Koós Attila versei

Ila1 témája a 'Irodalom' fórumban , 2007 Május 26.

 1. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Opus4 (Amikor verset írok)

  Opus4 (Amikor verset írok)


  Amikor verset írok,
  egy kicsit helyetted sírok,
  egy kicsit helyetted szeretek,
  helyetted halok, helyetted születek,

  és a Te lelked is cipelem
  kereszttől keresztig,
  ágytól ágyig, átdöföm szívemen
  a Te szívedet, s ez tetszik

  Neked, ezért szép a versem:
  hogy belehalok s Ti éltek helyettem.  Bp.
  20:19 2008.11.04.

   
 2. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Holnap tiszta fénnyel ébreszt (stílusgyakorlat)
  Holnap tiszta fénnyel ébreszt (stílusgyakorlat)


  Holnap tiszta fénnyel ébreszt majd a hajnal,
  elbúcsúzik álmom, elröppen az angyal,
  a csönd ül helyébe,
  takarómon fészket rak a vágyó béke,
  csillagszemmel néz majd új napom szemébe
  szívem minden éke.

  Imát súg a lelkem s rábólint az Isten:
  széjjelosztom már ma minden élő kincsem,
  magam adom ingyen.
  Vigyen, aki érez, hordjon, kinek kellek,
  jó leszek keresztfán, síron intő jelnek,
  jobb ötletem nincsen.

  Voltam, aki voltam: éltem, ahogy tudtam,
  önmagamért éltem, másokért hazudtam,
  s hazugságom járma
  belémfojtott álmot, vágyat, új világot.
  Most már csak aludnék, álmodjanak mások
  világot világra.


  Bp.
  18:08 2008.11.05.
   
 3. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Imbolygó est űzte (stílusgyakorlat)  Imbolygó est űzte (stílusgyakorlat)


  Imbolygó est űzte tétova árnyék
  csöndje topog: ma minden ajándék.
  körben a város gyermeki karja
  ég peremét lágyan betakarja.

  Mozdul a víz is, költi e verset
  bódult csónakok csókjai csengnek,
  s távoli partok válasza hallik:
  jöjj, Kicsi Csillag, álmodom addig...  Bp.
  20:15 2008.11.05.

   
 4. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Utazás

  Utazás


  csobogó napfényben úszott a vonat,
  mely néha megállt a Dunát üdvözölni.
  Tűnődtem, míg néztem az utasokat,
  tudnék-e gyilkolni, embert ölni?

  Fáradt voltam, sok-sok műszak izzott
  izmaimban, szemeimbe égett tegnapok
  elmosták körülöttem a piszkot,
  a várost, a képeket...és láttam, szebb vagyok

  idebenn: pucéran, mint a csecsemő.
  Még nem vésődtek belém emlékek,
  tekintetem játszó csillagával nevető
  horizontra csalhat új idő, nem félek.

  Jó lenne nem ébredni sosem, jó lenne.
  Ringat az út. Meleg pír lep és kölni
  illata leng körém. Egyszer tán felébredve
  tudnom kell gyilkolni, embert ölni.


  Bp.
  16:16 2008.11.06.

   
 5. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Opus5 (Ágyamat bontja, ringat az est )

  Opus5 (Ágyamat bontja, ringat az est )


  Ágyamat bontja, ringat az est finom árja,
  körben a város hűs dalt költ vacsorára,
  bölcs habok zümmögik régi meséiket, lassan
  elfogy a pillanat s megköt a holnapi napban.

  Tinta remények úsznak a lelkemig, írnék
  tompa, szitáló csöndet a csöndre, ha vinnéd
  szolgai szómat szíved hű melegében,
  nincs idetévedő szánalom Benned mégsem.

  (í.f.)


  Bp.
  20:54 2008.11.06.

   
 6. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Kit gyászolsz, te titkos, vad sötét (stílusgyakorlat)

  Kit gyászolsz, te titkos, vad sötét (stílusgyakorlat)


  Kit gyászolsz, te titkos, vad sötét?
  Kinek lelkét lopjátok, csillagok?
  holtak árnya, látom, fogyva fogy
  a Hold arca előtt.

  Kormos tájat érint szűz szeszély,
  mely boldogságot csalfa módra hint
  emberek közé, s újja gyászt tapint
  és ápolt szemfedőt.

  De gyertya fénye csermelyként csacsog
  gyermek orcáját bársonyával hinti,
  mert apró csodát méltó daccal hinni
  az ember joga lett,

  S nincs az otthonokban asztal,
  mely étkét nem Isten dicséretével
  méri, és így lesz áldott az étel,
  amit kéz odatett.


  Bp.,
  22:12 2008.11.06.

   
 7. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Össze, vissza

  Össze, vissza


  Elengedtelek
  egy sóhajtással,
  de minden levegővétellel
  visszakérlek újra.

  Elzavartalak
  egy legyintéssel,
  de izmaimban ott ragadt
  a visszafogadás.

  Megtagadtalak:
  nem kellesz.
  Magamat akarom vissza
  kapni adni.


  Bp.
  18:06 2008.11.08.

   
 8. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  A gyönyör szavai

  A gyönyör szavai


  Ha suttog,
  bőrömön futó verejték ölel
  pólusaiból szivárgó párát...

  ha liheg,
  parázna gondolatom csókja
  borzolja combhajlatába álmát...

  ha sóhajt,
  az ájulás határán megül egy
  mosoly az ajka szegletében...

  és mozdul
  és suttog
  és liheg
  és sóhajt
  mielőtt elalszik magzat alakban.


  Bp.
  21:01 2008.11.08.

   
 9. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Csuda álmok nehezülnek

  Anakreoni tizenhatos.

  (Más nevén: jónikusi tetrameter, négy ionicus a minore alkotja; sormetszettel a második után)  Csuda álmok nehezülnek


  Csuda álmok nehezülnek, a szemünkre szemek ülnek,
  a sötéttel marakodnak: belemarnak s menekülnek.

  Csuda álmom, csuda létem: gyere vissza, gyere értem,
  melegeddel takarózzam, s legyek újra, aki voltam.

  Legyek újra az az ember, aki gyűlöl szerelemmel,
  aki áldoz, aki vétkez, aki kíván, aki érez...


  21:48 2008.11.09.
   
 10. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Ember-szeretet kell!

  Ember-szeretet kell!


  Anya tiszta volt és sápadt,
  a család gyakran éhezett,
  és az aggódásba belefáradt,
  s hogy apám könnye rummal mérgezett.

  Elfáradt s egy nap elültettük:
  eső esett, apró, sűrű szemű,
  épp, mint mikor apát mellé tettük,
  így lett kertem csöndes, egyszerű.

  Napok jönnek, koldulnak világot,
  de a nincsből én sem adhatok.
  Ha volt azóta, aki sírni látott,
  csak egy őrzött esőt láthatott. Vagyok,

  és ez a legtöbb, amit elértem,
  kertem elvadult kis szörnyeteg,
  csak néha, mondva csinált réten
  látod, hogy mint szél, avart görgetek.

  Felfestem az égre a hajnalt,
  de alatta megkopott éj dagad,
  Mert rajzolhat a kéz csillagot, angyalt,
  de új színekhez régi kosz ragad.

  Ez a rossz vers is csak dőlt keresztfa
  síromon, mit életnek hiszek. Hűs szemekkel
  Eső esik, fáradt, s Isten szeret ma
  is csak. Ez kevés. Ember-szeretet kell!  Bp.
  5:51 2008.11.11.

   
 11. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Fajom védelmében

  Fajom védelmében


  Egy nap előtted, egy nap rajtad,
  átokkal és csókkal koszorúzva,
  mint császárok, mint Jézus:
  hited rózsa, csontod összezúzva.
  Költő vagy, mert betűkkel játszol?
  Túl sok az Isten, kevés a Jászol.

  Egy nap mögötted, egy nap rajtad,
  pásztorbottal elütöd az időt,
  s okot, miért állj és mért fuss
  keresned sem kell, csak találni nőt,
  ki Költőért rajong, Költőt gyászol.
  Túl sok az Isten, kicsiny a Jászol.

  Egy nap előtted, egy nap rajtad,
  s egy, mi bimbaját benned kelti.
  Maréknyi csönd a számon kért juss,
  de ebből tudtál Költő és Ember lenni.
  E csöndet, ha költöd, költheted bárhol:
  egy csak az Isten, egy csak a Jászol.  Bp.
  19:09 2008.11.11.

   
 12. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Opus6. (Magányba tört szemek)

  Opus6. (Magányba tört szemek)


  Magányba tört szemek.
  Ez villant belém az őszi villamoson:
  nincs szomorúbb, mint az áldozat
  szeme, ha ül a gyilkoson.

  Értelmet kutat.
  Talán egy sújtás választja el
  a valóságtól, mégis, a remény
  most is kutat, hátha válaszra lel.

  Doromboló november.
  Költő, komponista, rajta! Egy dalban
  adjátok vissza mindazt, mit
  szór, mit üvölt az élet e mai napban!  Bp.
  18:28 2008.11.13.

   
 13. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  A korcs

  A korcs


  Egyszer majd elmesélem,
  ha nem marja tudatom a szégyen
  és az egész elfuserált, léha
  lélek rongyos tánca bennem: néha
  milyen volt szegénynek lenni,
  de büszkének, hogy akkor se kérj enni,
  ha nyelved már a szájpadlásodra
  tapadt a lépcsőházi főzelék-illatokra.

  Egyszer majd talán leírom,
  hogyan sikerült mindent kibírnom,
  mit már önmagam pakoltam önmagamra:
  aztán ebből gyúrtam szép szavakba
  az álmot, a vágyat, amiről tudtam,
  csak addig voltak szépek, míg vajúdtam.
  Mert látom,
  bár megszültem kicsiny világom,
  társ, remény, hit vak mind, hogy lásson
  bennem mást, mint aminek látszom.

  Egyszer majd megérti tán
  e nemzedék, hogy minden titán
  valami elfajzott, elferdült eszme
  és a mindennapok borszagú szennye
  közt lát Napot: Belőlük és Belőletek
  születnek a korcsok, nemes ebek.  Bp.
  19:02 2008.11.13.

   
 14. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Nem lettem mégsem Óceánod (stílusgyakorlat)

  Nem lettem mégsem Óceánod (stílusgyakorlat)


  Nem lettem mégsem Óceánod:
  pocsolyát, tócsát kellett taposnod, járnod
  míg szerettelek, szerettelek.

  Nem lettem csillagod, Holdad:
  élet-ígérő szemeim holtak
  pedig szerettelek.

  Nem lettem Holnap. Ma sem lennék,
  ha nem lennék Remény, elvadult emlék,
  mert szerettelek.

  De a mag, e fényzáporban is méhe
  új Életnek, s a jövő menedéke:
  mert szerettelek, szerettelek.

  Gyávák, kishitű aljas férgek
  túrnak a rügy felé s falnának, ennének,
  de én szerettelek,

  s harmattá cseperedett ez az otromba
  Énem, s ha hempergetnek is koromba,
  én szerettelek, szerettelek.

  Szeretlek most is. Vályúhoz szokott
  természetem megcsalt, meglopott.
  De szerettelek.  Bp.
  20:14 2008.11.13.

   
 15. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Opus7. (Zsebembe csusszan )

  Opus7. (Zsebembe csusszan )


  Zsebembe csusszan szobám csöndje:
  csontom sosem tört, de ép nem vagyok:
  van bajom elég. Belém szakadt örökre
  átkozott éj sötétje és a magányos nappalok.


  Bp.
  5:09 2008.11.15.

   
 16. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Opus8. (E föld, mint hűtlen)

  Opus8. (E föld, mint hűtlen)


  E föld, mint hűtlen göröngyét
  porlaszt el engem, a gyöngét,
  a gyávát, ki élni s magot
  ringatni félt, árvulni hagyott.

  E föld esővel áldott és sárral,
  holnapot összecsókolt a mával
  míg maszatos képem ragyogott,
  de száraz, durva göröngynek hagyott.

  E föld ostoba talpak alá mászik,
  de én nem érek térdig, bokáig,
  jaj nincs fogam marni, mérgem ölni,
  csak hangosan tudok ropogni, törni.

  E föld hűtelen göröngye
  vagyok: álmodozó, gyáva és gyönge.
  Porladnék már, s jó eső szagában
  oldódnék, ölelnék magot magában.


  Bp.
  0:15 2008.11.19.

   
 17. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Fuss, tollam
  Fuss, tollam, szánts! Hajlíts szép barázdát,
  hű magyar szavaknak készítsd elő nászát,
  és én te általad elszórom, elhintem,
  mit az olvasó learat vélem majd egy hitben.

  Igaz, erős száron őszinte virággal
  nyíljon a becsület, dacolva világgal:
  nem ember-becsület, több - az ember gyönge,
  hanem Isten tenyeréből szülessen meg gyöngye.

  Jó szívvel, lélekkel, ahogy illik adni,
  ajándék-szavakkal viruljon ki annyi
  tiszta szirmú hála Istenért, Hazáért,
  hogy sose legyen versem csak értem vagy magáért.

  Bimbaját a szónak óvatosan érintsd,
  s ha nem leled illatát, ne kérdezd, hogy mért nincs:
  ha tompa, ha ügyetlen a rím-szirmok játéka,
  csak az én durva ujjaim csörgő ajándéka.

  Egy emlék, egy kopjafa, méltatlan, ajkamon,
  melyet, mint ős-imát morzsolt száz alkalom,
  mígnem e papírra vérként csöppent álma:
  él a magyar! Isten soha nem hagyja magára!

  Elengedi olykor kezét, hogy okuljon,
  de szívét megejti a lángba borult Hon,
  a ténfergő, anyátlan, árva magyar lelkek
  s csakhamar lehajol értük, kik szenvednek.

  ................. 6:09 2008.11.20.
   
 18. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Opus9 (Anyám testére emlékszem)
  Opus9 (Anyám testére emlékszem)


  Anyám testére emlékszem:
  apró mellek, csont és lágy meleg
  illat, szemében láz remeg,
  és az egész kis asszony lebeg,

  az ég meghajlik a ház felett,
  mint vitorlák, olyan a szoba,
  s dagad, mint a világ hályoga,
  én apró vagyok, de óriás leszek,

  belepi lelkem a szűz havat,
  az ágakon csüng szívem, mint a
  vakolat, vérem az éj, tinta,
  melyet Ő adott, testéből a szavakat,

  hogy befröcsköljem velük
  az emberek vak szemeit,
  hogy érezzék, értsék: íme itt
  érek be bennük, én, koszos telük

  és a köd, az a sűrű lidérc, álom
  kerülő gyertya lobbanás:
  hogy rossz vagyok, ne mondja más,
  Anya! Szívj magadba, ölelni vágyom!


  Bp.
  17:11 2008.11.20.

   
 19. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Opus10 (Olyan kevés időm maradt)  Opus10 (Olyan kevés időm maradt)


  Olyan kevés időm maradt!
  Olyan kevés, hogy ember legyek!
  Orcámra újabb ránc szakadt,
  szemeimben ködösek a hegyek,
  és már a holnapig sem látok.
  Szédítenek csontos magasságok:
  Vigyorgó, betemető számok.  Bp.
  18:10 2008.11.20.

   
 20. koós attila

  koós attila Állandó Tag

  Opus11 (A szél ölelte házak)


  Opus11 (A szél ölelte házak)


  A szél ölelte házak meghajolnak
  a hajnal előtt és így dalolnak:
  ne sírj közénk ősz-könnyeket!

  Lásd, karjainkban álmok, lágyak,
  színesek, buja ember-vágyak
  szomjazzák a holnapot közelebb...

  és odabenn, beton gyomrukban kolduló
  zsarátnokként izzik a nyárutó
  zsibogó, szűrődő kacaja.

  Fenn van a Hold. Álmos arca örök
  kárhozott gyászos testvérként pörög
  a Nap leányaként, s dala

  csillagok kottájába írva olvassa reggelig,
  míg a lég élettel, fénnyel megtelik
  s őt új és új sötétbe űzi sorsa.

  Ember mozdul. Ő, kiért minden él
  és működik, hálátlan e kincsekért.
  Minden visszatér a porba.


  Bp
  6:00 2008.11.21.

   

Megosztás