Isten és más mesék - 2013

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Hm... Felelősséget tudjon vállalni azért, mert engedelmeskedik egy - megkérdezése nélkül beléje teremtett - rossz hajlamának... A fene se érti... Nem teremt beléje rossz hajlamot, az meg ily módon nem jár el aszerint, és hopp, máris nem is kell érte felelősséget sem vállalnia... Egyszerű ez ;)
Megint más cucc, h mindentudó, sőt mindent előre tudó csávesz lévén jóelőre tudja, h ha belérakja ama hajlamot, az ennek megfelelően fog eljárni, és majd büntizni fogja érte... Hm... És ha direkte ezért rakta beléje...? :confused:
És az, h ha olyannak teremti meg, akkor igen, vállalja a felelősséget a tetteiért, ha meg nem, akkor nem vállalja... Olyan, amilyennek megteremti...
Apropó: MAGA a teremtő képes vállalni a teremtménye milyenségéért a felelősséget? Ki meri jelenteni akárcsak egyszer is, h igen, ez a teremtmény ilyen, mert ÉN MAGAM készakarva ILYENNEK hoztam létre, tudván előre, mit fog majd így, ebben a formájában megtenni, és milyen örök sorsa lesz majd emiatt... Ki tudja ezt így jelenteni valaha is a jehovajenő? Vagy Ő MAGA nem vállalja sosem a felelősséget, csak a másokat büntikéző bírót képes nyomatni feszt?
A hívő embernek megvan az az Istentől kapott előnye, hogy meggyőződött arról, hogy Isten jó. Sőt, azt is, hogy útjai tökéletesek, - tehát ő nem amatőr, - amit oly sokszor tapasztalunk emberi berkeinkben. Isten minden emberért, mindent meg fog tenni, hogy az ember valóban boldog létre jusson. Őt valamiképp meg kell ismernünk, mert addig nem állíthatunk róla semmi biztosat. A Szentíráson keresztül erre nézve biztos tanításokat ad. Tapasztalni, ízlelni kell, mert különben a gonosz bárkit ki tud cselezni a gondolatain keresztül.
 

eroberter

Állandó Tag
Állandó Tag
Nem zárja ki szerintem, mert a pontosságát az adja, hogy használni tudja a Szentlélek önmaga közlésében. A Szentírás mindig túlmutat önmagán, képeken keresztül juttat el a valóság ismeretére. Mindig annyit tudunk használni belőle, amennyivell a Szentlélek megérinti a lelkünket. Ez azt is jelenti, hogy életet ad az érintés, mert a Szellemben van az élet. A Szellem egy más, valóságos létrendet is jelent (Az én beszédem, Szellem és Élet, - mondja Jézus)
Akkor meg írtad volna úgy, h homályos, ill. biztos ismereteink, és máris egyértelműbb, mire gondolsz :) Nem mindenki gondolatolvasó, azt látjuk, amit odaírtál, de nem tudhassuk, mire is gondoltál közbe' :)
 

eroberter

Állandó Tag
Állandó Tag
Nem zárja ki szerintem, mert a pontosságát az adja, hogy használni tudja a Szentlélek önmaga közlésében. A Szentírás mindig túlmutat önmagán, képeken keresztül juttat el a valóság ismeretére. Mindig annyit tudunk használni belőle, amennyivell a Szentlélek megérinti a lelkünket. Ez azt is jelenti, hogy életet ad az érintés, mert a Szellemben van az élet. A Szellem egy más, valóságos létrendet is jelent (Az én beszédem, Szellem és Élet, - mondja Jézus)
Bizony, tehát a biblia valósága: a Föld lapos, szélei vannak, angyalok posztolnak rajtuk, a földre sátorlapként borul egy firmamentum, elválasztandó a fenti és lenti vizeket, a Nap négy nappal fiatalabb a Földnél és a jézus atyja kelti fel minden nap jókra is és gonoszakra is egyaránt, soroljam még :)
De persze neeeeem, nem ez a valóság, a szentlélek, vagy mi csak hülyül, igaz :)

"Mindig annyit tudunk használni belőle, amennyivel a Szentlélek megérinti a lelkünket"
Igen! Papírnehezéknek, billegő asztal v szekrényláb kiegészítésére, ha nem érek el vmit, ráállok, ilyenek :)

"Az én beszédem, Szellem és Élet - mondja Jézus" hm... És mivel bizonyítja?
 

eroberter

Állandó Tag
Állandó Tag
A hívő embernek megvan az az Istentől kapott előnye, hogy meggyőződött arról, hogy Isten jó.
Hát... Ehhez irtómód korlátoltnak és befolyásoltnak kell lenni... Dilinyósnak leginkább :S

útjai tökéletesek,
Igen! Tökélesetesen kifürkészhetetlenek, követhetetlenek, és soxxor elég kegyetlenek!!!!!
Szadizás terén biztosan nem! De akkor miért viselkedik feszt úgy? Nem amatőr? Akkor egy pszichopata...
Őt valamiképp meg kell ismernünk, mert addig nem állíthatunk róla semmi biztosat.
Mégis elég sokmindent állítasz róla... Ismered netán? :S

De erre válaszolj már egyszer végre mindenféle rizsázás helyett: ha tudja előre, h ha ilyennek meghagy, rossz leszel, elkárhozol, MIÉRT hagy meg ilyennek???? Ez a legfőbb kérdésem!
Addig a többi hantálmányaidat sem fogom ezután válaszra méltatni, úgyis csak elmész a kérdésem mellől:
Ha ez a jehovajenő olyan mindentudó és JÓSÁGOS, mi a fészkesért teremt olyan embereket, amelyek rosszat fognak tenni a világnak, embertársaiknak (mindentudása révén mindezt ELŐRE tudja), nem is fognak sosem megváltozni, jó útra térni, és végül elkárhoznak!
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Hát... Ehhez irtómód korlátoltnak és befolyásoltnak kell lenni... Dilinyósnak leginkább :S


Igen! Tökélesetesen kifürkészhetetlenek, követhetetlenek, és soxxor elég kegyetlenek!!!!!

Szadizás terén biztosan nem! De akkor miért viselkedik feszt úgy? Nem amatőr? Akkor egy pszichopata...

Mégis elég sokmindent állítasz róla... Ismered netán? :S

De erre válaszolj már egyszer végre mindenféle rizsázás helyett: ha tudja előre, h ha ilyennek meghagy, rossz leszel, elkárhozol, MIÉRT hagy meg ilyennek???? Ez a legfőbb kérdésem!
Addig a többi hantálmányaidat sem fogom ezután válaszra méltatni, úgyis csak elmész a kérdésem mellől:
Ha ez a jehovajenő olyan mindentudó és JÓSÁGOS, mi a fészkesért teremt olyan embereket, amelyek rosszat fognak tenni a világnak, embertársaiknak (mindentudása révén mindezt ELŐRE tudja), nem is fognak sosem megváltozni, jó útra térni, és végül elkárhoznak!
Miből gondolod, hogy valaki is (örökre) elkárhozik?
 

eroberter

Állandó Tag
Állandó Tag
Hát mintha a biblia ezt írná nem is egy helyütt... (Távozzatok ti átkozottak az örök tűzre... Meg még ki tudja hány igehely...) Sehol sem írja, h csak egy ideig tart (pár 100, párezer év, ilyenek), olyat csak a piszkítótűzről olvastam... Apropó, mintha az nem is lenne a bibliában, az mintha vmi pápa elvtárs találmánya lett volna az V. v VI. században...
És mintha én is ezt tanultam volna anno hívő koromban: a kárhozat az bizony tényleg örök...
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Hát mintha a biblia ezt írná nem is egy helyütt... (Távozzatok ti átkozottak az örök tűzre... Meg még ki tudja hány igehely...) Sehol sem írja, h csak egy ideig tart (pár 100, párezer év, ilyenek), olyat csak a piszkítótűzről olvastam... Apropó, mintha az nem is lenne a bibliában, az mintha vmi pápa elvtárs találmánya lett volna az V. v VI. században...
És mintha én is ezt tanultam volna anno hívő koromban: a kárhozat az bizony tényleg örök...
Én nem így értem. Ez az ítélet Mózes törvényéhez képest is kegyetlenség lenne. Engem Csia kutatásai vittek előrébb, amellett, hogy imában is megerősítést kapok, lépésről lépésre. Nem olyan egyszerű a kérdés, hogy kinek miképpen kell látnia - érzékelnie a jövőt. Sok embernek az a problémája, hogy Istent nem veszi komolyan, nem tiszteli, inkább emberektől fél, illetve a megélhetését félti. Gondolj pl. azokra akik lelkiismeretfurdalás nélkül gyilkolnak, hangosan hirdetve, hogy senkinek nem kell számot adniuk, a pénz az úr, mert abból származik a hatalom. Tehát Isten tartogat elrettentő életszakaszt a kevélyek számára, az biztos. A töredelmes szívűért viszont mélyen lehajol, és ingyen kegyelemből felemeli.
Csia Lajostol szeretnék néhány sort idézni:
"Az elveszés nem jelent vég nélküli állapotot, mert Jézus utána ment az elveszetteknek és az elveszettet visszahozhatja. Két nagy tévedés vonul át az egyház évezredes meglátásain. Az egyik az, hogy a testi halál állapotát az ember véglegesnek tartja, holott Isten munkáját a testi halál csak áthelyezi, de nem szakítja meg. A másik az, hogy az örök (aióniosz) szónak a „végtelen” jelentést adta, holott a régi görög nyelvben a szónak ez az értelme nincs meg, csak később tulajdonították neki. Az aióniosz szó az aión-ból származik, s „aiónhoz tartozót” jelent. Mivel pedig az aión „kort” is (nem korszakot) jelent, s a Biblia beszél aiónról, amelyet más aión vált fel, továbbá beszél egymást követő aiónokról, azért az aióniosz olyan örökösséget is jelent, amelyet egy másik örökösség vált fel. Aióniosz az isteni-mennyei időtelés jelzője, szemben az emberi-földivel. Nem a végtelenen van itt a hangsúly, hanem a változatlanon, az örökösön, amit a magyar örök szó is kifejez. Az „örök” (aióniosz) szó a változó, ingatag emberi történésből kivont valóságokra vonatkozik. Az örök tűz, örök lakolás, örök ítélet tehát változatlanul tart, de belőlük Isten a lelkeket éppen úgy kiemelheti, mint ahogy az élet könyvéből is kitörölhet valakit (Jel. 3,5). Isten hatalma örök, a jövendő kor (aión) dicsősége is örök (aióniosz), de elveszíthető. (Zsolt. 6,5) Éppen úgy Isten tüze örök, de abból Isten kegyelme kiemelhet. A tűz örök, de nem örök az embernek abban való léte. Az élet örök, de nem örök az élvezése. Isten haragja a bűn ellen örök, mert Isten mindig fog haragudni az aljasságra és a pártütésre, de nem örökké tart haragja az emberen. Isten soha nem fog a bűnnel megalkudni, a bűnhöz ragaszkodó emberen tehát örökösen rajta marad az isteni harag is. Az ilyen kifejezések tehát, mint „örök tűz”, „örök ítélet”, „örök lakolás” az isteni változatlanságot jelentik, nem az ember sorsának változhatatlanságát.


Harag edénye tehát az az ember, akit Isten a bűn ellen folyton égő isteni haragba vet bele, hogy abban égve tanulja meg, milyen komoly és megalkuvást kizáró az isteni szentség, hogy amíg a hús veszedelembe jut, addig a szellem megmentessék az Úrnak napján (1 Kor. 5,5). Éppen ez a bibliai hely mutatja élesen, hogy az örök veszedelemből, a harag örök tüzéből van menekülés az Úrnak napján, vagyis akkor, amikor Sátántól átveszi az uralkodást. (v.ö. Jel. 1,10). Az Úr napja az az időpont, amelyen az isteni irgalom cselekedni kezd, és az „erős” házából kihozza a visszahódított zsákmányt. Ismétlem azonban, hogy Isten a bűnnel soha nem alkuszik meg, s az engedetlenség ellen folyton, szüntelenül, tehát örökké égni fog haragja. Ameddig az engedetlenséghez ragaszkodunk, addig örök tűz és örök lakolás a sorsunk. A testi halállal nem dől el az ember sorsa egyszer s mindenkorra, mint ezt 1 Péter 3, 19-20; 4,6; 1 Kor. 5,5 és Máté 12,32 világosan bizonyítják. A kárhozat (katakrima) szó nem azt jelenti, amit az egyházi szóhasználat tulajdonított neki: nem jelenti az úgynevezett örök kárhozatot, amelyből többé nincs szabadulás. Kárhozatot, azaz isteni ítéletet hordoznak magukon a vétkezők már testi életükben (Róma 5, 16-18). Ez az ítélet leesik róluk, amikor Isten bocsánatában részesülnek (János 3,18), de azokról, akik a Noé idejében voltak engedetlenek, csak a halál után eshetett le (1 Péter 3,21)."
 
Utoljára módosítva:

eroberter

Állandó Tag
Állandó Tag
Én nem így értem. Ez az ítélet Mózes törvényéhez képest is kegyetlenség lenne. Engem Csia kutatásai vittek előrébb, amellett, hogy imában is megerősítést kapok, lépésről lépésre. Nem olyan egyszerű a kérdés, hogy kinek miképpen kell látnia - érzékelnie a jövőt. Sok embernek az a problémája, hogy Istent nem veszi komolyan, nem tiszteli, inkább emberektől fél, illetve a megélhetését félti. Gondolj pl. azokra akik lelkiismeretfurdalás nélkül gyilkolnak, hangosan hirdetve, hogy senkinek nem kell számot adniuk, a pénz az úr, mert abból származik a hatalom. Tehát Isten tartogat elrettentő életszakaszt a kevélyek számára, az biztos. A töredelmes szívűért viszont mélyen lehajol, és ingyen kegyelemből felemeli.
Csia Lajostol szeretnék néhány sort idézni:
"Az elveszés nem jelent vég nélküli állapotot, mert Jézus utána ment az elveszetteknek és az elveszettet visszahozhatja. Két nagy tévedés vonul át az egyház évezredes meglátásain. Az egyik az, hogy a testi halál állapotát az ember véglegesnek tartja, holott Isten munkáját a testi halál csak áthelyezi, de nem szakítja meg. A másik az, hogy az örök (aióniosz) szónak a „végtelen” jelentést adta, holott a régi görög nyelvben a szónak ez az értelme nincs meg, csak később tulajdonították neki. Az aióniosz szó az aión-ból származik, s „aiónhoz tartozót” jelent. Mivel pedig az aión „kort” is (nem korszakot) jelent, s a Biblia beszél aiónról, amelyet más aión vált fel, továbbá beszél egymást követő aiónokról, azért az aióniosz olyan örökösséget is jelent, amelyet egy másik örökösség vált fel. Aióniosz az isteni-mennyei időtelés jelzője, szemben az emberi-földivel. Nem a végtelenen van itt a hangsúly, hanem a változatlanon, az örökösön, amit a magyar örök szó is kifejez. Az „örök” (aióniosz) szó a változó, ingatag emberi történésből kivont valóságokra vonatkozik. Az örök tűz, örök lakolás, örök ítélet tehát változatlanul tart, de belőlük Isten a lelkeket éppen úgy kiemelheti, mint ahogy az élet könyvéből is kitörölhet valakit (Jel. 3,5). Isten hatalma örök, a jövendő kor (aión) dicsősége is örök (aióniosz), de elveszíthető. (Zsolt. 6,5) Éppen úgy Isten tüze örök, de abból Isten kegyelme kiemelhet. A tűz örök, de nem örök az embernek abban való léte. Az élet örök, de nem örök az élvezése. Isten haragja a bűn ellen örök, mert Isten mindig fog haragudni az aljasságra és a pártütésre, de nem örökké tart haragja az emberen. Isten soha nem fog a bűnnel megalkudni, a bűnhöz ragaszkodó emberen tehát örökösen rajta marad az isteni harag is. Az ilyen kifejezések tehát, mint „örök tűz”, „örök ítélet”, „örök lakolás” az isteni változatlanságot jelentik, nem az ember sorsának változhatatlanságát."
Jó, de akkor mégis mire való a pokol? Nekem mindig azt mondták, itt a Földön az életünkkel eldöntjük ÖRÖK és változtathatatlan sorsunkat, és nem, egyetlen szóval sem, h a pokol csak egy ideiglenes hely, azt mindig csak a psizkítótűzről mondták. Onnan sok, hosszú idő múlva kikerülsz, a pokolból soha. NEKEM ezt mondták. Persze bizonyítani sosem bizonyították, ahogy más állításukat sem :D
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Jó, de akkor mégis mire való a pokol? Nekem mindig azt mondták, itt a Földön az életünkkel eldöntjük ÖRÖK és változtathatatlan sorsunkat, és nem, egyetlen szóval sem, h a pokol csak egy ideiglenes hely, azt mindig csak a psizkítótűzről mondták. Onnan sok, hosszú idő múlva kikerülsz, a pokolból soha. NEKEM ezt mondták. Persze bizonyítani sosem bizonyították, ahogy más állításukat sem :D
Számomra ez áll közelebb az igaz értelmezéshez.
"Lehetséges, hogy valakit Isten a földi élet tartamára harag edényévé tett, mint a Noé idejében engedetleneket, utóbb azonban a bűnbocsánat örömhírét hirdettette nekik. Tehát, lehet, hogy Isten valakit a harag edényévé formál, azaz sorsát úgy alakítja, hogy Isten haragját kell viselnie, később azonban „tűzön át megmentetik”. (1 Kor. 3, 12-15) A tűz nem tisztít, mint ezt a római egyház tisztító tüzéről halljuk, hanem pusztít és eléget. Csak Isten Fia vérének van tisztító hatalma. Ámde lehetséges, hogy amikor a tűz minden hazug reményt és látszatot kiégetett lelkünkből, a kárvallott lélek Istenhez kiált és akkor a Bárány szent vére lemossa az elítélt vétket." Csia: Rendelt-e valakit Isten kárhozatra c. könyvéből.
 

eroberter

Állandó Tag
Állandó Tag
Számomra ez áll közelebb az igaz értelmezéshez.
"Lehetséges, hogy valakit Isten a földi élet tartamára harag edényévé tett, mint a Noé idejében engedetleneket, utóbb azonban a bűnbocsánat örömhírét hirdettette nekik. Tehát, lehet, hogy Isten valakit a harag edényévé formál, azaz sorsát úgy alakítja, hogy Isten haragját kell viselnie, később azonban „tűzön át megmentetik”. (1 Kor. 3, 12-15) A tűz nem tisztít, mint ezt a római egyház tisztító tüzéről halljuk, hanem pusztít és eléget. Csak Isten Fia vérének van tisztító hatalma. Ámde lehetséges, hogy amikor a tűz minden hazug reményt és látszatot kiégetett lelkünkből, a kárvallott lélek Istenhez kiált és akkor a Bárány szent vére lemossa az elítélt vétket." Csia: Rendelt-e valakit Isten kárhozatra c. könyvéből.
Nem tudom. Tényleg nem. Számomra ez is csak egy elmélet, egy eszmefuttatás. Érdekes gondolatokat ébreszt valóban, de ennyi... Egy elmélet, semmi több.
 

Hamp

Állandó Tag
Állandó Tag
Én nem így értem. Ez az ítélet Mózes törvényéhez képest is kegyetlenség lenne. Engem Csia kutatásai vittek előrébb, amellett, hogy imában is megerősítést kapok, lépésről lépésre. Nem olyan egyszerű a kérdés, hogy kinek miképpen kell látnia - érzékelnie a jövőt. Sok embernek az a problémája, hogy Istent nem veszi komolyan, nem tiszteli, inkább emberektől fél, illetve a megélhetését félti. Gondolj pl. azokra akik lelkiismeretfurdalás nélkül gyilkolnak, hangosan hirdetve, hogy senkinek nem kell számot adniuk, a pénz az úr, mert abból származik a hatalom. Tehát Isten tartogat elrettentő életszakaszt a kevélyek számára, az biztos. A töredelmes szívűért viszont mélyen lehajol, és ingyen kegyelemből felemeli.
Csia Lajostol szeretnék néhány sort idézni:
"Az elveszés nem jelent vég nélküli állapotot, mert Jézus utána ment az elveszetteknek és az elveszettet visszahozhatja. Két nagy tévedés vonul át az egyház évezredes meglátásain. Az egyik az, hogy a testi halál állapotát az ember véglegesnek tartja, holott Isten munkáját a testi halál csak áthelyezi, de nem szakítja meg. A másik az, hogy az örök (aióniosz) szónak a „végtelen” jelentést adta, holott a régi görög nyelvben a szónak ez az értelme nincs meg, csak később tulajdonították neki. Az aióniosz szó az aión-ból származik, s „aiónhoz tartozót” jelent. Mivel pedig az aión „kort” is (nem korszakot) jelent, s a Biblia beszél aiónról, amelyet más aión vált fel, továbbá beszél egymást követő aiónokról, azért az aióniosz olyan örökösséget is jelent, amelyet egy másik örökösség vált fel. Aióniosz az isteni-mennyei időtelés jelzője, szemben az emberi-földivel. Nem a végtelenen van itt a hangsúly, hanem a változatlanon, az örökösön, amit a magyar örök szó is kifejez. Az „örök” (aióniosz) szó a változó, ingatag emberi történésből kivont valóságokra vonatkozik. Az örök tűz, örök lakolás, örök ítélet tehát változatlanul tart, de belőlük Isten a lelkeket éppen úgy kiemelheti, mint ahogy az élet könyvéből is kitörölhet valakit (Jel. 3,5). Isten hatalma örök, a jövendő kor (aión) dicsősége is örök (aióniosz), de elveszíthető. (Zsolt. 6,5) Éppen úgy Isten tüze örök, de abból Isten kegyelme kiemelhet. A tűz örök, de nem örök az embernek abban való léte. Az élet örök, de nem örök az élvezése. Isten haragja a bűn ellen örök, mert Isten mindig fog haragudni az aljasságra és a pártütésre, de nem örökké tart haragja az emberen. Isten soha nem fog a bűnnel megalkudni, a bűnhöz ragaszkodó emberen tehát örökösen rajta marad az isteni harag is. Az ilyen kifejezések tehát, mint „örök tűz”, „örök ítélet”, „örök lakolás” az isteni változatlanságot jelentik, nem az ember sorsának változhatatlanságát.


Harag edénye tehát az az ember, akit Isten a bűn ellen folyton égő isteni haragba vet bele, hogy abban égve tanulja meg, milyen komoly és megalkuvást kizáró az isteni szentség, hogy amíg a hús veszedelembe jut, addig a szellem megmentessék az Úrnak napján (1 Kor. 5,5). Éppen ez a bibliai hely mutatja élesen, hogy az örök veszedelemből, a harag örök tüzéből van menekülés az Úrnak napján, vagyis akkor, amikor Sátántól átveszi az uralkodást. (v.ö. Jel. 1,10). Az Úr napja az az időpont, amelyen az isteni irgalom cselekedni kezd, és az „erős” házából kihozza a visszahódított zsákmányt. Ismétlem azonban, hogy Isten a bűnnel soha nem alkuszik meg, s az engedetlenség ellen folyton, szüntelenül, tehát örökké égni fog haragja. Ameddig az engedetlenséghez ragaszkodunk, addig örök tűz és örök lakolás a sorsunk. A testi halállal nem dől el az ember sorsa egyszer s mindenkorra, mint ezt 1 Péter 3, 19-20; 4,6; 1 Kor. 5,5 és Máté 12,32 világosan bizonyítják. A kárhozat (katakrima) szó nem azt jelenti, amit az egyházi szóhasználat tulajdonított neki: nem jelenti az úgynevezett örök kárhozatot, amelyből többé nincs szabadulás. Kárhozatot, azaz isteni ítéletet hordoznak magukon a vétkezők már testi életükben (Róma 5, 16-18). Ez az ítélet leesik róluk, amikor Isten bocsánatában részesülnek (János 3,18), de azokról, akik a Noé idejében voltak engedetlenek, csak a halál után eshetett le (1 Péter 3,21)."
Ez mind semmi de az özönvíz után (Mózes I.9. Nóé 3. fia kijött a bárkából és szaporodtak, ezekből lett az összes ember a földön. Ezek fiai is szaporodtak ! Egymás között, mert nők nem voltak ! Isteni ! Az már csak hab a tortán, hogy a bálnák kiröhögték az özönvizet. A szárazföldi állatoknak meg mi vót a bűne, hogy az istened vízbe fojtotta űket ? He ? teve3 ?
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Ez mind semmi de az özönvíz után (Mózes I.9. Nóé 3. fia kijött a bárkából és szaporodtak, ezekből lett az összes ember a földön. Ezek fiai is szaporodtak ! Egymás között, mert nők nem voltak ! Isteni ! Az már csak hab a tortán, hogy a bálnák kiröhögték az özönvizet. A szárazföldi állatoknak meg mi vót a bűne, hogy az istened vízbe fojtotta űket ?He? teve3

Ez mind semmi de az özönvíz után (Mózes I.9. Nóé 3. fia kijött a bárkából és szaporodtak, ezekből lett az összes ember a földön. Ezek fiai is szaporodtak ! Egymás között, mert nők nem voltak ! Isteni ! Az már csak hab a tortán, hogy a bálnák kiröhögték az özönvizet. A szárazföldi állatoknak meg mi vót a bűne, hogy az istened vízbe fojtotta űket ? He ? teve3 ?
Ha most összekeverném magam a Teremtővel, akkor lehet, hogy adnék valamiféle választ ezekre a kérdésekre. Úgy érzem nem ismerem a vízözön valódi üzenetét, csak a képletes leírást.
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Hát kérdezd meg a teremtődet !
Ennyit kaptam: Azok a szellemek nem vesztek el.
Róluk ír a Biblia Jézus kapcsán:
"A Szent Szellem által elment és beszélt azoknak a szellemeknek, akik a börtönben voltak. Ezek azok, akik nem engedelmeskedtek Istennek Nóé idejében. Pedig Isten türelmesen várt rájuk, amíg Nóé a Bárkát építette. Kevesen, mindössze nyolcan mentek be a Bárkába. Csak ezek az emberek menekültek meg az Özönvízből és a víz által." I. Pét. 3,19-20.
Ebben a szellemben ment el a tömlöcben lévő szellemekhez is, és hirdette nekik az igét. I.Pét.3,19 Csia fordítása
 

Hamp

Állandó Tag
Állandó Tag
Ennyit kaptam: Azok a szellemek nem vesztek el.
Róluk ír a Biblia Jézus kapcsán:
"A Szent Szellem által elment és beszélt azoknak a szellemeknek, akik a börtönben voltak. Ezek azok, akik nem engedelmeskedtek Istennek Nóé idejében. Pedig Isten türelmesen várt rájuk, amíg Nóé a Bárkát építette. Kevesen, mindössze nyolcan mentek be a Bárkába. Csak ezek az emberek menekültek meg az Özönvízből és a víz által." I. Pét. 3,19-20.
Ebben a szellemben ment el a tömlöcben lévő szellemekhez is, és hirdette nekik az igét. I.Pét.3,19 Csia fordítása
"Kevesen, mindössze nyolcan mentek be a Bárkába " Na hát ez az ! Hogy szaporodtak tovább ? 8X8=69. He ?
 

Hamp

Állandó Tag
Állandó Tag
eroberter :
Jól leállt most ez a topik, nekem meg nincs kedvem újraindítani, de neked azért elküldöm olvasgatásra:

Ha a biblia igaz, akkor:
- a teremtés kétféle változatban történt meg kb i.e. 4000 évvel
- a Föld 4 nappal idősebb a Napnál, a Holdnál, és a csillagoknál
- a Nap nem is ad világosságot, csak nappal uralkodik, és minden nap a jézus atyja kelti fel jókra is és gonoszakra is egyaránt
- a Föld nem is gömb alakú, hanem lapos, négy széle van, fölötte sátorlapként egy bizonyos firmamentummal, ami elválasztja a lenti és a fenti vizeket
- a csillagok apró, fénylő pontocskák az égbolton, melyek úgy esnek le a Földre, mint mikor a fügefa hullajtja érett gyümijeit, mikor nagy szél rázza
- olyan i.e. 3000 tájékán egy vízözön az egész szárazföldi életet elmosta úgy, h minden állatból csak 1-1 pár maradt meg, az emberekből is csak egy 600 éves öregember és annak 3 fia, ill azok feleségei, ezek népesítették be újból a Földet
- i.e. 1300-1400 körül egy szép napon két kéz felnyúlt a Napért, és úgy fogva tartotta, hogy az egy teljes napig nem mozdult, nem is nyugodott le => vmiért azonban eme egész földgolyón észlelhető esemény sehol nem került lejegyzésre, kb sehol nem vették észre...
- jézus kereszten függésekor három óra hosszat sötétség borította az egész Földet, halálakor pedig a templom függönye kettéhasadt (lukácsnál még a halála ELŐTT). Márk szerint csak ez az egy eset esett meg a halálakor, máté szerint pluszban még bazi erős földrengés is volt, sziklák repedtek meg, sírok nyíltak fel, és sok elhunyt 'szentnek' föltámadt a teste, de azok csak a jézus feltámadása UTÁN jöttek elő a sírokból, hogy a 'szent városban' többeknek megjelenjenek, addig csak ott kuksoltak és vártak... János meg az égvilágon semmiféle csodamicsoda megtörténtéről nem tudósít...
- a világvégének még a pá, lapos toll életidejében kellett volna megtörténnie, elvégre akkor volt 'itt az utolsó óra' antikrisztussal, sőt antikrisztusokkal, mindennel... És ugye, jézus is azt mondta, h még annak a nemzedéknek az életében lett volna esedékes mindez...
HA tényleg igaz a biblia...

A teremtő, miután látta, h teremtménye finoman fogalmazva is nem felel meg a feléje támasztott követelményeknek, hisz a kísértéseknek nem tud ellenállni, nem azonnal projektleállítás, újratervezés, hanem csakazértis meghagyván úgy, kivágta a nagy büdös valóságba, hogy ott tevékenykedjen hibásnak bizonyult alaptermészete, késztetései szerint, majd miután eme hibák fokozódtak, (testvérgyilkosság pl.) továbbra sem kijavítás-ellenőrzés egészen addig, míg ama teremtmény önmagának és teremtett környezetének hasznára, teremtőjének örömére és elégedettségére válnék, nem! Csakazértis meghagyta úgy! Egyszer vízözön, aztán inkább fia értelmetlen kereszthalála és feltámadása útján 'bocsátott meg'(?) Érti ezt valaki?

Egy valóban mindentudó, minden6ó és OKOS figura ha látja, h teremtménye állandóan rosszat tesz, akkor feléri ésszel, h az csak a rendellenes agyműködése, rosszra való késztetései okán teszi mindezt, és - ha jóakaratú is -, akkor nosza, megváltoztatja annak agyműködését, kiszedi belőle a rossz késztetéseket, és tiraram, máris egy olyan teremtményt kapott eredményül, amely - bár a szabad akarata ÉS a lehetőségei is megvannak rosszat elkövetni (azokat mindez nem is érintette) -, esze ágában nem lesz a továbbiakban olyanokat csinálni, melyek a teremtőjét esetlegesen zavarhatják, sérthetik, és KÉSZ, ENNYIKE!!! Máris nem kell fegyelmezni, mindenféle törvényekkel rendszabályozgatni, büntetgetni, örök kárhozatra taszajtani... Ennyire egyszerű ez!!!

Ezek lettek volna, de csak ez az egy steve3 gyerök válaszolgat mostmár, ő meg már annyira uncsi :S
Eleinte még szórakoztató is volt vala, de már cudar mód ráuntam, h állandóan kiforgatja a szavaimat, konkrét kérdéseimre nem válaszol, feszt mellébeszél, nyomi hülyeségeket ráadásul, juszt sem adok neki újabb muníciót :S

Amúgy meg: találkoztál már ezzel a sorozattal: https://kimentimegjezust.com/
Szvsz irtó jól le vannak írva benne dolgok...
Jó 7végét!
 
Oldal tetejére