Folytatsd a verset!

Lileycat

Állandó Tag
Állandó Tag
Légben eloszló istenasszony,
láng, amely pincékben lobog,
kínomon kényed irgalmazzon,
kinek ércdallal áldozok.


Gyönyör! légy úrnőm, mindig ébren,
húsból és bársonyból csinált
álarcot ölts, sziréni vértet.


Vagy a formátlan bor ködében
nehézkes álmodat kináld,
Gyönyör! te rugányos kisértet!


[h=1]Ch. Baudelaire: Egy pogány imája
Fordította: Babits Mihály


-------------------------------------------

Az éj, az éj, az éj, s az éjbe-mélybe halva
megkezdődik a tenger végnélküli siralma.
Remeg a tengerész.
Az ember fölzokog, azt mondja: "Miserere",
s az ég, a lég zokog, felel a bús zenére,
és hangja ködbe vész.

Sóhajt a sziklapad, melyet eltorlaszoltak
csalánok, giz-gazok. Most kelnek ki a holtak.
Hallják e síri neszt?
A rút beléndek is borzong az éji szóra,
titokzatos szárán kinyíl a mandragóra,
az is beszélni kezd.

Mért reszket a bokor? S mért rí a fa oly árván?
Mi fáj nekik, mi fáj? Mért könnyezik a márvány
az éjbe mindenütt?
Mindegyikük talán egy bűnös, ősi Káin
s jaj, a fényt keresik ítélet éjszakáin,
könnyük van, s nincs szemük.
[/h]
 

dragonlance

Állandó Tag
Állandó Tag
Nyöszörög a hajó, mint az, aki leroskad,
kéménye nyikorog, s fehérlő, viharos hab
csap rá, gyönggyel tele.
Az árnyba rák uszik, tüskéshal, nagy uszonnyal
és lüktet, vemhesen szörnyekkel és iszonnyal,
a víz vad élete.

A mély bozót üvölt, és vele bősz vezérek,
Kambyses, Sulla és Nimród, kit rág a féreg,
hollócsapat riog.
És láncra vert rabok panaszszava döcög föl
a förgetegbe a nyirkos-hűs tömlöcökből,
ordítnak a sirok.

Ki jár a partokon, ki álmodik e titkos
órán, mikor a rém kísért, s az éji gyilkos
sunyítva utrakél?
S mért bőg úgy az erdő, e szörnyű székesegyház,
s mért jajgat és hörög, míg lengő kötelet ráz
s halálra kong a szél?

Szájak susognak most, füled bal muzsikát hall,
és látod az uton bozontos lombon által,
temetés megy alant.
Bömböl a szélvihar, ahogy kifér a torkán,
sápadt sírkerteken sötétedik az orkán.
Ó mondd: kié e hang?

Mi e roppant zsoltár és éneke e földnek,
melyet az ég is zeng és senki meg nem ölhet,
nem fojt el semmise?
A büszke hullám is csak ezt dübörgi karba,
a víz, a nád, a fű ezt zengi fölzavarva,
mi e bús gyászmise?

Ó elmulás, hallom ijesztő orgonádat,
melyen a természet minden lármája áthat,
s zátonyzugás követ,
a billentyűknél a Halál ül odabújva
s feketét és fehért érint olykor az ujja:
koporsód, sírköved.


Victor Hugo:
AZ ÉJ, AZ ÉJ, AZ ÉJ
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ford.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Aki szeretőjét
Igazán szereti,
Legyen bármi sötét,
Mégis felkeresi.

Sötét van az erdőn,
Ha búcsúzik a nap,
Kincsem mégis eljön,
Ha édes csókot kap.
(...)
 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
Nincs virág a mezőn
A nagy téli fagyban,
De ha kincsem eljön,
Akkor melegem van.

A konyha füstölög:
Fergeteg lesz talán;
Galambom könyörög,
Ne nézzek más után.

Nem nézek másra,
Habár szeretne is,
Csak szép galambomra -
Elég baj az egy is.

Kisfaludy Károly: Aki Szeretőjét...
---------------------------------------------------

Eredj, zöld nyár, eredj haza;
elküld már kedvesed, az ősz.
Vidám korod rőtfenyvei
kiégtek; tovább ne időzz!

Erdőd rozsdás; tócsád sötét;
kóród harmattól rothadoz;
és minden fecskéd elhagyott
és minden mákfejed poros.
(...)
 

dragonlance

Állandó Tag
Állandó Tag
A hervadás koszorui
fojtják el dalod s fényedet;
s többet a nappal lelke már
nem marad esten át veled.

Férged melytől a rózsa félt,
épugy elhullt mint a virág;
loncod mint vénemberszakáll,
leng sárgán; bérleted lejárt.

Emléked drágább mint amit
megérsz már: muljon hát veled!
Óh tűnt nyár, így csügg még a szív
terajtad: sajnál és feled...

John Drinkwater:Nyárvég
A 25 éves Nyugatnak
---------------------------------------------------------
_________________________________________

Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
(...)
 

inzseldo

Állandó Tag
Állandó Tag
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik
Bent:
Csend.
Isten hozott.


Reményik Sándor: Béke

--------------------------------------------
--------------------------------------------


A mező közepén
egy ülőgarnitúra,
a semmi ülte ki
öbleit homorúra.

A semmibácsi ül,
hízik egy nagy fotelben,
issza a semmisört,
habzik a semmi benne.

A semminéni köt
pulóvert semmiszálból,
jó, hogy vett, mielött
bezárt a semmiszálbolt.

A semmikanapén
semmikölykök csücsülnek,
nem kanyarog a rét,
de jobbra-balra dűlnek.
 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
Semmibácsi, semminéni, semmikölykök... semmit nem tudok róluk!
Nem ismerem ezt a verset, nem találtam semmit, és ötletem sincs.:1:
Részemről szabad a gazda.
 

inzseldo

Állandó Tag
Állandó Tag
A legkisebb nyafog,
üres a semmigyomra,
meg hogy a többi semmi
súlyával összenyomja.

"Ejnye, semmirekellők,
ne bántsátok szegénykét!"
Azzal nézik tovább mind
a semmiplazmatévét.

Lackfi János: A semmi nappalija

Elnézést a kellemetlenségért, de nekem nagy kedvencem Lackfi János.

--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!


Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodácsol,
S nem verik ki a szobából.


Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.
 

Genialis

Állandó Tag
Állandó Tag
Itt a lét nem betét,
de nem is letét,
inkább létre szóló
félretét.

Vigyázz ne tétlenkedd el
léted, mert véged.
Képtelen ország,
lélektelen néppel,
végzetébe érhet.
"mindmeghalunk!"
 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
A legkisebb nyafog,
üres a semmigyomra,
meg hogy a többi semmi
súlyával összenyomja.

"Ejnye, semmirekellők,
ne bántsátok szegénykét!"
Azzal nézik tovább mind
a semmiplazmatévét.

Lackfi János: A semmi nappalija

Elnézést a kellemetlenségért, de nekem nagy kedvencem Lackfi János.

--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!


Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodácsol,
S nem verik ki a szobából.


Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.

Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsűlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám. –

Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál,

Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra,
Élj a tyúkkal barátságba’...
Anyám egyetlen jószága.

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja
-------------------------------------------

Mily balga vagyok édes Istenem
röpülésem de szárnyam sincs nekem
csak végtelen és egyszerű szívem
mily béna vagyok édes Istenem!
(...)
 

dragonlance

Állandó Tag
Állandó Tag
Eljutok-e egyszer a végtelen
esőáztatta fényösvényeken
szárnytalanul és repüléstelen
puszta szívemmel hozzád Istenem

Gyurkovics Tibor:TÁV

--------------------------------------------------------
________________________________________

Fogy az élet, s nemsokára
Szép korom majd elrepűl;
Érzem, messze nincs határa,
S majd komor telére dűl.
De borral sebes szárnyának
Lépvesszőket hányhatok,
Bort hamar, bort! Múlásának,
Ha iszom, kacaghatok.
(...)
 

beebeus

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Még most, hála istenimnek!
Kelyhem bátran forgatom
Még most, hála istenimnek!
Lollimat csókolhatom.
Még nincs aki elfogassa
Gyanúba vettlevelem,
Nincs aki tudakozgassa,
Ki sziszeg titkon velem.


Lányka, jer, jer mártsd rózsádat
Kelyhem édes nedvibe.
Fonjad azt s mellpántlikádat
Hajam barna fürtibe!
Oltogasd szám szomjúságát,
S pajkoskodj addig velem,
Míg az élet boldogságát
Nyilt karod között lelem!

Kazinczy Ferenc: Bor mellett

----------------------------------
Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.
(...)
 

Ile57

Állandó Tag
Állandó Tag
Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

Ady Endre: Párisban járt az Ősz

..............................................

Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
(...)
 

dragonlance

Állandó Tag
Állandó Tag
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül.
Nézd a tájat,
de szépen őszül.

Kányádi Sándor: Valami készül

----------------------------------------------------------------


Egy kis melegség kéne még
a gyorsan tűnő nyári fényből,
a lelkem borzadva fél a közelgő
tél zord hidegétől.

Egy kis gyöngédség kéne még,
felvidító, igazi jóság,
hiszen élni kell akkor is,
ha nem hajt a vágy, a csók-mohóság.
 

huncili

Állandó Tag
Állandó Tag
Egy kis megértés kéne még,
nem zord szavak hideg pengéje,
amik úgy döfnek belém, mint
bárány szívébe a hentes kése.

Egy kis szeretet kéne még,
hisz ez az élet íze, sója:
mi lényünket a végső úton
a nagy bukásoktól megóvja.
Nádudvari Nagy János: Óhajtás ősszel
--------------------------------------

Ó hány szeptembert értem eddig ésszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik,
a perzselőt! a hűs esők előtt.
(...)
 

ErosBors

Állandó Tag
Állandó Tag
...Felhőn vet ágyat már az alkonyat
s a fáradt fákra fátylas fény esőz.
Kibomló konttyal jó az édes ősz.
Radnóti Miklós: Naptár
-------------------------------------

Mióta biztosan tudod,
hogy létezésed éltet engem:
képzelt fölény duruzsoló
biztonságát se szítja bennem
kétségeid sóhaj-szele-
hamuvá lett lobogó gőgöm,...
 

beebeus

Állandó Tag
Állandó Tag
//Nagyon tetszik a Fodor Ákos idézeted kiss

...
elfognám szél-szerelmedet,
hogy örökké nálam időzzön
Már gyermekláncfű-bolyhait
lefújtad mind a kétkedésnek,
a ,,szeret - nem szeret" pihék
úgy fogytak el, ahogy remélted;
szeret - vallott a sorsvirág
s lehet: e vallomás a veszte...


Talán szeretlek? - megszeretsz.
Szeretlek! - s talán nem szeretsz te.
Úgy vagyok, mint aki magát
megadta épp a harcmezőkön,
s várja, hogy ellensége most
elfogja vagy szívébe lőjön,
rejtélyességem fegyverét
önként, feladva félredobtam
s hogy foglyul ejts - azt várom én
végleges-kiszolgáltatottan.

Baranyi Ferenc: Elfognám szél-szerelmedet
------------------------------

Szerelemnek rózsafája...
Árnyékában heverek,
Hulldogálnak homlokomra
Illatozó levelek.

Szerelemnek fülmiléje
Csattog a fejem fölött,
Képzetemben minden hangja
Egy-egy isten-álmat költ.
...
 

ErosBors

Állandó Tag
Állandó Tag
Szerelemnek poharában
Ajkamat fürösztgetem,
Nem oly édes másból a méz,
Mint ebből a gyötrelem.

Szerelem fejér felhői
Errefelé lengenek,
Mintha engem látogatni
Jőne egy angyalsereg.

Szerelemnek holdvilága
Rám aranypalástot vet,
Eltakarja, felejteti
Vélem szegénységemet.
Petőfi Sándor: Szerelemnek rózsafája

-----------------------------------------------

Figyelj rám egy kicsit
s ne bújj előlem el,
ilyenkor önmagad
elől is rejtezel.

Vedd észre, hogy: vagyok.
Vedd észre s adj jelet.
Beszélj - vagy legalább
rebbenjen a szemed.
(...)
 

beebeus

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Érezd meg, hogy nekünk
nem nyugtató a csönd,
felgyűlik, mint a sár,
s mindkettőnket elönt.


Közöld magaddal is,
mitől engem kímélsz,
szólalj meg akkor is,
ha ellenem beszélsz,


ne bújj előlem el,
figyelj rám egy kicsit,
mondj, súgj, ints vagy jelezz
valamit, valamit!
Baranyi Ferenc: Figyelj rám
...................................................

Virágok közt hevertünk... Nemcsak arcod,
egész tested oly idegen varázzsal
kezdett ragyogni, mintha tűnt korok
titkai keltek volna ujra benned,
s az esti rét minden füve-virága
lassan feléd fordult: uj fény felé.
(...)
 
Oldal tetejére