Humoros írások

alxspoonr

Állandó Tag
Állandó Tag
Miért ment át a csirke az úton?

ÓVÓNÕ: Hogy a másik oldalra jusson.

PLATON: A közjó érdekében.

ARISZTOTELÉSZ: Ilyen a csirkék természete, átmennek az úton.

KARL MARX: Történelmi szükségszerûségbõl.

SADDAM HUSSEIN: Ez példa nélküli provokáció, így feljogosítva érezzük magunkat, hogy 50 tonna ideggázt dobjunk a csirkére.

JACK NICHOLSON: Mer' kurvára át akart. Ez a kib***ott igazság.

RONALD REAGAN: Elfelejtettem...

JAMES T. KIRK: Hogy eljusson oda, ahol csirke még nem járt azelõtt...

HIPPOKRATÉSZ: A hasnyálmirigyében termelõdõ váladék miatt.

MARTIN LUTHER KING: Már látom azt a világot, ahol minden csirke szabadon átmehet az úton anélkül, hogy célját fel kellene fednie.

MÓZES: És leszállt Isten a mennyekbõl és imigyen szóla a csirkéhez: "Bizony mondom neked, kelj át az úton!" És a csirke általkelt az úton, és nagy volt az öröm a mennyekben.

FOX MULDER: Saját szemeddel láttad, ahogy átment az úton. Még hány csirkét kell látnod ahhoz, hogy elhidd ???

RICHARD M. NIXON: A csirke NEM ment át az úton.

MACHIAVELLI: Igaz, a csirke átment az úton. Ki törodik vele, hogy miért? A tény, hogy végül átjutott, igazolja minden cselekedetét.

FREUD: A puszta tény, hogy ennyire érdekel, miért ment át a csirke a túloldalra, elfojtott szexuális bizonytalanságodat tárja fel.

BILL GATES: Most fejeztük be az új Csirke Office 2000-t, amely nemcsak átmegy a túloldalra, de tojást tojik, nyilvántartja fontos iratait és kezeli a könyvelését.

BILL CLINTON: Fontos bejelentésem van. És megismétlem, hogy biztosan megértsék. Nem volt szexuális kapcsolatom azzal a csirkével. Nem volt ...

DARWIN: A csirkék, évmilliók alatt természetes kiválasztódás útján oly módon fejlõdtek, amely felruházza õket a túloldalra való átkelés képességével.

EINSTEIN: Hogy most a csirke kelt át a túloldalra, vagy az út mozdult el a csirke alatt, ez viszonyítási pont kérdése.

BUDDHA: A puszta kérdés tagadja csirke mivoltodat.

ERNEST HEMINGWAY: Meghalni. Esõben.

RAMBO: Rosszul céloztam volna?
 

alxspoonr

Állandó Tag
Állandó Tag
Egy tanulságos történet szakdolgozati témaválasztáshoz

Nyuszika ül a fa tövében és írogat. Arra megy a róka és megkérdi:
- Mit írsz nyuszika?
- Szakdolgozatot arról, hogy a kis állatok hogyan tudják megvédeni magukat a nagyvadaktól!
- Ez hülyeség! Gyere a bokorba és mutasd meg!
Hát, bemennek. A róka csupa véresen jön ki, de a nyuszikának semmi baja!
Arra jár a farkas is, és õ is megkérdi a nyuszikát:
- Mit írsz nyuszika?
- Szakdolgozatot arról, hogy a kis állatok hogyan tudják megvédeni magukat a nagyvadaktól!
- Ez hülyeség! Gyere a bokorba és mutasd meg!
Hát, bemennek. A farkas csupa véresen jön ki, de a nyuszikának semmi baja!
Arra jár a medve! Megkérdi:
- Mit írsz nyuszika?
- Szakdolgozatot arról, hogy a kis állatok hogyan tudják megvédeni magukat a nagyvadaktól!
- Ez hülyeség! Gyere a bokorba és mutasd meg!
Hát, bemennek. A medve csupa véresen jön ki, de a nyuszikának semmi baja!
Mire kijön utána az oroszlán is és így szól:
- Látod nyuszika, nem az számít, hogy mirõl írsz szakdolgozatot, hanem az, hogy ki a konzulensed!
 

alxspoonr

Állandó Tag
Állandó Tag
A Paradicsom története

Amikor nacsalnyik Istenevics elvtárs megteremtette Föld, vett darab földet, legjobb földet, Kubán-földet. És õ csinálta mi bolygónkat, a világot. És aztán mondta: "Legyen vilagosság!" És lõn dnyepropetrovszki erõmû.

Aztán modellezte Adam Adamovics elvtársat, aki volt kispolgári individualista. Azután nagy nacsalnyik csinált Adam Adamovics bordájából saslik és ebbõl Jeva Jevanova. Így lõn elsõ termelõszövetkezet. Õk éltek nagy, harmadik tipusú szövetkezetben a Paradicsomban.

Nacsalnyik Ivan Istenevics csinált bejelentés és mondta: "Ehettek szilvát, barackot, körtét, de nem ehettek az almafáról, mert az kollektív tulajdon!"

Ekkor jött gonosz kígyó, ravasz kígyó, kapitalista kígyó, imperialista, és mondta a Szabad Europa Rádió hangján: "Adam Adamovics, neked kell enni almát, mert a kollektívtulajdon a te tulajdonod is!"

És mert Adam Adamovics nem tanult marxizmus-leninizmus, ette almát közösen feleségével Jeva Jevanovaval. Ekkor jött nacsalnyik Ivan Istenevics és megbüntette õket.

Elvette a dokumentumot, és kellett nekik két órát csinálni kritika és önkritika. Ezután adott nekik kapitalizmust, kukoricatermesztést, revizionizmust, rideg marhatartást, Wartburgot, Trabantot, Zaporozsecet cserealkatrész nélkül és számítógépes adatfeldolgozást, amivel életük végéig verve voltak.
 

alxspoonr

Állandó Tag
Állandó Tag
A sikló halála

A kis Johnny hét éves volt, és mint más korabeli fiúk, nagyon kíváncsi.
Más fiúktól sokat hallott már az udvarlásról, és érdekelte, hogy ez mit is jelent, és hogyan is folyik. Egy nap megkérdezte az édesanyját, aki ahelyett, hogy elmagyarázta volna, arra kérte a fiát, hogy egy este bújjon el a függöny mögött, és maga nézze meg, hogy hogyan udvarolnak a nõvérének. Johnny el is bújt, másnap pedig elmesélte, hogy mit látott:

- A nõvérem, és a fiú egymás mellett ültek, és csendben beszélgettek, aztán egyszer csak lekapcsolták a villanyt. A fiú megölelte és megcsókolta a nõvérem, amitõl õ rosszul lett, mert elég furcsán nézett ki az arca. Ezt biztosan a fiú is észrevette, mert benyúlt a nõvérem blúza alá, hogy megkeresse a szívét, úgy mint az orvosok szokták. Õ persze nem volt olyan ügyes, mert sokáig kereste, és csak nagy nehezen találta meg. Õ is biztosan rosszul lett, mert mindketten nyöszörögni kezd-tek, meg nagyokat sóhajtozni. A fiú másik keze annyira fázott a rosszulléttõl, hogy azt is bedugta a nõvérem blúza alá, és mindketten elterültek az ágyon. Remegtek a láztól, amit onnan tudok, hogy láz volt, hogy a nõvérem azt mondta a fiúnak: - Ez nagyon meleg! És ekkor rájöttem, hogy mitõl lettek hirtelen ilyen rosszul! Valahogy egy nagy sikló került a fiú nadrágjába, ami kiugrott, és kinyújtózott teljes hosszára. A fiú erõsen megmarkolta, hogy távol tartsa mindentõl, és nehogy elszabaduljon. Amikor a nõvérem meglátta, egy kicsit megrémült, kikerekedett a szeme, eltátotta a száját, és azt mondta: - Oh Istenem! Lehet, hogy segítenem kellett volna neki, mert nekem már volt ilyennel dolgom lent a folyónál. Aztán erõt vett magán, legyõzte a félelmét, és megpróbálta megölni a siklót. Le akarta harapni a fejét, de halkan felsikoltott, biztosan mert az megharapta õt. Aztán gyorsan mindkét kezével megragadta, és erõsen tartotta, amíg a fiú elõvett egy szájkosarat a zsebébõl, és ráhúzta a siklóra, hogy még egyszer ne harap-hasson meg senkit. A nõvérem lefeküdt, széttárta a lábait, aztán erõsen a combjai közé szorította, úgy mintha egy ollóval akarná megölni. A sikló azonban ellenállt, erõsen mozgott és ficánkolt, de a nõvérem nem engedte el. Nyögött, és sikoltozott, de persze nem bírt vele. Az meg mintha ki akart volna jönni, a fiú is alig bírta rajta tartani a szájkosarat. Szerintem úgy akarták megölni, hogy egysze-rûen maguk között össze-lapítják. Néhány perc múlva aztán már nem mozogtak tovább, és csak nagyokat sóhajtoztak. Amikor a fiú felült, megbizonyosodhattam, hogy a sikló megdöglött, mert csak úgy erõtlenül lógott rajta, és még a bele is kifolyt. A nõvérem és az udvarlója persze nagyon kifáradtak ebben a csatában. A fiú újra megcsókolta és megölelte a nõvérem, össze-bújtak, amikor kiderült, hogy a sikló nem halt meg!
Újra életre kelt, és tovább harcolt! Szerintem ezek a siklók olyanok lehetnek, mint a macskák, mert nekik is több életük van. Most a nõvérem taktikát változta-tott, és teljes súlyával ráült, hogy agyonnyomja. A sikló persze megint ellenállt, le-föl mozgott, néha elõjött, máskor elbújt. Lehet, hogy egy fél órába is beletelt, mire biztosan megölték. Azt hogy meghalt onnan tudom, hogy a fiú a végén letépte a nyálkás bõrét, bedobta a vécébe, és le is húzta.

Az anyuka elájult.
 

alxspoonr

Állandó Tag
Állandó Tag
Az élet kemény harc...

... és a legmocsokabb dolog a vége.

Elveszi egy csomó idõdet, és mit kapsz a végén?
...
Belehalsz!

Ez a jutalom, mint valami bonusz.

Pont fordítva kellene mûködnie...

Meghalni kéne elõször - letudni rögtön.

Aztán jöhetne az öregek otthona.

Ha már eleget fiatalodtál, kirúgnak, és leendõ munkahelyedtõl máris kapsz egy aranyórát.

Ezután dolgozni mész.

Ledolgozol negyven évet, amíg végre elég fiatal vagy ahhoz, hogy visszavonulhass, élvezd az életet, és költhesd a megkeresett pénzedet. Bulizol, piálsz, kipróbálod a kábítószert.

Közben felkészülsz az iskolákra: egyetem (még több buli, még több pia, nõk minden mennyiségben), középiskola (ugyanaz visszafogottabban), majd az általános.

Utána kiskölyök leszel, és annyit játszol, amennyi csak beléd fér, nincsen semmi felelõsség.

Aztán bebújsz egy kellemes, meleg helyre, ahova' ha férfi vagy, amúgy is mindig vágysz, ahol azután lebegve töltöd az utolsó kilenc hónapodat, és alaposan kipihened magad.

Végül pedig egy hatalmas orgazmusban kimúlsz a világból...
 

alxspoonr

Állandó Tag
Állandó Tag
Amiért a szülõk megõszûlnek (kedvencem)

Egy nagyvállalt vezetõjének fel kellett hívnia egyik alkalmazottját az egyik központi számítógép meghibásodása miatt.
Felhívta az alkalmazott otthoni számát, a kagylót, pedig egy gyerek vette fel suttogó hangon beleszólva:
- Halló?
- Apukád otthon van? - kérdezte a fõnök.
- Igen. - suttogta vékony hangon.
- Beszélhetnék vele?
A fõnök meglepetésére a vékony hang azt suttogta:
- Nem.
Mivel egy felnõttel szeretett volna beszélni, a fõnök azt kérdezte:
- Anyukád ott van?
- Igen. - hangzott a válasz.
- Beszélhetnék vele?
A vékony hang ismét suttogva:
- Nem.
A fõnök, remélve, hogy akad valaki, akinél üzenetet hagyhat, azt kérdezte:
- Van még ott valaki?
- Igen. - suttogta a gyerek - egy rendõr.
Csodálkozva azon, hogy mit kereshet egy rendõr az alkalmazottjánál, azt kérdezte:
- Beszélhetnék a rendõrrel?
- Nem, el van foglalva. - suttogta a gyerek.
- Mivel van elfoglalva? - kérdezte a fõnök.
- Az apuval, az anyuval és a tûzoltóval beszélget. - hangzott a suttogó válasz.
Növekvõ aggodalommal, és a telefon hátterében egy helikopterszerû hangot hallva, a fõnök azt kérdezte:
- Mi ez a hang?
- Egy helikopter - válaszolta a suttogó hang.
- Mi folyik ott? - kérdezte a fõnök most már megrémülve.
Félénk suttogó hangon válaszolt a gyerek.
- A mentõalakulat most landolt a helikopterrel.
Megrémülve, aggódva, és enyhén szólva zavartan kérdezte a fõnök:
- Mit keresnek?
Még mindig suttogva, kuncogását visszafojtva az ifjú hang így válaszolt:
- Engem.
 

alxspoonr

Állandó Tag
Állandó Tag
Egy tanulsagos tortenet arrol, mit is akarnak a nok igazan

Az ifju Artur kiralyt egyszer csapdaba ejtette es bebortonozte az egyik szomszedos kiralysag uralkodoja. Az uralkodo megolhette volna Ot, de Artur ifjui eletorome olyan meginditoan hatott ra, hogy egy feltetelt szabott: visszaadja Artur szabadsagat, amennyiben meg tud valaszolni egy roppant nehez kerdest. Arturnak egy ev all rendelkezesere a helyes valasz megtalalasara, ha akkor sincs meg a valasz, akkor megolik Ot.
A kerdes: Mi az, amit a nok legjobban akarnak az eletben
Egy ilyen kerdes meg a legnagyobb tudasu emberen is kifogna, es az ifju Arturnak ugy tunt, hogy erre lehetetlen valaszt talalni.
De mivel a halalnal ez megiscsak jobb volt, Artur elfogadta az uralkodo feltetelet, hogy egy esztendon belul megadja a valaszt.
Visszatert a kiralysagaba es elkezdte kikerdezni az embereket: a hercegnoket, az utcalanyokat, a papokat, a bolcseket, de meg az udvari bolondot is. Vegeredmenyben mindenkivel beszelt a dologrol, de senki sem tudott kielegito valasszal szolgalni.
A legtobb ember azt mondta Neki, hogy beszelnie kene az Oreg Boszorkannyal, mert csakis O ismerheti a valaszt. Viszont az ar nagyon magas lesz, mert a Banya ismert volt a hallatlanul magasra szabott arairol, amit a tanacsai fejeben kert.
Elerkezett az ev utolso napja es Arturnak nem maradt mas valasztasa, mint hogy a Banyahoz forduljon segitsegert. A Banya megigerte, hogy megvalaszolja a kerdest, azzal a feltetellel, ha Artur eloszor elfogadja az arat: az Oreg Boszi Gawain, a Kerekasztal legkivalobb lovagjanak, Artur legkozelebbi baratjanak akart a felesege lenni!
Ifju Artur elszornyedt a keres hallatan! A Banya pupos volt es szornyu remiszto, csak egy foga volt, ugy buzlott, mint a pocegodor es gyakran adott ki magabol megbotrankoztato zajokat… szoval meg eleteben nem talalkozott ilyen visszataszito lennyel.
Eltokelte, hogy nem kenyszeriti a baratjat, hogy felesegul vegye a Banyat es ekkora terhet vallaljon fel oerette.
Gawain, amint ertesult a dologrol, igy szolt Arturhoz: semmi sem tul nagy aldozat Artur eletenek es a Kerekasztal megorzesenek erdekeben! Igyhat az eskuvot bejelentettek es a Banya megvalaszolta Artur kerdeset: Amit a No igazan akar az az, hogy a sajat eletenek ura lehessen.
Amint elhangzott a valasz, mindenki rogton tudta, hogy a Banya hatalmas igazsagot ejtett ki a szajan es, hogy Artur megmenekult a halaltol. Es igy is lett. A szomszedos uralkodo meghagyta Artur eletet, es szabadon engedte Ot.
De micsoda lakodalma volt szegeny Gawain nek
Artur megkonnyebbules es gyotrodes kozott orlodott. Gawain olyan tokeletes volt, mint mindig, gyenged es elozekeny. A Boszorkany a leheto legrosszabb modorat vette elo: a kezevel evett, bufogott, eregetett, es mindenki nagyon kenyelmetlenul erezte magat miatta.
Es jott a naszejszaka! Gawain megacelozta lelket a szornyu ejszakara es belepett a haloszobaba. De micsoda latvany varta ott
A leggyonyorubb no fekudt elotte, akit eleteben valaha is latott. Gawain megkovulten allt es ugy kerdezte, hogy mi tortent
A szepseg azt valaszolta, hogy mivel Gawain olyan kedves volt hozza amig o a Boszi volt a tovabbiakban, az ido feleben a maga szornyu, torz felet, a masik feleben pedig a gyonyoru leany felet fogja viselni. Kerdi ujdonsult ferjet, melyik felet szeretne nappal es melyiket ejjel
Micsoda kegyetlen kerdes
Gawain gondolkodoba esett es merlegelte a lehetseges kovetkezmenyeket: mi a jobb Napkozben egy gyonyoru No, akivel feszithetne a baratai elott, de aztan ejszaka, otthona maganyaban egy ijeszto boszorkany Vagy inkabb nappal egy ronda Banya es ejjel a gyonyoru No, akivel szamtalan intim orat tolthetne egyutt?
Es vajon Te hogyan dontenel
Hogy Gawain hogyan jart el, azt mindjart megtudod, de elobb fogalmazd meg a sajat dontesedet, csak aztan lepj tovabbA Valasz
Nemes Gawain azt valaszolta, hogy Nojere bizza a dontest. Ezt meghallvan Noje bejelentette, hogy eztan mindig gyonyoru No lesz, mert Gawain tiszteli Ot es hagyta, hogy a sajat eletenek ura lehessen.

Mi a tortenet tanulsaga
Mindegy, hogy Asszonyod szep e. avagy randa, okos vagy buta. A felszin alatt mindegyik egy Boszorkany.
 

hortenzia

Állandó Tag
Állandó Tag
Anya levele fiának


Kedves fiam!
Azert irok ilyen lassan, mert tudom, hogy nem tudsz gyorsan olvasni. Tudod
eladtuk a hazat, ahol laktunk mikor meg egyutt voltunk. Apad azt olvasta
az ujsagban, hogy a legtobb baleset a lakohelyhez 10 km-re kovetkezik be,
ezt elkerulendo: elkoltoztunk. Sajnos nem tudom elkuldeni neked az uj
cimunket, mert az elozo lako magaval vitte a hazszamot az uj hazukhoz,
hogy legalabb nekik ne kelljen cimet valtoztatniuk.

Hanem itt mar van mosogep is. Az elso nap negy inget raktam bele,
meghuztam a lancot - azota sem lattam oket. Csak ketszer esett az eso a
heten, egyszer 3 napig, es masodszor 4 napon at. Mari nened azt mondta,
hogy az a kabat, amit kertel, hogy kuldjuk utanad, tul sulyos lenne a
postan
feladni azokkal a nehez gombokkal rajta. Igy levagtuk oket, es a kabat
zsebebe tettuk.

Megkaptuk a szamlat a halottas haztol is. Azt irjak kiseroleg, hogyha nem
fizetjuk ki az utolso reszletet, nagyanyad fel fog tamadni.

Noveredrol annyit, hogy babaja szuletett ma reggel. Azt nem tudom, hogy
fiu vagy lany, igy azt sem tudjuk, hogy Te most nagybacsi vagy nagyneni
lettel.

Az oreg Jozsi belezuhant a nyitott palinkas hordoba. Nehanyan ki akartak
huzni, de olyan veszettul vedekezett, hogy vegul belefulladt. Ugy
dontottunk, hogy foldi maradvanyait elegettetjuk. 4 napig egett.

Harom regi iskolatarsad egy nyitott teherauton utazott a szomszed faluba.
Utkozben belezuhantak egy hidrol a folyoba. Ketten a csomagterben voltak
es, aki vezetett, az lehuzta az ablakot es kiuszott. A masik ketto
belefulladt, mert nem tudtak lehajtani a hatso oldalt.

Sok mas ujsag nincs. Semmi sem tortent mostanaban.

Sok szeretettel

Anyad

Ui. Penzt is akartam kuldeni, de mar lenyalaztam a boritekot.

:)
 

hortenzia

Állandó Tag
Állandó Tag
Ez egy régi kedvencem, biztos Nektek is tetszeni fog!

Egy kínai úszónő naplójaHétfő:
Reggel bevettem két sárgát, egy kéket és egy zöldet. A felkészülés
kezdete óta annyit nőtt a vállam, hogy nem férek be a konyhába.Tegnap is
kifutott a tej, mert nem tudtam megfordulni. Ezután kozmaetikusnál
voltam, nagyon utálom, hogy naponta kell gyantáztatni a lábam. Tíztől
négyig edzés. Ma két világrekordot úsztam, de az olimpián állítólag nem
lehet áramot vezetni a medencébe.Kedd:
Három sárga, egy piros és egy Mao Ce Tung vitaminkoktél. A kozmetikus
kifogyott az olajból az olajárrobbanás miatt. Most késsel próbálkozik.
Ma egy bukófordulónál belefúródtam a medence falába, mert akkora
sebességet értem el, hogy nem tudtam megállni. A bicepszem akkorát nőtt,
hogy olvashatatlanná vált a tetoválásom.Szerda:
Öt zöld, tíz kék és hat piros. A kozetikus disznópörzsölővel
próbálkozott. Ma új gyakorlatot próbáltunk ki a medencéban, az edzőm
kötelet adott a számba és vízisíelt. Este söröztem és kimentem egy
focimeccsre.Csütörttök:
Hat kék, kilenc barna, és tizenöt piros. Megborotválkoztam és kidobtam a
Burda kínai kiadásait. Büszke vagyok. Én vagyok azt első ember aki
elérte a vízben az egy Mach-ot. A handrobbanás miatt kitörtek az uszoda
ablakai, de az edzőm is boldog. Az 50 méteres világrekord ideje alatt
úszok mindent 100-tól 3000 méterig.Péntek:
Tíz kék, kilenc barna és harminc piros. Ma úgy döntöttem, hogy megtartom
a szakállam, az újságírók így legalább nem zaklatnak. Az öltözőben pánik
tört ki mikor állva pisiltem. Ma egy kis műtéten kellett részt vennem,
ugyanis nőni kezdett a harmadik karom. Az edzőm szerint ez ennyi egyzés
után természetes.Szombat:
Ma volt a doppingvizsgálat. Pár béna magyar sportoló lebukott ..
 

Elisa

Állandó Tag
Állandó Tag
Bizonyára már sokan ismeritek de nekem nagyon tetszik.

Részletek az utolsó Magyar naplójából

2008 04 10
Ma érdekes látványosságban volt részem. A városunkba költözött egy muzulmán házaspár, a gyerekeikkel. 18-an vannak. Nagyon kedves, szerény emberek, libasorban közlekednek az utcán.

2012 01 01
B.U.É.K. Jó pofa emberek ezek az arabok. 6 család van a városban, és mindenkire mosolyognak. Egyszer volt csak balhé, amikor bécsi szeletet szerettek volna flamózni az étteremben, és csak a végén derült ki hogy nem borjú, hanem disznó húsból készült. Rég láttam ilyen csoportosan elkövetett sugárban hányást.....

2015 03 15
A szomszéd házat megvette egy család. Ahmed Ibd'n Al Mahmud-nak hívják. Vicces ember, mindhárom feleségére zsákot húzott, és azok csak úgy mászkálhatnak az utcán. Vajon mit hordanak a zsák alatt? Még egy zsákot? Tele vannak ezek pénzzel. Pedig nem is dolgoznak. Valami szövetségük van, és egymásnak adnak pénzt. Később meg ők segítik ki az új bevándorlókat..... Tetszik ez a szolidaritás...

2018 10 28
A másik szomszédunk is muzulmán lett. Ők régi magyar család, de valamiért áttértek. Mondjuk Gizi néni elég hülyén néz ki csadorban. Ebbe az is belejátszhat, hogy a rózsamintás sötétítő függönyt öltötte magára. Minap mentem a meccsre, szépen kiöltözve, megborotválkozva. Erre egy csapat hálóinges szakállas suttyó rámhuhogott, hogy simapofájú hitetlen kutya vagyok. milyen dolog ez már he?

2020 03 31
A muzulmán közösség megvette a régi mozit. Ledózerolták, és építettek egy kacifántos épületet a helyére. Csillagvizsgáló lehet, mert baromi magas, vékony tornya van. Kicsit féltünk tőle, de megnyugodtunk, mert egy hazai hegységről, ''mecsek''-nek keresztelték el. Üröm az örömben, hogy amióta felépült, a csillagász (ők mű enzimnek nevezik)
minden reggel 5-kor már ordibál. ....talán mérges hogy már nem látszanak a csillagok?

2022 05 16
A mi házunkban is laknak már muzulmánok. Az asszony átment hozzájuk, hogy elkérje a narancsos baklava receptjét, de nem adták. Azt mondták: azért mert látták hogy a nejem az udvaron verte a szőnyeget.... Hiába mondtuk hogy ezt mi így szoktuk, és hogy a szőnyeg csak azért van hogy ne fázzon a talpunk, nem hittek nekünk.

2024 01 08
Felszedtük a padlószőnyeget is, engem még egyszer ne köpködjenek le miatta... egyre szarabbul élünk. Betiltották a HBO-t, már csak az Al Jazira 1, és az Al Jazira 2 fogható. A fiam egy osztálytársnőjének udvarol már 8 hónapja. Igaz, az arcát még nem látta.... viszont a lába az k*rva szőrös...( a lánynak) már előre félek....

2025 08 02
A fővárosi állatkertben megdöglött ''Mazsola'' a házi sertés. Ez azért is szomorú, mert Európában ő volt az utolsó...Titokban szereztem egy posztert egy csontos rövidkarajról. Kiderült hogy a ''müzli'' az valami pap, és azért ordít a Mecsekből, hogy mindenki imádkozzon. Na de minden utcába minek egy? Nem túlzás ez egy kicsit????

2027 09 02
Kiengedtek a sittről. 4 hónapot ültem, mert lebuktam a karajos poszterrel. Csak azért nem vágták le a kezemet, megígértem hogy áttérek a hitükre családostul. A fiam már nem, ő a nászéjszaka után Chilébe szökött. Állítólag ott még élnek emberek.... Beiratkoztam egy ECDL müezzin képzésre, de mivel tériszonyom van, nem kaptam meg a papírt. ...mehetek vissza a teveszar minősítő üzembe.

2027 11 05
Sopronban is megkezdődött a ramadán!! Már nagyon vártuk. A lányom idén férjhez ment. Egy csomó pénzem elment a hozomány-kecskékre. Csak 23-at tudtam szerezni. Ezért még csak 3.osztályú feleség, de ha jól szopik előre léphet. Ravasz voltam, és kihúzattam a metsző fogait..... Talpraesettnek kell lenni, ezt diktálja a magyar virtus!

2028 06 02
Választási év volt, önkormányzati, és örömmel mondhatom: mi győztünk. Mármint a mi jelöltünk. Wasszer B'al Fasszer lett az új kádi Sopronban. Rendes ember, megengedte a Magyar Kisebbségi Önkormányzat megalakulását. ....Tagja vagyok!!! Könnyítésül nekünk csak naponta négyszer kell a mecsetben imádkozni, és leopárdmintás strand törülközőt is használhatunk hozzá.

2030 02 14
Eladtuk az ezüst étkészletet. Muszáj volt mert az asszonynak már nem volt egy tisztességes csadorja, amit felvehetett volna. Mivel a törvény szerint a családom nő tagjai is áruba bocsáthatóak, én először az anyóst vittem ki az aukcióra, de kiröhögtek. Maradt az ezüst. Én már régóta, a nagymama hálóingjeiben járkálok, fejemen frottír törülközővel. Kényelmes viselet, bár a kutyák még megugatnak rendszeresen.

2031 11 29
Chile elesett!! A fiamról nem sokat tudunk. A Vörösfélhold szerint jól van, de én ettől még jobban aggódom. A világ más részeiről nem nagyon van hír, az újságokban írás helyett matyó hímzés van és azt mi nem tudjuk elolvasni. Jó hír viszont, hogy hazánk mind a 3200 településén van már mecset. Néhol nem is egy!!

2034 12 01
Gecimici ajatollah lett az új államfő. Ő legalább szociálisan érzékeny. A következő ramadánig kaptunk időt, hogy beköltözzünk a rezervátumba. Addig is ingyen kapjuk a barnító krémet, és a korán verseit sem kell kívülről megtanulni. Elég ha dúdolni tudjuk.... Az államforma is megváltozott, mától az Euarábiai Sejkség ''Mah'giar'' tartománya néven létezünk tovább.

2036 02 08
Óriás kivetítőn megnézhettük a kába kövét. Zarándok útra nem mehetünk, mert megbízhatatlanok vagyunk, és hátha kinn maradunk. A rezervátumban szépen berendezkedett mind a 2700 megmaradt magyar, bár kezdünk lassan mi is asszimilálódni. Két unokám van, Fatima 8, a kis Ibrahim 5 éves. Kicsit tudnak magyarul is. A Schneller Pityu barátom fia lett a müezzin. Ordít is mint a fába szorult féreg.

2039 09 01
100 éve tört ki a II. világháború. Óh boldog békeidők.... Szerveződik az ellenállás. Megtaláltuk a kiszáradt Barátság II kőolajvezetéket, és azon keresztül tartjuk a kapcsolatot a külvilággal. Az Alpokban vannak elszigetelt ellenállási csoportok. A tevék nem bírják a havat, és 4500 méter felett megdöglenek. Talán ez a kulcs...? Be álltam a nemrég megalakult Matuska Szilveszter III. arabvadász szekcióba. Már 12 burnuszom van.

2042 03 22
A lázadást leverték, pár százan maradtunk. Írni már csak én tudok, a többieknek levágták a kezét. A régi trükkel úsztam meg: Tevének öltözve visszaszöktem a táborba. Szerencsére az asszonyokat és a gyerekeket a csövön át kimenekítettük Szibériába. Oda nem mennek. Ezek utálják a hideget.

2050 4. holdhónap.
Már 4 éve csak kuszkuszt kapunk enni. k*rva szar, és ráadásul én etetem a többieket is. Igaz hogy már csak 70-en vagyunk. Gecimici ajatollah meghalt, helyét demokratikusan átvette legidősebb fia, Apr'o Fallosz. A szunniták most boldogok lesznek, mert ő gyűlöli a siíta-kat. ..mondjuk mi is, de mivelünk már nem foglalkoznak.

2052 ramadán hónap.
Rájöttünk, hogy lehet parlagfűből pálinkát főzni. Ekkora marhákat..... ezek még soha sem ittak szeszt? 1kg lekváros baklaváért adunk nekik fél deci lőrét. Esnek kelnek tőle. Utána meg össze vissza lövöldöznek. Hál'istennek azt már otthon.... Zavargásokról is hallottunk, de innen nem látunk semmit. A müezzint muszáj volt már agyonverni. Szegény Béla bácsi.......

2061 8. holdhónap.
Állítólag komoly gondok vannak Euarábiában. Sok a bevándorló, és egyre több jogot követelnek. Kik lehetnek ezek? Hasszán, (Ő hordja nekünk a kaját) mostanában gyakran késik. Azt mondja, a sejkek elmenekültek, az idegenek pedig szisztematikusan átalakítják a társadalom összetételét. Talán kiszabadulunk innen... már csak 5-en vagyunk.

2066 13. holdhónap.
Nagy a csönd. Napok óta nem láttam muszlimokat. Jövő héten leszek 100 éves. Nem hittem volna hogy megérem még a szabadulás napját. Allah segítsen hozzá... Már csak én vagyok életben, és tudtommal máshol sem él már egy magyar sem.

2066 13. holdhónap (a születés napom)
Kicsi sárga emberek jöttek hamis Nike cipőben és hoztak egy lavór főtt rizst. Azt mondják át kell térnem a Buddhizmusra, ha jót akarok. ....ja, és új nevet adtak nekem: Vén-Hun-Cut. ...a francba, ezek kínaiak........

2067 január.
Ma kezdődik a Majom éve! Ez jó hír, de nem nekem. Engem reggel kivégeznek, mert 24 centis a farkam, és ez nem illik bele a kínai átlagba. Rápacsáltam, végeeeeeeeeeee! Buddha kísérjen utamon.....................
 

hortenzia

Állandó Tag
Állandó Tag
Hogyan zuhanyozzunk noi modon

1. Vetkozz le es a ruhakat tedd a rekeszelt
szennyeskosarba, szin es vilagossag szerint csoportositva.
2. Furdoszobaba menet viselj egy hosszu kontost. Ha
baratoddal vagy ferjeddel talalkozol utkozben, gyorsan
takarj el minden esetleg kilatszo testreszt es fuss a
furdobe.
3. Tekintsd meg noies fizikumodat a tukorben. Dugd ki a
hasad, hogy meg jobban panaszkodhass es sirankozhass, hogy
milyen kover vagy.
4. Allj be a zuhany ala. Keresd meg az arcmoso kendot, a
karmosot es a labmosot valamint a hosszu szivacsot, a
szeles szivacsot es a dorzskovet.
5. Mosd meg a hajadat egyszer az Uborka es Nadalyto: Sampon
83 Extra Vitaminos keszitmennyel.
6. Mosd meg a hajadat meg egyszer az Uborka es Nadalyto:
Sampon 83 Extra Vitaminos keszitmennyel.
7. Kondicionald a hajadat a Termeszetes Kokuszhancsolajjal
Dusitott Uborka es Zsurlo Kondicionaloval. Hagyd a hajadon
15 percig.
8. Mosd le az arcodat Zuzott Saagabarack Arcradirral, amig
egovorosse nem valik.
9. Mosd meg a tested tobbi reszet a Gyombermag es
Jaffatorta Testlemosoval.
10. Oblitsd ki a hajadbol a kondicionalot. Legalabb 15
percig folyasd a vizet, hogy biztos legyen, hogy mind
kijott.
11. Borotvald le a honod aljat es a labadat. A bikinivonal
is eszedbe jut, de azt inkabb majd gyantaztatod.
12. Hangosan sikits, amikor baratod/ferjed lehuzza a WC-t
es elmegy a nyomas.
13. Zard el a zuhanyt.
14. Gumi ablakmosoval minden nedves feluletet szarits fel.
Minden peneszgyanus foltot fujj be csempe-penesztelenitovel.
15. Gyere ki a zuhany alol. Torulkozz meg egy kisebb
afrikai orszaggal azonos meretu furdolepedovel. Hajadat
tekerd be egy masik, szuper-nedvszivo torulkozovel.
16. Vizsgald meg a tested teljes felszinet, pattanasra
vadaszva. Ha talalsz egyet, tamadd meg korommel vagy
csipesszel.
17. Vissza a haloszobaba, hosszu kontost es a hajon
torulkozot viselve.
18. Ha baratoddal vagy ferjeddel talalkozol utkozben,
gyorsan takarj el minden esetleg kilatszo testreszt es fuss
a haloszobaba, ahol tolts el masfel orat oltozessel.

Hogyan zuhanyozzunk ferfi modon

1. Vedd le a ruhadat az agy szelen ulve, hagyd egy kupacban
az agy mellett.
2. Meztelenul masirozz a furdobe. Ha baratnoddel /
felesegeddel talalkozol, villants oda neki, mikozben egy
mely "huuu" hangot hallatsz.
3. Tekintsd meg ferfias fizikumodat. Huzd be a hasad, hogy
lasd, vannak-e bordas hasizmaid (nincsenek). Csodald a
peniszedet meretet a tukorben.
4. Allj a zuhany ala.
5. Eszedbe se jusson mosokendot keresni, ugyse hasznalnad.
6. Mosd meg az arcod.
7. Mosd meg a honod aljat.
8. Probald ki, milyen hangosan is tudsz fingani a zuhany
alatt.
9. Mosd meg az intimebb testreszeidet es a kozvetlen
kornyezetuket.
10. Hagyd a szort a szappanon.
11. Mosd meg a hajad, ne hasznalj kondicionalot.
12. Csinalj indiant magadbol a samponos hajad tolldissze
formalasaval.
13. Huzd el a zuhanyfuggonyt es tekintsd meg magad a
tUkorben.
14. Oblitsd le magad es gyere ki. Eszre se vedd a vizet a
foldon, ami azert all ott, mert a fuggonyt vegig kivul
felejtetted.
15. Reszlegesen szaritkozz meg.
16. Nezd meg magad a tukorben, feszitsd meg az izmaidat.
Csodald meg a peniszed meretet.
17. Hagyd a fuggonyt nyitva es a vizes labtorlot a foldon.
18. Hagyd az elszivot es a villanyt bekapcsolva.
19. Menj vissza a haloszobaba egy torulkozovel a derekad
korul. Ha talalkozol a baratnoddel / felesegeddel, ereszd
le a torulkozot, markold meg a dakod, helikopter-propeller
jelleggel porgesd meg,
mikozben "O igen, Bebi!?" kialtast hallatsz.
20. Dobd a vizes torulkozot az agyra. Ket perc alatt oltozz
fel.:p
 

Titke

Állandó Tag
Állandó Tag
John Lennon: A mogorvosnál (At the Denis)

Hölgyem:
Egy üres fogam van, mely nagyon szenved engem.

Uram:
Hanyatoljon le amaz lábasszékbe, hölgyem, s tátsa ki ajkát!
Az ön szájüregében egyetlen fok sincs immár!

Hölgyem:
Ólaj! Hiszen még nemrég is nyolc fogalmam volt (maradt).

Uram:
Így hát nyolcvanhármat veszített meg.

Hölgyem:
Letehetetlen!

Uram:
Köztudományos lény, hogy az embernek négy tetsző, tíz csőrlő foka van és két szeme, ami összesen hetvenkedő.

Hölgyem:
De hát hiszen én mindent elköveztem fogaim kímérésére.

Uram:
Tehetséges! de mihasztalan.

Hölgyem:
Ó! miért is nem inzultáltam önnel korábban?

Uram:
Már véső Ä most vagy soma.

Hölgyem:
Kihúzza tehát?

Uram:
Nem, asszonyom, hanem gyökeresztül kiírom.

Hölgyem:
Hiszen az roppantóan fúj!

Uram:
Padlássam! Ä Reccs! Tessék, összenyom, itt van.

Hölgyem:
De uram, én azt a fogat meg akartam (meg szertelen volna) tartani.

Uram:
Pedig már egészen ordas volt és korhatár.

Hölgyem:
Jézusmánia, csakhamar nem lesz, amivel egyek.

Uram:
Ingyen kaphat grümplett fogsort a betegpiszkosítótól. Utána harminc érvet leragadhat.

Hölgyem:
(Félre) Harminc érvet; (Fenn) Uram, rá vagyok beszélvédő. Nyúzza ki az összeset.

Uram:
Oké. Aida.
 

Titke

Állandó Tag
Állandó Tag
Süteményrecept (GYES-en lévő anyukáknak)

Távolítsuk el a plüssmacit a sütőből, és melegítsük a sütőt 160 °C-ra.
Gőz felett olvasszunk meg 10 dkg margarint. Ismét távolítsuk el a plüssmacit a sütőből, és erélyesen szóljunk rá Öcsire: "Nem szabad, Öcsi!"

A margarint keverjük össze 20 dkg cukorral. A többi margarint szedjük ki Öcsi kezéből, és mossuk le a falat. Mérjünk ki 3 evőkanál kakaót. Ismét vegyük el a margarint Öcsitől. Fürdessük meg a macskát.

Tegyünk hintőport és ragtapaszt a karmolásokra. Keverjünk a margarinhoz 4 egész tojást, 2 vaníliáscukrot és 30 dkg lisztet. Vegyük ki a füstölgő plüssmacit a sütőből, és nyissunk ki minden ajtót és ablakot, szellőztetés végett. Vegyük el a mobiltelefont Andikától, és biztosítsuk a férjünk főnökét, hogy nem, nem a férjünkkel beszélt az előbb. Hívjuk fel a férjünket, és készítsük fel a legrosszabbra.

Adjunk a tésztához 1 teáskanál sót és 10 dkg durvára vágott diót (közben álljunk ellen a kísértésnek, hogy mind Andikát, mind Öcsit durvára vágjuk).
Engedjük ki a macskát a sütőből.

A tésztát öntsük alaposan kivajazott tepsibe. 25 percig közepes lángon süssük. Vegyük el a borotvát és a macskát Öcsitől. Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy fogalmunk sincs, hogy a borotvált macska lebarnul-e a napon. Dobjuk ki a macskát az udvarra, amíg még képes elfutni.


Bevonó máz:
Keverjük össze a következő hozzávalókat: 10 dkg cukor, 5 dkg olvasztott csokoládé, 5 dkg olvasztott margarin. Vegyük ki azt a kurva plüssmacit a grillsütőből, és dobjuk el. Jó messzire.

Magyarázzuk el kedvesen a rendőrnek, hogy fogalmunk sem volt róla, hogy öt fogjuk fejbe találni, miközben éppen Öcsit próbálja megmenteni a szomszéd ház tetejéről.

Tegyük Öcsit a járókába. Adjunk a mázhoz 1/2 dl tejet, egy kevés sót, és lassú tűzön forraljuk 2 percig. Nyissunk ajtót a csengetésre, és magyarázzuk el a szomszédnak, mennyire sajnáljuk, hogy Andika bedugta a kerti slagot a spájzablakán. Ajánljuk fel, hogy megtérítjük a befőttek és a takarítószemélyzet költségét. Kössük ki Andikát az asztallábhoz. Távolítsuk el a szénné égett sütiket a sütőből. Dobjuk ki.
Kapjunk idegösszeomlást.
 

talpacska

Állandó Tag
Állandó Tag
Olvastam pár viccet:​
Anyósom azt mondja rám, hogy túlságosan nőies vagyok. De nem zavar,mert hozzá képest tényleg.

Ma a világon több pénzt fordítanak mell-implantátumokra és Viagrára,mint az Alzheimer-kutatásra. Ez azt jelenti, hogy 2040-re jelentős populáció lesz olyan feszes csöcsű vagy álló f*szú öregemberből, akik abszolút de nem fognak emlékezni arra, hogy ezeket mire is használják...

A "leghosszabb" magyar mondat, ami visszafelé is ugyanaz... Kis erek mentén, láp sík ölén, oda van a bánya rabja, jaj Baranyában a vadon élő Kis Pálnét nem keresik.

Budapesten két probléma van: a kutyaszar és a kátyú. Miért nem tömjük be a kátyúkat kutyaszarral?

Ha nem látnám a saját szememmel, hogy egész Romániát Erdélyhez csatolták, még azt hinném, hogy elvesztettük a háborút.

Az idegbaj öröklődő betegség. Én is a gyerekektől kaptam.

Savanyú a szőlő - mondta az oroszlán és megette a szüretelőket.

Már az előző életemben sem hittem a lélekvándorlásban... Ezután majd magam döntök!... Rendben?

Van egy pólóm, az van ráírva jó nagy betűkkel: BALEK. Csak tudnám, mi került benne 34700 forintba?

Húsz évvel ezelőtt arra vágytam, hogy keressek 60.000 Ft-ot havonta,és legyen egy 1986-os évjáratú Golfom....mára mindez teljesült.

Mi az, hogy dizájn? Az, hogy ha nagy, piros, és erős járműben ülsz,nem mindegy, hogy az Ferrari vagy traktor.

Régen nagyon idegesített, amikor a vén nyanyák az esküvőkön az arcomat csipkedték, azzal, hogy: - Lehet, hogy te leszel a következő.... Csak mostanában hagyták abba, mikor én is ugyanezt csinálom nekik a temetéseken...

Én sosem verem meg a kiskutyámat. Ha büntetni akarom, szájkosarat teszek rá és bezárom a kolbászok közé.
 

talpacska

Állandó Tag
Állandó Tag
Óvatosan tessék ajtót nyitni!:)

A sötétségmérôCsengetés, ajtónyitás...
- Jó estét! Meghoztuk, szereljük!
- Mit?!
- Hát a sötétségmérőt. Pardon, szabad?
- Miféle sötétségmérőt?!
- Hogyhogy mifélét? Nem tetszett papírt kapni?
- Nem én!
- Akkor, tessék.
- Nekem ne szereljenek ide semmit! Van nekem már mindenem! Gázóra, villanyóra, hőmérőből kettő, vekker...
- Sötétségmérője is?
- Az nincs, de...
- Nalátja. Hol van még a minden!?
- És mit mér ez?
- Hát sötétet. Hova szereljük?
- Talán oda, a sarokba...
- Nem lesz ott neki túl sötét?
- Nem az kell?
- Nézze! Túl sötétben könnyen tönkremehet. Nem szabad túlterhelni! Meg aztán, maga is rosszabbul jár.
- Miért?
- Nagyobb lesz a sötétszámla.
- Mi?! Még fizessek is a sötétért?!
- Miért? A villanyért nem fizet?
- Azért igen, de...
- Akkor meg ne csodálkozzon. Szóval, ha a sarokba tesszük, ott többet mér majd, bár tehet elé egy lámpát, csak akkor a villanyszámla lesz nagyobb.
- Jó, tegyék az ablak elé.
- Rendben. De akkor meg a szoba lesz egy kicsit sötét.
- Ettől a kis vacaktól?
- Dehogy. Ez csak a mérőhelybemérő.
- És mekkora a mérő?!
- Kétszer négyszer feles.
- ...méterben?
- Igen.
- Nincs kisebb?!
- Csak nagyobb. Hatszor kettes, hétszer hármas meg nyolcszor négyes. De az már közületi.
- És miért ilyen nagyok?
- Hogy ne tudják ellopni. Meg aztán kell a hely a fogaskerekeknek, a plombának, a hangszigetelésnek. Igy is dübörög.
- Mi?!
- De sokat csodálkozik! Bizony vége az éjszakai nyugalmas csöndnek. Na, behozzuk... Leolvasni tudja?
- Azt is nekem kell?
- Igen. Kevés az emberünk. Szóval, nem könnyű leolvasni, mert világosban nem mutat semmit. Sötétben meg maga nem lát semmit. Egyedül él?
- Szerencsére.
- Ez esetben nem az. El kell végeznie a leolvasó tanfolyamot.
- ...jaj...
- Nyugi! Mindenki átmegy előbb-utóbb. És csak két hónap. A lényeg az ugrás.
- Milyen ugrás?
- Hát a villanykapcsolótól a mutatóig. Leolvasás előtt felkattintja a villanyt, aztán usgyi! Fénysebesség plusz egy picire kapcsol, hogy elérje a mutatót.
- De ha gyorsabb vagyok a fénynél, ekkor még sötétben érek oda és nem látom, hogy mennyi sötét van.
- Azt nem. De meg tudja fogni a mutatót, hogy ne menjen vissza nullára, mikor odaér a fény. Mondom, nem nagy ügy. Ugrik, igyekszik, és már csak várja a fényt, meg leolvas.
- ...és ha nem egyedül élnék?
- Akkor a társa kezeli a villanykapcsolót, maga meg a mutatót fogja.
- És mi lenne, ha elemlámpával csinálnám? Megfogom a sötétben a mutatót, és rávilágítok.
- Szabálytalan. A lámpa a lábára eshet. Volt már ilyen. Megijedtek az adattól.
- Én szorosan fognám a lámpát.
- Biztos?
- Biztos.
- Na jó. Akkor adunk egy beutalót az elemlámpafogó táborba.
- Hova?
- Hát a lámpafogó kiképzőbe. Jó a hortobágyi?
- Nem tudom, még sohasem voltam benne...
- Nagyon jó. Amerikai módszerekkel képeznek. Először faágon gyakoroltatják a markolást, aztán felkerül a lámpaszimulátorra, végül pedig levizsgázik éleselemessel.
- Tetszik a program, de tényleg jól tudok fogni.
- Uram, én elhiszem, de ha nincs róla igazolása a sötétség-leolvasás ellenőr megbüntetheti.
- Ő is fog jönni??
- Hogyne. Keddenként. Akkor mindig itthon kell lennie. Ne nézzen rám ilyen sötéten, mert magasabb lesz a számla!
- ...ez a ... ellenőr pontosan mit ellenőriz?
- Hát, hogy maga szabályosan tud-e leolvasni. Nem hajol-e túl közel a géphez.
- Miért, mi történik, ha túl közel hajolok?
- Még ezt sem tudja? Beüti a fejét!
- ..jaj...
- Jaj bizony. De igényelhet leolvasó sisakot.
- Na jó, feladom. Nézzék...nem lehetne, hogy maguk nem találtak engem itthon?
- Hát...
- Kétezer?
- Rendben. Viszlát!
- Inkább ne!
Ajtóbecsukás. Azonnali csengetés, majd ajtónyitás...
- Jó estét! De jó, hogy hazaért! Az előbb nem találtuk itthon... Vége​
 

Chranian

Állandó Tag
Állandó Tag
A baleset oka

Néhány jól sikerült válasz a biztosítók baleseti kárbejelentőjéről, a "Baleset oka" rovatban:

1. Hazafelé tartva véletlenül rossz házba álltam be, és egy fának ütköztem, ami az én kertemben nem volt.

2. A másik autó nekem ütközött anélkül, hogy ezt a szándékát előre jelezte volna.

3. Azt hittem, hogy az ablakom le van húzva, de aztán rájöttem, hogy nem, amikor kidugtam a kezem rajta.

4. Ütköztem egy álló kamionnal, ami a szembejövő sávban közeledett.

5. A teherautó a szélvédőn keresztül a feleségem arcába tolatott.

6. Egy gyalogos nekem jött, és az autó alá feküdt.

7. A fickó elfoglalta az egész úttestet, jó néhányszor kikerültem, mielőtt elütöttem.

8. Lehúzódtam az út szélére, megláttam az anyósomat és nekimentem a vasúti töltésnek.

9. Abbéli igyekezetemben, hogy agyonüssek egy legyet, nekimentem egy telefonpóznának.

10. Egész nap növényeket vásároltam, majd hazaindultam. Amikor egy kereszteződéshez értem, egy sövény ugrott elő és megzavarta a látásomat, így nem vettem észre a másik autót.

11. Negyven éve vezetem az autómat, de most elaludtam a kormány mellett és balesetet szenvedtem.

12. Végveszélyben az orvoshoz siettem, amikor a csuklóm kificamodása balesetet okozott.

13. Amikor a kereszteződéshez értem egy stop tábla jelent meg az úton, ahol eddig semmilyen tábla sem volt. Nem tudtam elég gyorsan fékezni és így elkerülni a balesetet.

14. Hogy elkerüljem az autóm első lökhárítójának sérülését, elütöttem egy gyalogost.

15. Az autóm szabályosan parkolt, miközben beletolatott egy másik autóba.

16. Egy láthatatlan autó előtűnt a semmiből, nekiment az enyémnek, majd eltűnt.

17. Bár azt mondtam a rendőröknek, hogy semmi bajom, amikor levettem a kalapomat, azt vettem észre, hogy koponyasérülést szenvedtem.

18. Biztos vagyok benne, hogy az az öregember nem is akart átmenni a másik oldalra, amikor elütöttem.

19. A gyalogos csak bóklászott, nem tudta, merre menjen, így hát elütöttem.

20. Láttam egy lassan mozgó, szomorú arcú öregembert, amint lepattan az autóm motorháztetőjéről.

21. A baleset közvetett okozója egy kiscsávó volt egy kis autóban, nagy szájjal.

22. Kirepültem az autóból, amikor az leszaladt az útról. Később talált meg néhány kóbor macska.

23. A telefonpózna nagyon gyorsan mozgott. Megpróbáltam kitérni az útjából, amikor nekem ütközött.
 

Chranian

Állandó Tag
Állandó Tag
Felvételizik három diák. Bemegy az első, akinek hatalmas protekciója van. Megkérdezi a bizottság:
- Mikor fejeződött be a második világháború?
- Hát talán a század közepe felé, talán 1945? - mondja a felvételiző.
- Zseniális, fel van véve!
Bemegy a második jelentkező, akinek van egy kis protekciója. A kérdés ugyanaz:
- Mikor fejeződött be a második világháború?
- 1945.
- Egy kicsit pontosabban esetleg?
- Valamikor tavasz vége felé, tán május 6.?
- Rendben. Felvettük.
Bemegy a harmadik jelentkező, akinek egyáltalán nincs protekciója. A kérdés ugyanaz:
- Mikor fejeződött be a II. világháború?
- Európában 1945 május 6.-án lépett érvénybe a fegyverszünet, a japánok 1945 szeptemberében kapituláltak.
- Hmmm. Hány embert vesztett a Szovjetúnió?
- Huszonkétmillió-hétszázezer-százkettő.
- Hmmm.Név szerint?
 

Chranian

Állandó Tag
Állandó Tag
Legújabb ügynöklista...

Máris szomszéd

Máris a szocialista falanszterek közé beférkőzve jelentett a lakó(elv)társakról. Kiemelt mennyiségben közölt jelentéseket egy bizonyos Mézga Gézáról, akinek már a házasságát is furcsa foltok árnyékolták. Egyelőre nem tisztázott Hufnágel István elvtárs szerepe az ügyben. Mézga Géza fia rádióján rendszeresen hallgatta a Szabad Európa adásait. Ugyanezen a rádióján kapcsolatba lépett egy idegen, és az akta lezártáig azonosítatlanul maradt rejtélyes ügynökkel, akinek fedőneve feltehetőleg MZ/X volt. Gyanús üzletekbe keveredett az üvegessel, aki hetente megfordult náluk.

Taki bácsi

Nem túl aktív ügynök, de büszkeségünk a Lada reklámarca. Jelentéseiben gyakran beszámolt arról, hogy Vágási Feri néha hamis ezrest adott neki taxizás után, amit a nyomdában csináltatott. Jelentései szerint Etus a kerámiáiba néha elrejtette Virág doktor kioperált manduláit, amit aztán új pácienseknek továbbított. Mágenheim doktor rendszeresen illegális hajnövesztő kísérleteknek vetette alá magát a kórházban, ráadásul éjszakánként műtéteket végzett egy bizonyos Gábor Gábor hajszalonjában, aminek kulcsát felesége bocsátotta rendelkezésére.

Ötvös Csöpi

Ötvös Csöpi a falból úri sportnak, a vitorlázásnak hódoló, a rendőrségbe Kardos doktoron keresztül beépülő Csöpi Piedone fedőnéven jelentett egyházi ügynökkapcsolatai révén a Pogány Madonnáról és a balatoni diszkók testhezálló csíkos pólós vendégeiről. Precíz jelentéseiért cserébe elnézték neki, hogy olasz licenszre feltűnően sokat forgolódik kisgyerekek közt. Pályája csúcsán hamis százdollárosok terjesztői hálózatának lebuktatásával sikerült megakadályoznia a dolgozó nép hatalmának imperialisták általi szétzüllesztését, ezért jutalomból még forgathatott néhány filmet kedvenc tavunk, a Magyar Tenger partján.

Törpapa

Törpapa töpörödött törpördög. A beépülés megkívánta vörösből kékké törpösítését. Aprajafalva irányítójaként a betolakodó Hókuszpóktól és mutáns beszélő macskájáról küldött jelentéseket. Dulifuli gyakran tett a rendszert bíráló megjegyzéseket, és Törpapa fényképes beszámolója alapján kiderült, hogy mellkasán apró Nagy Feró tetoválás van. Sztahanovista törekvéseinket Lusti jelentősen visszaszorította, ezért tervben van eltörpösítése az útból.

Ursula nővér

Ursula nővér az egészségügy velejéig romlott helyzetéről tett jelentést. Megfigyelte Dr. Bubó elvtársat, aki rendszeresen védett madár tollával írta fel a recepteket, hálapénzért cserébe, amiből aztán roppant kényelmes, többszintes odút is épített egy nyugatról importált mahagónifa törzsében. Kígyót melengetett a keblén, és gyakran munkaidőben kismértékben ittasan repült házhoz, ezzel veszélyeztetve a légköri élővilágot. Egy ügye megoldatlan maradt. Szinkronghangjának, Columbonak a feleségéről nem sikerült soha semmit megtudnia.

Keresztes barát

Keresztes barát Keresztespók. Megtévesztésül kereszttel a hátán. Az alvilágból, a víz rejtélyes, mély bugyraiból szerezte információit megbízható forrásból, a hozzá gyónni járó Vízipóktól. Az utóbbi időszakban erősödő szervezkedést tapasztalt a Párt a vízi világból, ezért a Központi Bizottság úgy döntött, hogy a tó zsilipeit megnyitva a jövőben a citromföldeken öntözővízként használja azt, a halakat pedig a szovjet elvtársaknak kaviárral tálalja.

Pom-Pom

Hogy kicsoda Pom-Pom? Főállású ügynök a III-as főcsoport-főnökség keretein belül. Próbálta elhitetni magáról, hogy őt senki sem ismeri, ezen tartótisztjei jókat röhögtek. Mindenesetre a szőke nős viccek archetípusát megtestesítő Picurt sikerült meggyőznie, hiszen az a hajára engedte a leginkább egy szőrsapkához hasonlító leleményes ügynököt, aki így a város összes érdekes és deviáns lakóját megfigyelhette. Mindent tudott a már akkor svájci csokit csempésző és fogyasztó Gombóc Artúr elvtárs hedonista életviteléről. Legtöbb jelentése a reggeli órákban készült, a fán való ringatózásáról írt öntömjénező beszámolói viszont használhatatlanok voltak megbízói számára.

Vackor

Komolyan elhitték, hogy az apró, boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén pisze kölyökmackó csak tanulni járt az első bébe? Csupán tartótisztjei tudták, hogy az ő igazi osztálya a III/III-as... Valóságshowban szereplő unokatestvére, a Tévémaci remekül felkészítette a kémkedésre, így Demény Eszter tanítónéniről és tíz osztálytársáról mindent megtudott a rendszer. Jelentései ma is híven mutatják be egy Kádár-korszakbeli első osztály bárgyú életét. Vackor volt az egyetlen az osztályban, aki becsengetéskor sem kapott csengőfrászt. És hazament akkor jelenteni Vackor.

Róbert Gida

Róbert Gida ügynök furfangosan rájött, hogy ha odateszi a neve mögé a "gida" szót, az erdei állatok máris közéjük valónak érzik. Igazi profiként igyekezett az események mögött maradni, ebben segítségére volt az ártatlan és naív gyermekkorú Zsebibaba, aki elrejtett egy diktafont mamája erszényében az ügyosztály számára. Főnökei a kudarcai közé sorolták, hogy az erdő névadójáról, Százholdas Pagonyról sosem tudta bebizonyítani, hogy valóban száz hold földbirtoka van, így a célszemély nem került fel a kuláklistára. Viszont a veszélyes munkakerülő, mézfüggő Micimackóról készült kiválóan használható jelentéseiért néhány év múlva felmentették a munkavégzés alól, így megúszta az elmebaj apróbb jeleivel az idegesítő állatok közti kalandot.

Grabovsky

Grabovsky a III/II-es ügyosztályban az Intermouse részleg hivatásos kémelhárító tisztje volt. Sosem csinált titkot abból, hogy ő a létező szocializmus James Bondja, ezért hamar népszerűvé vált, imádták a nők. Még a kocsija is vörös volt. Egy szigorúan titkos amerikai kollaborációban sikerült elsődleges ellenségeit, a háborús bűnös Fritz Teufel vezette neonáci macskák szervezetét felszámolni és tagjait hithű kommunistákká formálni. Tokiói küldetése során azonban beleszeretett egy japán származású CIA ügynöknőbe, aki a rendszer bukásának idején az imperialisták gaz táborába sodorta. Kultusza azonban máig töretlen, közvéleménykutatók szerint akár miniszterelnök is lehetne.

Tévémaci

Ő bizony rendszeresen "köpött".
 

Chranian

Állandó Tag
Állandó Tag
Az édesanya belép kislánya szobájába. A szoba üres, az ágyon egy boríték hever. A legrosszabbtól tartva felbontja a borítékot és a következőket olvassa:

Drága Édesanyám!

Sajnálom, hogy ezúton kell közölnöm, hogy elmentem hazulról legújabb kedvesemmel. Ő egy igazi szerelem, látnod kéne, mily kedves ..
Ez azonban, drága Édesanyám, nem minden. Terhes vagyok, és Abdul azt mondja, hogy majd gyönyörű életet élünk sivatagi vándortörzsével. Ő sok-sok gyereket
szeretne, nekem is ez az álmom. S mivel rájöttem, hogy a marihuana voltaképpen hasznos, füvet fogok termeszteni barátaink számára is, ne szenvedjenek oly nagyon, amikor fogytán a koksz meg a heroin. Azalatt bízom benne, hogy a tudomány felfedezi az AIDS gyógyszerét, már csak
azért is, hogy Abdul jobban érezze magát, hisz annyira megérdemli!

Édesanyám, ne aggódj, hiszen már 13 éves vagyok, tudok magamról gondoskodni. Remélem, hamarosan meg tudlak látogatni, hogy megismerkedhess a kedves unokákkal.
Szerető lányod.
p.s.
Amit írtam, baromság. A szomszédban vagyok. Csak azt akartam mondani, hogy vannak az életben rosszabb dolgok, mint az éjjeliszekrényen található év végi bizonyítvány.

Szerető lányod.
 
Oldal tetejére