Ji Csing - A változás könyve, Kínai jóskönyv.

I

ionon

Vendég
Szeretném tudni mit tudtok erről a könyvről. Olvastam és próbáltam a könyv alapján a kérdéseimre a válaszokat érdekeseket kaptam. Sajna elfelejtettem minap jutott eszembe megint megkel keresnem a könyvemet és sors kérdéseket teszek fel a könyvnek. Hisztek benne igazakat mond vagy csak általánosságban beszél a könyv, köszönöm.
 
I

ionon

Vendég
Ji Csing
A VÁLTOZÁS KÖNYVE
Részletek
Beõthy Mihály és dr. Hetényi Ernõ Összeállításából
A Változás Könyve nagyon régi, eredete a múlt homályába vész. Mai formájában több mint háromezer éves, a Kr. e. 1150 körül élt Ven király fia, Csu herceg jegyezte le. A régi kínaiak hittek abban, hogy az életet irányító magasabb erõk vonalai kipuhatolhatóak, a jövõ megismerhetõ, ezért életük egy-egy sorsfordító pillanatában útmutatást nyújthat A Változás Könyve, a Ji Csing
A NYOLC TRIGRAM CSALÁDJA

KVUN - ANYA
CSIEN - APA
TUI - LEGIFJABB NÕVÉR
LI - KÖZÉPSÕ NÕVÉR
SZUN - LEGIDÕSEBB NÕVÉR
KEN - LEGIFJABB FIVÉR
KÁN - KÖZÉPSÕ FIVÉR
CSEN - LEGIDÕSEBB FIVÉR
A trigramok köre Fu-hszi szerint, az égtájakkal:
Csien: menny
Apa
Az ég; hideg
teremtõ, aktív, szilárd, világos
Tüi: tó
Legifjabb nõvér
Mocsár, esõ, õsz
Örömteli, kellemes
Li: tûz
Középsõ nõvér
Villám, nap, nyár
Szép, függõ, ragaszkodó
Csen: mennydörgés
Legidõsebb fivér
Dörgés, tavasz
Mozgékony, izgató, aktív
Szun: szél
Legidõsebb nõvér
Fa
Szelíd, átható
Kán: víz
Középsõ fivér
Hold, tél, mélyedésben megülõ felhõ
Betakaró, veszélyes
Ken: hegy
Legifjabb fivér
Szélcsend, morajlás
Konok, mozdíthatatlan, perverz
Kvun: föld
Anya
Föld, meleg
Befogadó, termékeny, passzív, gyenge, sötét
További jelentések a képzettársítások serkentésére:
1. Csien: fej,ló, herceg, arany, drágakõ, jég, száraz, fa, kerek, vörös[
2. Tüi: kos, öröm, ágyas, kötelesség, keménység, száj, a váláshoz vagy egyesüléshez szükséges elhatározás, kékeszöld.
3. Li: tûz, napfény, szem, harcos, fegyver, túlvilág, teknõc, kígyó, fácán, gyümölcs, sárga.
4. Csen: mozgás, nyugtalanság, sietség, lábak, megrázkódtatás, dob, holló, sárkány, sötétsárga.
5. Szun: munka, szél, felemelkedés, elõrejutás és lemondás, közeli nyereség, belépés, baromfi, comb, fehér.
6. Kán: lehetõség, titok, rejtett, bukás, sorscsapás, szívbéli nyugtalanság, fül, disznó, tolvaj, pír, íj húrja, ok a fájdalomra.
7. Ken: fogság, az ajtó bezárása, szerzetes, kéz, jobb oldali ösvény, kis kõ, tartósság, hüvelyk, orr, kutya.
8. Kvun: ökör, has, balta, tömeg, kocsi, anyag, zsák, légy, gyermek, látszat, az egyformaság, fekete.
 

koopee

Állandó Tag
Állandó Tag
A Ji Csing eredetét illetõen felmerül a kérdés, hogy ki is írta, és mi volt vele a célja. A Változások Könyvében keletkezési idejét a kutatók az i.e.1. évezred elsõ harmadára helyezik. Magát az írást Fu- Hszi császártól származtatják a legtöbben, néhányan Csou herceget, és még néhányan Wen királyt tartják szülõatyjának. Amiben azonban mindenki egyetért, hogy a legtöbb magyarázatot és a jelek rendszerezését maga Konfuciusz végezte. A kínai filozófus munkássága elengedhetetlen volt abban, hogy a könyv még ma is létezzék.
 
S

singularitás

Vendég
I-Ching – azaz: a Változások Könyve

Sokféle nyugati írásmódja ismeretes még: I-King, Ji-King, Ji Csing, I-Csing, és így tovább.

Eredetét illetően meglehetős bizonytalanság uralkodik. Kína ősi, szent könyvei között tartják számon; az ország legrégebbi, ismert könyvének tekintik.

A hagyomány szerint ie. 2.800 környékén, a mitikus Pao-hszi (Fu-Hsi) császár alkotta meg a könyv eredetijéül szolgáló kuákat, melyeket egy teknősbéka páncélján fedezett fel.

Ie. 1.150 körül Wön király, és fia, Chou herceg jegyezték le a könyvet írott formában, és írtak hozzá verseket (magyarázatokat, ha úgy tetszik). Később Konfuciusz is hosszú ideig tanulmányozta a Változások Könyvét, és írt hozzá kommentárokat. Az I-Ching mai formája a Wön-féle első lejegyzésből alakult ki.

A Változások Könyve egy jóskönyv, egyfajta jelképgyűjtemény.

Technikailag a következőt jelenti.

A jósjeleket vonalak építik fel. Alapvetően kétféle létezik: a folytonos fekvő vonal – ez a jang; a megszakított fekvő vonal pedig a jin.

A jin és a jang az univerzum legfőbb rendező erejének megnyilvánulásai, a dolgok alapvető természetének kétfélesége.

A jin a nőies, a befogadó, a passzív, a sötét.

A jang a férfias, a teremtő, az aktív, a világos.

A két alapminőség egymással egyenrangú, egyenértékű, mi több: egymást feltételező és elfogadó. A két alapminőség csak együtt létezhet, közös rezgésük, egymásra hangolódásuk, harmonikus egymásra találásuk maga a világmindenség harmóniája.

A feltett kérdésekre az ún. hexagramok (hat vonalból álló jel) adnak választ. Összesen 64 hexagram létezik: ezek tkp. maguk a jósjelek. Mindegyik hexagram két trigramból tevődik össze.

Nyolc lehetséges trigram létezik, és mindegyikben lehetnek ún. változó vonalak. Ez nem más, mint a két alapjel (jin és jang) találkozása. Ezt nevezik hsziangnak.
Két folytonos vonal: öreg jang.
Két megszakított vonal: öreg jin.

Alul folytonos vonal, felette megszakított: ifjú jang.

Alul megszakított vonal, felette folytonos: ifjú jin.

Ezekhez az átalakuló vonalakhoz külön rövid magyarázatok tartoznak a könyvben. Természetesen figyelnünk kell arra, hogy a változó vonal melyik helyen van.

Alapvetően kétféle lehetséges jóslás létezik.

A hagyományos módszer szerint 50 jóspálcikát használnak. Ezeknek eredeti anyaga cickafark (Achillea millefolium). Ez a módszer hosszasabb és tovább tart, mint a másik – itt, nyugaton viszonylag kevesen is használják.

A másik metódus az ún. érmedobás. Három egyforma, közepes méretű fémpénz szükséges hozzá, és miután ráhangolódtunk a jóslásra ill. feltettük a kérdést, egymás után hatszor dobunk velük. A hexagram alulról felfelé építkezik (ahogy a józan ész is diktálja). Az érme írás oldala a jin, értéke kettő; a fej oldal a jang, értéke három. Tehát a dobás eredményeként 6, 7, 8 vagy 9 eredmény jöhet tehát ki. A hatos (öreg jin) ill. a kilences (öreg jang) eredmény adja az ún. változó vonalat.

Ezt követően lehet megkeresni az adott hexagramot, és a mi könyvünkben fellapozni a hozzá tartozó magyarázatot, gondolatokat (a különféle magyar kiadásokról még lesz szó).

A könyv, csakúgy mint az össze többi ezoterikus önismereti segédlet nem jövendőmondó.

Nem véletlenül hívják Jóskönyvnek is. Megmondja, hogy az adott élethelyzetben mi volna a jó. Ill. mi volna a tanácsos – ebben rejlik az emberi döntés szabadsága. Nem önmagában a felelősség vállalása jelenti az ember életében a szabadságot – hanem a felelősség vállalásának lehetősége. Az adott személyen múlik, hogy melyik utat, lehetőséget választja. Csak ennek tudatos ismeretében lehet szó ezt követően arról, hogy – úgymond – vállaljuk a felelősséget tetteinkért – ahogy ezt manapság oly’ divatossá vált használni vulgárezoterikus körökben, vagy akár a pszichiátriában, pszichológiában, személyiségfejlesztésben.

Nincs igazából kialakult szabály arra, hogyan kérdezzük a könyvet. A legjobb, ha eleve javaslatot kérni fordulunk a felsőbb erők tanácsát közvetítő műhöz. Igazából nem is kérdezni kell. Az adott helyzetet kell néhány szóval, mondattal (a lehető legtömörebben és érthetőbben megfogalmazva) összefoglalni, és ehhez egész egyszerűen útmutatást kérni: „Mit tegyek? Segítsetek! Adjatok nekem tanácsot!”

Az ősi kínai hagyomány szerint a jóslásnak ez a módja lehetőséget teremt rá, hogy az ún. ’felsőbb hatalmakkal’ kapcsolatba léphessünk, hogy azoktól útmutatást kérjünk.

Aki nem hisz ebben, aki nem hisz a lelkiségben, az élet spirituális minőségében, – annak igazából nem érdemes ezzel foglalkoznia. A megrögzött materialistának úgyis csak hagymázas katyvasz keveredik majd ki a tanácskérést követően.

Nem kell persze a valóságtól elrugaszkodott módon mindenféle horrorfilmes kísértetekre, természetfölötti lényekre gondolni. Noha tény és való: Az ősi legenda szerint a kérdezőt valóban ’szent szellemek’ senek vezetik és világosítják fel.

Az I-Ching azonban szorosan összefonódik a Taoval, mely maga az Út.

Ennek ismeretében leghelyénvalóbb talán, ha az Univerzális Törvényhez, ha úgy tetszik magához az Élethez fordulunk tanácsunkkal.

Nincs rá szabály, hogy mikor kérdezzünk, de fölösleges, csip-csup kérdésekkel ne háborgassuk se a könyvet, se magunkat. Lehet ugyan mindennap használni a Változások Könyvét – de talán még ez is túlzás. Ha nehéz élethelyzetben, igazán nehéz helyzetben vagyunk, és tanácstalannak érezzük magunkat – akkor forduljunk tanácsért a Ji-Kinghez!

Előzőleg teremtsük meg a lehető legtökéletesebb csöndet bensőnkben, s a minket körülvevő külvilágban egyaránt. Ne zaklatott, ideges állapotban forduljunk útmutatásért, hanem a lehető legnyugodtabb, legharmonikusabb állapotban, amikor kellően éberek vagyunk! Így mindenképpen világosabb lesz számunkra az érkező válasz értelmezése.

Mire jó tehát az I-Ching?

Semmiképpen sem arra, hogy nevetséges bugyimagazinok mintájára megkíséreljük megfejteni a jövő heti totóeredményeket, vagy arra, hogy félrészeg társaságokban egymás közt vihogva pletykáljuk-csócsáljuk párkapcsolatainkat.

Az I-Ching egy rendkívül mélyen spirituális mű, amely – fogalmazhatunk így is – külön életet él. Sokan a legteljesebb, legtökéletesebb kapcsolatnak tartják az emberi természet és a felette álló hatalmak, a tudat és a tudattalan között (nem véletlenül tanulmányozta hosszú ideig és emelte praxisába a Változások Könyvét C. G. Jung, a neves pszichológus is).

Ha helyesen használjuk, nyugodt és nyitott elmével és lélekkel (már ugye amennyire ezeket képesek vagyunk megteremteni) az I-Ching azt adja, amire évezredek óta hivatott: részrehajlás és ítélkezés nélküli javaslatot, útmutatást.

Rendszeres de megfelelő használatával évek alatt elfogadóbbak, nyitottabbak, rugalmasabbak lehetünk – és kevésbé aggódóak. Különösen hasznos lehet, ha kérdéseinkről és a válaszokról feljegyzéseket vezetünk, és minden egyes tanácskérés után elelmélkedünk kissé a kapott válaszon.

Ha egy mód van rá, ne használjuk az I-Chinget, kizárólag egyedül! Nem szerencsés még az sem, ha csak egyvalaki van jelen rajtunk kívül – még abban az esetben sem, ha a tanácskérés hozzá is kapcsolódik. Ha esetleg még a könyvvel való ismerkedés elején vagyunk, és úgy érezzük: nem igazán működik a dolog, akkor is inkább kérjünk segítséget egy tapasztaltabb ismerősünktől – de a jóslást megelőzően/követően. Lehetőleg csak legvégső esetben legyen társaságunk!

Bár úgy tartják, hogy aki eljut a trigramok közötti kapcsolatok igaz felismeréséhez, az már képessé válik arra is, hogy a magyarázó szövegek nélkül is megértse a hexagramok jelentését – azért ne ezzel akarjuk kezdeni.

Ehhez a legtöbb esetben még hosszú évtizedek is kevésnek bizonyulnak.

Idehaza több fordításban és kiadásban is megjelent a Változások Könyve.

Tudomásom szerint legelőször 1989-ben adták ki magyarul a legősibb kínai könyvet.

Ez volt a Ji Csing A Változás Könyve, Beőthy Mihály és dr. Hetényi Ernő fordításában és összeállításában (Háttér Könyvkiadó).

Érdekesség, hogy ennek a vékonyka könyvnek a végén rövid ismertetést találunk a régi óvójelekről, az ún. mudrákról – amelyet a kínaiak a tanácskérés előtt használnak.

Ezt követően 1992-ben jelent meg az ún. Richard Wilhelm-féle változat magyar gondozása, Pressing Lajos fordításában, két kötetben (I. Az alapszöveg; II. Az anyag). Ez az Orinet Press kiadásában jelent meg. Személy szerint nekem ez nem igazán vált be – sokan viszont ezt tartják az egyik legjobbnak.

Természetesen meg kell említenünk Müller Péter Jóskönyvét (első kiadás: 2001. Doctor Herz Bt). Ezt a magam részéről az egyik legjobban sikerült átültetésnek tartom - ha ugyan nem a legjobb.
Rendkívül érdekes még Mireisz László könyve, A taoizmus és a Ji King (2006. Paradigma). Ez a kiadás hosszasan foglalkozik a taoizmus és a Változások Könyvének kapcsolatával, a taoista filozófiával, alkímiával, energiatannal, az ún. világrenddel. A kötethez CD-melléklet is tartozik, melynek segítségével meghatározhatjuk saját, születési hexagramunkat is. Összességében véve az egyik legkiválóbb értelmezés, amely egyedi meglátásaival új utakra kalauzolhatja még az I-Ching régi ismerőit is.
Ehhez hasonló a Taoista Ji King, eredetiben Liu Ji-Ming írásában, magyarra Drasny József fordította (2006. Szenzár). Ez a kiadás is igen mély értelmezésű és jól sikerült – noha úgy ítélem meg, hogy talán ez a legelvontabb és a legnehezebben megérthetőbb mindegyik közül – természetesen embere válogatja :)

Rendkívül jó megközelítés még az I Ching a Változások Könyve és a változatlan igazság. Ez eredetileg Ni Hua-Ching munkája, Erdei Edit és Edelényi Gyula kitűnő magyarításában (2006. Lunarimpex). Ebben a kiadásban részletesen szó esik a jin és a jang kapcsolatáról, az életről és annak ritmusáról, spiritualitásról, mindezek és a Változás Könyvének mindennapi használatáról, és olvashatunk benne példázatokat is.

Természetesen akadnak még egyéb magyar kiadások, megjelenések is.

Ilyen például a Sors és Szerencse című könyvben (2001. Jószöveg Műhely) lévő I Csing fejezet is – ezt azonban szintén nem tartom túlzottan jól sikerültnek.

És magától értetődik, hogy létezik olyan megközelítés is, amely az idegeket borzolja. Ilyen a dr. Joseph Murphy által elkövetett Az I King titkai kötet is, amely a Tudatalattid csodálatos hatalma elnevezésű Murphy-sorozat harmadik darabja (1997. Szakálos). Ebben a doktor a keresztény hagyományt próbálja ötvözni a Változások Könyvével – de nem igazán sikerül, hiába is tűzdelte tele Biblia-hivatkozásokkal. Személyes meglátásom szerint ez így, ebben a formában mind a Bibliának, mind az I-Chingnek csupán megcsúfolása.
A Változások Könyve működik és segíthet.

Emberibbé, elfogadóbbá, nyitottabbá, érzőbbé tehet bennünket – csak meg kell találnunk a saját könyvünket, amelyet aztán helyesen forgatunk.

Nem könnyű kaland, de annak, aki belevág, életre szóló, végtelen utazásban lehet részre, egy élethosszig tartó emberré válásban találhat megbízható közvetítőt maga mellé.

Forrás: http://spiritus.blog.hu/2008/07/06/ezoterikus_onismeret_az_i_ching
 

Fritzjani

Állandó Tag
Állandó Tag
Singularitás-ahogy elkezdtem olvasni a fennti irásod-először kiegészítések-fogalmazódtak meg-bennem,de továbbolvasva-okafogyottá vált-hisz Te mindet megválaszoltad!
Én időnként előveszem-a könyvem-s ha sokadszor kérdeznék ugyan-arra a problémára-akkor a Hitem esetleges hiányára ad feleletet!
Alázattal-tiszta-őszinte szívvel kell kérdezni--s, mélyen el-gondolkodni a kapott válaszon-mivel sokkal többet mond-mint elsőre-gondolnánk!--Jani
 
L

Lady Freya

Vendég
Singularitás-ahogy elkezdtem olvasni a fennti irásod-először kiegészítések-fogalmazódtak meg-bennem,de továbbolvasva-okafogyottá vált-hisz Te mindet megválaszoltad!
Én időnként előveszem-a könyvem-s ha sokadszor kérdeznék ugyan-arra a problémára-akkor a Hitem esetleges hiányára ad feleletet!
Alázattal-tiszta-őszinte szívvel kell kérdezni--s, mélyen el-gondolkodni a kapott válaszon-mivel sokkal többet mond-mint elsőre-gondolnánk!--Jani
Bocsánat, de singularitás semmit nem válaszolt meg... csak bemásolt egy honlap-oldalt, amiben válaszok találhatók....
 

most

Állandó Tag
Állandó Tag
ah több annál honlap olvasó :)

Ji Csing, mert általában nem ismerik a pszihé modszereit.... ezek ugyanolyan sajátosságok mint az mikor elfelejtesz vmit .. abba hagyod a keresést (látszolag! -az agy azonban tovább dolgozik és keres) és egyszer csak beugrik.. mikor már nem is foglakozol vele... ez a memoria sajátossága... a psziének más eszközei vannak
pl a befelé figyelés egyik eszköze igaz kicsit talányos ...

de mondok egyszerübbet
tedd fel a téged foglakoztató kérdést... és üsd fel a hozzád elközelebb álló könyvet
tetszöleges oldalon bökj rá egy szóra ... a pszihéd azt is meg fogja magyarázni hogyan függ össze a kéredéseddel... jó játék

lehet vele szeánszokat is tartani :p
 
I

ionon

Vendég
ah több annál honlap olvasó :)

Ji Csing, mert általában nem ismerik a pszihé modszereit.... ezek ugyanolyan sajátosságok mint az mikor elfelejtesz vmit .. abba hagyod a keresést (látszolag! -az agy azonban tovább dolgozik és keres) és egyszer csak beugrik.. mikor már nem is foglakozol vele... ez a memoria sajátossága... a psziének más eszközei vannak
pl a befelé figyelés egyik eszköze igaz kicsit talányos ...

de mondok egyszerübbet
tedd fel a téged foglakoztató kérdést... és üsd fel a hozzád elközelebb álló könyvet
tetszöleges oldalon bökj rá egy szóra ... a pszihéd azt is meg fogja magyarázni hogyan függ össze a kéredéseddel... jó játék

lehet vele szeánszokat is tartani :p
Igazad van mert be vagy határolva milyen gondolatokban lehetsz és életed folyásáról nem tudsz változást hozni csak a mederben tartózkodva tevékenykedsz. Így bármit teszel olvasol az pont arról szól ami téged foglalkoztat éppen vagyis a gondolatodban van akár mélységekben is. Vasárnap kaptam egy papírlapot írás volt rajta nem találom hogy az eredeti szöveget mondanám el. A lényege a nagy zűrzavar közepén ülök amiben vagyok telitalálat rengeteg lap közül húztam ki. Ji Csing ha rá gondolsz és készülsz a vonalak lényege (vélemény) olyan dimenziókat nyitsz meg ha tudatosan hangolódsz rá ott a gondolat már nem is gondolat létezéssé válik minden szó. A jelek amik vonalakból vannak térbeli kapuk az elme számára a gondolat tudatban.
 

hena37

Állandó Tag
Állandó Tag
Én így használom a JI CSING et !
Pl. : Egy időszak lehetőségeit mutatja, anyagiakban.
2009.09.04 7 6 = ------------ -------------6
lehetőségek = 2 = ------------- ------------5
összeadva = 8 = ----------- ------------4
2009.12.31 = 9 = -----------------------------3
pénzügyek = 6 = ------------- -------------- 2
összeadva = 6 =------------- --------------- 1
számmisztikailag = 10 = zűrzavar a céltudatosságban.
ji csing = 15 cs’ien = erő, tisztaság, engedékenység, új utak, védelem.
1 vonal: új utak, új lehetőségek
2 erővonal: szerencsés időszak kísér.
3 erővonal : a merészség kamatozik.
4 erővonal: stabilitás, óvatosság, türelem.
6 erővonal: a múltbeli tévedésekből okulás, továbblépés, tudatos élet, megfigyelőképesség fejlesztése.
Természetesen ez a hexagram arra vonatkozik, aki kérdezi.
Szeretettel hena
 

Laura32

Állandó Tag
Állandó Tag
Müller Péter Jóskönyve ugyanezen az elven alapszik. Pénzfeldobás után kapsz útmutatást. Próbáljátok ki, néha félelmetes!
 
I

ionon

Vendég
Müller Péter Jóskönyve ugyanezen az elven alapszik. Pénzfeldobás után kapsz útmutatást. Próbáljátok ki, néha félelmetes!
Müller Péter ő olyan dolgot képvisel mint a mocsár ha belépsz a gondolat világába soha nem tudsz ki jönni belőle és egyre lejjebb húz a mocsár! Nem hiszek a dolgaiban egyirányú utcában tud csak közlekedni és elfogult!
 
I

ionon

Vendég
ne légy ilyen szigoru van még néhány hasonlo guru- mester...
Érdekessége saját tanítványa hozta elő a mocsár szót elmémből a viselkedése ennek a személynek sajnálom már hogy nem beszéltem vele a metrón mert ott találkoztam vele. Érdekesen mindig a gödörről beszélt és Müller Péter volt a mestere mondtam neki ennek a személynek kell a gödör hisz ez a lényeg a rossznak megköszönni hogy az életünkbe jött és azt a pici jóra gondolni mindig ami a történésben jelen van mindig csak megkel keresni. Erre mi volt a válasz de a gödör így meg úgy.
 

Faszil

Kitiltott (BANned)
Sziasztok!
Nekem jósoltak a könyvből (eddig még nem történt meg). Persze tudom, nem jóslás, csak iránymutatás. Az a könyv igen vastag volt, és nagy felkészültséget sejtetett a használója tekintetében. Tehát számomra úgy tűnt, nem könnyű használni, és előtte sokáig kell tanulmányozni a technikát. Jól látom? Vagy aránylag egyszerű? Megveszi az ember és már használhatja is?
 

ani02

Állandó Tag
Állandó Tag
sziasztok:)

nekem abszolult működik:de az asztrológia, a i ching, a tarot:NEM JÓSLÁS.
alapvetően divinációs, önismereti módszer-és innentől kezdeve abszolult mellékvágányra vihet ez a fórum-is.
mindenki máshol tart az utján, kinek mond valamit egy módszer, egy ember, kinek nem.-ezért fölöslege erről vitatkozni.

"Amiről itt beszélünk, az az, hogy vajon lehet-e az emberi elmét radikálisan átalakítani. Hogy ne elfogadjuk a dolgokat… hanem megértsük őket, hogy darabjaira szedjük szét, hogy szíved és lelked beleadd, hogy megértsed. Hogy másképpen éljünk. De ez rajtad áll, nem máson. Mert nincsen tanár, tanuló, nincsen vezető, nincs guru, nincs mester, nincs megmentő. Te magad vagy a tanár, a tanuló, te vagy a mester, a guru, a vezető te vagy mind! Megérteni egyet jelent az átalakulással. "(Jiddu Krishnamurti)


a
 

most

Állandó Tag
Állandó Tag
Érdekessége saját tanítványa hozta elő a mocsár szót elmémből a viselkedése ennek a személynek sajnálom már hogy nem beszéltem vele a metrón mert ott találkoztam vele. Érdekesen mindig a gödörről beszélt és Müller Péter volt a mestere mondtam neki ennek a személynek kell a gödör hisz ez a lényeg a rossznak megköszönni hogy az életünkbe jött és azt a pici jóra gondolni mindig ami a történésben jelen van mindig csak megkel keresni. Erre mi volt a válasz de a gödör így meg úgy.

ne felejtds el h nem egy metodusban elmondja a mester h teher alatt nö a pálma ...

söt vannak akik olyan szektába csatlakoznak ahol a teljes önfeladás a feltétel
átitatódnak eggyéválnak aztán egy nap mint egy rossz álombol felébrednek :) ez is ut....
igaz van hogy ilyenkor a mestert hibáztatják olyankor rögtön el is vesznek...
 
I

ionon

Vendég
sziasztok:)

nekem abszolult működik:de az asztrológia, a i ching, a tarot:NEM JÓSLÁS.
alapvetően divinációs, önismereti módszer-és innentől kezdeve abszolult mellékvágányra vihet ez a fórum-is.
mindenki máshol tart az utján, kinek mond valamit egy módszer, egy ember, kinek nem.-ezért fölöslege erről vitatkozni.

"Amiről itt beszélünk, az az, hogy vajon lehet-e az emberi elmét radikálisan átalakítani. Hogy ne elfogadjuk a dolgokat… hanem megértsük őket, hogy darabjaira szedjük szét, hogy szíved és lelked beleadd, hogy megértsed. Hogy másképpen éljünk. De ez rajtad áll, nem máson. Mert nincsen tanár, tanuló, nincsen vezető, nincs guru, nincs mester, nincs megmentő. Te magad vagy a tanár, a tanuló, te vagy a mester, a guru, a vezető te vagy mind! Megérteni egyet jelent az átalakulással. "(Jiddu Krishnamurti)


a
Elmét lehet megváltoztatni régen csontokat dobáltak a jövő tudásáért mindig jött újító szándékú ember (de jó) és rá jött érdekes dolgokra. Elmét magadtól magadnak de én értem kell fejlesztened ez mára kétséges elmaradt csökevény lett. Helyette állmesterek árnyékában élsz! A változás könyve tágulást hoz életedbe ha ki próbálod egyszer is olyan ez mint a saját gondolatod de annak nehezebben hiszel mert ha más mondja mindjárt másabb vagy. Koncentrálj a vonalak térben i jelképének a miértjére éld bele magad mint aki vonalként létezik. Figyeld magadat mint egy kivetített filmkockát e tevékenység közben minden részletében érezd magadat és légy az esemény.
 

hena37

Állandó Tag
Állandó Tag
:)„Az átlagember így teszi fel a kérdést : Kíváncsi vagyok, mit tartogat számomra a jövő, hogy deríthetném ki? Na, igen! De biztos vagy benne, hogy meg akarod ismerni a jövőt? Nem elképzelhetetlen, hogy csak azt szeretnéd tudni, hol vagy most, az időnek ezen a bizonyos pontján.
Mert az a legfontosabb, és végső soron az egyedül lényeges : rájönni ,hol állunk most.
Akkor azt is tudni fogjuk, hol állunk 18 év elteltével. A valódi probléma tehát a MOST kérdése. Ha nem érzünk bizonyosságot a jövőt illetően, az csak is azért lehet így, mert a jelen kérdésében is bizonytalanságban élünk. Amint tudatába kerülsz önmagad helyének a jelenben, többé nem szegélyezik kétségek az előtted álló utat. könnyen tájékozódhatunk a jelenünkről, ha a jelen pillanatig nyomon követjük az elmúlt 18 évet. Ugyanis éppen a 18 évvel ezelőtti pályánkat ismételjük és a 36 évvel ezelőttit, és így tovább, feltéve hogy elég idősek vagyunk hozzá.
Természetesen nem könnyű felidézni a múlt egészét.Emlékeink könnyen megtévesztenek, főleg a kritikus időszakban. De van olyan lehetőség, ami kiutat mutat. Úgy is felfrissíthetjük emlékezetünket, hogy felidézzük, mi történt 9 évvel ezelőtt. 9 éves ugrásokkal haladunk egyik élménytől, annak ellentétéig.
Arra kell leginkább ügyelni, mit hoz a jelen. A jelennel legyünk tisztában, minthogy minden problémánk most történik. Ha tudni akarjuk, hogyan birkózzunk meg azokkal a problémákkal, melyekről sejtjük, hogy a közeljövőben szembe kell néznünk velünk, akkor a legjobb áttekinteni múltunkat, és megvizsgálni, miként birkóztunk meg hasonló gondokkal.
A bioritmushoz hasonló ciklus jellemzi az egyes egyének sorsciklusát. E ritmus ismeretében nagy pontossággal megjósolható az események végkimenetele.
A sorsciklus 18 évet ölel fel. Ami 18 évvel ezelőtt történt, szoros kapcsolatban áll, azzal, ami most történik. Ugyanígy, ami a múlt esztendőben történt, sokban hasonlít a 19 évvel ezelőtt történtekre.
Ennek az az oka, hogy rendszer hátterében a 9 szám áll: a 9 szám sajátossága, hogy sokszorosai számjegyei összeadva, mindig 9 –et kapunk 9x1= 9, 2x9= 18 , 18= 1+8= 9 és így tovább.
A sorsot a 9 színuszhullámának diagramjával ábrázoljuk. A görbe a 0 éves életkornál, az élet kezdeténél indul.”:)
 
Oldal tetejére