Jókai out?

A miniszterelnök második kedvenc napilapjában Jókait már a magyar irodalomból való kirekesztéstől óvják, az ügyben még véletlenül sem illetékes államtitkár szerint Jókairól nincs vita, holott dehogy nincs, meg lesz is, amíg emberek olvasnak magyar nyelven, egyrészt a szövegekhez értők körében, másrészt a szülők között, akik egymás között beszélik meg, hogy mit kezdjenek az aktuális kötelező felett idegeskedő gyerekeikkel. A gyerekek talán nem sokat vitáznak ezen, én sem olvastam el, te sem olvastad el, jól van, menjünk focizni.

A ránehezülő víztömeg törte-e magának e kaput, vagy a föld alatti tűz repeszté kétfelé a hegyláncot? Neptun alkotta-e ezt, vagy Volcán? Vagy ketten együtt? - teszi fel a nagy kérdést Jókai, mi pedig tegyük fel azt a kérdést, hogy tízből vajon hány tizenhat éves jut el ebben a könyvben a szerző nőképéig, vagy akár csak a tizedik oldalig.


Pedig tizenhat éves korukra már bőven túl vannak azon, hogy „kicsiny diák koromban szép diszkant hangom volt; aztán három humaniorum classisnak énekszóval kellett kísérni felekezetünk minden halottját”, azaz dehogy vannak túl, A kőszívű ember fiait sem olvassa el már senki, illetve az önök gyerekei vagy unokái biztosan, de rajtuk kívül senki, a szabályt erősítő kivételek száma is minden bizonnyal folyamatosan csökken.

Meg általában az olvasó embereké is.

Utóbbitól talán nem független, hogy az internet egyik fele menten lincselésbe kezd, ha kedvenc szerzőjüket vagy az ő nőképét támadás éri, holott írókról, meg műveikről véleménye éppen bárkinek lehet. A miniszterelnök második kedvenc napilapjában Jókait már a magyar irodalomból való kirekesztéstől óvják, az ügyben még véletlenül sem illetékes államtitkár szerint Jókairól nincs vita, holott dehogy nincs, meg lesz is, amíg emberek olvasnak magyar nyelven, egyrészt a szövegekhez értők körében, másrészt a szülők között, akik egymás között beszélik meg, hogy mit kezdjenek az aktuális kötelező felett idegeskedő gyerekeikkel. A gyerekek talán nem sokat vitáznak ezen, én sem olvastam el, te sem olvastad el, jól van, menjünk focizni.

Vitatkozni egyébként sokat lehetne, például Jókai nőképén is, hiszen nem szükségszerű, hogy a Jókait olvasó lányok feleség korukban majd engedelmesen szolgálják a férjüket, éppen arra vannak egyébként a pedagógusok, hogy a szöveg ne csak úgy lebegjen a diákok fejében, hanem együtt értelmezzék, és megbeszéljék például, hogy az anyukájuk miért nem úgy viselkedik, mint azok a nők a könyvben. A vita és a gondolkodás megúszása, ha ehelyett inkább egyszerűen csak nem olvasnánk valamit, és ezért sem tragédia egyébként, ha a kormány beleerőlteti rossz ízlésű minisztere kedvenc szerzőit a tananyagba; értő tanárokkal meg lehet azt is beszélni, hogy ha valaki nem jó író, viszont ostobaságokat gondolt a világról. A gyerekek sem hülyék egyébként, senki sem megy majd karddal az udvari szünetre, mert Petőfi sem akart ágyban, párnák közt meghalni.

A vitát viszont akkor sem szabadna megúszni – nem is lehet, csak eltolni évekkel és megutáltatni az olvasást még néhány generációnyi diákkal –, amikor arról kéne beszélni, hogy egy mai gyerek mást akar és mást tud olvasni, mint egy tíz-húsz-harminc évvel ezelőtti kortársa, sőt a mai gyerekek és mai gyerekek között is van különbség, ezért nyugodtan ki lehet húzni a kötelezők közül még az apukák meg a miniszter kedvencét is, meg ki lehet hagyni a Bánk Bánt is, meg Az arany embert is, ha a tanár úgy látja, hogy a gyerekeket nem érdekli.

Olvassanak mást, olvassanak tényleg bármit.

Selmeci János

Jokai.jpg
 
Régen olvastam valahol: "A gyilkosság a kritika szélsőséges formája."

Akkor még eszembe sem jutott, hogy pár év, és valósággá válik.
Elég beleolvasni a kormánypárti oldalak komment szekciojába és minden világos lesz a késelést a baloldal rendezte meg és gyurcsány a soros támogatással...ami szomorú hogy ezek nem viccnek szánják.
 
Érdemes meghallgatni, mit mond.
"... a Könyvesblognak van egy sorozata, ebben a sorozatban Otl Anna írókat kérdez olvasási szokásaikról - Mit olvas az író?
Ebben a kérdéssorban szerepel egy olyan is, hogy az adott író, ha rajta múlna, mit venne ki a kötelező olvasmányok közül, és mi az, amit mindenképpen betenne.
Ez egy teljesen fiktív kérdés. Olyan típusú kérdéssor, mint amikor valakit arról faggatnak, hogy egy lakatlan szigetre, milyen olvasnivalót vinne magával.
...
Erre lehetett volna egész könnyedén is válaszolni, de valahogy nekem az a rossz természetem, hogy ha kérdeznek, azt komolyan veszem.
Ezért elgondolkodtam ezeken a kérdéseken ..., és mivel van egy felnőtt gyerekem, akinek közelről is láthattam az olvasási szokásait, és hogy hogy alakult az ő érdeklődése, igyekeztem végigondolni ezt a kérdést, és arra jutottam, hogy 13-14 éves gyerekek borzasztó nehezen küzdenek meg Jókaival, és azzal szembesülnek, hogy az irodalom valami olyan dolog, amit nekik nagyon nehéz befogadni, ezért érdemes ebben a borzasztóan nehéz időszakban olyanokat ajánlani nekik, amivel rákapatjuk őket az olvasásra, és azt élik meg, hogy olvasni felhőtlen öröm és izgalom, nem pedig küzdelem. ... "

A többi meghallgatható ezen az elérhetőségen 3 perc 13-tól - 25 perc 25-ig.

S mielőtt itt is ráugranak, kérem, hallgassák is végig, mert alapból illik meghallgatni - vádaskodás, tények nélküli következtetések helyett.
1614432136597.png


S még annyi - volt egy tévéműsor anno. A Nagy Könyv.
2005-ben - azt gondolom, ez fontos :)
A százas listáján is, az abból megszavazott 12-es listáján is sok kötelező van.
Az első öt magyar:
1614433569019.png

Elgondolkodtató, vajon hány könyvet ismernek az emberek a kötelezőkön kívül.
S ezt tanárként is kérdezem, mert a Milyen könyveket olvasol otthon? kérdésre, rendszerint az a válasz érkezett (és nem túlzok!): Nincsen otthon könyvünk.
Hosszú-hosszú évek óta.

Az első öt külföldi:
1614433600357.png
 
Nem is értem, hogy miért nem tiltják be Az arany embert. Szerintem itt a lényeg:

- Hát ide hallgass. A jövő héten kezdődik a szokott évi hadsereg-összpontosítás itt Komárom alatt. Valami húszezer ember tart hadműveleteket három hétig. A kenyérszállításra árlejtő csőd van kihirdetve. Nagy összegek fizettetnek, s okos ember szépen takaríthat meg rajtuk valamit. Minden írásbeli ajánlat az én kezemen megy keresztül, s előre meg tudom mondani, hogy ki kapja meg a vállalatot; mert az, nem attól függ, ami írva van, hanem attól, ami nincs írva. Eddigelé Brazovicsnak az ajánlata a legkevesebb. Ő ígérkezik a kenyérszállítást elvállalni száznegyvenezer forintért, s az "illető" személyzetnek ígér húszezer forintot.
- Patvar! Az illető személyzetnek?
- No hát természetes. Ilyen nagy vállalatnál, aki azt megkapja, illő, hogy valamit adjon annak, aki neki megszerzi. Ez, amióta a világ áll, mindig így volt. Hát miből élnénk? Tudod te azt jól.
- Tudom. De magam javára nem próbáltam.
- Hát hisz ez a bolondság. Te másnak a kedvéért feketíted be a körmeidet, holott egyúttal magad számára kaparhatnád ki a gesztenyét, ha már az útját tudod. Adj be te most egy offertet, amelyben vállald el a kenyérszállítást százharmincezer forintért, s ígérj az "illetőknek" harmincezer forint nyereményosztalékot.
- Azt én több oknál fogva nem tehetem. Először nincs bánatpénzem, amit ajánlatomhoz mellékeljek, sem tőkém, amin annyi gabonát, lisztet vásároljak, sem kedvem a vesztegetéshez, sem eléggé rossz számító nem vagyok, hogy százharmincezer forintból a felvállalt szállítást és a harmincezer forintnyi barátságos osztalékot is fedezni hihessem.
Kacsuka úr nevette azt a dolgot.
- Jaj, Miska, milyen rossz kereskedő lesz belőled! Nem megy az minálunk másképpen. Nyomorúság itt úgy akarni kereskedni, hogy az ember a maga forintján az egy garasát megnyerje. Ez csak szatócskodás. Protekció a fődolog, s ez neked lesz. Arról jótállok én. Jó pajtások voltunk iskolás diák korunktól fogva. Bízd rám magadat. Hogyne volna bánatpénzed? Mellékeld a nyugtádat a Brazovicsnál letett tízezer forintodról. Az biztosítékul elfogadtatik. Azután megmondom, hogy mit csinálj. Nyargalj vissza Almásra, s árverezz magad az elsüllyedt hajó gabonájára. Az a százezer forint értékű búza bizonyosan rajtad marad tízezer forintban. Akkor van tízezer mérő búzád. Brazovicsot kifizeted azzal a saját letartóztatott tízezer forintoddal, s ezzel perpatvar nélkül quitteltél vele. Akkor dupla vámot ígérsz az almási, neszmélyi, füzitői, izsai molnároknak, hogy a búzádat siessenek megőrölni rögtön. Azalatt kemencéket állíttatsz fel, amikben a lisztet azonnal prófuntnak sütik. Három hét alatt elfogyott az egész, ha itt-ott egy-egy csomó selejtesebb lesz a többi között, azt elsimítani a jó barátok dolga. S három hét múlva hetvenezer forint tiszta nyereséged marad legalább a vállalaton. Hidd el, hogy ha ezt a főnöködnek mondanám el, hát két kézzel kapna rajta. Csodálom, hogy magától odáig nem terjed az esze.
Timár elgondolkozott a dolgon.
Ez bizony kecsegtető egy ajánlat.
Három hét alatt hatvan-hetvenezer forintot nyerni, nagy fáradság nélkül, egész biztonsággal. Az első héten egy kicsit édesebb volna a prófunt íze, mint a szokotté, a másodikon egy kicsit keserűbb, a harmadikon egy kicsit dohosabb; de hát ki veszi azt olyan szigorúan a katonáknál? Hozzá vannak azok már ahhoz szokva.
Mégiscsak összerázkódott ettől a keserű pohártól.
- Óh, Imre - szólt, kezét hajdani iskolatársa kezére téve. - Hol tanultad te ezt a tudományt?
- Hm! - szólt az elkomolyodva - ott, ahol tanítják. Csudálkozol rajtam, ugye? Én már mindent természetesnek találok. Mikor a katonai pályára léptem, tele voltam ábrándos illúziókkal. Azoknak most hamva sincs már. Azt hittem, hogy a hőstettek, a lovagiasság pályája az, ami lelkemet fölhevíté; s aztán láttam, hogy csupa spekulációból áll a világ, s minden országos dolgot valami magányérdek mozgat. A mérnökkarnál végeztem tanulmányaimat, fényes, kitűnő sikerrel. Mikor Komáromba áttettek, a keblem dagadt a büszkeségtől, minő tere fog itt nyílni hadépítészeti tudományomnak. Az ám: a spekulációnak. A legelső tervemet, melyet az erődítésre nézve felterjesztettem, a szakértők remekműnek mondták, hanem azért nem az lett elfogadva, hanem tudtomra adatott, hogy készítsek olyat, mely a város egyes utcáinak kisajátítását igényli. Hát én azt is elkészítettem. Emlékezhetel arra a városrészre, amelyiknek a helyén nagy puszta tér van. Az egy félmillióba került. Főnöködnek is voltak ott rozzant házai, miket úgy adott el, mintha paloták lettek volna. S ezt nevezik fortificatiónak! Ezért tanultam én a hadmérnökséget! Az ember lassan kiábrándul, s hozzászokik a helyzetéhez. Talán hallottad már azt az adomát, közszájon forog, hogy mikor a múlt évben őfensége Ferdinánd trónörökös meglátogatott bennünket, azt mondá a várkormányzónak: "Én azt hittem, hogy ez a vár fekete!" - "Miért kellene ennek a várnak feketének lennie, fenség?" - "Azért, mert a fortificatio költségvetésében évenkint tízezer forint van föltéve - tintára. Én azt hittem, hogy tintával meszelik a várfalakat!" - Nevetett mindenki. Ez a vége a dolognak. Ha ki nem sül, hallgatnak róla; ha kisül, nevetnek rajta. - Hát miért ne nevetnék én is? - Nevess te is! - Vagy jobb szereted szidni a világot a szatócsbolt ajtajából s taplót árulni két krajcár nyereségért naponkint? Én már megjöttem az ábrándok világából. Eredj, pajtás, Almásra, s vedd meg az elsüllyedt búzát. Holnap este tíz óráig ráérsz beadni a vállalat iránti ajánlatodat. No, a gyorsparaszt pattog, készülj, eredj. S aztán siess vissza.​
 
Itt tartunk!! Úgy látszik nincs elég probléma körülöttünk. Nevetnem kell szomorúságomban. Jókai legyen kötelező vagy nem???????????? Nekem ,speciel az egyik kedvenc íróm.
Nem erről szól hisz rengeteg más dologról is beszélnek az emberek. Ez csak egy a milliónyi közül.
Akit érdekel az elmondja a véleményét és van aki olvassa.
 
Jókait olvasni, feltételez egy klasszikus műveltséget az olvasóról. Legalább nagyon alapszintű latin tudást például. Ma a funkcionális analfabéták és szakbarbárok korában, nos tartok tőle, nem Jókai lesz a befutó.
Nehéz Jókait olvasni először hisz rengeteg leírás és a történet fővezetési irányától eltérő történetek mondák leírása .
Főleg azoknak akiknek nincs olvasási előzményeik. otthon nincs könyv nem olvasnak az ismerősök sem. Csak a net.
Most beleolvastam egy fejezetbe a Nadír a címe gyerekkorban azt sem tudtam mit is jelent ez a szó amikor utána néztem sokkal okosabb nem lettem .
Leírás leírást követ vagyis kevés párbeszéd unalmas érdektelen események leírása.
Szerintem nem elég egy alapszintű latin tudás hisz a legtöbb szót hiába fordítod magyarra nem azonos a jelentés az írásműben betöltött szerepével.
 
Azt hiszem rájöttem.
Ha kicseréljük a neveket Mészárosra, Mr 20%-ra,... akkor a törtenet vonatkoztatható a mai korra (na jó, a kaszárnya helyett stadiont, a katonák helyett meg, mondjuk olimpiára készülő focistákat kell belegondolni, mert annyi katonánk nincs is manapság).
Naná, hogy ez nem comilfó (direkt így és nem komilfó, pláne nem comme il faut) a vezetésnek
 
volt egy tévéműsor anno. A Nagy Könyv.
2005-ben - azt gondolom, ez fontos :)
A százas listáján is, az abból megszavazott 12-es listáján is sok kötelező van.
Az első öt magyar:
1614433569019.png
1614433569019.png

Elgondolkodtató, vajon hány könyvet ismernek az emberek a kötelezőkön kívül.
S ezt tanárként is kérdezem, mert a Milyen könyveket olvasol otthon? kérdésre, rendszerint az a válasz érkezett (és nem túlzok!): Nincsen otthon könyvünk.
Hosszú-hosszú évek óta.
Szerintem már akkor is csak azért szavaztak ezekre az emberek mert ezeket ismerték.
 
Szombat délelőtt (március 6.)
10:30 Tóth Krisztina íróval arról beszélgetünk, vajon ma milyen helyzete van a nőknek Magyarországon, volt-e rájuk hatása a női olvasmányok mintáinak, akarnak-e mondjuk Tímea lenni Az arany emberből? Vagy nem? Szó lesz még internetes támadásokról, a kommentelés kulturálatlanságáról és pszichológiájáról.
1614977325411.png

Fotó: Falus Kriszta
Több beszélgetés is lesz:
9:00 Molnár Antal az egyik legmagasabb nemzetközi pozíciót betöltő magyar történész. Ferenc pápa a minap a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává nevezte ki.
9:30 A Zichy Szín-Műhely Gordiusz című karanténkomédiájának írója, Egressy Zoltán, a darab rendezője Léner András. Egy ellaposodott házasságban élő férj és feleség mindennapjait láthatják a nézők, online előadásban.
10:00 Bruck Edith Olaszországban élő írót, költőt, filmrendezőt sokan az „életben maradt Anna Frankként” említik. Ferenc pápa a napokban meglátogatta római otthonában, az egyórás találkozójukon a 89 éves írónő a koncentrációs táborokban eltöltött időről beszélgetett a nála öt évvel fiatalabb katolikus egyházfővel.
11.00 Dr. Csacsovszki Ottó hematológus járt Amerikában és Izraelben is, ahol a Gaucher-kóros betegeknek külön központjai vannak. Rengeteg tapasztalattal tért haza. Számos előadást tart itthon és külföldön orvosoknak, hogy könnyebben felismerjék ezt a ritka, de jól kezelhető betegséget.
11:30 Szervét Tibor Jászai-díjas színészt születésnapján köszöntjük, de kérdezzük az új életéről is. Erről röviden csak annyit: „Elvégeztem egy meseterapeuta képzést, egy coach-iskolát, ezek is sokat segítettek. Már vannak, akik hozzám fordulnak az életproblémájukkal. Megtisztelve érzem magam emiatt.”

 
Szombat délelőtt (március 6.)
10:30 Tóth Krisztina íróval arról beszélgetünk, vajon ma milyen helyzete van a nőknek Magyarországon, volt-e rájuk hatása a női olvasmányok mintáinak, akarnak-e mondjuk Tímea lenni Az arany emberből? Vagy nem? Szó lesz még internetes támadásokról, a kommentelés kulturálatlanságáról és pszichológiájáról.
Csatolás megtekintése 1782070
Fotó: Falus Kriszta
Több beszélgetés is lesz:
9:00 Molnár Antal az egyik legmagasabb nemzetközi pozíciót betöltő magyar történész. Ferenc pápa a minap a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává nevezte ki.
9:30 A Zichy Szín-Műhely Gordiusz című karanténkomédiájának írója, Egressy Zoltán, a darab rendezője Léner András. Egy ellaposodott házasságban élő férj és feleség mindennapjait láthatják a nézők, online előadásban.
10:00 Bruck Edith Olaszországban élő írót, költőt, filmrendezőt sokan az „életben maradt Anna Frankként” említik. Ferenc pápa a napokban meglátogatta római otthonában, az egyórás találkozójukon a 89 éves írónő a koncentrációs táborokban eltöltött időről beszélgetett a nála öt évvel fiatalabb katolikus egyházfővel.
11.00 Dr. Csacsovszki Ottó hematológus járt Amerikában és Izraelben is, ahol a Gaucher-kóros betegeknek külön központjai vannak. Rengeteg tapasztalattal tért haza. Számos előadást tart itthon és külföldön orvosoknak, hogy könnyebben felismerjék ezt a ritka, de jól kezelhető betegséget.
11:30 Szervét Tibor Jászai-díjas színészt születésnapján köszöntjük, de kérdezzük az új életéről is. Erről röviden csak annyit: „Elvégeztem egy meseterapeuta képzést, egy coach-iskolát, ezek is sokat segítettek. Már vannak, akik hozzám fordulnak az életproblémájukkal. Megtisztelve érzem magam emiatt.”

Húúú...de, hát ez ellene beszél a hatalomnak!! Tóth Krisztinára gondolok.
Lényegtelen mit mond hisz kiadták rá a levadászatot nyugodtan lehet támadni.
 
Oh egek ez nagyon szomorú! Nagyobb a baj az emberek fejében mint amit el lehet képzelni. Azt hiszem ebben az országban már teljesen kihalóban az emberség és az egészséges értékrend. Olvasgattam a Kriszta után, hallgatam vele riportot.
Úgy gondolom csak áldozat és valaki szándékosan mocskolta be az író nőt.
Kultúra és értékrend? Ha mondjuk valami mocskos szájú celeb mondana ilyeneket hogy jókati be kell tiltani akkor már fél Isten lenne belőle. Ha egy értelmes kultúrált író akkor az boszorkány és máglyára vele.
Elismerem nem minden írása tetszik a Krisztának mert vannak elégé ferde nézetei mint liba veréb szerelem. Ok ezt még lenyelem valahogy de akkor is ami túlzás vele szemben az túlzás..
 
Oh egek ez nagyon szomorú! Nagyobb a baj az emberek fejében mint amit el lehet képzelni. Azt hiszem ebben az országban már teljesen kihalóban az emberség és az egészséges értékrend. Olvasgattam a Kriszta után, hallgatam vele riportot.
Úgy gondolom csak áldozat és valaki szándékosan mocskolta be az író nőt.
Kultúra és értékrend? Ha mondjuk valami mocskos szájú celeb mondana ilyeneket hogy jókati be kell tiltani akkor már fél Isten lenne belőle. Ha egy értelmes kultúrált író akkor az boszorkány és máglyára vele.
Elismerem nem minden írása tetszik a Krisztának mert vannak elégé ferde nézetei mint liba veréb szerelem. Ok ezt még lenyelem valahogy de akkor is ami túlzás vele szemben az túlzás..
Igen, én is hallgattam, ezt a második riportot is vele. (Az írásait nem olvastam - őszintén, nem is ismertem, pedig elhangzott, hogy 30 könyvet írt.)
Értelmes, okos nő, mer önállóan gondolkodni.

Remélem, lecseng ez a hangulatkeltés!

Megint csak ez jut eszembe minderről: "A pitiánerség, a kisszerűség és a sötét ostobaság ül tort a jó ízlés, az értelem és a stílus hármasa felett."
 
A szerelem bolondjait olvasta valaki?
Bele sem tudok gondolni, mi lenne a világból, ha ilyesmiből kötelező olvasmány válna...
Kérdés, hogy mit értene meg belőle egy diák...
 
A szerelem bolondjait olvasta valaki?
Bele sem tudok gondolni, mi lenne a világból, ha ilyesmiből kötelező olvasmány válna...
Kérdés, hogy mit értene meg belőle egy diák...
Nagyon rég talán 40 éve akkor jókais korszakom volt. Rá lehet kapni ha sokat olvasol tőle. Sajnos a műre már nem emlékszem.
Elgondolkodtam ezen a kijelentéseden hogy mit értene meg belőle a diák.
Arra jutottam hogy például van a matematika benne olyan függvények és egyebek amiknek talán soha nem fogjuk a hasznát venni és még is tanuljuk.
Vannak irodalomból is ókori művek azokkal miért nincs probléma?
A lényeg azért van ott a tanár hogy elmagyarázza hogy amit olvasunk az mit is jelent. persze szerintem is eléggé unalmas a kőszívű ember fiai ha nincs segítség meg sem fogja érteni az olvasó.
Ha valaki szórakoztató irodalmat akar olvasni megteheti óriási a kínálat de, van más is mint puhacukor.
 
Azt gondolom, itt a lényeg Nálad, setni.

Ha valaki egy könyvet olvas el egész évben, akkor nem jól választott, ha többet olvas, akkor tud viszonyítani, értelmezni.

Ha a kötelezők alapfeladata az, hogy legalább ezt az egyet olvassa el egy évben, akkor Jókai rossz választás.
Ha több könyv között van, s tudom, hogy belefér a tanévbe, akkor Jókai nagyon fontos része a magyar irodalomnak.

Ráadásul a magyar irodalom jelentős részét megfilmesítették - ezek a filmek szintén igényes, jó alkotások, amik joggal kaphatnának helyet az oktatásban.


 
A szerelem bolondjait olvasta valaki?
Bele sem tudok gondolni, mi lenne a világból, ha ilyesmiből kötelező olvasmány válna...
Kérdés, hogy mit értene meg belőle egy diák...
Szerinted a mai fiatalok mit értenek meg a Kincskereső kisködmönből? Vagy "Csoszogi bácsi" (a cipész) cselekedetéből? (Mondjuk sokuknak szerintem már a cipész mesterségről sincs fogalmuk.)
 
Szerinted a mai fiatalok mit értenek meg a Kincskereső kisködmönből? Vagy "Csoszogi bácsi" (a cipész) cselekedetéből? (Mondjuk sokuknak szerintem már a cipész mesterségről sincs fogalmuk.)
Szerinted Galgóczi Erzsébet műveiből értenének valamit??
Rónay Györgytől az Esti gyors-ot ?
Nem tudom olvastad-e Galgóczitól a Tizenegy több mint a három , című elbeszélést?
Van belőle tv játék is...egy erkölcsi dilemmáról szól.
 
Szerinted Galgóczi Erzsébet műveiből értenének valamit??
Rónay Györgytől az Esti gyors-ot ?
Á, rosszul írtad. A Rónay az Egon
Nem tudom olvastad-e Galgóczitól a Tizenegy több mint a három , című elbeszélést?
Van belőle tv játék is...egy erkölcsi dilemmáról szól.
Valamikor a filmet láttam. De bevallom, csak az rögzült bennem, hogy Koltai azon ritka szerepe, ahol komolyat játszik.
(Bányászat sincs már kis hazánkban...)
Visszakanyarodva a témához, ha Tóth Kriszta azzal nyit, hogy miként a nyelvezetünk, a társadalmunk is folyamatos változásban van és ez kihatással van az életünkre, akkor nem lenne hír ez a hír.
De úgy tűnik, hogy mégsem a szavak embere...
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Eia wrote on Malinák Irén's profile.
Andara wrote on Asil's profile.
Kedves Asil!

Esetleg a Juliette Párizsban nincs meg véletlenül.
Előre is köszönöm.

Andara
keresztúr wrote on Maxell Miklós's profile.
Szia, ez a régi könyv 1994-es, ha érdekel, innen le lehet tölteni:
Iren84 wrote on usakriszta's profile.
Szia! Bocsika a zavarásért. :) Olyan kérdésem lenne hogy megvan még esetlega Zóna Fun 2 dvd-d? Sajnos a linkek közül már csak 1 müködött. :) Köszi szépen. Ici

Statisztikák

Témák
37,181
Üzenet
4,559,271
Tagok
600,539
Legújabb tagunk
ibraB
Oldal tetejére