Ideje beszélnünk a huxitról

Tudom, hogy tabudöntögetésnek számít, de valakinek le kell írnia a szót, s most először nem feltétlenül elrettentésként: huxit – azaz Magyarország önkéntes, szuverén kilépése az unióból (a brexit mintájára). Vajon valóban huxitra lenne szükség, különös tekintettel a magyar gyermekvédelmi törvénnyel szembeni példátlan, soha nem látott módon összehangolt uniós és nyugati támadássorozat után?

Nem ezt állítom. Hanem azt, hogy 2021 júliusában eljött az ideje annak, hogy most már komolyan vegyük fontolóra esetleges kilépésünket egy ezer sebből vérző, birodalmi tüneteket mutató, a kelet- és közép-európai tagállamokkal látványosan lekezelően, arrogánsan bánó államszövetségből. Ugyanis elérkeztünk a választóvonalhoz: a globalista pénzügyi elit és az általuk irányított uniós intézmények – bizottság, parlament, bíróság, részben az Európai Tanács – valóban elszánták magukat a megleckéztetésünkre. Sőt nem pusztán arra: a megbüntetésünkre. De még annál is többre: az ellehetetlenítésünkre, ha nem tesszük meg azokat a lépéseket, amelyeket ők diktálnak nekünk. És természetesen a végső eszköz a pénzmegvonás. Vagyis amit az egyik bizottsági alelnök, nevezett Katarina Barley mondott (persze Soros György és követői mellett), aki kijelentette, hogy az olyan renitens országokat, mint Magyarország és Lengyelország, ki kell éheztetni azzal, hogy megvonják tőlük a pénzügyi támogatásokat.
És ennek már valóban fele sem tréfa.
Mi szól a bent maradás mellett és mi ellene? Azt hiszem, ezt politikai, gazdasági, kulturális-értékrendi és katonai szempontból is érdemes megvizsgálni. Politikai szempontból az szólhat a bentmaradás mellett, hogy az uniós tagság azt a jóleső érzést adhatja minden magyar állampolgárnak, hogy tagja egy fejlett, demokratikus, a szabad nemzetek szövetségére épülő Nyugatnak, amire mindig is vágytunk, s negyven év kommunizmus után végre elértük az áhított célt. A világ egyik legfejlettebb közösségéhez tartozni pedig különleges élmény, amelynek a feladása tizenöt év után csak nagyon erős és nyomós indokok miatt elfogadható.
Kérdés: van-e ilyen erős és nyomós indok jelenleg?
Válaszom: van. Mégpedig az a tény, hogy ha az áhított államszövetségben gyökeresen megváltoztak a prioritások, s valami egészen más képződménnyé akarják formálni a fősodratú globalista-liberális elitek az uniót, mint ami eddig volt. És most ez a helyzet: mi egy szabad, szuverén országok közösségébe léptünk be – elképzeléseink szerint legalábbis –, viszont a szemünk láttára gőzerővel zajlik egy birodalmi Európa, a szuperföderális, nemzetállamokat alávető Európai Egyesült Államok felépítése. Legfontosabb célunk és vágyunk volt, hogy szuverén és független nemzetté váljunk a Szovjetunió uralma után. Ez került alapvetően veszélybe. Ha újra diktálni akarnak nekünk, hogy mit és hogyan kell tennünk, akkor értelmét veszti az uniós tagságunk.
Ráadásul éppen most kezdődött el az unió jövőjéről szóló egyéves konferencia- és vitasorozat, amelynek már a kezdetén látszik, hogy a fősodratú körök a fenti cél megvalósítását állítják a viták középpontjába, nem is beszélve olyan döbbenetes, beépített biztosítékokról, mely szerint a vitasorozatot irányító EU-s intézmények a vitát moderálhatják, s a nem igazán politikailag korrekt véleményeket egész egyszerűen figyelmen kívül hagyhatják. Aggasztó és világos jelzés, hogy a vitasorozatot irányító testület egyik vezetője az a Guy Verhofstadt, aki meggyőződéses, elvakult globalista, az Orbán-kormány gyűlölője, nem beszélve arról, hogy a vita kapcsán alakult meg az úgynevezett Spinelli-csoport (a névadó egy valahai fekete öves olasz kommunista politikus), amely célul tűzte ki az Európai Egyesült Államok létrejöttét.

Természetesen a vitában a legnagyobb erővel részt kell vennünk, ám ha a végeredmény számunkra elfogadhatatlan, akkor nem biztos, hogy Magyarország érdeke újra alávetni magát a birodalmi és globalista törekvéseknek. Gazdasági szempontból az szólhat a bent maradásunk mellett, hogy meghatározott forrásokhoz jutunk a tagállami befizetésekből, most éppen 2500 milliárd euró újjáépítési hozzájárulás a tét. (Ezt akarják tőlünk megvonni – egyelőre csak ezt.) Szakértők azonban már százszor leírták és elmondták Boros Imrétől Lóránt Károlyon és Lentner Csabán át Csath Magdolnáig, hogy Magyarország a belépéssel lemondott a merkantilista gazdaságpolitikáról, a vámvédelemről és a magyar cégek védelméről, a piacot szabaddá tettük, s így sorra a hazaiaknál jóval erősebb nyugati cégek nyerték meg az uniós pályázatokat, s a profit döntő részét hazavitték a saját országukba. Ne feledjük el azt sem: a nyugat-európai országok a háború után az amerikai Marshall-segéllyel óriási segítséget kaptak a gazdaságuk felvirágoztatására, s a hetvenes-nyolcvanas években az akkor belépő országok – Görögország, Spanyolország, Portugália, Írország, Dánia – még egy prosperáló unióba léptek be, amikor viszont 2004-ben mi is beléptünk kilenc másik állammal együtt, Európa már nem volt jó gazdasági állapotban, a támogatási források meg sem közelítették a korábbi évtizedekét.

Talán az egyik legkeményebb érv – a fentiek mellett –, hogy ha kilépnénk, akkor a nyugati cégek elfordulnának tőlünk, leépülnének a kereskedelmi-gazdasági kapcsolataink az unióval és a tagállamokkal, különös tekintettel a német gigacégekre. S eljönne a pillanat, hogy a három nagy, az Audi, a BMW és a Mercedes is felszámolná az ide telepített gyárait. Ez így szörnyen hangzik, de igaz-e? Valóban ellehetetlenülne a gazdasági helyzetünk, s át kellene térnünk az önellátásra, ami lehetetlenség?
Én ebben nem hiszek. Egyrészt: a német – és brit, holland, francia stb. – cégek (nem beszélve a tengeren túliakról) a profitot nézik, s ha Magyarországon költségeket takarítanak meg, nem fognak a saját érdekeik ellen lépni. Nem ezt teszi Nyugat-Európa most is, amikor a gyűlölt kínaiakkal és oroszokkal folyamatosan fenntartja a kereskedelmi kapcsolatokat (lásd például az Északi Áramlat 2-t)? Talán ehhez képest Magyarország mégiscsak bejáratott, megbízható terep nekik, EU-tagság ide vagy oda; a nyugati cégek pontosan tudják, mire számíthatnak, ha hozzánk jönnek vagy itt maradnak, s a kiszámíthatóságunk nagy előny és erény.
Másrészt: természetesen több lábon kell állnia az országnak, és ezt már jó pár éve felismertük, eszerint cselekszünk. Röviden ezt a keleti nyitás Szijjártó Péter által sokszor elmondott fogalmával – és gyakorlatával – illusztrálhatjuk. Harmadrészt: nyilvánvaló számomra, hogy – akárcsak Norvégiának és Svájcnak, illetve most Nagy-Britanniának – a kilépéssel párhuzamosan tárgyalásokat kellene kezdeményeznünk az unióval, illetve az egyes tagállamokkal is. Magyarán: külön szerződést kellene kötnünk a fenti országok mintájára, ehhez most már elég erősek vagyunk gazdaságilag, nem egy kiszolgáltatott ország immár, amelyik nem tud megállni a saját lábán. Ezen túl vagyunk. Mi baja van Norvégiának, hogy nem tagja az uniónak? Semmi. Vagyis egy feltételezett kilépésnek nem szembenállást kell jelentenie, hanem az unióval való új, immáron szuverén felek kapcsolatának újratárgyalását. Ez nyilván nem könnyű feladat, de nem is megoldhatatlan.

Katonai szempontból a kilépésünk irreleváns, különös tekintettel arra, hogy 1999 óta a NATO tagjai vagyunk és azok is maradunk. Nem kell Svájc mintájára a városokban és a falvakban katonai központokat létesítenünk, de persze a haderőfejlesztést folytatni kell – és éppen ezt tesszük.
S végül, ami talán a legfontosabb: kulturális, értékrendi, világlátásbeli szempontból az szólna a bent maradás mellett, hogy állítólag a görög és római tudás, illetve a keresztény erkölcsi normák tartanak össze bennünket. De vajon így van-e még? A válasz: nem, sajnos már nincs így. Elváltak útjaink, amíg a Nyugat immáron tudatosan – hangsúllyal mondom: tudatosan! – szakít a keresztény erkölccsel és értékrenddel, s helyette az egyén gátlások nélküli önélvezetére és önpusztítására épülő kozmopolita, arctalan világtársadalom felépítését tűzte ki célul (lásd: The Great Reset), addig mi, magyarok, lengyelek és kelet-közép-európaiak ragaszkodunk az évezredes kulturális és vallási alapjainkhoz. Az életünkhöz. És ez a többi szempontot is felülírja.
És itt most befejezem, következtetést nem fogalmazok meg. Csak annyit jegyzek meg: a Fidesz – tökéletesen helyesen – csak nagyon lassú és hosszú gondolkodás, várakozás után lépett ki a néppártból. De: végül mégis ő lépett ki, arcvesztés nélkül, s nem őt rúgták ki! Ez óriási különbség. Ez a modell a helyes. Mert ha most mégis engedünk, akkor elvesztünk. Elveszik minden, amiért eddig harcoltunk.

A szerző politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója.
Fricz Tamás
euzaszlo.jpg
euzaszlo.jpg
 
uniós intézmények – bizottság, parlament, bíróság, részben az Európai Tanács – valóban elszánták magukat a megleckéztetésünkre. Sőt nem pusztán arra: a megbüntetésünkre
Hogy csodálkozik.
Pedig ezerszer szóltak,
Ne ezt már ne.
De kakas púposodott nem hitte el.
Ez a kommunikáció is csupán a szájkarate része.
Utasítást kapott a cikk megírására, mégsem kormányzati ember hanem CÖF
Ő kijelentheti amit mond.
 
Utoljára módosítva:
Nos ha már eszembe jutott Giró Szász kit kedveltem és becsapott nem látszott pártosnak sokáig
A politikáról valómondata ideillik:
„A politikát, azt három hadszíntéren vívják: vívják a stílusháború hadszínterén, vívják a történetmesélés, vagy nem is tudom, hogy kéne mondani, sztori hadszínterén, és vívják egy hatalmi, hatalomtechnikai hadszíntéren.”
Itt most az orbáni stílusháború a rengeteg történetmesélés.
Került szembe a hatalomtechnikával
És meg vannak lepődve A pávatánc (stílusháború és történetmesélés)
megelégelték és szembe került a hatalomtechnikával
És az orbáni kipukkad
Marad megint a történet mesélés.
Ezt pedig most Fritz Tamás teszi
Látjuk sorosozik is kicsit
Van kicsi Norvégozás, de most épp dicserőlég.
Csak össze ne hasonlítsa már a norvég állam működést a magyarral
Se gazdaságilag se belpolitikailag.A kőolajra és a tengerre épülő gazdagságot azt ők működtetik.
És előrelátóak mert vége felé jár és félretesznek a jövedelemből sokat
Hogy megakadályozzák a visszaesést mire eljönne
Norvégia állami vagyonalapja elérte az egybillió, avagy ezer milliárd dollárt
Hol ilyen előrelátó Magyarországi vezetés?
Csak ne Norvégozzon a Fritz: Ha arra kell példa jól van kívül is.
Múlt héten nem szerettük.,
Most hozzá hasonlítana valamit,Mert látszat kapóra jön a cikkhez
 
Fritz meg Gíró Szász nevetségesen izzadt a tévében, mikor a fidesz faszságait kellett magyarázniuk. Ennyi maradt meg bennem róluk :-D

Egyébként az EU nélkül mi lenne az oligarcháinkkal? Honnan jönne a pénz? A kis éves büdzséből nehezebb lenne milliárdokat lopni...
 
Fritz meg Gíró Szász nevetségesen izzadt a tévében, mikor a fidesz faszságait kellett magyarázniuk. Ennyi maradt meg bennem róluk :-D

Egyébként az EU nélkül mi lenne az oligarcháinkkal? Honnan jönne a pénz? A kis éves büdzséből nehezebb lenne milliárdokat lopni...

És Kálmán Olgáról mi a véleményed?
 
Szerintem is erröl kéne, hogy szóljon a választás vagy a népszavazás: Orbán - vagy EU-ban maradás?

Hiszen, a kormánypárt már döntött, mert
- nem csak arról van szó, hogy Orbán "szabadságharcról" beszél, "Brüsszel támad" és ö megvéd bennünket.
- hanem valósan olyan szélsőséges nacionalista pártokkal ül az EP-ben egy frakcióban akik az EU feloszlásán dolgoznak

A Magyar kormány "kritikának" nevezi a demokráciát, humanizmust aláásó munkáját valójában ez több annál.

Ha jól látom a nyugat most mérlegeli az EU-s tagság felfüggesztésének a lehetőségét.
 
Szerintem is erröl kéne, hogy szóljon a választás vagy a népszavazás: Orbán - vagy EU-ban maradás?

Hiszen, a kormánypárt már döntött, mert
- nem csak arról van szó, hogy Orbán "szabadságharcról" beszél, "Brüsszel támad" és ö megvéd bennünket.
- hanem valósan olyan szélsőséges nacionalista pártokkal ül az EP-ben egy frakcióban akik az EU feloszlásán dolgoznak

A Magyar kormány "kritikának" nevezi a demokráciát, humanizmust aláásó munkáját valójában ez több annál.

Ha jól látom a nyugat most mérlegeli az EU-s tagság felfüggesztésének a lehetőségét.
A népszavazás kockázatos lenne neki, ugyan úgy mint annak idején az olympiai.
Egyszerűbb volt a 266 ezer aláírót lehazaárulózni.
Milyen ország ez ahol a politikai elit megtudja magának ezt engedni következmények nélkül.

Az EU- nak meg kell maradnia. Remélem kirakják az európaáruló Orbánt.
 
Olgácska nem politológusként, semleges elemzőként volt a képernyőn, mint az a két szerencsétlen. A média emberei nem elfogulatlanok. De nem is az a szakmájuk, hogy azok legyenek.
Olga nem elfogult, a hónap vicce. Anno az együtben dolgozó ppolitológus ismerősöm úgy jellemezte, hogy még Rambó tökeit is lecsavarná Olga, hogy azt mondja amit hallani akar.
Bocsánat a sok elütésért, haldoklik a billentyűzetem.
 
Utoljára módosítva:
Huxit amugy szerinte nem lesz. A fél Eut minimum ki lehetne dobni, mert nem tart be valamilyen szabályt. Pl. a déli államok gazdaságpolitikai ámokfutása, vagy a gigantikus korrupció efgyes újonnan csatlakozott államoknál. Ne gondold, hogy nem lenne pl. olyan marha, aki ne kezdeményezné a görögök kirakását az EUból, ha megint meg kellene menteni őket és stb. Addig jó az EUnak amig nincs mehanizmus valaki kirakására.
 
Utoljára módosítva:
Huxit amugy szerinte nem lesz. A fél Eut minimum ki lehetne dobni, mert nem tart be valamilyen szabályt. Pl. a déli államok gazdaságpolitikai ámokfutása, vagy a gigantikus korrupció efgyes újonnan csatlakozott államoknál. Ne gondold, hogy nem lenne pl. olyan marha, aki ne kezdeményezné a görögök kirakását az EUból, ha megint meg kellene menteni őket és stb. Addig jó az EUnak amig nincs mehanizmus valaki kirakására.
Kedves barátom,
a kioktatás helyett csak annyit mondok fogalmad sincs miért jött létre az Európai Unió és mi a célja.
Ezt sajnos Orbán sem fogta fel mint ahogy a demokrácia is egy idegen szó a számára.

Az EU célját, értékeit itt megtalálhatod. Ajánlom olvassad el minden hozzászólásod elött

Orbán gyűlöletet szít, képzeletbeli szabadságharcokat folytat fiktiv ellenségek ellen és a gyűlölködés az egyetlen erö ami a nyáját összetartja. Ennek véget kell vetni. Küldjétek nyugdijba.

Ha úgy ide-oda kapcsolgatok a magyar, német vagy más nyugat-európai adó között hát komolyan mondom egy szégyen ahogy a magyar kormány politikusai beszélnek. Orbán ugy beszél, érvel, affektál mind Németországban 85 évvel ezelőtt.
 
Utoljára módosítva:
Kedves barátom,
a kioktatás helyett csak annyit mondok fogalmad sincs miért jött létre az Európai Unió és mi a célja.
Ezt sajnos Orbán sem fogta fel mint ahogy a demokrácia is egy idegen szó a számára.

Az EU célját, értékeit itt megtalálhatod. Ajánlom olvassad el minden hozzászólásod elött

Orbán gyűlöletet szít, képzeletbeli szabadságharcokat folytat fiktiv ellenségek ellen és a gyűlölködés az egyetlen erö ami a nyáját összetartja. Ennek véget kell vetni. Küldjétek nyugdijba.

Ha úgy ide-oda kapcsolgatok a magyar, német vagy más nyugat-európai adó között hát komolyan mondom egy szégyen ahogy a magyar kormány politikusai beszélnek. Orbán ugy beszél, érvel, affektál mind Németországban 85 évvel ezelőtt.
Demokrácia egy kifejezés ami minden korban változik.
De, ne csodálkozz ha még 20 év után is miniszterelnök lesz. Érti a választók nyelvét és gondjait. Tudja hogy mit akarnak és ahhoz alakítja a politikáját. Hiszen ha nem így lenne akkor meg sem választották volna.
Fiktív ellenségek nincsenek. Ami probléma van azt felnagyítja és kivetití hazánkra.
Az hogy szégyelled a magyar politikusok hangnemét nos elkényelmesedtél eltávolodtál a valóságtól már csak filozófiai szinten tudod a problémákat kezelni és a megoldásokat is ideológiákban keresed. Sajnos a gyakorlatias gondolkodásról elszoktál.
Csak egy példa kíváncsi vagyok mi a véleményed arról hogy :

Felháborító ítéletet hozott a svéd bíróság annak a két szír bevándorlónak ügyében, akik elraboltak és megerőszakoltak egy nőt. Mivel azonban “jogvédők” kiderítették, hogy egyikük esetében “nem volt bizonyítható, hogy elmúlt tizennyolc éves”, így most nyolcvanezer eurós kártérítésre számíthat.

 
Kedves barátom,
a kioktatás helyett csak annyit mondok fogalmad sincs miért jött létre az Európai Unió és mi a célja.
Ezt sajnos Orbán sem fogta fel mint ahogy a demokrácia is egy idegen szó a számára.

Az EU célját, értékeit itt megtalálhatod. Ajánlom olvassad el minden hozzászólásod elött

Orbán gyűlöletet szít, képzeletbeli szabadságharcokat folytat fiktiv ellenségek ellen és a gyűlölködés az egyetlen erö ami a nyáját összetartja. Ennek véget kell vetni. Küldjétek nyugdijba.

Ha úgy ide-oda kapcsolgatok a magyar, német vagy más nyugat-európai adó között hát komolyan mondom egy szégyen ahogy a magyar kormány politikusai beszélnek. Orbán ugy beszél, érvel, affektál mind Németországban 85 évvel ezelőtt.
A papir, meg ma már az internet mindet elbir. Én meg ajánlom neked a kommunista párt programját. AZ is nagyon szép volt ám, csak a megvalósítással voltak kisebb gondok. AZ EU nagyrészt két ok miatt jött létre. A már meglévő gazdasági együtműködés elmélyítése az akkori tagűllamok között. B. a politikai stabilitás folytatólagos fentartása, hisz mindkét vh-t jórészt az egymásnak feszülő európai hatalmaknak köszönhetjük, az eu ezeket a feszültségeket csökkentette minimumra.
Szerintem. A többi meg a körités. Eléggé tágan vannak megfogalmazva, hogy mindenki a maga szemlélete szerint értelmezze őket.
Orbánt a szavazók küldhetik nyugdijba.
 
Demokrácia egy kifejezés ami minden korban változik.
De, ne csodálkozz ha még 20 év után is miniszterelnök lesz. Érti a választók nyelvét és gondjait. Tudja hogy mit akarnak és ahhoz alakítja a politikáját. Hiszen ha nem így lenne akkor meg sem választották volna.
Fiktív ellenségek nincsenek. Ami probléma van azt felnagyítja és kivetití hazánkra.
Az hogy szégyelled a magyar politikusok hangnemét nos elkényelmesedtél eltávolodtál a valóságtól már csak filozófiai szinten tudod a problémákat kezelni és a megoldásokat is ideológiákban keresed. Sajnos a gyakorlatias gondolkodásról elszoktál.
Csak egy példa kíváncsi vagyok mi a véleményed arról hogy :

Felháborító ítéletet hozott a svéd bíróság annak a két szír bevándorlónak ügyében, akik elraboltak és megerőszakoltak egy nőt. Mivel azonban “jogvédők” kiderítették, hogy egyikük esetében “nem volt bizonyítható, hogy elmúlt tizennyolc éves”, így most nyolcvanezer eurós kártérítésre számíthat.


Kedves setni, te vagy az aki eltávolodik a valóságtól amikor a szavak változó jelentése mögé menekülsz.

Én konkrétan érzem a börömön és látom, hogy
- itt, ebben a demokráciában az emberek respektussal közelednek egymáshoz, ez az állami doktrina
- az "il-liberális demokráciában" a gyűlölet szitás, a heccelés, rágalmazás, kiközösítés van.
- nyugaton nem kell különbözö médiába menni hogy ellenkezö politikai nézetek vitáját lássam.
- nyugaton a közmédia nem a kormány szócsöve, egy denunciácios eszköz.

Ezt csak akkor fogod tudni megérteni ha mindkettöbe bele tudsz látni.

Ugy tünik te is magadévá tetted ezt a stilus, máskép nem tudom megmagyarázni a témaváltást,
Egy normális ember arról beszélne, hogy a biróság a jogot értelmezi, egy itéletet hoz és nem tud igazságosságot teremteni. Mi is lenne itt az igazságosság? Megkövezés, vagy még több börtön?

Ugy látszik a történetet csak a bünözök származása miatt mesélted el és elhallgatod, hogy egy jogállamban a származásnak semmi köze az itélethez. Ugyan igy kártéritést kapott volna akárki más.
 
A papir, meg ma már az internet mindet elbir. Én meg ajánlom neked a kommunista párt programját. AZ is nagyon szép volt ám, csak a megvalósítással voltak kisebb gondok. AZ EU nagyrészt két ok miatt jött létre. A már meglévő gazdasági együtműködés elmélyítése az akkori tagűllamok között. B. a politikai stabilitás folytatólagos fentartása, hisz mindkét vh-t jórészt az egymásnak feszülő európai hatalmaknak köszönhetjük, az eu ezeket a feszültségeket csökkentette minimumra.
Szerintem. A többi meg a körités. Eléggé tágan vannak megfogalmazva, hogy mindenki a maga szemlélete szerint értelmezze őket.
Orbánt a szavazók küldhetik nyugdijba.

Németország-Franciaország, Anglia-Franciaország, Németek-hollandok, Németek-Lengyelek... és sorolhatnám az ös-ellenségek párba állítását. Ezek az országok utálták egymást évszázadokon keresztül, szinte állandóan háboruban álltak egymással.

Adenauer és de Gaulle az EU-ban látta a kibékülést és valóban, ma igazi két jó barát a két ország.
De igy vagyunk a Hollandokkal, a Belgákkal és sok másokkal is. Az EU nélkül ellenségesség uralkodna.

Tessék kérem megnézni ennek a videonak az elsö 8 másodpercét!!!


Az EU Parlamentben amin utoljára brit képviselők is részt vettek hirtelen felálltak az emberek,
énekeltek, volt aki sirt, ölelkezett, tapsolt. Egy magható jelenet volt.


A 4. másodperc után megjelenik a Fidesz-es képviselő, Szájjer a képben. A Józsi azt sem tudta hol van.
Hát ennyire fogja fel a magyar kormánypárt az EU jelentöségét.

Orbán még Etelközben van, nem érkezett meg Europába
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

VasMacsi wrote on Animya's profile.
Szia! Nagyon köszönöm, hogy ennyi időt és munkát fektettél a Lara Adrian sorozat 9. részének fordításába! A fordítóprogrammal készült verziók olvasása inkább bosszúságot, mint örömet okoz. Szóval, ha van rá indíttatásod, ne fogd vissza magad és fordítsd le a további részeket is. Velem együtt sokaknak okoznál vele örömöt! Minden jót kívánok!
Sziasztok!
Keresem Széplaki Erzsébet szövegértést fejlesztő gyakorlatok 5-öt. Esetleg megvan valakinek? Előre is köszönöm.
ametiszt99 wrote on Ajuda67's profile.
Szia
Szeretném megkérdezni,hogy abbahagytad a Hallhatatlan Őrzők fordítását?Jó lenne pedig Cliff történetét elolvasni.Ez a történet nekem nagyon hiányzik.Köszi
Szeretnék egy kisebb fordítói csapatot, ahol leginkább gyerekkönyvek, ifjúsági könyvek, fantasy könyvek kerülnének lefordításra. Mindenki azt fordíthatna a megadott kategóriákon belül, ami érdekli, és még nincs publikálva :)
Ha esetleg valaki rendelkezik középfokú angol tudással, vagy jól tud fordítani angolról magyarra, és van egy kis szabadideje/kedve, az csatlakozhat bátran :)

Statisztikák

Témák
37,548
Üzenet
4,646,966
Tagok
605,954
Legújabb tagunk
czelyzi
Oldal tetejére