Isten és más mesék - 2013

Hamp

Állandó Tag
Állandó Tag
Szerintem...
Halandóságunk felett érzett (vagy elfojtott) szorogásunk (egzisztenciális szorongás) valamilyen nyugvópontot keres magának. Erre kínálnak a vallások megoldást, "menedék"-et. A vallások más és más keretekkel, rituálékkal és szabályokkal igyekeznek erre az emberi szükségletre választ adni. Nem feltétlen találja meg mindenki ugyanabban a vallásban a saját "menedék"-ét. Számomra a megnyugtató az lenne, ha az oktatási rendszerben a világ nagy vallásait ismertetnék meg, szabad döntést hagyva az egyénnek arra, hogy a lélek halhatatlansága és a test halandósága miatt érzett feszültségre mindenki saját maga választhasson "menedék"-et, azaz vallást saját magának.
Nem hiszem, hogy a mai érdekek és lobbyk vezérelte világban ez közel lenne.
Hány, mennyi Isten van ? Több ezer Isten van ! Sok vallás is van ! Az a szerencse, hogy a valóságban istenek nincsennek. Főleg a bibliai kegyetlen ,önző, gyilkos. Aki a betegségeket teremti meg háborúkat csinál ! Mert Ő a hadak ura ! Na az kéne még, hogy ez a figura valóban léte
zne !
 

Hamp

Állandó Tag
Állandó Tag
Így van, szerintem is. Ha Ő van, gondoskodik erről, a szomjazó számára. :) Aztán meglátjuk a gyümölcsöket, milyen irányban inspirál bennünket...és erről is felismerhetjük a forráshelyet, a fát.
"Ha Ő van, gondoskodik" Csakhogy nincsen, hiába van sokezer istenfigura !
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
"Ha Ő van, gondoskodik" Csakhogy nincsen, hiába van sokezer istenfigura !
Úgy is lehet érteni, hogy Egy Isten van, és sokezer (sok jó, sok rossz) megértés, felfogás. És még pluszban, másként kell tanítani a különféle embereket. Más jelrendszeren keresztül ért és tanul az indián a prérin, más nyelven, - jelrendszeren keresztül tanul a héber jesiva tanuló. De az utak végül is összetartanak.
 

Hamp

Állandó Tag
Állandó Tag
Úgy is lehet érteni, hogy Egy Isten van, és sokezer (sok jó, sok rossz) megértés, felfogás. És még pluszban, másként kell tanítani a különféle embereket. Más jelrendszeren keresztül ért és tanul az indián a prérin, más nyelven, - jelrendszeren keresztül tanul a héber jesiva tanuló. De az utak végül is összetartanak.
A bibliában az istened se mondja, hogy csak egy isten van !
 

Hamp

Állandó Tag
Állandó Tag
Ez mind semmi de az özönvíz után (Mózes I.9. Nóé 3. fia kijött a bárkából és szaporodtak, ezekből lett az összes ember a földön. Ezek fiai is szaporodtak ! Egymás között, mert nők nem voltak ! Isteni ! Az már csak hab a tortán, hogy a bálnák kiröhögték az özönvizet. A szárazföldi állatoknak meg mi vót a bűne, hogy az istened vízbe fojtotta űket ? He ? teve3 ?
 

Hamp

Állandó Tag
Állandó Tag
Mózes II. könyve 20. rész

1.​
És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:​
2.​
Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.​
3.
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Mi a fene, hát vannak többen is ? Akkor meg miért vitte be őket ha aztán meg kihozta He ?
 

Hamp

Állandó Tag
Állandó Tag
Mózes II. könyve 20. rész

1.​
És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:​
2.​
Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.​
3.
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Mi a fene, hát vannak többen is ? Akkor meg miért vitte be őket ha aztán meg kihozta He ?
Mózes I. 3. 5. Mert tudja az Isten,hogy amely napon esztek arról,megnyilnak szemeitek és lesztek mint az istenek. Akkor minek tette oda és milyen istenek ? Hát az Isten szerint se egy Isten van ?
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
A bibliában az istened se mondja, hogy csak egy isten van !
Úgy látszik van isteni létmód is. Erre utal Jézus is. Létezik olyan fogalom, hogy megistenülés, ami lényegi egyesülést jelent az Atyával. Ekkor az Atya a középpontja marad az isteni létmódban élőnek. Az idegen istenek, azok nem az Atyával egyek, azok eltávolodott szellemek, sötét dolgokat sugallnak a földön élő bálványimádónak. (Pl. Pénzimádó, szexista, materialista) Ezért ha ha megtér valaki, akkor ezzel a társasággal is kell szakítania, amit egyedül nem lenne képes megtenni. De Jézus áldozata hozzásegíti.
A gonosz nem engedi, hogy megértsük az evidens dolgokat, ezt érdemes figyelmbe vennünk, földi forgolódásunk során.
 

Hamp

Állandó Tag
Állandó Tag
"Ne sírj fiam! Nem is igaz, hogy az ember tőlünk származik..."
Legközelebbi rokonunk a majom ! Hasonlítsd csak össze magadat vele ! Szőrös is vagy, szaros is vagy, ugyanabból az anyagból és buta is vagy. Nem, hogy valami isteni anyagból lennél ha már valami istenféle csinált téged, ha nem is tudható, melyik lehetett !
 

Hamp

Állandó Tag
Állandó Tag
"Egy gondolat bánt éngemet " Inkáb nem hagy nyugton a kérdés : Ha van Isten, akkor van istenfasza is ? Mert ha az embert saját képmására teremtette akkor lenni kell !
 

Hamp

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha létezne az istenetek akkor talán én is tudnám és nem kéne győzködni ! Mindenki tudná,hogy van ha lenne ! Hittéritőket se kellet volna világszerte küldeni,hogy elhitessék a hazugságot ! Ínkvizíció ,boszorkány és tudós égetés se lett volna mert ha lett volna akkor nem engedte volna ! Ha volna akkor a lapoasföld körül forogna a földnél fiatalabb nap ?!
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Legközelebbi rokonunk a majom ! Hasonlítsd csak össze magadat vele ! Szőrös is vagy, szaros is vagy, ugyanabból az anyagból és buta is vagy. Nem, hogy valami isteni anyagból lennél ha már valami istenféle csinált téged, ha nem is tudható, melyik lehetett !
Mindez nagyon imponál nekem, de mégsem érthetek vele együtt. Úgylátszik mégis kaptam valami halvány, vagy homályos értelmet adó szikrát is. A békesség kedvéért persze elismerem, hogy az evolúció kényszer szüléséhez is kell némi-nemű értelem. De ne vesszünk ezen össze ki az értelmesebb, - Istené a dicsőség. Nálatok nem tudom kié..
Szóval szerintem a mai földi ember a majom, és a jövőbeli ember között egy összekötő láncszem. Tehát az értelmes állat, és a krisztusi, valódi ember között foglal helyet. Nem is helyet foglal, hanem az isteni és ördögi hatások között vajúdik, döntésre jut, újjászületik szellemében - vagy nem, és akkor egy igen nehéz sorsot is beválaszthat magának. (pokol, test uralma..) Ezt nevezthetjük ítéletnek is. Ugyanis, ha egy ítélet igazságos, akkor az úgy is pontosan megegyezik a tiszta akaratunkkal.
Mint mondtam, nagyon megragad a tény, hogy szőrösek és szarosak vagyunk, de van egy csomó tapasztalati tény is, ami fölé helyez jelenlegi emberségünknek. És filozófiai szempontból sem stimmel az istentelen világ. Ha létezik olyan, hogy józan paraszti ész, akkor az nem egyeztethető össze az evolúcióval, - hacsak nem egy nagy varázslatra hivatkozik, amelynek alapjában véve fő tulajdonsága, hogy rosszindulatú. Ugyanis az evolúció alapján nem győzhet a jó. Lásd a fajelméletek elgondolásait a végső megoldásait, az egyenlet végét. A pénz hatalma, a kíméletlenség, a betegek kiirtása, az emberség mint gyengeség...stb. Na ezért sem szeretnék a pokolba kerülni.
 
Oldal tetejére