Katinka

Tanulságos eset Hosszú Katinka úszónő konfliktusa az úszószövetséggel. Téved, aki azt hiszi, hogy itt egy ember elvárásai ütköztek egy bürokratikus szervezettel. Ez a civilizált külvilág találkozása a magyar valósággal.

Modellértékű esetről van szó, amely érzékletesen mutatja be Magyarország és a fejlett világ közötti különbséget. Hosszú Katinkának hálás lehet az összes magyar tudós, művész, kutató, szakember, aki tisztában van a magyar valóság és a külvilág közötti különbségekkel, de kettős tudatban él. Alkatánál vagy kiszolgáltatott helyzeténél fogva nem áll ki, nem képviseli a normális külvilág értékeit a magyar provincializmussal szemben. E tekintetben felelős is azért az elmaradottságért, amely Magyarországot mind gondolkodásban, mind eredményeiben jellemzi. A “Magyarország jobban teljesít” jelszó pontosan kifejezi ennek a világnak a korlátoltságát és stupiditását.

Hosszú Katinka világklasszis, maga a világszínvonal, ez tény. De a magyarok gondolkodása még mindig nem jut tovább annál, hogy azért kell Hosszú Katinka kéréseit teljesíteni, mert reflektorfényben van, és hasznunk származik belőle, s ennek érdekében el kell viselni, ki kell szolgálni a világsztár allűrjeit. Tévednek, akik azt hiszik, hogy itt egy másik Albert “Császár” Flórival, vagy elkényeztetett sportprimadonnával állnak szembe, aki hasonlatos azokhoz, akik a rendszeren belül élnek vissza a sikereikkel, és tulajdonképpen a rendszer selejtjének tekinthetők. Hosszú Katinka kívül áll a rendszeren, és nem kötödét vagy trafikot akar magának a Nagykörúton, hanem ugyanazokat a professzionális feltételeket és körülményeket, amelyeket megszokott Amerikában és a világ normális részén. Nagyjából olyasmit, mint a fogorvosnál a szék.

A magyar állapotokra jellemző, hogy ezt még fel sem fogták, nemhogy egy lépést is tettek volna ebbe az irányba. Az, ahogyan Hosszú Katinka a nyilvánosság előtt széttépte a szerződést, amit az elhallgattatására, megvesztegetésére és a reklámcélra való felhasználásra ajánlottak, a leggyönyörűbb megnyilvánulása volt ennek a nyomorúságos, megaláztatásokkal teli, primitív magyar világnak. Egy szabad ember reakciója azoknak az embereknek, akik egyszerűen alkalmatlanok arra, hogy világszínvonalon gondolkodjanak, dolgozzanak, akik képtelenek kilépni az urambátyám, sógorkomám falusi paraszt mentalitásából, akik semmit nem értenek a világból. A magyar tehetségek, intelligenciák, jó értelemben vett szupersztárok tízezrei naponta élik át a konfliktusaikat és az ütközéseiket ezzel a kicsinyes, besavanyodott primitív világgal. Hosszú Katinka az egyetlen azok közül, akik ezt anyagi és erkölcsi függetlenségük okán megtehetik, aki kinyilvánítja a véleményét, és gyönyörűség látni, hogy nem tudnak vele mit kezdeni.

Tipikus volt a magyar reakció arra, amikor Hosszú Katinka megtette a javaslatait arra vonatkozóan, hogy a magyar ugar felzárkózzon a világhoz: lefizetni, megvásárolni, pénzzel elhallgattatni, őt magát saját hasznunkra felhasználni, a sikereit kisajátítani, korrumpálni. Ezzel együtt sunyi módon a magyar nyilvánosság előtt kompromittálni, a sajtóban összeférhetetlennek beállítani, aki csak beszél, de nem lehet vele kommunikálni, mert amikor a nagy Kiss László edző keresi, akkor nem éri el. Ennél primitívebb, aljasabb eljárást keveset lehet elképzelni, de ez Magyarországon nem meglepő, nem kirívó eset, ez a mindennapos gyakorlat. Ez annak az országnak a színvonala, ahol Vajna Timik a sztárok és a példaképek, és az ő szintjükön létezik egy ország. Hosszú Katinka az év nagy részét nem Magyarországon, hanem Amerikában és a világ más részein tölti. Szerencsére nincs ideje arra, hogy hozzászokjon és beletörődjön a magyar provincializmusba és simlisségbe.

Azt kell mondanom, hogy még Gyárfás Tamást sem lehet hibáztatni, hiszen csak azt adja, ami ennek az országnak és népnek a valója. Ebbe szocializálódott, ezt ismeri, ez maga Magyarország. Nem is tudnak másképp gondolkodni. Hosszú Katinka bicskája azért törik majd bele ebbe a harcba, mint sok száz éve mindenkié, aki megpróbálja ezt a népet és ezt az országot felemelni és az emberi kultúra és civilizáció részévé tenni, mert ennek az országnak ez a lényege, ez az identitása. A kimagasló teljesítmények mindig ennek ellenében születnek, és a hősök ezen a vidéken mindig elbuknak.

A szürkék hegedőlnek, a magyar tehetségek pedig sokkal rosszabb feltételek és körülmények között érnek el eredményeket a magyar mentalitással szemben folytatott örökös harcban. Ha valaki ki meri nyitni a száját, akkor biztos lehet abban, hogy ebben az országban kinyírják. Amíg veszélyes lehet, addig megpróbálják lefizetni, megvenni, a háta mögött lejáratni és tönkre tenni, valahogy elhallgattatni. Amíg sikeres, addig a sikereit kihasználni, és reklámfilmet csinálni belőle. De amint megalkuszik, és ez az eredményein is meglátszik, azonnal lapátra teszik. A “forradalma” nyomtalanul múlik el, és a szürkék tovább hegedőlnek. A világ és az idő őket igazolta.

Hosszú Katinka abban a kivételes helyzetben van, hogy belőle nem a magyarok ténykedése folytán lett világelső, hanem annak ellenére, és önerőből. Ha a magyar viszonyok között marad, és elfogadja a magyar realitásokat, már talán nem is úszna. Semmit nem ért volna el. De amerikai férjének is köszönhetően, alkalmazkodott a világ élvonalához, mentalitásához, körülményeihez, pénzdíjas versenyeken úszik, az úszás életformája lett, mint a nagy teniszezőknek. Profi úszó vállalkozó, aki tudja, hogyan lehet eredményeket elérni. Körülveszi az, amit a magyar viszonyokból hiányol.

A faeke ellen próbál a vaseke mellett érvelni, a lovat felváltaná a traktorral, de a közeg ellenáll. Azért, mert ez a közeg, ezek a vezetők, addig vannak biztonságban, amíg a profizmus nem jön be, amíg a faekével szántanak és a ló húzza a boronát. Ezek úgy érnek el sikereket, hogy kizsigerelik, megalázzák, agyonhajtják a sportolót, mint a lovat, aztán eldobják. Nem az eszüket, nem a technikát, nem a tudást használják, nem a profizmusban levő verseny felhajtó ereje viszi őket előre, hanem a korbács.

Azért vannak bajban a magyarok, mert Hosszú Katinka egy szabad ember. Nem csak azért, mert az egzsisztenciája nem tőlük függ (amit nagyon sajnálnak), és nem lehet elhallgattatni koszos 2 millió forinttal, még koszos 12 millió forinttal sem, ami a hazai mezőnyről nem mondható el. Hanem azért, mert az ő sportsikerei nem a magyar edzőkön, nem a magyar viszonyokon múlik, mert ő magát edzve jutott a csúcsra, és addig marad ott, amíg ő akar. Ezért nehéz falat, se lenyelni, se kiköpni nem lehet. Kínos lenne, hogy a világ legjobb úszónőjét kidobják a magyar válogatottból, és akkora szerencséjük sincs, hogy Hosszú Katinka hátat fordítson a magyar ugarnak, elmenjen az amerikai válogatottba, és békén hagyná a magyar úszószövetséget a maga langyos pocsolyájában, mert ez a hölgy szereti a hazáját. Pechjükre, magyar színekben akar versenyezni.

Még az is lehet, hogy szeretnének alkalmazkodni hozzá, de nem tudnak, mert abban az országban éltek le hatvan évet, a zsigereikben van a simlisség. Képtelenek megváltozni. S ez nem a magyar úszószövetség kiváltsága, ugyanez van a többi sportágban, tisztelet a kivételnek, a művészetben, a tudományban, a gazdaságban és – mondani sem kell – a politikai közéletben is. S ebbe szocializálódik a magyar kisember, aki a maga területén ugyanilyen suttyó módon él és gondolkodik, és gyűlöli a nála különb külvilágot.

Hosszú Katinka egy tükör és egy vádirat Magyarországgal szemben, aki a magyar viszonyok között eltűnt volna, és a maga erejéből a civilizált külvilágban vitte valamire. S most szembesíti a magyar hortobágyot, hogy a ridegtartás micsoda veszteséget okoz, micsoda pazarlás, felmérhetetlen a kár anyagiakban és emberéletben, tehetségben. Hány ember életét teszik tönkre, hány tehetség pusztul bele, egy egész ország elkótyavetyélése zajlik, mert a magyarok még mindig ugyanolyanok, mint voltak Petőfi Sándor korában, s még korábban. A korlátolt magyar nemes, a patópálok, az előjogaikat élvező, a versenyt szívből gyűlölő, minden haladásban és korszerűségben veszélyt látó provincializmus kötelékében vergődnek, és most még ehhez választottak maguknak új urakat is, akik azért nagyon népszerűek, mert ugyanolyan bumburnyákok, mint ők maguk. Nem veszélyeztetik a tespedést holni modernitással, fejlődéssel, szoftverekkel, számítógépekkel, nyílt versennyel, hanem ezeket, mint ellenségeket mutatják be.

Hosszú Katinka a legkisebb lány, aki elindult a tarisznyával a világba, sikeres lett, és most visszajött. De hiába akarja elmondani, amit megismert, amit megtanult, hiába akarja felhúzni az országát a világ színvonalára, az ország védekezik, s jelképesen megölik őt, mint minden prófétát a saját hazájában.

Hosszú Katinka a legjobb arcát mutatja ennek a népnek, amelyhez vissza kellene térnie. Katinka a lelkiismerete ennek az országnak, a magyar nép egyetlen olyan gyermeke, aki képes 12 millió forintos szerződést széttépni, a pénzt visszautasítani, mert az elvei többet érnek, mint a pénz. Mutassanak nekem még egy magyar embert rajta kívül, aki ezt megcsinálja. Azok sem tennék meg, akik a pénzt adták neki, pedig ők sem szegény emberek. Ez a gesztus hitelesíti őt. Nem engedi lefizetni, megvenni és kihasználni magát. Fantasztikus ember. Ilyen jellem nyeri a világversenyeket. De Hosszú Katinkának ne legyenek kétségei, kitartó és szívós munkával fogják lejáratni és közellenséggé tenni őt. Erre nem sajnálnak majd se pénzt, se energiát, hogy a hitelét rontsák, a legkisebb hibáját kihasználják, befeketítsék, csúsztassanak. Pechje van, mert az olyanok, mint ő, és én, kint vagyunk a rendszerből, talán nem véletlenül. Ezért nem számíthat arra, amit én tennék, hogy ezt a Kiss nevű edzőt, legyen akármilyen jó hajcsár, úgy vágnám ki a pozíciójából, miután az MTI-nek az ominózus interjúját adta, hogy a taknyán csúszna a Komjádi uszoda öltözőjébe.

Ezzel szemben arra számíthat, hogy továbbra is “értetlenkednek” majd az illetékes elvtársak, nem értik Katinkát, jóindulatukról biztosítják, a látszat kedvéért elköltenek majd rengeteg pénzt baromságokra, ha vesznek valami normális eszközt, azt nem tudják majd használni, ezért fikázzák, és majd azt mondják, hogy a Hosszú Katinka vetette meg velünk, de nem ér semmit, ennél többet ér három nagy üvöltés az uszodában: az úszás nem tudomány, azon múlik, milyen gyorsan kapkodod a kezed, oszt jónapot. Katinka pedig egy idő után közutálatnak örvendő ember lesz, a nép ellensége, akiről mindenfélét kitalálnak, és boldog lesz, ha elmenekülhet Amerikába, és elfelejtheti ezt a sok szemét embert, akiknek csak az volt a fontos, hogy semmi ne változzon. Ne jöjjön létre olyan helyzet, ami őket versenyre kényszeríti a posztjukért. Magyarország üzemszerűen működik. Nem tesznek semmi rosszat, csak azt, ami valójuk. Nem adhatnak mást, csak önmagukat.

Azt már nem is minősítem, hogy Katinka jóakarói mind azt mondták, hogy ne álljon ki másodszor is, mert “ezzel öngyilkosságot követ el. Sokkal többet veszíthet, mint amit nyerhet. Azt mondták, legyen önző, csak azzal foglalkozzon, hogy neki mi a legjobb”. Ez igazi magyar mentalitás, ez maga a “geciség” ami ezt az országot és népét jellemzi, tisztelet a nagyon kevés kivételnek. El sem tudják képzelni, hogy annál is van fontosabb, mint ennek a sok névtelen, senkiházi hülyének megfelelni, és a tőlük kapott kegyelemkenyéren élni, nekik dicsőséget szerezni. El sem tudják képzelni, hogy valakinek az jelenti az “öngyilkosságot”, hogy feladja az elveit, a hitét, a belső integritását, hogy megalkuszik, elvtelen kompromisszumot köt. Ilyet ez a jellemtelen és gyáva nép nem ismer. Ezért genetikusan alattvaló, ahogyan azt Kertész Ákos igen pontosan megmondta. Ez a lényege. Mit mond erre egy jellemes és szabad ember? “Én viszont bátran kiállok amellett, amiben hiszek.” Ez a beszéd. Ez a hölgy az általam ismert legkarakánabb és legjobb magyar ember. Meg kéne becsülni. Hosszú Katinka for President!

Ezek tulajdonuknak tekintik az embert. Azt képzelik, hogy nem elég valakinek jól úszni, engedelmesnek is kell lennie a nímand vezetőknek. Meg kell nyerniük az ő jóindulatukat. Ez nem polgári mentalitás. Nem szabad emberek világa. Hogyan bánnak ezek a többi úszóval? És azok miért hajlandók mindent eltűrni?

Ezért a legkomolyabban mondom mindazoknak, akikben van élet, spiritusz, tehetség, szorgalom és ambíció, hogy meneküljenek, mert Magyarországon csak eltapossák őket. Ha egy Hosszú Katinka így jár, akkor mire számítanak ők?

Kövessék Katinka példáját, menjenek külföldre, hagyják ott ezt az önmagába bebüdösödött országot, és szerezzenek dicsőséget a magyar névnek ott, ahol lehet, a szabad és normális világban. A szülők komolyan gondolják meg, ha tehetséges gyerekük van, zenész, sportoló, matematikus, akármi. Vigyék külföldre a gyereküket, ne tegyék tönkre az életüket és a karrierjüket. Aki benne él a magyar valóságban, nem lát ki belőle, hozzászokik az abnormalitáshoz. De a vége az, hogy megnyomorítják. Nem kellene így lennie, ez nem mindenhol így van. Ne reménykedjetek, hogy veletek másképp lesz. Nem lesz. Ebben az országban, ahol minden így zajlik, szabadság és élet nem lesz. A szabadság és a demokrácia állítólagos hívei ugyanolyanok.
Fusson, vagy ússzon, ki merre lát. Meneküljetek.

Bartus László

Katinka.jpg
 
Milyen érdekes két cikket elolvasni ugyanarról az ügyről a politikai oldalak két végpontjáról. :cool:


EL A KEZEKKEL HOSSZÚ KATINKÁTÓL!

A vállalható ügyekben krónikus hiányt szenvedő hazai balliberális pártok sasszemmel látták meg a lehetőséget Hosszú Katinka Gyárfás Tamással és az úszószövetség vezetésével vívott küzdelmében. Végre képviselhetnek valamit, aminek kétjegyű százalékokban mérhető társadalmi támogatottsága van.

A sort az Ifjú Demokraták, a DK ifjúsági szervezete nyitotta meg tegnap este egy Facebook oldalukon közzétett képpel. Szerintük Hosszú Katinka egyenesen "a hatalom" (mármint nyilván a Fidesz és Orbán) ellen harcol, amikor a magyar úszósport jövőjéért aggódik.


Félreértés ne essék: minden tiszteletem Hosszú Katinkáé, aki szembe mer szállni az elsikkasztott rendszerváltás velünk élő szimbólumaként még mindig a magyar sport Don Corleonéjaként funkciónáló Gyárfással és bandájával. Laikus kívülállóként nagyon úgy tűnik, fontos és igaz harcot vív. Éppen ezért lenne fontos, hogy ebből a játszmából legalább látszólag maradjon ki a politika (a háttérben úgyis vastagon ott van, vagy lesz). Legalább annyi önmérséklet legyen már a pártokban, hogy nem teszik be a sáros bakancsukat oda, hová senki sem hívta őket, nem állnak olyanok mellé, akik nem kérték ezt tőlük - és akiknek sokkal inkább hátrány, mint előny, ha gyurcsányista ifisek és ultraliberális kretének állnak ki mellettük.

Persze a balliberálisok részéről tökéletesen érthető az igyekezet. A fuldokló is kétségbe esetten kapaszkodik mindenkibe, akit csak el tud érni - hogy aztán magával rántsa őket is a mélybe. A magyar baloldal pedig olyan súly, ami még egy világbajnok úszót is lehúz. Kedves balos/liberális/demokrata/ajróper politikusok. Tegyétek meg azt a szívességet, hogy egyszer a nyomorult életben normális emberekként viselkedtek, és leveszitek a mocskos kezeteket Hosszú Katinkáról. Előre is köszi!

12438999_862270413890717_9157150832424602251_n.png
 
Nem toroltem semmilyen hozzaszolasod.
De azt nem tudom honnan veszed hogy Katinka baloldai elkotelezett vagy Gyurcsanyista? mert nem ert egyet Gyarfassal ?aki azert nem allt messze a baloldaltol regebben, de hat a szel most masfelol fuj. Ugy mellesleg nem szitok szo Gyurcsany sehol a vilagon meg otthon se .
 
Én egyáltalán nem értem, miről szól ez a cikk. Azon kívül, hogy Bartus utálja a rendszert visszamenőleg a honfoglalásig.
Elolvastam a Hosszú Katinka interjút is, de abból se értem, mi a nyavalyán veszekednek az úszónő meg az úszószövetség. De nem is igazán érdekel.

Csak azt tudom, hogy miközben ők civakodnak, minket megfosztottak az egyetlen nyaralási lehetőségtől, amit úgy ahogy meg tudtunk fizetni, a Dagálytól. Nekünk az volt a tengerpart, a Balaton, a nyári vakáció, a szabadság. Ezért én most már minden ilyen úszós dolgot keserű szájízzel fogadok, és utálom az egész vizesbajnokságot úgy ahogy van. Én se promotálnám. Igaza van Katinkának, dugják fel a 12 milliójukat. Miért pont a Dagályt kellett ezért legyalulni, szétverni, a százéves nyárfákat kivágni!? Valaki jó sok pénzt zsebelt be azért, hogy pont ott legyen! Naná, ő biztosan nem a Dagályon nyaral. Fulladjon meg az összes rendszer, amiben le lehet tojni a jónépet a profit érdekében!
 
Milyen jellegzetesen magyaros, ahogy el lett politizálva ez a HosszúKatinka ügy is!
Naponta mutatja a (kanadai) TV-ben, hogy manapság olyan drága a sportfelszerelés, hogy a szülõk harmada nem engedheti meg magának, hogy szervezett sportokra járassa a gyermekeit.
Csúcssportoló esetében az igényt kielégitõ felszerelések ára még prohibitívebb lehet. Olyannyira, hogy ezt Magyarországon meg sem értik - nem hogy kifizethessék.
Ilyen egyszerû.
És, nem Hosszú Katinka az elsõ (és utolsó sem lesz), aki el kell hagyja szûk hazáját, hogy érvényesülhessen. Lett légyen az a haza Magyarország, vagy akár Kokinkína.
 
Nem toroltem semmilyen hozzaszolasod.
De azt nem tudom honnan veszed hogy Katinka baloldai elkotelezett vagy Gyurcsanyista? mert nem ert egyet Gyarfassal ?aki azert nem allt messze a baloldaltol regebben, de hat a szel most masfelol fuj. Ugy mellesleg nem szitok szo Gyurcsany sehol a vilagon meg otthon se .

Nem tudom, hogy gyurcsányista-e, de egy nagyon bátor kislány és én féltem is, mert nem tudja mibe keveredett. Sőt én azt hiszem őt egy cseppet sem érdekli egyik párt sem. Talán a férje bátorítja, aki nincs tisztában a magyar viszonyokkal. Gyárfásra hallgatnia kellene, ha jót akar magának és a feleségének, Katinkának.

http://pestisracok.hu/tasnadi-gyarfas-megbizott-likvidaljam-fenyo-janost/
http://pestisracok.hu/gyarfas-fenyo-halalarol-tomikam-ezzel-nekem-nagy-szivesseget-tennel/
http://pestisracok.hu/onnek-bejon-portik-es-gyarfas-izlese/

Mindenesetre Kiss László ma lemondott.
 
Milyen jellegzetesen magyaros, ahogy el lett politizálva ez a HosszúKatinka ügy is!
Naponta mutatja a (kanadai) TV-ben, hogy manapság olyan drága a sportfelszerelés, hogy a szülõk harmada nem engedheti meg magának, hogy szervezett sportokra járassa a gyermekeit.
Csúcssportoló esetében az igényt kielégitõ felszerelések ára még prohibitívebb lehet. Olyannyira, hogy ezt Magyarországon meg sem értik - nem hogy kifizethessék.
Ilyen egyszerû.
És, nem Hosszú Katinka az elsõ (és utolsó sem lesz), aki el kell hagyja szûk hazáját, hogy érvényesülhessen. Lett légyen az a haza Magyarország, vagy akár Kokinkína.

De hát nem akarja elhagyni a hazáját! Ezt honnan szeditek? Én a saját fülemmel hallottam, hogy nem akarja elhagyni, csak elege van ebből a sok vérszívó élősködőből! Ugyanezt már sok bajnokunk elmondhatta volna, ha nem lett volna olyan gyáva férfi léttére, mint amilyen bátor ez a Katinka. Katinkának nem a hazájával van baja, mert a haza nem az a vérszívó kisebbség, amelyik hatalmaskodik a népen.

Ezt nem értitek ti ott a távolban, sajnos. :(
 


Okorporkolt
: "Ki ez a Bartus?"

Bartus nekem szimpatikus volt, amikor régen még a Gyárfás(!)-féle Napkeltében kérdezett. Aztán elolvastam a Hit Gyülekezetéről szóló könyvét. Miközben igyekezett lerombolni a Hit Gyülekezetének a hiteleségét, sikerült lerombolnia a saját hitelességét is, legalábbis előttem. Elhiszem, amit a könyvben írt, hogy ő maga nagyon sokszor hazudott. Azóta biztos megváltozott... Nekem túl ingerültek az írásai, túlságosan dominálnak bennük a negatív érzelmek. Ez a stílus engem inkább arra késztet, hogy ne olvassam a cikkeit.
 
Szerintem igencsak csacska dolog, hogy egy szappanopera színvonalán billegő történetből (elnézést kérek a sportért aggódoktól) úgy megítélni Magyarországot, mintha ilyen téren bármiben is különbözne a világ boldogabbiknak remélt felétől... Csak jelezni szeretném, itt is emberek élnek, sőt ugyanannak a civilizációnak a részei, mint akikkel a "kisemberezők" állandóan össze akarják méricskélni. Mintha ott már maga a mennyország terpeszkedne szét a fejekben, lelkeben, és a lehetőségekben, és olyan flottul menne minden, hogy meg sem kell várni a történet végét az ítélethez...
 
Terden csuszunk elotte , voltak azert beszolasai a Gyarfasnak.
Kint semmi nem szamit csak az eredmeny, es az mindent meger. Vb lehet hoz penzt .....majd meglatjuk....de a sport ilyen formaju tamogatasa , a stadionok kotelezo foci tanulas merget general es nem nepszeruseget es a halalkodas a kormanynak a tamogatasert , valahogy forditva kene legyen nekunk kell halasnak lenni ,hogy ilyen kimagaslo eredmenyt ert el egy magyar ezzel megelozve nagy orszagokat.
Sok ember sutogeti a gesztenyejet az o sikere nyoman.
 
Vártam, mit mond a dologról Hargitay András. Ismerem őt személyesen és nagyra becsülöm, számomra ő egy hiteles ember.

http://www.origo.hu/sport/uszas/20160107-hargitay-andras-velemenye-kiss-laszlo-lemondasarol.html

A magyar úszósport nem Hosszú Katinkával kezdődött. És bár továbbra sem értem, mi baja van, nem lehet olyan vacak az az úszószövetség és edzőgárda, ha egyszer ez a sport már évtizedek óta ennyire eredményes.
És bár nem tudom, kinek van igaza, azt mégse gondolnám, hogy ilyen módon kellett volna egy versenyzőnek a csapatkapitányával (aki gondolom, barátja is) és a szakosztályával lerendezni egy konfliktust.

Bartus meg tök feleslegesen keveri bele az ügybe az elmúlt évezred magyar politikáját. A politikának legfeljebb a Dagályfürdő elmutyizásához van köze, na az csúnya húzás volt, de nem hiszem, hogy magyar sajátosság, inkább azt kapargatná meg Bartus.
 
Utoljára módosítva:
A magyar úszósport nem csak Hosszú Katinka. Ő a legjobb, de vannak mások is.
A 2015-ös úszó világbajnokságon 2 aranyat Hosszú Katinka hozott el, de volt Cseh Lászlónak is egy aranya, és 3 ezüst és 3 olyan bronz érem gazdagította a magyar úszósportot, ami nem Hosszú Katinka nevéhez fűződik.

Nekem nem rokonszenves, ha valaki odapiszkít, ahonnan eddig evett. Ha Hosszú Katinka, ha Bartus László, aki ezt teszi.
 
Arrol is szo lehet hogy Magyarorszagon nincs penz amerikai felteteleket teremteni?

Sokkal sokkal többről van szó. Egyébként van pénz.


Úszólegendánk állítja, elkezdődött Hosszú Katinka lejáratása

Aligha jön ki sértetlenül az úszószövetséggel vívott háborújából Hosszú Katinka, aki valójában régi problémákra hívta fel a figyelmet. Már a nyolcvanas évek olimpiai bajnokai is ezekkel küzdöttek.

Szabó Joe elárulta: az ő idejében rendszeresen kérdezték tőlük a külföldi versenyeken, hogy hányan vannak a csapatban, és rendre furcsán néztek rájuk.

Mindig mondtuk, öten vagyunk, plusz az edző, Széchy Tamás.

Nem tudták elhinni, hogy nálunk nincs semmiféle stáb. Nincsenek mellettünk sportmasszőrök, terapeuták és biomechanikusok, akik elemzik a dolgokat. És ez a nyolcvanas években volt!

Katinka amerikai férje azonban nem ezt szokta meg, náluk elképzelhetetlen például az, hogy ne segítse egy népes szakértői stáb az úszókat.

30 éves a lemaradásunk.

"Ha az amerikaiak elmennek a vb-re, akkor 40 úszó mellett 40 segítő dolgozik. Ezzel szemben mi kimegyünk 25 versenyzővel, és tíz edzővel.Már a mi időnkben csodálkoztak ezen, most pedig már fantasztikumnak tűnik.”

Gyárfás Tamás kiemelte: a szövetség soha ennyit nem költött edzőtáborokba, fiatalokra, versenyzőkre, mint manapság. Hangsúlyozta azt is, hogy erős a kormány és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatása, hatalmas a szponzori háttér.

„Nem látok bele, de azt tudom, hogy félévente 860 millió forintot kap a szövetség, ebből azért futnia kéne azokra a dolgokra, amelyeket Katinka hiányolt. Semmire nem akarnak költeni, de azt elvárják, hogy mindenki hozza az eredményt.”

Keményen elkezdődött Katinka lejáratása, már azt is hallottam, hogy doppingvádakat emlegettek ellene.
Régóta küzdött a szövetséggel. Már októberben kiborult, amikor sokadszorra azt válaszolták neki, hogy nem tudnak segíteni. Csak most robbant ki az ügy.”

Szabó zárásként hozzátette: drukkol Katinkának, végig kell csinálnia, amit elkezdett. Ha kell, segítenek neki, és mellé állnak a régi úszóhősök…
 
"...hogy ezt a Kiss nevű edzőt, legyen akármilyen jó hajcsár, úgy vágnám ki a pozíciójából, miután az MTI-nek az ominózus interjúját adta, hogy a taknyán csúszna a Komjádi uszoda öltözőjébe." Bartus Laszlo

"Az egész úszósport egy emberként támogatja Kiss Lászlót" – jelentette ki Hargitay." Hargitay Andras

"Cseh László nem szembesült olyan problémákkal, mint azúszószövetséget keményen kritizáló Hosszú Katinka. Cseh úgy érzi, minden támogatást megkapott a szövetségtől, és ennek a remek kazanyi vb-szereplésében is szerepe volt." Cseh Tamas

Bartus mar nem el a bebudosodott orszagban, igy nehez taknyan csuszit csinalni..

 
Oldal tetejére