Hírek Még az utolsó utáni pillanatban is csiszoltak a 12 ponton - ez történt 175 éve

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep. Március 15. a magyar sajtó napja is annak emlékére, hogy százhetvenöt éve, 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit.


A pesti Ellenzéki Kör, a fiatal értelmiségiek radikális csoportja 1848. március 5-én aláírásgyűjtő mozgalmat indított a pozsonyi diétán Kossuth Lajos két nappal korábban beterjesztett felirati javaslatának támogatására. Ez többek között a közteherviselés, a politikai jogegyenlőség, a népképviselet és a független kormány megteremtését követelte. Időpontul március 19-ét választották, mert ekkor tartották a József-napi vásárt, amelyet francia mintára reformlakoma követett volna Rákos mezején. Itt akarták ismertetni a javaslat alapköveteléseit forradalmi jelszavakká tömörítő Tizenkét pontjukat is, amelyet Irinyi József öntött formába. Március 14-én este azonban megérkezett Pest-Budára az előző napi bécsi forradalom híre, és a Pilvax kávéházban összegyűlt ifjak cselekvésre szánták el magukat.


Március 15-én reggel Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór és Bulyovszky Gyula megváltoztatta a diétához intézett Tizenkét pont bevezetését, és politikai fellépésüket indokoló kiáltványt fogalmazott meg. A pontok szövegét a politikai röplap műfajához igazították, két pontot összevontak, és a szövegbe bekerült a politikai foglyok szabadon bocsátásának követelése. Ezt a kiáltványt olvasták fel a Pilvax kávéházban gyülekező ifjaknak, majd Petőfi elszavalta két nappal korábban írott, a március 19-i reformlakomára szánt költeményét, a Nemzeti dalt.

Ezután Petőfi és mintegy tíz társa a szemerkélő esőben elindult a Pilvaxból az egyetemre. Előbb az orvoskar hallgatóihoz, majd velük a politechnikum diákjaihoz, azután pedig együttesen a jogászokhoz vonultak. Minden helyszínen elhangzott a kiáltvány és a Tizenkét pont, Petőfi pedig elszavalta költeményét. A jogászok és az utca népének csatlakozásával mintegy kétezresre duzzadt, egyre lelkesebb tömeg Petőfi vezetésével átvonult a közeli Landerer és Heckenast nyomdához, a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utca és a Szép utca sarkára.
Az ifjúság vezetői a nép nevében lefoglalták a gépeket, és cenzúrázatlanul nyomtatták ki a Nemzeti dalt, illetve a Tizenkét pontot. Ez utóbbi így szólt:

"Mit kíván a magyar nemzet.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A politikai státusfoglyok szabadon bocsátassanak.
12. Unió.
Egyenlőség, szabadság, testvériség!"


Kevéssel dél előtt Irinyi József személyesen osztotta szét a röplapokat, a szabad sajtó első példányait. A Tizenkét pont szövegén később kisebb változtatásokat hajtottak végre, az utolsó pontot így egészítették ki: "Unió Erdéllyel."

A siker bátorságot öntött a kezdeményezőkbe, akik délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál nagygyűlést tartottak, majd az időközben tízezresre duzzadt tömeg a Pest városi tanácshoz vonult, és rábírta annak tagjait, hogy csatlakozzanak követeléseikhez. Forradalmi választmány alakult, majd a nép elindult Budára, a Helytartótanácshoz. Az óriási tömeg kíséretében érkezett választmányi vezetők: Nyáry Pál, Pest megye alispánja, Rottenbiller Lipót, Pest város alpolgármestere és Klauzál Gábor, Csongrád vármegye követe adták elő a követeléseket. A sokaságtól megfélemlített Helytartótanács elfogadta a Tizenkét pontot, azonnal eltörölte a cenzúrát, és szabadon bocsátotta börtönéből a sajtóvétség és izgatás vádjával 1847-ben elítélt Táncsics Mihályt, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban a Bánk bán díszelőadásával ünnepelték a forradalom győzelmét.

Ugyanezen a napon Pozsonyban az utolsó rendi országgyűlés alsótáblája határozatban jelentette ki, hogy Kossuth Lajos március 3-i felirati javaslatába beleérti az állami kárpótlás melletti jobbágyfelszabadítás és a teljes közadózás megvalósítását is. Az országgyűlési küldöttség a főrendek által is elfogadott felirattal Bécsbe utazott V. Ferdinánd királyhoz.

MTI

1678860940217.png


1678860999455.png
 
Ember te miről beszélsz… neked Fingod sincs hogy nekem miről van fingom….
apam ez kioktató hangvétel mosolyra fakaszt :)
Szövegértelmezési képesség fejlesztése igencsak ajánlott .
Te írtad bakker hogy koalíció erre írtam hogy milyen koalícióra gondolsz amikor a dk beszívja az összes ellenzéki pártból az embereket vagyis semmi esély senkivel koalícióra lépni, ennyi …
Ugyan már, gondolj bele mekkora számokról beszélünk a pártok támogatásánál és mekkora számokról a DK-ba átlepők esetében?

Fontos, hogy a pártok elérjék az 5%-ot és aztán lesz egy sok pártból álló koalíció ami letudja váltani az egypártrendszert.

Ugy mellékesen megkérdezném, 1848-ben melyik oldalon állt Petöfi? A jobb vagy baloldalon?
Az ellenzéki pártoknak össze kell fogniuk, hogy tárgyalóasztal mellé tudják kényszeríteni ezt az autokratikus rendszert.
Igy volt ez minden diktatura leváltásánál, 1956-ban, az 1980-as évek végén és igy kell ezt most is végrehajtani.

Először a demokrácia alapfeltételeit kell visszaállítani mert ebben a diktatórikus, jogrendszerben másképp soha nem lesz kormányváltság.
Nem lenne szép ha az egyetlen remény Orbán Viktor elhalálozása lenne.
 
Igen megértem amit írsz. De észre vetted hogy Gyurcsány ugyan azt hajtja végre már nagyon szépen kirajzolódik mint Orbán ,ő lesz az ellenzéki oldal egyszemélyes megmondója ugyanúgy mint a másik oldalon Orbán .
Honnan veszed, hogy a DK 66%-os választási eredményt fog elérni.
Orbánnak elég volt 44%-is az un. parlamenti 2/3-hoz de ezt csalással, jogtalan törvény módosításokkal stb. érte el.

Orbánt csak akkor lehet leváltani, ha ezek a jogtalanságok elötte fel lesznek számolva
és akkor biztos lehetsz benne, hogy senki, de senki aki megnyeri a választást (se DK se Fidesz, se akárki...) nem élhet ugy vissza a helyzettel mint Orbán azt teszi.
 
Igen megértem amit írsz. De észre vetted hogy Gyurcsány ugyan azt hajtja végre már nagyon szépen kirajzolódik mint Orbán ,ő lesz az ellenzéki oldal egyszemélyes megmondója ugyanúgy mint a másik oldalon Orbán .
Nem fogok ellent mondani amit ebben írsz (de ernőt ne vedd figyelembe)
Nem tud kiegyensúlyozott lenni.
Én itt hozzáteszek: amit Gyurcsányról írsz.Nem ugyanazt hajtja végre hanem hasonlóan szerveződik.
Alapjában véve más a célja
Egyelőre egy dolgot kell elérnie, ehhez szerveződik!!
És ehhez nagy egységes páttá kell válnia.
Mert csak azon a módon lehet a Fideszhez hasonló erőt és nagyságot felmutatni.(már ha lehet)
Ha ezt te "ellenzéki oldal egyszemélyes megmondó"nak nevezed
Hát nem megy másképp na.
Csak ha erős és legalább 40-45 %-s párttá egyesít
 
A másik érdekesség hogy a a mostani ellenzéki oldal pontosan ezt segíti… lásd Gyurcsány minden pártból szívja el -amit nem nehéz - az embereket …. Sőt mint mondta a beszédében hogy aki a Fidesz ellen akar menni az jöjjön hozzájuk.
Ez alapjában véve ott hibás.
Mert a Fidesz hívőket kik rendíthetetlen hit alapon hívők
(nem meggyőződésesek)
Azokat nem lehet elmozdítani
Az a bizonyos "elszívás és minden párt"
Nem jól mondod.
Mindezzel csak az ellenzéki térfél rendeződik át
És az a gyanúm ez se úgy alakul hogy ebből
kétpólus fog lenni a választások pillanatában
Mert a mozgósíthatóság és a pillanat uralás
Még ettől nincs meg.

Ezért ez csak egy lehetőség, amit a Gyurcsány próbál.
 
Ki es hogyan cserelne le az egesz politikai garniturat?
Forditva ultok lovon. Az emberek sokasaga alakit partokat, es nem egy, akar uj vagy regi, part alakul meg hogy majd csak belepegetnek a tagok es mi leszunk a redszert valto part.
Ebben teljesen igazad van
Nincsen olyan hogy lecserélni az egész garnitúrát.
A működési feltételeket lehetne jobbra cserélni
És még akkor sem lenni tisztább, mert mindenütt elpiszkosodott még eddig.
Épp csak másutt a számonkérés erőteljesebb.
Mégsem 100% a működés(tisztasága).
 
Fontos, hogy a pártok elérjék az 5%-ot és aztán lesz egy sok pártból álló koalíció ami letudja váltani az egypártrendszert.
Ernő, mit szívsz? Baromi jó cucc lehet! :)
Az ellenzéki pártok egymást jobban utálják, mint a fideszt, egy marék bolhát több esély van összeterelni és egybetartani, mint ezeket!
 
Ernő, mit szívsz? Baromi jó cucc lehet! :)
Az ellenzéki pártok egymást jobban utálják, mint a fideszt, egy marék bolhát több esély van összeterelni és egybetartani, mint ezeket!
Igen mert a kormány mást sem csinál mint gyűlöletet szít, az elmúlt 13 évben nem volt egy olyan beszéde amiben nem az előző kormányt tett volna mindenért felelösnek.
Az emberek Pavlov kutyájának megfelelően kondicionálva vannak.
Annyi esze csak kevésnek van, hogy a fiatalok 13 évvel ezelőtt még kiskorúak voltak nem politizáltak.
Annyi esze csak kevésnek van, hogy az előző kormány egy periodus időt kormányzott,
amiból 2 év pénzügyi világválság és a teljes értékű az EU-tagság, a kötözködési szabadság 2007-ben lett érvényes.

Röviden, az ellenzék fél nehogy a "patásördöggel" hozzák kapcsolatba öket.
Rengeteg politikai aktivistától tudom, hogy aki a DK-val szoba áll, elmegy egy rendezvényükre attól elhatárolódnak a választók, jó ha meg nem verik.
Ez undoritó, ez a kormány gyűlölet politikájának a művé.

A pártoknak pedig ki kell jönniük egymással, azt kel keresniük ami a közös és azt érvényre juttatni.
Nem szabad várni a választásokig, most és azonnal kell a népnek kikényszeríteni, hogy a kormány újra demokratikus körülményeket teremtsen.

Már vannak akik a harangokat kongatják és nekik van igazuk, mert Orbán rövid idön belül kivezeti az országot, vagy ki fogják dobni az országunkat, az EU és a NATO tagságból.
Akkor aztán Orban behívja az Oroszokat és várhattok megint 40 évet, hogy ujra szabadok legyetek.
 
A pártoknak pedig ki kell jönniük egymással, azt kel keresniük ami a közös és azt érvényre juttatni.
Nem szabad várni a választásokig, most és azonnal kell a népnek kikényszeríteni, hogy a kormány újra demokratikus körülményeket teremtsen.
Nem lenne szerencses elore hozott valasztasok ,mert mindennek ellenere a fidesz vezet minden kozvelemeny kutatasoknal. Ujbol 2/3 lenne Orbannak.Az ellenzek meg egymast gyepalja. Meg azt se tudjak jonnek vagy mennek, hisz pl a Parbeszed Karacsonyi partja marc 15-i megemlekezest a civileknek tartott kiseloadast nem a partjanak es annak szavazoinak.

Varni kell meg mindenki erezni fogja hogy rossz fele mennek a dolgok Orban egisze alatt. Mikor eldol,hogy kap vagy nem penz Eutol, es utana a hitelre hitel fog felvenni es leesik a tantusz a fidesz tagoknal is ,hogy ugy fogunk jarni mint Argentina.
 
Nem lenne szerencses elore hozott valasztasok ,mert mindennek ellenere a fidesz vezet minden kozvelemeny kutatasoknal. Ujbol 2/3 lenne Orbannak.Az ellenzek meg egymast gyepalja. Meg azt se tudjak jonnek vagy mennek, hisz pl a Parbeszed Karacsonyi partja marc 15-i megemlekezest a civileknek tartott kiseloadast nem a partjanak es annak szavazoinak.

Varni kell meg mindenki erezni fogja hogy rossz fele mennek a dolgok Orban egisze alatt. Mikor eldol,hogy kap vagy nem penz Eutol, es utana a hitelre hitel fog felvenni es leesik a tantusz a fidesz tagoknal is ,hogy ugy fogunk jarni mint Argentina.
Az EU-s pénzek visszatartása egy próbálkozás a jogállamiság helyreállítására.
A közmédiákban valo részvétel visszaszerzése nélkül, soha nem lesz rendszerváltás.

A legtöbb elvett jogot még per pillanat jogi uton vissza lehetne szerezni, csak ki kell követelni hogy bíróság foglalkozzon vele.

Orban tudja ezt, ezért bujkál a nép elöl, ezért nem vesz részt vitákban.
Az első rendszer váltást is egy kerekasztal előzte meg, ezt ki kell kényszeríteni ha másképp nem megy.
Ha a kormány Nemzeti konzultációk hive akkor nem mondhat ellen igazi konzultációknak sem a nélkül, hogy ország világ elött leleplezi magát.
 
A közmédiákban valo részvétel visszaszerzése nélkül, soha nem lesz rendszerváltás.
Már bocsika, de mióta is uralja a fidesz a közmédiát? Nem 12 éve?
És mióta várunk a rendszerváltásra? Nem 33 éve?
Akárhogy is számolok, nekem 21 év lóg a levegőben!
21 év nem kevés, ennyi idő alatt miért nem lehetett megejteni azt a fránya rendszerváltást?
 
Kormányváltás? Ez külföldiül van.
Magyar fordítása a korábbi tapasztalatokra hagyatkozva kb. annyi hogy "eddig ti loptatok, most mi jövünk"
Keserű vagy
Hiába igaz. élni és működtetni kell az országot
Kivándorolni elmenekülni miattuk nem szabad
Ezért én másképp gondolom.
Már csak azért is váltani kell lefelé az aktuális rosszakat
Ne képzeljék hogy nincs számonkérés.
Persze a kirugdosás nem igazi számonkérés
Még se maradjon már ki tolvaj.
Kevesebb ideig lesznek ott kevesebb kárt csinálnak.
Hogy a másik?
De akkor is kell a kirugdosás.
Minél gyorsabb annál jobb
Az elsőnél mit meg mer tenni máris seggire hajintani
Nehogy fel-bátorodjon.
 
Utoljára módosítva:
A híres szerb költőről, Petőfi Sándorról nyílt kiállítás a Vajdaságban
Azért határoztuk el, hogy egy Petőfi Sándorról szóló kiállítást szervezünk, mert a magyarok és a szerbek között egy megbonthatatlan kötelék van a vidékünkön, hiszen mint tudjuk a Petőfi család maga is szerb gyökerű, vagyis a szerb Petrović családból származik. A Petőfi vezetéknevet is tulajdonképpen maga Sándor fordította le magyarra, amikor a saját asszimilációja megtörtént.
az apropó viszont hibás, hiszen számos kutatás megerősítette, hogy

anyja, Hrúz Mária (Mária Hrúzová) szlovák volt, apjának, a magyar öntudattal rendelkező Petrovics Istvánnak pedig hiába volt délszláv hangzású neve, valójában szintén szlovák gyökerei vannak.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

vivant wrote on nadva's profile.
máj 14 péntek 8:47
PaSa1957 wrote on Elek János's profile.
Legalább olvasnád el a játékszabályokat!
Kostenszky Valéria wrote on Olaszné Kovács Andrea's profile.
Helló! (Gábor vagyok.)
vorosmart wrote on bsilvi's profile.
Köszönöm szépen a legújjab fordításod !
nkatalin wrote on bsilvi's profile.
Szia! Nagyon szépen köszönöm a renegát akseli kiborgot már nagyon vártam, lesz folytatása? Lehet tudni hány rész lesz még? Mit fordítasz következőnek? Köszi, ha válaszolsz!Szép napot!

Statisztikák

Témák
38,230
Üzenet
4,820,248
Tagok
616,744
Legújabb tagunk
Sirokiné Haisza Zsuzsa
Oldal tetejére