Koós Attila versei

Ila1 témája a 'Irodalom' fórumban , 2007 Május 26.

 1. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Szél kerget

  ...nem tudom, nem tudom...
  Szél kerget engemet,
  Úgy szalad utánam,
  Mint anyátlan gyerek,
  Bokorba bújik el
  - ne fordulj! ne kérdezz!-
  Harmat-könny pereg szép
  Zokogó zenédhez...

  ...nam szabad, nem szabad...
  Vándorbot elhasad,
  Sarudon folton folt,
  Száz falu elmarad-
  Szép sudár tornyaik
  Felhőknek feszülnek,
  Elhagyott imáink
  seregben repülnek...

  ...nem hiszem, nem hiszem...
  Vágyam csak egyre nő,
  Egeket ostromol
  Büszke-szép hegytető,
  Ormán új nép: dala
  Nyelvében, hitében
  Nem szólít testvérnek,
  Apának szívében...
   
 2. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Új szárnyak

  Új, könnyű szárnyak ragadnak innen,
  Magammal vihetem egyetlen kincsem:
  Mi legyen? Ki legyen?
  Felhők, Hófehérek!
  Takarjon irgalom, hol földet érek!
   
 3. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Vásárnap

  Mosolyog a Hold, öreg jóakaró,
  A mindent megértő, eltakaró.
  Vén, kerek arczán már ott ül a Holnap:
  Köszike, megvagyok...Te is, remélem, jól vagy!

  Mocorog bennem a régi varázslat:
  Új ruhát szabni a megkopott háznak-
  Hófehér ingébe bújjon az utcza,
  Ha szabad a tánc, ha tilos a munka!
   
 4. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Szabadszáj...kiírom magamból 1.

  1. Sótlanná vált az ízed, te tömény Élet!
  Fals hangjait csak tűröm zenédnek,
  És savad hergel, hogy magamról meséljek.

  2. Mert bánat becéz lelkemben, bús, árva,
  Kongó napokba lett vágyam, hitem zárva
  S nyüszít kidobva egy idegen világra.

  3. Megköszönném hát, ahogy csak én vagyok képes,
  Hogy homlokom ráncos, a tenyerem kérges,
  Fogatlan, girhes vagyok, s még csak 37 éves.

  4. De még bármi büszke érzés, ha lehet,
  (Bár erre sem akaszt a kín méltó becsületet):
  Hát sem pénz, sem ember előtt le nem térdepelek.

  5. De talán könnyű is így két lábon állva
  Mellem verni, mert nem voltam megpróbálva
  Még soha: milyen lennék gazdaggá válva.

  6. Ha most megteszem, hogy mélyen magamba nézek,
  Hogy eldöntsem, mi jó, mi kell, szükséget
  Miben szenvedek, minek hiánya élve eléget-

  7. Nem találok mást csak csupasz ürességet,
  Társtalan magányt s ehhez illő népet-
  Mit szereztem hát magamnak eddig értéket?

  8. Nézz vissza hát, szivem: az emlékek intenek:
  Ha igazságod nem is ízlik ma még mindenkinek,
  Önmagadhoz úgy légy hű, hogy ne hazudj senkinek.

  9. S ha visszatart mondani iszony vagy szégyen,
  Csúfságát rejtsd szirmok közé, szemérem-
  Mert már jó sem így, sem úgy nem lehetsz egészen...

  0. (Úgy gondoltam, ennek sem kell címet adnom:
  Csak engedem hogy follyon, hogy felszakadjon
  Bennem a múlt- s mivé terem, úgy maradjon)
   
 5. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Szabadszáj...kiírom magamból 2.

  10. Tobzódni kéjben, szenvedélyben
  Kitárulkozni tiszta-kéken
  Dühöngő nyárban, tiszta télben
  Ha farkasfog ropog, csikordul

  Zuhanni bódult örömbe, zúgva
  Kacagva tiporni, hörögve újra
  Féktelen eszmélni, rongyokra hullva
  Hogy a testből a lélek kifordul

  Hintázni felhő-kócos ágon
  Logogni izzadt szivárványon
  Csüggeni szakadt kiáltáson
  Szerelmet bolond, ki koldul!

  11. Nincs kisebb vagy nagy bűn- a bűn létezik,
  S hogy a szegény lelkére a Sátán jobban éhezik?
  Nem igaz. Gazdag, nincstelen: ha lop, elszegényedik.

  12. De kit hová tett le az Isten a Földre,
  Úgy vezet majd útja a titkos jövőbe,
  S fut rajta szépen, vagy bolyg összetörve.

  13. Kit csillaga csalogat, kit zászló lobogása;
  Van ki előtt lebeg rajzolt képzet égi mása,
  S ki csak gyűjt az útfélen, hogy jusson vacsorára.

  14. Boldog lehet mind, saját kis világában,
  S ahogy ösvények, ütköznek távol s a mában,
  Megrogynak lábaik, halva a másik karjában.

  15. Akad ki úgy dönt, egyedül jobb haladni,
  Erről kezd idővel mindaz leszakadni,
  Mit csak magának gyűjtött, s nem volt szíve adni.

  16. Részvét és jó szó, mint drága kincs, a porban
  Szerteszét hever, lám, körülöttünk egy korban,
  Mikor ezért szűköl, vergődik a világ emésztő kórban.
   
 6. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Ébressz fel!

  Számban halott szavak alszanak
  Csak alszanak
  Ki érti? Ki ébred először
  A Nap alatt,
  Kinek visszakérdezni mersze
  Nemsokára
  Az igazságot koronázza
  Homlokára?

  Csak kérdezek néma, holt nyelven
  Halott nyelven:
  Ki kapja fel büszke fejét, ki
  Ismer engem?
  S ki az, ki mocsárba ránt élőt
  Élni vágyót,
  Hogy kiköpje új fogakkal, mint
  Régi rágót?

  Sorsunk csak egy. Egy csak a sorsunk
  Jaj a sorsunk:
  Kősziklába nyald, szélbe harapd
  Hogy itt voltunk
  Átkozottak!- Halott szavaim
  Csak alszanak-
  Ébreszd élő sziveddel drága
  Halottamat!
   
 7. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Csak így...

  Ha gyöngyként fűzöm is a szavakat,
  Hogy szívemből csobogjon feléd az ének,
  Csak hullámok hátán nyújtom át magamat
  S őszinte hang kisér: szeretlek Téged...
   
 8. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Röpkém

  Útban hazafelé kicsit leültem egy padra.
  Az ég súlyos arca szinte földig ért.
  Rád gondoltam; átfonó-lágy illatodra,
  S nyugodt vágy borult rám: Élni valakiért.
   
 9. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Éjszakai műszak

  Sötétben kuporgok. Öklöm rejti a parazsat.
  Bennem, mint téltől búvó lomha darazsak,
  Megülnek moccanatlan a zajok.
  Szitáló nesz csupán a világ.
  Tompa a tudat s a kíváncsiság:
  A Holdról látják-e árnyékomat?
  Repülő dong, sipít játékvonat,
  S megnyugtató, hogy buta vagyok.

  Az éj bújna csontos testem melegéhez,
  Mint páncél, körülöttem a lég. Szegényes
  Hangokból csiszolna harmóniát
  A homály. Egy gép hörög s a szél
  Kavar fel port és ammóniát.
  Már szombat van, de messze még a dél.

  (J.S.B. Maximiano Cobra-Collegium Invisibile)
   
 10. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Kedves...

  Kedves
  Talán a Szent Márk téren
  Most galambok tánca kavarog
  S a lányok röppenő szoknyája
  Játszik
  A fiúk csókoló szemében
  Ahogy kivillan Janett vagy
  Juliettte bokája
  S úszik utánuk
  Mint színes szalagok
  A fiatalság
  És nevető, tarka ruhájuk
  A kora reggeli fényben
  Talán most is éppen
  Ahogy a villamos döcög
  A vén Duna álma fölött
  S befut a hévem
  Itthon, Budapest szivében...
   
 11. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Amikor felporzik...

  Amikor felporzik a múlt nyomán a vágy,
  S érintésed régi tájra int,
  Rezdülő bőr hulláma át- meg át-
  Csap pendülő idegek táncába megint,
  S a táltos-léptű ajak, mi szót emel
  a nyak ápolt, csábos ívein,
  S a nyelv hegyén, e láng-csodált helyen
  Fut, pihék szárnyait borzolva, mint
  Jégmadár, s mint ördög vesszeje, parázs
  Ha gerincen olvad s csordul a varázs!​
   
 12. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Lám, lám, lám...

  Lám, lám, lám! mennyire vittem:
  Van egy téglám a falban,
  S halomnyi lelki kincsem
  Száz elszívott s elnyomott dalban
  Szökkelő, szunnyadó rímem
  Lám, lám, lám!
  Már több lenne kevesebb innen.
  Nyugalom, takarj be, baj van!
  Segíts!
  "Segítsen Isten!"
   
 13. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Bátorság az, ha félelmed és a hagyományok
  ellenére is tenni szándékozod azt, amit lelkiismereted szerint helyesnek tartasz, mérlegelés nélkül a biztos bukás tudatában is.
   
 14. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Álmodik a nyár

  Nézd, álmodik a nyár
  A Ház tetején,
  Már hűs szava jár
  De csupa dísz a remény.

  Mint fürge hajó
  Ma a szél: "gyere!"- int,
  Ahogy átfut a jó
  Öreg őszbe megint.

  Álmodik a nyár a
  Poros út közepén,
  Bús nóta szárnya
  Simít lágy köpenyén;

  Távoli harangszó
  Szava pázsiton lép,
  Halk ima bong, tó
  Tükrén térdel az ég.

  Álmodik a nyár:
  Álma új ezer év,
  Hol a régi határ
  Ősi nyelve becéz.

  De még álmodik a nyár,
  Benne alszik a nép,
  Piheg a föld, a gyár,
  Szuszog a toll és a gép.
   
 15. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Egy darabka est

  Olyan szép-hozó, balzsamos az est,
  Munkám, gondom mögöttem tudom.
  Már álmosan, fáradtan mozdul a test,
  De még lelkemmel üstökös pályáját futom...
  ...Halk sóhajom rezdül. Függönyöd mögött
  Imám érint álom és ébrenlét között...
   
 16. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Ha volna...

  Ha volna egy csodás, hatalmas radírom,
  Nyakamba akasztva húznám, amíg bírom:
  Húznám én keresztül széles e világon,
  E széles világban sok szíven, sok szájon.

  Sok szívnek, sok szájnak átkozó keservén,
  Napoknak magányán, fullasztó szerelmén,
  Ünnepek álszent és dőzsölő fényein
  Húznám a radírom, míg bírnák a térdeim.

  Neked egy csodás, hatalmas toll kéne:
  Húznám a radírom s utánam jönnél Te:
  Igazat szájakra, jóságot szívekbe
  Rajzolni, festeni ember-szép színekre!
   
 17. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Ahogy a dal...

  Ahogy a dal érinti a csöndet
  szépen, lágyan,
  Simogatóan bús harmóniában,
  Hogy zúgjon benne minden,
  Az örök ember:
  Úgy fonnálak körül ringató,
  Tiszta szerelemmel!
   
 18. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Tavaszt ültetek magamból,
  Illatokkal körberakom,
  Színét fonom szép szavakból
  S ha kész leszek, Neked adom! :p
   
 19. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Ennyi

  Nincs per,mi rám ne hullna
  Nincs óra, hogy el ne múlna
  De visszatér úgyis, újra és újra

  Nincs vágy, mi meg ne hágna
  Nincs bánat, mi körbejárva
  Ne támadna hátba, jól mellbevágva

  Nincs átok mi meg ne tépne
  Nincs út, mi ne vinne félre
  Sorsom pörögve ront, söpör a térbe

  Tudom én, mi jut? Vagy túlélem
  S ha így sikerül, sincs benne érdem
  Szeretetnek- ezt dobta most a gépem.
   
 20. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Dal a lámpást tartó kézhez

  Fényre gyűlik minden élet,
  Minden szárnyaló kis jámbor,
  Akit űznek szenvedélyek,
  Lelke csillag körül táncol-
  Jól tartsd hát a lámpásodat, Gazda!

  Szöszke, csillám lényke álma,
  Hogy ő maga is tűz legyen,
  Néhány, kinek gyönge szárnya,
  Villanás csak tündér-szemen-
  Óvatosan a tüzeddel, Gazda!

  Mire megvénül a vessző,
  Friss lombokat bont e játék,
  Új bimbók ajkáról csengő
  Dalba öltözik a tájék-
  Tisztán tartsd a tüzed fényét, Gazda!

  (Hogy szavaim kicsit furcsák?
  De a gazdák jó, ha értik.
  Fénynek indulók sem tudják
  Mit találnak: őrzik? féltik? )-
  Jó magasra tartsd a lámpást, Gazda!
   

Megosztás