Fű alatt államosítanák az MTA teljes ingó vagyonát

Nem ért véget a Magyar Tudományos Akadémia vesszőfutása a kutatóintézetei elvételével: egy a hvg.hu birtokába jutott levél szerint Palkovics László egykori jobbkeze, a kutatóintézet-hálózatot átvevő ELKH Titkárságának jelenlegi főtitkára nemrég arra utasította az intézetek főigazgatóit, hogy könyveljék át az eddig az MTA tulajdonába tartozó ingóságokat saját – vagyis végső soron állami – tulajdonba.

Több százezer tételről van szó a számítógépektől a laborberendezésig. Az összesen közel 70 milliárd forint értékű vagyont várhatóan nem adja önként az Akadémia, pláne, hogy a mostani lépés analógiájaként később akár az értékes ingatlanvagyonra is rámozdulhat az állam.

Meglepő levelet kaptak október végén az MTA egykori – az innovációs törvény nagy vihart kavart júliusi módosításával az Eötvös Loránd Kutatóintézet Hálózat (ELKH) Titkársága alá terelt – kutatóintézetei az újonnan létrejött szervezet főtitkárától. A hvg.hu birtokába került levélben a Szigeti Ádám gyakorlatilag ugyanis azt kéri a tizenöt intézet igazgatójától és főigazgatójától, hogy mérlegeikben könyveljék szét az általuk használt ingó vagyont az Akadémiához tartozóktól: az előbbieket tüntessék fel sajátjukként, és csak azokra a tételekre kössenek vagyonhasználati szerződést az Akadémiával, amelyeket nem állami támogatásból, hanem az MTA köztestületi költségvetéséből szereztek be.

A leírt könyvelési metódus a gyakorlatban viszont nem más, mint színtiszta államosítás.
A kutatóintézetek MTA-tól elvételét kimondó, az érintettek közel egyévnyi tiltakozása ellenére áterőltetett nyári törvénymódosítás ugyanis – éppen azért, hogy az államosítás vádját elkerülje – nem vette el sem az ingó, sem az ingatlanvagyonát az Akadémiától, csak azt írta elő, hogy a kutatáshoz szükséges vagyonelemeket – vagyis az ahhoz felhasznált eszközöket és a berendezéseket – az MTA adja ingyenes használatba az új szervezethez tartozó korábbi egységei számára.

Az átadott eszközökről az intézetek szeptemberben tételes vagyonhasználati szerződéseket kötöttek azt MTA-val, amelyekben egyértelműen rögzítették, hogy a felsorolt, használatba adott ingóságok – a számítógépektől a bútorokon át teljes laborfelszereléseikig – a továbbiakban is az MTA tulajdonában maradnak.
A főtitkár kétoldalas, főként az akadémiai és az államháztartási törvényre hivatkozó levelében viszont azzal érvel, hogy az ELKH szeptember eleji felálltáig az MTA a tudományos kutatással kapcsolatos közfeladatát a kutatóhálózaton keresztül, a hálózatnak nyújtott költségvetési támogatás révén valósította meg, ezért az MTA költségvetéséből a kutatóhelyeknek továbbított támogatásból és az intézetek saját bevételeiből vásárolt ingóságok a kutatóhely saját vagyonának – vagyis végső soron állami tulajdonnak – minősülnek.

image.aspx


Az MTA-étól elkülönülő intézeti vagyonnal kapcsolatban nyár végén az ITM-et képviselő Gál és Társai Ügyvédi Iroda (Gál András Levente korábbi közigazgatási minisztériumi államtitkár irodája – a szerk.) próbált nyomást gyakorolni a főigazgatókra, és egy a törvényeket értelmező feljegyzésben arra hivatkozva próbálta eltántorítani őket az Akadémia tulajdonjogát elismerő vagyonhasználati szerződések aláírásától, hogy gyakorlatilag hűtlen kezelést követnek el, ha MTA-tulajdonként ismerik el a felsorolt – Gálék, vagyis az ITM szerint az intézetek vagyonát képező – ingóságokat. Az intézetvezetők végül is megkötötték a vagyonhasználati szerződéseket, de beleírattak velük egy záradékot, amely szerint az azokban foglaltakat 60 napig felülvizsgálhatják.

Az ELKH Titkárság és az MTA közötti viszonyra nézve beszédes az is, hogy az október végi levelet a főtitkár csak az intézetvezetőknek küldte el, az MTA vezetését Szigeti Ádám nem tájékoztatta a fű alatti államosításról, Lovász László elnök is csak a kétségbeesett főigazgatóktól értesült a szándékról.
Ez utóbbit a hvg.hu-nak az MTA is megerősítette, amikor Szigeti Ádám levele birtokában az intézmény, illetve az elnök, Lovász László reakcióját kértük a történtekre. Az Akadémia nevében néhány nap elteltével végül csak a sajtótitkárság válaszolt. Néhány soros levelükben emlékeztettek, hogy az MTA és az ELKHT elnökei 2019 szeptemberében szerződésben rögzítették a kutatóhálózat átadásának módját, és a törvény szerint kötelezően ingyenes használatba adandó, akadémiai tulajdonú vagyonelemek használatának elveit, és ugyanezen elvek alapján születtek meg a kutatóhelyekkel kötött vagyonhasználati megállapodások is.

Mivel a vagyonhasználat új értelmezésével kapcsolatban az ELKHT elnökétől az MTA-hoz hivatalos megkeresés, módosító indítvány nem érkezett, az Akadémia továbbra is a szerződésben rögzítettek szerint jár el.
– áll az MTA sajtótitkárságának szűkszavú de diplomatikus válaszában.

Az intézményben ugyanakkor, úgy tudjuk, nemcsak a konkrét ügy okoz riadalmat, hanem attól is tartanak, hogy az ingóságokhoz hasonló rejtett államosítás az MTA ingatlanait is utolérheti, és a későbbiekben az értékes akadémiai ingatlanvagyonra is ráteheti a kezét az állam.

Noha konkrét lépésről még nem határoztak, az Akadémia elnöksége információink szerint nem fogadja el az ELKHT-főtitkár jogi csűrés-csavarását, és adott esetben akár pert is kész indítani az MTA magántulajdonának tartott, összesen mintegy 70 milliárdosra saccolt ingó vagyon megtartásáért. Annak ellenére is, hogy a több százezer tételt érintő einstandolás csak papíron történne, hiszen a nyár végén használatba átadott eszközökkel és berendezésekkel a gyakorlatban az átalakítás előtt és az után is az intézetek kutatói dolgoztak-dolgoznak, öt év alatt pedig leamortizálódnának és nullára csökkenne az értékük.

Az MTA-nál viszont úgy látják: ha szimbolikus is, nem mondhatnak le önként csak úgy 70 milliárd forintnyi vagyonról. Pláne, azt könyveléstechnikailag sem lehetne csak úgy az Akadémia könyveiből eltüntetni.
Lovász László MTA-elnök augusztusban egyébként alkotmányjogi panaszt nyújtott be az innovációs törvény júliusi módosítása miatt, többek között azért, mert szerinte az sérti a tulajdonra vonatkozó alkotmányos előírásokat.

Illegitim főtitkár?
Nem egyértelmű, hogy a kutatóintézeti igazgatókkal az ELKH Titkársága nevében levelező Szigeti Ádámnak van-e joga egyáltalán utasításokat adni az igazgatóknak: Palkovics László egykori jobbkeze legalábbis vitatható módon nevezi magát a szervezet főtitkárának: a főtitkárt a nyár eleji törvénymódosítás szerint ugyanis nyilvános pályázati eljárás útján kell megválasztani, ilyet azonban nem írtak ki a szervezet szeptember 1-ji, hivatalos megalakulása óta, az egyetlen hivatalos tisztségviselő, aki pillanatnyilag eljárhatna az ELKH Titkársága nevében, az az elnök, Maróth Miklós.

A hiányosságot feltehetően a kormány is érzékelte, ezért az innovációs törvény szerdán benyújtott módosításával utólag legalizálná az ITM volt helyettes államtitkárának pozícióját: a javaslat szövege szerint a főtitkár és a főtitkárhelyettes pályázati úton történő megválasztásáig az ELKH Irányító Testülete által megbízott személy átmeneti jelleggel gyakorolja a főtitkár és a főtitkárhelyettes hatáskörét.

Bár az ELKH Titkárságának továbbra sincs működő honlapja, ahonnan a szervezettel kapcsolatos alapvető információkat, például az egyes tisztségviselők nevét meg lehetne ismerni, a főtitkár-helyettes információink szerint az innovációs miniszterhez szintén közel álló Lacsny Márton, aki még (felső)oktatási államtitkársága idején volt Palkovics László főtanácsadója az Emmiben, 2010 és 12 között pedig a közigazgatási és igazságügyi minisztériumban dolgozott, éppen abban az időszakban, amikor Gál András Levente a tárca közigazgatási államtitkára, majd kormánybiztosa volt. Gál ügyvédi irodájának az Átlátszó cikke szerint jelenleg két, összesen 41 milliós keretösszegű megbízása van az innovációs minisztériummal.

HVG
 
Jogtalanság? Szabálytalanság?
Végre lesz hajtva.
Persze lehet hogy lesz ítélet ami kimondja hogy nem volt joguk az intézkedéshez de, akkor már kit is érdekel?
 
Porhintés.
Az MTA 1989-90-ben cseszte el az egészet. Akkor, amikor a rendszerváltoztatás részeként magánosíthatta volna a vagyonát. Ugyanis 1947-ben az államosítás során az MTA is állami tulajdonba, vagyis az állam által fenntartottak sorába került. Ide értendő, a fizetések, a rezsi és a fenntartáshoz szükséges materiális eszközöket is.
Az idén, július 2-án azon a napon amikor az ominózus "bekebelezési" rendeletet meghozták, délután egy, az MTA helyzetéről szóló rendezvényen megkérdeztem a jelenlévő MTA Filozófia- és történelemtudományi osztály elnökét, hogy: "Miért voltak annyira naivak, és gondolták azt, hogy nem kerül rájuk is sor a bekebelezési hullám során? Nem lett volna e ésszerű dolog, hogy 1990-ben visszatérjenek az alapításkori állapotokhoz, vagyis ahhoz, hogy alapítványok, vállalkozások, adományok, és egyéb más nem állami források lehetőségével élve ismét magánosítsák az MTA-t úgy Mint Széchenyi korában és később? Miért választották a kényelmesebb utat, jelesül azt, hogy az állam majd mindent finanszíroz, ők meg csak kutassanak úgy mint az elmúlt több évtizedben történt?"
Nem kaptam egyik kérdésre sem választ.
És most meg megy a sírás, az önállóságról történő állami "leszoktatás" következő fázisában.
 
Porhintés.
Az MTA 1989-90-ben cseszte el az egészet. Akkor, amikor a rendszerváltoztatás részeként magánosíthatta volna a vagyonát. Ugyanis 1947-ben az államosítás során az MTA is állami tulajdonba, vagyis az állam által fenntartottak sorába került. Ide értendő, a fizetések, a rezsi és a fenntartáshoz szükséges materiális eszközöket is.
Az idén, július 2-án azon a napon amikor az ominózus "bekebelezési" rendeletet meghozták, délután egy, az MTA helyzetéről szóló rendezvényen megkérdeztem a jelenlévő MTA Filozófia- és történelemtudományi osztály elnökét, hogy: "Miért voltak annyira naivak, és gondolták azt, hogy nem kerül rájuk is sor a bekebelezési hullám során? Nem lett volna e ésszerű dolog, hogy 1990-ben visszatérjenek az alapításkori állapotokhoz, vagyis ahhoz, hogy alapítványok, vállalkozások, adományok, és egyéb más nem állami források lehetőségével élve ismét magánosítsák az MTA-t úgy Mint Széchenyi korában és később? Miért választották a kényelmesebb utat, jelesül azt, hogy az állam majd mindent finanszíroz, ők meg csak kutassanak úgy mint az elmúlt több évtizedben történt?"
Nem kaptam egyik kérdésre sem választ.
És most meg megy a sírás, az önállóságról történő állami "leszoktatás" következő fázisában.

Hogy miért nem tértek vissza ? Széchenyi él még ? Nem nekünk kutatnak, nem MI vagyunk tképpen az "állam" a befizetett adóinkkal (mégha Ali Baba másképp is kezeli momentán) ?
 
Hogy miért nem tértek vissza ? Széchenyi él még ? Nem nekünk kutatnak, nem MI vagyunk tképpen az "állam" a befizetett adóinkkal (mégha Ali Baba másképp is kezeli momentán) ?
Én azt írtam, hogy "Széchenyi korában és később".
És persze, hogy nem nekünk, hanem az emberiségnek, a fejlődés érdekében kutatnak.
Csakhogy, abban a pillanatban, amikor egy, a kormány által kreált társaság akarja megmondani a kutatónak, hogy mit kutasson, akkor már nem nekünk, hanem egy irányított érdeknek kutatnak, Ez kb. olyan amikor az alkimistát az éppen aktuális uralkodó azzal a feladattal bízza meg, hogy bármilyen anyagból kizárólag az ő számára aranyat állítson elő.
A kettő között azért van árnyalatnyi különbség.
 
most ez a Magyar Tudományos Akadémia nem az állam tulajdona, úgy szőröstül-bőröstül, akkor hogy lehet államosítani?

Mondjuk egy tank vagy egy kaszárnya nem az állam tulajdona, hanem valamelyik tábornoké?
 
Utoljára módosítva:
most ez a Magyar Tudományos Akadémia nem az állam tulajdona, úgy szőröstül-bőröstül, akkor hogy lehet államosítani?

Mondjuk egy tank vagy egy kaszárnya nem az állam tulajdona, hanem valamelyik tábornoké?
A tény az, hogy az MTA kutatási "műhelyeket" az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárság Irányító Testülete alá rendelték amelynek nincs, vagy kevés a "vagyona". Innentől csak egy lépés az úgynevezett könyvjóváírás intézménye, amely mindössze papír és aláírás, na meg akarat kérdése és máris rendben van a vagyon/ingóság dolga.

A hadsereg, amely birtokolja a hadieszközöket (kaszárnya/tank), pedig a mindenkori államfő fővezérlete alá tartozik, és nagyon jól tudjuk, hogy a madzagot meg ki rángatja.
Naugye-naugye? :)
 
A tény az, hogy az MTA kutatási "műhelyeket" az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárság Irányító Testülete alá rendelték amelynek nincs, vagy kevés a "vagyona". Innentől csak egy lépés az úgynevezett könyvjóváírás intézménye, amely mindössze papír és aláírás, na meg akarat kérdése és máris rendben van a vagyon/ingóság dolga.

A hadsereg, amely birtokolja a hadieszközöket (kaszárnya/tank), pedig a mindenkori államfő fővezérlete alá tartozik, és nagyon jól tudjuk, hogy a madzagot meg ki rángatja.
Naugye-naugye? :)
Csak nem értem, az állam tulajdonát, hogyan lehet államosítani? Vagy hogy hívják az illetőt akitől elrabolják (államosítják) ezt a vagyont?
 
Csak nem értem, az állam tulajdonát, hogyan lehet államosítani? Vagy hogy hívják az illetőt akitől elrabolják (államosítják) ezt a vagyont?
Azt nem is kell, csak ami nem állami (pl a kutató EU-s pénzért pályázott és a nyert pénzen műszert, szoftvert, kutatási anyagot,... vett.
Nagyjából ezt csinálták a kórházakkal is (már ahol tudták).
A sok cég, bank, szervezet,.. vett a kórháznak vérnyomásmérőt, lélegeztetőt, de komolyabb gépeket is annak a fejében, hogy a cég embereit az adott kórház vizsgálja/szűrje rendszeresen.
Akik odafigyeltek, azok nem adományozták, hanem használatba adták a "cuccot".
Az éves leltárkor amitől nem volt tulajdon-doksi, azt előtalálási jegyzőkönyv alapján leltárba vették és kicsit később akár át is irányíthatták egy másik helyre. Így fosztotta ki pl a volt fideszes ogy képviselő orvos (Pierre. D.) a kazincbarcikai kórházat. Az összes mozdítható orvosi készüléket átküldette Edelénybe .(Mert mindkét város kórházának igazgatója volt - vajon hogyan tehette?)
Szóval megvannak a kidolgozott módszerek a tulajdonváltásra és amíg nem független csak névleg az ügyészség, addig...
 
akkor az államosítás helyett, nem lenne jobb azt mondani hogy lecserélik a vagyonkezelőt?
A vagyonkezelő ezekben az esetekben mindig egy kormányközeli személy által vezetett cég.
5 milliárd forint érték alatt ez már nem kötelező... Az MTA ingó vagyon összértéke már ismert, mert az új irányító/felügyelő vezető az MTA korábbi alelnöke. :)
 
Csak nem értem, az állam tulajdonát, hogyan lehet államosítani? Vagy hogy hívják az illetőt akitől elrabolják (államosítják) ezt a vagyont?
Előbb a Dunát államosítják, aztán a Gellért hegyet. Ha ez megvolt,utána jön az MTV. Bocsánat, az MTA. Mindig keverem a kettőt.
 
folytassuk már a párhuzamot, és most a Tudományos Akadémiát kitől is vásárolják vissza (államosítják)?
Ezt az erőművet ki is adta el a németeknek? A Tudományos Akadémiát már eladták valakinek?
Te hoztad fel az állami tulajdont..
Az erőmű egyre ráfizetősebb kellene rá költeni de ezt inkább majd az állam megteszi vagy felszámolja.
Az akadémiai ide-oda könyvelést nem értem. Biztos van valami szerepe.
Ami valószínű hogy az eu elég sok pénzt fog beleölni a kutatásokba és azt is szeretné az állam az ellenőrzése alatt tartani ( az ellennőrzés azt is takarhatja hogy a kutatómunkákat hűséges párttagoknak adják ki nem szabad hogy ellenzéki erőket pénzeljenek)
Elég végignézni a állampárt embereinek a működést pl:simonka...
 
Elég végignézni a állampárt embereinek a működést pl:simonka...
nézzük már a frissen hatalomra kerül ellenzék tevékenységét, családi vállakozásait, például hogyan lett bizottsági tag Németh Angéla XV. kerületi polgármester fia.
Hogyan bíznak meg büntetőügyekben "jártas" ügyvédet az átvilágításokkal ;). Niedermüller már utalta is Czeglédi Csabának a pénzt, a dörzsölt figurák ellepték a kerületeket.
 
Utoljára módosítva:
nézzük már a frissen hatalomra kerül ellenzék tevékenységét, családi vállakozásait, például hogyan lett bizottsági tag Németh Angéla XV. kerületi polgármester fia.
Hogyan bíznak meg büntetőügyekben "jártas" ügyvédet az átvilágításokkal ;). Niedermüller már utalta is Czeglédi Csabának a pénzt, a dörzsölt figurák ellepték a kerületeket.
Hogy jutottunk el az ellenzékig?
Mi közük van nekik az MTA-hoz?
Hogy kinek ki a rokona barátja arról nekem fogalmam sincs.
De, ha szabálytalanságot látsz azért van az ügyészség hiszem hogy ők azonnal intézkednek ha törvénytelenséget találnak ha ilyen nincs akkor meg ne aggódj.
Ha már szabálytalanság illetve törvényszegés (?) a miniszterelnökünk is elkövetett ezt-azt...de a képviselők megváltoztatták a törvényt....de, ahogy a mondás tartja amit szabad jupiternek nem szabad a.....
Ha nem tudnád miről írok akkor egy kis segítség:

A miniszterelnök az Európai Tanács ülését követően, az ülés kimeneteléről szóban tájékoztatja az Országgyűlés ülését

– így szól az országgyűlési törvény egyik pontja, amely hatályát veszti egy kormánypárti törvénymódosítás nyomán.
Azért érdekes, hogy kikerül az ogy-törvényből ez a rész, mert Orbán Viktor nem tartotta be ezt pontot. Ugyanis a miniszterelnök nem számolt be az Európai Tanács június 20-21-i üléséről, amikor megvétózta a 2050-es uniós klímacélt.
Kövér pár héttel később elismerte, hogy Orbán törvényt szegett, de megmagyarázta, hogy ez nem komoly baj szerinte. Azt is írta válaszában a házelnök, hogy „figyelemmel ugyanakkor arra, hogy a ciklusokon átívelő, korábban nem kifogásolt gyakorlat – immár 2004 óta – valóban nincs összhangban a hatályos szabályozással, levélben fordultam a miniszterelnök úrhoz, kérve a gyakorlat és a szabályozás felülvizsgálatát és azok egymáshoz igazítását”.
..................
.................
Tipikus fideszes megoldás: törvényesítették a törvénytelenséget. Miközben a kormány az emberektől elvárná, hogy tiszteljék a törvényt, ha a miniszterelnök nem tartja be a jogszabályt, akkor módosítják azt. Ez egy nagyon tisztességtelen játék az állampolgárokkal
 
Hogy jutottunk el az ellenzékig?
Mi közük van nekik az MTA-hoz?
pontosan annyi mint az általad felhozott Simonka Györgynek vagy az ugyancsak általad felhozott RWE és a Mátrai Erőmű Rt. esetének.

Ha már szabálytalanság illetve törvényszegés (?) a miniszterelnökünk is elkövetett ezt-azt ...
és mi is a büntetési tétel az inkriminált törvényszegésért? vagy nincs is büntetési tétel? és mi köze az egésznek az MTA államosításához?
 
Utoljára módosítva:

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Meanikó wrote on lucica's profile.
Sziasztok! 6.-os Mozaik történelem munkafüzet megoldását keresem. Valaki elküldené?
eddy56 wrote on Búza Mihály's profile.
Ha adsz emai8lcimet mobi-ban el tudom kuldeni a Sebzett nagyvadakat, és az Oxen trilogia befejezo reszet is
Holdviola Anna wrote on ovoneni73's profile.
Szia! Nincs véletlenül öltözködés (télen, nyáron, tavasszal, ősszel) c. foglalkozásterved? Előre is köszönöm :)
Sziasztok! Nincs valakinek véletlenül öltözködés télen, vagy ősszel, tavasszal nyáron foglalkozásterve? Előre is köszönöm :)
KIS DIÁKOKNAK KÉSZÍTETTEM OKTATÁSI SEGÉDLETEKET. EZEKET KÜLDENÉM HA VAN RÁ IGÉNY. I-IV-IG OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE.
KÜLDÖK EGY MINTÁT AZ IDŐRŐL. MIÉRT 24 ÓRA? MIÉRT A2 HÓNAP?

Statisztikák

Témák
36,396
Üzenet
4,387,329
Tagok
590,125
Legújabb tagunk
N. Moncsi
Oldal tetejére