. Jelen lenni a térnek lenni, inkább mint ami történik.
Eckhart azt mondja az elme arra való, hogy használjuk mint egy eszközt, de ne engedjük, hogy az elme használja az egyént.
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
Csak vissza érkeztünk az eredethez, öngyilkolásznod kell magadat, mint Tolle tette, .
Nincs szükség öngyilkolászásra,jön az magától is (néha):D

mért harcolsz az igazság ellen.
Tudod mindig akkor harcolunk,amikor általában jól (vagy kicsit jobban) megy...

mert a halál a követendőd,.
Erről meg az egyik barátom idézete jut eszembe,aki azt mondta,hogy egész életünkben a halálra készülünk.
Persze ő kicsit brutálisabban fogalmazott.:)

téves, téves következtetésekben élsz.
Ezt nem értem,mert igy ellent mondassz önmagadnak.;)
 

hannah22

Állandó Tag
Állandó Tag
Univerzumod sok mindennek ki van téve, és amiket elsoroltál igaz is lehet. De én a kozmoszban élek ott nincsenek ezek a hatások amiket itt felsorolsz. Univerzum nem egyenlő a kozmosszal...

:p

ez az enyém, az a tiéd, ez különbözik, az meg más,

ez nem az enyém, az nem a tiéd, az nem a másé

én, te , ő ..... enyém, tiéd, övé ....

birtoklom, áttestálom ..... na,de instállom!!!!

dörömböl az ébresztőóra:p!
reggeli kakasszó és fanfár:p!
gőzölög a friss kávé, vagy a kakajó???...
h:p
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
Érdekes levelet kaptam a minap.
ime:

. Megszületett egy érdekes lista! A Földön élő spirituális tanítókat állították sorrendbe befolyásuk mértéke alapján. (Angolul: The 100 Most Spiritually Influential Living People on the Planet) Ezt a listát az az Eckhart Tolle vezeti – a Dalai Lámát és a Pápát is megelőzve.
 

ionon

Kitiltott (BANned)
Érdekes levelet kaptam a minap.
ime:

. Megszületett egy érdekes lista! A Földön élő spirituális tanítókat állították sorrendbe befolyásuk mértéke alapján. (Angolul: The 100 Most Spiritually Influential Living People on the Planet) Ezt a listát az az Eckhart Tolle vezeti – a Dalai Lámát és a Pápát is megelőzve.
Palatáblára, vagy tinta ceruzával lett elkészítve,mert ahol nincsenek ott mérik, Pápua Új Guineában, vajon náluk ki szerepelne a lista élén?:confused:
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
Palatáblára, vagy tinta ceruzával lett elkészítve,mert ahol nincsenek ott mérik, Pápua Új Guineában, vajon náluk ki szerepelne a lista élén?:confused:
Ha elmenne oda,meg sem kellene szólalnia,máris éreznék a vibrációt...;)

Nekem elég volt a könyvét a kezemben tartanom..azonnal éreztem azt a számomra is elmondhatatlan energiát...

Ramana Maharsi-ról meg már nem is beszélek...ha élne,ő állna a lista élén,ha egyáltalán rangsorolni lehetne...

Én annyira vágynék ilyen emberek közelébe lenni!!!:rolleyes:
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha elmenne oda,meg sem kellene szólalnia,máris éreznék a vibrációt...;)

Nekem elég volt a könyvét a kezemben tartanom..azonnal éreztem azt a számomra is elmondhatatlan energiát...

Ramana Maharsi-ról meg már nem is beszélek...ha élne,ő állna a lista élén,ha egyáltalán rangsorolni lehetne...

Én annyira vágynék ilyen emberek közelébe lenni!!!:rolleyes:

Ők sem menthetnének meg téged, csak útjelzőtáblák ők is.
Ezt tudják is magukról és nem is akarnak többnek látszani.

Egyedül kell elmenni oda, ahova a tábla mutat!
 

ionon

Kitiltott (BANned)
Ha elmenne oda,meg sem kellene szólalnia,máris éreznék a vibrációt...;)

Nekem elég volt a könyvét a kezemben tartanom..azonnal éreztem azt a számomra is elmondhatatlan energiát...

Ramana Maharsi-ról meg már nem is beszélek...ha élne,ő állna a lista élén,ha egyáltalán rangsorolni lehetne...

Én annyira vágynék ilyen emberek közelébe lenni!!!:rolleyes:
Itt vagy köztük csak eme helyre kellet megérkeznedkiss

Rangsor az már ego lenne? Szóval Tolle az ego elsőhelyezetje, sikerült neki az ego ellenes? ego-mércéjévé lennie? :confused:
 
Oldal tetejére