Megválaszolatlan kérdések - félremagyarázott tények...

zsuzsanna03 témája a 'Tudomány,Technika' fórumban , 2010 Március 10.

 1. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  Mottó /is lehetne /-Talán semmi sincs nagyobb befolyással életünkre és döntéseinkre,
  mint az, hogy mit nem tudunk, illetve mit tudunk rosszul a világról.
  Ez arra kell hogy késztesse a gondolkodó embereket, hogy minden tudományos és
  áltudományos állítást egészséges kételkedéssel fogadjunk.


  Ha úgy képzeljük el az emberiség történelmét, mint egy
  hatalmas múzeumot, amelyben minden tudás megtalálható
  e témáról, akkor azt találjuk, hogy e múzeum számos
  szobáját belakatolták.
  A tudósok elzárták a tényeket, amelyek ellentmondanak a
  történelem általánosan elfogadott tényének.
  Sokan, anélkül, hogy megnéznék a régebbi bizonyítékokat, azt
  feltételezik, hogy „valami nincs rendben velük”, és eleve
  elutasítják a létét, igazságát.

  Világunk telis-tele van felfoghatatlan létesítményekkel, helyekkel, hihetetlen eseményekkel
  a ködös múlttól napjainkig.
  Bolygónk számos nevezetes helyét, élőlényét, képződményeit, építményeit, régészeti leleteit még ma is homály fedi.
  Mikor, miért, jöhettek létre, hogyan eshettek / eshetnek meg olyan esetek, amit még mai elménkkel sem foghatunk fel?
  A téma szinte kimeríthetetlen.
  Mindenről lehet beszélgetni, legyen az a Haarp project vagy az Ica-kövek.
  Létező, de nem az igazságnak megfelelően magyarázott eseményeket, leleteket szeretnék egybe gyűjteni.
   
 2. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  A Piri Reis-térkép

  A Piri Reis-térkép


  [​IMG]


  1929-ben az isztambuli Topkapi-múzeumban felújítás közben
  előkerült egy állatbőrre rajzolt térképrészlet, mely minden
  bizonnyal egy világatlasz megmaradt része.
  Az eredeti világtérképet – mely 65x90 cm-es lehetett - a néhai Piri
  Reis török admirális készítette 1513-ban, ugyanis rajongott a
  térképekért, így nem csoda, hogy bármerre is vetette a sors a
  világban, összegyűjtötte a kezdetleges rajzoktól a művészi
  munkákig a térképeket, majd átmásoltatta azokat kiváló
  minőségben.
  A kor térképei a sok használat közben hamar elrongyolódtak,
  ezért századokon át másolták őket, rendre kiegészítve azokat,
  rájuk rajzolva az új földeket, területeket.
  A tengernagy szerint több térkép is forrásként szolgált
  munkájához, térképén ez volt olvasható: „A partok és a szigetek
  Colombo térképéről másoltattak át a térképre.”


  [​IMG]


  A térkép grafikáktól hemzseg, az óceánon különböző típusú
  hajók, a szárazföldeken állatok láthatók, ezen felül pedig a kor
  szokásának megfelelően, néhány fantázia szülte sziget is
  megtalálható rajta.
  A szárazföld belsejében és a tengerek felszínén rövidebb-hosszabb magyarázó szövegeket helyezett el.
  A sorokból megtudható, hogy Piri Reis a szerkesztés során
  összesen 20 forrásmunkát használt fel, köztük arab és portugál
  műveket is.

  A térképszelvény meghökkentően precíz, hosszúsági vonalakkal
  ellátott, és világosan kirajzolódnak rajta az Atlanti-óceán partjai,
  Európától Afrikán keresztül az amerikai kontinensig csakúgy, mint
  a hatodik földrész, vagyis Antarktisz bámulatosan részletes
  körvonalai is, pedig annak felfedezése még legalább 300 évet
  váratott magára.
  Piri Reis idejében a jégtakaró alatti szárazföld ilyen pontos,
  összefüggő felmérése lehetetlen volt, kizárólag mai, modern
  technikával elképzelhető.
  A térképen Grönland három különálló szigetként szerepel, jóllehet
  erre a tényre csupán a múlt században derült fény.
  Az atlaszmaradvány centrális pontja Kairóhoz, tehát a
  piramisokhoz esik, mintha az lett volna a világ közepe.
  A múlt század ötvenes éveiben az akkori legmodernebb
  műszerparkkal felszerelkezett tudósok megállapították a térkép
  oly mértékű pontosságát, amelyet manapság csak légi
  fényképezés alkalmazásával érhető el repülőgépről, vagy
  műholdról az űrből!
  Újabb tüzetes vizsgálatok után világgá kürtölhették az eredményt,
  miszerint a térkép ugyan a valóságot tükrözi, ám nem az 1517-es, hanem a kb.9000-11000 évvel ezelőtti állapotot.
  Mindezt geológiai és földrajzi adatokkal támasztották alá, mert
  például tény, hogy abban az időben valóban nem borította még
  be vastag jégpáncél Antarktiszt.

  Nem elképzelhetetlen az sem, hogy olyan források jutottak el az
  admirálishoz, amelyek a föníciaiak elődeitől vagy más, ismeretlen
  hajósoktól származtak, utazásaik magyarázataiból születtek.
  Ezek az ősi utazók még találkozhattak jég nélküli állapotában
  Antarktisz partjaival.


  [​IMG]
   
 3. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  A kínai korongok

  [​IMG]


  Olykor a tudomány nemcsak misztikus rejtélyekkel, ókori
  legendákkal szembesül, időnként olyan tárgyak is megfejtésre
  várnak, melyekre első kézből nincs semmilyen magyarázat.  [​IMG]


  1938-ban Kína és Tibet határán lévő barlangokban régészek
  vizsgálódtak, eredményül jó néhány csontvázat találtak.
  Szerintük valamilyen nagyfejű, alacsony, vézna testű élőlények
  maradványai lehettek.
  Tanulmányozásuk közben egy középen lyukas kőkorongot, un.
  dropát találtak, mely leginkább egy kőkori hanglemezre
  hasonlított.
  A 1.5cm vastag korong átmérője 18cm, rajta spirálisan írásos
  jeleket fedeztek fel.
  A megfejtésükre egészen 1962-ig kellett várni, azonban ennek
  publikálását két éven át megtiltották Kínában.
  1965-re már több mint 700 darabra rúgott a barázdált korongok
  száma, kiszivárgott hírek szerint ezek egy „égi szekér” leírását
  tartalmazzák.
  Ezt a járműt földönkívüliek irányították a Földre, mely a környéken
  szállt le egykoron.
  A bennszülöttek, miután ellenséges szándékot véltek felfedezni az
  idegenek viselkedésében megtámadták őket, csak nehezen
  értették meg jó szándékukat.
  A megölt tetemeket a barlangokba hantolták el, míg a túlélő
  idegenek a landolás alatt megsérült űrhajójukat javították, ami
  kudarcba fulladt.
  A temetés ténye el is vetette azon elméletet, miszerint egy
  ismeretlen majomfajtától származnának a csontvázak.
  Az időpont meghatározásában segítséget jelentettek azok a
  barlangrajzok, melyek a falakon maradtak fenn.
  Ezeknek a csillagállásoknak, képeknek, vonalaknak korát 12000
  évvel ezelőttinek állapították meg, míg a lemez korát 10000 és
  12000 év közé becsülték.
  Talán akkor érkeztek az idegenek?

  A korongok kemény gránitból készültek, melybe egy akkori
  primitív törzs szerszámok hiányában aligha tudhatott véséseket
  létrehozni, még kevésbé valamiféle civilizációt feltételező írást.
  Egy vizsgálat során kiderült, valamikor elektromosságot vezettek
  át rajtuk, a rezgéseket ma is észlelik, akár kódolt üzeneteket is
  tárolhattak bennük.
  A korongok írói saját magukat dropáknak nevezték.

  A múlt század hetvenes éveiben egy archeológus csapat
  visszatért a helyszínre, tanulmányozták a barlangokat, rájöttek,
  hogy ezeket mesterségesen vájták a sziklába, simára faragták a
  köveket, azonmód fel is térképezték a földalatti hálózatot.
  A környéken ma is olyan törzs él, akik alig haladják meg a 120cm
  magasságot, feltűnően nagy a fejük, nem hasonlítanak sem a
  kínaiakra, sem a tibetiekre, és váltig mutogatják mindenkinek: az
  őseik bizony az égből érkeztek.

  Végezetül egy rövid részlet a korongokon lévő írás fordításából:

  „A dropák a felhők közül érkeztek űrhajójukon. A férfiak,
  asszonyok és gyerekek a barlangok mélyén bújtak el napkelte
  előtt tíz alkalommal. Amikor végül megismerték a dropák nyelvét,
  akkor értették csak meg, hogy a jövevények békés szándékúak.”


  Amennyiben mindez igaz lenne, akkor a korongok bizonyítják az
  első lejegyzett idegen civilizáció látogatását bolygónkra.
  De a teljes bizonyosságig a kínai korongok továbbra is
  megmagyarázhatatlanok maradnak.
   
 4. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  A kumrami tekercsek

  [​IMG]


  Ha a kopár dombokról letekintünk erre a forró katlanra,
  olyan, mintha egy gigászi kútba néznénk, amelynek
  alján higanyos csillogással bukkan elő a Holt-tenger vize.
  Történelmi hely ez: a parttól nem messze emelkednek
  Jerikó romjai, a szemközti Nebo-hegy csúcsáról pillantotta
  meg Mózes az Ígéret Földjét. A közelben hirdette igéit
  bűnbánó hallgatóságának Keresztelő János, és Jézust is ezen
  a zordon vidéken kísértette meg a sátán.Itt kerültek elő
  ötven évvel ezelőtt a XX. század egyik legjelentősebb
  régészeti felfedezésénektartott holt–tengeri tekercsek.


  [​IMG]


  [​IMG]


  Michael Baigent & Richard Leigh: Mi az igazság a holt-tengeri tekercsek körül?​


  [​IMG]  Baigent és Leigh könyve magyarul is több kiadást ért meg,
  igazi sikerkönyvvé vált, ha az eladott példányok
  számát nézzük. A 363 oldalas könyv tartalma a hátsó
  borítója szerint nem más, mint

  AZ ÉVSZÁZAD VALLÁSI BOTRÁNYÁNAK SZENZÁCIÓS TÖRTÉNETE

  A holt-tengeri tekercseket 1947 és 1956 között egy
  Jeruzsálemtől 32 kilométerre keletre fekvő barlangban
  találták meg..
  Nemzetközi kutatócsoport alakult a fölbecsülhetetlen
  értékű leletegyüttes vizsgálatára, ám az eredmények
  közzététele igencsak akadozott.
  Az angol riporter szerzőpáros leleplezi "a huszadik század
  legnagyobb tudományos botrányát" – hogyan és legfőképp
  miért maradt oly hosszú időn át elrejtve a világ elől az
  összesen nyolcszáz héber és arámi kézirat java része.
  Lebilincselően izgalmas nyomozás története ez a könyv:
  a gyakran feszült politikai és világnézeti légkörben
  folytatott beszélgetések, valamint a nyilvánosságra került
  és kiadatlan szövegek történelmi és nyelvészeti elemzése
  során a szerzők fényt derítettek a tudósok vívta ádáz
  harcok igazi okára: a holt-tengeri tekercsek a
  kereszténység eredetének és az Újszövetség
  értelmezésének meghökkentő új változatát tárják elénk...

  Bárcsak a teljes qumrani anyag publikálását elősegítené ez
  a könyv.

  http://www.apologia.hu/pdf/baigent-leigh.pdf  [​IMG]
  [​IMG]

  Elhallgatott eredmények
  [​IMG]

  Részlet a tekercsekből

  Bár Kumrán és az esszénusok kapcsolatát a tudósok többsége elfogadta, az évek során egyre gyarapodtak a területtel kapcsolatos megválaszolatlan kérdések. Már Vaux sem publikálta soha ásatásainak teljes jelentését. Leletei számtalan raktárban hevernek, sok el is veszhetett az idők során. Az utóbbi években egyes régészek hangot adtak annak a gyanújuknak, hogy Vaux egyszerűen eltüntette azokat a leleteket, amelyek nem illeszkedtek az elméletébe, vagy nem támasztották alá azt.


  "Vaux azt írta, hogy csak egyszerű edényeket talált" - mondja Yizhar Hirschfeld, a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora. "Nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy hét rituális fürdőt is talált a helyszínen. Ma már tudjuk, hogy egíyáltalán nem számít szokatlannak, ha egy kisebb területen több rituális fürdő is van."

  Hirschfeld 1994-ben publikált egy Vaux és Yadin elméletét cáfoló tanulmányt. Mint mondta, a reakciók nem "hűvös tudományos" vélemények voltak, sokkal jobban hasonlítottak "igazhitűek" által hangoztatott meggyőződésekre.

  Norman Golb, a Chicagói Egyetem professzora valóságos tudományos botrányt kavart azzal, hogy megvádolta a Holt-tengeri tekercseken folyó kutatások vezetőit: rejtegetik az információt a közvélemény elől. Golb szerint a tekercsek eredetileg különböző jeruzsálemi könyvtárakból származtak, és csak azért rejtették őket a Kumrán-környéki barlangokba, hogy átvészeljék a zsidók 66 és 73 közötti, rómaiak elleni lázadását.

  Golb arra alapozta elméletét, hogy a tekercsen szereplő írások több mint 500 különböző kéztől származnak. Nem csak Golb, hanem más tudósok is rámutattak arra, hogy egyes tekercsek kifejezetten valamelyik korabeli zsidó szekta jellegzetességeit mutatják, márpedig ezeknek a szektáknak némelyike kifejezetten szemben állt az esszénusokkal. Golbék szerint a tekercsek őrzésével és kutatásával megbízott személyek ezt a tényt is elhallgatták a közvélemény elől.


  [​IMG]
   
 5. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  A Nagy Kígyó-halom (Serpent Mound)

  [​IMG]

  Az Ohióban lévő Adams megyei Brush Creek fölött egy hatalmas
  szerpentin földmű kígyózik kanyarogva egy kiemelkedő
  hegygerinc meredek, erdős hegyoldalak és csupasz sziklák
  övezte csúcsa mentén.
  A Nagy Kígyó-halom egy letekeredő, és a földön hét széles
  hurokkal, valamint a farkán három lágyabb kunkorral továbbsikló
  kígyóra hasonlít.


  [​IMG]


  A halom metszete az „Ancient Monuments of the MississippiValley”
  című könyvben, melynek nyomtatását a Smithsonian Institution
  Press készítette el, 1848-ban.​


  [​IMG]


  A földmű olyan hosszú, hogy csak a levegőből lehet teljesen áttekinteni. !!!

  Nem tudjuk, kik emelték ezt a monumentális földművet, de
  valószínűleg az Adena-kultúra (körülbelül Kr. e. 500 - Kr. u. 200)
  vagy a későbbi Ft. Ancient-kultúra műve.
  Bár magából a kígyóból nem került elő keltezhető műtárgy, de
  mindössze 122 méterre áll tőle egy biztosan az Adena-kultúrához
  kapcsolódó kúpos sírhalom.
  A halomépítés mind az Adena-, mind a későbbi Hopewell-kultúrára
  jellemző volt.​


  [​IMG]
   

  Csatolt fájlok:

 6. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  Loretto kápolna

  Santa Fe (jelentése: Szent Hit), New Mexico, USA


  [​IMG]
  [​IMG]


  Egy több, mint 130 éves csoda, évente 250 ezernél is több látogatót vonz magához.
  E látnivaló nem más, mint a Loretto Kápolna.
  E kápolnát a "csoda lépcsője" különbözteti meg a többitől.​

  A kápolna a 19. században épült. Amikor elkészült, akkor vették
  észre a szerzetesek, hogy nincsen lépcsőfeljárat a kórusnak
  fenntartott emelvényhez.
  A szerzetesek 9 napig imádkoztak Szent Józsefhez, tudván azt,
  hogy ő ács volt.
  Az utolsó nap egy idegen kopogtatott a bejárati ajtón, mondván
  azt, hogy ő ács, és meg fogja építeni a lépcsőt.
  Ő megépítette a lépcsőt egyedül. ​

  Senki nem értette meg, hogy a lépcső hogyan áll minden központi
  támasz nélkül.​

  Az ács egyáltalán nem használt sem szeget, sem enyvet.
  Dolga végeztével nyomtalanul eltűnt, még munkabérre sem
  tartott igényt.​

  Úgy hírlik, hogy az ács maga volt Szent József, akit Jézus küldött
  a szerzetesek megsegítésére. ​

  Azóta úgy tartják, hogy ezek a lépcsők csodák, és zarándokok
  helyévé váltak.​

  3 rejtély merül fel:
  1. az ács személye
  2. a mérnökök és a tudósok semmi magyarázatot nem találnak arra, hogy a lépcső áll minden központi tartóoszlop nélkül.
  3. a faanyag eredete: mivel a lépcső olyan fából készült, amely sehol sem található a világon.

  Még van egy érdekesség: a szerkezet 33 lépcsőből áll, ami Jézus életkorát jelenti. ​
   

  Csatolt fájlok:

 7. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  A Phaisztoszi korong

  A bronzkori minószi kultúra legfontosabb lelete, 15 cm-es írásos
  agyagkorong, amit az iraklioni Régészeti Múzeumban őriznek
  (Kréta, Görögország).​  [​IMG]


  A Hagia Triada közelében került elő az ásatáson a 101-gyel
  megjelölt épület 8-as szobája alól, 1908. július harmadikán.
  Megtalálója Luigi Pernier olasz archeológus volt.​


  [​IMG]


  A felirat értelmét eddig senkinek sem sikerült megfejteni.​
   
 8. Buster162

  Buster162 Állandó Tag

  A Nazca vonalakról ti is úgy gondoljátok, hogy azokat a földönkívülieknek készítették?


  [​IMG]
   
  Ildikó53 és maestro05 kedveli ezt.
 9. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  Több ezer éves titok: Az antikytherai szerkezet

  [​IMG]


  A mai tudomány és technika bár tisztában vele, hogy van még mit
  megfejteni a világ titkaiból, mégis előrehaladottnak és modernnek
  tartja eredményeit.
  Egy ilyen világban csakis kakukktojásként jöhet szóba az a
  szerkezet, amely időszámításunk előtt százötven évvel készült,
  és amelyhez hasonlót csak több mint ezer évvel később volt
  képes megalkotni az emberiség.


  Ez az eset is azt bizonyítja, hogy az emberiség múltjában élő
  civilizációkról sem derült ki még minden, és sokszor olyan tudás
  birtokában lehettek, amelyről ma álmodni sem mernek a
  történészek és a kutatók.

  A rejtélyes szerkezetre 1902. május 17-én, szivacshalászok
  bukkantak egy 2100 éve elsüllyedt római hajóroncs
  darabjai között, negyven méter mélységben, Antikythera
  szigete mellett.
  Sok értékes és kevésbé értékes szobrocska, valamint egyéb
  műtárgy között várta feltámadását ez a bronz tárgy, amelynek
  értékét akkoriban még egyáltalán nem tudták felbecsülni.
  Ráadásul a lelet a múzeumba szállítását követően nem sokkal
  darabjaira hullott, így aztán még inkább rejtőzködő formát öltött.
  Több évvel később egy brit régész kezdte el vizsgálni, felfedezve
  benne az óraműhöz hasonló szerkezetet, amihez hasonlót csak a
  hajó elsüllyedése után másfél évezreddel később alkotott az
  emberiség.
  A mechanizmus több mint harminc, kézzel készített, bronz
  fogaskerékből és tárcsából áll, ógörög csillagászati feliratok, és
  több mint kétezer írásjel és szimbólum található rajta.
  A fő szerkezet egyetlen, központilag elhelyezett tárcsa az elülső
  lemezen, amely a görög zodiákust és az egyiptomi naptárt
  mutatta.
  Hátul további két tárcsa helyezkedett el, amelyek a holdciklusok
  és a fogyatkozási minták idejének információit tartalmazza.
  Ilyen lelettel se azelőtt, se azóta sem találkozott a mai civilizáció


  Ókori számítógép ?


  [​IMG]

  A 2006 őszén indult Antikhyterai Gépezet Kutatási Projekt
  tomográfiai módszereivel azt is megállapították, hogy a
  bronzdarabok egy ókori analóg számítógép részei lehetnek.​


  [​IMG]


  Így nézhetett ki egykoriban


  Az athéni régészekmegállapították, hogy egy szerencsétlenül járt
  kereskedőhajóról vanszó, amely valamikor Kr.e. 87. környékén
  süllyedhetett el.
  Azonnal megkezdték a műemlékek kiemelését, rengeteg vázát,
  szobrot és egyébhasználati eszközt sikerült felszínre hozni 1901
  szeptemberéig, ám ekkor a mentés nehézségei és a megfelelő
  búvárfelszerelések hiányamiatt abbahagyták a munkát.
  A kiemelt leleteket katalogizálták, de nem igazán fordítottak
  gondot mibenlétükre, így kerülhette el a felfedezéstaz a négy
  darabra tört tárgy, ami a kutatóknak jelentős fejfájástokozott
  a későbbiekben.


  [​IMG]  Az1990-es években Londonban lineáris tomográffal vizsgálták
  – ez azeszköz lézerrel rétegenként tapogatja le a céltárgyat –,
  és egy angolmérnök, John Gleave az eredmények alapján
  megépítette az ókori számítógép pontos mását.


  [​IMG]


  Pontosan 32 fogaskerék alkotja, és belefér egy 32×10x16
  centiméteres fadobozba, adoboz frontoldalán valószínűleg
  számlapok, mutatók voltak.
  A készülék segítségével nyomon lehetett követni az akkoriban
  ismert öt bolygómozgását, a napkeltét és napnyugtát, a
  különböző holdfázisokat,napéjegyenlőségeket, a Hold és a Nap
  aktuális állását.
  Nyilvánvalóvá vált, hogy a szerkezet megalkotói tizenkét,
  harmincnapos hónappalszámoltak, de egy másik skála ehhez
  hozzátett öt napot, így lett egy év365 nap. ​

  [​IMG]

  Kijelenthető tehát, hogy több,mint kétezer év távolából egy
  mechanikus asztronómiai számítógép kerülta tudomány
  boncasztalára.
  A lelet teljesen egyedülálló, mivel az első, fogaskereket
  használó mechanikus óra több, mint 1500 év múlva készült
  el.
  A szerkezet azonban még tartogat meglepetéseket.
  Az összeállítás amai differenciálművet idézi, és ez a szerkezeti
  felépítés az 1900-asévek előtt még csak ötletként sem merült föl
  senkiben (1575-ben Leonardo da Vinci leírt ugyan egy hasonló
  technikát, melyet meg is építettek, de az meg sem közelítette az
  antikytherai lelet precizitását)


  [​IMG].​  Természetesen felmerült a „Földön kívüli eredet”, de
  elvették, mivel a Naprendszerbőlcsak a szabad szemmel látható
  öt bolygó követhető nyomon a készülékkel,a feltételezett
  földönkívüliek pedig nyilván tisztában kellett
  legyeneknaprendszerünk teljes létszámával.
  Ezen elmélet kizárása után viszont atudományos életnek még
  csak ötlete sincs, hogy miért nem maradt fennírásos emlék a
  tárgyról, és hogy kik, hol, hogyan, mikor készíthettékezt
  az ókori számítógépet. ​


  [​IMG]
   
 10. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  A világ egyik legrégibb térképe

  A világ legrégebbi térképe, egy csaknem tizennégyezer éves
  kőlapocska került elő Spanyolország északi részén egy
  barlangból.
  2009, augusztus


  [​IMG]


  Az Universidad de Zaragoza kutatói tizenöt éve próbálják
  megfejteni, mit is rejtenek a karcolások egy alig 18 centiméter
  hosszú, 13 centiméter széles, és két és fél centiméter
  vastagságú kőlapocskán, amelyre 1993-ban bukkantak.
  A kutatók eredményeiket a Journal of Human Evolution című
  szaklap legújabb számában ismertetik - olvasható a The Daily
  Telegraph, http://www.telegraph.co.uk online kiadásában.

  A jelek szerint a karcolások a barlangot körülvevő hegyeket és a
  kanyargó folyókat ábrázolják.
  A hegyoldalon még a kőszáli kecskéket is feltüntette az őskori
  térképkészítő.
  "Nem tudjuk, hogy mi célból készítették ezt a térképet, ám az
  nyilvánvaló, hogy igen fontos lehetett azok számára, akik 13.660
  évvel ezelőtt ezt a barlangot lakták" - fogalmazott a kutatásokat
  irányító Pilar Utrilla.

  Mint mondta, a térképen esetleg valamilyen módon feltüntették
  azokat a területeket, ahol gombászni lehetett, vagy
  madártojásokat lelni.
  Esetleg az akkori legfőbb nyersanyag, a szerszámkészítésre
  használt kovakő lelőhelyeit vázolták fel.
  A kutatók szerint az sincs kizárva, hogy a kőtábla volt a fő
  mesemondó eszköz, de lehet, hogy segítségével tervezték meg
  a vadászatokat.
  "Semmi hasonlót nem találtak sehol Európában" - hangsúlyozta
  a lelettel kapcsolatban Pilar Utrilla. ​
   
 11. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  Ica kövek

  [​IMG]

  Ica egy jelentéktelen perui város,
  Limától mintegy 360 kilométerre délre fekszik, tőle alig 40
  kilométerre van egy indián település, Ocucaje.
  A falu környékén található sírokban – nagyon sok épen maradt
  inka, preinka nyughely rejtőzik azon a tájékon –, barlangokban,
  földalatti üregekben bukkantak a helyi lakosok ezekre az
  ominózus vésett kövekre, vagy más néven gliptolitokra.

  Egyes források szerint (Pedro Simon: Noticias Historales) már az
  1920-as években tudtak a vésett kövekről, de akkor még
  elkerülte a világhír a témát.

  [​IMG]

  Nézzük meg közelebbről, ezeket a
  különleges köveket!
  A legtöbb kő alma vagy narancs nagyságú, de akadnak több tíz
  kilós, dinnye méretű darabok is. Színük általában fekete, szürke,
  vannak sárgás és vöröses színűek, anyagukat tekintve azonban
  mindegyik andezitnek bizonyult. Ami különlegessé teszi őket, az a
  felületükön található véset.
  Itt is, épp úgy, mint az acambaroi leleteknél, a gömbölyű köveken
  együtt ábrázolják az embereket és az őshüllőket.
  Dinoszauruszokat láthatunk minden mennyiségben, a sötét
  alapszínen a világos vésetek teljesen tökéletesen látszanak,
  félreértésről szó sem lehet.

  [​IMG]

  Néhány kövön mintha modern tárgyakkal találkoznánk, az egyik
  ilyen rajz például egy hosszú csővel az eget vizsgáló embert
  ábrázol, kinézet alapján pontosan olyan, mintha távcsőbe nézne.


  [​IMG]

  Más ábrák pedig császármetszést, koponyalékelést mutatnak be,
  sőt van olyan kő is, amelyiken a megműtött férfit egy cső köti
  össze egy terhes nővel… vértranszfúziót ábrázoltak volna?


  [​IMG]


  [​IMG]<SCRIPT type=text/javascript>Y.E.onDOMReady(show_notes_initially);</SCRIPT> ​

  Ezt már sokan a fantázia világába utalják.

  Tény, hogy akárkik készítették a rajzokat, elég jó anatómiai ismeretekkel rendelkeztek.​
  [​IMG]


  mospagebreak title=A leletek valódisága

  1967-ben Augurto Calvo építész, a gliptolitok kutatója 33 darab
  követ küldött Limába, egy bányatársaság laboratóriumába, itt
  Eric Wolf geológus a következőket állapította meg: a kövek
  folyami szállítás által lecsiszolt andezit darabok. Kiderült az is, hogy
  a véseteket nagyon finom oxidációs réteg fedi, ez már
  alátámasztotta azt a tényt is, hogy kövek ősi eredetűek,
  nem modern hamisítványok.
  A faragások élében szabálytalanságot, kopást nem találtak, tehát
  a kövek nem használati eszközök voltak, röviddel elkészültük
  után kerültek végső nyughelyükre, ahol aztán a 20. században
  megtalálták őket.

  *** ​

  Természetesen ezt mások is kihasználták, sokan előszeretettel készítettek
  gliptolitokat, melyeket aztán eladtak az odalátogató idegeneknek.
  Ezeken az utánzatokon azonban sokszor látható az előrajzolás nyoma, sőt van,
  aki még a neve kezdőbetűit is belevési a gömbölyű andezitbe.
   
 12. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  A Voynich-kézirat

  [​IMG]


  A Voynich-kézirat egy ismeretlen betűkkel és nyelven írt könyv,
  melynek tartalmát mind a mai napig nem sikerült megfejteni.
  Nevét egykori tulajdonosáról, Wilfrid M. Voynichról kapta, akihez
  1912-ben került.
  Becslések szerint 1450 és 1520 között íródhatott.
  Jelenleg a Yale Egyetemen a Beinecke könyvtárban található.
  2005-ben megjelent az első facsimile (eredetihez hű, változatlan) utánnyomása.
  .

  [​IMG]


  A 234 oldalból álló, bőrpergamenre írt könyv egy ismeretlen, s
  azóta is megfejthetetlen nyelven íródott.
  A hatás fokozása miatt : számtalan, kézzel rajzolt illusztráció
  díszíti lapjait, vélhetően asztronómiai és kozmológiai ábrák,
  mezítelen nők tömege, csővezetékek, és növények minden
  mennyiségben, melyek, talán mondani se kell, Földünkön
  ismeretlenek.  [​IMG]


  Dokumentált története alatt sokszor foglalkoztak vele amatőr és
  hivatásos kódfejtők, többek a brit és az amerikai tengerészettől.


  [​IMG]

  Néhány kutató szerint az, hogy : "Becslések szerint 1450 és
  1520 között íródhatott."
  nem valószínű, hogy fedi a valóságot.
  Elfogadhatóbb az a magyarázat, hogy akkor legfeljebb másolták
  az eredetiről.
  Hogy ki, mikor és miért írta az ma is rejtély...
   

  Csatolt fájlok:

 13. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  Földönkívüliek a Vatikánban

  [​IMG] [​IMG]


  Az űrlényekre hasonlító csontvázak a Vatikán könyvtára alatt lévő többszázéves
  alagsor padlózata alól kerültek elő.
  A könyvtár alagsora egy nagy felújításon esett át, amely már többszáz évet megért,
  s amely olyan poros padlót rejtett, melyet már több, mint 500 éve nem taposott
  ember.

  Az alábbi képen az egyik felújítást végző munkás látható, amint egy földönkívüli
  koponyát tart a kezében, amit a századok őriztek meg a feledés homályából.
  A Vatikáni Rendőrség az összes könyvtárba vezető bejáratot lezárta. (?!)
  Még a Vatikán szóvivője is kifejezte a leletek miatti félelmét és aggodalmát.
  Később visszavont minden információt.
  Sajtó források szerint egyes világbiztonsági szervezetek nyomására János Pál pápa
  példa nélküli elnémítási kampányt indított el. (!!!)


  [​IMG]

  Így nézhetett ki - egy rekonstrukció a koponyáról

  [​IMG]


  „Amit ezek a maradványok képviselnek, elég indok volt ahhoz, hogy a jó atyák
  eltemessék őket, had merüljenek feledésbe.”
   
 14. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  Göbekli Tepe temploma

  A "templom" "szentély" megnevezés egy jól bevált ötlet
  mindenre, amit nem tudnak, vagy inkább nem akarnak
  megmagyarázni. !


  [​IMG]


  Német régészek Törökország délkeleti részén, a szíriai határ
  közelében egy 11-12.5 ezer éves templom maradványaira bukkantak,
  Több tucat, 6 méteres T-alakú mészkőoszlop emelkedik az ég
  felé, néhányuk súlya eléri az 50 tonnát.​

  Az első emberek alighogy letelepedtek, és alighogy felfedezték az
  agyagégetés technikáját, itt már 50 tonnás óriási köveket törtek, és
  oszlopokat domborműveket emeltek, amelyek a mai napig hirdetik képi-
  és hitvilágukat. (?!)

  Mindezt egy magas fallal körülvett, templomszerű építményeiben emelték egy hegyen, amelyet ma Göbekli Tepe néven ismerünk.


  [​IMG]


  /megjegyzés: a felső három, táska-szerű "valami" több, a világ
  különböző helyein lévő letűnt kúltúránál megtalálható./​

  [​IMG]

  [​IMG]


  A monumentális építmény falmaradványait különböző állatfajok
  domborműve díszíti.
  /néhányat elméletileg nem ismerhettek !!/


  [​IMG]

  [​IMG]

  Nem tudhatjuk, hogy mi indította őseinket (?!) egy ilyen teljesítmény véghezvitelére, de ha már megtették
  utána miért temették be gondosan, mielőtt nyomtalanul eltűntek ?
  És hová ?

  [​IMG]
   
 15. Valószinüleg úgy lehet ez, hogy most is vannak olyan eredmények
  amelyek ismerete bizonyos emberek csoportok érdekeit sértenék
  ezért "szekrénybe" kerülnek. Miért lett volna ez másképp korábbi századokban. Az ember csak "ember" marad nem emelkedhet az állatvilág szintjére.
   
  maestro05 kedveli ezt.
 16. talalyos

  talalyos Állandó Tag

  Egyetértek -hangoskodo-val, nekem is ez a véleményem.
   
  maestro05 kedveli ezt.
 17. törpetapír

  törpetapír Állandó Tag

  Szia!
  Nagyon érdekesnek találom ezeket, amiket felraktál. Elgondolkodtató, hogy ha ezek, amik napvilágra kerültek, akkor mik azok, amikről még sosem hallottunk :)
   
  maestro05 kedveli ezt.
 18. Piroska49

  Piroska49 Állandó Tag

  Érdekesség a korongról.
  A korong érdekessége, hogy a jeleket rápecsételték : nem vésték, nem karcolták - hanem előre elkészített pecsétlőkkel belenyomták, és így hoztak létre összefüggő szöveget. Ezért tulajdonképpen a phaistosi korong az első nyomtatott írásbeli emlék, habár a felirat értelmét eddig megfejteni senkinek sem sikerült.<O:p
  <O:p

  A koronggal magyar íráskutatók, rovás kutatók is foglalkoztak, szerintük a korong olvasható.<O:p
  <O:p
  Mellár Mihály szerint

  <O:pPhaisztoszi dana</O:p

  Jányok végült járulók merülő mámorban,
  Jányok öle őrájuk üszögök tüze.
  Jány ki bűvölt kígyót,
  Jány ki dugaszát gyúldogálja,
  Jány ki gúnyoros, dévaj,
  Jány ő, valódi nyitó negély,
  Jányka kegy.
  Jány, ki ő?, őt fene enné!,
  Jányka kegy.
  Jány, ő valódi nyitó negély,
  Jányka kegy.
  Jányka, ő nógat, ő bűvölít, vészes kegyek!
  Jány ki vágyol nászt, de fiú rés.
  Jány, ki ő?, őt fenni vágyol, de fiú rés.

  Jányka szólal: ő rajta.
  Jány finom szivélyű,
  E jóra csábolók tanítják.
  Vágyold-é – szegül vágyoltó
  Szófijával – lejára-állót?,
  Jány gúnyol.
  Ővele részegül
  Májára-járó csábolót tanú’tá’.
  Megáll bűvölőt gőde.
  Jány-szű ügyelő menél,
  Tüze metőzve marja, szeme nyíl tüze,
  Őbenne vala jótét,
  Járul lenti járó, szeme nyíl tüze…
  Szabadítja jány bűv-ölét
  Nyél, mi benne vala, rája

  <O:p

  Kabay Lizett Kolozsvárott élt néprajzkutató szerint Naphimnusz<O:p
  <O:p
  Játszani is engedd…”<O:p
  A játékot általában a logopédiai szobában tartózkodó 4-5 gyerek játszotta a foglalkozás végén.<O:p
  A játékot a korong A oldalának közepétől indítottuk, a napraforgótól. A haladási irányt az emberalakok is mutatják. Mindenki annyi szakaszt, vonallal határolt mezőt léphetett előre, amennyit a dobókockával dobott. Az A oldalról még nem lehetett kijutni, a végső győzelmet a B oldal szabad kijáratának elérése jelentette, ahol a macska üdvözölte a győztest
  <O:p
  Erről Friedrich Klárától lehet bővebben többet olvasni a http://www.rovasirasforrai.hu-on<O:p
  ;)
   
  maestro05 kedveli ezt.
 19. törpetapír

  törpetapír Állandó Tag

  Legutóbb elcsíptem egy darabot a Discovery-n leadott dokfilmből, ami a Nazca vonalakról szólt. Volt egy tudós, aki azt állította, hogy a föld alatti "folyók" térképe, vagyis azt mutatja meg, hogy hol lehet vizet találni.
  Felmerült az is, hogy föld alatti csatornarendszerüknek a térképe, mert bizonyos helyeken találhatók szabályos, több szintes, kiépített kör alakú gödrök, amik valószínűleg kutak lehettek
  Vannak, akik szerint vallási szerepük volt, mivel ma és az akkori népek élete is nagyban függött, hogy érkezett-e eső a vidékre. Vagyis imáikban fontos szerepet töltött be az eső után való könyörgés. Ezekkel az ábrákkal pedig tisztelegtek az egyik istenük előtt.
  Azt, hogy hogyan tudták "megrajzolni" az ábrákat, egy szövetnek a mintájára alapozták, ahol a rajta ábrázolt emberi alak úgy nézett ki mintha "úszna" csak az egyik keze ki volt nyújtva, mintha fogna valamit. Ráadásul voltak ugyan olyan testhelyzetben kisebb alakok is ábrázolva rajta, ami a perspektivikus ábrázolásra is utalhat. Így felmerült a kérdés, hogy ismerhették-e a léghajót?
   
  maestro05 kedveli ezt.
 20. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  Michael A. Cremo: Tiltott régészet

  xxxxxx drutatools.jpg


  Nagy hallgatás követte Michael A. Cremo tíz évvel ezelőtt magyarul is megjelent Tiltott régészet,
  avagy az emberi faj rejtélyes eredete című könyvét.
  Talán a meghökkenés, talán az elhallgatás csöndje ez, főleg azok körében, akik a darwini evolúciót tanították az egyetlen
  kötelező elméletként.

  xxxxxxxx[​IMG]

  Cremo vaskos kötetében cáfolja, hogy az ember az állatvilág részeként és annak folytatásaként,
  abból fejlődött ki, és nem is olyan régen, mindössze néhány százezer éve létezik a bolygó felszínén a mai
  emberhez hasonlatos lény.
  Állítását pedig számos olyan lelettel és bizonyítékkal támasztja alá, amely nemhogy nem illik bele
  a darwini folyamatba, hanem azt egyenesen romba dönti!

  Azt állítja, hogy a régészek nemcsak napjaink modern technikájával, hanem már legalább százötven éve is
  találtak olyan nyomokat, amelyek ellentmondanak Darwinnak. Néhány bánya mélyén pedig amatőrök is felfelfedeznek olyasmit, ami forradalmian új következtetésekre ad lehetőséget.
  Mert miközben a darwinisták a modern ember megjelenését legfeljebb maximum százezer évvel ezelőttre teszik,
  a 19. és 20. századi régészeti, paleontológiai és egyéb leletei ezt az időt megsokszorozzák, és alaposan visszatolják az időskálán.

  A hivatalos tudomány állítása szerint százmillió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön az első madarak,
  az első főemlősök és egyéb állatok, majd az első emberszabású majmokra még kilencvenmillió évig kellett várni.

  Cremo viszont olyan tudományos, ámde eddig eltitkolt vagy szándékosan félremagyarázott leletekről számol be,
  amelyek azt bizonyítják, hogy már a százmillió éves kőzetben is található az ember létezésére és emberi tevékenységre
  utaló, kétségbevonhatatlan bizonyítékok.

  [​IMG] [​IMG]


  [​IMG]

  500 - 590 millió éves megkővült lábnyom
  ( - bizony, valóban cipős !! )  Százmillió évvel ezelőttről származó emberi lábnyomot éppúgy találtak, mint aranyláncot, vasedényt.
  Sőt... 'cipőnyom' is került elő a százmillió éves kőzetből!


  [​IMG]

  Valódi hominida lábnyom (Australopithecus afarensis)
  3,6 millió évvel ezelőttről.  Egymilliárd évvel ezelőttről is van jó néhány tárgyi bizonyíték: fémes gömbök formájában,
  bár nem biztos, hogy ezek emberi tevékenység következtében jöttek létre.

  [​IMG]

  Ám ahogy közeledünk az időben a jelenhez - jócskán megelőzve a legmerészebb darwinisták időtáblázatát is!
  -, Cremo bizonyítékai egyre nyugtalanítóbbak, számuk sokasodik, jelentőségük nő.
  Abból az időből, amikor a hivatalos tudomány szerint az ember még voltaképpen emberszabású majom volt, és semmiféle
  értelmes tevékenységet nem végzett, mert hiányzott hozzá az "értelme"
  - Cremo bizonyítékai közt fémcső, mozsár, mozsártörő, sokféle kőeszköz és egyéb tárgy szerepel.

  xxxxxxxx[​IMG]

  Amikor a tudomány szerint még a legegyszerűbb 'homo erectus', vagyis felegyenesedett ember nem létezett
  - már volt a mai emberrel tökéletesen megegyező tartású lény, a régészek ugyanis találtak ilyen csontvázat, teljeset és tökéleteset, csakhogy...
  'nem hozhatták nyilvánosságra!'

  Pedig arra mutató jelek is vannak, hogy a dinoszauruszokkal egy időben már élt ember a Földön,
  vagyis csaknem hatvanötmillió évvel ezelőtt!

  xxxxxxxxxxx a_morris-track.jpg
  Dínó és emberi lábnyom - minimum 65 millió éves.


  És Cremo szerint minden korban, az utolsó több tízmillió évben a majomemberek, majomősök, ősemberek is békésen
  megfértek az emberformájú emberrel!
  Így az utolsó korban is együtt élt a Neandervölgyi és a cro-magnoni típus, ami halomba döntené az eddig érvényes
  és a tudományos világ által közmegegyezéssel elfogadott tanokat.
  Csaknem ötszáz, eddig eltitkolt, agyonhallgatott régészeti és egyéb bizonyítékról számol be a szerző.
  Valamint arról, hogyan próbálták megakadályozni őt is abban, hogy ezt nyilvánosságra hozza, lefilmezze,
  televízióban bemutassa.

  xxxxxxxx vasefem_precambr_600m.jpg
  500-600millió éves - pre-kambriumi rétegből előkerült -
  fém váza.


  xxxxxxxx londonrock.jpg
  xxxxxxxxKb. 500 millió éves kalapács.


  Pedig érdemes volna foglalkozni vele, hiszen Cremo műve mérföldkő lehet az újfajta emberi gondolkodás útján.


  [​IMG]

  Rejtélyes írásjelek egy márványkő-fejtőből.
  Kora kb. 500-600 millió év !!
   

Megosztás