Hogyan iktassuk ki az egónkat?!

oliyboty témája a 'Agykontroll' fórumban , 2010 Január 22.

 1. tuncu

  tuncu Vendég

  Ezt Csak úgy figyelemfelkeltőnek! #1329

  2Tim 4,3
  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
   
 2. evapatocs

  evapatocs Állandó Tag

  Na látod,mégis csak egyről beszélünk..! :)
   
  tuncu kedveli ezt.
 3. tuncu

  tuncu Vendég

  Persze,hogy egyről! :) ezt írtam az elején is. Csak a megfogalmazás más. Az egyönk azt mondja krumpli a másonk azt mondja burgonya.De egy és ugyan az! :) :dr_33::cool:
   
  evapatocs kedveli ezt.
 4. tibya

  tibya Állandó Tag

  A bibliát nagyon sok helyen átírták, nem kell szerintem mindent szó szerint venni..
  Tudjátok, Istent nem imádni kell, hanem felé fordulni. Azzal fejezzük ki szeretetünket iránta, hogy feléje fordulunk. A figyelem a mi szeretetünk. Amire figyelünk az megerősödik, amire nem figyelünk az elsorvad.
   
  tuncu kedveli ezt.
 5. tuncu

  tuncu Vendég

  Ezzel nagyon nem értek egyet! :) Neked mit jelent az a szó,hogy imádni?

  Ezzel sem nagyon értek egyet! Itt ebben a mondatodban a bizalomról írtál!

  Elnézést kérek Kedves tibya!
  Csak szeretném tisztán látni,az írásod lényegét.

  1Kor 13,1
  Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
   
  Utoljára módosítva a moderátor által: 2016 Október 1
 6. tibya

  tibya Állandó Tag

  És neked?
   
 7. tibya

  tibya Állandó Tag

  A figyelem maga a gondoskodás, a szeretet. Természetesen jelenti a bizalmat is. Bízni Istenben annyi mint, nem ellenállni az élet történéseinek.
   
  TmintTibi kedveli ezt.
 8. tibya

  tibya Állandó Tag

  Szerintem Istent nem kell keresni, hisz minden őbelőle van. "Emeld fel a követ, és én ott leszek, hasítsd szét a fát, és megtalálsz."
  Ő itt van a jelenben: ő az ágy amin alszunk, ő a tányér amiből eszünk, ő a gyerekünk akivel játszunk stb.
  Nekünk mindössze annyi a dolgunk, hogy figyeljünk rá. A figyelmünk az az energia ami úgymond összekapcsol Istennel.
   
  TmintTibi kedveli ezt.
 9. tuncu

  tuncu Vendég

  Ha nem haragszol, Én kérdeztem előbb! :) Persze,ha nem szeretnél rá válaszolni,akkor elfogadom azt is! :) Nem kötelező.
  Hát! Ne vedd támadásnak,de ezzel sem nagyon értek egyet...Előjött egy újabb szó. A gondoskodás... Akkor ezek szerint ha figyelsz Istenre azzal gondoskodsz róla?Hogyan gondoskodsz róla? Mit jelent neked az,hogy gondoskodás? A másik azt írod,a figyelem a szeretet.Sajnos ez nem minden esetben van így! Rengeteg olyan eset van,amikor figyelnek valamire, valakire,vagy valakikre,de nem éppen a szeretetből!
  Ezzel sem nagyon tudok egyetérteni.A bizalomnak sok formája létezik.Ha pl azt mondom bízom Istenben, hogy egy dologban megsegít. Ott hol van az,hogy nem ellenállok az élet történéseinek?
  Egyet értek,azzal,hogy mindig itt van a jelenben!Viszont a többivel nem nagyon!.....Az,hogy alkotott,és az lakotása van ott egészben,pl ha szétnézek az élővilágban, vagy csak némely dologban pl: az ágy,tányért ahogy írtad,így helyes!
  Ha nem kapott volna az ember értelmet, nem is tudnánk mi emberek sem alkotni,a tányér,az ágy a javunkat szolgálja. De attól az még nem az Isten! Viszont, Isteni segítség által jött létre!
  Gyermekünk? Ő pedig Isten teremtménye mint mi magunk is.
  1Móz 1,27
  Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.

  Tehát képére Teremti.De nem Istenné!A napot,holdat,csillagokat,állatokat növényeket is teremtette! DE egyiket sem istenné!A tányért is azért segített az embernek megalkotni ,mert az a javunkat szolgálja,de attól még a tányért nem isten!


  Útravalóul:

  Mózes II. könyve 20. rész

  1. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:
  2. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.
  3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
  4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
  5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

  6. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
  7. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.
  8. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
  9. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;
  10. De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van;
  11. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
  12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.
  13. Ne ölj.
  14. Ne paráználkodjál.
  15. Ne lopj.
  16. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
  17. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.


  2Tim 4,3
  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;


  A pontos fogalmazásról:

   
  Utoljára módosítva a moderátor által: 2016 Október 2
 10. evapatocs

  evapatocs Állandó Tag

  Isten /Jézus/ nem azt kérte,hogy imádják,hanem kövessék Őt!!

  Kövess engem!' Erre az otthagyott mindent, fölkelt és követte őt (Lk 5 ..)
  Márk 1:17
  17És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok.
  „És amikor Jézus… láta egy embert ülni a vámszedő helyen, a kinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az felkelvén, követé őt.” (Mt 8, 9)
   
 11. tuncu

  tuncu Vendég

  Abban az időben (is) nagyon sokan elfordúltak az igazságtól.
  Na de akkor vegyük is előröl.Mi az igazság?
  Az igazság ez:
  1Jn 4,8
  A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

  Nagyon sok bonyodalmat okozott az,hogy elfordúltak az igazságtól,így sajnos Istentől is.
  Sátán kihasználta már akkor is, az emberi tudatlanságot több ízben!Ez például abban is megnyílvánult,hogy sokan nem tudtak olvasni,így ezek az emberek kénytelenek voltak azt hallgatni amit mondanak nekik.(De sajnos...hiába tud az emberiség többsége már olvasni,így is sokan vannak,akik inkább meséket hallgatnak).Ez is egyféle félre vezetés a sok közül.Na a számtalan félre magyarázások,és a más Sátán által sugallt istenek vezették oda az embert ahol volt,és nagyjából van is.Vagy azt hiteteti el az emberrel,hogy nem lézetik,vagy azt,hogy létezik,csak éppen fában kell keresni stb. valamit mindig kitalál,csak nehogy az emberek megtudják az igazat!

  Jézus nem csak azért jött a földre,hogy megváltson minket a bűneiktől,hanem azért is,hogy megmutassa az igazságot, a szeretetet az embereknek,hogy hogyan is kéne élnünk itt a földön,hogyan is kéne viszonyulnunk egymáshoz. Ezek az emberek,akik követték tanítványok voltak.Méghozzá olyan emberek,akiknek az igazságot,a tudást tovább kellett adni,hogy az emberek felébredjenek végre álmaikból.Jézus megtanította őket arra,hogyan kell cseledni helyesen,megtanította őket arra is,hogyan tudjanak különbséget tenni Istentől való,és a nem isten(istenek)től való dolgokra.
  Tehát az,hogy kövesse őket,nem csak azt jelentette,hogy menjenek utána,hanem azt is,hogy szerezzék meg a tudást,a bölcsességet,a szeretet,amit adjanak tovább.Mutassanak példát az embernek,és mondják el,amit tanultak tőle.
  Vajon miért kérdezte meg 3x is Jézus Simon Pétertől,hogy Szeretsz engem?..És mit felet Simon Péter?
  János Evangyélioma 21. rész
  15.
  Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat!
  16.
  Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat!
  17.
  Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!


  Ezt jelenti az,hogy kövessetek engem.A mai időben pedig ez ezt jelenti:SZERETNI,keresni,és cselekedni kell Jézust és Jézus tanításait!
  Amolyan kiút a sötétségből.Persze a mai napig az van,hogy az ember saját maga dönti el,elfogadja-e vagy sem.

  Most akkor nézzük meg milyen is a szeretet:
  Korinthusbeliekhez írt I. levél 13. rész
  4.
  A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
  5.
  Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
  6.
  Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
  7.
  Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltű
  r.

  Erre ezt tudom válaszolni:
  Korinthusbeliekhez írt I. levél 13. rész
  1.
  Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
  2.
  És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.

  1Jn 4,8
  A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

  1Kor 8,3
  Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle.

  Jn 14,21
  A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engemszeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

  22.
  Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
  23.
  Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
  24.
  A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.

  Jn 16,27
  Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.

  1Kor 16,22
  Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.

  Tehát az igazi jó cselekedet,és az igazi Jézus követői szeretetben ,szeretettel cselekednek jól jót.Ha nem szeretettel cselekedek valamit,az milyen? Mi az igazi ajándék pl? Ha valaki ad neked valamit,mert az kényszer,mert kell mertegy szokás miatt az úgy érzeheti az ember,hogy kötelező ilyen pl egy karácsonyi ajándék,amit eléd dobnak: Hogy itt van!...
  Vagy pedig az,amit lehet,hogy az ember nem is boltban veszi,de tiszta szívből szerettel készítette,és adja át neked.Tehát az igazi tiszta jó cselekedet elválaszthatatlan egymástól a szeretettől.Ha valaki szeretettel,szeretetből cselekszi a jót.Ő ismeri Jézust,Istent!De annak aki megismerte Jézust,lehetetlen nem szeretnie!Mikor az ember megismeri őt,rájön,hogy ő színtiszta szeretet!Aki pedig szereti a szeretetet,az szereti Jézust is.


  Mt 7,20
  Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

  Gal 5,22
  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

  1Kor 8,3
  Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle.

  1Jn 4,8
  A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

  5Móz 6,5
  Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljeserődből.

  Mt 22,37
  Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.


  Van egy nagyon jó film a szeretetről.A címe: Szerelempróba.Nagyon tanulságos film.Többek között bemutatja ezt is.Van egy házaspár,akik válni szeretnének.A férj haza megy elpanaszolja a szüleinek,hogy már semmi nem működik,csak veszekedés vita stb van náluk,és válni szeretnének.A férfi szülei ismerik Jézust.De fiúk viszont nem.Az apa mondja a fiúnak,hogy kérjen a feleségétől 40 nap haladékot,és csak utána adja be a kérelmet.A fiú nem értette először miért mondja ezt az apja.Majd az apa mondja,hogy adok neked egy könyvet,és megérted.Na ez a könyv egy notesz volt igazából.Méghozzá 40 napra való jócselekedetről szólt.Minden napra jutott egy.A fiú megfogadta az apja tanácsát és elkezdte.Első Nap: Lepd meg valamivel a feleségedet,valami olyannal amire nem számít,és biztos örülne neki.A fiú gondolta főz egy kv-t reggel.Azt sosem szokott főzni a feleségének,talán majd örül neki.Nah így telik az idő,majd észre sem veszi a fiú,és szeretetben javult meg.Megtudta szeretni a feleségét...Szóval,addig gyakorolta ezt a jónak lenni dolgot,hogy a végén ő maga is átformálódott jóvá.Ajánlom a filmet,mert nagyon tanulságos!

  ITT MEGTEKINTHETŐ   
  Utoljára módosítva a moderátor által: 2016 Október 2
 12. TmintTibi

  TmintTibi Kormányos Fórumvezető Kormányos

  Hagy a fenébe ezt a sok száraz bibliai dogmatikus irományt...mit tudnál adni pl a keleti embereknek,akik ugyan olyan útkeresők mint te? Őket abszolút nem érdekli a Jézusi szöveg,mert Buddha,Sry Chinmoy,Sry Mataji,Osho stb...keleti tanítók útját követik,mert Jézus és Buddha és az összes többi mester az EGY-ből osztotta magát részre...mindegyik azt tudja adni a maga nyelvezetén...egy igazságot.Szeretet, LÉLEK?ez vagy a benned élő LÉLEK az élet a mindenség,aki részre osztotta magát általunk...ha Istent keresed ne menj sehova, csukd be a bibliát...a szeretet érzése benned és az élet érzése aki mindannyiónkat éltet...Ő A MINDENSÉG...A TÖBBI CSAK SZÁRAZ SZÓ,IROMÁNY STB...az életet élvezni, szeretni és élni kell...nem bemagold dogmatikus dolgok tárházán keresztül elképzelni.Már (rég)(öröktől fogva) megtaláltad önmagad,hiszen az ÉLŐ LÉLEK vagy ...csak még a sok sallangtól nem látod a lényeget.....de mindennek eljön az ideje....:dr_31:Kedves Tuncu...
   
  evapatocs kedveli ezt.
 13. tuncu

  tuncu Vendég

  Kedves TmintTibi! :)

  A Biblia az igazság,és az élet könyve! :)

  Az a probléma, hogy sokan úgy gondolják, hogy a Biblia egy elavult könyv , régi módi stb! Aki a szín igazat keresi,az rájön, hogy bizony a Biblia az egyetlen írás, ami az igazságot tartalamazza! Nem fogok már finomkodni egyáltalán! Leírom, hol is rontják el az emberek általában. Ott, hogy jönnek azzal a szöveggel, hogy mindenki úgy jó és tökéletes, ahogy van! Ez így igaz! Részben! Miért mondom ezt, hogy részben? Tökéletesen formázott meg minket a Teremtő!
  1Móz2,7
  És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az
  ember élő lélekké.
  Tehát azért részben,mert mint forma,úgy tökéletesek vagyunk.De! Nem biztos ,hogy cselekedetekben, és lélekben is azok vagyunk!Mert ahogy viselkedünk, az már a mi Énünket tükrözi! Az a mi szabad akaratunkból ered! Mikor Ádám, és Éva elkövették az első bűnt, hogy ettek a jó és a gonosz tudásának fájáról. Akkortól tudjuk sajnos a rosszat is! Mondhatni ezzel születtünk!Ebbe születtünk bele. A világ, és ami körül vesz minket, abban nagyon ott van a "gonosz" tudása. Mivel a földön szinte ez uralkodik, ez által sajnos az ember képes azt gondolni,hogy az így jó.Sokszor haasználják pl azt a kifogást is,hogy "nem én leszek az első és az utolsó" (aki valami nem jót tesz). Na ezt kéne megtudni mi is az a jó,és a nem jó? Ezt kéne tudni,hogy jóra tudjunk változni. (Ha akarunk!Mert a szabad akarat,és a sugallat ott van a jóra is és a rosszra is.)
  1Móz2,17
  De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.
  1 Móz3:1-7
  1. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
  2. És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
  3. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
  4. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
  5. Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
  6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.
  7. És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.

  Kaptunk viszont egy lehetőséget,még pedig a szabad akaratot, hogy szabadon dönthessünk, hogyan is szeretnénk élni.Ha már jó és a gonoszt megtudtuk. Ami látszik is ha körül nézünk.Sajnos! De itt a lényeg! Felismerni,és beismerni a rosszat!A szabad akaratunk lehetővé teszi melyiket választja az ember. Ez csak rajtunk múlik! (Ha már Ádám,és Éva bűne lehetővé tette számunkra,hogy megtudjuk sajnos a "gonoszt" is.Itt is Sátán keze van a dologban sajnos,és dolgozik is rendesen a ami napig!) Szóval az egyetlen mentsvár a szabad akaratunk.Csak rajtunk áll! A Biblia pedig nagyon jól megtanít mindenkit a helyes útra!

  Sokan bele esnek abba a csapdába,hogy azt képzelik magukról,hogy így tökéletesek, és mindenki úgy tökéletes,ahogy van! Csak sajnos ez nem igaz! De kérdezem én.Mi alapján gondoljátok úgy,hogy tökéletesek vagytok(-vagyunk) ?
  Szerintem nem kell messze menni! Ha van párotok, kérdezzétek csak meg tőle,vagy akár Ti miért panaszkodtok más emberekre,ha egyszer úgy tökéletesek ahogy vannak? Vajon ? Talán azért mert nem tökéletes senki!

  Ott kezdődik az igazi fejlődés a tökéletes jóra való törekvés,ha először is szembe nézünk saját magunkal! A hibáinkkal! Nehogy azt gondoljátok, hogy néha üres szó, ha valaki szemünkre hányja a hibákat, amiket megtalált bennünk! Sokszor elkéne rajta gondolkodni, hogy igaz-e? Mert bizony sok esetben igaz is! Csak az emberi bemantrázott tökéletesség, nem enged utat nyitni ennek! Addig az ember nem tud fejlődni, míg nem szembesíti magát a saját gyarlóságával! Amíg azt gondolja az emberiség, hogy úgy tökéletes ahogy van, addig ilyen világot is fogunk élni,ami most van! Körül lehet nézni! ......

  Biblia megmutatja nekünk az igaz utat a tökéletesség eléréséhez! A történetei példázata alapján! Nem értem sokaknak ezzel is mi baja van? Ha valaki megismeri a Bibliát, megismeri belőle hogyan is kellene élni,és cselekedni . De ahhoz,hogy ezt eltudjuk érni,bizony az az első feladat, hogy a "rossz" szokásokat , szenvedélyeket levetkőzzük! Ha megismerjük Jézus tanításait, segít nekünk utat mutani abban, hogyan kell Őszintén , Tisztán Igaz Szeretetben élni Istennel,és egymással!
  LK10,27
  Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.

  Az igaz szeretet hogyan is működik?
  1Kor 13,4-7
  4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
  5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
  6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
  7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

  Ki az aki megismerte Istent?

  János Apostol I. levele 4. rész 7.vers
  7. Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.


  Amilyen a lélek olyan a száj,és a tettek.
  Gal 5,22
  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
  Ef 5,9
  (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),


  Az emberi rossz cselekedetek:

  Galátziabeliekhez írt levél 5. rész 19 - 21 vers
  19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
  20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
  21. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.


  A jó és rossz szájak:
  Lk 6,45
  A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.


  Sátán száműzve lett a földre, és minden erejével azon dolgozik,hogy az igaz őszinte szeretethez vezető utat elzárja előlünk. Rengeteg eszköz van ehhez a kezében. A legnagyobb fegyver az emberi ego kihasználása! Megpróbálja bemagyarázni a sötét erdőben járó embernek,hogy jó helyen jár.Aztán mikor valaki fényt gyújt neki azáltal,hogy rávilágít egy esetleges emberi "hibára" akkor az ego egyből védekezni kezd,és megpróbálja kidumálni,hogy ő miért is nem vétkes! Azzal, hogy kimagyarázzuk a hibát, ugyan úgy a sötét erdőben megyünk tovább, és még örülönk is magunknak,hogy jaj! De jó! Tökéletes vagyok! ...És a sötétség megmarad! Akkor tudok igazából megváltoni ,ha szembe nézek vele, és megpróbálom belátni,vajon tényleg úgy van-e? Tényleg van-e "hibám" ? Tényleg nem is vagyok-e olyan "jó" mint ahogy gondolom?
  Ha felismerem,és beismerem a hibám,akkor léptem a változás útjára! Mert akkor már lehetőségem nyílik arra,hogy ténylegesen jóra változzam! Onnan már ismét csak a saját erősségünkön műlik,hogy képesek vagyunk-e erőnek lenni.és jóra változni, vagy inkább választom a megszokott általam "tökéletesnek" hitt énemet.
  Sátánnak pontosan az a célja azzal,hogy hagy a hitedben,hogy tökéletes vagy,hogy ne,hogy jó útra térj! ..Maradjon az ember ugyan olyan gyarló,és bűnös,mint volt is!
   
  Utoljára módosítva a moderátor által: 2016 Október 9
 14. tuncu

  tuncu Vendég

  Az Igazság , az Élet,és az Út könyve az Igaz Őszinte Tiszta Önzetlen Szeretethez!Nagyon sok szeretettel!
   

  Csatolt fájlok:

 15. TmintTibi

  TmintTibi Kormányos Fórumvezető Kormányos

  Köszönöm kedves Tuncu,de én már a sallang mentes levetkőzött életet élek,a bibliai metafórák,szimbolikus és többrétegű jelentésekkel bírnak,nem is lehetne mindent szó szerint érteni....az ÉLET az Isten= egy végtelen Energia...aki ami kitölt és áthat mindent és mindenkit.Istenben(a szóban) én már nem hiszek,annál inkább egy végtelen intelligenciában=Kozmikus energia,
  vallásos már egyáltalán nem vagyok,de hívő annál inkább:hiszek egy Intelligens energiában,aki által mindannyian CÉLLAL létezünk,és mint a hagyma rétegenként vetkőzzük le a sallangjainkat,tévedéseinket,egészen addig amíg elérjük a megvilágosodást.egészen addig dolgunk van ezen a földön,ami iskola számunkra mindenféle téren.Nagyjából leírtam a lényeget,a többi már csak szó-szó és további felesleges szó,körítés és sallang...az egyetemes szeretet kísérje utadat,és mindenki másét is!
  Namaste!
   
  Utoljára módosítva: 2016 Október 10
 16. tuncu

  tuncu Vendég

  Ez valóban így igaz! :)
  Én elfogadom amit mondasz! De viszont érdekelne a Te szemszöged is, ha kérdezhetem.
  Azt írod először:" Isten= egy végtelen enegria", utána pedig, azt írod,hogy "Istenben én már nem hiszek."
  Ez,hogy jön össze? (nem piszkálódásból, csak észre vettem némi ellentétet.Amolyan figyelem felhívás)


  Hogy tudnád elmagyarázni nekem,hogy megértsem ,hogyan kell elkézelni egy kozmikus energiát? Ezt, hogy kell érteni?

  (Nem kötekedésből! Csak szeretném megismerni a nézőpontodat, hogy hogy látod.Már olvastam ilyen véleményt,hogy Isten egy energia. Érdekelne,hogy hogyan kell elképzelni? ) Szóval pusztán csak érdeklődés! És egyáltalán nem piszkálódásból kérdezem!
   
 17. evapatocs

  evapatocs Állandó Tag

  Igy már kicsit ellentmondásos....
  Számomra az első megközelitésed helyes.

  :):)
   
 18. TmintTibi

  TmintTibi Kormányos Fórumvezető Kormányos

  Szándékosan írtam Hogy Istenben nem hiszek,maga a szó sablonos,nevezd bárhogy a lényege 1, nem elképzelni kell az energiát,hanem érezni,érzed a pezsgést a létet,az életet magadban és körülötted,ez a mindent átható és éltető kozmikus energia...nevezd Istennek,Allahnak bárminek,nem a név a lényeg...
   
  evapatocs kedveli ezt.
 19. TmintTibi

  TmintTibi Kormányos Fórumvezető Kormányos

  Nem a név a lényeg...nincs ebben ellentmondás... az Isten szó sablonjában nem hiszek :) Végtelen intelligencia jobb megközelítés... magában a szóban sincsen már semmi misztikus...
   
  evapatocs kedveli ezt.
 20. TmintTibi

  TmintTibi Kormányos Fórumvezető Kormányos

  Kedves Tuncu!
  Olvasd el DR Joseph Murphy Benned a kozmikus erő C könyvét,ha még eddig nem találkoztál vele,nagyon jó kis könyv...vagy szintén Joseph M könyvek: A tudatalatti csodálatos hatalma sorozat könyvei, Ő egy nagyon jó tanító volt,lefordít pl a Bibliából is számos metaforát,szimbólumot,mai nyelvezeten értelmezve...csak javasolni tudom,és megszűnnek a misztikumok a Kozmikus erővel kapcsolatban,nevezd bárhogy is...nem az Isten szó a lényeg.
   
  evapatocs kedveli ezt.

Megosztás