Magyar őstörténet

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

Bihar

Kitiltott (BANned)
A magyarok honfoglalását még csak leegyszerűsítve olvastam, vagy tanultam az iskolában, sok honfitársammal együtt: Árpád bejött Vereckénél ....és kész. Ez jellemző a történelem oktatásunkra. Így pedig nem igaz ez a leegyszerűsített bejövetel, mitán öt hágót vettek a valóságban a törzsek igénybe. Továbbá a három északi hágó törzseit Árpád, a középső hágó törzseit (keleti hágókét, és szintén 3 törzset) Kurszán, végűl a Tömösi hágón harcolva átkelő 4 törzset Ámos irányította. Aki normális, teljes képet akar a honfoglalással kapcsolatos bejövetelről, annak ismernie kell az ezzel kapcsoltos Arvisurákat. Jelenleg ugyanis csak innen ismerheti meg a tíz beérkező törzs történetét. Ezek vázlatos megjelenítését pedig megelőző vázlatos írásaim tatalmazzák.
Árpád -minen érdeme mellett- nem a honfoglalás vezére volt még, hanem csak 3 törzset fogott ösze (Kéri, Kezi, Kűrt) az átkelésnél. Álmos halála után pedig Kurszán lett a fejedelem. Árpád elképzelését pedig -az átkeléssel kapcsolatban- nem fogadta el Álmos, ennek következtében pedig a bolgárok -Simeonék- és a besenyők megtámadták a déli hágóknál átkelni szándékozó törzseket, veszteségeket okozva ezzel az érkezőknek.
A Simeon-bolgárok és a besenyők is ezzel a támadásukkal Bizánc kívánságát teljesítették.
A beérkező törzsekből pedig HÉT volt a Magyar Törzsszövetség törzse. Ezért "hétvezéreznek" még ma is ...
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Nyékekről...
A Nyék un papi törzs volt. Árpád Nyék fejedelem (törzsfő) egyik lányát, Abacilt vette feleségűl, aki 888-ban meghalt.
A Nyék törzsbeli sámánok, táltosok (a kettő ugyanazt jelenti ekkor még) szellemi embereknek számítottak, ezért a Nyék "ppapi törzs" jelzője. Ők a honfoglalás szellemi vezetői is. A Nyék tulajdonképpen nem magyar törzs, hanem un barszil. Sok hunfajú emebreből állt, közülük mescserek és maramik is voltak, ezen a nyelven beszélt Árpád is. Azaz ezen is.
A Nyék törzset -az Arvisura szerint- Kurszán -az Ő feladata volt ez- Gyulafehérvártól kezdve keletre és ettől délre telepíti le.
A letelepítés egyben azt is jelentette, hogy "rátelepíti" öket főleg a székelyekre. Tehát a mai Székelyföldön Nyék törzsbeliek utódai is élnek, ami nem hátrány. Székelyföld északi részén Kurszán az un Kunmagyari törzset telepítette le. Ez annyit jelent, hogy ide kunok és magyarok érkeztek.
Vagyis a mai Székelyföldön székelyek, nyékek, és -kisebb számban-kunok és magyarok kései utódai élnek, a hunfajú népcsoport tagjaiként.
HÁROM törzs maradt kint a bejöteleükkor: a Gyarmat törzs fele, a Béla és a Gyula törzs. A Gyarmat törzs fele Kiev környékén, a Gyula Jászvásárnál és a Béla pedig a Káma-Béla (ma Bjelája) folyóknál élt tovább...Innen az a történészi tév-hiedelem, hogy a Magna Hungária a Bjelájánál volt, holott..
A Béla folyó a Káma egyik mellékfolyója a Középső Uralnál.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Árpád a honfoglalás után már négy évvel rákényszerűlt arra, hogy a morvákkal harcoljon. A morvák kiakarták terjeszteni határaikat.
Nyugaton pedig mély és Róma által is szított felháborodás övezte a honfoglalást. Ugyanis terveikben a Kárpátmedence elfoglalása szerepelt és ezt a honfoglalók meghiúsították. Ezért szervezkedésbe fogtak a terület elfoglalására és a lakosok (pogányok!!) kiírtására. Meg is indult a nyugati sereg -907.-ben- hogy terveiket végrehajtsák. Ezt a történelem pozsonyi csatának nevezi. Lényege, hogy a Duna mindkét oldalán felvonultak a germánok, és mások, kb 100 ezer fős seregükkel.
Árpád-bár már öregnek számított- egy jólszervezett és jó taktikával rendelkező kb 40 ezer fős sereget indított a betolakodókkal szemben. Megis nyerte a csatát, sok veszteséggel, azonban az agresszorok veszeteségei még nagyobbak lettek...
Ez is hozzátartozik még a honfoglaláshoz, hogy sok vérrel kellett megtartani a honfoglalóknak a területüket.
Azzal szemben, hogy a történelem azt sugallja, Árpád fiai ittvesztek...az a helyzet, hogy az Arvisurában ilyen adatokat nem találtam...a fiai általában 38-42 éves korukban haltak meg, kivéve Zsoltot, aki kb 63 évesen, 955.-ben.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Avar kincsekről...
Az utolsó honfoglalás vezetői is közeli rokonnépeinknek tekintették az avarokat. Ma is köztünk élnek ők, csak már nem különböztehetőek meg az összefogalaló kifejezéssel magyaroknak nevezett emberektől, vagyis a néptől. Árpád idejében az avarok döntően a Dunántúlon éltek.
Árpád a honfoglalás előtt többször járt a Kárpátmedencében, mint már írtam nem régen. Az első alkalommal amikor itt járt tájékozódni, Pásztón kapott egy listát az uruki papoktól az avar kincsek hollétéről. Az uruki vallás egyik püspöksége Pásztón volt. De fontos vallási központ volt Keszthelyen, Zebegényben, Pentelén...stb is.
Az avar kincsek Nagy Károly idején kerűltek főként az elrablóik áltak külföldre. Ezek föld és kővárakból, templomokból , erőszakos rablások következtében jutottak idegen kézre és idegen országokba. Például 10 avar földvárat raboltak ki és 28 kővárat, továbbá számos templomot.
Ezeket nagyrészt be is olvasztották, pótolhatatlan károkat okozva, például évekig működött egy ilyen olvasztó a Szent Denis Apátságban is. Olyanokat olvasztottak be mint pl Anyahita (Boldogasszony) aranyszobra...
Árpád természetesen visszaakarta ezeket a kincseket szerezni és erre egy csapatot is kijelőlt, vezetőstől. A nyugati kincsrablók a kincsért megjelenő lovasokat persze rabló kalandozóknak nevezték...Részben azért, mert uraik félrevezették őket: Obor és Harun al Rasid kincseinek titulálva az aranyakat.
A kincsrablások a pápa jóváhagyásával történtek, ezekből a pápa is részesűlt.
Lássuk, Árpád kikkel kezdte: Bécsből már 881.-ben (a honfoglalásukat megelőzően) hozták el az elrablott aranyat, majd a morváktól (884), Leobenből (888), Klágenfurtból, Nyitráról( 892), Az Ennstől (896)...de hoztak vissza belőle Brémából, Kölnből, Galliából, Svábföldről, Lotharingiából, Andalúziából, Apuliából, Rómából, Kápuából, a görögöktől, Bizánc környékéről stb is. Jámbor Lajos, Hunterosz, Berengár és a pápaság részesedése volt a legnagyobb a rablottakból.
A szászok, bajorok és -hallgatólagosan- mások is leismerték később, hogy bizony kincsrablás történt.
A kincsek összsúlya 220 mázsa volt, nagybbrészt aranyból, kisebbrészben ezüstből állt a zsákmány.
I. Ottó kénytelen volt 936.-tól "védelmi várakat" (Wasserburg..)építeni a lovasok miatt. Ugyanis kisebb atrocitások előfordulhattak.
Ottó császár a fiával 955.-ben nézeteltérésbe kerűlt, ekkor Konrád a magyarokhoz fordult segítségért. A segítség érkezése előtt azonban Konrád és Ottó kibékűlt, így tőrbecsalták a magyar lovasokat...akik nemszámítottak erre, ez volt azután az augsburgi ütközet oka..955.-ben.
Ezt még megérte éppen Zsolt fejedelem is, aki apja (Árpád) után vezette a visszaszerzéseket.
Nyugat ezután azon töprengett, hogy elfoglalja-e az országot, erről azonban hamar lemondott, mert a keleti rokonnépek erősítést akartak küldeni ide,.,
 

petzso

Állandó Tag
Állandó Tag
Épp kérdezni akartam, van-e értelme az ilyen félnótás bejegyzéseknek, amiknek az égegyadta világon semmi köze a történelemhez, őstörténethez... Az ilyen futóbolondoknak, Arvisura- és Tamana-hívőknek van jó pár saját tomboldájuk különféle fórumokon...
Így igaz!!!
Minden jóravaló rovattárs elpártolt innen, mert nem voltak hajlandók a sok mesét olvasni, őstörténelem helyett.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Álmos szerepe..
Álmos szerepe a magyarok történetében kiemelkedő. Mert éppen erről is hallgatnak a történészek, ez nem jelenti azt, hogy ne így lenne. A hallgatás, vagy a pocskondiázás megszokott a részükről, mert kik is mondják...amit mondanak? Ez a főszempont. Álmos Ügyektől -az apjától- viszonylag hamar átvette a vezető szerepet, alighogy a Don-Donyec környékére értek ill. ide telepedtek le (Aszorügyeknek nevezték a területet Kiev alatt) . Álmosnak a Magyar Törzszövetség újjáéledésében döntő a szerepe azzal, hogy megnyerte a Szuvárnál (Don mellett) a Lebeddel vívott csatát, 860.-ban.
A szuvári csatata után, már négy év mulva megint közös hazát foglaltak el a magyari és a magyar törzsek Moldova és a Don között. A törzsszövetség pedig 868.-ban újjáalakult, megerősödött.
Szerencsés volt Álmos azzal is, hogy a fiai igen rátermettek voltak minden tekintetben és kiegészítették egymást a honfoglalást előkészítő években, különösen 891-től, majd a honfoglalás feladataiban is.
Ugyanis 891.-ben érkezett az első igen konkrét behívása a Magyar Törzsszöv.-nek a Kárpátmedencébe, az ittélő rokonnépek fejedelmeitől (Verecke, Zalán, Tétény).
Amikor Álmos ragaszkodott , hogy ő a törzseivel a déli hágóknál érkezik ide, ez racionálisan nem magyarázható. A következménye pedig ennek a dolognak elég súlyos volt, azonban a honfoglaló 460 000 ember tekitetében nem meghatározó a bolgár és besenyő támadás áldozatainak létszáma. De az érintett törzseknél ez bizony nagy veszteség. A Kárpátmedencében ekkor összesen 500 ezer fős rokonnép
létezett. Bár Álmos élete végén hibázott (896.-ban 76 éves volt) mégis megérdemelne egy szép szobrot Abaujváron, a földvárban, ott, ahol eltemették. Ez a hely pedig zarándokhely kellene, hogy legyen. Más népek egyeltalán nem rendelkeznek ilyen elődökkel...talán ezt újra bizonyítani is kellene(?). Itt az ideje. Ugyanilyen szempontok szerint egy Árpádszobor is állhatna Budakalász fölött a Nagykevély oldalában.
 
E

elke

Vendég
két új topikot nyitok, minden régit lezárok. ez lehetőség a témák külön választására és igazán értékes ismeretanyagok rendszerezett megtárgyalására. Ebben a témakörben és hozzákapcsolódóan tartózkodjatok ujjab topikok megnyitásától. Két témakör a magyarság őstörténete
a másik Arvisura tematikus topikká alakul a magyarság őstörténetében arvisura nélküli hozzászólásokat kérek
mig az arvisura topikba csak azzal összefüggő hozzászólásokat kérek. Lehetőséget adok arra hogy feltöltsétek az ide irányuló szakirodalmakat amelyeket áthelyezek a feltöltős topikba ( de töltheted oda is fel)--ha ide teszed akkor a címeket és elérhetőségeket hivatkozó linkekben megadom az eredeti hozzászóló üzenetében.
A csatolásokat technikai okok miatt csak a feltöltős topikokban engedélyezem.

A témával foglalkozó régi topikok továbra is olvashatóak lesznek.

Jó fórumozást kívánok.
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére