Kanadai tapasztalattal rendelkezők

Frank-FHI

Kormányos
Kormányos
A topic indításának célja, hogy összegyüjtsük az információkat, adatokat és tippeket, amik segíthetnek másokat. Kérdések és válaszok megfogalmazására a Kanadába készülök / letelepedés, munka, tanulás,házasság / alfórumot vegyétek igénybe.

Segítségeteket előre is köszönöm!


Canadian Experience Class
If you are a temporary foreign worker or a foreign student who graduated in Canada, you often have the qualities to make a successful transition from temporary to permanent residence. You are familiar with Canadian society and can contribute to the Canadian economy. You should have knowledge of English or French and qualifying work experience.

Applying to stay in Canada permanently in your case is simple. You can do this under the Canadian Experience Class. All the guides, information and forms you need to apply are included here.

Before you apply, make sure you get to know the requirements and current application procedures. After you apply, make sure you return to this website to find out about the steps that follow. /.../

forrás: http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/cec/index.asp
 

Melitta

Adminisztrátor
Fórumvezető
Rádiós
Canadarol informaciok

Biztonság:
Vészhelyzet esetén a 911-es segélyhívó számot lehet hívni a rendőrség, mentők, tűzoltók eléréséhez. Amennyiben ez nem működik a „0” tárcsázásával lehet elérni a telefonközpontot, és onnan lehet kérni a mentőket, tűzoltókat vagy a rendőrséget. Nyilvános fülkéből a vészhelyzeti hívás díjtalan.

1. Terrorizmus 

Kanadában kiemelt terrorista-fenyegetéssel nem kell számolni, de a globális terrorizmus jelentette kockázat itt is jelen van. A kanadai repülőtereken a biztonsági ellenőrzés ennek figyelembe vételével zajlik. Szúró, vágó, hegyes és éles, vagy annak tűnő eszközök a repülőgépre a személyes poggyászban nem vihetők fel, azokat a feladásra kerülő csomagba lehet betenni. Javasoljuk külön megtekinteni a kanadai utazásra igénybe veendő légitársaság erre vonatkozó előírásait is.
Bűnözés: A kanadai közbiztonság kifejezetten jó, ám az olyan nagyvárosok, mint Toronto, Montreal vagy Vancouver magasabb bűnözési rátát mutatnak. Ezért javasolt, hogy a nagyvárosok egyes elhagyatottabb, külső kerületeit fokozottabb óvatossággal keressék ottani látogatás során.
 

2. Utazás, közlekedés

A közúti közlekedés körülményei kiválóak. Fontos tudni, hogy a közlekedési és közlekedésbiztonsági szabályok területenként és tartományonként változ(hat)nak.
A vidéki utakon fontos a sebesség-korlátozás betartása és a fokozott figyelem, mert nem kizárható különféle vadállatok (szarvas, jávorszarvas, stb.) felbukkanása az úton.
A téli utazás veszélyes lehet a nagy hideg (a – 20 és az alatti hőmérsékletek – különösen az északi, hegyvidéki területeken - nem ritkák, melyek szél esetén még 10-15 fokkal hidegebbnek is érződnek), az erős szél és havazások, valamint a jegesedés miatt, ezért indulás előtt ajánlatos az időjárás-jelentések figyelemmel követése az egész útvonal vonatkozásában. Különösen oda kell figyelni a szél okozta hidegérzetre, ami szélsőségesen alacsony hőmérsékletet is képes produkálni. A havazás és a zord időjárás miatt egyes vidéki utakat hosszabb-rövidebb időre lezárhatnak. A téli gumi és hólánc használata ajánlatos a téli időszakban.

A következő oldalak tájékoztatást adhatnak az útviszonyokról:

A nagy hidegben a repülőgépek időnként indulás előtt jégtelenítésre szorulnak, ami a járatok késését eredményezheti. Ugyancsak a szélsőséges időjárás miatt bekövetkező esetleges áramkimaradások bármilyen utazás esetén késleltethetik a menetrendszerű érkezést.
3. Természeti, egyéb katasztrófák
A nyugati partvidéken és a nyugati hegységek vonulata mentén kisebb földmozgások előfordulhatnak, a szeizmikus tevékenység Vancouver körzetében jelentősebb.
A téli időszakban Brit Kolumbia és Alberta egyes autópályáit hólavina veszélye miatt néha lezárják, és hasonló veszélyekkel lehet számolni ezen tartományok egyes sípályáin is.

Erdőtüzek - tekintet nélkül az adott évszakra - bármikor előfordulhatnak; a veszély nagyobb Kanada nyugati részén. Brit Kolumbia és Alberta ritkán lakott, erdőkkel és rétekkel borított részeit az utóbbi években súlyosan érintették ilyen katasztrófák, ezért fontos a helyi híradások, figyelmeztetések figyelemmel kísérése, a javasolt magatartás pontos betartása.

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Figyelem! 2012. december 15-től Kanada bevándorlási és menekültügyi rendszere megváltozott. A változásokkal kapcsolatos bővebb információért tekintse meg a kanadai Bevándorlási és Állampolgársági Minisztérium honlapját (angol nyelven: www.cic.gc.ca/english/refugees/reform.asp vagy francia nyelven:www.cic.gc.ca/francais/refugies/reforme.asp).
* * *
Az érvényes útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok vízum nélkül utazhatnak be Kanadába legfeljebb hat hónapra turizmus, látogatás vagy üzleti tárgyalás céljából. Az útlevélnek a kanadai tartózkodás teljes időtartama alatt, valamint legalább a visszautazáshoz érvényesnek kell lennie. Bővebb felvilágosítás Kanada budapesti és bécsi nagykövetségének honlapján található.
A vízummentesség nem jelenti automatikusan a belépés abszolút lehetőségét. A határátkelőhelyen a kanadai határőr vizsgálhatja, eleget tesz-e a belépni szándékozó magyar állampolgár az idegenrendészeti előírásoknak, és dönt a beléptetés engedélyezéséről, vagy megtagadásáról. Utóbbi esetben az utasnak a legközelebbi lehetőséggel el kell hagynia Kanadát.
Fontos tudni, hogy a konkrét kanadai tartózkodás időtartamát a belépésnél eljáró határőr határozza meg, és az útlevélbe bejegyzi az innen történő elutazás legutolsó időpontját. Ilyen esetben az utazó köteles legkésőbb a megjelölt időpontban elhagyni Kanadát.

A turista céllal beutazni kívánó külföldieknek érvényes egészségügyi / utazási biztosítással kell rendelkezniük.

A gyermeküket egyedül kísérő szülők esetében ajánlatos a másik szülő írásbeli beleegyezését, illetve a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülők esetében az ezt igazoló dokumentumot maguknál tartani, mert a kanadai idegenrendészeti hatóságoknak jogukban áll a gyermeket is kikérdezni azt kiderítendő, hogy esetleg nem a kiskorú jogellenes elviteléről van-e szó.

Hat hónapon túli tartózkodás, így hosszabb távú látogatás, különösen pedig munkavállalás, tanulmányok folytatása, kivándorlás, stb. csak az erre jogosító vízum birtokában lehetséges. Ezt a kiutazás előtt kell kérelmezni Kanada Bécsi Nagykövetségén. Hosszú távú tartózkodáshoz/bevándorláshoz szükséges előzetes engedély beszerzésére vonatkozó részletes tájékoztatás található a kanadai bevándorlási minisztérium (www.cic.gc.ca), valamint a bécsi kanadai nagykövetség honlapján.

A Kanadában tartózkodó személyek kérelmezhetik tartózkodási idejük meghosszabbítását vagy tartózkodásuk céljának megváltoztatását, azonban a kanadai Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal (Citizenship and Immmigration Canada - CIC) nem vállal garanciát a kérelmek pozitív elbírálásáért. A kérelmezés feltételeiről, illetve a kérelem formájáról és csatolandó dokumentumairól az alábbi oldalon találnak felvilágosítást:www.cic.gc.ca/english/applications/visitor.html. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Kanadában igen szigorúak az élelmiszer, alkohol és dohányáru beviteli szabályok. Nem ajánljuk még gyárilag csomagolt húsáru - pl. szalámi - bevitelét sem, mert azokat a repülőtereken rendszerint elkobozzák. Szintén tilos növény vagy növényi eredetű termék bevitele. A vámügyek a Kanadai Határügyi Ügynökség hatáskörébe tartoznak, s a Kanadába bevihető termékekről tájékoztatást az alábbi oldalon olvashatnak: www.cbsa-asfc.gc.ca/general/other_sites/laws-e.html
Munkavállalás Kanadában
Az itt leírtak tájékoztató jellegűek: pontosabb, részletesebb információért, kérjük, forduljon a kanadai Bevándorlási Minisztériumhoz (www.cic.gc.ca/english/work/index.asp), illetve a munkavállalással kapcsolatban Magyarországra akkreditált bécsi kanadai külképviselet bevándorlási irodájához.

A vízummentes beutazás nem jogosítja fel a beutazó magyar állampolgárt, hogy Kanadában munkát vállalhasson.

A legtöbb kanadai munkához munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie a külföldi munkavállalónak. A munkavállalási engedély követelményei, illetve elbírálási ideje függ a betölteni kívánt munkakör jellegétől. Bizonyos típusú munkákhoz nem kell munkavállalási engedélyt kiváltani (lásd később), de egyéb feltételeknek ekkor is meg kell felelni.

A munkavállalási engedélyt – illetve a beutazáshoz és tartózkodáshoz szükséges vízumot - a kérelmezőnek az illetékes kanadai külképviselet vízumkiadó részlegénél kell kérelmeznie.

A kanadai munkavállaláshoz a következőkkel kell a kérelmezőnek tisztában lennie:


 • a munkaadó segít annak eldöntésében, hogy a kérelmező alkalmas-e a munkakör betöltésére. Ehhez többnyire munkaerő-piaci véleményezést kell bekérnie az illetékes kanadai hivataltól (Human Resources and Social Development Canada – a továbbiakban HRSDC). Ez a véleményezés igazolja, hogy a munkaadó jogosult a munkakört külföldi munkavállalóval betölteni. A HRSDC pozitív véleményezése azonban önmagában még nem garancia a munkavállalási engedély megkapására!
 • a munkavállalási engedély beszerzésén kívül a kérelmezőnek meg kell felelnie a kanadai beutazás és tartózkodás általános feltételeinek is (a munkavállalási engedély önmagában beutazásra és tartózkodásra nem jogosít!).
 • a munkavállalási engedély nem bevándorlási dokumentum – birtokosát kanadai letelepedésre nem jogosítja fel!
 • a munkavállalónak lehetősége van, hogy házastársát, eltartott gyermekeit is Kanadába hozza. Ezt az igényt azonban kérelmében jeleznie kell, vagy a családtagoknak erre vonatkozóan külön kérelmet kell benyújtaniuk. A családi kapcsolat igazolására születési és/vagy házassági anyakönyvi kivonat csatolását kérheti a hivatal.
A munkavállalási engedély kérelmezése szinte kizárólag csak Kanadán kívülről történhet. Az engedély kérelmezéséhez a következő dokumentumok csatolása kötelező:

 • alkalmazási ajánlat egy kanadai munkaadótól;
 • dokumentum, mely igazolja, hogy a kérelmező alkalmas a munkakör betöltésére (pl. végzettséget, vagy korábbi munkatapasztalatot igazoló iratok);
 • kitöltött adatlap, melyben a kérelmező igazolja, hogy a kanadai bevándorlási törvény és határozatok követelményeinek megfelelt;
 • írásos igazolás a HRSDC részéről, mely a munkaadót felhatalmazza arra, hogy a megjelölt munkakört külföldi munkavállalóval töltse be. Ezt az igazolást általában a munkaadó szerzi be és küldi meg a munkavállalónak.
Emellett a kérelmező a következő feltételeknek kell, hogy megfeleljen:

 • igazolnia kell a vízumkiadó hivatal felé, hogy munkavállalási engedélye lejártával elhagyja Kanadát;
 • igazolnia kell, hogy kanadai tartózkodásához megfelelő pénzösszeg áll rendelkezésére, s magát, illetve esetlegesen kiutazó családját eltartsa;
 • igazolnia kell, hogy törvénytisztelő állampolgár, s büntetlen előéletű (ehhez a kanadai hatóságok kérhetik, hogy a munkavállaló büntetlenségi igazolást csatoljon kérelméhez.);
 • igazolnia kell, hogy Kanada biztonságára nem jelent veszélyt;
 • és, hogy egészségi állapota megfelelő a munkavégzéshez (ehhez a kanadai hivatal kérheti orvosi igazolás csatolását – az orvosi igazolás bekérése 3 hónappal meghosszabbíthatja a szokásos eljárási időt).
 • a kérelmezőt a bevándorlási tiszt további adatok szolgáltatására kérheti fel, illetve személyes elbeszélgetésre hívhatja be.
A kérelmezőnek a tartózkodási helye szerint illetékes kanadai képviseleten kell benyújtani kérelmét a munkavállalási engedélyre. Amennyiben tartózkodási helye szerinti ország nem azonos állandó lakóhelyével, igazolnia kell, hogy jogszerűen tartózkodik az adott országban, ahol kérelmét benyújtja.

Kanadán belülről adhat be munkavállalási engedély igénylésére kérelmet az:


 • aki már rendelkezik érvényes munkavállalási vagy tanulmányi engedéllyel, vagy akinek házastársa vagy szülei már rendelkeznek munkavállalási vagy tanulmányi engedéllyel;
 • aki már rendelkezik munkavállalási engedéllyel egyfajta munkára, de az új munkavállalási engedéllyel egy más típusú munkakört szeretne betölteni;
 • aki legalább 6 hónapig vagy tovább érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy,
 • aki azért tartózkodik Kanadában, mert letelepedési engedély iránti kérelme már folyamatban van (attól függően, hol tart a letelepedési engedély elbírálása, jogosult a kérelmező munkavállalási engedélyért folyamodni).
A kérelmezőnek ez esetben is rendelkeznie kell azokkal a dokumentumokkal és meg kell felelnie azoknak a követelményeknek, amelyek a Kanadán kívüli igénylés esetében kerültek felsorolásra.
Speciális munkakörök
Nincs szükség munkavállalási engedélyre többek között a következő munkaköröknél:

 • üzleti céllal érkező látogató (jövedelme forrása és üzlete működési helye nem Kanada);
 • diplomaták és családtagjaik, külföldi kormánytisztviselők, stb.;
 • az egyetemi campuson dolgozó diákok (nem általános);
 • külföldi előadóművészek, ha csak korlátozott időre szorítkozik előadó-tevékenységük, de a bárokra, éttermekre és más szórakozóhelyekre nem terjed ki. Az előadóművészek kanadai társulattal munkaviszonyba nem léphetnek, filmfelvételen, televíziós vagy rádióadásban munkavállalási engedély híján nem szerepelhetnek;
 • külföldi csapatok sportolói, atlétái, edzői;
 • külföldi újságok, rádió és televíziós csatornák riporterei, ha kanadai eseményekről tudósítanak;
 • szónokok (politikai, vallási, kereskedelmi), szeminárium-vezetők, ha kanadai tevékenységük 5 napnál nem tart tovább;
 • Kanadában megrendezésre kerülő nemzetközi találkozók szervezői, illetve azok adminisztratív személyzete (az adminisztratív személyzetbe az audiovizuális szolgáltatásokban segítséget nyújtó személyek nem tartoznak bele);
 • egyházi személyek.
A munkavállalási engedéllyel kapcsolatos tudnivalók
A munkavállalási engedélyre a következő adatok kerülhetnek:

 • a kérelmező által Kanadában végezhető munka típusa, jellege;
 • a munkáltató neve, címe;
 • a munkavégzés helyszíne;
 • a munkavállalás lejárati ideje.
Fontos! A munkavállalási engedélyben foglaltak be nem tartása a Kanadából történő kiutasítást vonhatja maga után!

A munkavállaló egészségügyi biztosításának, valamint munkavállalói járulékainak rendezése a munkaadó felelőssége a munkavállaló Kanadába érkezését követően. A társadalombiztosítási számot (SIN – Social Insurance Number), mellyel minden kanadai munkavállalónak rendelkeznie kell, a kérelmezőnek kell igényelnie.

Amennyiben a munkavállalás feltételei, ideje változik, még az engedély lejárta előtt kérelmezni kell az abban szereplő feltételek, illetve lejárati idejének módosítását.
Ha a kérelmező új állásajánlatot kap, más munkakörre, új munkavállalási engedélyt kell igényelnie.

A munkavállalási engedély és kapcsolódó vízum kérelmekben hozott döntéssel szemben a kérelmező felülvizsgálatot nem kérhet, ellenben lehetősége van új kérelmet benyújtania, melyet a hivatal új tiszttel vizsgáltat ki, ha ezt megteheti. A kérelmezők a kanadai szövetségi bíróságnál kérhetik a döntés bírósági felülvizsgálatát, ha úgy vélik, hogy az elbírálási folyamat jogilag vagy eljárási szempontból nem volt tisztességes, ehhez azonban kanadai ügyvédet kell fogadniuk.

Tudnivalók az országról
A gépjárművezetés feltételeinek szabályozása tartományi hatáskör. Ezért javasolt annak a tartománynak a konkrét szabályozását előzetesen megismerni, amelyet a magyar utazó fel kíván keresni, s ahol gépkocsi igénybevételét tervezi.
Magyar gépjárművezetői engedéllyel általában kilencven napig lehet vezetni. Az utazás előtt ajánlatos kiváltani a nemzetközi gépjárművezetői engedélyt is.
Például ha a külföldi beutazó Ontario-ban telepszik le, hatvan nap után már ki kell váltania a helyi jogosítványt.
Jogosítványokkal kapcsolatban az alábbi linkeken néhány hasznos információ található:

Gépjármű bérlésekor a turistáknak teljes körű biztosítást kell kötniük.

A táblák a távolságokat és sebesség-határokat metrikus rendszerben közlik (autópályákon általában 100 km/h, lakott területen 50 km/h). Az utakon kijelölt sebességhatárok betartását gyakran ellenőrzik. A megadott sebességhatár jelentős túllépése esetén, a helyszínen intézkedő rendőr jelentős büntetést szabhat ki, bevonhatja a jogosítványt, ráadásul a gépkocsit elveheti a vezetőtől.

Parkolni csak a kijelölt parkolóhelyeken, illetve parkolóházakban lehet. Mindig tiszteletben kell tartani a parkolási terület felfestett határait, s a parkolóórákba a megfelelő pénzmennyiséget be kell dobni, mert a parkolás-felügyelet Kanadában kifejezetten hatékonyan működik: sem a területi, sem az időbeli korlátok túllépését nem tolerálják, a kiszabott bírságok ráadásul meglehetősen magasak.

A biztonsági öv használata mindig kötelező. Általános szabály, hogy piros jelzésnél - amennyiben ezt tábla/jelzés külön nem tiltja, és a zöld jelzésen áthaladó közúti és gyalogos forgalmat nem akadályozza - a jobbra kanyarodás engedélyezett, kivéve Québec tartomány egyes részein. 

Vezetés közben a mobil-telefon kézi használata több tartomány területén büntetendő cselekedet, ezért azt közbiztonsági okok miatt is mindenütt ajánlott mellőzni.

Québec-ben az alkoholfogyasztás és vásárlás 18 évet betöltött személyeknek engedélyezett, Ontario-ban, New-Brunswick-ban és Brit Kolumbiában a korhatár 19 év. A vezetés közben megengedett alkoholszint 0.8 g/l, de 16 és 21 év közötti, valamint kezdő vezetőknek a tűréshatár 0 g/l. A szabályok be nem tartása pénzbüntetéssel, valamint a vezető jogosítványának 3 hónapra történő helyszíni bevonásával járhat.

A tudatmódosító és kábítószerek fogyasztása – a „könnyű” drogoké is – törvénybe ütköző cselekedet, melyet a hatóságok szigorúan büntetnek. Az egyes országokban legálisnak tekintett khat nevű növény Kanadában be van tiltva, így annak behozatala törvénybe ütköző, és akár 10 éves börtönbüntetést is kiszabhat a kanadai bíróság érte.

Kanada tavakban és erdőkben gazdag ország, ennek következtében a nyári hónapokban – különösen júniusban és júliusban – jelentős rovarjelenséggel (főleg szúnyog-) kell számolni. A rovarcsípésre érzékeny személyek mindenképpen szerezzenek be hatékony rovarriasztó-krémet vagy spray-t.

Kanadában az elektromos hálózat 110 voltos, az amerikai típusú 3-pólusú dugaszolóaljzat használatos. Elektromos berendezéseket ennek figyelembe vételével érdemes behozni, illetve esetlegesen vásárolni magyarországi használatra. 
Ünnepnapok Kanadában 2012-ben:
Január 1. - Újév
Április 6. - Nagypéntek
Április 8. - Húsvét hétfő
Május 21. - A királynő napja
Július 1. - Kanada nap
Szeptember 3. - A munka ünnepe
Október 8. - Hálaadás
November 11. - Megemlékezés napja (emlékezés az I. világháborút lezáró fegyverszünetre)
December 25. - Karácsony
December 26. - Karácsony

Közegészség, egészségügyi helyzet:

A kanadai egészségügyi és kórházi ellátás magas színvonalú. Mivel Magyarország és Kanada között nincs kölcsönös egészségügyi ellátásra vonatkozó nemzetközi megállapodás, ezért a konkrét orvosi vagy kórházi ellátás során felmerülő igen magas költségeket helyben kell rendezni készpénzben vagy itt elfogadott biztosítás révén. Ezért a kiutazás előtt olyan egészségügyi biztosítás megkötése javasolt, amit Kanadában elfogadnak, így megelőzhető az, hogy előre ki kell fizetni a számlát, amit aztán csak utólag térítene meg a biztosító.
Sürgős orvosi ellátás szükségessége esetén olyan orvosi rendelőket lehet felkeresni, ahol nem kell előzetesen időpontot kérni (walk-in clinics). Azonnali ellátást vagy beavatkozást igénylő esetekben a kórházak ügyeleti ellátó részlegére lehet menni (hospital’s emergency room), ahol azonban az éppen jelentkező sürgősségi esetek számának függvényében jelentős is lehet a várakozási idő.
Nagy hideg esetén, szabadtéren ajánlatos kerülni a megerőltető tevékenységeket. Ilyenkor ajánlott az orr- és szájnyílás befedése, hogy a tüdőt a hideg levegőtől és az esetlegesen fellépő tüdőgyulladástól meg lehessen óvni. A jó napszemüveg használata ajánlott a nagy és összefüggő hó felülettel rendelkező területeken.
Kanadában előfordulhat a veszettség, amit főleg vadon élő kis állatok – mosómedvék, borzok, denevérek, stb. – terjesztenek. Vadállat harapása esetén a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni.
 

szocske42

Állandó Tag
Állandó Tag
Ujev napjan delben online beadtuk az Express Entry jelentkezesunket Canadian Experience Class vonalon, leirom a tapasztalataimat, hatha erdekel valakit:

- Friss nyelvvizsga kell hozza, csak nehany tipust fogadnak el, jo dragakat persze.
- A belepes a myCIC weboldalra meglehetosen maceras, nekem a TD bankon keresztul sikerult, de kulfoldrol biztosan nem egyszeru.
- A kerdesek nagyreszt egyertelmuek, egy helyen keri az "UCI"-t, ez nekunk az utlevelbe tuzott munkavallalasi engedelyen volt.
- A diplomamra es a kapcsolodo skills transfer kategoriakra kerek 0 pontot kaptam: Meg 2-300 dollart ki kell fizetni valami diplomaellenorzo cegnek (plusz az egyetemem kuldje el nekik kozvetlenul a papirjaimat.) Remelem eleg lesz a pontszamom anelkul is, mert ez meglehetosen pofatlan lehuzasnak tunk: meg en fizessek a Csingacsuk Jarasi Fosikola titkarnoszakon vegzett irodistanak, hogy "igazolja" a BMEs villamosmernoki diplomamat, ami amugy angolul van? Namindegy.
- Osszesen 1200 pontot lehet szerezni, ebbol 600 a munkaajanlat, tehat a legutolso allassal rendelkezot is fel tervezik dolgozni mielott az amugy maximum pontszamos de allasajanlat nelkuli jelentkezo sorrakerulhetne.
- Az oldal kisse komotosan, de tokeletesen stabilan mukodott Firefoxban. Ha felbe is szakad, profin lehet folytatni a kitoltogetest.

Elvileg ha sorrakerulunk, akkor indul a kutya kozonseges Canadian Experience Class ugyintezes, annak minden papir-vonzataval (mindenfele anyakonyvi kivonatok, erkolcsi bizonyitvany, hasonlok), ez csak egy eloszoba hozza. De allitolag ettol gyorsabb lesz, hat majd meglatjuk.
 

borokabogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Kereken egy éve kezdtük el a permanent residency intézését canadian experience class vonalon. 2012-ben érkeztünk Torontóba, nekem closed míg páromnak open work visa-ja volt. Mivel én vagyok a principal jelentkező, így nyelvvizsgát csak nekem kellett tennem, IELT'S és 6.0 pontot kell elérni a pr-hoz. A belépés nem volt bonyolult a myCIC-re, mert az előző vízum hosszabbítás után megmaradt a jelszavunk. A papírok összegyűjtése (erkölcsik az összes olyan országból, ahol 6 hónapnál többet eltöltöttünk eddig, a születési anyakönyvi kivonatok hivatalos fordításai, a nyelvvizsga) kb. három hónapot vett igénybe (köszi, FBI!). A diplomámat úgy ahogy van, elfogadták. Tény, hogy a szakmám specifikusan magyar, és máshol nem nagyon oktatják Mo-n kívül. Júniusban kaptuk meg az igazoló e-mailt, a kóddal, ami alapján az áthidaló vízumot is elintézhettük. Azóta néma csend. Tudom én, hogy dolgoznak azok a malmok, de tényleg bazi lassan. :)

Ezek a mi tapasztalataink. Azt hiszem nem felejtettem ki semmit. Legalábbis remélem.
 

szocske42

Állandó Tag
Állandó Tag
Koszi, erdekes.
Egyeszruen nem ertem, hogy igerhetnek gyorsabb ugyintezest az Express Entry-vel, mikor egy even tuli elmaradasban vannak...
Addig rendben van, hogy hosszu tavon segit, ha eloszuressel csokkentik a jelentkezok szamat, de mit csinalnak most a rengeteg elbiralasra varoval?
Nem csinalnak "huzast" amig veletek nem vegeznek?
Beallunk mogetek a sorba? Vagy beelozunk titeket?

Ha meg sokaig vacakolnak, lejarnak az erkolcsi bizonyitvanyaitok...
 

borokabogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Az erkölcsiknek addig kell érvényesnek maradniuk, míg kézhez nem veszik a jelentkezésünket. Ugyanakkor tény, hogy otthonról és Angliából 10 nap alatt megjött, míg az USA két hónapot is tökölhet vele. Kellett totóznunk rendesen, hogy szinkronizáljuk a dolgokat. :)
Mindenesetre sokkal türelmesebb lennék, ha egy kicsit belelátnék a munkamenetükbe. Az egyik kollégám két héttel mielőttünk adta be ugyanezen a vonalon a pr jelentkezését. Ő és a családja már voltak orvosi vizsgálaton kb. másfél hónapja (ez már szinte az utolsó lépés a pozitív elbírálás előtt). Egy másik kollégám két hónappal utánunk adta postára a jelentkezését, őnála addig húzták az igazoló kód elküldését, hogy lejárt a munkavízuma, kód nélkül nem tudott áthidaló vízumot igényelni, így el kellett hagynia az országot. Ez utóbbi brit állampolgár volt.

Általában évente újítanak valamit az elbírálás menetén, így lehet, hogy kitaláltak valami okosságot, hogy leegyszerűsítsék a procedúrát.
 
Oldal tetejére