Hírek Költségvetési hiány: Az Európai Bizottság figyelmeztette Magyarországot

Az európai szemeszter tavaszi csomagja szakpolitikai iránymutatást ad az Európai Unió versenyképességének és ellenállóképességének javításához, a rendezett államháztartás fenntartásához, valamint az EU stratégiai autonómiájának megerősítéséhez - közölte a kereskedelempolitikáért felelős biztos szerdán.


Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság által közzétett, európai szemeszter tavaszi csomagjának bemutatásakor közölte, a szemeszter keretében közreadott országjelentések elemzik a gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi fejleményeket az egyes tagállamokban, és számba veszik a koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő tervek (RRF) és a kohéziós politikai programok végrehajtását.
Meghatározzák a legfontosabb kihívásokat is, különös tekintettel a versenyképességre, valamint a kiemelt reformokra és beruházásokra. Az elemzés alapján javasolt országspecifikus ajánlások iránymutatást nyújtanak a tagállamoknak azon kulcsfontosságú kihívások kezeléséhez, amelyekkel a tagállami helyreállítási tervek nem, vagy csak részben foglalkoznak.
Kiemelte, a legtöbb tagállam előrelépést tett a nemzeti helyreállítási tervének és a kohéziós politikai programjának megvalósítása terén. Egyes tagállamoknak azonban sürgősen foglalkozniuk kell a késedelmekkel és strukturális kihívásokkal, hogy biztosítsák a terveikben szereplő beruházások és reformok időben megvalósuló végrehajtását.

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos a brüsszeli sajtótájékoztatón azt mondta: az európai szemeszter tavaszi csomagja felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek szakpolitikai intézkedéseket a versenyképesség előmozdítására és a termelékenység növelésére. A tagállamoknak versenyképességet támogató üzleti környezetet kell biztosítaniuk, teljes mértékben kihasználva az egységes piac adta lehetőségeket, különös figyelemmel a kis- és közepes vállalatokra.
Javítaniuk kell az oktatási eredményeket és támogatniuk a készségfejlesztést a korszerűsített tanterven alapuló, magas színvonalú képzést, mivel a munkaerő- és szakképzettségi hiány kezelése elengedhetetlen az EU jólétének biztosításához - mondta.
Meg kell könnyíteniük a finanszírozáshoz való hozzáférést egyebek mellett a tőkefinanszírozás javításával, különösen a kkv-k számára. Segíteniük kell a zöld és a digitális átállás felgyorsítását, elő kell mozdítaniuk az EU nettó nulla kibocsátású iparának autonómiáját, ellenállóképességének és versenyképességének növelését.

Az Európai Bizottság Magyarországnak egyebek mellett azt javasolta, hogy új intézkedések meghozatalával 2025-ben korlátozza olyan mértékűre a nettó kiadások növekedési rátáját, ami biztosítja, hogy az államadósság középtávon megalapozottan csökkenő pályára kerüljön, és hogy az államháztartási hiány közelítsen a GDP 3 százalékához. A 2024-2025-ös fűtési szezon kezdete előtt vezesse ki a szükséghelyzeti energiatámogatási intézkedéseket.
Fokozatosan szüntesse meg a még fennálló ár- és kamatplafonokat. Hajtson végre célzottan az alacsony jövedelmű háztartásokat támogató intézkedéseket a lakásszektorban. Az elhúzódó késedelmekre tekintettel jelentősen gyorsítsa fel a kohéziós politikai programok, valamint a gazdasági megerősödést szolgáló REPowerEU-programmal kiegészített helyreállítási terv megvalósítását, az unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések haladéktalan végrehajtása révén, biztosítva, hogy a reformok és beruházások 2026 augusztusáig lezáruljanak.
Az uniós bizottság azt javasolja továbbá Magyarországnak, hogy a kohéziós politikai programok félidős felülvizsgálata kapcsán továbbra is az elfogadott prioritásokat helyezze a középpontba, valamint az energiaszegénységre és a legkevésbé fejlett térségekre és településekre összpontosítva tegyen intézkedéseket a szegénység jobb kezelése érdekében. Az ajánlások szerint Magyarországnak javítania szükséges a szabályozási keretet és fokoznia a versenyt az áruk és a szolgáltatások piacán azáltal, hogy kerüli az önkényes adminisztratív beavatkozásokat és az egyes vállalkozások számára indokolatlan előnyt vagy hátrányt jelentő, testre szabott jogszabályok szelektív alkalmazását.
Javítania kell a szociális ellátórendszer megfelelőségét, az iskolázottsági szintet, valamint az eredményes aktív munkaerőpiaci intézkedések hozzáférhetőségét, és biztosítania kell az eredményes szociális párbeszédet. Magyarországnak továbbá csökkentenie kell a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőségét, gyorsítania a gázellátás diverzifikálását az Oroszországon kívüli források fokozottabb igénybevételével, és intézkedéseket kell hoznia a fosszilis tüzelőanyagokra irányuló támogatások megszüntetése érdekében.

Az Európai Bizottság 12 tagállam - Belgium, Csehország, Észtország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia és Finnország - esetében jelentést készített annak értékeléséről, hogy megfelelnek-e a az uniós szerződésben foglalt hiánykritériumnak. A jelentésben foglaltakra tekintettel az uniós bizottság szerint hét tagállam - Belgium, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Málta, Lengyelország és Szlovákia - esetében indokolt a túlzott hiány esetén követendő eljárás megindítása.
Az Európai Bizottság az úgynevezett riasztási mechanizmus keretében készült jelentésben részletes vizsgálatra kiválasztott 12 tagállam esetében értékelte a makrogazdasági egyensúlyhiány fennállását. A megállapítások szerint a 2022-es külkereskedelmi ingadozások után a makrogazdasági egyensúlyhiány a legtöbb tagállamban enyhült, Magyarországon továbbra is egyensúlyhiány tapasztalható - írták. A brüsszeli testület most felkéri az eurocsoportot és az Európai Unió Tanácsát, hogy vitassák meg a csomagot, és hagyják jóvá az előterjesztett iránymutatásokat - tájékoztattak.1718822513554.jpeg
 
Mert az a véleménye
Amit önmagától is felért ésszel
Az orosz nagyhatalom
Úgyis elveszi amit akar mint minden nagyhatalom
Átmeneti helyzet szokott létrejönni: ideiglenesen ott állomásoznak
Amit ki különbözőképpen de ki lehet vészelni
Addig is megszűnik a háború okozta rombolás
Utána belefektetnének sok építési pénzt
az Orosz azt tenné vele mint Magyarországgal 56 után akár kirakat országgá is tehetné gulyáskommunizmus. Politikai ügyes alkuk következtében.
Ukrajna úgy is járhatna mint NSZK tömnék tovább pénzzel
Hogy csáb minta országrész legyen
Aztán eljön a Putyin utáni idők.Generációk élnék túl a pusztulást
Ez csak egy lehetőség
De vége lenne a háborúnak
Időt nyerni mindenki
Most épp nem törekedtek erre Svájcban
Ezért nem Békecsúcs
Zelenszkij szorgalmazta további még több fegyver netán ember is csúcs volt.
Az amerikaiak vezetésével, Németország statisztálása mellett a nyugati világ le akarja győzni Oroszországot.
 
Mert az a véleménye mint sok-sok hazai embernek hogy osszák fel ukrajnát. Csak béke legyen már végre hogy a gyerekeink békében tudjanak élni.
Mert mennyire jobb nehézségek nélkül nyugodtan welneszezni , vásárolgatni nem problémákkal foglalkozni majd a jó vezetőnk mutatja az utat.
(cinizmus(?) vagy nem...)
Amita kitört a háború, megállás nélkül szapulja Nyugatot, USAt, Ukrajnát.
Most Svájcot is belevette.
A gyerekrabló tömeggyilkos Putyint tettein végig relativizálta.
 
Amita kitört a háború, megállás nélkül szapulja Nyugatot, USAt, Ukrajnát.
Most Svájcot is belevette.
A gyerekrabló tömeggyilkos Putyint tettein végig relativizálta.
Itt a legnagyobb baj az hogy közel van hozzánk....Irak nem zavart ennyi embert, Grenada sem.
Ha Ukrajna is messze lenne akkor még gyűjtést is rendeznénk értük (persze van most is de, nem annyira ismert) ez hasonló arra hogy ha szegényekről van szó azonnal megmozdul az ember de, ha a szomszédunk szegény akkor már kezdődnek a kifogások. (lásd Rejtő Jenő - Piszkos Fred közbelép... című műve)
Elég volt néhány rövid kis hírecske, és a világ lázba jött. Csakugyan?! Mi is lett ezzel a Gustav Bahrral? Jó, hogy említik... Itt egy értékes ember tűnt el a leltárból, és senki sem szól, senkinek sem hiányzik! Hallatlan, kérem!

A tömeg szíve megmozdult! Valaki sínylődik a távoli óceánon! A szomszéd lakásban megőszül egy zongorahangoló, és senki sem törődik vele. Viszont az eltűnt kutatót a csendes-óceáni szigeten mindenki szívből sajnálja, mindenkit dühbe hoz a felelős tényezők hanyagsága, és a polgárok zöme úgy érzi, hogy rokona lett az elveszett kitűnő tudósnak. A polgárok szeretik, ha kitűnő egyénekkel rokonságba kerülnek. Természetesen nevetséges volna azt mondani, hogy küldjön a távoli ismeretlen szigetre néhány dollárt ennek a tudósnak.

És ez a fő. Értik?

A szomszéd zongorahangolónak küldhetnek tíz dollárt, tehát megtalálja a módját, hogy diszkreditálja az ilyen tolakodó nyomort! Az asszony ruhái, a gyermekek dohányzása, a zongorahangoló könnyelműsége (öt év előtt egy négyágú ezüst karos gyertyatartót vett a nagyanyjának) okai a bajnak. Legyünk őszinték: a zongorahangolót nem meri sajnálni, mert néhány dollárral segíthet rajta. Az emberi részvét éppen fordítottja egy kirándulásnak. Mennél távolabb fekszik térben a szánalom célja, annál gyorsabban és kényelmesebben eljut hozzá megértő embertársainak szíve!

És gyorsan másról beszélnek. Kicsi tragédia, közeli szegénység, tehát kínos. Ezért talál olyan hatalmas visszhangra minden roppant igazságtalanság. Roppant igazságtalanságokon nem lehet apró adományokkal segíteni, és ez fokozza a sajnálkozó egyének biztonságérzetét. A közügy mindenkinek kedvenc magánügye. De végre is egy ember baját, akinek a felesége idei zöldborsót vesz, amikor még ennyi és ennyibe kerül kilója, nem lehet közüggyé felfújni. És ha már itt tartunk, miért jár a leánya állandóan új selyemharisnyában? Miért nem teszik össze a pénzt?... Látja, ilyen emberek, mint ez a Gustav Bahr, ötcentes szivarokat szívnak... A sógornőm mondta, aki jól ismer néhány híres tudóst, mert kölcsönkönyvtára van. Az ilyen embereken, mint Hangoló Anton és családja, nem lehet segíteni... Látta, hogy a kisfiún szakadt harisnya van? Hát ez az!... Mindenki lehet szegény, de engedje meg, rongyosan azért nem kell járni! Annak nem muszáj lenni! Az unokafivérem sokszor együtt van minisztériumi emberekkel, mert jó társaságba jár, és azt mondja, hogy ez a Gustav Bahr mindig olyan rendes és tiszta volt, mint aki most jön egy skatulyából. Istenem, csak megtalálják szegényt! Tudja, hogy én meg az uram nem aludtunk egész éjjel?!

És sajnálják és ennek még gyűjtenek is esetleg, és ha majd előkerül, meggyanúsítják és pletykáznak róla.

De pillanatnyilag folytonos téma lehet a lapoknak Gustav Bahr. Egy főszerkesztő éppen vacsorára siet, és Guss, a politikai rovatvezető izgatottan útját állja. Másfél hasáb még üres, és lapzárta lesz nyomban!

- Nem értem magát, Guss! - mondja a főszerkesztő. - Írjon másfél hasábot arról a nagyságról, aki a kannibáloknál eltűnt!... Szörnyű, hogy egy ilyen világhírű festőművészt... hát kutatót! Ki a fene törődik vele!... Szóval ez magasztos ügye az emberiségnek, és miért nincs hír róla?... Kétségbeesett gyermekei sírnak utána... Maga lehetetlen fráter! Írja, hogy a testvére gyermekei sírnak, vagy a szomszéd gyerekek, de gyereksírás kell, mert anélkül nem ér semmit! Vagy kezdje így a cikket: "Gaston Bohrer! Van, aki e nevet nem ismeri?!" Mi az, hogy nem így hívják?!... Torkig vagyok magával, Guss! Elsején elmehet! Nem tud semmit, és mindig csak okoskodik!​
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

macskusz12 wrote on Dobrosi Mezei Józsefné's profile.
oké akkor megvagyunk... menj fel a szójátékokra ami neked a legkönnyebben megy és 20 játékot játsz le utána bármihez hozzáférsz...
petrucy wrote on dreaming58's profile.
Szia!
Sajnos elírtam a jelszót.Helyesen: DKKTi (a végén kis " I "
Sziasztok! Üdv mindenkinek! Nagyon örülök, hogy a kolléganőm megmutatta ezt az oldalt. Remélem innen sok jó olvasmányt tudok letölteni és elolvasni. Ha csak tehetem, akkor olvasok. A fantázia nagyon fontos számomra. Immár túl vagyok egy könyvtárra való könyv kiolvasásán. De ez az, amiből sohasem lehet elég. Szinte minden műfajt szeretek olvasni. Talán az önéletrajzot nem. Régen sok könyvem volt, ma már nem igazán.
gyurcyka wrote on Aronfy's profile.
szia! annó feltöltöttem a dicsekvő béka-t.eltünt a gépemről sok mással együtt.ha még meg lenne, átdobnád? köszi!
Adatbázis hibát jelez a gép, minden olvasatlan üzenetre kattintásnál....

Statisztikák

Témák
38,279
Üzenet
4,829,247
Tagok
617,099
Legújabb tagunk
Robert Papp
Oldal tetejére