Május 10. Madarak és fák napja

gabocamami

Állandó Tag
Állandó Tag
"...évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében."<o></o>
Ez az idézet Herman Ottótól, a sokoldalú magyar tudóstól származik, aki természettudományos munkássága mellett a magyarság hagyományos, ősi műveltségét, népi mesterségeit is kutatta és leírta. Ő alapozta meg a tudományos madárkutatást Magyarországon a Magyar Ornitológiai Központ megalapításával. Herman Ottó javaslatára 1906 óta a természet ünnepeként tartjuk számon május 10.-ét. Az emberek már ősidők óta különös vonzalmat éreznek a madarak és fák iránt. A "Madarak és Fák Napja" mégis az egész természet ünnepe, amikor mi, emberek azt ünnepeljük, hogy testvérei vagyunk minden élőlénynek a Földön.

A MADÁR
A szárnyas lények a világon mindenütt elsősorban az éghez – az isteni szférához – tartoznak, ezért az égi lélek szimbólumai. Így van ez a magyar nép műveltségében is: a kereszténység előtti időkben a táltosok, sámánok lelke is madár képében szállt a túlvilágra megtudni a jövendőt, vagy megküzdeni a rosszindulatú szellemekkel. A honfoglaló magyarok totemállata (az Árpád nemzetség állatőse) a turulmadár (valószínűleg valamely sólyomfaj) volt. Az eredetmonda szerint a nemzetség ősanyját, Emesét turul termékenyítette meg. A madárlélek szimbólum jelentése jellemző a kerszténységben is, például a Szentlélek galamb képében jelent meg Jézus feje felett, mikor megkeresztelkedett.
A FA
A fa a legősibb, az egész világon elterjedt, egyetemes növényszimbólum. A fa az örök fejlődés és megújulás, a termékenység; a kiszáradt fa az elmúlás jelképe. A magyar népmesékben is gyakorta találkozunk vele: égig érő fa, aranyalmafa. Az életfa ágai az égi világba vezetnek, gyökerei az alvilába nyúlnak; utat szimbolizál, amelyen a sámánok, táltosok, mesehősök az égbe vagy alvilágba juthatnak.
ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK A MADARAK ÉS FÁK NAPJÁN
Ez a jeles nap elsősorban iskolai ünnep: a tanulóifjúság szerte az országban különféle programok szervezésével ünnepel. De nemcsak ezen a napon kell gondolnunk a madarakra és a fákra! A hétköz-napokon is figyelnünk kell "hallgatag" és "énekes" társainkra. Nemcsak azért, mert a fák oxigént termelnek, port szűrnek meg vagy a városokban a zajvédelemben is fontos szerepük van. Nemcsak azért, mert a színes, gyönyőrű madarak éneke, a fák zöldje nyugtatja az embert. Azért is, mert ezeknek az élőlényeknek a sorsát egyre inkább befolyásolja a mindenen uralkodni vágyó ember, az év többi, háromszáz-egynéhány napján is...
 

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Zelk Zoltán: A tölgyfa születésnapja

Zelk Zoltán:

A tölgyfa születésnapja


it%C3%B6fa.jpg

[FONT=verdana,geneva]Az erdő közepén állott az öreg tölgyfa. Ő volt az erdő legtiszteletreméltóbb lakója, ha a madaraknak kalapjuk lett volna, bizonyára megemelték volna, mielőtt rászállnak. Mert többet tudott ő a madarak életéről, mint maguk a rigók és mátyásmadarak. Hiszen száz év alatt ezer és ezer fészket ringatott az ágain, ezer és ezer madárfióka röppent először világgá a lombjai közül.[/FONT]
[FONT=verdana,geneva] Egyik nap a bagoly elővette a falevelekből készült kalendáriumát, és kiszámította, hogy másnap lesz a tölgyfa születésnapja. Össze is hívta a madarakat, és azt indítványozta, hogy lepjék meg valami ajándékkal a jóságos tölgyfát. Persze mindnyájan örültek a bagoly indítványának s annak, hogy a tudós madárnak kalendáriuma van, s így megünnepelhetik a tölgyfa születésnapját. Törték is a fejüket, hogy mi lenne a legalkalmasabb ajándék, de a bagoly ezt is tudta:[/FONT]
[FONT=verdana,geneva] - Mi lenne más, mint valami szép dal. Madarak vagytok, hát énekelni fogtok a tölgyfának. De nem akárhogyan! Megalakítjuk az első erdei dalárdát, tanulunk valami szép dalt, és egyszerre énekeljük holnap hajnalban.[/FONT]
[FONT=verdana,geneva] Megkezdődött a tanulás, de bizony nem sokra mentek vele. A rigó csak fújta, hogy "tillió", a szarka csak azt, hogy "csörgő-csörgő", a varjú csak azt, hogy "kár Pál, kár Pál". Végül össze is vesztek, s elszálltak, ki merre látott. De azért másnap hajnalban mind odalopóztak a tölgyfa ágaira, és mind elfújta külön-külön a maga nótáját.[/FONT]
[FONT=verdana,geneva] Így is volt ez jó, mert így tetszett a százéves tölgyfának, s meghatottságában azt ígérte, hogy még száz évig fogja ringatni a rigó-, szarka - meg harkályfészkeket.[/FONT]
 

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Madarak és fák napján

Madarak és fák napján

Ahány madár, annyi ének:
csip-csip, kakukk, tillió,
a fütty, a dal és a trilla
nem ezer, de millió!

Ahány fácska, annyi féle
bükk, a som, a lúcfenyő.
esztendőre fa lesz, tudom,
mind a magas égre nő..

Madárfészek, nyárfaotthon,
csöpp tojásból csizfiók,
annyi bajtól, annyi vésztől,
kis barátom, mind te óvd!
 

boerika

Állandó Tag
Állandó Tag
Dsida Jenő: Vers egy Ághoz

Tavasz borít virágba? Rág a fagy?
Fakóra perzsel július heve,
vagy benned zsong az ősz gyümölcsleve?
Te élsz s az élő fának ága vagy.

Madár ha száll rád, - bármi a neve
és földre hajtó súlya bármi nagy, -
meg nem zavar, nyugodtan várni hagy:
ugyis elröppen, tudod eleve.

Te légy derüs példám, ha vakmerő
varjú telepszik rám és egyre fent ül,
míg szörnyü súlya földre teperő:

tudjam, hogy mégis elszáll s terhe mentül
alább nyomott, annál több az erő,
mellyel alázott ágam visszalendül.
 

fizabell

Állandó Tag
Állandó Tag
Az erdő fohásza
<center> <table style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="69%"> <tbody><tr> <td width="100%">
Vándor, ki elhaladsz mellettem,
Ne emelj rám kezet!

Én vagyok tűzhelyek melege
hideg téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod barátságos fedele,
melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől,
és gyümölcsöm oltja szomjadat.

Én vagyok a gerenda, mely házad tartja
És én vagyok az asztalod lapja,
az ágy, melyben fekszel,
a deszka, amelyből csónakod építed.

Én vagyok a házad ajtaja,
bölcsőd fája, koporsód fedele.
Vándor, ki elmész mellettem
hallgasd a kérésem:
NE BÁNTS!

</td></tr></tbody></table></center>​
 

Tusicica

Állandó Tag
Állandó Tag
Madarak és fák napja

Először elnézést lehetséges, hogy nem lenne szabad ide feltenni.Mivel ma van a Madarak és Fák napja és itt sok kigyerekkel foglalkozó pedagógus fordul meg, gondoltam segíthet nekik ez a kis játék a természet jobb megszerettetésében.

A PILISI PARKERDŐ ZRT.
ERDŐJÁRÓ
természetismereti játéka

[HIDE]http://erdojarojatek.cvn.hu/[/HIDE]
 

zsuzsi77

Állandó Tag
Állandó Tag
Madárhangok

Saját válogatás itt élő madarak hangjai.
Köztük a gólya, a fecske, a veréb, a kakukk, a bagoly, a hattyú, a galamb, a rigó stb.
Óvodásaimnak játszottam le, és próbáltuk kitalálni, hogy melyik madár hangja lehet, és meglepő módon sokat felismertek. A hang beazonosítása után mutattam képet a madárról, így remélem jól rögzült a hang és a madár képe.
Üdv.
Zsuzsi
 

ilyvo

Állandó Tag
Állandó Tag
madárgyűrűzés
A madárgyűrűzés egy kutatási módszer, ami a madarak egyedi jelölésén alapul. A sorszámozott gyűrűkkel megjelölt madarak minden egyes megfigyelése, visszafogása vagy megkerülése sokat árul el életükről, különösen mozgásukról, vonulásukról. A madárgyűrűzés segítségével - sok más igen hasznos eredmény mellett - megismerhetjük az egyes madárfajok szezonális vonulási útvonalait, pihenő- és táplálkozó helyeit, telelőterületeit, végső soron a madárvonulási rendszerek egész Földünket átfogó hálózatát.
A standardizált módszereken alapuló mintavételezés során megfogott, megjelölt és visszafogott madarak adatainak felhasználásával nyert eredmények a költőállományok olyan jellemzőire engednek következtetni (pl. túlélési valószínűségek, a teljes élettartamra vonatkozó reprodukciós siker), amelyek szükségesek a populációváltozások hátterében húzódó okok felderítéséhez.

A vizsgázott madárgyűrűzők legtöbbször önkéntes madarászok, természetvédelmi szakemberek vagy kutatók.

<TABLE class=mceItemTable border=0><TBODY><TR><TD>A hazai Madárgyűrűzési Központ jelenleg 312 madárgyűrűzőt regisztrál, akik évente hozzávetőlegesen 200 ezer madarat gyűrűznek. Ennek jelentős részét a hazai madárgyűrűző állomásokon és tudományos vagy természetvédelmi projektek keretén belül gyűrűzik. A jelölés során az egyes madárfajok csüdméreteinek megfelelő, "BUDAPEST" feliratú, sorszámozott fémgyűrűket használnak, amelyeket a Madárgyűrűzési Központ ad ki. Magyarországon a madárjelölési tevékenységet és a Madárgyűrűzési Központot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatja

</TD></TR></TBODY></TABLE>
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Téli madáritatás

Az odúk mellett az etetők legfontosabb kiegészítője a madáritató. Legyen bár fagy, a jégtől megszabadított, frissen feltöltött itatótálcákat - télen ezek a legkönnyebben kezelhetőek - az etetőre járó madarak előszeretettel használják nemcsak ivásra, de fürdésre is. Ezért nagyon fontos, hogy az etetők közvetlen közelében itatót is működtessünk.
A fagyok beköszöntével a madarak számára nemcsak a táplálék összegyűjtése, de az ivóvíz és a napi higiénia biztosítása is nehézzé válik. Ezért fontos, hogy a lehető legtöbb madáretető mellett működjön itató-madárfürdő is. Azok, akik télen is itatják a madarakat tudják, hogy szárnyas kosztosaink majdnem olyan gyakran láthatóak az itatókon, mint magot, almát, cinkegolyót csipegetve

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/y-HLE1Oj8M4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Az itatók télen természetesen befagynak, de a madarak ennek a
felvételnek a tanulságai szerint is jelzik, hogy ilyenkor
is számítanak ránk.
 

ilyvo

Állandó Tag
Állandó Tag
2012 év madara

egereszolyv_Imre_Tamas_0001.JPG

egerészőölyv

Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, a sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott „sasok” általában ennek a fajnak a képviselői. Ráadásul az egerészölyvek kifejezetten szeretnek is a forgalmas utak, autópályák mellett ücsörögni, hogy a kezelt (legeltetett, kaszált) gyepfelületek nyújtotta könnyebb zsákmányszerzési lehetőséget kihasználják. Azonban nem volt ez mindig így!


A múlt században az intenzív ragadozóüldözés és a fészkelésre alkalmas fák hiánya miatt az Alföld nagy részéről eltűnt a faj és szinte kizárólag csak a hegy- és dombvidéki erdős területeken költött.
 
Oldal tetejére