Freemasonery

prominor

Állandó Tag
Állandó Tag
Freemasonery, szabadkőművesség általában ez jut az emberek eszébe, ha ezt a szót látják, vagy meghallják...
Pedig a régi angolban a masonery, asztaltársaságot is jelentett, s ebben a szókapcsolatban a szabadok társaságát, a szabadgondolkodók, művelt társaságát... A szabadkőműves tudás és gondolkodás mai letéteményesei a fizikusok és a tudományfilozófusok. Másfél éve megdöbbentett, hogy a quantumfizika téma, a parapszichológia ága lett, s a napokban azt kellett látni, hogy a mai tudomány legnagyobb gondolkodója, az valaha élt fizikusok tíz legjelentősebbjének egyike, szintén abban a topicban tünik fel, mint a futottak még sorozat tagja...
Az elmúlt 150 év világunk leírását hívatott modeljei, már a megszületésük pillanatában túlhaladottak voltak. Az ősrobbanás, a teremtés modelek csak mélyen hívők számára elfogadhatóak fenntartások nélkül....A tudósaink a valósággal szeretnének megismertetni minket, pedig a valóság olyan, amilyen, s nem érdekli a tudomány, amely paradoxonok sokaságát tárja elénk, s közben évezredes axiómák, és megállapodott mértékek alapján kisérli meg leírni környezetünket...
Stephen W. Hawking 10 millió példányban eladott könyvében(Az idő rövid története) az einsteini egyenlet kivételével, egyetlen képlet nélkül és a tudományos tolvajnyelv használata nélkül, közérthetően elmesélte a tudomány, a tudás mai helyzetét, állását, de a Templeton díjas Paul Davies könyvei is a világegyetemben elfoglalt helyünkre, szerepünkre keresik a válaszokat. Számosan sorakoznak fel pro és contra neves filozófusok, tudósok, régebbiek és maiak, Bertrand Russell, Daniel Dennett, Ilya Prigogine, Lee Smolin, Fritz Schäfler, Alain Aspect és sorolhatnám, modern szabadkőművesként, egy bennfentes tudás birtokosaként, továbbvivőjeként..

Arra gondoltam, szemben a Korszellem(Zeitgeist), Világnézet, Szabadkőművesek, etc. topicokkal, aki nyitottnak érzi magát egy beszélgetésre, amelynek célja az írány, a világ megfogalmazása, s nem sáncépítés, a lehetőségek keresése és nem az elavult tézisek foldozgatása, azoknak lenne miről beszélgetni a szabadgondolkodók asztaltársaságában... S itt bárki fel tehetne kérdést, vagy leírhatna gondolatokat, vagy csak helyet foglalna kicsit elgondolkodni pártállástól, felekezettől függetlenül....
 

prominor

Állandó Tag
Állandó Tag
Honnan ez a tudás...

A korlátozott, csökkent szellemiképességűek más megítélés alá esnek tetteik alapján, de a büntethetőség szempontjából is...
De talán azon is el kellene néha gondolkodni, hogy mi többiek szabadon döntünk-e tetteinkről, vagy eleve minden cselekvésünk előre "kódolt", tervezett, teremtett, kinek kinek a megfelelő aláhúzandó....
A tovább örökített tudás honnan származik? Valóban az évezredek megfigyeléseit adta át egymásnak egy beavatott kör az őskor varázslóitól a ma kozmológusaiig ?
Esetleg valamikor kaptuk, a világegyetembeli szomszédainktól (esetleg ök is hoztak létre bennünket)... Igen, de mint Fermi a híres fizikus is kérdezte "akkor hol vannak?"..... Talán ideje lenne a válaszkeresést felgyorsítani, hisz vannak olyan feltételezések is, hogy az emberi értelem kialakulásától eltelt idő kb azonos a civilizációnk hátra lévő idejével(J.Barrow, F.Tipler Az antropikus elv a kozmológiában), vagyis rohanunk a vég felé..
Ha az evolúciónak köszönhetjük jelenlegi ismereteink tárházát, akkor a törzsfejlődés melynek minden egyes lépése a véletlen műve , avagy J. Monod szavaival "egy röptében elkapott esély" is tartogat zavarba ejtő problémát... Addig addig rakosgatja atermészet szerkezeteit esetlegesen, mig valami új nem lesz belőle, ami úgy tűnik egy irányba mutat, de mégiscsak a káoszt fedi el. S maga a probléma is ez, ugyanis a legutóbbi kutatások a fizikában , a kémiában és a csillagászatban arra jutottak : akáosz szerkezete nem is egyszerű, igen szoros a kapcsolat a véletlenszerűség és a rend spontán megnyílvánulása között.. A káosz mélyén tehát a rend honol...
A kígyó saját farkába harap.. Ausztrália őslakói vagy 40 ezer éve elszigetelődtek a föld többi részétől s igen nagy volt a különbség az első felfedezők idején, ami ma már szinte láthatatlan.. Hogy is van ez a tudással..?
 

Katalin/Anyoka

Kitiltott (BANned)
És valóban az alapgondolatuk is valójában az emberiesség és a tolarencia.
Talán - mint annyi más szóval - a mai kor embere nem ismeri a sarokpontokat, azaz bizonyos olyan szavak jelentését, pontosabban értelmezését, melyek azt a helyet jelöli ki melyen belül mozoghatunk, hogy emberek maradhassunk.
 

prominor

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha jól értettem...

És valóban az alapgondolatuk is valójában az emberiesség és a tolarencia.
Talán - mint annyi más szóval - a mai kor embere nem ismeri a sarokpontokat, azaz bizonyos olyan szavak jelentését, pontosabban értelmezését, melyek azt a helyet jelöli ki melyen belül mozoghatunk, hogy emberek maradhassunk.


Ha jól értettem Te elővetted a free mason még egy jelentését..
(A boltok és oszlopok szabadon álló, faragott zárókövei, sarokkövek)
Hawking kinek poggyászában anyja kommunista pártagsága is benne van, Bertrand Russel híveként indult pályáján, s ma is ateistának vallja magát, s mégis Paul Davies Isten gondolatai könyvében Őt idézi : "Ha végül is sikerül megtalálnunk a teljes, egyesített elméletet, idővel legalább a legfontosabb érveket érthetővé kell tennünk mindenki számára, hogy az elmélet ne maradhasson néhány specialista magánügye. Akkor pedig mi mindannyian, tudósok, filozófusok, hétköznapi emberek együtt boncolgatjuk: miért létezünk mi és a Világegyetem. Az emberi értelem leghatalmasabb diadala lesz, -ha erre a kérdésre választ találunk,- mert akkor megismerhetjük Isten gondolatait." Stephen Hawking Az idő rövid története összegzése.
De Russel híveként indulva érkezik egy másik táborba Daniel Dennett. Paul Davies szerint sem a vak véletlen műve a Világegyetem, s az is lehet jelenlegi világunk csak egy szimulált univerzum, a párhuzamos univerziumok sorozatában..Aztán a neodarwinisták nem csekély tábora, az egyházak, mind, mind a biztos pontot próbálja megtalálni, a zárókövet-free mason-t.....
Ahhoz, hogy emberek maradjunk, el kéne jutnunk oda, hogyan válltunk emberré, s hát miként is maradhatunk azok...
Melyek is azok a sarokkövek.... sarokpontok....
 

Katalin/Anyoka

Kitiltott (BANned)
Prominor!

Hát én e téren nagyon prózai vagyok, csupán a magammal hozott anyai intelmek az egyetlen támaszaim.
Teszem hozzá, hogy ennek mentén neveltem Csimutámat, mióta a szavam érti, ezeket zsolozsmáztam, amúgy konyhasztalossan :)

Nálam ezen sarokkövek szavakból: ne lopj, ne csavarogj, ne hazudj! Ezek le vannak rakva sarkonként, s ezen belül létezik a mozgásterünk. Ezek megszegése egyikének sincs korhoz kötve, viszont ezeken kívül minden megmagyarázható. Ezek egyike sem.

És így élünk a mai napig is.

Talán különösen vélekedek bizonyos dolgokról. De inkább úgy fogalmaznák, hogy magamnak fordítom le a világ dolgait. Ez egyrész hozott anyag, ill az eddig tanultak. Bevallom lenne rengeteg amit még tanulnom kéne.

Világ életemben utáltam, s ezért ki is kerültem/kerülöm a belemagyarázos dolgokat. Mindenben az egyszerü, csupaszitott dolgokat kedvelem, tárgyakban és gondolatmenetben is. Az hogy egy-egy gondolathoz miket fűzünk az szinte érdektelen, mert annak is értelmesnek kell lennie. Nálam ez a továbbgondolás. Ha nem értelmes az a beledumálos okoskodás.

Álláspontom szerint mindenki maga észjárásához, vagy felfogásához kapcsolodó tudáshalmaz/ vagy éppen a nemtudásból eredően viszi előbbre gondolatvilágát, vagy éppen emiatt toporog egy helyben. Igaz erről a toporgásról nem is tud sokuk.

De igazán a jellemek, mindegyike másban kiemelkedő, de eze mindenkinek van. Magunkelött, magunkban "nagyok" lenni, és ezzel elégedettekké válni, talán a belső harmónia.
De ez már egy másik történet :D


De elismerem, hogy azoknak a bizonyos "boltok és oszlopok"-nak..... is van közük a megfogalmazásomban.
Paul Davies " egyesitett elmélet..." tézise, vagy vágyálma elérhetetlen. Éppen az Ember mint embereredősége miatt. Addig amíg mindenki másként értelmez akár egyetlen szót addig elérhetetlen lesz a közös gondolkodás.

Éppen ezért marad pld. a matefizika és még több irányzat, mint gondolat I.Kant, G.W.Leibniz, J.Bernoulli, Russell..... és végtelen még a sor.

Emberré lenni és annak is maradni igen nagy feladat.
És látod ki sem kell lépni a topickból, h lássuk erről is mindenki másként gondolkodik.
 

prominor

Állandó Tag
Állandó Tag
Hát nem is kéne túlbonyolítani

Valóban ha valami túl bonyolult akkor az valószínű nem is igaz...
Bár igazat ép egyszerűsége miatt vetjük el, a körmönfont hazugságokkal szemben... s Orwell után szabadon(ezt már elsütöttem egyszer) a világ és az élet dolgai annyira tudományosak -értsd bonyolultak- lettek, hogy csak az igen magas inteligenciával rendelkezők érthetik meg.. pedig, mint egyik kedvelt írom is írja, sajna az ember az egyetlen az állatvilágban aki nem tudja, az életet élni és élvezni kell....
Lehetséges csak nyitott szemmel és szívvel kéne élni?

( de hát azért idéztem a talán tulzás nélkül ma élő legnagyobb gondolkodótól, hogy a plebs számára is érthetővé kéne tenni a világot...)
 

Sidhe

Kitiltott (BANned)
Úgy, hogy az alapgondolatot Tőle kölcsönöztem, csak már kilógott az idézőjelből...... sőt álszerénységem is beleszámitva, fifti-fifti... az én javamra:D

Értem.. ő tényleg nagyon durva dolgokat írt le. Ugyanakkor, ha a mostani világhoz hasonlítom, az ő víziója olyan kis ártatlan volt.:)
 

Katalin/Anyoka

Kitiltott (BANned)
Valóban ha valami túl bonyolult akkor az valószínű nem is igaz...
Bár igazat ép egyszerűsége miatt vetjük el, (...)

(...) Lehetséges csak nyitott szemmel és szívvel kéne élni?

( de hát azért idéztem a talán tulzás nélkül ma élő legnagyobb gondolkodótól, hogy a plebs számára is érthetővé kéne tenni a világot...)

Látod az igazság önmagában is mennyiféle megfogalmazásban,és értelmezésben van jelen. Mennyiféle cifra köntösben lakozik. Pedig csak egyetlen jelentése van, mégsem értik.

Nyitott szemmel veszteség élni, ha mindent meglátunk akkor azt elvethetőségének mérlegelése miatt meg kell érteni. Erre nagyon kevés az élet. A nyitott szívvel is roppant nehéz, ha tiszteljük a körbevevő világot.

A pleb soha nem fog megérteni semmit, ha nemérez magában vágyat a jobbra. Senkit nem rángathatsz ki sorából, mert nincs rá érkezése.

Néhány hónapja szóbaelegyedtem valakivel, akinek a fizikai munkába kitartása és egész napon át tartó ereje is volt. Nos ebéd közben beszélgetést kezdeményeztem. Érdeklődtem minden, a sorsát érintó dologról. Egyszer csak nemtudom mitől vezérelve -vagy talán csak, hogy a diskurzusunk ne torkoljon bele a némaságába, - megkérdeztem: van jogosítványa? válasz nincs,de az unokámnak lesz. Ő biztos fogja majd használni, mert a fiamnak sincs szüksége rá. Mire kellene? Jár kőmüves mellé és kész.

bocs most mennem kell.

a folytatás:

Válaszom nem volt erre, másfelé kanyarítottam a beszélgetésünket.
Ebéd végeztével ennyit mondott "Köszönöm a részem".

Elbaktatott munjája felé. Utána néztem, és elgondolgodtam: Az unoka által tovább vitt vonal, mely állomása fog rá gondolni,- mely ág törpöl a hogyanon,- és mely ág szánja el magát,- és az elszántság meddig érő lesz(?), hogy valami lássék is belöle ahhoz kell cca 60-év, és ekkor még ki tudja mi is lesz a hozadéka ennek a kitőrésnek. Mert mint tudjuk a negatív felé haladás is haladás, mint az autonál a tolatás is sebesség.

Ez az eset után eltelt némi idő, mikor is a Csimutám a homokozó befejezése utáni érdeklödésemre, pajkossan azt válaszolta, Anyukám én is homokozó nélkül nöttem fe. A válaszom Kicsikém énnekem gyerkkoromban,- mint akkor mindenki másnak is- kapcát kellett viselni, neked mégis zoknit vettem. És időnként kutatom talán rálelek életemnek arra a pontjára amikor ez a változási folyamat kezdetét vette. Vagy nemis volt ilyen, hiszen annyi mindent csinálunk ösztönböl. Lehet, hogy az életünk nagyadag ösztön, (megérzés) és sok sok apró gondolat képlékeny halmaza....

Fene tudja.
Már nemakarok ilyesmin törpölni, mert akkor mikor is élek :) Gondolom érthető a mögöttes is.

Húúú nagyon szószátyár lettem, nézzd el nekem.

köszönöm figyelmedet

anyóka
 

prominor

Állandó Tag
Állandó Tag
Tényleg eleve nyáj vagyunk?

Shakespeare szerint az ember saját sorsa kovácsa, de akar-e az ember kovácsolni, vagy minden ember szeretné saját kezében tudni sorsát?
Ez biztos nincs így, hiszen ha legfőbb marketing technikákat nézük , pl. vegyél piacot, s magad(céged) add el ne egy terméket. Azt majd akkor és bármit, ha tied a piac, akkor hisznek neked....Vagy az oroszok a cáratyuska és az elsőtitkárelvtárs után szétestek... Vagy a magyarok is ahogy megszabadultak a nagy szovjet seggtől amit nyalni lehetett, rögvest kerestek helyette másikat....
Ha a gödörben állok, akkor a szélei azok amit látok, ez a célt is behatárolja, de ha feljutok, jelentősen kitágul a (látható)lehetőség...

( Na és nem mindegy, azért nem kell jogsi, mert fizetéskor tudok venni egy pár bakancsot, vagy két új sofört is.....)
 

prominor

Állandó Tag
Állandó Tag
Azé a föld aki meg műveli......

Csatát vesztettem, pontosabban feladtam...az értelmetlen vitát, ami csak a beszélgetőtárs sértett hiúsága miatt vált parttalanná..
Visszaolvastam régebbi hozászólásaim, s köztük ráleltem a válaszra.. Ugyan miért kell valakinek egyuttal a megoldást is átnyújtani, ha valami hibás, téves dologra hívja fel a figyelmet? Miért kellene tudnia a választ annak, aki maga is keresi?
Miért van az, hogy pont azok kérik számon a gondolkodást, a logikus gondolkodást, akik már nem gondolkodnak? Egyszerű belátni, azzal, hogy Istenre bízzák a dolgokat, azzal, hogy megtalálták minden dolog, elv létrehozóját, működtetőjét, részükről a gondolkodást befejezettnek nyílvánították...
Lehet hívatkozni arra, hogy félresiklott a Teremtői szándék a Sátán miatt, ki időnként megerősödik, ugyan ki tudja miért, ha jó az Isten és védi az övéit?
De azt nem el fogadni, hogy az Isten is az Ördög is bennünk emberekben lakozik, az több, mint hiba....
(Ez régóta tudott dolog, hisz az ördögűzés nem dívna)
Igen, azok kérik ki a bírálatokat, akik úgy gondolják, csak kevesek számára van megoldás, piciny közösségekbe tömörülve csak magukkal törödnek... Akik nem veszik észre a Bibliát olvasva, Isten tettei akár Hitleré, Sztáliné is lehetnének s az Istennek tulajdonított cselekedetek nagy részét, bár ember alkotta, de Isteni szabályok alapján létrejött büntetőjog, mindenütt a világon szankcionálja....
S ugyanazok, akik felháborodnak, hogy egyesek kiváltságosnak, kiválasztottnak tekintve magukat pusztítják társaikat, környezetüket, kegyes dolognak tekintik a föld kiírtását..(Ezt ugye Isten párszor megtette a Biblia szerint)
De lehet, csak én nem értem mit jelent nyitott szemmel, szívvel élni, az Írás szerint...

A kommunistáknak egy dologban biztos igazuk volt(van), azé a Föld aki megműveli, s ők az EMBEREK...
 

Katalin/Anyoka

Kitiltott (BANned)
Prominor!

Némi, keserüséget érzek ki.
Feladni semmit nem kell, hiszen, ha a másik csak elgondolkodik, bár nemérti meg, talán az is tekinthető pici eredménynek.
De abban teljesen igazad van, hogy van az gondolati sík, ami magassága csak az egyéntörpeségéhez magas, és bele beszél egy párbeszédbe.

Én még amikor nem akartam valóban élésemre ennyire időt fordítani, addig azt a taktikát játszottam, hogy megközelitőleg ugyan azt elmondtam másképpen, és ismét másképpen.... mindaddig amíg nem láttam, hogy valami már megkapaszkodott odabent. De erről már leszoktam.

Most visszanyultam a kedvenc játékomhoz. Mondok valakinek valamit, és még a legegyszerübb mondat értelmét, vagy esetleg jelentését sem tudja elmondani.
Ilyenkor illedelmesen szó nélkül végighallgatom a magyaráázkodást, amikor néha pontot vesz akkor mondom, "én nem ezt mondtam". Aztán megismétlem szóról szóra amit korábban mondtam. Aztán jön a nagy megkönnyebbült sóhaj, na meg a kézszorongatásom, és a többi mifene.

Ezt azért olyan gyakran nem játszom, mert bevallom sajnálom rá az időt.

Sokkal jobban leköt számtalan téma, mint egyedekkel partalanul bármit csinálni.

Igazad van nem kell megmondanod a megoldást, ha nemtudod rávezetni soha nem érti meg.

És igen ez a kovácsolásos dolog is érdekes, ebben valójában olyan túl nagy szerepünk nincs. Bár úgy hisszük. Nincs mert a sors kovácsolás lépéseinek láncolatáhot minden lépéshez döntés kell. Az, hogy mit és hogyan, nade miért kell ezt vagy azt dörnteni. És az jó vagy rossz volt többnyire késöbb derülki, amikor lehet, hogy a következő kényszerből hozott döntésünk az már elötte lévö rossz döntésünkre épüt. És ilyenkor puff a kirakat
" (...)
Hol kanyarodtál balra jobb helyett?
Felelj! Tudod az átkozott helyett?

Ha menned adná az isteni csoda,
Mondd:visszamennél még egyszer oda?

Veszett fejszének hajszólva nyelét,
Az út robotját újra kezdenéd? (...)

Tudod ez az istenes dolog úgy van elmondom:
Egyi alkalommal volt szerencsém egy konferencián olyan előadást meghallgatni, ami után vettem egy mély levegőt és az mondtam: basszus, hát ez valóban így van.
Tömören a hallottak: A természet úgy találta ki, minden élőlényszerepét, hogy annak egyetlen középpontja van a szaporodá, vagyis a fajfenntartást.

Ennek hatékonysága érdekében az emberbe is fékeket épített. Nos valamikor az ember a megfigyeléseire alapozva tudott szinte annak a kornak megfelelő gáncsait túlélni, ill. kikerülni. Erre megfigyelési cselekvésre vetemedtek néhányan, aztán lerakták az első biblia alapjait, megírták úgy ahogy megfigyeléskor tapasztalták.

Ezért aztán a 10 parancsolatban összegzödött: úgy mint Ne őlj; ha nem lenne bennünk ennek a tilalma, már kihalt volna a fajunk. A ne lopj, ne hazudj, szeressd felebarátodat, mint tenmagad, és a többi is mind a belék kodolt fékkek miatt nem követjük el, mert fajunk csak így tud sikeresen fennmaradni. A lelkiismeretet ráadásnak kaptuk, hogy még gondolni se merjünk fajunk elleni vétkeken.

Igen! Jogos a kérdésed, mi van a vétkezőkkel? Azokból kilopták, vagy menet közben kipotyogott az a bizonyos fék.
Ezeket a fékeket nem lehet beszerezni, ezeket magunkkal hozzuk. De még tanulni sem lehet. Nincs benne és passz.

Szóval csak megfigyelni kell, csendben és élveni az emberek társaságát nap-mint nap. És néha a gondolati szabadság is meglesz az ezt művelő tártaságban.

Ha nem untatlak akkor, és ha kedved is van nézz be ide: http://canadahun.com/forum/showthread.php?p=2986459#post2986459 hogy tud alakulni, formálódni jóindulatu emberek közössége, lépésről lépésre.

És ha már itt tartok természetesen Rád is vonatkozik a meghívás, akár skypos élő közvetitéssel.

Na nem letypetyölök tovább.

köszönöm a figyelmedet

anyóka
 

prominor

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha csak két vége lenne a dolgoknak....

Talán azért nehéz bizonyos helyzetekben döntenünk, mert sajnos a dolgoknak a törvényszerűségeket meghazudtoló módon nem csak két "végük" van.. Ugye előszeretettel ha kettő lenne, mindig a könnyebbik végét fognánk meg... Vagy esetleg mint jeles költönk, Berzsenyi Dániel, akit jól néhányszor egy két iskolából kirugtak, de pl. Sopronból Ő szökött meg.. az iskola évkönyvébe a következő sorokat írva Ovideustól: "Video meliora proboque, deteriorea sequor" vagyis: Látom és helyeslem a jobbat, de a rosszabbat követem..

Miért nem esik kézre soha a dolgok harmadik vége?
 

prominor

Állandó Tag
Állandó Tag
Tényleg a tudás e a hatalom.... ki tapsol a végén..

Azt tanítoták a tudás hatalom, de tényleg a tudás a hatalom, vagy az igazi hatalom annál van, aki meghatározza miről, mennyit tudhatunk.....
A Gaia elmélet megalkotója, James Lovelock 1979 ben írt, Gaia: A new look at life on Earth című könyvében az elméletét közérthetően meghatározta. Eszerint a Föld összes élő és élettelen része egy szorosan összefüggő rendszert alkot, amely rendszer képes fenntartani létezésének feltételeit. Mára sokan azt mondják, a Gaia nem más, mint a Föld egységes tudata. Az elméletet csak addig nézhetjük kételkedve, míg szóba nem kerülnek Schumann hullámok. A Schumann hullámok egy 7,8Hz frekvenciájú rezgések, amelyek az egész bolygót körbefogó elektromos mezőt alkotnak, s tulajdonságaik megegyeznek a az emberi agy, hipokampuszban keletkező, alfa hullámainak paramétereivel, amelyek az álom és ébrenlét határán jelentkeznek.(Több topicban írtam már a Schuman hullámokról, Tesláról, a HAARP projectről, így csak a mondandómhoz kapcsolódó legszükségesebbekről ejtek szót.. ) Az első szovjet űrhajósok, akik hosszabb időt töltöttek az űrben és a földi mágneses rezgéseket nem érezték, egyszerűen megőrültek. Azóta ezt mesterségesen megteremtik az űrállomáson. Amikor a geomágneses mezők értéke nulla, az emberi agyban tárolt információ megszünik létezni, a számítógép memóriájához hasolóan, mikor kikapcsoljuk az áramot, s minden törlődik a műveleti memóriából....Az agyműködés igényli a "földi" mágneses teret.....
Nos, eme hosszú neki futás után, mi köze a tudásnak mindehhez? Na meg a topic kérdésének, honnan szerezték a bennfentesek az eredeti tudást?
Lehet, a válasz is kiderült már... A hullámok egyik fontos jellemzője a modulálhatóság, azaz az információk ráültetése egy vivő hullámra, amely aztán pl. a tv, rádió jelét továbítja az adótol a vevőhöz.. Nos a Schumann hullámok minimális veszteséggel, másodperceként hatszor kerülik meg a földet, megfelelő modulálással az emberi agy, illetve csak bizonyos emberek agya, csak bizonyos helyen tartozkodók számára juttathatnak el adatokat....
A kérdés: ki rendezi az adást, ki szerkeszti és hát mi is a műsor? Ja és a legfontosabb, ki a közönség?
 

prominor

Állandó Tag
Állandó Tag
Tényleg a fizikai valóság a létezés bizonyítéka?

Számtalan topicot olvasok rendszeresen, mégha sosem szólok hozzá, vagy csak nagyon elvétve....
Olvastam egy érdekes hozzászólást, amelyből idéznék is pár sort.
"..senki nem tudja egy másikról az mit tapasztal, de a legtöbb ember eldönti, hogy a másik hihetetlen tapasztalata csak hazugság, vagy tévedés lehet.....a valóság nem az amit látunk, amit látunk az egy illuzió, az illuzió mögötti valóság megértése, megismerése az egyik legérdekesebb tevékenység ebben a világban, viszont szükséges hozzá a nyitott gondolkodás.." Ez teljesen összecseng a modern fizika világképével, Paul Davies multiverzum felfogásával, Lee Smolin gondolatával, hogy egy párhuzamos világban élünk esetleg, Ilja Prigozsin semmi sem bizonyos álláspontjával.. Ennyiben is maradt volna részemről, ha nem olvasom másutt, " személyeskedés nélkül nem lehet szót érteni..... nem felcsipegetett eszmék összessége alapján mondok frankót, hanem a saját racionálisan kikövetkeztetett elméleteimet öntöm válasz formájába.." Eszembe jutott Szádja Gájon....na meg az is, hogy adtam magamnak egy kis időt, hátha mégis sikerül összehozni egy freemasoneryt, egy jó kis asztaltársaságot.....

Sádja ibn Jusuf al-Fájjum 882-ben Egyiptomban született, s annak elenére hogy nem az arisztokráciához tartozott, 962-ben Őt választották a szúrai akadémia vezetőjévé(gaion), amely a kor tudományos fellegvára volt. Orvos, matematikus, filozófus volt, gondolatait a Hittételek és vélemények c. könyvében, a Kitáb al-amánát va-al-i'tiqadát-ban fejti ki. A Kitáb a 10. századi Marokótól, Indiáig terjedő iszlám birodalom központjában, Bagdadban íródott 932-ben, héber betűkkel, klasszikus arab nyelven. Magyarul úgy tudom, 2005-ben Hegedűs Gyöngyi fordításában jelent meg, Szádja Gáon Hittételek és vélemények címen...

S miért pont Szádja jutott eszembe? Dirac szerint: "a matematika az az alkalmas eszköz, hogy bármiféle absztrakt fogalmakkal foglakozzunk, a matematika teljesítőképességének ezen a téren nincs határa..." Nos Szádja nem csak kiváló orvos volt, nem csak a zenében, csilagászatban, matematikában rendelkezett kiemelkedő jártassággal, de az elvonatkoztatás, az absztrakció mestere, egyik első, jelentős mestere volt. Már bevezetőjét azzal kezdi " ...az adatok amelyekből a tudományok kiindulnak, konkrétak, de a célok amelyekre törekszenek, absztraktak.." s hogy mondatai nem a fordítás/fordító bele magyarázásai, a következőkben azt írja " a tudás létrájának legfelső foka a legabsztraktabb és legkifinomultabb az összes közül.."
S amiért legfőképp Ő jutott eszembe a hozzászólást olvasva, azok az alábbi sorai: " hogyan lehetséges megalapozni ezeket a gondolatainkban, ha soha semmilyen érzékszervünkkel nem tapasztaltuk meg.."... " ez ugyanazon a módon történik ahogy értelmünk felismeri annak lehetetlenségét, hogy bizonyos dolgok egyidőben létezzenek is meg nem is, bár érzékeinkel ilyen helyzetet soha nem figyeltünk meg.." El kellene fogadnunk tehát, hogy "X" és "NEM X" nem létezhet együtt, pedig soha nem tapasztalhattuk meg valóságosan sem "X"-t, sem "NEM X"-t...

S adhatjuk tapasztalataink esszenciáját is, de ahhoz tapasztalat is kell... Elvonatkoztathatunk ismereteink tárháza alapján is valós tapasztalás nélkül is... Ahhoz viszont nem árt ha vannak ismereteink.....
 

prominor

Állandó Tag
Állandó Tag
Mindennapi foggantyúink ad meg nekünk ma...

Umberto Eco a Rózsa neve c. regényét a 12. századi Morlay Bernattól kölcsönzött hexameterrel zárja: "stat rosa pristina nomine, nomina nuda tanemus" /a hajdani rózsa név csupán, puszta neveket markolunk.. ford. Klanicay Gábor/, vagyis üres nevekbe kapaszkodunk.. Ezzel ellentétes ahogy indítja az elbeszélést " Kezdetben vala az ige".. eszerint a dolgok és a nevek széttéphetetlen, természetes kapcsolatban állnak egymással, hisz a megnevezés a teremtés, a nevek pedig maguk a dolgok. A rózsa már az ókorban a hallgatás jele (is) volt.. Amor a szerelem istene rózsát adott Hapokratesnak a hallgatás istenének, hogy az fedezze Venus tetteit.. a sub rosa (a rózsa alatt) igy kapta a titoktartás mellett, vagy bizalmasan jelentést. A régi várakban, kastélyokban a subrosa termek általánosak voltak. (pl. a sárospataki várban, rózsával díszített menyezetű szoba volt a Wesselényi összeesküvés megbeszéléseinek helye.) Sub rosa éljük életünk, építjük légvárainkat, a semmin támaszkodva a végletek között. Fel kellene venni Ariadne fonalát, hogy vissza találjunk a kezdethez....amikor volt az ige és az ige testet öltött..
S hogy miért is gondolkodtam el ezen ? Egyszerű a válasz....
A különböző topicokban állandóan azt olvasom, hogy milyen titkok, relytélyek lapanganak pl. a Bibliában, mit titkol el a tudomány, összeesküvés elméletek kandikálnak minden hozzászólásból... szóval rózsák alatt él a világ.. vagy még sem?
Sugallatokból tudható meg a múlt(de egyesek szerint a jövő is), az áltudományok ázsiója jóval magasabb, mint a hasznosítható tudásé.....S multunkat is inkább ködösítjük, pedig számos ismeretünk van róla, de az túl "parlagi", egyesek szerint sokkal szinesebb történelmet érdemlünk.....de ezt én csak úgy sub rosa mondom..
 

prominor

Állandó Tag
Állandó Tag
Azt hiszem jól gondoltam, mikor elindítottam a topicot nincs olvasója bizonyos témáknak , s érdeklődő sem akad.. Ezért a nagy érdeklődésre tekintettel ideje visszavonulni.
mindenkinek kellemes napsütéses őszt ...
aki olvassa meg is érdemli...
 
Oldal tetejére