Isten és más mesék - 2013

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Csillagözön!

Amiről meggyőződhettem,hogy Bibliát Isten használja szabadító céljaira.Sok-sok ember,én magam is tanusíthatom.
Azóta van életem amióta Isten Szelleme élővé tette számomra a Bibliában éppen olvasottakat.
Zecharia Sitchin pedig -ha nem is szándékosan- ezt a lehetőséget akarja elvenni az emberek elől.Egy olyan lehetőséget ami spirituálisan működik évezredek óta:hiszen Istenhez vezeti az elveszett,lelki nyomorban-halálban veszteglő embert.
A Biblia sorsához kapcsolódik egy nép sorsa is,akiket milliószámra gyilkoltak,vagy üldözték ,már csak azért is ,
mert valamilyen úton-módon közük volt a Biblia Istenéhez.Tehát mégegyszer tekintve a lehetséges veszteségeket: nemcsak egy működő könyvről beszélhetünk spirituális szempontból,de Istene miatt nagyon sok emberi áldozatról is.(Ha pár ezer éve eltüzelték volna a Tórát,és szépen asszimilálódtak volna,nem létezne a sajátos gondjuk.)
Zecharia Sitchin viszont nem ad semmit ,a Biblia Istenéhez képest,csak elvesz.A videó pedig pontosan feltárja
néhány alapvető szakmai tévedését,amelyek szerintem logikus gondolkodással beláthatók.Nem mindegy,hogy az anunnaki jelentése "mennyből jött",vagy pedig "hercegi mag",vagy "hercegi vér"az egy Igaz istentől származóan.
A sumér mitológiából érzékelhető,hogy az anunnakik nem a bukott szellemvilág vagy bukott más civilizáció képviselői.
Én így értettem.Az istenek vérvonalának leleplezése
2015-07-31 15:59

Az emberi fajnak négy alapvető vértípusa van: A, B, AB és 0. Az osztályozás az ember vérsejtjeinek antigénjeiből származik. Az antigének olyan proteinek, amelyek a sejtek felszínén találhatók, és a baktériumok, illetve a vírusok elleni küzdelemre szolgálnak.

Az emberi populáció java része rendelkezik a sejtjein ilyen fehérjékkel. Ők teszik ki a földi emberek Rh pozitív hányadát. Az USA-ban a jelenlegi becslések azt sugallják, hogy az összes fehérbőrű megközelítőleg 85 százaléka, az afroamerikaiak nagyjából 90 százaléka, és az ázsiai amerikaiak 98 százaléka Rh-pozitív (Rh+).

Az Egyesült Államok népességének kisebbik hányada (továbbá megjegyzendő, hogy a világ fennmaradó része), amely nem állítja elő a megfelelő fehérjéket, egy egészen másfajta kategóriába esik, nevezetesen, ők Rh-negatívok.

Miért okoz akkora polémiát az, ha egy bizonyos embercsoportnak olyan vére van, amely ennyire hihetetlenül eltér mindenki másétól. Ez egy döbbenetes elmélet kifejlesztéséhez vezetett, mely szerint a távoli múltban az ide látogató földönkívüli lények fejlett gén- és sejtmanipulációs technikáknak vetették alá a korai, primitív szinten álló embereket állítólag abból a célból, hogy egy rabszolgafajt hozhassanak létre.

Ennek során születtek az Rh-negatívok.

Azt demonstrálandó, hogy mennyire hihetetlenül különböznek az Rh-negatívok a világ népességének többi részétől, csupán vessünk egy pillantást a terhesség kérdésére. Egy Rh-negatív állapotos nő esetében tetemesek és veszélyesek lehetnek a kockázatok. Amennyiben egy Rh-negatív nőt egy Rh-negatív férfi ejt teherbe, nincs semmi probléma, s nincs miért aggódni, mivel mindkettő személy teljes mértékben illik a másikhoz, így a magzat normálisan fog fejlődni, s Rh-negatív gyermek jön majd a világra.

Ámde, amennyiben az apa Rh-pozitív és az anya Rh-negatív, akkor kezdődnek a problémák és az eredmények különféleképpen alakulhatnak – akár tragédiába is torkollhatnak –, mivel a csecsemő Rh+ lesz.

Egy később jelentkező kérdés vezet majd el a probléma bökkenőjéhez.

Bármennyire is hihetetlenül hangzik, az Rh-negatív vérű anyuka teljességgel összeférhetetlen lehet az által hordozott Rh-pozitív vérű babával. Egy efféle szituáció igen gyakran arra ösztönzi az anya saját vérét, hogy kezdjen el potenciálisan halálos antitesteket előállítani, amelyek arra hivatottak, hogy megtámadják a magzat vérét, ha és amennyiben előbbi veszélyesnek találja az utóbbit.

Másként fogalmazva, a pozitív babát az anya negatív immunrendszere betolakodónak érzékeli, valami nem teljesen odaillőnek. Tulajdonképpen a születendő gyermeket idegennek tekinti, azaz olyasvalakinek, akitől a lehető leggyorsabban meg kell szabadulni.

Még felkavaróbb a tény, hogy minél többször kerül áldott állapotba a nő, annál erőteljesebbé és meghatározóbbá válnak az antitestek. Röviden, az anya teste megtalálja a módját annak, hogy még erősebben, gyorsabban és hatékonyabban likvidálja a magzatot minden egymást követő terhesség alkalmával.

Ez majdnem olyan, mintha valami mélységesen ősi, nem-emberi volna a DNS-ünkbe kódolva, ami pozitívként vagy negatívként tűnik fel oly módon, hogy élesen eltér a másiktól, és sohasem áll szándékában egyesülni. Pontosan erről szólhat az egész.

Ha mi, jelenkori emberek – különösen az Rh-negatívok – idegen lények manipulációjának vagyunk az eredményei, akkor pontosan kik azok, aki úgy döntöttek, hogy istent játszanak az emberiség legkorábbi fajtájával?

Vajon miért állt szándékukban új és élesen különböző fajta embereket létrehozni?

Honnét jöttek?Vajon még mindig köztünk élnek?

Ezek a kérdések vezetnek el bennünket azokhoz a legendás, hatalmas entitásokhoz, akik Anunnakikként váltak ismertté. Olyan kérdések is adódnak, melyek az ókori sumér kultúrák szívéhez kalauzolnak el bennünket, melynek nyomai jelenleg Irak déli részén találhatók, s a történészek és régészek szerint Kr.e. 5500-4000 között telepedtek le itt először emberek.

A sumér tan szerint több mint 400 000 évvel korábban egy nagy vízözön pusztította el a Földet és számtalan lényt küldött a másvilágra. A mondabeli nép hatalmas fajtája a égből érkezett a bolygónkra. Ittlétük során egyfajta stabilitást és társadalmat hoztak létre az eredetileg rendkívül primitív emberi törzsek számára, melyek közül néhány cro-magnoni emberré vált. De nem ez volt az Anunnakik eredeti terve.

Az Anunnakik elsődleges célja az volt, hogy az embert genetikai úton megváltoztatva, egy robosztus és erős entitást hozzanak létre, összességében semmi másért, mint hogy egy rabszolgafajt teremtsenek, amit a földönkívüli mesterek parancsainak a végrehajtására terveztek, ide értve a Föld bányászatát annak becses aranykészleteiért. Amikor az Anunnakik végleg elhagyták a Földet, egy elképesztő örökséget hagytak hátra maguk után: egy új emberi formát, egy olyat, amely radikálisan különbözött a többitől: az Rh-negatívokat. S ők még mai is élnek.

Az Rh-negatív származás keresztülhalad a brit királyi családon, amely vitatható kijelentéseket váltott ki, melyek szerint az előkelőségek nem azok, akiknek látszanak. Egy egész szubkultúra jött létre, amely szerint a királyi sarjak közvetlenül az emberszerű idegenek ősi rendjéből valók, s ők bolygónk igazi titkos irányítói.

Van-e valami az Rh-negatívok genetikai alkatában, ami vezetővé teszi őket, s talán a régi korok legendás hőseihez, illetve híres-neves embereihez teszi őket hasonlatossá, miként azt a Biblia oldalain találjuk (s akik csaknem bizonyosan Rh-negatívok)?

Vajon az Rh-negatívok egy emberi hibridekből álló föld alatti hadsereggel is felérnek, akiket gondosan és titokba neveltek olyan okokból kifolyólag, melyek legalábbis egyértelműen sötétek és halálosak lehetnek.

Ha majd egy napon bebizonyosodna, hogy az emberi faj egy kis része végül is nem egészen ember, akkor megláthatnánk a negatívokra vonatkozó következményt? Boszorkányüldözés kezdődne? Vajon lennének-e felhívások arra, hogy negatívokat el kell szigetelni a társadalom többi részétől?

Vajon a „földönkívüliekre irányuló rasszizmus” – alátámasztva a félelmet, mely szerint néhányan a negatívok közül egy sötét, idegen terv részesei lehetnek – egyre inkább elvadulna? Vajon számtalan „földönkívüli Guantánamói-öböl” létrehozásának lennénk a szemtanúi?

Érdekes és izgató kérdések ezek, amelyeket az Rh-negatívok tömege és különféle rejtélyei vetnek fel.

Az ufó-kutatók, a csillagászok és a NASA éveket töltöttek az ég kémlelésével, hogy bizonyítékokat találjanak arra, hogy a földönkívüliek köztünk vannak.

Az Rh-negatívok mondája azonban arra enged következtetni, hogy nem a csillagokban kell a bizonyítékokat hajkurásznunk a földönkívüliek létezését illetően. Mi vagyunk azok Az emberi faj!!!

Különös, a képzeletet meghaladó, ráadásul ironikus módon mi, vagy legalábbis néhányan közülünk – ti. az Rh-negatívok – az igazi idegenek, akiket már oly régóta vadászunk…

Vajon az emberiség számottevő része egy ősi és fejlett idegen civilizáció gyümölcse volna?

Vajon évezredeken keresztül időről időre módosítottak és tovább finomítottak minket?

Röviden, a génkészletünket egy másféle világ lényei manipulálták, akik az emberi civilizációra egy nagy laboratóriumi kísérletként tekintenek?

Erősen vitatható és elgondolkodtató kérdések vetődnek fel. De olyan kérdések is adódnak, melyek választ követelnek. S a válaszokat talán éppen azoknak az embereknek a vizsgálata kínálja, akiknek Rh-negatív a vércsoportjuk.

Az emberiség nagytöbbsége – 85-90 százaléka – Rh-pozitív, ami azt jelenti, hogy az ilyen emberek vérsejtjei egy olyan antigént tartalmaznak, amely a rhesus majommal áll közvetlen kapcsolatban. Ezt az antigént Rh-faktornak nevezzük.

Ezen a bolygón kivétel nélkül minden egyes főemlős rendelkezik ezzel az antigénnel egyet leszámítva: az emberek fennmaradó 10-15 százalékát. Amennyiben az evolúció elmélete érvényes, amely értelmével minden egyes ember az ősi főemlősöktől származik –, akkor nem kellene-e mindnyájunknak Rh-pozitívoknak lennünk? De igen, kellene. Ámde, nem azok vagyunk.

A negatívok nem hasonlítanak a többiekre. Másmilyenek.

Ők egyedi emberi lények, akiknek lehet, hogy a vérvonala földönkívüli eredetű.


Nicholas Redfern gondolatait tolmácsolta Száraz György
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Az istenek vérvonalának leleplezése
2015-07-31 15:59

Az emberi fajnak négy alapvető vértípusa van: A, B, AB és 0. Az osztályozás az ember vérsejtjeinek antigénjeiből származik. Az antigének olyan proteinek, amelyek a sejtek felszínén találhatók, és a baktériumok, illetve a vírusok elleni küzdelemre szolgálnak.

Az emberi populáció java része rendelkezik a sejtjein ilyen fehérjékkel. Ők teszik ki a földi emberek Rh pozitív hányadát. Az USA-ban a jelenlegi becslések azt sugallják, hogy az összes fehérbőrű megközelítőleg 85 százaléka, az afroamerikaiak nagyjából 90 százaléka, és az ázsiai amerikaiak 98 százaléka Rh-pozitív (Rh+).

Az Egyesült Államok népességének kisebbik hányada (továbbá megjegyzendő, hogy a világ fennmaradó része), amely nem állítja elő a megfelelő fehérjéket, egy egészen másfajta kategóriába esik, nevezetesen, ők Rh-negatívok.

Miért okoz akkora polémiát az, ha egy bizonyos embercsoportnak olyan vére van, amely ennyire hihetetlenül eltér mindenki másétól. Ez egy döbbenetes elmélet kifejlesztéséhez vezetett, mely szerint a távoli múltban az ide látogató földönkívüli lények fejlett gén- és sejtmanipulációs technikáknak vetették alá a korai, primitív szinten álló embereket állítólag abból a célból, hogy egy rabszolgafajt hozhassanak létre.

Ennek során születtek az Rh-negatívok.

Azt demonstrálandó, hogy mennyire hihetetlenül különböznek az Rh-negatívok a világ népességének többi részétől, csupán vessünk egy pillantást a terhesség kérdésére. Egy Rh-negatív állapotos nő esetében tetemesek és veszélyesek lehetnek a kockázatok. Amennyiben egy Rh-negatív nőt egy Rh-negatív férfi ejt teherbe, nincs semmi probléma, s nincs miért aggódni, mivel mindkettő személy teljes mértékben illik a másikhoz, így a magzat normálisan fog fejlődni, s Rh-negatív gyermek jön majd a világra.

Ámde, amennyiben az apa Rh-pozitív és az anya Rh-negatív, akkor kezdődnek a problémák és az eredmények különféleképpen alakulhatnak – akár tragédiába is torkollhatnak –, mivel a csecsemő Rh+ lesz.

Egy később jelentkező kérdés vezet majd el a probléma bökkenőjéhez.

Bármennyire is hihetetlenül hangzik, az Rh-negatív vérű anyuka teljességgel összeférhetetlen lehet az által hordozott Rh-pozitív vérű babával. Egy efféle szituáció igen gyakran arra ösztönzi az anya saját vérét, hogy kezdjen el potenciálisan halálos antitesteket előállítani, amelyek arra hivatottak, hogy megtámadják a magzat vérét, ha és amennyiben előbbi veszélyesnek találja az utóbbit.

Másként fogalmazva, a pozitív babát az anya negatív immunrendszere betolakodónak érzékeli, valami nem teljesen odaillőnek. Tulajdonképpen a születendő gyermeket idegennek tekinti, azaz olyasvalakinek, akitől a lehető leggyorsabban meg kell szabadulni.

Még felkavaróbb a tény, hogy minél többször kerül áldott állapotba a nő, annál erőteljesebbé és meghatározóbbá válnak az antitestek. Röviden, az anya teste megtalálja a módját annak, hogy még erősebben, gyorsabban és hatékonyabban likvidálja a magzatot minden egymást követő terhesség alkalmával.

Ez majdnem olyan, mintha valami mélységesen ősi, nem-emberi volna a DNS-ünkbe kódolva, ami pozitívként vagy negatívként tűnik fel oly módon, hogy élesen eltér a másiktól, és sohasem áll szándékában egyesülni. Pontosan erről szólhat az egész.

Ha mi, jelenkori emberek – különösen az Rh-negatívok – idegen lények manipulációjának vagyunk az eredményei, akkor pontosan kik azok, aki úgy döntöttek, hogy istent játszanak az emberiség legkorábbi fajtájával?

Vajon miért állt szándékukban új és élesen különböző fajta embereket létrehozni?

Honnét jöttek?Vajon még mindig köztünk élnek?

Ezek a kérdések vezetnek el bennünket azokhoz a legendás, hatalmas entitásokhoz, akik Anunnakikként váltak ismertté. Olyan kérdések is adódnak, melyek az ókori sumér kultúrák szívéhez kalauzolnak el bennünket, melynek nyomai jelenleg Irak déli részén találhatók, s a történészek és régészek szerint Kr.e. 5500-4000 között telepedtek le itt először emberek.

A sumér tan szerint több mint 400 000 évvel korábban egy nagy vízözön pusztította el a Földet és számtalan lényt küldött a másvilágra. A mondabeli nép hatalmas fajtája a égből érkezett a bolygónkra. Ittlétük során egyfajta stabilitást és társadalmat hoztak létre az eredetileg rendkívül primitív emberi törzsek számára, melyek közül néhány cro-magnoni emberré vált. De nem ez volt az Anunnakik eredeti terve.

Az Anunnakik elsődleges célja az volt, hogy az embert genetikai úton megváltoztatva, egy robosztus és erős entitást hozzanak létre, összességében semmi másért, mint hogy egy rabszolgafajt teremtsenek, amit a földönkívüli mesterek parancsainak a végrehajtására terveztek, ide értve a Föld bányászatát annak becses aranykészleteiért. Amikor az Anunnakik végleg elhagyták a Földet, egy elképesztő örökséget hagytak hátra maguk után: egy új emberi formát, egy olyat, amely radikálisan különbözött a többitől: az Rh-negatívokat. S ők még mai is élnek.

Az Rh-negatív származás keresztülhalad a brit királyi családon, amely vitatható kijelentéseket váltott ki, melyek szerint az előkelőségek nem azok, akiknek látszanak. Egy egész szubkultúra jött létre, amely szerint a királyi sarjak közvetlenül az emberszerű idegenek ősi rendjéből valók, s ők bolygónk igazi titkos irányítói.

Van-e valami az Rh-negatívok genetikai alkatában, ami vezetővé teszi őket, s talán a régi korok legendás hőseihez, illetve híres-neves embereihez teszi őket hasonlatossá, miként azt a Biblia oldalain találjuk (s akik csaknem bizonyosan Rh-negatívok)?

Vajon az Rh-negatívok egy emberi hibridekből álló föld alatti hadsereggel is felérnek, akiket gondosan és titokba neveltek olyan okokból kifolyólag, melyek legalábbis egyértelműen sötétek és halálosak lehetnek.

Ha majd egy napon bebizonyosodna, hogy az emberi faj egy kis része végül is nem egészen ember, akkor megláthatnánk a negatívokra vonatkozó következményt? Boszorkányüldözés kezdődne? Vajon lennének-e felhívások arra, hogy negatívokat el kell szigetelni a társadalom többi részétől?

Vajon a „földönkívüliekre irányuló rasszizmus” – alátámasztva a félelmet, mely szerint néhányan a negatívok közül egy sötét, idegen terv részesei lehetnek – egyre inkább elvadulna? Vajon számtalan „földönkívüli Guantánamói-öböl” létrehozásának lennénk a szemtanúi?

Érdekes és izgató kérdések ezek, amelyeket az Rh-negatívok tömege és különféle rejtélyei vetnek fel.

Az ufó-kutatók, a csillagászok és a NASA éveket töltöttek az ég kémlelésével, hogy bizonyítékokat találjanak arra, hogy a földönkívüliek köztünk vannak.

Az Rh-negatívok mondája azonban arra enged következtetni, hogy nem a csillagokban kell a bizonyítékokat hajkurásznunk a földönkívüliek létezését illetően. Mi vagyunk azok Az emberi faj!!!

Különös, a képzeletet meghaladó, ráadásul ironikus módon mi, vagy legalábbis néhányan közülünk – ti. az Rh-negatívok – az igazi idegenek, akiket már oly régóta vadászunk…

Vajon az emberiség számottevő része egy ősi és fejlett idegen civilizáció gyümölcse volna?

Vajon évezredeken keresztül időről időre módosítottak és tovább finomítottak minket?

Röviden, a génkészletünket egy másféle világ lényei manipulálták, akik az emberi civilizációra egy nagy laboratóriumi kísérletként tekintenek?

Erősen vitatható és elgondolkodtató kérdések vetődnek fel. De olyan kérdések is adódnak, melyek választ követelnek. S a válaszokat talán éppen azoknak az embereknek a vizsgálata kínálja, akiknek Rh-negatív a vércsoportjuk.

Az emberiség nagytöbbsége – 85-90 százaléka – Rh-pozitív, ami azt jelenti, hogy az ilyen emberek vérsejtjei egy olyan antigént tartalmaznak, amely a rhesus majommal áll közvetlen kapcsolatban. Ezt az antigént Rh-faktornak nevezzük.

Ezen a bolygón kivétel nélkül minden egyes főemlős rendelkezik ezzel az antigénnel egyet leszámítva: az emberek fennmaradó 10-15 százalékát. Amennyiben az evolúció elmélete érvényes, amely értelmével minden egyes ember az ősi főemlősöktől származik –, akkor nem kellene-e mindnyájunknak Rh-pozitívoknak lennünk? De igen, kellene. Ámde, nem azok vagyunk.

A negatívok nem hasonlítanak a többiekre. Másmilyenek.

Ők egyedi emberi lények, akiknek lehet, hogy a vérvonala földönkívüli eredetű.


Nicholas Redfern gondolatait tolmácsolta Száraz György
Kedves Csillagözön!
Elgondolkodtató dolgokat tartalmaz ez a feltevés,érdekes dolog a Rh- vércsoport jelenléte is csak az embernél.(okára nincs tényszerű bizonyíték...)
De mégis csak megmarad elméletnek.
A biblia viszont gyakorlatilag kapcsolatba tud hozni a Teremtővel,amivel nem számol Sitchin.
Számomra dönt a gyakorlat,mint ahogy Isten is erről szól.
Vagyis az élő Isten él -ténylegesen- ,az élő jellemzőit hordozza,és nyújtja az embernek a leírtaknak megfelelően.Ezt nem szabadna figyelmen kívül hagyni.Egyszerű a módszer: :)a puding próbája az evés.
Isten szeret téged.
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Steve3!
Az is feltevés csupán amit a biblia tartalmaz, mivel azt is csak emberek írták embereknek. Lehet papírra nyomtatott betűket imádni, de felesleges. Az igazi Isten nem a papíron van. Csak ki kell menni a természetbe, ott megérezni a jelenlétét. Ráadásul annyiszor átírták már a könyveket, hogy ha a fele igaz ami benne van, az is maga a csoda. Szentnem meg csak abban az esetben lehetne nevezni, ha nem nyúltak volna bele annyiszor. Számomra sokkal tiszteletre méltóbb az a nép aki annyira tiszteli az elődeit, őseit, hogy a szent irataiba nem barmoltak bele. Pl. erre Buddha szavai. Egyetlen betűt sem töröltek ki belőle, pedig sokkal előtt élt Jézusnál. De mindenki abban hisz amiben akar. Én Jézust követem, nem az ószövetségenek nevezett könyvek halmazát. Egyébként sem a kereszténységer tartozik, az nem a Jézust követőknek lett szerkesztve össze, meg vissza. Java része annak is az előttük ott élőknek a hitét, hagyományait, imáit tartalmazzal. Te higgy amiben akarsz, én az igazi Istenben hiszek, Akit Jézus Mennyei Atyának nevezett.
Én ezeket már annyiszor leírtam ide, de te mindig ide jukadsz ki. Nem kell senkit sem megtéríteni, eltéríteni a hitéről....
Én sem acélból írom le mindig a te elénk terjesztett írásaid után sem. Csak megpróbálom értetni, hogy mindenkinek maga joga, dolga, hogy kiben, miben hisz. Hiszen a Mindenség Teremtő Mindenható Atyaúristene mindenkinek szabad akaratot adott, és ezt nagyon komolyan is veszi. Az valóban vétkezik, aki a mások szabad akaratát semmibe sem veszi.....
A szeretet a legfonotosabb, Szeressétek egymást, mint én szerettelek benneteket! Mondta Jézus. Utána a szabad akarat a legfontosabb, hiszen minden teremtmény a valódi Isten gyermeke.
Legyen nagyon szép, és vidám napotok!
Sok szeretettel Erzsi.
 
Utoljára módosítva:

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Steve3!
Az is feltevés csupán amit a biblia tartalmaz, mivel azt is csak emberek írták embereknek. Lehet papírra nyomtatott betűket imádni, de felesleges. Az igazi Isten nem a papíron van. Csak ki kell menni a természetbe, ott megérezni a jelenlétét. Ráadásul annyiszor átírták már a könyveket, hogy ha a fele igaz ami benne van, az is maga a csoda. Szentnem meg csak abban az esetben lehetne nevezni, ha nem nyúltak volna bele annyiszor. Számomra sokkal tiszteletre méltóbb az a nép aki annyira tiszteli az elődeit, őseit, hogy a szent irataiba nem barmoltak bele. Pl. erre Buddha szavai. Egyetlen betűt sem töröltek ki belőle, pedig sokkal előtt élt Jézusnál. De mindenki abban hisz amiben akar. Én Jézust követem, nem az ószövetségenek nevezett könyvek halmazát. Egyébként sem a kereszténységer tartozik, az nem a Jézust követőknek lett szerkesztve össze, meg vissza. Java része annak is az előttük ott élőknek a hitét, hagyományait, imáit tartalmazzal. Te higgy amiben akarsz, én az igazi Istenben hiszek, Akit Jézus Mennyei Atyának nevezett.
Legyen nagyon szép, és vidám napotok!
Sok szeretettel Erzsi.
Kedves Kicsi Fecske!
Egyébként a bibliai tanítás nagyon ellene van a papír és betűimádatnak.De még annak is,hogy saját vélekedésinket magasztaljuk.Jézus maga is mondja,hogy nagyon helytelen,hogy a biblia betűit bújjuk,amikor már rég személyesen kéne hozzá fordulnunk.Ebben én is vétkes vagyok az biztos.
Örülök,hogy Jézus követője vagy!
ui.:Rendben megértettem,nem háborgatlak benneteket.Lehet,hogy már a vitatkozás foglya vagyok internet
függéssel kombinálva.:)
 
Utoljára módosítva:

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Csillagözön!
Elgondolkodtató dolgokat tartalmaz ez a feltevés,érdekes dolog a Rh- vércsoport jelenléte is csak az embernél.(okára nincs tényszerű bizonyíték...)
De mégis csak megmarad elméletnek.
A biblia viszont gyakorlatilag kapcsolatba tud hozni a Teremtővel,amivel nem számol Sitchin.
Számomra dönt a gyakorlat,mint ahogy Isten is erről szól.
Vagyis az élő Isten él -ténylegesen- ,az élő jellemzőit hordozza,és nyújtja az embernek a leírtaknak megfelelően.Ezt nem szabadna figyelmen kívül hagyni.Egyszerű a módszer: :)a puding próbája az evés.
Isten szeret téged.

Kedves steve3!

Őszinte csodálattal tölt el, ahogyan a Szentíráshoz, az általad elképzelt Teremtőhöz viszonyulsz.

Az én olvasatomban viszont ebben a folyamatban - az élet folyamatában - mindenki más és más feladatot kap a Teremtőtől. Pl.: Sitchin azt, amit, Crick azt, amit.

Hiszen, ahogyan mondod, Isten egyformán szeret bennünket.Ismereteink a Világról ezek által az emberek által lesz egy kicsit szélesebb..... Hiszen aki még nem ért révbe, mint te - a Világot illetően - annak még sok ismeretre szüksége van.

És itt óhatatlan megemlítenem Buddhát:

"Ne higgy semminek; mindegy, hogy hol hallottad; mindegy, hogy hol olvastad. Még akkor se, ha én mondtam. Csak akkor hidd el, ha az egyetért a saját eszméddel."Az emberiség földönkívüli DNS-e: mindannyian a csillagistenek ránk hagyott kódolt üzeneteit hordozzuk magunkban
2015-07-31 15:58"...........Tényleg örökbe kaptuk volna a génjeinket egy olyan fejlett idegen fajtól, amely elhintette az élet magvait a bolygónkon, és genetikailag a saját képükre hozták volna létre a mi fajunkat?


Vajon az emberi genom bizonyítékokat rejt a földönkívüli származásunkra vonatkozólag?

Van-e kódolt üzenet az emberi DNS-ben?

Számos zavarba ejtő ősi lelet arra engedi következtetni az archeológusokat, hogy a hajdan volt kultúrák sokkal fejlettebbek voltak, mint azt korábban hitték.

Az evolúció darwini felfogásában tátongó hézagok megkérdőjelezik a mélyen gyökerező meggyőződéseinket és arra inspirálnak, hogy tárjuk ki elménket az új lehetőségek előtt és újfajta nézőpontból fedezzük fel az ősi világokat.

Az elméletet, mely szerint „valakik” elvetették az élet magvait a bolygónkon, már régóta propagálják a kiváló tudósok. Hadd említsem meg eklatáns példaként erre Sir Francis Crick-et.


Sir Francis Crick (1916-2004) Nobel-díjas, csillagász és a DNS-molekula társfelfedezője. Ő azzal a javaslattal állt elő az 1980-as években, hogy egy fejlett civilizáció élettel termékenyítette meg a Földet a régmúltban. Ezt az elméletet nevezték Irányított Pánspermiának.

Sir Francis Crick nem csupán intelligens, hanem ugyanakkor bátor tudós is volt................."


Paul Davies és E. Lloyd gondolatait tolmácsolta Száraz György

Boldog napot!


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »
 
Utoljára módosítva:

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Csillagözön!
Énnekem még a hajam szálla is az égnek áll, mikor azt olvasom, hallom mindenhonnan, hogy a földönkívüliek így, meg a földönkívüliek úgy...
A földönkívüliek is egy-egy értelmes faj, a saját naprendszerük, és a saját bolygójuk törvényei szerint fejlődtek ki. Ráadásul akkora szerencséjük volt, hogy nem ültek a nyakukra más idegen faj képviselői, mint itt a földi ember nyakára. Én nem hiszem, hogy itt a földön maradandót csak a földönkívüliek hajtottak volna végbe. Ha visszakutatunk, jópár sokkal fejletebb civilizáció is élt ezen a bolygón. Aminek a nyomai megmaradtak, MÚ kontinensi civilizáció, utána Lemúri, majd Atlantiszi civilizáció, és a mostani. Eddig ez már 4. Nagyon valószínű, hogy sokkal több létezett előttünk, és ezek mindd-mindd földi civilizációk voltak, és közelsem biztos, hogy midegyikben ilyen kinézetűek voltak a földlakók, mint ahogy mi nézünk most ki. Nem véletlen találtak már több millió éves leletet is.... Sajnos valóban tartalmaz a testünk hüllő géneket is, mivel az annaukik ahogy leamortizálták a génjeinket, hogy bányász robotokat tudjanak belőlünk csinálni, csak így tudták elérni. Sokkal magasabb szinten volt a földi civilizáció mint ők, mikor ide érkeztek, berobbantak a naprendszerünkben az atlantiszi időkben. A hagyomány úgy tarja, hogy akkor annyira gazdag volt a föld, hogy kavicsként borította a talajt az aranyrögök. Ezek az aranyéhes lények ideözönlöttek, mint a dögre a legyek, és kirabolták szépen lassan a bolygónkat, elhülyítették a földi embereket génmanipulációikkal. Bemagyarázták az embereknek, hogy mivel az űrből érkeztek, és hosszabb idig élnek mint mi, ők istenek, pedig egy frászt.... Csak azért élnek hosszabb ideig, mert a bolygójuk erre alkalmassá teszik őket. Ezzel az erővel a mai emberek is istenek lennének, mivel tudnak már repüli, ki is járnak az űrbe mint ők eszközzel, a génmanipulácihoz is értenek, robotjaik is vannak, autóval, vonattal, repülővel száguldanak. Azért a földi ember tisztában van azzal, nem úgy mint ők, hogy ez még nem tesz egyetlen civilizációt sem istenné. A föld lakosai tudnak szeretni, segíteni egymást, szeretnek lakotni, teremteni. Sajnos a beavatkozásuk eredményeként itt is létezik az ellenkezője is. Míg ide nem jöttek, addig növényeken, magvakon, gyümölcsökön, mézen, és tejen éltek, azóta eszik meg a húst is, és léteznek ennek a következtében a ragodozó állatok is. A bolygón csak romboltak a földönkívüliek, nem építettek. Szomorúan hallom, hogy ha a földi emberiség felemelkedik, akkor nekik el kell hagynia a bolygót... De hát sokkal magasabb szinten volt itt a szint, és azóta csökkent le. Tőlük vissza nem képes a földi civilizáció vissza emelkedni az eredeti szintjükre, mert ugrásra készen itt állnak, és elrabolják azokat, akik a szintet emelné, vagy megölik.
Én számomra inkább Isten Jézus, mivel benne ugyan úgy mint a földi emberben van könyörület, van benne szeretet, és segítő készség. Számomra a földönkívüliek csupán egy hosszú életű értelmes lényekből álló közösség, és nem isten. Ha pedig erőltetik az isteni elnevezést, akkor ők csak hamis istenek lehetnek, nem valódiak...
Legyen nagyon szép, és vidám napotok!
Sok szeretettel Erzsi.
 
Utoljára módosítva:

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
A legfontosabb törvény

Levelet írt Albert Einstein lányához, Lieserlhez: Az UNIVERZUM ereje a SZERETET!


A Jeruzsálemi Héber Egyetem birtokában levő Albert Einstein Archívum körülbelül 55.000 dokumentumot tartalmaz, melynek teljes egészéről – emellett a szerzői jogról és képének használatáról – Einstein végrendeletében úgy rendelkezett, hogy az egyetem tulajdonába bocsájtja. 2012 márciusában az egyetem bejelentette, hogy az archívum teljes egészét digitalizálták és online elérhetővé tették mindenki számára. A gyűjtemény tartalmazza több személyes jegyzetét, kutatási eredményeit, szerelmes leveleit, és általa soha nem látott lányának, Lieserlnek írt leveleit is. Az 1901-ben született Lieserl teljes neve és későbbi sorsa homályos, egyesek szerint korán meghalt, mások szerint pedig rokonai nevelték.

einstein.jpg


Egy, a szeretett lányának címzett levelében Einstein így ír az Univerzum legnagyobb erejéről, a szeretetről:​

„Amikor a relativitás elméletét indítványoztam, nagyon kevesen értettek csak meg, amit pedig most felfedek az emberiség előtt, az ugyancsak a világ félreértéseibe és előítéleteibe fog ütközni.

Kérlek, addig őrizd meg ezeket a leveleket, ameddig csak szükséges, évekig, évtizedekig, ameddig a társadalom eléggé fejlett nem lesz ahhoz, hogy el tudja fogadni azt, amit alább kifejtek.

Létezik egy rendkívüli erő, amelyre, legalábbis máig, a tudomány nem talált formális magyarázatot. Ez az az erő, amely mindent magába foglal és irányít, ami az Univerzum minden egyes jelensége mögött áll, és amit még nem azonosítottunk. Ez az Univerzális erő a szeretet.

Amikor a tudósok az Univerzum egyesítő elméletét megfogalmazták, megfeledkeztek a legerősebb láthatatlan erőről. A szeretet a fény, amely bevilágítja azokat, akik adják, és azokat, akik kapják. A szeretet gravitáció, mert az embereket egymáshoz vonzza. A szeretet erő, mert megsokszorozza a jót, és esélyt ad az emberiségnek arra, hogy ne pusztuljon bele saját vak önzőségébe. A szeretet kibontakozik és megnyilvánul. A szeretetért élünk és halunk meg. A szeretet Isten és Isten a szeretet.

Ez az erő mindent megmagyaráz és értelmet ad az életnek. Ez az a változó, amelyet túl sok ideje megtagadtunk, lehet, hogy azért, mert félünk a szeretettől, mert ez az Univerzum egyetlen energiája, amelyet az emberi lény még nem tanult meg kénye kedve szerint irányítani.

A szeretet leírására egy egyszerű helyettesítést alkottam meg, az egyik leghíresebb egyenletemben. Ha az helyett elfogadjuk azt, hogy a világot meggyógyító energia kifejezhető a szeretet és fénysebesség négyzetének szorzatával, akkor arra következtethetünk, hogy a szeretet a létező legerősebb erő, mert nincsenek határai.

Az emberiség azon kudarca után, hogy irányította és felhasználta az Univerzum többi forrásait, amelyek végül ellene fordultak, igen sürgető lenne egy másfajta energiaforrásból töltekezni…

Ha azt akarjuk, hogy fajunk túléljen, ha fel akarjuk fedezni az élet értelmét, ha meg akarjuk menteni a világot annak minden tudatos élőlényével, akkor a szeretet az egyetlen válasz.

Talán nem vagyunk még készek szeretetbombát létrehozni, egy elég erős szerkezetet, ami elpusztíthatná a bolygót romboló gyűlöletet, hiúságot és kapzsiságot.

Mindezek ellenére, minden egyén magában hordoz egy kicsi, de erős szeretetgenerátort, amely energiája arra vár, hogy kiszabadítsák.

Amikor megtanuljuk felajánlani és elfogadni ezt az Univerzális energiát, drága Lieselr, akkor ki fogjuk tudni jelenteni, hogy a szeretet mindent legyőz, hogy bármit túlél, mert a szeretet az élet esszenciája.

Mélységesen bánom, hogy nem tudtam kifejezni mindazt, ami a szívemben van, ami egész életemben csendesen dobogott érted. Talán túl késő bocsánatot kérni, de mivel az idő relatív, szükségét érzem elmondani neked, hogy Szeretlek, és te juttattál el a végső válaszhoz!

Édesapád,

 

FagyisSzent

Állandó Tag
Állandó Tag
Úgy kezdik a filmben, hogy Zecharia Sitchin nevű ember fordította, míg az, aki most megcáfolja őt, miután már nem él és nem tud ellentmondani Michael S. Heiser Ph.D. Nekem már ennyi elég ahhoz, hogy tudjam ki az, akinek a "szakvéleményét" megrendelték és fizetnek érte. Aki olvasta Sitchint és ismeri a munkásságát, valamint tudja, hogy nem az Anu név jelenti és az anunnakik sem azt, hogy az égből jöttek közénk, hanem nagyon sok egyéb bizonyíték van rá, az itt nyugodtan abba is hagyhatja a videó nézését. Időpocsékolás.
Kedves M.Anna3! Nem veled kivánok vitatkozni, véleményedhez illetve nézeteid igazságában hinni teljes mértékben jogod van.

Írod, az ember ne akarjon olyas valakit támadni, aki nem tud védekezni, hisz halott. Ez olyan esetben teljesen igaz, amikor személyes vonatkozású ügyről, vádaskodásokról van szó. Itt azonban a tudomány az, ami teret ad nézetek ütközésének, akkor is, ha az egyik fél már nem él. Newton is rég halott volt, amikor Einstein ráborította az asztalt a relativisztikus fizikával. Demokritosz, akinek az atom (oszthatatlan) szót köszönhetjük, is rég porrá lett, amikor az atomot sikeresen részecskéire hasították, és bizonyítottá vált osztható volta. A tudomány a tényeket, az ellenőrizhető forrásokat, és az azokból levonható reális következtetéseket igenis engedi ütközni. Akár jelen vannak a felek, akár nincsenek.

Amennyiben Zecharia Sitchin műveit nem doktrináknak, tanoknak, hittételeknek tekintjük, hanem tudományosan megfontolt kijelentéseknek, akkor igenis jogunk van azokat újra és újra mikroszkóp alá helyezni, és igazságuk tarthatóságát ellenőrizni. Michael Heiser épp ezt teszi. Ahogy teszi, motivációja, amennyiben ismertek, lehetnek valakinek nem szimpatikusak. Heiser azonban rendelkezik a megfelelő képzettséggel és diplomákkal, hogy kiritkáját hitelesen megtegye. De nem is csak Heiser az, aki komolyan kétségbe vonja Sitchin állításait a Nibiru és az Anunnakik témájában. Ronald Fritze és Roger Wescott (mindkettő komoly szaktekintély) szintén több helyen hibásnak, amatőrnek minősítik Sitchin fordítását és abból fakadó értelmezéseit. Mások, így William I. Thompson pedig Sitchin literalizmusát, a források szó szerinti értelmezését tagadják.

Természetesen mindenki azt a nézetet vallja, ami az övé. Ennek lehet szerves része Sitchin értelmezése, vagy éppen annak ellentéte. A régészet, a vallástörténet, az antropológia naponta újabb és újabb tények elé állítja gondolkodásunkat. A mi feladatunk, hogy ezeket valamilyen számunkra elfogadható módon beépítsük világképünkbe.

Üdv
 
Utoljára módosítva:

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
A mai tudomány biztosan elismerésre méltó eredményeket produkál. Vele csak egy baj van: azokat nem osztja meg az átlagemberekkel. Ha pedig valaki annak ellenkezőjét teszi, azokat ledegradálja, érdemeiket kisebbíti, aztán a végső konklúzió: nem is ért hozzá, nincs is szakképesítése, stb.

Ezeket a jelenségeket gyakran lehet tapasztalni.

A komoly szaktekintélyektől általában csak a cáfolat jön. "Ismeretterjesztés" nem igen. Illetve olyan, amit ezelőtt negyven-ötven évvel megtanult a hatvan éves könyvekből.


 
Utoljára módosítva:

FagyisSzent

Állandó Tag
Állandó Tag
A mai tudomány biztosan elismerésre méltó eredményeket produkál. Vele csak egy baj van: azokat nem osztja meg az átlagemberekkel. Ha pedig valaki annak ellenkezőjét teszi, azokat ledegradálja, érdemeiket kisebbíti, aztán a végső konklúzió: nem is ért hozzá, nincs is szakképesítése, stb.

Ezeket a jelenségeket gyakran lehet tapasztalni.

A komoly szaktekintélyektől általában csak a cáfolat jön. "Ismeretterjesztés" nem igen. Illetve olyan, amit ezelőtt negyven-ötven évvel megtanult a hatvan éves könyvekből.
Egyet kell érteni állításaiddal. A komoly szaktekintélyek valóban nem sűrűn adnak ki olyan köteteket, amelyek, mint "Az idő rövid története", az érdeklődő átlagembernek szól. Valóban sokat tehetne a todmány és az akörül legyeskedő, szenzációhajhász média az eredmények pontosabb, igazabb megosztásáért.

A fontos mindig, hogy amiket megfigyelni tudunk, amikről ellenőrzött, biztos adatunk van, azok egy egységes modellbe illeszkedjenek. Ha ellentmondás van, azt nem alaptalan spekulácók homályával, hanem újabb tények beszerzésével oldjuk fel. Ez mindig újabb és újabb, folymatosan fejlődő, de mindig egységes világképet fog eredményezni. Ez a fajta változás nem baj, sőt, szerintem az érett gondolkodás jele.

Üdv
 

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
Egyet kell érteni állításaiddal. A komoly szaktekintélyek valóban nem sűrűn adnak ki olyan köteteket, amelyek, mint "Az idő rövid története", az érdeklődő átlagembernek szól. Valóban sokat tehetne a todmány és az akörül legyeskedő, szenzációhajhász média az eredmények pontosabb, igazabb megosztásáért.

A fontos mindig, hogy amiket megfigyelni tudunk, amikről ellenőrzött, biztos adatunk van, azok egy egységes modellbe illeszkedjenek. Ha ellentmondás van, azt nem alaptalan spekulácók homályával, hanem újabb tények beszerzésével oldjuk fel. Ez mindig újabb és újabb, folymatosan fejlődő, de mindig egységes világképet fog eredményezni. Ez a fajta változás nem baj, sőt, szerintem az érett gondolkodás jele.

Üdv

Kedves FagyisSzent!


Arkhimédesz mondta: „Adjatok egy fix pontot és én kimozdítom a helyéről a Földet!”- Ez a fix pont hiányzik a Világ keletkezésének és működésének teóriájából. A legmeghatározóbb dolgokban csak elméletek vannak, és legtöbb esetben csak azok a tudósok a mérvadók, akik kiszolgálják a fennálló elméleteket.

Miközben egy sor olyan felfedezésre kerül sor, melyek egyenként is megdöntik a jelenlegi paradigmákat. Akkor hogyan beszélhetünk egységes világképről? Tudjuk e, hogy mely elméletek az alaptalan spekulációk?

Néhány kellemetlen dolog:

".....Annak a valószínűsége, hogy egy ilyen alakzat pusztán a véletlen szeszélyéből jöjjön létre, mindössze 1:500 000....."


"Hatalmas plazmastruktúrák létét igazolták a Föld magnetoszférájában a Sydneyi Egyetem kutatói."


".....a Naprendszer korához mérten rendkívül fiatal, alig 100 millió év körüli képződményekről lehet szó....."
Akkor hogyan - és mikor?- alakult ki a Naprendszer?

"....Az egész Naprendszer modellünk végig hibás volt....."


"Ezt" is érdemes elolvasni.....


A hétköznapi életünkben - de még az oktatási intézményekben is - a száz éves doktrínáról beszélünk, a száz éves doktrínát oktatják.......
 
Utoljára módosítva:
M

M.Anna3

Vendég
Kedves M.Anna3! Nem veled kivánok vitatkozni, véleményedhez illetve nézeteid igazságában hinni teljes mértékben jogod van.

Írod, az ember ne akarjon olyas valakit támadni, aki nem tud védekezni, hisz halott. Ez olyan esetben teljesen igaz, amikor személyes vonatkozású ügyről, vádaskodásokról van szó. Itt azonban a tudomány az, ami teret ad nézetek ütközésének, akkor is, ha az egyik fél már nem él. Newton is rég halott volt, amikor Einstein ráborította az asztalt a relativisztikus fizikával. Demokritosz, akinek az atom (oszthatatlan) szót köszönhetjük, is rég porrá lett, amikor az atomot sikeresen részecskéire hasították, és bizonyítottá vált osztható volta. A tudomány a tényeket, az ellenőrizhető forrásokat, és az azokból levonható reális következtetéseket igenis engedi ütközni. Akár jelen vannak a felek, akár nincsenek.

Amennyiben Zecharia Sitchin műveit nem doktrináknak, tanoknak, hittételeknek tekintjük, hanem tudományosan megfontolt kijelentéseknek, akkor igenis jogunk van azokat újra és újra mikroszkóp alá helyezni, és igazságuk tarthatóságát ellenőrizni. Michael Heiser épp ezt teszi. Ahogy teszi, motivációja, amennyiben ismertek, lehetnek valakinek nem szimpatikusak. Heiser azonban rendelkezik a megfelelő képzettséggel és diplomákkal, hogy kiritkáját hitelesen megtegye. De nem is csak Heiser az, aki komolyan kétségbe vonja Sitchin állításait a Nibiru és az Anunnakik témájában. Ronald Fritze és Roger Wescott (mindkettő komoly szaktekintély) szintén több helyen hibásnak, amatőrnek minősítik Sitchin fordítását és abból fakadó értelmezéseit. Mások, így William I. Thompson pedig Sitchin literalizmusát, a források szó szerinti értelmezését tagadják.

Természetesen mindenki azt a nézetet vallja, ami az övé. Ennek lehet szerves része Sitchin értelmezése, vagy éppen annak ellentéte. A régészet, a vallástörténet, az antropológia naponta újabb és újabb tények elé állítja gondolkodásunkat. A mi feladatunk, hogy ezeket valamilyen számunkra elfogadható módon beépítsük világképünkbe.

Üdv

Kedves FagyisSzent! Természetesen abban igazad van, hogy lehet vitatni egy tudományos elméletet a felállítójának halála után is. Viszont ezek az "Ősi idegenek" c. videók nem tudományos elméleteken alapultak, simán csak összekapkodott sci-fi az egész. Nem ilyen módon szokták kitárgyalni a tudósok egymás elméleteit ezt te is tudod és nem úgy, hogy az egyik az simán "ember" a másiknak meg tudományos fokozata van. Ez megalapozza a gyanút, hogy egy megrendelésre gyártott anyagról van szó. Ezért nem fárasztottam magam a végignézésével. Sitchin nem hasraütésre állapította meg, hogy a "sém" szócska nem azt jelenti, hogy "név", hanem azt, hogy "űrhajó" és azt sem, hogy a "nefilim" nem óriást jelent, hanem "bukottat", vagy az "égből leesett"-et. Azaz nem az "anu" meg az "anunnaki" jelenti az égből leszálltat ... Sitchin végigvezeti az írásjeleken, az agyagtáblákon az olvasóit, elmagyarázza az ábrákat, hogy melyik táblán mi látható, mi a leltári száma és melyik múzeumban található, lefotózza, mellékeli. A magyarázata pedig nem olyan, mint a mainstream tudomány közlése, amikor egy szemmel láthatóan műszaki jellegű tárgyat, lótusz virágvázának nevez, mert egy 5000 éves tárgy nem lehet technikai jellegű a dogmatikus gondolkodásuk szerint.

Őszintén szólva engem nem zavar, hogy más jól fizetett tudósok is cáfolják Sitchint, mert tudom, hogy mit műveltek Kramer professzorral, aki végül azt mondta a feleségének, hogy azon kívül, amit a sumér hitvilágról megjelent könyveiben leírt, még sokkal súlyosabb igazságok is tudomására jutottak, de azokat nem meri megírni...

Minap hallottam egy ilyen "ősiidegenes" ismeretterjesztő filmben, méghozzá a Spektrumon, ahogy közlik a szerencsétlen tévénézővel, hogy a sumérok szerint az embereket az istenek agyagból gyúrták... Ezt halál komolyan mondta el valaki, egyenesen a néző szemébe!

Aki ismeri Sitchin, Kramer és még néhány nem megvásárolható tudós munkáját e tárgyban, az pontosan tudja micsoda gyalázatos hazugság ez. Szerintem például Pitti is tudja, mint az anunnakik földi helytartója... :)

(piailag)
wave.gif
 
M

M.Anna3

Vendég
Amiről meggyőződhettem,hogy Bibliát Isten használja szabadító céljaira.Sok-sok ember,én magam is tanusíthatom.
Azóta van életem amióta Isten Szelleme élővé tette számomra a Bibliában éppen olvasottakat.
Zecharia Sitchin pedig -ha nem is szándékosan- ezt a lehetőséget akarja elvenni az emberek elől.Egy olyan lehetőséget ami spirituálisan működik évezredek óta:hiszen Istenhez vezeti az elveszett,lelki nyomorban-halálban veszteglő embert.
A Biblia sorsához kapcsolódik egy nép sorsa is,akiket milliószámra gyilkoltak,vagy üldözték ,már csak azért is ,
mert valamilyen úton-módon közük volt a Biblia Istenéhez.Tehát mégegyszer tekintve a lehetséges veszteségeket: nemcsak egy működő könyvről beszélhetünk spirituális szempontból,de Istene miatt nagyon sok emberi áldozatról is.(Ha pár ezer éve eltüzelték volna a Tórát,és szépen asszimilálódtak volna,nem létezne a sajátos gondjuk.)
Zecharia Sitchin viszont nem ad semmit ,a Biblia Istenéhez képest,csak elvesz.A videó pedig pontosan feltárja
néhány alapvető szakmai tévedését,amelyek szerintem logikus gondolkodással beláthatók.Nem mindegy,hogy az anunnaki jelentése "mennyből jött",vagy pedig "hercegi mag",vagy "hercegi vér"az egy Igaz istentől származóan.
A sumér mitológiából érzékelhető,hogy az anunnakik nem a bukott szellemvilág vagy bukott más civilizáció képviselői.
Én így értettem.

A hívő ember miért éppen Sitchintől félti a hitét, amikor szinte minden, ami túlnyúlik a mózesi vagy ábrahámi időkön ellentmond annak a könyvnek, melyet ő szentként tisztel? Erről nem Sitchin és nem a régészet vagy a geológia, antropológia és egyéb tudomány tehet, hanem azok az emberek, akik a spiritualitást lerángatták a földre, különböző módokon megszemélyesítették és beleszőtték a saját történelmükbe, majd felhasználták a hatalmuk ráerőszakolására azokra, akiknek alázatosaknak kell lenniük... Ez az alázatos szócska a kedvenced, meg sem tudtam számolni hányszor olvastam a hozzászólásaidban.

Persze, légy alázatos, tegyenek veled bármit, mert így könnyű lesz kezelni és bármit megtenni veled és a többi keresztény hívővel. Most például arról győznek meg, hogy te vagy az iszlám ellensége, ezért ide kell őket hozni, hogy szép szelíden megszokjad. Ha nem teszed, akkor majd jön a tűz és a kard. Nyisd ki a szemed, kedves Steve! :dr_24:

Miért írom, hogy "tűz és a kard"? Sőt Magyarország és Attila király! Ugyanis mindez szerepel egy 2011-ben a You Tube-ra feltett videóban. El ne hidd, hogy valóban Nostradamus próféciájáról van szó. Ez egy terv, amit a Biblia és egyéb "próféciák" forgatókönyvként való használatával erőszakol rá az emberiségre egy sötét alakokból álló kisebbség, akiről írhatnánk, hogy Sátán, de nem egy személyről van szó.


A két fenti idézetet az 54. perctől és a másikat 1:00:40-től hallhatod.

Ezt a festményt az Apokolapszis négy lovasáról Victor Vasnetsov 1887-ben festette, az első lovas a magyarok Attilája.

Apokalipszis 4 lovasa_festmény.jpg
 
Utoljára módosítva a moderátor által:

FagyisSzent

Állandó Tag
Állandó Tag
Arkhimédesz mondta: „Adjatok egy fix pontot és én kimozdítom a helyéről a Földet!”- Ez a fix pont hiányzik a Világ keletkezésének és működésének teóriájából. A legmeghatározóbb dolgokban csak elméletek vannak, és legtöbb esetben csak azok a tudósok a mérvadók, akik kiszolgálják a fennálló elméleteket.

Miközben egy sor olyan felfedezésre kerül sor, melyek egyenként is megdöntik a jelenlegi paradigmákat. Akkor hogyan beszélhetünk egységes világképről? Tudjuk e, hogy mely elméletek az alaptalan spekulációk?
Az a bizonyos fix pont! Mindenki keresi. Most mellőzzük, hogy ha valaha is mondta ezt Arkhimédész (miért is ne higgyünk Plutarkhosznak?), ezt valószínűleg az emelőkarokra vonatkozóan mondta. Azóta számtalan filozofikus értelmet ruháztak a nagy szakállú görögünk, szerintem eredetileg nagyon is praktikus mondására. :)

Az egyik ilyen értelmezés éppen az, ami felől Te is indulsz: olyan, hogy fix pont, nincs. Egy elvonatkoztatás csupán. Egy ideál. Egy matematikai konvenció. Így a világ keletkezése elméleteiben sem lelhető fel. Ezért használ mindenki egy sor feltételezést és modellt. Ez a feltételezésalapú világmegközelítés mindenkire, mindenkor igaz. Amikor lelépsz a járdáról, mert zöldre vált a lámpa, azt a közmegállapodást (konvenciót) követed, hogy ez azt jelenti, ekkor autó nem jön, és biztonságosan átkelhetsz az úttest túloldalára. Mi köze ennek a fix ponthoz? Annyi, hogy hiába zöld a lámpa, akkor is van, hogy elütnek valakit, hisz nem mindenki számára fix ez a konvenció. A KRESZ minden igyekezete ellenére. Mert a pálinka is fix pont sokak számára. Csak egy viszonylagosan fix dolog a zöld lámpa biztonsága.

Kérded, tudjuk-e, mely elméletek alaptalan spekulációk? Amikor egy gyerek felnéz az égre, és látja, hogy a Nap szépen felkel reggel, ahogy kell, keleten, delel, majd jóviseletűen nagyjából nyugat irányában álomra hajtja fejét. A Földről nézve fix, hogy a Nap a Föld körül kering. A később megtanult fizika Galilei és Kopernikusz spekulációi nyomán biztosít minket arról, hogy ez nem így van, hanem fordítva. Csak épp úgy látjuk, mintha. Ez ugye most már fix? De vajon igaz-e, hogy a Föld a Nap körül kering? Attól függ, mennyit foglalkozott valaki fizikával. Amennyiben a Napot fix pontnak vesszük, igen. De most már tudjuk, hogy a Nap égitest, tömeggel rendelkezik, és ebből kifolyólag maga is vonzódik a Földhöz, aminek az az izgalmas következménye, hogy igazából csak akkor igaz, hogy a Föld a Nap körül kering, ha elhanyagolunk egy adag fizikát. A két égitest valójában egy közös középpont körül kering, ami a bolygók mozgása miatt maga is valamilyen izgő-mozgó "fix pont", ami felé (Einstein óta így tudjuk) a Nap is meg a Föld is folyamatosan zuhan. Nem akarom a történetet tovább húzni galaxisokkal, fekete lyukakkal, Nagy Bummal, és más exotikumokkal.

A lényeg, hogy a természettudomány embere számára nincs objektív fix pont. Az ő fix pontjuk csak az a meggyőződés, hogy egyre több megfigyelés, mérés, és tény egyre pontosabb modell kialakítását teszi lehetővé, hogy a világot, amelyben élünk napról-napra egyre jobban megérthessük.

A hívő ember fix pontja viszont a hite. Ebben az ő általa tudott-hitt személyes (szubjektív) tények objektívvé emelkednek. Meggyőződéssé, hogy ahogy hiszi, úgy van, és aki másképp látja, téved. Az istenhívő ember gondolatvilágában Isten léte fix pont, alapigazság. Ha más nem hiszi, attól ez az igazság marad örökérvényű. Van, aki hite nem az istenire irányul, hanem kétséget nem ismerő meggyőződése van pl. abbal, hogy az emberiség kimagasló eredményei a földön kívüliek beavatkozásának köszönhetők, és aki ezt kétségbe vonja, az nem látja a napnál világosabb valóságot, vagy a titkos szervezetek agymosásának lett az áldozata.

Ez a pár bekezdés nem arról szól, hogy kinek van igaza, és ki téved. Nem arról, hogy a hívő vagy a materialista látja helyesen a világot. Egyszerű gondolatsor arról, hogy a világnézetek rendkívül emberiek, személyesek, és változók, ami nem teszi könnyen lehetővé, hogy meglelhessük azt a mindenki által elfogadható fix pontot, amelyből a világot kimozdíthatjuk sarkaiból.
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
A hívő ember miért éppen Sitchintől félti a hitét, amikor szinte minden, ami túlnyúlik a mózesi vagy ábrahámi időkön ellentmond annak a könyvnek, melyet ő szentként tisztel? Erről nem Sitchin és nem a régészet vagy a geológia, antropológia és egyéb tudomány tehet, hanem azok az emberek, akik a spiritualitást lerángatták a földre, különböző módokon megszemélyesítették és beleszőtték a saját történelmükbe, majd felhasználták a hatalmuk ráerőszakolására azokra, akiknek alázatosaknak kell lenniük... Ez az alázatos szócska a kedvenced, meg sem tudtam számolni hányszor olvastam a hozzászólásaidban.

Persze, légy alázatos, tegyenek veled bármit, mert így könnyű lesz kezelni és bármit megtenni veled és a többi keresztény hívővel. Most például arról győznek meg, hogy te vagy az iszlám ellensége, ezért ide kell őket hozni, hogy szép szelíden megszokjad. Ha nem teszed, akkor majd jön a tűz és a kard. Nyisd ki a szemed, kedves Steve! :dr_24:

Miért írom, hogy "tűz és a kard"? Sőt Magyarország és Attila király! Ugyanis mindez szerepel egy 2011-ben a You Tube-ra feltett videóban. El ne hidd, hogy valóban Nostradamus próféciájáról van szó. Ez egy terv, amit a Biblia és egyéb "próféciák" forgatókönyvként való használatával erőszakol rá az emberiségre egy sötét alakokból álló kisebbség, akiről írhatnánk, hogy Sátán, de nem egy személyről van szó.


A két fenti idézetet az 54. perctől és a másikat 1:00:40-től hallhatod.

Ezt a festményt az Apokolapszis négy lovasáról Victor Vasnetsov 1887-ben festette, az első lovas a magyarok Attilája.

Csatolás megtekintése 1370408
Én azt gondolom szükséges felmérni az esélyeinket,lehetőségeinket-és ha lehet rövid úton meggyőződni a számunkra biztos útirány megválasztáról.Egy idő óta megnőtt az információs káosz,rengeteg a költött ,nem igazolható magyarázat,
amelyeket a legtarkább motívációk mozgatnak.
Isten tudta,hogy nagy slamasztika önti el világunkat,ezért Ő mindig fentartott egy forró vonalat a lélek és maga között,amelyet Ő tud üzembe állítani.Ezt a vonalat szerintem mindenkitől védeni kell,aki ezt le akarja gázolni.
Ez is hozzátartozik az alázathoz.
Istennek vannak olyan ajánlatai,amelyek védelem és bizonyosság alá helyezik az embert,sőt élettel telítik.Amit egy elmélet még véletlenül sem tud nyújtani.
Ilyen ajánlat például az :"Engem keressetek és éltek"
Van aki ebből is vitatémát csinál:.....".de ha ez a zsidóktól származik....,meg a kérdés hogy-hogy értjük,.....meg ki írta le,...sőt meggyőződésem ,hogy lopták...."-és ragozzák,ragozzák,azt amit nem kéne.
Aki pedig cselekszi az tapasztalja igazságát és él.Nem csak elmélkedik.
Isten nem akarja,hogy halott ügyekkel foglalkozzunk.Nem akarja,hogy tohu va bohuban vergődjünk.
Ő szabadító,hittel igénybe kell vennünk,ha tényleg szabadulni szeretnénk.De ha még nem,...akkor még sokminden mással lehet próbálkozni annak aki úgy gondolja,hogy még sok az ideje.
 
Utoljára módosítva:
M

M.Anna3

Vendég
Egy idő óta megnőtt az információs káosz,rengeteg a költött ,nem igazolható magyarázat,
amelyeket a legtarkább motívációk mozgatnak.

Kétségtelen, de ami igazolható az azért létezik, nem? A hited nem igazolható, az hit. Nem is kellene igazolni, hiszen valójában valahol mélyen a tudatodban neked is ott lehet, hogy amit olvasol azt nem mindig kell szó szerint érteni, mert lehetetlen, hogy úgy történt szó szerint, ahogy azt azok leírtak, akik egyáltalán nem voltak az intelligencia csúcsai a saját évszázadaikban. Itt van például mindjárt az "Úr színeváltozása", ami nálunk jelentős ünnep. Az Újszövetség leírja Jézus megdicsőülését a Tábor-hegyen. Fontos mozzanatai a ragyogó fény, Mózes és Illés megjelenése és a felhőből az Atya szózata. Ezt a napot már az 5. században is megtartotta a keleti egyház, onnan került át nyugatra.
08.06-300x300.jpg


Gondolom azt te sem hiszed, hogy Mózes (aki meghalt Nébó hegyénél, nem mehetett be Kánaánba) és Illés (aki nem halt meg, hanem Isten "elragadta") egyszer csak a felhőben repkedve megjelent és az Atya pedig "zengő szózatot" hallatott, miközben a Tábor hegyen Jézust nagy fényesség öntötte el... :)

Ezeket nem bűn simán lefordítani a mai tudásunk szerint, ettől még nem csorbul a hited, csak feljebb kerül néhány lépcsőfokkal. Gondolj csak arra, amit FagyisSzent is mondott pár hozzászólással előbb: " A vallás és a tudomány egy nyelven beszél, csak hol az egyik, hol a másik tagadja..." :)
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Gondolj csak arra, amit FagyisSzent is mondott pár hozzászólással előbb: " A vallás és a tudomány egy nyelven beszél, csak hol az egyik, hol a másik tagadja..." :)
Jólvan, jólvan de kinek van arra ideje,hogy kivárja míg a tudomány kinő a gyerekcipöből.:)
Az isteni kijelentés,Istenhez való imádság,pedig sokezeréves működő valami.
A táborhegyi átváltozással kapcsolatban,pedig azt gondolom,hogy lehetett olyan jelenés,amelyet szószerint is értelmezhetünk.Én magam is tapasztaltam,már hogy a környezetem képes átváltozni körülöttem,hogy elveszti termé-
szetes tulajdonságait,és átcsap transzcendensbe...(persze eddig csak egyszer történt:vakító természetfölötti fény öntötte el a szobámat,amit csukott-nyitott szemmel egyránt egyformán láttam).
 

FagyisSzent

Állandó Tag
Állandó Tag
http://ecolounge.hu/ur/gigantikus-egi-gyurut-fedeztek-felSzia Csillagözön!

Ezt és a többi cikket én semmiképpen nem tekinteném "kellemetlennek". Sőt! Épp az új felfedezések, amelyek az eddigi feltevéseket megkérdőjelezik viszik előre a világ megismerését. A kozmosz tele van eddig meg nem magyarázott jelenségekkel. A világegyetem titkaiból alig valamit sikerült eddig csak megfejteni. A 19.-20. század fordulóján még voltak fizikusok, akik azt gondolták, már gyakorlatilag semmi új felfedezni való nincs a világegyetemben. Ma már szerintem nincs egyetlen józan fizikus sem, aki ezt gondolná. Az univerzum tömegének többségét adó sötét anyagról pl. még szinte semmit sem tudunk. Elméletek vannak. Kérdések vannak. Válasz még alig.

Annak eldöntése, hogy Balázs Lajosék felfedezése egy érdekes véletlen vagy egy valóságos kozmikus struktúra, még sok éves kutatást kiván, és még akkor sem lesz biztos. Mint írtam, borzalmasan keveset tud a fizika a világegyetemről, az abban fellelhető alapvető struktúrákról. Amennyiben kiderül, hogy a felfedezés egy valóságos strukturális egységről szól, a meglévő elméleteknek módosulniuk kell, hogy erre valami magyarázatot tudjanak adni.

https://www.youtube.com/watch?t=24&v=ymZEOihlIdUEz megint egy olyan felfedezés, amely szerintem nem kellemetlen. Sőt. Több évtizede feltételezettek voltak ezek a struktúrák, csak mostanig tartott, míg megtalálták őket.

https://www.youtube.com/watch?t=24&v=ymZEOihlIdUKérdésedet nem értem. A cikk viszonylag fiatal hegyvonulatokról ír, nem a Pluto vagy a Charon koráról. Bármelyik bolygón illetve holdon, amely nem csak egy darab kihült kődarab, kialakulhatnak újabb és újabb hegyvonulatok. Hogy ilyet láss, a Földet nem is kell elhagynod. A Himalája mindössze 25 milló évvel ezelőtt kezdett kialakulni, és még most még mindig alakul.

https://www.youtube.com/watch?t=24&v=ymZEOihlIdUEz pont az, amiről korábban írtam. Minden eddigi modell egy bizonyos vonatkoztatási rendszerben igaz, más viszonyítási pontból nem. Még a földközpontú is igaz, ha az ember nem hagyja el a Földet, hisz az emberi észleléseknek nem mond ellent. Amikor álló vonaton ülsz, közel egy másikhoz, ami lassan kihúz az állomásról, egy darabig, amig jobban körül nem nézel, úgy érzed, a Te vonatod mozog. Amikor haladó autódban (természetesen miközben szemedet szigorúan az úton tartod) feldobsz egy drazsét, hogy száddal elkapd, az számodra azt jelenti, a drazsé egyszerűen felemelkedik, majd leesik. A rendőr számára, aki ezt kívülről látja, a drazsé egy elnyújtott kalapgörbén halad. Ha mindez kanyargó hegyi úton történik, a drazsé egy bonyolult csavargó spirálpályán mozoghat. Minden relatív.

https://www.youtube.com/watch?t=24&v=ymZEOihlIdUEgy újabb összefoglaló azokból a témákból, amelyek a ma emberét valóban foglalkoztathatják, legyen kutató szakember, ismeretterjesztő blogger, időjárás-előrejelző internetes portál tulajdonosa, akár egyszerű érdeklődő, nyitott ember.
 
M

M.Anna3

Vendég
Nem túl érthető, ahogy az Origo fogalmaz : "A Naprendszer legfiatalabb felszíne. Ez az egyik legfiatalabb felszín, amit valaha is láthattunk a Naprendszeren belül" "a Naprendszer korához mérten rendkívül fiatal, alig 100 millió év körüli képződményekről lehet szó." Ha a Plutón levő hegyvonulatról beszél, akkor nem mond igazat, hiszen még a Földön is vannak sokkal fiatalabb képződmények.
 
Oldal tetejére