Keresztenyzene ,vers, hit, Biblia

kata53 témája a 'Jeles napok' fórumban , 2005 November 24.

 1. ephtymea

  ephtymea Állandó Tag

  Szia tisfekete,

  Találtam pár anyagot mindkét szikláról, viszont angolul van. Ha érted az angol nyelvet akkor átküldöm neked a file-kat.
  Kérlek küldj egy PÜ-t, hogy szeretnéd e az anyagokat.

  - ephtymea
   
 2. Kicsi Fecske

  Kicsi Fecske Állandó Tag


  [​IMG]


  A mai nap igéi
  Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2)
  Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1Thessz 5,18)
  Olvasmányok: 1Kor 2,1-5 és Lk 22,39-46

  <HR align=center width="70%">
  Lelki útravaló a mai napra

  <CENTER>Csütörtök

  Az Atyához ment</CENTER>

  Most pedig elmegyek ahoz, aki küldött engem.
  János 16, 5.

  Mikor Krisztus azt mondja, hogy az Atyához megy, akkor ezzel összefoglalja megváltásunk egész művét, mindazt amiért jött; amit értünk tett s tesz végiglen, - szenvedését, halálát, feltámadását s az egyházban való egész országát. Mert ez az Atyához való menetel azt jelenti, hogy magát vére hullásával és halálával áldozatul adja, hogy megfizessen a bűnért s azután diadalmas feltámadásával hatalma alá verve bűnt, halált, pokolt, üljön az Atya jobbjára, honnét élő Úrként láthatatlanul uralkodik égen-földön, gyűjti, terjeszti, evangéliomának hirdetésével a keresztyénséget, a benne híveket közbenjáró örök Főpapként képviseli az Atyánál s könyörög értük, mivelhogy még mindig van gyarlóságuk és bűnük, aztán adja a Szentlélek erejét, bűn, ördög és halál legyőzésére.
  A keresztyén embernek Isten előtt való megigazulása tehát lám azt jelenti, hogy Krisztus az Atyához megy, azaz értünk szenved, feltámad s ezzel kiengeszteli Istent, hogy őérette kegyelmet és bűnbocsánatot nyerjünk s hogy ez éppen nem a mi művünk, vagy érdemünk, hanem egyedül Krisztus érettünk az Atyához való menetelének műve és érdeme. Mi tehát más Valakinek az igazságát kapjuk ajándékba tulajdonul, hogy a saját igazságunkká válva, Isten kedvét találja bennünk, édes gyermekei, örökösei legyünk.


  Mérlegeden, oh mi Urunk,
  Mind könnyűnek találtatunk;
  Legyen értékünk mérlege
  Az Úr Jézus szent érdeme.

  [​IMG]
   
 3. Kicsi Fecske

  Kicsi Fecske Állandó Tag

  [​IMG]


  Csütörtök [2009.04.02.] "Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által..."


  2009.04.02. 00:03 Andreas

  *MINDEN NAPRA:
  1 MONDATBAN IS; 2 ÚTMUTATÓ IGE, 3 FORDÍTÁSBAN

  http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato


  <TABLE class=smtxt style="MARGIN-BOTTOM: 10px" cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR bgColor=#ffffff><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeee 1px dotted" align=left>- Csütörtök [2009.04.02.]


  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #eeeeee 1px dotted" align=right> </TD></TR><TR><TD align=left colSpan=2><TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left width="2%" bgColor=#ffffff rowSpan=10>


  </TD><TD vAlign=top align=left width="48%" bgColor=#ffffff colSpan=2> </TD><TD vAlign=top align=left width="48%" bgColor=#ffffff colSpan=2> </TD><TD vAlign=top align=left width="2%" bgColor=#ffffff rowSpan=10> </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="48%" bgColor=#ffffff colSpan=2>
  Zsolt 103,2
  </TD><TD vAlign=top align=left width="48%" bgColor=#ffffff colSpan=2>
  1Thessz 5,18

  </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="96%" bgColor=#ffffff colSpan=4> </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="46%" bgColor=#ffffff>Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
  </TD><TD vAlign=top align=left width="3%" bgColor=#ffffff colSpan=2>
  </TD><TD vAlign=top align=left width="46%" bgColor=#ffffff> mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="96%" bgColor=#ffffff colSpan=4> </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="46%" bgColor=#ffffff>Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
  </TD><TD vAlign=top align=left width="4%" bgColor=#ffffff colSpan=2>
  </TD><TD vAlign=top align=left width="46%" bgColor=#ffffff>Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="96%" bgColor=#ffffff colSpan=4> </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="46%" bgColor=#ffffff>Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!
  </TD><TD vAlign=top align=left width="4%" bgColor=#ffffff colSpan=2>
  </TD><TD vAlign=top align=left width="46%" bgColor=#ffffff>Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="96%" bgColor=#ffffff colSpan=4>

  </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width="96%" bgColor=#ffffff colSpan=4>
  Dr. Luther Márton így kezdi a reggeli és az esti imádságát is; nekünk is szükségünk van arra, hogy számbavegyük Isten áldásait, és rájövünk, hogy mindent neki köszönhetünk, s ez a felismerés napról-napra arra indít, hogy leboruljunk színe előtt, dicsőítsük szent nevét és mindenért hálát adjunk Urunknak és Istenünknek!
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>  [​IMG]
   
 4. kamig

  kamig Állandó Tag

  Mindenkinek szep jo reggelt kivanok!!!
   
 5. Kicsi Fecske

  Kicsi Fecske Állandó Tag

  [​IMG]


  Veletek vagyok
  <HR width="100%">"A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte oket. És mikor meglátták Ot, leborultak elotte; némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén oket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Tanítván oket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Mt 28,16,20
  <HR width="100%">
  Szeretnénk hálát adni Uram, hogy itt lehetünk. Olyan csoda az, hogy együtt lehetünk így Elotted. Kérünk, szólíts meg az Igédben, segíts, hogy világosan értsük, halljuk, hogy velünk beszélsz. Áldd meg számunkra Igédet. Ámen.

  Errol a két szóról szeretnék beszélni: "veletek vagyok." Az egész részt azért olvastam el, mert mindannyiunkat annyira megszólított ma reggel az Ige, hogy a hegyre rendelt. Nagy dolog az, hogy most ott lehetünk, ahova rendelt. Nagyon sokszor nem olyan egyszeru, hogy ott lehetek. Sok külso és belso akadály gátolhat abban, hogy ott lehessek, ahova Jézus rendelt. Isten rendjében mindennek megvan a helye. Ahova rendelt, ott meglátom Ot.

  Minket azért rendelt ide az Úr, hogy az Igén, a bizonyságtételeken keresztül meglássuk Ot. Nagyon nagy ítélet számomra, ha ezen a napon nem látjátok meg Jézust. Idejöttetek messzirol, talán sok nehézségen keresztül és ha úgy mentek el, hogy nem láttátok Ot, akkor az egész útnak nem volt semmi értelme. Azért rendelte Jézus oket oda, ahova rendelte, hogy meglássák Ot.

  Jézust mindenen keresztül lehet látni. Kijelenti magát külso dolgokon, körülményeken, nemcsak igehirdetéseken, - mindenen keresztül. Valaki elmondta, itt töltött egy csendeshetet és a legnagyobb üzenet az volt számára, hogy valaki ebéd elott kiöntötte az egész levest. Vitték volna az asztalhoz és aki hozta, megbotlott. Álltam és vártam, mi történik most? Aztán ott a kis konyhában sugdolóztatok, nevetgéltetek egy kicsit és rövid idon belül új leves volt. Számomra ez volt az üzenet. Akkor abban a percben megláttam Jézust. Egy szó nem hangzott el, egyik sem okolta a másikat, ügyetlen vagy, hogy csinálhattál ilyet? De akik ott voltak és látták, azok meglátták Jézust.

  Sokszor egészen különös körülmények között meglátják az emberek, hogy ez csak O. Jó volna, ha életünk minden helyzetén keresztül meg lehetne látni Jézust. Újra mondom, nagy az ítéletünk, ha emberek életünkön, lényünkön, beszédünkön keresztül nem látják meg Jézust. Azt mondja Pál: Isten elhívott , hogy kijelentse az O Fiát énbennem. Téged és engem ezért hívott el, hogy Fiát megmutassa a gyakorlati életeden, beszédeden, lényeden, türelmeden, szereteteden keresztül.

  Olyan sokszor mondja az Úr: akinek van füle a hallásra hallja. Így szeretném mondani: akinek van szeme a látásra. Jézus kijelenti magát, - de nem látod. Nem veszed észre! Kicsi dolgokon keresztül egy perc alatt meg lehet látni: ez megint O volt. Itt megint az Úr cselekedett.

  Látod Ot? Ahogy jöttél útközben láttad? Ahogy igazgatta a dolgokat körülötted, láttad Ot? Azt a láthatatlan látható kezet, amelyik minden mögött ott van. Jézus a hegyre rendelte oket és azt mondja az Ige, hogy ott meglátták Ot.

  Az üzenet, amit továbbítani szeretnék így hangzik: "Íme én ti veletek vagyok!" De ezt is csak akkor láthatod, ha egyszer megnyílik a szemed ennek a látására. Kétféle módon szeretnék beszélni errol az Igérol. Az egyik, hogy minden emberrel ott van. A Biblia így mondja: Obenne élünk, mozgunk és vagyunk. Minden emberrel ott van minden dolgában, minden cselekedetében.

  Igehirdetés végén elénekeljük majd: Velem vándorol utamon Jézus. Oszintén megmondom, most tudom igazán eloször énekelni. Mindig úgy értettem, nem mindenkivel vándorol. A betörovel nem vándorol. Testvér, vele vándorol!

  A keleti sírokon két oszlop szokott lenni. Ez azt jelenti: minden emberi életnek két tanúja van. Egyik maga az Úr, a másik a Sátán. Ebben a két oszlopban a két tanút ábrázolják, amelyik lát, hall és egyszer tanúskodni fog. Örömmel gondoltam ma reggel arra, hogy csak egy tanút szeretnék látni. Egy teológusnak dolgozatot kellett írnia, ez volt a címe: Isten munkája és a Sátán munkája. Írt-írt az Isten munkájáról és egyszer csak kicsengettek. Gyorsan egy mondatot írt oda: a Sátánra már nem volt ido!

  Azt szeretném, ha ma csak ezt az egy tanút látnánk. Ott van a másik is, akár van idod rá, akár nincs. Sokszor becsap, tönkretesz. A Sátán tudja, hogy mit akart és mit csinált rajtad keresztül. De most szeretnénk azt az egy tanút látni, akirol a Biblia így mondja: a hu és igaz bizonyság. O az, Aki mindenütt ott volt, minden utadban, minden szavadban, gondolatodban, hallott, értett és tud mindent. Szemtanú, akivel szemben hiába fogod mondani, - én nem, nem. Szemtanú, mert veletek van minden napon. A gonosz útaidban is, mert vagy melletted lesz tanú, vagy ellened. Egyszer O lesz ellened tanú.

  Megint elmondom azt, hogy amikor egy összejövetelen azt mondották: aki akar tegyen bizonyságot, egy férfi felállt. A terem végén csendben megszólalt egy asszony: úgy beszélj, hogy én is itt vagyok! - A felesége volt. Abban a pillanatban leült, nem volt mondanivalója. Testvér úgy élj, hogy O is ott van. Minden utadban, tervedben, gondolatodban, - hall és lát. Az indulataidba, az indítékaidba belelát, amiért csinálod, át, meg átlát. Egymást becsaphatjuk, O látja, ami a szívedben van.

  A 139. Zsoltár elmondja: "Te ismered ülésemet és felkelésemet, messzirol érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram." (Zsolt 139,2-4). Veled van, - így szeretném mondani, - minden napon. Akkor is, amikor nem szeretnéd. Minden úton, azon is, amit el szeretnél titkolni. Lát, hall, forgathatod a dolgokat, O pontosan tudja. O a hu és igaz bizonyság, az az egy oszlop, akirol beszélni szeretnék, aki ezt mondja most nekünk: ti veletek vagyok, minden napon. Melletted volt. És vagy melletted, vagy ellened fog bizonyságot tenni.

  Lehet, hogy hívo embernek gondolod magad és hiszed azt, hogy velem az Isten. Hadd mondjam most ítéletképpen, élesen, komolyan: te veled van minden napon, minden úton, minden gondolatodban, minden tettedben. Egyszer bizonyság lesz, vagy melletted, vagy ellened. Ma legyen számodra vagy ítélet, vagy vigasztalás, hogy "ti veletek vagyok minden napon."

  Elmondja az Ige, hogy a tanítványok elmentek a hegyre, meglátták Jézust és leborultak. Ha valaki ma közületek meglátja Ot, aki a világ világossága, aki át meg átvilágít egy perc alatt, úgy járunk, mint Pál apostol, aki magas lovon jött, és egy pillanat alatt a földön volt. Vagy úgy, mint Péter a csodálatos halfogásnál, nem gondolt o arra, nem mondta, hogy most leborulok, csak egyszeruen leesett a lábaihoz. Mert látott! Látta önmagát és látta Ot. Ha valaki ma meglátja Jézust, az megsemmisül.

  Modersohn Erno leírja életének egyik legmegrázóbb élményét. Egy igehirdetésen vett részt, ahol az igehirdeto azt mondta: két szóban meg tudom mondani, mi a hívo életed megtérésedtol eddig a napig. Mero szégyen! Megdöbbent és azt mondta: ez nem igaz. Emberek tértek meg, hirdettem az Igét, hát hogyan volna mero szégyen, hát sok jót is csináltam. Aztán azt írja, hogy elmentem csendben az Úr elé. Az akkori német ébredés vezetoinek közös konferenciájuk volt és azt mondta, ott errol kellett beszélnem, s egyszer csak mind a földön voltak. Nem térden! Megláttuk önmagunkat. Ott nem lehetett csak sírást és bunvallást hallani.

  Mikor voltál utoljára földön az Úr elott? Mikor borultál le igazán? Mert itt, amikor meglátták Ot és ha meglátod Ot, akkor nem tudsz mást csinálni. Sorban mondhatnám a Biblia embereit, Jánostól kezdve, a Jelenések könyve szerint amikor meglátja Jézust, azt mondta: olyanná lettem, mint egy halott. O vetette rám a kezét, úgy tudtam fölkelni. Aki igazán összetörik, az csak akkor tud felkelni, ha egyszer az Úr mondja ki, hogy "megváltottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1). Akkor kezdodik egy másik élet: Íme ti veletek vagyok, - ami az örömüzenet, nem ellened, melletted.

  Nem tudom neked most melyik szól? Összetörtél már igazán? Megvallottad buneidet? Rád tehette kezét, mint tulajdonára? Mert az, hogy "enyém vagy", annyit jelent: rád tettem a kezemet. Erre a Bibliára mondom: enyém vagy, - nyugodtan rátehetem bármelyik pillanatban kezemet. Hozzám tartozik. Vajon Isten rád tehette-e így valaha a kezét mint a tulajdonára. Nincs már sem gondolatod, sem utad, sem elhatározásod Nélküle. Enyém vagy!

  Akkor mondja ki a másikat, amit most a tanítványoknak mond: "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön." A földön is! Földi hatóságok, földi dolgok felett, minden felett ami a földön van, Övé a hatalom. "Néki adatott minden hatalom." Aztán ahogy hívta oket, úgy küldi oket. "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket." Ha találkozol itt Vele, akkor O küld vissza, haza. Megbízatással küld és ezzel a csodálatos mondattal: "Íme én ti veletek vagyok!" Szeretném most elmondani, az Övéi számára mit jelent ez a mondat. Elsosorban védelmet. Így mondja az Ige: "Aki titeket bánt, az O szeme fényét bántja." (Zak 2,8). A leghatalmasabb védelem. Ne félj senkitol. Ha igazán az Övé vagy, akkor O védelem.

  Amikor 30 évvel ezelott idejöttünk, ez volt az elso Ige: "Kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet", - nincs védelem, - "Én pedig, szól az Úr, tuzfal leszek körülötte." (Zak 2,4-5). Tuzfal külso és belso ellenséggel szemben. Mindig annak bizonyult. Nemrégen kaptam ezt az Igét: "Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés." (Ézs 54,17). Hogy ti veletek vagyok, az ennyit jelent. "A nyelvek ostora elol rejtve leszel!" (Jób 5,21). Hihetetlen magasabb rendu védelem. Ha O veled van, kicsoda ellened? Vajon veled van-e így, ezzel a szóval, hogy "enyém vagy!"

  Ti veletek vagyok, - félelem nélküli szabad életet jelent. További jelentése: segítség. Nem ti vagytok, akik szóltok. Amikor elkezdtem az elso pár szót, ez volt bennem: Uram szólj! Olyan jó ez a biztonság, nem kell gondolkozni, hogy mit mondjak, - Valaki szól. Olyan sokszor mondtam fiatal lelkészeknek, teológusoknak: nem kell félni, majd ha odaáll mondja azt, hogy Uram most Te. Van egy ígéret, nem ti vagytok, akik szóltok. Milyen hatalmas segítség ez minden bizonyságtételben.

  Szeretem Ézsaiás könyvében azt az Igét, hogy "bölcs nyelvet adott nékem", (Ézs 50,4). Nem bölcs értelmet, bölcs nyelvet, hogy mindig kimondjam azt, amit O mond. Nem kell kiokoskodnom, mit fogok válaszolni. Ne gondolkodjatok, hogy mit válaszoljatok védelmetekre. "Adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik." (Lk 21,15). Isten nem értelmet akar adni, hogy kigondold a dolgokat, okosan és ügyesen összespekulálj mondatokat, hanem bölcs nyelvet, amelyik kimondja Isten üzenetét.

  Óriási segítség a szolgálatban, bizonyságtételben, hogy O veled van minden napon. Amikor majd beszélned kell Róla, akkor is. Ellátottságot jelent, mindene megvan annak, akivel vele van. Biztonság, ellátottság van az Úrban. Mindig megadja azt, amire szükséged van. "Nyisd szét a te szádat és én betöltöm azt" (Zsolt 81,11). Ne félj a jövotol, a drágaságtól. Az Úr azt mondja: "a drágaságot neveted." (Jób 5,22). hiszen ellátottságod van Benne. Ez a csodálatos. "Hát elfelejtkezhetik-é az anya gyermekérol, hogy ne könyörüljön méhe fián?" (Ézs 49,15). Ez nem lehet! Mérhetetlen biztonságot jelent, hogy veled van most már mint tulajdonával.

  Vezetést jelent. Hány ember kérdezi: honnan tudod, hogy mit kell csinálni? Fogom a kezed. Egyszer, mikor valaki nagyon sokat aggódott, megkérdeztem: mond, ha egy kis vak gyerek megkér, hogy vezesd át az úton, odalököd az elso autó elé? - Nem, dehogy! És az Úrról feltételezed? Ha egyszer vak kisgyerekként beleteszed kezed az Övébe, vezetést jelent. Sötétben is, nehéz idokben is, veszedelemben is. Íme veled vagyok azon az utolsó úton, a halál árnyékának völgyében is, amirol azt mondja a 23. Zsoltár írója, hogy "nem félek, mert Te velem vagy!" Teljes védelmet jelent, támadástól, félelemtol.

  A legjobbat most szeretném mondani: körülölelo szeretet. Nem tudom ezt megtapasztaltad-e már, talán akkor az elso idokben, vagy azóta is? Szeretek valakit és szeretve vagyok. Ez minden ember szívének legmélyebb vágya. Fölnézhetek a szemébe és mondhatom: "Szeretlek Uram, én erosségem!" (Zsolt 18,2). Abban a percben megérzem a közelségét, az engem körülölelo szeretetet. Ady Endre írja: Meleg karokban melegedni. Szegény, sosem tapasztalhatta meg. Szeretném, ha szeretnének. Minden emberi szeretet mindig csalódást jelent. "Az Isten szeretet!" (1Jn 4,8).

  Íme veled vagyok! Ha ez a szó megsimogat minden rendben van. Boldog, védett, elégedett ember vagy. Csak odajutnál, hogy engedj az ítéletnek. Hogy kimondhassa nagyon világosan ma neked: Veled vagyok minden napon, a világ végezetéig. Minden napon, - ma is, holnap is, holnapután is, - minden napon.

  Eszembe jutott az atyának az otthonmaradt fia, a nagyobbik. Az atya mikor utánamegy azt mondta neki: "mindenkor velem vagy", - és senki nem volt olyan messze tole, mint ez az otthonmaradt fiú, ez a magabiztos, kritikus és kemény fiú. A tékozló fiú haza tudott menni, az otthonmaradt fiúnak utána kellett mennie az Atyának és kérlelni ot, olyan messze volt a szívétol. Hogy egyáltalán odajutott-e valaha, ezt nem tudjuk. O azt hitte és úgy élt, hogy vele vagyok, - és nem volt vele. Ne álltasd magadat! Igazán Vele vagy?

  Azt mondja a Zsoltáros: "Isten közelsége oly igen jó nékem." (Zsolt 73,28). "De én mindenkor veled vagyok." (Zsolt 73,23). A Thesszalonikabeliekhez írott levél is írja, hogy majd aztán, amikor az Úrhoz megyünk: "mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel." (1Thess 4,17-18).

  Azt hiszem sokan hallottatok Ungár Aladárról. Egy mondata annyira az eszemben és szívemben maradt. Talán pár hetes hívo voltam, mikor hallottam ot beszélni arról, hogy majd az Úrhoz megy. És ezt mondta: nagyon várom az én Uramat. Várom azt a pillanatot, amikor szemtol-szembe meglátom majd és elmondhatom Neki, hogy mennyire szeretem. Abban a percben éreztem, hogy ennek az embernek a szájában ez teljesen igaz.

  Várod azt a pillanatot, amikor semmi nem választ már el Tole, amikor sem bukás, sem bun, amikor mindenkor vele lehetsz? Ez a két szó neked ítélet most, vagy bocsánat? Vigasztalás, a tékozló fiú atyjának szívére ölelése. Ebben a pillanatban hazamehetsz.

  Egy fiatalember utazik a vonaton, folyton mozog, jön-megy az ablakhoz, meg vissza. Útitársa megkérdezte: mondja már, mi van magával? Miért járkál itt föl-alá. Kérdezte, hát elmondom. Tíz évvel ezelott elmentem otthonról. Csodbe jutottam. Most írtam az apámnak, haza szeretnék menni. De nem tudom, hogy befogadnak-e még azok után, hogy elmentem. Azt írtam, hogy itt utazom el, a vonatból a házunkhoz lehet látni, és azt kértem: édesapám ha hazamehetek tegyen ki egy lepedot a körtefára a kertben. Ha kint lesz, leszállok és hazamegyek. Most jön a mi falunk. Félek, nem merek kinézni. Nagyon kérem, nézzen ki helyettem. Odaálltam az ablakhoz és elkezdtem kiabálni: fiú! fiú! nem egy fehér lepedo, - de minden ami fehér a házban, kint van a körtefán. Így várnak téged haza!

  Ha tényleg összetörtél majd, akkor átéled: vár Atyád szerelme. Régen vár, igazán vár. Mert szeretné, ha Ovele lennél minden napon, egészen végig.

  Imádkozzunk: Uram, könyörülj rajtunk, segíts, hogy ne régi megszokott szavakat halljunk. Hadd áradjon át minden szón az atyai szíved, a vágyódó, hazaváró szíved. Könyörülj rajtunk, valamit hadd érezzünk meg abból, hogy rettenetes Nélküled. Hadd tegyük meg ma a dönto lépést, oda Hozzád, vagy vissza Hozzád. Kérlek fordíts ki a magunk biztonságából, kérlek segíts, hogy lássunk. Iderendeltél, hogy lássunk Téged. Segíts, hogy senki ne menjen el magában. Áldj meg minket Uram, szólj belül, ahogyan csak Te tudsz szólni, és cselekedj velünk. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, olyan nehéz az út Nélküled. Úgy szeretnénk, ha úgy jöhetnél velünk, hogy mindenünkké légy minden napon, mától kezdve a világ végéig. Áldj meg így minket, Nevedért. Ámen.

  1986. július 6  [​IMG]
   
 6. Mosoly1

  Mosoly1 Állandó Tag

  Napi evangélium


  2009. április 2. – Csütörtök Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre.” A zsidók azt felelték: „Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy. Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod: „Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre”. Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat?” Jézus így válaszolt: „Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az én Atyám az, aki megdicsőít engem. Ti Isteneteknek mondjátok őt, de nem ismeritek. Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonló, hazug lennék. De én ismerem az Atyát, és megteszem, amit mond. Ősatyátok, Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja eljövetelem napját. Látta, és örvendezett.” A zsidók erre felháborodtak: „Még ötvenesztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?” Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.” A zsidók erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt előlük, és kiment a templomból.
  Jn 8,51-59

  Elmélkedés: Nem kell csodálkoznunk azon, hogy egykori hallgatósága teljes értetlenséget tanúsít, amikor Jézus az örök életről beszél. Tapasztalatuk csak a földi életről, annak kezdetéről, a születésről, s végéről, a halálról voltak. Mindaz, ami az élet előtt és azon túl létezhet, azaz az örök élet és a feltámadás már nem fért bele gondolkozásuk földi keretébe. Jézus húsvéti feltámadása éppen ezeket a kereteket nyitja meg, kitárva számunkra egy új, örökké tartó élet lehetőségét. A halál nem az utolsó állomás lesz életünkben, hanem csupán átmenet ebbe az új életbe. Ha hittel elfogadjunk Urunk feltámadását, akkor bátran hihetünk abban is, hogy a feltámadás által részesíteni fog minket az örök életben.
  (Horváth István Sándor)

  Imádság:

  Ma van II. János Pál pápa halálának negyedik évfordulója. Imádkozzunk boldoggá avatásáért!
  Imádság kegyelmek elnyeréséért Isten szolgája, II. János Pál pápa közbenjárására
  Szentháromság Egyisten, hálát adunk neked, amiért az Egyházat megajándékoztad II. János Pál pápával, és benne felragyogtattad atyai gyöngédségedet, Krisztus keresztjének dicsőségét és a Szeretet Lelkének ragyogását. Ő teljesen a te végtelen irgalmadra és Mária anyai közbenjárására hagyatkozva Jézusnak, a Jó Pásztornak élő képét mutatta nekünk, és a mindennapi keresztény élet magas mércéjéül az életszentséget állította elénk, amely által a veled való örök közösségre juthatunk. Az ő közbenjárására add meg nekünk akaratod szerint a kegyelmeket, amelyekért esdeklünk, abban a reményben, hogy hamarosan szentjeid között tisztelhetjük őt. Ámen.
   
 7. stefike0

  stefike0 Állandó Tag

  Napi áhitat

  Akié minden hatalom
  " 1A karmesternek: Dávid zsoltára. 2URam, a te erődnek örül a király. Mennyire ujjong, hogy megsegítetted! 3Megadtad neki szíve kívánságát, ajka óhajtását nem tagadtad meg. (Szela.) 4Hiszen gazdag áldással fordulsz feléje, fejére színarany koronát teszel. 5Életet kért tőled, és megadtad neki, hosszú életet, örökké tartót. 6Nagy a dicsősége, mert megsegítetted, fenséget és méltóságot adtál neki. 7Bizony, áldottá teszed örökre, megvidámítod őt, örülhet előtted. 8Bízik a király az ÚRban, szereti a Felséges, ezért nem tántorodik meg. 9Kezed utoléri minden ellenségedet, jobbod utoléri gyűlölőidet. 10Olyanokká teszed őket, mint a tüzes kemence, ha megjelensz, URam. Haragod elnyeli őket, és tűz emészti meg. 11Magzataikat kipusztítod a földről, utódaikat az emberek közül. 12Ha rosszat forralnak ellened, és cselt szőnek, nem mennek semmire, 13mert megfutamítod őket, célba veszed íjaddal. 14Mutasd meg hatalmadat, URam! Mi pedig énekelünk, zsoltárt zengünk hatalmas tetteidről!" (Zsoltárok 21,1-14)

  Dávid király öröme mérhetetlen, amikor megtapasztalja Isten szabadítását. Nem bízza el magát, hiszen tudja, hogy az Úr segítségével győzte le ellenségeit. Amikor bajban volt, imádkozott, és a mindenható Isten meghallgatta őt. A szabadításnak mi is örülhetünk, hiszen a mi drága megváltónk, Jézus Krisztus nekünk is üdvösséget adott. A király életet kért attól, akié minden hatalom, és milyen bőségesen meg is kapta: hosszú életet, örökké tartót! Talán minden ember szeretne sokáig és jól élni. Van rá lehetőség! Jézus Krisztus azt mondja, hogy az örök élet azt jelenti, hogy megismerjük őt és az egyedüli igaz Istent. Az örök élet Isten ajándéka, és csak hit által érhető el. Élhet valaki akár száz évet is ezen a földön úgy, hogy mentes a bajoktól és a szenvedéstől, de élete akkor is szánalmas csupán, ha nincs meg benne az a meggyőződés, hogy örök élete van. A földi életnek akkor van igazán értelme, ha az ember ezalatt elnyeri az örök életet. Magasztaljuk mi is Istent, hogy örök életet adott nekünk! Kérjük őt, hogy könyörüljön azokon, akik még elutasítják az ő kegyelmét! /VEr/


  A gyűlölség nem segít
  " 1Jákób is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt: Kánaán földjén. 2Ez Jákób nemzetségének a története: Amikor József tizenhét éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilpának, apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. 3De Izráel Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt, s ezért tarka ruhát csináltatott neki. 4Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzá szólni. 5Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. 6Ezt mondta nekik: Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam! 7Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém fölkelt, és állva is maradt, a ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. 8Testvérei azt mondták neki: Talán király akarsz lenni fölöttünk? Vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. 9Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek. Ezt mondta: Már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és tizenegy csillag. 10Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta neki: Micsoda álmot álmodtál? Talán bizony járuljunk eléd, anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted?! 11Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei. Apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. 12Egyszer a testvérek elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. 13Izráel ezt mondta Józsefnek: Testvéreid Sikemben legeltetnek. Gyere csak, elküldelek hozzájuk! József azt mondta neki: Kész vagyok rá. 14Apja azt mondta neki: Menj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyáj. Azután számolj be nekem! Elküldte tehát Hebrón völgyéből, és ő elment Sikembe. 15Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle: Mit keresel? 16József azt felelte: Testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, hol legeltetnek? 17Az az ember így felelt: Elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták: Menjünk Dótánba! Elment tehát József a testvérei után, és megtalálta őket Dótánban. 18Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. 19Ezt mondták egymásnak: Nézzétek, ott jön az álomlátó! 20Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból! 21Amikor ezt Rúben meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta: Ne üssük agyon! 22Majd ezt mondta nekik Rúben: Ne ontsatok vért! Dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá! Így akarta megmenteni a kezükből és visszajuttatni apjához." (1Mózes 37,1-22)

  A történetből látjuk, hogy Jákób súlyosat hibázott gyermekei nevelésében. Egyiket jobban szerette, sőt mi több, ezt a többiek előtt is leplezetlenül kimutatta. Meg is lett az eredménye: Józsefet saját testvérei vetik meg és űzik a távoli Egyiptomba. De vajon a testvéreknek így kell igazságot szolgáltatniuk? A gyűlölködés nem segít! Bármilyen nagyok is legyenek a sérelmek, a testvérek közötti féltékenység, nézeteltérés vagy feszültség, mindezek rendezésére egyik legjobb eszköz a párbeszéd. Ha többet beszélgettek volna, talán kiderült volna, hogy Józsefet a szép ruha nem szédítette meg, ő továbbra is tiszteli és szereti testvéreit. Talán József is hallgathatott volna álmairól, tudva azt, hogy testvérei már így is ellenszenvesen viszonyulnak hozzá. Napjainkban sok háború kirobbanását meg lehetne előzni, ha a haragos felek asztalhoz ülnének. Milyen áldott lehetőséget kínál fel számunkra az Úr azzal, hogy asztalához ültet, és mielőtt közösséget gyakorolnánk egymással, önvizsgálatot tarthatunk, bocsánatot kérhetünk, hogy a testvéri egység és szeretet továbbra is fennálljon közöttünk. Éljünk vele! /VEr/
   
 8. marciera

  marciera Állandó Tag

  Sziasztok!

  Talán most húsvét közeledtével aktuális az alábbi Karinthy írás:

  <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFICSOR%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h1 {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:1; font-size:24.0pt; font-family:"Times New Roman"; font-weight:bold;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normál táblázat"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Karinthy Frigyes: Barabbás<o></o>>

  <o></o>>

  A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé. <o></o>>
  Megállt előtte, és így szólt:
  - Itt vagyok! >
  Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett.>
  - Rabbi, rabbi! - zokogott. <o>></o>>
  És a mester szelíden folytatta. <o>></o>>
  - Ne sírj! Állj fel és jöjj velem! Mert visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé és új törvényt kérek magamra és reátok, akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte Barabbás. <o>></o>>
  A nyomorult pedig feltápászkodott és az ő öltönyét megragadta. <o></o>
  - Mester! - kiáltott elfulladva és könnyek között - ó mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit mondjak! <o></o>
  - Semmit, mondta ő szelíden - csak azt, amit három nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus megállt a tornácon és megkérdezett titeket: ,,Kit engedjek el hát közülük, Barabbást, a gyilkost, vagy a názáretit?'' <o></o>
  - Ó, én bolond! - kiáltott a nyomorult fejét öklével verve, - ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam! Barabbást, aki ide juttatott! <o></o>
  - Jól van - folytatta szelíden a mester - most jöjj hát velem Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám, és amikor én intek neked, kiáltsd egész szívedből és egész tüdődből: ,,A názáretit!''; mintha azt kiáltanád: ,,Az életemet!''
  Az pedig követte őt. <o></o>
  És találnak útközben egy másik nyavalyást, akinek Barabbás elvette házát, feleségét, gyermekét és szemeit kiszúratta. <o></o>
  És ő homlokon érinté csendesen kezével és így szólt: <o></o>
  - Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiáltsad: ,,A názáretit!''; mintha azt kiáltanád: ,,A házamat! A gyermekemet! A szemem világát!''
  Az pedig felzokogott és követte őt.
  És találtak még másikat is, kinek lábai és kezei kötéllel voltak összekötve és nyakára hurkolva, őt magát pedig arccal lefelé bűzhödt mocsárba nyomta le Barabbás, tetvek és csúszómászók közé.
  Odament hozzá, és megoldotta kötelékeit, és így szólt: <o></o>
  - Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted: Jöjj velem, és amikor intek, kiáltsad: ,,A názáretit!''; mintha ezt kiáltanád: ,,A szabadságot! A léleknek és a gondolatnak a szabadságát!'' Az pedig megcsókolta az ő saruját és csak a szemével könyörgött, mert a szája még tele volt sárral. <o></o>
  És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte mellét és könyörgött neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell: ,,A názáretit!''; mintha azt kiáltanák: ,,Békesség, békesség! Békesség e földön!'' <o></o>
  Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé. <o></o>
  Pilátus a tornácon ült és estebédjét költötte Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek arany edények fenekéről: skarlátpiros palástjuk messze világított. <o></o>
  A názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult és felemelvén átszegezett kezeit, szelíden szólni kezdett: <o></o>
  - A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus! Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsátod, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, engem megfeszítettek - de vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint a törvényeinkben meg vagyon írva. <o></o>
  Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, és kiállván a tornác szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon és szólt: <o></o>
  - Hát kit bocsássak el már most, Barabbást, vagy a názáretit? <o></o>
  És akkor ő intett nekik. <o></o>
  És ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság. <o></o>
  És a sokaság ezt kiáltotta: ,,Barabbást!'' <o></o>
  És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik ezt kiáltotta: ,,A názáretit!'' <o></o>
  A Mester pedig halovány lett és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön megismeré mindegyiknek az ő arcát, de e sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak és szájából büdös lé szivárgott és torkából úgy bömbölt rekedten: ,,Barabbást!''; mintha azt hörögné: ,,Halál! Halál! Halál!'' <o></o>
  Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit és mondá neki: ,,Te látod...'' <o></o>
  Ó pedig bólintott fejével és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg. <o></o>
   
 9. driszkili

  driszkili Új tag

  :)

  Nagyon köszönöm!kiss
   
 10. driszkili

  driszkili Új tag


  Nagyon köszönöm!kiss
   
 11. nemelek

  nemelek Állandó Tag

  Életige 200904
  *
  *
   
 12. Eowen

  Eowen Állandó Tag

  Sziasztok, egeszen uj vagyok itt, de nagyon tetszik ez a topic, kulonosen, h vannak napi igek! olvasni fogom!
   
 13. Eowen

  Eowen Állandó Tag

  megosztanek egy verset, lehet ismeritek, neha ugy erzem kulonos mod aktualis:

  <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CNRI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
  [FONT=&quot]Lénárd Ödön<o>:

  </o>[/FONT]​
  Sztriptíz

  Ami először hullt le rólam:
  a levéltár kutatóterme.
  Hunyt szemem recehártyája:
  színes ablakára emlékszel-e?

  Majd az iskolát vetettem le
  fájva, és lelkes-boldogan,
  mikor plasztik-gyurmává züllött,
  mit én lélekként hordoztam.

  Aztán röhögve tépdesték rólam
  a szabadságot, a ruhát, az embert,
  megszoktam a pórázt, a kalodát,
  a napot, ha sütött, az esőt, ha vert.

  Azt már nem is tudom hogyan,
  csak szétfoszlott köröskörül
  a könyv, a muzsika, a szellem,
  s a liturgia elcsöndesült.

  Maholnap a testem sem érzem,
  annyit rúgták, motozták, fogdosták,
  annyira nem enyém a bőröm,
  tán észre se venném, ha lenyúznák?

  Óceánig nyúló láthatáromból
  szűk alagútba húzódtam vissza.
  Mint kútgyűrű fekszik kútgyűrűre,
  úgy ér itt csigolyát csigolya.

  Egyenes. Nincs rajta törés, se hajlat.
  Másnak rabság, nekem tündérpalota.
  Gerincnek hívták valamikor rég,
  s hajdan közönséges, ma pedig csoda.

  Ez rajtam a végső bevehetetlen,
  mi már a legmagamhoz tartozik,
  ahogy Ferenc dobott le minden göncöt,
  s ajka csak Miatyánkot harangozik,

  úgy élünk e dióhéj-világban
  egy héj alatt, az Atyámmal ketten,
  s én körben a széles Óperenciát,
  s a Múlt egészét régen eltemettem --

  De ha egyszer majd ásatni jön
  a Végítélet, mint expedíció,
  a Régész csak legyint versre, iskolára:
  csupa kulturális csízió,

  de gonddal nyúl egy sor csigolyához,
  s elfüttyenti halkan magát,
  mint ki a hüllők új korszakában
  ritka kihaló fajt: embert talált.​
  <o>
  </o>
   
 14. kutymuty

  kutymuty Állandó Tag

  köszönöm szépen,Eowen,nagyon érdekes vers,nekem új,de igazán tetszik,számomra egyediségével sokat mond. igazán köszönom hogy megosztottad!
   
 15. stefike0

  stefike0 Állandó Tag

  Ments meg engem!
  "1A karmesternek: "A hajnali szarvas" kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára. 2Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok! 3Istenem! Hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. 4Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izráel dicséretei. 5Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. 6Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. 7De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek, és megvet a nép. 8Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják: 9Az ÚRra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte! 10Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. 11Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. 12Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen! 13Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivalyok. 14Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán. 15Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. 16Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. 17Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. 18Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. 19Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. 20Ó, URam, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre! 21Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából! 22Szabadíts meg az oroszlán szájából, és a bivalyok szarvai közül, engem, nyomorultat! 23Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. 24Kik az URat félitek, dicsérjétek őt, Jákób utódai, mind dicsőítsétek őt! Rettegjetek tőle Izráel utódai mind! 25Mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előle, segélykiáltását meghallgatja. 26Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. 27Esznek az alázatosak, és jóllaknak, dicsérik az URat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor! 28A föld határáig mindenkinek eszébe jut az ÚR, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. 29Mert az ÚRé a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. 30Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. 31Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. 32Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz." (Zsoltárok 22,1-32)

  Dávid segélykiáltásának három oka van: 1. Az Úr magára hagyta; 2. Az emberek megvetették; 3. A törvény elítélte. Mindhárom beteljesedett az Úr Jézus életében is, aki miattunk vállalta mindezt. Az elhagyatottság érzése félelemmel és aggodalommal jár. Sajnos, ma is sokan, főleg gyerekek, átélik, mit jelent az, amikor a szülők magukra hagyják őket a "jobb élet" reményében. Kedves gyerekek! Ne féljetek és ne csüggedjetek, ha szüleitek távol vannak, hiszen az Úr Jézus megígérte az övéinek, hogy velük van minden pillanatban! Titeket az Úr nem hagy el, ezért ti se hagyjátok el őt! Olykor megvetésben is részünk van, mert az Úr gyermekei vagyunk. Ez ne zavarjon felettébb, ám ilyenkor kiáltsunk az Úrhoz, aki kész azonnal megerősíteni! Isten nem enged nagyobb terhet, mint amilyet el tudunk hordozni. A törvény szerint mind megérdemeljük a halált. Nincs egy igaz ember sem! Egyedül Jézus Krisztus volt az, aki sohasem vétkezett, de őt a törvény a mi bűneink miatt ítélte halálra. A mai napon valljuk meg félelmeinket, és kérjük az Örökkévalót, hogy töltse be életünket biztonságot adó jelenlétével! /VEr/


  Az irigység rosszra visz
  "1Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az ÚRtól. 2Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. 3Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az ÚRnak, a föld gyümölcséből. 4Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az ÚR rátekintett Ábelra és áldozatára, 5de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. 6Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? 7Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta." (1Mózes 4,1-7)

  Bertrand Russell Nobel-díjas filozófus szerint a boldogtalanság egyik legszembetűnőbb oka az irigység. Arisztotelész az ókorban úgy vélekedett, hogy az irigység nem más, mint az a fájdalom, amit mások sikere okoz. Bárhogyan is legyen, irigységnek nevezzük azt az érzést, amely abból az elégedetlenségből fakad, hogy az ember önmagát a másikkal összehasonlítja, aminek következtében hiányérzetet tapasztal, és azt kívánja, hogy bárcsak az övé lehetne, ami a másé. A Szentírás arra tanít bennünket, hogy elégedjünk meg azzal, amink van. Kain elégedetlen lévén meggyilkolta testvérét, Ábelt. Ha az irigység helyet kap a szívben, akkor más gonosz érzések is felbukkannak. Ellenben ha szeretjük egymást, akkor nem az foglalkoztat bennünket, hogy mit lehetne a másiktól elvenni, hanem hogy mit lehetne még adni. Az irigység nem lehet megoldás a nincstelenségre. Ha valami szükséges, akkor forduljunk az Úrhoz, aki kész idejében segíteni. Az irigység helyett tanuljunk meg adakozni! A túláradó szeretet kiszorítja az irigység lelkületét. Urunk, add meg nekünk a bővölködés érzését, hogy ne a másokét kívánjuk, hanem legyünk készek megosztani másokkal azt, amink van! Ámen. /VEr/
   
 16. kata53

  kata53 Állandó Tag

 17. kata53

  kata53 Állandó Tag  NAPI ÁHÍTAT
  <o></o>
  ÉBERSÉG VAGY KÉPMUTATÁS BENNÜNK<o></o>

  "Ha valaki látja, hogy az ő testvére vétkezik, de nem halálos bűnnel, könyörögjön és Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik" (Jn 5,16).<o></o>
  Ha nem vigyázunk éberen arra, hogyan munkálkodik bennünk Isten Szelleme, akkor szellemi képmutatókká válunk. Látjuk, miben buknak el a többiek és ezt a meglátásunkat kritikává torzítjuk, ahelyett, hogy imádkoznánk értük. Nem éles eszünk révén részesülünk kijelentésekben, hanem a Szent Szellem által; és ha nem ügyelünk arra, honnan jön a kijelentés, akkor a kritika gyűjtőhelyévé válunk, elfelejtjük, amit Isten mond: "...könyörögjön és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik." Vigyázz magadra, különben képmutatóvá válsz, idődet és erődet arra fordítod, hogy másokat megjobbíts, mielőtt te magad imádnád az Istent!<o></o>
  Az egyik legkényesebb teher, amit Isten valaha reánk rak, az éleslátás más lelket illetően. Azért jelent ki felőlük bizonyos dolgokat, hogy ezeknek a lelkeknek a terhét eléje vigyük és Krisztusnak felőlük való látása alakuljon ki bennünk. Ha így járunk közbe értük, Isten azt mondja: "életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik". Nem mi hozzuk kapcsolatba Istent a saját véleményünkkel, hanem ha helyesen ítéljük meg magunkat - Isten közölni tudja velünk saját gondolatait arról, akiért közbenjárunk.<o></o>
  Lát-e bennünk Jézus Krisztus valamit saját szelleme fáradozásaiból? Addig nem, amíg vele azonosulva fel nem emelhet oda, ahonnan meglátjuk, hogyan néz Ő azokra, akikért imádkozunk. Bárcsak megtanulnánk olyan teljes szívből imádkozni másokért, hogy Jézus Krisztus teljesen megelégedett legyen közbenjárásunkkal!<o></o>
  <hr align="center" color="red" size="1" width="100%" noshade="noshade">
  Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből<o></o>
  <o>
  </o>
  <o></o>
  Füle Lajos<o></o>
  <o>

  </o>
  Még nem köszöntem meg<o></o>
  Még nem köszöntem meg –neked<o></o>
  A sebeket, a kékeket,,<o></o>
  A belső részekig ható<o></o>
  Sóhajokat, az éjeket,<o></o>
  Még nem köszöntem meg neked.<o></o>
  <o></o>
  De lassan érti már a hit<o></o>
  Formáltatásom titkait.<o></o>
  Már lassan, lassan felfogom,<o></o>
  Milyen hálára van okom<o></o>
  Próbáidért bár fájva fáj,<o></o>
  S nyomot hágy beennem mindahány.<o></o>
  <o></o>
  Kerülni őket hasztalan, <o></o>
  S a nehezük még hátra van.<o></o>
  Tudom: még nem kész gyermeked,<o></o>
  Uram, és Te is szenveded<o></o>
  Fájdalmaim, hogy értsem ezt:<o></o>
  -micsoda áldás a kereszt.<o></o><o></o><o></o><o></o><o></o>
  <o></o><o></o><o></o><o></o>
  <o></o>
  <o></o><o></o><o></o><o></o><o></o><o></o>
  „ A kék és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások..”<o></o>
  Példabeszédek, 20, 30;<o></o>
  <o></o><o></o>
  <o>
  </o>
  [​IMG]
  <o></o><o>
  </o>
   
 18. Eowen

  Eowen Állandó Tag

  Nagyon szivesen kutymuty! Orulok, h meg ujat tudtam irni ide :)
   
 19. Eowen

  Eowen Állandó Tag

  Teréz anya: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
  A legszebb a világon

  A legszebb nap?
  A ma.

  A legnagyobb akadály?
  A félelem.

  A legkönnyebb?
  Tévedni.

  Minden rossz gyökere?
  Az egoizmus, az önzés.

  A legszebb szórakozás?
  A munka.

  A legveszedelmesebb vereség?
  A bátorság hiánya.

  A legjobb tanítók?
  A gyermekek.

  A legszükségesebb szükségszerűség?
  Önmagamat ajándékozni.

  Mi boldogít a legteljesebben?
  A másik embernek hasznára lenni.

  A legveszedelmesebb hiba?
  A rossz kedélyállapot.

  A legközönségesebb érzés?
  A bosszú és a gyűlölet.

  A legszebb ajándék?
  A megértés, az együttérzés.

  A nélkülözhetetlen?
  Az otthon, a valahová tartozás.

  A jóleső érzés?
  A belső béke.

  A legjobb megoldás?
  Az optimizmus.

  A legnagyobb megelégedettség?
  Az elvégzett kötelesség.

  A legnagyobb erő a világban?
  A hit.

  A legfontosabb emberek?
  A szülők.

  A legszebb a világon?
  A SZERETET.
   
 20. kata53

  kata53 Állandó Tag

  Krisztus követése <o></o>
  <o></o>
  Városokon át, falvakon által <o></o>
  ott halad Ő, és telve csodákkal <o></o>
  a levegő: mert szökdel a sánta, <o></o>
  vakok ujjongnak a napot látva; <o></o>
  néma ajkon is örömdal zendül; <o></o>
  halott lép elő hideg veremből! <o></o>
  A csodatevőt kíséri, amerre<o></o>
  megy, lépdel a lába, betegek ezerje. <o></o>
  Tódul a nép, hogy ámuljon, lásson. <o></o>
  „Úr a halálon! Úr elmúláson!”<o></o>
  Nevét a hír is szárnyára kapja. <o></o>
  Tanítványai kicsiny csapatja <o></o>
  boldog, hogy benne Urára tekinthet. <o></o>
  Úgy szereti mindet, és vezeti mindet!...<o></o>
  Galilea fénylő ege alatt<o></o>
  Isten fia halad, halad, halad.... <o></o>
  <o></o>
  … Valakit ott a Koponyák hegyére <o></o>
  Kísér a nép. Száz sebből csorg a vére. <o></o>
  Ostormegtépte vállán durva fábul <o></o>
  nehéz kereszt. A tömeg zajong, bámul. <o></o>
  Gőgös gúnnyal, farizeusok nézik, <o></o>
  vad poroszló hogyan sújt rajta végig. <o></o>
  Körültekint. A lázas két szeme <o></o>
  mintha keresne, mintha kérdene: <o></o>
  - Hányan vele és hányan ellene? <o></o>
  <o></o>
  Hányan vele?... Fenn a kereszt alatt<o></o>
  viharvert, könnyes, árva kis csapat:<o></o>
  A tanítvány, akit szeret vala… <o></o>
  Néhány asszony még… Zeng a kardala<o></o>
  Hideg közönynek, hahotázó gúnynak. <o></o>
  Fekete földre véres cseppek hullnak. <o></o>
  Mit vétkezett, hogy úgy kell halnia?!<o></o>
  Szenved, szenved az Isten szent Fia!...<o></o>
  Szenved, szenved az Isten szent Fia. <o></o>
  <o>

  </o>
  Ő ment az úton. Hátra nem tekintett. <o></o>
  Életet mentett, égi magot hintett. <o></o>
  S bár százak, ezrek léptek a nyomára, <o></o>
  Tudta, hova megy: fel a Golgotára! <o></o>
  Tudta, hányan haladnak el mögötte: <o></o>
  azt kérdezik csak, uralkodni jött-e, <o></o>
  ha nem, hát vissza, rettenve, ijedve, <o></o>
  szenvedni vele kinek volna kedve? <o></o>
  Tudta, hogy fenn, fenn a kereszt alatt, <o></o>
  csak egy viharvert, árva kis csapat, <o></o>
  csak annyi lesz az, ami megmarad. <o></o>
  <o>

  </o>
  Isten Fia halad, mégis halad<o></o>
  ma is. Napfényen, viharon keresztül… <o></o>
  Vad tengeren is hívó szava rezdül:<o></o>
  - Elő, tengeren járó Péterek!<o></o>
  Hány riad vissza: „Tovább nem merek!” <o></o>
  Pedig tovább még: a főpap elébe, <o></o>
  hol rágalom tőrét döfik a szívébe. <o></o>
  Ki vele járt viharzó tengeren. <o></o>
  hány mondja most gyáván: „Nem ismerem!”<o></o>
  Tovább, tovább! Kereszt gyalázatát<o></o>
  hordva ki éri el a Golgotát?!<o></o>
  <o></o>
  A könnyes, árva, viharvert csapatnak, <o></o>
  odaát pálmát és koronát adnak <o></o>
  fehér, hótiszta angyalseregek. <o></o>
  Kitárulnak a tündöklő egek, <o></o>
  ujjongva zeng az örök hálaének. <o></o>
  <o></o>
  De hányan lesznek, akik odaérnek? <o></o>
  Túrmezei Erzsébet<o></o>
  [FONT=&quot]<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]KRISZTUS [/FONT][FONT=&quot]<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]Lelkem fehér vászon, mely a hit<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]Keretére feszül, készen állva,<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]Hogy az ige csodás színeivel<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]Ecsetem mindennap pingálja...<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]Nincs modellem. Festékpalettám<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]Mégis élő színeket adott...<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]Életem legszebb műve ez.<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]Lelkem vásznán: Krisztusom ragyog!<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot] Somogyi János<o></o>[/FONT]
  [FONT=&quot]<o></o>[/FONT][FONT=&quot]<o></o>[/FONT][FONT=&quot]<o></o>[/FONT][FONT=&quot]<o></o>
  [/FONT]
   

Megosztás