Magyarország az iskolapéldája annak, miként bonthatják le a demokráciát

Guardian

A tekintélyelvű Magyarországnak hízelegve Tucker Carlson a „Tegyük újra naggyá Amerikát”-gondolkodást erősíti a tengerentúlon. A Fox News műsorvezetője ömlengve dicsérte Orbán Viktort, ám ez aggályokat vet fel az USA demokráciájának jövője kapcsán. A két szereplő a közös interjúban olyasmikről beszélt, mint a család, a határok és a kereszténydemokrácia harca a balos liberalizmus ellen. A bírálók szerint azonban amit kifejtettek, az vázlat volt a tekintélyelvű, etnikai nacionalizmus megteremtéséhez az Egyesült Államokban. A televízió esti politikai főműsora öt napon át ajánlotta az USÁ-nak a magyar modellt. Trump bázisát célozta meg, amelyet nem érdekel, hogy a volt elnök négy éven hadakozott a demokratikus intézmények ellen, ami azután a Capitolium elleni támadásban csúcsosodott ki. Úgy tűnik, hogy az amerikai szélsőjobbnak lett egy vezérlő csillaga Európában – mondja a Demokratikus Kongresszusi Kampánybizottság egyik szakértője. Carlson és Orbán furcsa párt alkottak.

Az egyik Kína heves bírálója, ugyanakkor összeesküvés elméleteket terjeszt a koronavakcinákról. A másik kormányánál nincs Peking barátabb a földrészen, viszont erősen nyomatta az oltásokat. Steve Bannon egykor úgy jellemezte, hogy megelőzte Trumpot. Az ok: a fehér, keresztény nacionalizmus hirdetése és a bevándorlás reflexszerű elutasítása. Azon felül nagy híve a lakosságcsere-elméletnek, az etnikai tisztaságot szorgalmazza és több gyerek vállalására ösztökéli a magyar családokat. Orbán vezetési stílusa abban is nagyon emlékeztet Trumpéra, hogy ő szintén azt a demagóg állítást követi, miszerint rajta kívül senki más nem képes megoldani a bajokat. Már megkaparintotta a sajtó nagyjából 90 százalékát, aláásta a bíróságok függetlenségét és még inkább beleszól a választási rendszerbe. Carlson szerint azonban az elnyomó rendszert ért nyugati bírálatok mögött csupán liberális propaganda van.

Csodálatával nem áll egyedül az amerikai jobboldali véleményformálók között. Ezzel szemben Krekó Péter szerint Magyarország az iskolapéldája annak, miként bonthatják le a demokráciát, amibe beletartozik, hogy a vezetőt még választás útján is csak nagy nehezen lehet elmozdítani tisztségéből. A folyamat lépésről lépésre ment végbe, ami figyelmeztetés az Államoknak. Annál is inkább, mert Trump ugyanebbe az irányba halad, még most is. Krekó hibrid rezsimnek minősíti azt, ami Magyarországon van, de hozzáteszi, hogy ha bizonyos alrendszereket is nézünk, mint pl. az állami média hírszolgáltatását, akkor az már a sötét diktatúrákat idézi. Mert nincs ugyan cenzúra és a bírálókat nem vetik börtönbe, de a hatalom enélkül is érvényesítni tudja akaratát. A szakértő a nagy leckének azt tartja, hogy kirajzolódik, mi van akkor, ha meggyengül az intézményi rendszer és emiatt a hatalom jóformán megingathatatlanná válik, miután már nincsenek fékek és ellensúlyok. Képzeljük el, hogy mit csinált volna Trump, ha ő is simán át tudott volna lépni az alkotmányon, ahogy azt a Fidesz tette!

The American Conservative

Az amerikai jobboldal egyik közismert szószólója úgy látja, hogy a konzervatívoknak igenis oda kell figyelniük Magyarországra. Rod Dreher, aki a Fidesz-kormánytól kapott jó háromhónapos ösztöndíj után most tért haza, igen fontosnak nevezi, hogy a Fox News politikai magazinjának egyhetes budapesti vendégeskedése vitatott ugyan, de ráírányítja sok amerikai jobboldali figyelmét az országra. Vagy azért, mert korábban soha nem hallott róla, vagy pedig mert csak annyi jutott el hozzá, hogy az fasiszta. Ez utóbbit azonban Krekó Péterre hivatkozva cáfolja, akivel szombaton a pódiumon vitáztak a Mathias Corvinus Collegium esztergomi rendezvényén. Azt is kifejti, hogy Magyarországot és Orbánt lehet támadni, de ezt senki se csinálja rosszhiszeműen vagy simán megalapozatlanul. Így személyes tapasztalatai alapján tagadja, hogy bárki félne hangosan elmondani a véleményét a magyar kormányról.

Hallani ugyan esetekről, amikor az illető jobban járt volna, ha tartja a száját, de az elemző ezeket az eseteket nem tekinti tipikusnak. Ugyanakkor szerinte Amerikában igenis elhallgattatnak embereket, ott félni kell, ha valaki szembefordul a hatalommal. Ám ezzel a konzervatív politikusok sajnálatos módon nem törődnek. Kivételt leginkább Trump jelentett, de ő is inkább csak beszélt, és keveset tett ez ügyben. Orbán pár napja törvényt hozott, hogy száműzze a szemét LMBT-ideológiát az iskolákból. Vagyis képes keményen fellépni, hogy távol tartsa a közgondolkodástól a holdkóros politikai korrektséget. Ha a társadalom ezzel nem ért egyet, leválthatja. De itt az idő, hogy az amerikai konzervatívok Magyarországra vessék vigyázó tekintetüket és megnézzék, mit tanulhatnak tőle. Dreher elismeri, hogy nagy gond a korrupció, ám talál enyhítő körülményeket. Pl. hogy a jelenség történelmi örökség. Ugyanakkor idéz egy taxisofőrt, aki azt mondta: elege van abból, hogy a Fidesz szemet huny a vesztegetések fölött, mégis rá fog szavazni, mert nem bízik abban, hogy az ellenzék megfelelően vezeti majd az országot. Márpedig az újságíró lépten-nyomon ezt hallotta Pesten. De a nyugati politikai korrektséget még rombolóbbnak tartja.

Egyébiránt pedig ostobának nevezi, amiért bírálják Carlson, miután az nagyra becsüli Orbánt. Mint írja, sokan úgy ítélik el Magyarországot, hogy közben nem tudják: ami nem tetszik nekik benne, az nagyon is létezik Amerikában. Viszont ami számít, az az, hogy a magyar miniszterelnök fontosnak tartja a szuverenitás, a hagyományok, az életmód és az erkölcsi konzervativizmus védelmét. Merthogy azt az EU, a globalisták és a progresszivisták folyamatosan támadják. A hatalom határozottan pc-ellenes és nem kér a nyugatot elárasztó kulturális forradalomból. A magyarok nem az unió, hanem az ellen vannak, hogy Brüsszel túllép a mandátumán és balos kulturális forradalmat igyekszik rákényszeríteni az országra. A magyar példa azért fontos, mert megvilágítja, hogy csakis az állam képes megvédeni az embereket és az intézményeket azoktól, akik a puha tekintélyelvűséget nyomatják. Miközben a baloldal már foglyul ejtette az amerikai intézményeket.

Project Syndicate

A volt spanyol külügyminiszter attól fél, hogy hatalmas űr marad Európában Merkel távoztával, hiányozni fog a kiegyensúlyozó képessége. A konzervatív Ana Palacio, aki volt a Világbank alelnöke, jelenleg pedig a Georgetown Egyetem vendégprofesszora, rámutat, hogy a német politikusnak köszönhetően a földrészen idáig nem mélyültek el a törésvonalak, soha nem következett be földrengés. Pedig van bőven ellentét a tagok között, elég csak az alapszerződés 2-as paragrafusát említeni, benne olyan elvekkel, mint az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállam és az emberi jogok tisztelete. Értelmezésük ügyében főként Magyarországgal és Lengyelországgal támadt vita. Orbán Viktor támadást indított a jogállam ellen, bontja le a polgári szabadságjogokat és lényegesen kiterjeszti a végrehajtó hatalmat. Varsó pedig követi a példát.

Az EU persze ellenlépéseket tesz, de a mérlege ezen a területen nem túlzottan meggyőző. Felmerült, hogy a két országtól megvonják a gazdasági segélycsomag rájuk eső részét, de nagyon úgy látszik, hogy von der Leyen inkább abban bízik: mind a Fidesz, mint a PiS veszít majd a választáson. De ne legyen tévedés, Berlin réges-rég érvényt tudott volna szerezni az alapnormáknak, ha akarta volna, de inkább tétlen maradt. Nem fékezte meg az illiberális hatalmakat. Nagy kérdés ugyanakkor, hogy a következő német kancellár képes/hajlandó lesz-e átvenni a problémamegoldó szerepkört. Még akkor is, ha a Merkel-féle halogatás, a nyílt kiállás elmaradása bátorította a jogsértőket és az autokratákat. Ám az új berlini vezető alatt az uniónak hozzá kell látnia, hogy kemény döntéseket hozzon, kezdve mindjárt azzal, hogy mi legyen az erős emberekkel az unión belül és kívül.

Politico

Végveszélybe került a világ egyik legrégebbi, ha nem a legrégebbi újságja, az osztrák Wiener Zeitung, amely tegnap ünnepelte 318. születésnapját. Nem illik bele ugyanis Kurz kancellár médiakoncepciójába, azaz nem fényezi eléggé a politikust. Márpedig emiatt kieshet a lap évi 20 millió eurós költségvetésének oroszlánrészét kitevő állami támogatás. A WZ évtizedek óta állami tulajdonban van és hivatalos közlönyként is szolgál. Olvasótábora az iskolázottabb rétegekből kerül ki, igaz, nem nagy. A hatalom arra hivatkozik, hogy az uniós előírások értelmében digitálisan kell célba juttatni a közérdekű információkat. Kurz hozzátette: nem a köztársaság feladata, hogy fenntartson egy napilapot. A közpénzeket inkább a bulvársajtóhoz irányítja, mert azt sokan forgatják és nem győzi hozsannázni a miniszterelnököt. Egyes bírálók úgy vélik, hogy Ausztria az orbanizálódás kezdeténél tart, és hatalom ugyanúgy kézbe akarja kaparintani a médiát, ahogy az Magyarországon történt. Ezek a vélemények jócskán megtépázták a politikus tekintélyét Európában. Az újság túlélése rövidtávon leginkább azon múlik, hogy mi lesz a kormányfővel, mivel hamis tanúzás miatt vizsgálat folyik ellene.

1315050.jpg
 
A fő gond, hogy rengeteg tipusa van a demokráciának, az intézményrendszertől, a jogrendszerig beleértve. Továbbá magához az államhoz való hozáállása a polgároknak. Ilyen alapon simán találhatok olyan nézőpontot, ami lapján az usa diktatúra, vagy maga a demokrácia csúcsa. Továbbá ez igaz minden demokráciára, igy Magyarországra is. SOk esetben az adott párt, vagy ország nézőpontja határozza meg, hogy milyennek látja a többit. Nem kell csak pár évtizeddet vissza menni az időbe és a demokrácia fényes lovagja kegyetlen diktatúrákat támogattak. Vagy ott van Szaudarábia, aminek köszönhető a szélsőséges iszlám felfutása, Obama könyve alapján, mégis az egyik fő szövetségese az USAnak, stb.
 
Nem kell csak pár évtizeddet vissza menni az időbe és a demokrácia fényes lovagja kegyetlen diktatúrákat támogattak.
A csúsztatásos érv példája
A demokrácia politikai rendszerében működő állam.
Hogy külpolitikában kiket támogat
Azt nem cáfolat arra hogy demokráciai nevű államformát működtet saját országán belől-
A támogat a külpolitikai érdek.
Hát mivel U Sára gondoltál
A királyságokat is támogathatja
Vagy a sah rendszert a monarchiát
az utolsó perzsa sah Mohammed Reza Pahlavi
Ezt sok nyugati demokrácia támogatta
Sőt a Szovjetúnió is
Barátkozott vele a Náci Németország is
Ne keverd a belső államrendszert azzal kit támogat
Nézd Magyarországot: kit támogat most pénzzel Orbán? (illiberális) féldiktatúra
Kit?:Kínát
Kemény totalitárius rendszer
A Kínai beruházások mind közvetetten anyagi előny adás (pénzzel támogatás) péld a Fudan
 
Utoljára módosítva:
"Az ellenségem ellensége a barátom" elvet, a privát élettől a legkülönbözőbb társadalmi rendszerig alkalmazzák. Valószínüleg amióta ember létezik.

A következményei kiszámíthatatlanok.
 
Ennek semmi köze ahhoz amit beidéztél
Ahhoz meg végképp amire én válaszoltam
Terelnéd másfelé
Velem nem teszed!!!
 
Utoljára módosítva a moderátor által:
A sunyi terelés a specialitása.
próbálkozik még látod
De te meg én átlépjük
részben még a címet is tereli átértelmezi:
"Magyarország az iskolapéldája annak, miként bonthatják le a demokráciát"
A lebontás az egy létezett állapot rontottsága
Mi esetünkben az 1989 alkotmánytól-2010 Orbán uralomig tartó időszak
A lebontás a 2010-től történtek
Vagyis nem a tökéletes és mintapéldát adó ideális demokráciákról kell beszélni hanem a lebontás módszereiről
az alábbi kép kifejezi
A lebontás minden egyes mozzanatának
Kommunikációját
Legutóbbiak
Szijjártó Péter, miniszterelnöki szóvivő: „A magyar médiatörvény európai jogszabály, minden eleme megtalálható más uniós tagállamok médiatörvényeiben is.”
Minden törvényalkotáskor így magyarázták:
minden eleme megtalálható
1628692486863.png
 
Utoljára módosítva:
A csúsztatásos érv példája
A demokrácia politikai rendszerében működő állam.
Hogy külpolitikában kiket támogat
Azt nem cáfolat arra hogy demokráciai nevű államformát működtet saját országán belől-
A támogat a külpolitikai érdek.
Hát mivel U Sára gondoltál
A királyságokat is támogathatja
Vagy a sah rendszert a monarchiát
az utolsó perzsa sah Mohammed Reza Pahlavi
Ezt sok nyugati demokrácia támogatta
Sőt a Szovjetúnió is
Barátkozott vele a Náci Németország is
Ne keverd a belső államrendszert azzal kit támogat
Nézd Magyarországot: kit támogat most pénzzel Orbán? (illiberális) féldiktatúra
Kit?:Kínát
Kemény totalitárius rendszer
A Kínai beruházások mind közvetetten anyagi előny adás (pénzzel támogatás) péld a Fudan
A. Orbán nem Kinát vagy az Oroszokat támogatja, hanem magát. Ezen országokkal való bazi nagy hitellehívási lehetőségek azt a célt szolgállják, hogy legyen honnan pénz, ha az EU morcosabban nézi a szabadságharcot és megvágja az EU pénzeket.
B. "A támogat a külpolitikai érdek." tehát egy adott ország poltikai rendszerének a támadása is külpolitikai érdek. Igaz?
C. Demokrácia egyik esete ált fent 89 és 2010 között, mig 2010 től egy másik esete. Mindkettőben lehetne egy csomó problémás dolgot találni, ami nem annyira demokratikus. Pl. a választási rendszer. A régiben előfordult, hogy egy körzetben fele annyi szavazó volt mint egy másikban, gehát nem volt arányos. A mostani meg a falvak és a városok jó arányú keverésésvel a legtöbb helyen a fidesznek ejt a pálya.
 
Utoljára módosítva:
B. "A támogat a külpolitikai érdek." tehát egy adott ország poltikai rendszerének a támadása is külpolitikai érdek. Igaz?
Mintha az átfogalmazásod után elvesztené eredeti mondandóját
De ha nem is szó szerint csak így: "poltikai rendszerének a támadása is külpolitikai érdek"
Igen részben igen
Épp csak a külpolitikai érdek két vonal mentén is mehet
Gazdasági és politikai
A gazdaságit se sarkos fogalmazásod szerint működtetik:"támadás"
Hanem megpróbálni közös érdek szerint megegyezéssel.
A politikai vonalra azt tudnám mondani az sem olyan mint ahogy kiforgatod:"támadás"
Erre példának a meggyőződéses alapú rendszer exportot mondanám
Amit USára esetén demokrácia exportnak nevezünk
Ne térj ki arra hogy e mögött is gazdasági érdek húzódik
Mert a kommunikáció mi a nézőnek(választónak) szól szól
Az a szokott sablon

C. Demokrácia egyik esete ált fent 89 és 2010 között, mig 2010 től egy másik esete. Mindkettőben lehetne egy csomó problémás dolgot találni, ami nem annyira demokratikus. Pl. a választási rendszer. A régiben előfordult, hogy egy körzetben fele annyi szavazó volt mint egy másikban, gehát nem volt arányos. A mostani meg a falvak és a városok jó arányú keverésésvel a legtöbb helyen a fidesznek ejt a pálya.
Nem lehet egyik demokrácia esetnek mondani
A példád alapján:"előfordult, hogy egy körzetben fele annyi szavazó volt mint egy másikban,"
Ebben nem látok semmi aránytalanságot.
Hisz az a lakosság létszám nem politikai hovatartozás alapján volt.
1 képviselőt küldtek de az tükrözte a lakosság összetételét
Vagyis aránytalanság nem a hány embert képvisel létszám miatt van igazán

Az az aránytalan ha a körzetet úgy módosítják hogy politikai alapon.A kubatov lista felmérése szerint. És onnan tuti biztosan nem arányos pártszimpátiaként kerül ki a képviselő ezek után. Hanem Fideszes.
Hisz átsorolták másik választási körzetbe a fideszesnek nyilvántartott településrészt
Ezzel a billegő körzetet eltolták a fideszes körzet felé
No ez lett a demokrácia egyik lebontása
Nem pedig másik esete
 
Utoljára módosítva:
Mintha az átfogalmazásod után elvesztené eredeti mondandóját
De ha nem is szó szerint csak így: "poltikai rendszerének a támadása is külpolitikai érdek"
Igen részben igen
Épp csak a külpolitikai érdek két vonal mentén is mehet
Gazdasági és politikai
A gazdaságit se sarkos fogalmazásod szerint működtetik:"támadás"
Hanem megpróbálni közös érdek szerint megegyezéssel.
A politikai vonalra azt tudnám mondani az sem olyan mint ahogy kiforgatod:"támadás"
Erre példának a meggyőződéses alapú rendszer exportot mondanám
Amit USára esetén demokrácia exportnak nevezünk
Ne térj ki arra hogy e mögött is gazdasági érdek húzódik
Mert a kommunikáció mi a nézőnek(választónak) szól szól
Az a szokott sablon

C. Demokrácia egyik esete ált fent 89 és 2010 között, mig 2010 től egy másik esete. Mindkettőben lehetne egy csomó problémás dolgot találni, ami nem annyira demokratikus. Pl. a választási rendszer. A régiben előfordult, hogy egy körzetben fele annyi szavazó volt mint egy másikban, gehát nem volt arányos. A mostani meg a falvak és a városok jó arányú keverésésvel a legtöbb helyen a fidesznek ejt a pálya.
Nem lehet egyik demokrácia esetnek mondani
A példád alapján:"előfordult, hogy egy körzetben fele annyi szavazó volt mint egy másikban,"
Ebben nem látok semmi aránytalanságot.
Hisz az a lakosság létszám nem politikai hovatartozás alapján volt.
1 képviselőt küldtek de az tükrözte a lakosság összetételét
Vagyis aránytalanság nem a hány embert képvisel létszám miatt van igazán

Az az aránytalan ha a körzetet úgy módosítják hogy politikai alapon.A kubatov lista felmérése szerint. És onnan tuti biztosan nem arányos pártszimpátiaként kerül ki a képviselő ezek után. Hanem Fideszes.
Hisz átsorolták másik választási körzetbe a fideszesnek nyilvántartott településrészt
Ezzel a billegő körzetet eltolták a fideszes körzet felé
No ez lett a demokrácia egyik lebontása
Nem pedig másik esete
már bocs, de maga a demokrácia a nép hatalma, pontosabban a nép relativ többségének a hatalma elméletben. Nem mindegy, hogy egy képviselő 20 vagy 40 embert képvisel, miközben a szavazata mindkettőnek 1..
Továbbá nincs "tuti" válaszási rendszer. Az USA is kész katasztrófa, de pl. a Fidesz átvehette volna a Francia modelt is, amiben ha jól tudom csak körzetek vannak és nincs lista. Azzal nem 2/3 hanem 9,5/10 lenne.
Az egész alapja a 2010 utáni eseményeknek, hogy egy szintén a hatalomhoz görsösen ragaszkodó MSZP társaság tevékenységének hála megszünt a koaliciós kényszer (a KDNP inkább csak disz). Viszont ezen "demokratikus " módon csak a szavazók tudnak változtatni.
 
már bocs, de maga a demokrácia a nép hatalma, pontosabban a nép relativ többségének a hatalma elméletben. Nem mindegy, hogy egy képviselő 20 vagy 40 embert képvisel, miközben a szavazata mindkettőnek 1..
Teljesen kihagytad a választási körzetek határainak átcsoportosítását annak csak az átlátszó magyarázkodását hagytad meg.
Miként oldották meg a románok a magyar települések (megyék,körzetek) románná alakítását?
Most nem az áttelepítésekre gondolok
Hanem a körzethatárok meghúzására
A Fidesz választási körzet nem azért volt amivel itt próbálod takargatni(létszám)
Hanem hogy a magyar körzethez odacsatoltak a románok román többségű települést
A magyart településrészt pedig a románhoz
Na így lett fideszes egy addig nem fideszes választási körzet Fideszessé!
Pont mint a románok ahogy csinálták a népesség kimutatást

És itt ne hivatkozz létszám arányosságra nem arról szól hanem a Kubatov listázás alapján kialakított politikai körzetesítés
 
Arról Torgyán tudna mesélni :)
Ez is olyan terelős kicsit:
Mert ezt írta:
"a koalíciós partnerek megsemmisítéséről a fityisz is tudna mesélni.."
És igaz hogy kisgazda párttal történt meg az (89 utáni) első.
De erről Pont a Fidesznek kell regélnie hisz ő szervezte le
De a jobbik-ból kiváló Fidesz-szatellit párttá válók is szalámizás módszer
A "koalíciós" partner közvetett értelmezése
Ezen is kimutatható
Azért tettem idézőjelbe mert együttműködőt is jelenthet a koalíció.
Nem szó szerint, mert nem kötöttek kormányzási szövetséget, de egymást segítették
Mert még 2006 táján teljesen együtt volt a Fidesz és a Jobbik
A Jobbik szalámizásában benne van a Fidesz keze
És kérdem a demokrácia hol található meg az APEH jobbikra küldésénél?
A plakátfinanszírozás tipikus hatalommal, hatalmi eszközökkel, való visszaélés
Ez már nem demokrácia
A szómágiás Fidesz ezt illiberális demokráciának nevezi
Holott látszat demokrácia és konkrétabban autokrácia
Ha szakszavakkal akarod: tekintélyelvűségre épülő monarchia jegyeit viselő már ismét feudális
berendezkedés
Semmi demokrácia 2 verziója
És az 1 párt rendszer is megvalósult a gyakorlatban.
Persze ezt vitatni fogod
De látszat-parlamentben látszat parlamentáris rendszer jött létre
Ezért szól ez a topik a demokrácia lebontásáról
Mert a hatalmat semmi nem képes ellenőrizni.
Nem maradt intézmény mi képes lenne megtenni

Magyarország az iskolapéldája annak, miként bonthatják le a demokráciát
A tekintélyelvű Magyarországnak
 
Utoljára módosítva:
Teljesen kihagytad a választási körzetek határainak átcsoportosítását annak csak az átlátszó magyarázkodását hagytad meg.
Miként oldották meg a románok a magyar települések (megyék,körzetek) románná alakítását?
Most nem az áttelepítésekre gondolok
Hanem a körzethatárok meghúzására
A Fidesz választási körzet nem azért volt amivel itt próbálod takargatni(létszám)
Hanem hogy a magyar körzethez odacsatoltak a románok román többségű települést
A magyart településrészt pedig a románhoz
Na így lett fideszes egy addig nem fideszes választási körzet Fideszessé!
Pont mint a románok ahogy csinálták a népesség kimutatást

És itt ne hivatkozz létszám arányosságra nem arról szól hanem a Kubatov listázás alapján kialakított politikai körzetesítés
És ki tagadta, hogy nem igy van? Bocsi, nem emlékszem rád, hogy korábban belefolytál volna a fórumba, mert amit leirsz azt már Én is párszor leirtam más témáknál. Viszont az ok amire hivatkozva ezt megtették a fideszessek, a relative nem egyenlő szavazószámok a körzetek között. Papíron ezt megoldották, csak úgy, hogy nekik legyen jó. Viszontezen az új szabályokat elfogadta az ellenzék, amikor elfogadta a választási eredményeket és beült a parlamentbe. Most azon kellene dolgoznia, hogy meggyőzze a körzetek leagább felében a lakosságot, miért rá szavazanak, vagy egyáltalán elmenjenek szavazni. Rengeteg nem szavazó állampolgár van, akit mozgósitani lehetne. Más "demokratikus" út nincs, varászütésre nem fogja az EU azt mondani, hogy most az ellenzék jön.
 
A fő gond, hogy rengeteg tipusa van a demokráciának, az intézményrendszertől, a jogrendszerig beleértve. Továbbá magához az államhoz való hozáállása a polgároknak. Ilyen alapon simán találhatok olyan nézőpontot, ami lapján az usa diktatúra, vagy maga a demokrácia csúcsa. Továbbá ez igaz minden demokráciára, igy Magyarországra is. SOk esetben az adott párt, vagy ország nézőpontja határozza meg, hogy milyennek látja a többit. Nem kell csak pár évtizeddet vissza menni az időbe és a demokrácia fényes lovagja kegyetlen diktatúrákat támogattak. Vagy ott van Szaudarábia, aminek köszönhető a szélsőséges iszlám felfutása, Obama könyve alapján, mégis az egyik fő szövetségese az USAnak, stb.
A magyar kormánnyal nem az a probléma, hogy nem olyan mint Svájc vagy az USA... A magyar kormány a saját jogrendszere ellen viselkedik, ha valaki felhívja rá a figyelmet hogy megsértik, akkor testre szabják a jogot.

A demokrácia leg alapvetőbb feltétele a jogegyenlőség és ez sárba van tiporva Magyarországon.

Számomra mindegy, hogy te mit értesz demokrácia alatt én nem akarom az emberi jogaimat feladni,
én nem akarok mégegyszer egypártrendszerben, autokráciában élni és gondolom az ország többsége is igy gondolkodik.
 
Utoljára módosítva:

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

keresztúr wrote on Maxell Miklós's profile.
Szia, ez a régi könyv 1994-es, ha érdekel, innen le lehet tölteni:
Iren84 wrote on usakriszta's profile.
Szia! Bocsika a zavarásért. :) Olyan kérdésem lenne hogy megvan még esetlega Zóna Fun 2 dvd-d? Sajnos a linkek közül már csak 1 müködött. :) Köszi szépen. Ici
joesea wrote on kevidiak's profile.
Helló!
Butcher - Fehér éjjel (Dresden akták 09) nincs meg véletlenül ebookban?
Köszönöm!
Joe
berczineani wrote on Ajuda67's profile.
Kedves Ajuda! Köszönet minden fordításodért. Csodálatos. Nemrégiben felfedeztem egy oldalt ahol is sok sok könyv magtalálható ( angolul). Christine Feehan több sorozata is. Szerintem sokakat érdekelhet. A Kárpátok vámpírjai 35 rész is fent van. címe Sötét tarot. Sandu és Adalasia története.

Statisztikák

Témák
37,180
Üzenet
4,558,846
Tagok
600,506
Legújabb tagunk
hesterohara
Oldal tetejére